Kjell Aarsund

101    5507

Har verdidebatt blitt et sted for ekstremister ?

Jeg har vel i snart et par års tid vært tidvis innom Verdidebatt, og synest å ha merket med et stadig sterkere tilsig av det politisk ekstreme i debattene.Etter 22/7 ble de fleste ekstreme nettsteder lagt ned eller stigmatisert.Har de kommet til VD ?

Publisert: 5. feb 2012 / 4452 visninger.

Personlig har jeg inntrykk av at det har vært en økning av debattanter med til dels ekstreme politiske holdninger. Ikke bare knyttet til innvandring og islam, men man kan også merke en tendens til innlegg som anvender en retorikk og fremmer synspunker mot politiske motstandere og politiske partier som mildt sagt hører hjemme i en annen tid, og i alle fall ikke på et seriøst forum. I forlengelsen av islamdebattene merker man angrep for eksempel på de rød-grønne partiene. Og" gudens skal vite at det er mye å kritisere dem for", men dette er ikke angrep av det slaget som er vanlig i politiske debatter, men de gjerne basert på konspirasjonsteorier og en hatretorikk med synspunkter som man kan finne i mellomkrigstidens politiske debatter, ofte er sammenhengene slående. Man ser også en utvikling i retning av at mange debattanter med sterkt " høyreorientert" legning, og anti-islamistisk retorikk gjerne også forsøker å bruke kristendommen til å bygge opp sin nasjonalistiske retorikk.Slikt er heller ikke noe nytt fenomen i norsk historie. man kan tidvis få inntrykk av at Quisling og Nasjonal Samling har stått opp fra graven. Tidligere eksisterte denne dritten i lukkede miljøer, men nå ser den skamløst ut til å tyte opp til overfalten. Ikke som et samlet ideologisk univers, men ofte med enkelt synspunkter som i sum faller inn i en slik ideologisk kontekst. Dette er en farlig politisk utvikling, det burde en hver med et minimum av kjennskap til historie og ide-historie kunne se. Men jeg spør, er det andre som deler mitt inntrykk hva angår aktører og debattklima på Verdidebatt ?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

er en farlig politisk utvikling, det burde en hver med et minimum av kjennskap til historie og ide-historie kunne se. Men jeg spør, er det

Jada, det er flere som kjenner igjen og ser at det er kommet flere ekstreme. Men også ekstreme er debattanter og må ha en arena. Det viste seg mislykket å ha dem sittende på gårdsbruk eller i strandkanter å forfatte manifester. Alle er tjent med at det finnes et debattklima hvor de får komme ut og få relevante svar på sine fantasier. De fleste fantasier crasher eller faller døde til jorden når de konfronteres med lyset. La oss derfor ikke være så redde for debattanter med svært avvikende syn. La oss heller debattere med dem fremfor å bedrive sorgarbeide i årevis etter deres gjerninger. Om det kan forhindre en bombe fra å gå av er det verd det.

Svar
Kommentar #52

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Vi vet alle at ordet vitenskap har tyngde og autoritet. Vi risikerer at vi undergraver ordets betydning når

Det avgjørende ved om noe er vitenskap eller ikke er dens epistemiske tilnærming til sak. Og ikke at man får rett. Om man får rett i forutsigelser er det selvsagt flott, og helt klart hensikten. Men vellykede prognoser/prediksjoner viser nettopp tilbake på den epistemiske tilnærmingen.

Naturvitenskapen har et takknemlig objekt: objekter som ikke tenker, reflekterer, og justerer egen atferd relativ en enorm mengde variabler. Derfor vil dens epistemiske tilnærming ofte gi vellykkede resultater. Samfunns- og historievitenskapene har et langt mer innfløkt forskningsobjekt å forholde seg til.

Så vitenskapsbegrepet er ikke på noen måte underminert. De forskjellige vitenskaper har forskjellige betingelser og gir derfor forskjellige resultater. Poenget er altså ikke, per se, hvorvidt en vitenskap predikerer feil; poenget er at den epistemiske tilnærming er den best tilgjengelige. Merk at også her foregår det kontinuerlige forskyvelser av epistemologiens begrep. For heller ikke de epistemiske tilnærminger er gitt en gang for alle. Det dreier seg om en kontinuerlig læringsprosess.

Vitenskapen er uansett suverent overlegen enhver annen form for prediksjon og forståelse. For vitenskapen har nemlig som mål å finne den best mulige epistemiske tilnærming. Og dét er vitenskapen alene om. Det er da også derfor vitenskapen snarere enn for eksempel religion eller astrologi skal ligge som grunnlag for statsstyre; det er derfor vi skal ha en sekulær stat. Så får religion, astrologi, og krystallkuler finne seg andre nisjer.

