Arnstein Vada

27

Vestens menneskerettighetshykleri.

Gang på gang ser vi at Vestens innblanding mot regimer som Irak, Libya og Afganistan ikke bare har med menneskerettigheter og siviles beskyttelse mot blodige ledere å gjøre. Det har med politisk strategi å gjøre.

Publisert: 2. feb 2012

Vi så det i Irak. De angivelige bakteriologiske og  kjemiske våpnene USA mente de sikkert kunne påvise at Irak hadde, og som var påskudd for å invadere, viste seg ikke å stemme i virkeligheten. "Bivirkningen" av dette var selvsagt det gode i at Irak mistet sin blodige diktator, Saddam Hussein. Men det var ikke bruddet på menneskerettighetene som gjorde at USA fikk Vesten til å danse etter sin egen pipe. Det var i virkeligheten tilgangen på oljeressursene det var viktig å ha kontroll over i dette for Vestens strategiske interesseområde.

I  Afganistan var det ikke  jakten på Taliban som var hovedærendet, det var jakten på terrorister i AlQuida. Og USA klarte også ulovlig å ta seg inn i Pakistan og drepe Bin Laden. Igjen for å fremme USA og Vestens interesser. De var ikke der for å bskytte menneskerettighetene.

I Libya gikk de inn med fly for å styrte Gadafi. Det var selvsagt i seg selv bra naturligvis. Men det var ikke primært for å beskytte menneskerettighetene her heller. Det var oljen og Gadaffis trusler om å sette  "oljen i brann." I virkeligheten ingen herosik innsats for menneskerettigheten her heller, men et påskudd til å gå inn og redde landet med oljen som bonus. Og Norge diltet som alltid lydig etter verdenspoliti USA.

Nå sier utenriksminister Jonas Gahr Støre at det ikke er aktuelt med militær innblanding i den blodige krisen i Syria. Han påpeker at situasjonen er mye mer sammensatt enn  det den var i Libya da vestlige fly gikk til angrep.

Støre sier dette som et svar på Høyres stortingsrepresentant Erna  Solberg i spørretimen onsdag 1 februar. Hun viste til at over 5000 sivile er blitt drept under det ti måneder lange opprøret og at Sikkerhetsrådet er lammet på grunn av russisk motstand. Hva kan Norge gjøre for å økse presset mot vetomaktene Kina og Russland spurte Solberg.

USA har som kjent trosset Sikkerhetsrådet før. Dersom NATO-alliansen finner det for godt, ser de på Sikkerhetsrådet nærmest som en "Papirtiger."

Støre deler beskrivelsen av at det hersker en borgerkrigslignende tilstand  i  Syria og sa at Norge har gitt sin støtte til Den Arabiske Ligas bestrebelser for å få regimet til å gå av.

Støre mener Ligaen er den nærmeste til å lede denne prosessen. Syria er mye mer komplekst enn Libya og det er vanskelig å få oversikt over hvem som egentlig sitter med makten og hvem som utgjør opposisjonen i følge Støre. Han mener det er en fragmentert bevegelse uten enhetlig mål og retning. De fleste lederskiikkelsene bor i utlandet, særlig i Frankrike mener Støre.

Fremskrittspartiets Morten Høglund ville vite om det under noen omstendigheter kunne vært aktuelt for Norge å støtte en militæraksjon som ikke er hjemlet i FN, siden Sikkerhetsrådet synes lammet i denne saken.

Dette er svært usannsynlig. Dessuten er det ikke totalt fastlåst i FN. Det forhandles fortsatt om en tekst. Russland har historiske bånd til Syria og har sett landet som et brohode til MidtØsten. Men russerne ser jo at det er de som verner regimet, og at det er en belastning å sitte med ansvaret for en tekst som ikke blir vedtatt, sa utenriksministeren som svar på Høglunds spørsmål.

Venstres Trine Skei Grande viste til at medlemmer av regjeringen hyppig har kontakt med rusiske myndigheter og ville at Norge skal bruke det som er av  innflytelse for å få russerne til å endre strategi i Sikkerhetsrådet.

