Magnar Tanem

24

Dommedag 23/12 2012

Vi lever i de siste tider, og Dommens dag er nær. Mayakalenderen, vitenskap, Torahen, Koranen og ikke minst den hellige Bibelen peker alle i samme retning. Tegnene på at vi er inne i endetiden er så kraftige at de vanskelig kan overses.

Publisert: 29. jan 2012

I den jødiske tidsregningen er vi nå inne i året 5772. Jødenes hellige skrift, Toraen er det eldste visdomskriftet i verden i dag. Flere rabbinere, både i Israel og USA, har uavhengig av hverandre tolket hemmelige koder i Toraen. Mange av rabbinerne er datakyndige langt over gjennomsnittet, og de har lett etter konkrete holdepunkter i Toraen for katastrofer og dommedag. Funnene er oppsiktsvekkende: 11. september 2001 er nevnt med hebraiske ord, og til og med ord som "fly" er nevnt, foruten selve datoen naturligvis. Hyppige børskrakk er nevnt med ord i jødenes hellige rull, og året 2008 er nevnt spesielt. Påfølgende kriser, som finanskrisen vi er inne i nå er påpekt. 2012 er også nevnt spesielt (år 5772), og dette året er starten på dommedag. Datoen er fastsatt til 23. desember i år.

Mayakalenderen slutter 21. desember i år, og den representerer starten på en ny tidsregning (hovedsyklus). Vitenskapsmenn verden over peker på at de magnetiske nord- og sørpolene beveger seg sterkt og utelukker ikke at de kan bytte plass ved vintersolhverv i år. Hva som kan skje da vet ingen sikkert, og alt fra magnetisk solstråling til verdensomspennende jordskjelv er nevnt. Usikkerheten er ikke betryggende, for det er statistisk påpekt at det er en betydelig økning i seismisk aktivitet i jordskorpen, og antallet jordskjelv og tsunamier er økt i forhold til det vanlige.

Bibelen er ikke så konkret som vitenskapen og Toraen, men angir flere kjennetegn på endetiden: jordskjelv, hungersnød, global fiendlighet mot Det Hellige Land (Israel), egoisme også innen nære menneskelige relasjoner ("mann skal gå mot mann, og barn skal ikke lenger adlyde sine foreldre"). Jesajah og Joh. Åp. påpeker slike forhold sterkest, men Daniels bok og Jeremiah må heller ikke overses. Daniels bok viser til imperier som har kommet og gått, og når det ikke er flere av dem kommer enden. USA er det siste store imperiet ifølge Daniels bok. Nå går det tilbake med dette imperiet... Israels naboer skal falle, og Guds eget land-Israel går foran som verdens frelserrike. I dag ser vi at Israel er fremst i verden på f.eks. medisin og legevitenskap, datateknologi og militære forvsvarssystemer (på det siste har de til og med gått forbi mektige USA). Gud har allerede startet forberedelsene til opprettelsen av sitt 1000-årsrike som kommer etter at Jesus har seiret over Djevelen og dømt alle levende og døde.

Joh.åp. viser til at i en viss periode før Dommens dag, skal Djevelen herske over Jorden, falske profeter forfører de fleste av oss, og ondskapen skal bli uhyrlig. Forhold som økning i blind og umotivert vold, ondskap og synd (f.eks. porno) spredd via internett viser at Fanden har startet dette. Jeg mener selv også at EU, med sin usosiale, elitistiske og udemokratiske politikk er det fremste symbolet for Dyret i Joh. åp.

Koranen skal jeg være forsiktig med å bruke i denne sammenheng, men flere muslimer jeg har snakket med (hyggelige og kloke folk sådan) sier at Koranen sier mye det samme som Bibelen. Åpen aksept av homofili f.eks. skal være et av de klare tegnene på dommedag, ifølge muslimenes hellige bok. 

Om ikke dommedag er akkurat 21. eller 23. desember i år så peker alt jeg har nevnt mot det samme: vintersolhverv i år innleder starten på fenomenet dommedag og innledningen til Jesu hjemkomst, dom over levende og døde, det endelige Harmageddon-slaget mellom Gud og Djevelen og Guds seier over Fanden og opprettelsen av Guds 1000-årsrike.