Her tror jeg kristendommen har det langt enklere enn islam. Den har hatt bedre tid på seg enn islam. Den har også prøvd sekularismen og fått oppleve vellykkede resultater. I møte med den moderne vitenskapsbaserte sekularismen gjennomgår derfor islam store rivninger: skal den stå i mot og forsøke fastholde sin angivelige renhet, eller skal den derimot la seg tilpasse og relativisere? Eller skal den forsøke "litt og litt" --- den ene eller den andre vei?

Jeg har god forståelse for de som mener at Islam er noe mer, eller noe annet, enn 'religion.' Fra sekularismens begrepsverden fremstår islam som noe nærmest en politisk ideologi i den grad dens utøvere ikke vil la sin religion innordne og underordne den sekulære stat. Jeg tror også det er noe ved islams selve fundamentale premisser som vil gjøre denne kampen hard.

Svar
Kommentar #53

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4875 kommentarer

Vitenskap

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

For vitenskapen har nemlig som mål å finne den best mulige epistemiske tilnærming.

Takker for innspill om tema som jeg anser som meget viktig.  La meg ta et eksempel. Min bestemor som var født i 1905 var politisk enfoldig, men hun var ikke verdi-messig enfoldig.  Hun var kristen.  Det kunne ikke falle henne inn å bifalle det som store deler av norsk intelligensia bifalt av bisarre og ødeleggende ideologier i hennes levetid.  Hva trenger man å vite? Phsykologi handler f.eks. viten om hvordan menneskesinnet fungerer.  Det kan ikke si noe om hvordan menneskesinnet skal fungere.  Et nærliggende eksempel er våre dagers diagnose med ADHD. Jeg sier ikke at dette er tatt ut av løse luften.  Men hvordan kan noen i det hele tatt finne på å tvinge 14-15 år gamle gutter til å sitte rolig 8-9 timer om dagen? Skoleverket mener at det er helt naturlig.  Jeg mener det er naturstridig og har karakter av overgrep mot individet.  Hva er det riktige og hvem kan vitenskapelig definere det normale?  La oss la være å kalle det vitenskap.  Den gutten jeg kjenner som fikk diagnosen ADHD fremsto i yrkeslivet med langt større handlekraft og dømmekraft enn de "normale" mønster-elevene som satt rolig hele dagen.

Dette jeg forsøker å beskrive her er et grunnleggende problem innen Levi Fragell/Lars Gules livsynsprosjekt.  Går man til HEF grunnlegger som Haftor Viestad var ideen at man kunne vitenskapelig-gjøre dette å være menneske.  Man kunne forske seg til frem til et lykkelig liv.  Man gjenkjenner tankene lett inne kommunistisk samfunnsideologi.  Vitenskap og forskning skulle gi oss svar i stedet for relgionen man foraktet og ønsket fjernet.  Dette anser jeg som et grunnleggende bedrag inne de fleste atistiske miljøer som har en mening om samfunnet.  Det er enten relgionen og dens filosofi eller ateistene og hans filosofi som definerer hva det er å være menneske og hva det er å leve.  De relgiøse går til sine hellige skrifter i tillegg til egen vurderingsevne.  For jøder og kristne i allefall representerer de hellige skrifter i det minste en historisk bevissthet og menneskelig erfaring inne temaet.  Lars Gule referer til FNs menneskerettigheter. Så vidt jeg har oppfattet har flere muslimske land sin egen variant av menneskerettighetene.  Hva vil Gule si dersom FN på et eller annet tidspunkt skulle få flertall for sharia som en del av menneskerettighettene?  Han vil forhåpentligvis ikke rette seg etter dette.  Det er en grunnleggende forskjell på å være menneske innenfor Islam og Kristendommen.

Jeg er ikke på noen måte i mot viten og forskning.  Men jeg synes man skal være nøye med grenseoppgangene mellom vitenskap og det som ikke er vitenskap.

Svar
Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Men jeg synes man skal være nøye med grenseoppgangene mellom vitenskap og det som ikke er vitenskap.

Dette er ikke minst vitenskapen opptatt av. Den setter sin kraft og mening til å artikulere de mest mulig relevante og adekvate epistemiske betingelser.

Du ser ut til å forstå vitenskap som en deskriptiv beskjeftigelse. Det er det også; vitenskap skal beskrive og forklare. Man søker å finne en "vei inn" til virkeligheten, hvor mål også inbefatter å intervenere i virkeligheten. 

Men også det normative er, alternativt kan være, vitenskapelig, altså følge strenge epistemiske betingelser og kriterier. Etikk, for eksempel, kan så absolutt følge epistemiske prinsipper. Det er i hvert fall ikke evident at så ikke er tilfellet. 