Og mens stadig flere sivile drepes, sitter  Vesten og venter på at andre skal gjøre jobben for dem. Som i Libya, Irak og Afganistan, er det ikke sivile som skal beskyttes først og fremst. Syria er ikke i Vestens interesse eller strategisfære. De har ikke olje, og heller ikke terrorister som  direkte kan true USA og Vesten. Vesten bruker ikke våpenmakt for å beskytte sivile, de er kun ute etter å sikre egne strategiske interesser og billig tilgang på olje. Aldri har vi sett det tydeligere enn i Støres lunkne svar. Norge og Støre  er "rævdiltere" etter USA. Dersom USA mot formodning skulle gå inn i Syria, ville Norge som "en lydig hvalp" følge etter.  Sånn er Norges utenrikspolitikk i virkeligheten, derav Støres lunkne svar. Det er ikke sivile som drepes det legges vekt på, men at det er uklart hvem  som sitter med makten. Hva er vel  menneskeliv og menneskeverdet  i virkeligheten verd i en verden der det bare handles ut fra andres strategiske og næringsmessige interesser?

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

motiv

Publisert over 8 år siden

i afghanistan var grådighet-kontroll over opium

irak-olje

hvis vesten brydde seg om mennesker-hvorfor ikke gå mot burma?

det er penger ,og strategi

Kommentar #2

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hold deg til fakta

Publisert over 8 år siden

og det er at det IKKE BLE FUNNET kjemiske våpen, ikke at de IKKE finnes. Ingen kan garantere at Irak ikke har kjemiske våpen,  INGEN...

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ingen

Publisert over 8 år siden

kan bekrefte noe.overfor en pessimist.eller skeptiker.er det bra i irak nå?

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

men er demokrati

Publisert over 8 år siden

målet.hvorfor ikke angripe burma?

Kommentar #5

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Kommentar til Per Traasdahl

Publisert over 8 år siden

"og det er at det IKKE BLE FUNNET kjemiske våpen, ikke at de IKKE finnes. Ingen kan garantere at Irak ikke har kjemiske våpen, INGEN..."

 

Her er du nok inne på noe viktig.

Jeg har stadig forundret meg over at det at man ikke fant noen ABC-våpen i Irak, automatisk over alt er forklart med at de ikke fantes. At dette er fastslått uten den minste tvil. Nærmest som noe selvsagt. Det tror ikke jeg noe på.

For det første: Hvordan skal man da forklare at Saddam Hussein i måneder og år lekte katt og mus med IAEA, ja med hele verdenssamfunnet, og pådro seg sanksjoner, hvis han ikke brydde seg om ABC-våpen - hvorfor da utsette seg for dette politiske press og hvorfor selv gjøre seg til en internasjonal spedalsk (mer enn han allerede var). Hvorfor risikere krig?

For det andre: Han hadde beviselig hatt kjemiske og/eller bakteriologiske våpen. Og brukt dem.

For det tredje, - og det er det viktigste: I timene like før krigen, da også Saddam innså at krigen kom, noe han visstnok ikke hadde trodd helt til det siste, ble i følge israelske etterretningskilder kolonner av lastebiler observert i retning av, og over, den syriske grensen. Hva fraktet disse lastebilene?

Med til bildet hører jo at Israel bombet og ødela et militært mål i Syria som beviselig var en atomreaktor. Forøvrig en super-vellykket israelsk militæroperasjon. Det skal ha vært klare koblinger til Nord-Korea, både skriftlig materiale, personer, og det faktum at den syriske reaktoren var nærmest en kopi av de som finnes i Nord-Korea. Jeg kan jo også nevne at Syria har et av de aller største, og mest uhyggelige, lagre av kjemiske og bakteriologiske våpen i verden

Når Powell satt i Sikkerhetsrådet med det han hevdet var bevis på ABC-våpen i Irak, er jeg ikke så sikker på at dette var bevisst løgn. Det kunne selvsagt være det, og gitt det, er det selvfølgelig meget alvorlig. Men forklaringen kunne også utmerket godt ha vært dårlig etterretning. Det var visstnok særlig snakk om en eksil-iraker som det sies at CIA ikke vurderte som helt pålitelig, men likevel skal ha gitt svært mye oppmerksomhet.

Uansett - det er nok ikke riktig å være så skråsikker her.       

 

Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

som du

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Uansett - det er nok ikke riktig å være så skråsikker her

er?irak krigen var feil grep fra begge bush-og ikke noe ble bedre.nå skal iran knuges.uten at noe blir bedre.de krigende vil ha krig.vi andre vil ha liv

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere