Oddbjørn Johannessen

155    12805

Overraskende "økumenikk" i New York

Flere medier melder at synagogeløse jøder i Bronx i New York midlertidig har fått rom i en moské. Jøder og muslimer holder altså for tiden til i samme hus.

Publisert: 31. jan 2012 / 1053 visninger.

Den ultraortodokse jødiske menigheten Young Israel drev for et drøyt tiår siden et prosjekt der de delte ut klær til trengende i bydelen.  Noen av klærne overlot de til imam Sheikh Moussa Drammeh i en nærliggende moské, som fordelte dem videre, og dette ble starten på et samarbeid. 

På grunn av nedgang i den jødiske befolkningen i bydelen, fikk den jødiske menigheten etter hvert problemer med økonomien og måtte selge synagogen - og hva gjorde imam Drammeh da?  Jo, han tilbød selvsagt jødene husrom i moskéen!

Imamen må være en modig og prinsippfast mann.  Han legger ikke skjul på at han har møtt en del motstand, men står likevel fast på sitt:  

Det var min tur til å hjelpe de som en gang hjalp meg og mitt fellesskap. Ikke alle muslimer liker det vi gjør, fordi de ikke mener at muslimer og jøder bør dele lokaler som dette, sier Drammeh som forsikrer at han ikke akter å bøye av for eventuelt press.Vi er ikke så oppdelt som media fremstiller oss for å være. Nesten 90 prosent av jødisk, muslimsk og kristen lære er det samme, sier Drammeh.

Interessante og overraskende tolerante betraktninger.  Og rabbi Avi Friedmann er ikke snauere:

Det at vi fungerer sammen, side ved side i samme bygning, er liksom som en smak av fremtiden vi alle håper på, der alle mennesker lever i fred, avslutter rabbi Avi Friedman.

Naturlig refleksjon:  Kunne noe slikt vært mulig andre steder - eller skyldes dette helt spesielle, personrelaterte forhold?

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/30/under-samme-tak

http://www.vl.no/kristenliv/joder-fikk-husrom-i-mosk-/

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Kunne noe slikt vært mulig andre steder - eller skyldes dette helt spesielle, personrelaterte forhold?

---

Jeg håper på en verden der slikt ikke bare er mulig men direkte vanlig.  Det er det ikke idag.  Jeg er pessimist på kort sikt, optimist på lang sikt.

Det å snakke sammen ansikt til ansikt og vise hverandre at vi alle er mennesker selv om vi tror forskjellig, mener jeg er selve nøkkelen.  Det ser ut som nettopp det har skjedd i Bronx.

Svar
Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4669 kommentarer

Noe lignende

Publisert nesten 6 år siden

skjedde jo i Oslo, etter 22.juli, da biskopen og imamen gikk sammen i bønn. Eller jeg husker kanskje feil? Tror uansett forskjellene i religionene er for store, til at det kan bli noe "forsoning", men synes det er fint å se at forskjellene ikke alltid er noe "hinder" for å vise nestekjærlighet.

Svar
Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2784 kommentarer

Den opplysningen...

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Flere medier melder at synagogeløse jøder i Bronx i New York midlertidig har fått rom i en moské. Jøder og muslimer holder altså for tiden til i samme hus.

tror jeg bare er en halv sannhet.  "For ellers står ikke verda til påske!"

Svar
Kommentar #4

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Tror uansett forskjellene i religionene er for store, til at det kan bli noe "forsoning", men synes det er fint å se at forskjellene ikke alltid er noe "hinder" for å vise nestekjærlighet.

---

Dersom du med "forsoning" mener at religionene smelter sammen til en metareligion så er jeg enig.  Det vil alltid være uenighet om Jesus eller Muhammed var den største.  Men forsoning i betydning fredelig sameksistens tror jeg både er mulig og nødvendig.  Det vil dog ta sin tid.

Svar
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12805 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Men forsoning i betydning fredelig sameksistens tror jeg både er mulig og nødvendig.

Nettopp.  "Samboerskapet" i Bronx omfatter ikke felles bønn eller religiøst samarbeid på annen måte - men at en gruppe muslimer og en gruppe jøder her kan dele hus, synes jeg var en svært oppløftende nyhet.  Og det er jamen godt å kunne poste et innlegg av og til som ikke handler om konfrontasjon!

Svar
Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eit av dei eldste døme på forbrødring

Publisert nesten 6 år siden

finn ein vel i katharina-klosteret ved foten av Mosesfjellet, Sinai. Innafor murane er der ei kyrkje, ein synagoge og ein moske.

Klosteret er bygt opp rundt kjelda der Moses vatna svigerfaren sine krøtter. Den brennande buska står der grønare enn nokon sinne. Napolen syrgja for at heiseanordninga fekk avløysing av ei pumpe.