Jeg er også enig med deg at religion kan gi gode normative rettesnorer. Jeg vil også mene at den til en viss grad også kan følge epistemiske betingelser og kriterier, i den grad den baserer seg på erfaring, læringshistorie, og fornuftsprinsipper så som logikk og argumentasjonsteori. Men uansett er ikke religion basert på epistemikk; religion handler først og fremst om tro på noe sakralt (som i distinksjon til 'det profane').

Jeg vil likevel mene at fremtidige normativitet vil rendyrkes i henhold til vitenskapelige kriterier alene. Om fremtidig normativitet også vil sammenfalle med deler av religionenes normative gyldighetskrav, kan bare fremtiden vise. Vi er alle allerede godt klar over hvor meget av religiøs normativitet (nok særlig den islamske) som støter mot samtidig normativ forståelse som baserer seg på vitenskapelige metoder.

ADHD: ja, det kan se ut til at samfunnets økende krav kommer på kant med menneskenaturen. Så langt har man funnet grunn til å diagnostisere de som faller utenfor. Men kunne det være at en viss politisk visjon strekker det for langt? Som jeg forstår dette med ADHD og diagnostisering er det jo urimelig mange som blir sykeliggjort. Kanskje kunne det være noe galt med teoriene så? Et av vitenskapens største utfordringer er nettopp økende grad av politisering, tillike med kommersialisering: man ønsker vitenskapelig støtte for sitt politiske ståsted, og man ønsker avkastning (medisinalvirksomhetene er milliardindustrier).

Svar
Kommentar #55

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Italia har offisielt erklært at Islam er en ideologi

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Ekstremistene påstår at islam er en politisk ideologi,

Vel, en behøver vel ikke karakteriseres som ekstremist om Islam betegnes som ideologi. Italienske myndigheter betrakter nå Islam offisielt som en ideologi, mer enn som et rent religion. Og flere europeiske land vil henge seg på.

http://www.christianwebsite.com/forum/showthread.php?t=3663

Roy Vega

Svar
Kommentar #56

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Skremmende retorikk

Publisert nesten 6 år siden

Apropos ekstremisme. Hørte at Breivik betegnet ungdommene fra AUF som landsforrædere. Hvor har jeg hørt noe lignende tidligere ? Han kaller seg nasjonalist og kristen, benekter at han er nazist, like fullt gjør han nazihilsen i retten. Det skremmende er derfor at Breivik knapt er den eneste med slike holdninger i det norske samfunnet. Man bør kansje i sterkere grad sette søkelyset på det "udefinerbare høyre".

Svar
Kommentar #57

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12806 kommentarer

Breiviks "tale"

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Apropos ekstremisme. Hørte at Breivik betegnet ungdommene fra AUF som landsforrædere.

Svar
Kommentar #58

Ole Jørgen Anfindsen

168 innlegg  2031 kommentarer

Hva er egentlig ekstremisme?

Publisert nesten 6 år siden

Her er et forsøk på svar, hentet fra innledning på VD-tråden Hverdagsekstremisme:

Mange vil si at [ekstremisme] handler om hat, forakt, nedlatenhet og manglende respekt for andre mennesker, samt ikke minst om villighet til å bruke vold eller terror. Jeg har selv brukt denne typen formuleringer når jeg etter 22/7 har forsøkt å sette ord på hva ekstremisme handler om, men er etter hvert kommet til at dette ikke er helt dekkende; det lodder ikke dypt nok.

Så vidt jeg kan forstå, bør alt dette med hat, forakt, villighet til å bruke vold eller terror, og så videre, kun betraktes som å være symptomer på et dyperliggende fenomen. Nå skal jeg vokte meg vel for å påstå at jeg har funnet den ene, store forklaringen på hva som egentlig ligger bak ethvert fenomen som fortjener betegnelsen ekstremisme. Jeg nøyer meg i stedet med å presentere det jeg tror kan være en aktuell kandidat – muligens én blant flere. Og det er utvilsomt folk som har tenkt på dette før meg; jeg påstår ikke at dette er det aller minste originalt. Jeg tror likevel det er aktuelt å minne om disse tingene.

Så vidt jeg kan se, har alle ekstremister det til felles at de er uvillige, eller ute av stand til, å se en sak fra flere sider. Derfor er de også uvillige til å inngå kompromiss. Og helt spesielt nekter ekstremister, i hvert fall på visse områder, å innse at man må forholde seg til etiske dilemmaer, det vil si moralske valg der det ikke er entydig gitt hvilket alternativ som er å foretrekke. I ekstremistens verden er ting nemlig enkelt og greit, og det finnes alltid klare og entydige svar; ingen gråsoner, ingen tvil, ingen usikkerhet, ingen grubling, ikke noe tvisyn.

De ekstremistene som skyter abortleger, blir selvmordsbombere, massakrerer ungdommer på sommerleir eller på andre måter tyr til vold og terror, er selvsagt bare toppen av isfjellet. De aller, aller fleste ekstremister blir aldri terrorister. De nøyer seg med å hate og forakte alle som, i motsetning til dem selv, ikke har sett lyset.

Men det stopper ikke med Che Guevarra-wannabees, sofanazister og skrivebordsjihadister, for her finnes det et helt kontinuum å ta av. De aller fleste av dem ville aldri drømme om å bruke vold; noen av dem er faktisk fanatiske motstandere av vold, samme hvor legitim og demokratisk forankret den måtte være.

Ekstremister flest har ingen intensjoner om å gå til fysiske angrep på sine medmennesker; de ønsker ikke krig og revolusjon; de ønsker ikke død og fordervelse; de er bare helt alminnelige hverdagsekstremister som ergrer seg over at ikke alle ser ting på samme måte som dem selv. Og de små hverdagsekstremistene har altså det til felles med de store, stygge og farlige sjefsekstremistene at de nekter å forholde seg på en konstruktiv og rasjonell måte til noen av livets utallige, etiske dilemmaer. Det finnes store forskjeller her, javisst, men det finnes likevel en slående likhet mellom ekstremister av alle avskygninger, og det er deres enøydhet.

-------

Ovenstående er innledningen på mitt VD-innlegg Hverdagsekstremisme. Klikk på lenken for å lese videre om rasisme, samt hva jeg mener kristne mennesker bør føle seg forpliktet på i møtet med den type ekstremisme som er beskrevet ovenfor.

Svar
Kommentar #59

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Her opplever jeg at Anfindsen gir et greit innblikk i sine egne tanker. Jeg trenger ikke vite hvorfor han ble som han ble, men det er interessant å se hva resultatet ble, forklart av ham selv, med de avgrensninger vi bør kunne forholde oss til i videre debattering med ham. Her ser jeg et tankemessig fundament for de øvrige holdningene om rase og innvandring.

Svar
Kommentar #60

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Gule

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Rasistisk argumentasjon var det i alle fall nok av tidligere også

Dette er ment som et saklig spørsmål – og et forsøk på å legge underliggende forutinntatthet til side. Når dette er sagt har du og jeg forskjellig ståsted. Utgangspunktet for spørsmålet er altså en åpenhet for at det kan være mer rasisme på VD enn det jeg ser, alternativt mindre enn det du opplever.

1) Mener du virkelig at det er mye rasisme på VD – tidligere og nå? I så fall i forhold til hva?

2) Bortsett fra at jeg vet at du mener at Anfindsen fremmer rasistiske synspunkter, har du flere slike eksempler? Og da er det ikke en slenger i ny og ne jeg tenker på. Det finnes jo på de fleste fora.

Oppsummert. Er det større grad av rasistisk argumentasjon – subjektivt ut fra din tolkning (alle er farget av sitt ståsted) og objektivt – enn på andre tilsvarende avisforum?

 

Svar
Kommentar #61

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Takk,

Publisert nesten 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Vel, en behøver vel ikke karakteriseres som ekstremist om Islam betegnes som ideologi. Italienske myndigheter betrakter nå Islam offisielt som en ideologi, mer enn som et rent religion

for interessant informasjon, Vega!

Svar
Kommentar #62

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1168 kommentarer

Om å lage seg kunstige dilemma

Publisert nesten 6 år siden

Jeg kan tilslutte meg Njåls tanker om at det er interessant å få et innblikk i hvordan Anfindsen tenker om måten han ressonnerer, men jeg vil komme med en tilleggsbemerkning. Det som jeg finner problematisk med mye av det Anfindsen gjør, kan best illustreres med et par eksempler som han har brukt:

En gang tok han nazistene og beskrev den som en grøft, for så å plassere dagens innvandringspolitikk i en annen grøft. Med det skapte han en ekvivalens som ikke er bra og hvis man da presumptiv skulle velge en middelvei mellom de to, så mistenker jeg at den vil bli liggende i et landskap som vil være utsatt.

Han bruker også begrepet ærlig tenkning på sin blogg, men det gjør samtidig som han lanserer rasetenkning som et hovedområde. Samtidig forteller han ikke hvordan han vil bruke denne tenkningen og det gjør meg ukomfortabel.

Det er greit at han sier at det ikke skal brukes til nedvurdering, men hva ellers skal det brukes til i denne sammenhengen? Man trenger ikke å bruke mye tid på finne ut at de politiske miljøene som snakker mest om temaet ikke akkurat er de mest moderate. Hva åpner man opp for om man følger Anfindsen ned langs denne veien?