Magnar Tanem

Oslo Kristent Samlingsparti

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

At rabbinere har datoen 23/12 mens mange andre har 21/12 kan være tilfeldig, men det kan også være at perioden 21-23/12 er enden.

Verdens mest intelligente dataprogram peker naturligvis også på nettopp 21/12 2012.

Jeg må si jeg allerede nå begynner å se frem til julaften 2012, og hva du da skal si til ditt forsvar for at du også denne gangen tok feil.

Skriv denne meldingen bak øret ditt; du vil bli konfrontert. 

Kommentar #152

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Palmebyen

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeriko (engelsk Jericho, arabisk 'Ariha) er en by på vestbredden av

Jeg poengterte at det var Palmebyen, ikke alle andre steder ved navnet Jeriko:

Jeriko. Palmebyen, oldtidsby 10 km nord for Dødehavet, nå ruinfeltet Tell es-Sultan i Jordan-dalen ved oasebyen Ariha, 250 m under havets overflate (den laveste by i verden).

Det moderne Jeriko, er en del av det selvstyrte palestinske området Jeriko, på Vestbredden. Byen (arabisk Ariha) ligger i en frodig oase med god vanntilførsel, 35 km nordøst for Jersusalem, 258 muh.; 17 000 innb. (2000). Viktige næringsveier er jordbruk, tjenesteyting og turisme. Byen utgjør ifølge Oslo-avtalen fra 1993 kjerneområdet i det selvstyrte palestinske området på Vestbredden.

Kommentar #153

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Av grunner som jeg ikke skal utdype her har jeg vansker med å se meg selv som en av de fem jomfruer.

rune er bare i fordømmelsen tjenste på verdidebatt hans nye grøft han har havnet i. jeg kan ikke heller  se deg der han dømmer deg. 

Kommentar #154

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må si jeg allerede nå begynner å se frem til julaften 2012, og hva du da skal si til ditt forsvar for at du også denne gangen tok feil.

2012 er ikkje noko spesielt år.

Det kan vera at krigen mellom Iran og Vesten bryt ut at den dreg inn Russland og Kina på Irans side og såleis vert verdskrig.

Messias kjem ikkje igjen enno. Fyrst vil trengseltida over nasjonen Israel koma og Antikrist gjera sin entre.

Antikrist skal styra i 3,5 år eller 42 mnd etter at han har sett seg i Guds tempel.

"Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader. " Åp 13

Daniels bok  12 kpt seier:

"Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta til det heilage folket er heilt knust, skal alt dette ta slutt.»  8 Eg høyrde det, men skjøna det ikkje og spurde: «Herre, kva er slutten på dette?» 9 Han svara: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera gøymde og forsegla til endetida.10 Mange skal bli reinsa, lutra og vaska reine. Men dei urettferdige skal gjera urett, og ingen av dei skal forstå. Men dei kloke skal forstå. 11 Frå den tid då det daglege offeret blir bortteke og det motbydelege som øydelegg, blir oppsett, skal det gå 1290 dagar.12 Sæl er den som ventar og når fram til 1335 dagar.13 Og du, gå til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp til din lut når dagane tek ende.» 

Frå den tid jødane må slutta med daglege offer i tempelet i Jerusalem (DET VERT OPPATTBYGD OM  NOKRE ÅR) og Antikrist inntek tempelet skal de gå 1290 dagar fram til Messias kjem igjen.

Til og med Paulus siterer frå Daniels bok og seier:

"For først må fråfallet koma og den lovlause (ANTIKRIST) syna seg, han som er fortapingssonen.  4 Det er motstandaren, han som opphøgjer seg over alt det som gud og heilagdom heiter, så han til og med SET SEG I GUDS TEMPEL OG GJER SEG SJØLV TIL GUD ....  8 Då skal den lovlause syna seg, han som Herren Jesus skal drepa med pusten frå sin munn og gjera til inkjes den dagen han kjem i herlegdom"

Denne Antikrist styrer heilt til Jesus kjem med himmelens skyer og vert tilitetgjort ved pusten av Hans kome.