Guiden fortalde at den heilage brennande buska hadde same eigenskap som Jomfru Maria sin møydom, ein møydom som ikkje tok skade av verken unnfangelse eller fødslar. Slik var det med denne buska også, verken brand eller anna vandlisme beit på henne.

http://no.wikipedia.org/wiki/Katarina-klosteret

Svar
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12805 kommentarer

Henrik Wergeland

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

katharina-klosteret ved foten av Mosesfjellet, Sinai. Innafor murane er der ei kyrkje, ein synagoge og ein moske

Ja, dette var også Henrik Wergelands perspektiv.  Ved siden av å være dikter, var han jo også en fri-tenkende teolog.  I teksten "De tre" skriver han om en forbrødring i ørkenen mellom en jøde, en kristen og en muslim - som alle respekterer hverandres tro.  Respekten er så sterk at de alle tre er redde for å be mens de andre hører på, av frykt for å vekke anstøt.  Men så hører de plutselig tre fugler som synger med hvert sitt nebb - men likevel i harmoni:

Da paa engang begynder fra Platanens Krone, fra samme
Green, en Bogfinke, en Drossel og en blodhalet Vipstjert sin
Morgensang. Bogfinkens klare Triller sammenhvirvledes med de
andre Tvendes til et herligt jublende Chor.

De tre gjør da som fuglene - ber på hvert sitt vis, og Wergelands "konklusjon" på det hele lyder slik:

De rystede
hverandres Haand, og droge nu glade hver ad sin Kant gjennem
Ørkenen: Mollahen drog ad Bagdad til, Munken til Jerusalem,
Rabbinen til Damaskus. Men da de vare komne et Stykke ud
i Ørkenen, var det somom samme Tanke standsede dem, og
bragte dem til at kaste et Blik tilbage paa den gjæstmilde Pla-
tan, der nu laae i Fjernet ligesom en Sankt-Helenaklippe i Luft-
havet. Den Tanke gjennemfoer dem alle Tre: hvad, om Fuglene,
som lærte os at tilbede i Sandhed, vare tre Engle, neddalede fra
Himlen, fordi de ynkedes over vor Skrøbelighed?


De tre holder på hver sin tro (eller hver sin tilbedelsesform), men de gjør det på en respektfull måte.  Wergelands poetiske anekdote er selvsagt romantisk-idealistisk, men jeg mener man likevel kan trekke noen sannheter ut av den.  Wergeland var vidsynt og framsynt.  Ved siden av diktverket han etterlot seg, er det hans durabelige kamp mot "jødeparagrafen" han bør bli husket for.
 

http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WI3/WI3010.html

Svar
Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, desse tankane er ikkje nye

Publisert nesten 6 år siden

og på eit merkeleg vis, frå Jesus til Wergelan, så er det "utskot" som forvalter desse tankane.

Dei superreligiøse, i alle leirar, krev at reinleeiken vert halde i hevd. Etter fodøming fylgjer gjerne sværdet. Tragisk at religiøse krefter skal ¨vere så destruktive og til skade for manneætta.

Svar
Kommentar #9

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Fremtidsretttet

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det at vi fungerer sammen, side ved side i samme bygning, er liksom som en smak av fremtiden vi alle håper på, der alle mennesker lever i fred, avslutter rabbi Avi Friedman

Dette opplever jeg svært positivt og ikke merkelig, men meget fremtidsrettet. Og kanskje også i Henrik Wergelands ånd?

Når alle som ønsker det, velger å samarbeide istedenfor å krige, for å  fremme åndelige og etiske verdier, verdensborgerskap og en fredelig, rettferdig verdensorden, da er vel dette mer blitt virkeligheten? 

Når det gjelder Wergeland, så skrev han i et siste brev til sin far:

"Hvad der skeer, min kjære ømme Fader, saa tænk paa hvor- ledes Mennesker endnu stærkere end jeg, f. Ex. Auberterne, have
maattet afsted i den bedste Alder. Mine Begreber om Guds Storhed og egen Lidenhed opfylde mig med en stærk Trøst. Jeg døer som Deist, som en Allahs oprigtige Dyrker, af Ærbødighed ikke vovende at gjøre mig detaljerede Forestillinger om hvad der venter hisset eller rettere hvorledes det da er indrettet."

Det er mange som har tolket dette som en slags konvertering til islam før han døde.

mvh  mette

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
7 minutter siden / 20 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
7 minutter siden / 20 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
1 minutt siden / 1779 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
5 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
12 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
20 minutter siden / 1373 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
25 minutter siden / 211 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
43 minutter siden / 1373 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Les flere