 

Svar
Kommentar #63

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg mener du bommer litt her, Baldersheim. Ikke at du tar feil, for her er det ikke snakk om rett kontra galt. Men jeg mener du legger for mye i Anfindsens åpne refleksjoner. For det er jo det de er, eller? Man kan ikke avkreves å ha konklusjoner på alt en reflekterer over?

Anfindsen har ikke oppfunnet raseteorier! Han trekker dem kun inn i mer praktiske sammenhenger og etterspør konsekvenser - han også. At noen føler seg ukomfortable av at han gjør dette, kan ikke være grunn god nok til ikke å gjøre det?

At han bruker begrepet "ærlig tenkning" er vel helt greit, så lenge han faktisk selv føler at det han legger frem av tanker og teorier er ærlig. Hvorfor ønsker andre å mistro ham, tro?

Svar
Kommentar #64

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan tilslutte meg Njåls tanker om at det er interessant å få et innblikk i hvordan Anfindsen tenker om måten han

Av og til er det også interessant å bevege seg bort fra PC'en og se om det virkelig er noe der ute, og det gjorde jeg i dag. I Adresseavisen fant jeg en artikkel fra NTB om tilhøva i engelske fengsler. Disse beskrives som rekrutteringsplass for ekstremister vaffal i enkelte avdelinger hvor fanger dømt for terror og variøse former for ekstremisme soner. En artig liten beskrivelse i denne artikkelen forteller om en "hverdagsekstrem" som i løpet av tre dager endrer seg til å bli villig til å begå en terrorhandling og som til sist også har latt handling følge tanke.

Ja så lett kan det gå til at man sysler med litt uvanlige tanker til daglig, og så sitter man der med blod på hendene etter å ha frekventert feil selskap. En viss disposisjon var antagelig tilstede vil jeg tippe, men HELT sikkert kan man aldri vite hva som skaper et menneske. Ikke HELT.

Svar
Kommentar #65

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor ønsker andre å mistro ham, tro?

Kanskje du kan forklare oss litt om mistroens natur, Sissel?

Med vennlig hilsen

Mange Andre Enkelte Noen.

Svar
Kommentar #66

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

1) Mener du virkelig at det er mye rasisme på VD – tidligere og nå? I så fall i forhold til hva?

Jeg vil gjerne knytte en liten kommentar til dette. Jeg vet ikke om det er mer rasisme her nå enn før jeg begynte å skrive her for ett og et halvt år siden. Det jeg har merket meg har jeg reflektert litt over i de siste ukene; Integrasjon i samfunnet vil ikke komme til å skje med kristen hjelp. Det blir en oppgave for de sekulære. De kristne kommer til å fortsette å stritte i mot. Vaffal alle de som ytrer seg i mot her. I seg selv har en slik innstilling et betydelig rasistisk islett.

Svar
Kommentar #67

Lars Gule

85 innlegg  3845 kommentarer

Svar om rasisme

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Dette er ment som et saklig spørsmål – og et forsøk på å legge underliggende forutinntatthet til side.

Danielsen stiller følgende spørsmål ut fra en påstand i et tidligere innlegg av meg:

1) Mener du virkelig at det er mye rasisme på VD – tidligere og nå? I så fall i forhold til hva? 2) Bortsett fra at jeg vet at du mener at Anfindsen fremmer rasistiske synspunkter, har du flere slike eksempler? Og da er det ikke en slenger i ny og ne jeg tenker på. Det finnes jo på de fleste fora. Oppsummert. Er det større grad av rasistisk argumentasjon – subjektivt ut fra din tolkning (alle er farget av sitt ståsted) og objektivt – enn på andre tilsvarende avisforum?

Svar:

Jeg mener en hver rasistisk ytring er én for mye. På Verdidebatt.no har det vært en del. Jeg har ikke talt opp, men har tatt til motmæle (sammen med en del andre). Med andre ord er mitt "sammenligningsgrunnlag" et ideal om null rasisme, særlig på et seriøst nettsted driftet av en avis forpliktet på et moderne kristent verdigrunnlag. Jeg har ikke grunnlag for å si at det er MER rasisme nå, etter 22. juli, enn tidligere, men har heller ikke inntrykk av at det nødvendigvis har blitt mindre.  Ja, det er flere eksempler på at også andre har rasistiske holdninger og posisjoner. De vil man finne i en del av de trådene hvor Anfindsen har vært involvert i debatt, for der har enkelte trådt til med kraftig støtte. Langt flere viser stor forståelse for Anfindsen, avviser at hans posisjon er rasistisk og vil at han skal fortsette å poste innlegg - det er forsvar for og støtte til både rasisme og en rasist. Jeg vet ikke og har ikke grunnlag for å si at det er MER rasisme på Verdidebatt.no enn på andre steder. Jeg vil tro det er MINDRE. Rett og slett fordi det skrives under fullt navn, det modereres skjønnsomt og rasistiske ytringer her møter kraftig motstand. (Min erfaring fra andre nettsteder, bortsett fra Document.no, hvor det var mer rasisme enn her på Verdidebatt.no, er helt minimal).