"Assyraren" er same personen.Han vert og tilintetgjort ved Herrens kome.

Denne personen som eg trur er George BUSH vil framstå som jødane sin beste ven og dei vil ha full tillit til han .

Det kristne bør venda augene mot no er Tempelhøgda- Guds heilage FJELL. Der vil snart byggeprosessen starta - jødane sitt tempel kjem på plass.

Enno er det 16 år til dei 6000 åra er slutt og mange ting skal skje.http://www.youtube.com/watch?v=wIEypDzOhJ8

 

 

 

 

 

 

Kommentar #155

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Disse spådommer om dommedag når den er er bare tull. Det står om jesus når han kommer som en tyv om  natten osv.....alle frelste vet. Likeså så går alle frelste hjem til faderen.

Kommentar #156

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Vitneutsagn

Publisert over 7 år siden

"For først må fråfallet koma og den lovlause (ANTIKRIST) syna seg, han som er fortapingssonen.  4 Det er motstandaren, han som opphøgjer seg over alt det som gud og heilagdom heiter, så han til og med SET SEG I GUDS TEMPEL OG GJER SEG SJØLV TIL GUD ....  8 Då skal den lovlause syna seg, han som Herren Jesus skal drepa med pusten frå sin munn og gjera til inkjes den dagen han kjem i herlegdom"

__________________________________________

Ja, dette er jo nok et vitneutsagn om at Jesu ikke er kommet første gang enda, vi holder dette utsagnet opp mot Heb.9.27-28: Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Altså er Jesus første komme da han tar vekk synden og syndens forkjemper (antikrist / fortapelsens sønn) Hans andre komme er ikke pga synden og antikrist.

Kommentar #157

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ja, dette er jo nok et vitneutsagn om at Jesu ikke er kommet første gang enda

Yeshua kom fyrste gong slik vårhøgtidene viser.

Han døydde 14 Nisan slik Gud innstifta det i høgtidene.

"Dette er Herrens høgtider, dei fastsette tidene då de skal kalla inn til heilage samlingar.5Den fjortande dagen i den første månaden, i skumringa, er det påske for Herren.6Og den femtande dagen i same månaden er det høgtida med usyra brød for Herren. I sju dagar skal de eta usyra brød. …...

...Når de kjem inn i det landet eg vil gje dykk, og skjer kornet der, då skal de gå til presten med det første kornbandet de har skore. 11 Han skal svinga det for Herrens andlet så de kan vinna velvilje. Dagen etter sabbaten skal presten svinga kornbandet. 12 Den dagen de svingar kornbandet, ……...
15 Frå dagen etter sabbaten, frå den dagen de kjem med kornbandet som skal svingast, skal de telja sju fulle veker.16 De skal telja femti dagar, til dagen etter den sjuande sabbaten. Då skal de bera fram for Herren eit grødeoffer av den nye grøda…………..3 Mosebok 23

15 Nisan låg Yeshua i grava

16 Nisan stod Yeshua opp.Han var førstegrøda og denne dagen vart kornbandet svinga.

Så telde dei 7 veker fram eller 50 dagar og då vart eit nytt grødeoffer bore fram.

I si oppfylling kom då pinsefestens dag .

--------------------------------------------------------------------------

No gjenstår dei 3 siste høgtidene

1/7- Yom Teruah -basundagen

10/7.Yom Kippur-dommens dag

15/7 -Lauvhyttefesten-sukkot

Gud har innstifta desse forbilda som vil verta oppfyllt nøyaktig slik Han har sagt det.

Det er trist å sjå mange kristne og ikkje giddar setja seg inn i desse tinga.

Det er diverre forskjelen på  brudepikene. Nokon er kloke og fylgjer brudgommen inn til bryllaupet -dommen.

Dei andre held fram med sin overflatiske kunnskap  og manglar den glede og iver som Gud forlangar  for å forstå Hans ord.

"Då kan himmelriket liknast med ti brudejenter som tok oljelampene sine og gjekk ut for å møta brudgomen. 2 Fem av dei var uforstandige, og fem var kloke. 3 Då dei uforstandige tok lampene sine, tok dei ikkje olje med seg. 4 Men dei kloke tok olje med seg i kanner saman med lampene sine. 5 Då det drygde før brudgomen kom, vart dei alle trøytte og sovna.
     6 Men midt på natta høyrdest eit rop: ‘Brudgomen kjem! Gå og møt han!’  7 Då vakna alle brudejentene og stelte lampene sine.  8 Og dei uforstandige sa til dei kloke: ‘Gjev oss litt olje. Lampene våre sloknar.’  9 ‘Nei’, svara dei kloke, ‘vi har ikkje nok både til oss og til dykk. Gå heller til dei som sel olje, og kjøp sjølve.’
    10 Medan dei var borte for å kjøpa, kom brudgomen. Dei som var ferdige, gjekk saman med han inn til bryllaupet, og døra vart stengd. 11 Ei stund etter kom dei andre brudejentene og sa: ‘Herre, herre, lat opp for oss!’ 12 Men han svara: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Eg kjenner dykk ikkje.’
    13 Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen."

Uttrykket til slutt peikar på YOM Teruah - dagen som berre Gud kjende til. Den vart fyrst

openberra når nymånen viste seg over Jerusalem . Dei kloke følgde då brudommen inn til dommen eller bryllaupet.(Yom Kippur)

"døra vart stengd"- Når Yeshua gjer dei siste handlingane i tempeltenesta på Yom Kippur så vert tempelet fyllt med røyk og nådetida er ute.

Kommentar #158

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Herrens høytid ved den fastsatte tid

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Yeshua kom fyrste gong slik vårhøgtidene viser.

Han døydde 14 Nisan slik Gud innstifta det i høgtidene.

Jeg har selvfølgelig ingenting å utsette på disse opplysningene - det jeg kommenterte var at antikrist er ennå ikke beseiret, og Jesus har ikke bekjempet ham, og heller ikke hentet sine, og det står ingen steder i bibeltekstene om at han skulle komme for 3.gang.

Imidlertid står det i 4 Mos 9,2 at Israels barn skal holde høytid for Herren på den fastsatte tid. Det er en tid som Dan 8,19 kaller for vredens og endens siste tid:

Og han sa: Nu vil jeg kunngjøre dig hva som skal skje i vredens siste tid; for synet sikter til den for enden fastsatte tid.

Jeg regner med at høytidene følges at helt frem til enden - men bry deg ikke med dette om du har en bedre utregning enn bibelens.

Kommentar #159

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Litt seint ute?

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Messias kjem ikkje igjen enno. Fyrst

Jesus har, i følge sitater i Bibelen, flere ganger sagt helt utvetydig at Armageddon skulle komme innen få år etter at hans uttalelser falt; verden skulle altså ha gått under for bortimot totusen år siden. Et sted i Matteus lover han at endetiden vil komme før disiplene er ferdige med å forkynne i Israel:

“Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.”

Matteus 10:23

“Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.”

Markus 9:1

Den samme forventningen gjaldt under den tiden som apostelen Paulus skrev sine tretten brev. I Brevet til Korinterne 7:29-31 skriver Paulus at tiden frem til Jesu´ gjenkomst er så kort at de troende snarest bør forandre hvordan de lever sitt liv, og det radikalt, for ikke å gå fortapt. Samtidig hadde Paulus et problem; noen av de troende hadde allerede dødd, så hva ville skje med dem når Jesus kom tilbake? Han skriver følgende i sitt Første brev til Tessalonikerne (4:13-18):

“Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!”

“Vi som er igjen og ennå lever”. Dette bekrefter at Paulus forventet at i det minste noen av dem han skrev til fortsatt ville være i live når Jesus kom tilbake. Den samme passasjen indikerer også at Paulus trodde at de som allerede var døde på en eller annen måte oppholdt seg hos Jesus frem til han returnerte til Jorden. Imidlertid gjorde den stadige forsinkelsen av Jesu´ retur at hans påståtte kongerike flyttet seg fra Jorden til Himmelen, og senere går Paulus over til å hevde at de troende som dør, umiddelbart bryter opp for å “være sammen med Kristus”.

Han tilpasset altså historien etterhvert som utviklingen skred frem og ingenting av det som tidligere hadde vært forutsett inntraff, det er det ingen tvil om, og slik har jo troende holdt på i alle år siden.

I følge skriften er det også ganske klart at Jesus selv aldri hadde noen plan om å etablere noe kirkesamfunn (Kristendommen), siden han trodde at han ville komme så raskt tilbake for å etablere sitt kongerike. Nå, totusen år etter, kan man vel også trygt si at han tok grundig feil når det gjelder tidspunktet for sin retur.

Hva sier det om den allmektige, feilfrie Gud og hans påståtte plan, at den viser seg å svikte på sitt mest avgjørende punkt?

Kommentar #160

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har selvfølgelig ingenting å utsette på disse opplysningene - det jeg kommenterte var at antikrist er ennå ikke beseiret,

Antikrist skal stå fram no rett før 1000-årsriket startar . Han styrer desse siste åra før Messias kjem med himmelens skyer og tilintetgjer han.

Antikrist sit i det bokstavlege tempelet i Jerusalem. Dette var kjend lære blandt dei fyrste kyrkjefedrane.

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

"Iraeneus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when HE SITS IN THE TEMPLE AT JERUSALEM  will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous"

Dette fokuset må kristne ha no framover. Veldig frå trur at tempelet vil koma på plass. Det må det om tekstane i bibelen skal oppfyllast.

Dei 6 dagane som viser til dei 6000 åra er no snart slutt. (ÅR 2028)

"Irenaeus held to the old Jewish tradition that the FIRST SIX DAYS OF CREATION WEEK were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week"

Diverre har mange kristne fjerna seg frå Guds enkle kronologi slik bibelen gjev det. I sin visdom-: har dei hengt seg på utviklingslæra.Difor kan Gud heller ikkje læra dei noko om frelsesplanen slik den så enkel er.

http://www.youtube.com/watch?v=AvvUuOgWGvI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kvqhMJRDD00&feature=related

 

 

 

Kommentar #161

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Ull i tåkedott.

Publisert over 7 år siden

Magnar Tanem og Kjell Kristensen.   MT viser i kom.153 at Nostradamus  peker på 2012 ,og KK i kom.154 viser til at  Nostradamus viser til år 3797.    Betyr de to forskjellige årstall det samme ,men med rot i forskjellig utgangspunkt?

FORØVRIG.    Vi er bare i begynnelsen av 2012.   Mye kan skje i løpet av året som bygger opp til et ragnarokk på en eller annen måte,f.eks.en verdenskrig med atomvåpen.    MT-din henvisning til flere kilder som lander på 2012 som noe spesielt,særlig I Ching,må få selv den største tviler til å sperre øynene opp.

Kommentar #162

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Nostradamus

Publisert over 7 år siden

Jeg har ikke påstått at Nostradamus spår Jordens ødeleggelse i 2012. Det han spådde var noe som liknet sterkt på NIBURU-fenomenet (Planet X), som er en kjempestor komet som enten skal komme svært nært oss eller krasje med vår planet. Det blir anarkistiske tilstander, noe som kineserne vet å utnytte, og de blir den nye dominerende supermakten.

Det er overhodet ikke noe konflikt mellom dette og det at han sier at verden skal bestå til ca. 3300. Nostradamus sin 2012-spådom styrker kometteorien (som igjen til en viss grad henger sammen med Maya-teorien og jordskjelv o.l).

http://www.december2012endofworld.com/nostradamus-2012 

Kommentar #163

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

alt henger

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Det er overhodet ikke noe konflikt mellom dette og det at han sier at verden skal bestå til ca. 3300. Nostradamus sin 2012-spådom styrker kometteorien (som igjen til en viss grad henger sammen med Maya-teorien og jordskjelv o.l)

sammen i et klissete hode.når kommer ufoene inn her?