Jeg tror mange som poster rasistisk, og særlig en del av dem som støtter Anfindsen, faktisk ikke er klar over rasisme er. Det er bare til en viss grad en unnskyldning, men når man blir fortalt hva rasediskriminering er, hvordan dette krenker menneskeverd og menneskerettigheter, er det ingen unnskyldning for å fortsette å presentere/forsvare rasisme. Da har man gjort seg selv til en normativ ekstremist.

Håper det var greie og opplysende svar.

Lars Gule

Svar
Kommentar #68

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Konstruktivt svar

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Håper det var greie og opplysende svar.

Takk for åpensinnet og konstruktivt svar.

Da har vi stort sett det samme bildet av VD. Og, som du helt riktig skriver, det er trolig ikke mer rasisme her enn på andre blogger, mest trolig mindre, både på grunn av full identifikasjon og skjønnsom moderering. Men som deg har heller ikke jeg frekventert andre blogger i særlig grad – og for min del heller ikke document.no.

Jeg ønsker imidlertid gjerne å følge opp din kommentar om Anfindsens tråder eller der han kommenterer på andres.

For noen er Anfindsen en rasist, for andre er han det ikke. Siden det er mange i den sistnevnte gruppen, er det ikke usannsynlig at mange av disse er fullt oppegående mennesker med evne til å tenke og analysere både ut fra moral og etikk – og ikke minst med sunn fornuft.

For den førstnevnte gruppen, de som anser Anfindsen som rasist, er det ikke usannsynlig eller unaturlig at de lett kan betrakte alle som gir sin støtte til Anfindsen også har sympati med hans syn på raser. Ergo blir vi ”rasister, og da skyldes vi ut med badevannet.

For egen del mener jeg altså ikke at Anfindsen er rasist. Men når han tar opp temaer også om rase, som er en mindre og egentlig ubetydelig del av hans syn på de uheldige sidene ved (for) stor grad av blanding av kulturer og etniske grupper, ja, så er det ikke rasedelen i argumentasjonen som opptar meg, men stort sett mye av eller alt det andre.

Jeg har forøvrig selv lurt på hvorfor Anfindsen bringer inn rasespørsmålet når han har, slik jeg ser det, et helt arsenal av viktige argumenter omkring det multikulturelle, argumenter som for svært mange av oss er langt viktigere og naturligvis høyst legitime.

Spørsmålet om rase oppe i alt dette, blir derfor lett en uvesentlig avsporing som skygger for og i noen tilfeller ødelegger for en langt viktigere debatt. Mulig at han har vektige grunner for også å ta opp dette, men det er uansett ikke et positivt bidrag til debattene, slik jeg ser det. Folkelig sagt er det ikke smart, og etter mitt syn kan jeg heller ikke se at det viktig eller nødvendig. For ordens skyld, dette er ikke et nytt standpunkt fra min side. Det er Anfindsen kjent med.

Svar
Kommentar #69

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Om integrering

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Integrasjon i samfunnet vil ikke komme til å skje med kristen hjelp. Det blir en oppgave for de sekulære.

Nå er det vel slik at nordmenn,  fra de som kaller seg personlig kristne, til  den jevne statskirketilhørende  og ut til ateister stort sett er ett folk, deler mye av den same kultur og kan til og med kopulere seg med hverandre uten alt for stor religiøs ståhei og tilhørende æreskodeks.   Vi må huske på at svært mange av de som skal integreres,  de tilhører  en religion og en etnisitet  hvis folk  ikke kunne  leve sammen med sine der nede i tidligere India. Og ikke de fra Afrika innbyrdes heller.  Nå har det sekulære Norge blitt sekulært fordi kristendommen har mistet makt, det vil si Norge stort sett er avkristnet.  Når skal vi  sekulære starte avmuslimifiseringen ?  Det haster vel, ettersom 2. og 3. generasjon angivelig er sterkere i troen enn sine fedre ?

Svar
Kommentar #70

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1168 kommentarer

Ja, spørsmålet om hvorfor er sentralt

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har forøvrig selv lurt på hvorfor Anfindsen bringer inn rasespørsmålet når han har, slik jeg ser det, et helt arsenal av viktige argumenter omkring det multikulturelle, argumenter som for svært mange av oss er langt viktigere og naturligvis høyst legitime.

Det er er spørsmål jeg også har stilt. Konklusjonen jeg kom til var at Anfindsen må mene at det fokusere på rase har en egenverdi for ham, enten fordi det er sentralt i hans tankesett eller fordi han ønsker at det skal inn være med å bestemme måten vi som samfunn forholder oss til ulike mennesker.

Sagt på en annen måte har jeg gått fra å være oppgitt over at han tar opp temaet til å anta at han gjør det fordi han dessverre ønsker å forskjellsbehandle ut fra det. Anfindsen kan kanskje mene at så ikke er tilfelle, men det er i hvert fall sikkert at han brøyter vei for de som måtte ønske å gjøre så.

Svar
Kommentar #71

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

der nede?

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Vi må huske på at svært mange av de som skal integreres,

hvor tror du india ligger sånn omtrent?er alt,mørkeste afrika eller der nede?og de levde side om side lenge.er det muslimer eller hinduer du skal fornærme her?eller alle-de er jo like og går med turban

Svar
Kommentar #72

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

en liten omskrivning

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje du kan forklare oss litt om mistroens natur, Sissel?

av Bjørn Eidsvågs vakre tekst - tilegnet den plagede trønder, Kristiansen:

Eg vet du har det tøft, men eg kan ikkje gi alle svara for deg...

Du må finna dei sjøl (og kjenner eg deg rett så pleier du jo det)... osv.

Tips: psykologtimer?

Svar
Kommentar #73

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det har blitt mer ideologisk

Publisert nesten 6 år siden

Om ikke det har blitt mer rasisme, alt etter hvordan man definerer det, så kan man i alle fall merke en ideologisk undertone i innleggene som jeg mener ikke var der tidligere. Og dette går ikke bare på rasime og islam, men for eksempel på definisjoner av meningsmotstandere og de mål de eventuellt måtte ha, og de handlinger som man tillegger dem.

Svar
Kommentar #74

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Aarsund

Publisert nesten 6 år siden

Jeg tror ikke det har vært noen endring i så måte heller. Mitt inntrykk i hele min VD-tid, som strekker seg tilbake til forumets urtid (for tre år siden?), er at det i grunnen har vært noen som hele tiden har drevet et heftig og intenst korstog mot politiske motstandere, identifisert med de partier de tilhører. Et yndet hatobjekt for noen er f.eks. sosialdemokratiet.

Det har nok kommet til en eller to underveis, men for meg virker det ikke som det er horder av slike her inne. En annen ting er at de gjør mye ut av seg.

For ordens skyld, de som kjenner meg, vet at jeg selv ikke hører til på den siden av det politiske landskapet. Men like fullt reagerer jeg når et stort og bærende parti i Norge demoniseres uten atterhald. Det er useriøst og usakelig. Nå skal det sies at for eksempel Frp vanligvis får adskillig mer tyn enn Ap, og da kommer naturlig nok angrepene fra det motsatte holdet. Det er like lite aktverdig.

Svar
Kommentar #75

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg er ikke enig

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke det har vært noen endring i så måte heller. Mitt inntrykk i hele min VD-tid, som strekker seg tilbake til forumets urtid (for tre år siden?), er at det i grunnen har vært noen som hele tiden har drevet et heftig og intenst korstog mot politiske motstandere, identifisert med de partier de tilhører. Et yndet hatobjekt for noen er f.eks. sosialdemokratiet.

Det har nok kommet til en eller to underveis, men for meg virker det ikke som det er horder av slike her inne. En annen ting er at de gjør mye ut av seg.

For ordens skyld, de som kjenner meg, vet at jeg selv ikke hører til på den siden av det politiske landskapet. Men like fullt reagerer jeg når et stort og bærende parti i Norge demoniseres uten atterhald. Det er useriøst og usakelig. Nå skal det sies at for eksempel Frp vanligvis får adskillig mer tyn enn Ap, og da kommer naturlig nok angrepene fra det motsatte holdet. Det er like lite aktverdig.

Kansje Danielsen burde se litt på den underliggende ideologiske retorikken som anvendes. Jeg betviler ikke at du har tilstrekkelige idee-historiske kunnskaper. Deler av den retorikken er tidvis som hentet ut av mellomkrigstiden.

Svar
Kommentar #76

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Ommundsen

Publisert nesten 6 år siden

Jeg mener India ligger i India jeg.  I hvertfall lenge, like til brødrefolket ikke kunne som brødre saman bu,  og dannet et Pakistan på den ene side og et BanglaDesh på den andre.  Det er bare vi, litt viderekomne nordmenn som kan takle ulikhet og uintegrerbarhet over tid.  Enda vi er mye ulikere . Nede i Nord- Afrika ( som ikke ligger på det asiatiske kontinent) der slåss brødrene der med.  Både somaliere og nigerianere. Det har visstnok noe med religion og stammer og sånn å gjøre der også.  Men når dem kommer hit så blir dem nok venner. Eksemplenes makt.