Kommentar #164

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Om 2012 - 2028

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Antikrist skal stå fram no rett før 1000-årsriket startar . Han styrer desse siste åra før Messias kjem med himmelens skyer og tilintetgjer han.

Antikrist sit i det bokstavlege tempelet i Jerusalem. Dette var kjend lære blandt dei fyrste kyrkjefedrane.

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

"Iraeneus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when

Det er ikke nødvendigvis noen konflikt mellom spådommene om Dommedag i 2012 og i 2028.

Her er det flere teoretiske muligheter, og jeg skal bare skissere et par av dem:

1. 2012 som den verslige, konvensjonelle dommedagen, der den fysiske verden eller den moderne sivilisajon ødelegges. Religiøst sett kan det bety starten på trengselstidens og Antikrists komme, som Langesæther er inne på. Med Bibelens enkle tidsregning der 1000 menneskeår gjøres unna på 1 bibelsk dag, er det god plass til tusenårsriket før den endelige dommen fra Jesus faller i 2028.

2. 2012 kan skape magnetfelt og frigjøre kosmiske krefter som skaper en ny form for universell psykisk energi som påvirker menneskenes måte å kommunisere på. Det kan skape kaos først og samarbeid etterpå. Da blir 2012 starten på en prosess som kan ende i Jesu gjenkomst og en dom i 2028. 

Mitt hovedpoeng er at det vil skje NOE svært viktig rundt vintersolhverv i år som har med fenomenene endetid og dommedag å gjøre.

Kommentar #165

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

mitt tips

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Mitt hovedpoeng er at det vil skje NOE svært viktig rundt vintersolhverv i år som har med fenomenene endetid og dommedag å gjøre.

er at du kommer til å poste en ny tråd om emnet

Kommentar #166

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Så, hvis du ikke tror at det i det minste skjer NOE som har med endetiden å gjøre rundt vintersolhverv i år, må du forklare hvorfor alle peker på denne perioden som enden til vår sivilisasjon. Sannsynligheten for at så mange profeter, spåmenn og sannsigere kan komme fram til en så spesifikk dato eller tidsrom, er som sagt

Hei Magnar

 

 

løngnereren er en exspert på å skape og plante gode historier, inn i menneskenes sinn. Dette skal Antageligvis bygges opp til et klimax. slik at vårt fokus skal ledes bort i fra noe annet som vil skje. vi må ikke ta vekk den virkelige fokuset.,Å frelse menneskene fra denne verden . Jesus er tydelig på hva som kommer til å skje i endetiden, Han fortalte oss mange lignelser angående endetiden, som er enkle å forstå. så la oss ikke bli dratt med i denne verdens strøm av vilfarelser som er skapt for å lure oss ut i løgnen, For det finnes masse falske profeter, som spår om dommedager i fleng. og det har det blitt mange av. slik at no er det mange som ler av dette, slik var det på nohas dager også, menneskene  begynner å tvile på dette med dommedag, Jesu igjenkomst. det er jo bare løngn som er blitt servert fra ende ti en annen. hvorfor skal noen tro på det du kommer med no ? selv om alt peker mot noe som kommer til å skje. Jesus sa tro de ikke. om de sier jeg er her heller i ødemarken, Han skal komme som et lyn fra øst til vest. Men først kommer opprykkelsen. og den kan komme når som helst. Det er da vi må ha vår sak i orden med Herren når Han kommer på skyen. Det er der den lignelsen om de ti bruder kommer inne. Fem av de ti kom ikke med inn til Himmelen. Se på fikentreet, fikentreet er et bilde  på israel. Hva skjer med Israel i disse tider. så jeg tror opprykkelsen kan komme veldig snart. Både Johannes OG Jesus ier vend om for himmelriket er nær. Det haster å formidle dette budskapet, som er viktigere enn alt annet, frelste skjeler.

 

mvh

Rune

Kommentar #167

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Se på fikentreet, fikentreet er et bilde

Opprykkelsen er ikkje bibelsk sjølv om du skulle bruka Paulus sine ord i 1 Tess 4.