Svar
Kommentar #77

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg mener India ligger i India jeg.  I hvertfall lenge, like til brødrefolket ikke kunne som brødre saman bu,  og dannet et Pakistan på den ene side og et BanglaDesh på den andre.  Det er bare vi, litt viderekomne nordmenn som kan takle ulikhet og uintegrerbarhet over tid.  Enda vi er mye ulikere . Nede i Nord- Afrika ( som ikke ligger på det asiatiske kontinent) der slåss brødrene der med.  Både somaliere og nigerianere. Det har visstnok noe med religion og stammer og sånn å gjøre der også.  Men når dem kommer hit så blir dem nok venner. Eksemplenes makt.

Er det lov å si at det siterte beveger seg farlig nærme rasisme? Eller er det bare jeg som ser spøkelser på høylytt dag? Alternativt så kan man vel si at det er en smule unyansert...

Svar
Kommentar #78

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Eller er det bare jeg som ser spøkelser på høylytt dag?

Det er kveld og det er fullmåne.  Beklager, jeg skulle brukt ironistemplet.

Svar
Kommentar #79

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Neida...

Publisert nesten 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Er det lov å si at det siterte beveger seg farlig nærme rasisme? Eller er det bare jeg som ser spøkelser på høylytt dag?

...man trenger ikke akkurat å være av dem som trekker rasismekortet i tide og utide for å se hva dette er.

For å bruke Nisi´s egen geniale formuleringsevne, så kan man jo kanskje unnskylde ham med at det sikkert har "noe med religion og intelligens og sånn å gjøre..."

Svar
Kommentar #80

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Alternativt så kan man vel si at det er en smule unyansert.

Ihvertfall helt klart unyansert!

Svar
Kommentar #81

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Det er kveld og det er fullmåne.

Isåfall er det vanskelig å få tak i hva som skal være ironisk, i ordets rette forstand. Om du mener det motsatte av det du skrev (ironi altså) i det jeg siterte så er vi kanskje mer enige, men da ender du bare opp som en motsatt ras... motsatt nedrakkende person mot nordmenn, og da er vi jo nesten like langt. Godt mulig du bare ønsker å være ironisk og harselere med bare min kommentar om dagslys, og i så fall er jeg kanskje enda mer.. pussig overrasket. Vi får se hva som skjer med kommentaren(e) i morgen. Jeg synes iallefall det var lite mening i det du skrev.

La heller Robert få fortsette alene med sine one-linere, det er litt mere schwung og erfaring over hans linjer. Men så er jeg heller ingen god kunstkritiker.

Svar
Kommentar #82

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Galskap og ekstremisme.

Publisert nesten 6 år siden

Hl. Antonius, (250-356) munkenes «far», delte ut sin arv og slo seg ned i ørkenen. Regnes som den første og fremste av ørkenfedrene. Han sier: «Det skal komme en tid da nesten alle mennesker er gale, og når de ser en som ikke er gal, vil de angripe ham og si: Du er gal, for du er ikke som en av oss.»

Montro om det til alle tider, i alle samfunn og under alle tidsånder er slik også med «ekstremisme»? 

Svar
Kommentar #83

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

en blir både mørk i toppen

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

hvertfall helt klart unyansert!

og het i huden av varmen der nede vettu

Svar
Kommentar #84

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

:

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Han sier: «Det skal komme en tid da nesten alle mennesker er gale, og når de ser en som ikke er gal, vil de angripe ham og si: Du er gal, for du er ikke som en av oss.»

Gode ord fra deg igjen Slagsvold

Jeg har fra min troslære et ord som heter "Enhet i Mangfoldighet", der vi nettopp lærer oss og sette pris på de forskjeller som er mellom oss mennesker. Det er slik vi utvider oss og lærer, når vi virkelig ser etter det positive i andre. -

Men her på verdidebatt føler jeg sterkt presset fra et nytt begrep:  "Mangfold i Enighet", - Uansett hvem du er - så bør du mene som oss....

Slik sett er nok jeg selv en ekstremist på VD, som leter etter de enlige stemmene som står våger å stå alene. Det er de jeg er nyskjerrig på, som kan tilføre meg noe nytt :)

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #85

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Takk Mette!

Publisert nesten 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Slik sett er nok jeg selv en ekstremist på VD, som leter etter de enlige stemmene som står våger å stå alene

Den varmet. Da er vi to.

Svar

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
40 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
40 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
3 minutter siden / 1530 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
5 minutter siden / 1530 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
19 minutter siden / 403 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
32 minutter siden / 71 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
35 minutter siden / 270 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 8 timer siden / 403 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 8 timer siden / 484 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 8 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 10 timer siden / 403 visninger
Les flere