Paulus skriv at dei døde som ligg i gravene skal SAMTIDIG som dei som lever igjen møta  Herren.

 

Kommentar #168

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke nødvendigvis noen konflikt mellom spådommene om Dommedag i 2012 og i 2028.

Dommedag er YOM KIPPUR - vreidens dag.

Då vert "døra lukka" . I desse 10 dagane frå Yom Teruah /varslingsdagen eller basundagen som kom 1/7 hadde Israel 10 dagar på seg fram til Yom Kippur-dommens dag.

I desse ti dagane måtte dei ordna opp med alle dei hadde uforretta sak med og sjølvsagt med Gud.

Dei måtte gjera seg klare for Yom Kippur. Dei som gjorde dette fekk leva. (kloke brudepikene). Dei følgde brudgommen til bryllaupet.

Dei som ikkje gjorde seg klar(ukloke brudepikene) vart lukka ute.

YomKippur kom 10/7 kvart år og Yom Teruah var dagen alle måtte våka for å få med seg.

Yom Kippur er knytta til JUBELÅRET eller frigjevingsåret.

3 Mosebok 25

"Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra blir førtini år. 9 Den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa høgt i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og ropa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma tilbake, kvar til sin eigedom og kvar til si slekt.11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk"..

Difor er det viktig å stadfesta JUBELÅRET - 50.året.

Det er det fleire skriftstader om i bibelen ,og det stemmer og med Jesu ord der Han las frå jubileumsprofetien i Esaias 61 - år 28.

"Eit nådeår frå Herren
61Herren Guds ande er over meg,
          for Herren har salva meg.
          Han har sendt meg
          for å forkynna ein god bodskap for hjelpelause,
          for å forbinda dei som har eit knust hjarte,
          ropa ut fridom for dei som er i fangenskap,
          og frigjering for dei som er bundne,
          
     2 for å ropa ut eit nådens år frå Herren
          og ein HEMNENS DAG frå vår Gud,
          for å trøysta alle som sørgjer,..

YESHUA utelet denne eine setninga HEMNENS DAG.

Den vert fyrst oppfyllt på den siste dag.

Då kjem Messias og tek hemn over alle desse som har innteke Sion og knebla jødane.

Vidare står det:
          
     3... og gje dei sørgjande i Sion
          turban i staden for oske,
          gledeolje i staden for sorg,
          LOVSONGSDRAKT i staden for MOTLAUS ÅND.
          Dei skal kallast Rettferds eiketre
          som Herren har planta
          for å syna sin herlegdom.
          
     4 Dei skal byggja opp att gamle ruinar
          og gjenreisa det som før låg audt,"..

Då startar den store gjenoppbygginga i Israel. Israelittane skal rydda opp etter GOG-krigen.

 "Den dagen gjev eg Gog ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal.12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan bli reint.13 Alt folket i landet skal gravleggja dei og få ære av det den dagen eg viser min herlegdom, seier Herren Gud " Esekiel 39.

Menneska skal halda fram her på kloden med arbeidet sitt og Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem.

2028 er eit ekte jubelår slik år 28 e kr var det.

Jubelårsyklusen kjem med jamne 50 år.

Jødane telde 7 gonger 7 = 49 .Det var sabbatsåret. Så kom jubelåret som nummer 50.

Desse 6000 år er på året inndelt i 2000-2000-2000 eller

40 jubileum -40-40.

Det er ikkje rom for feiltaking.

Det viser kronologien i Skrifta med.

Då Jesus las frå Esaias 61 skjedde det på året (sikkert dagen og) 80 jubileum eller 4000 år etter

Adam.

2012 kan verta året krigen i MidtAusten bryt ut og alt forandrar seg,men det skal enno skje

veldig mange ting før Han kjem med himmelens skyer.


 

Kommentar #169

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Det er overhodet ikke noe konflikt mellom dette og det at han sier at verden skal bestå til ca. 3300.

Kvifor ikkje ta bibelen på alvor ?

For det fyrste skal ikkje jorda gå under.

Det vert komisk å lesa alle desse innlegga om at menneska kjem til å utrydda seg sjølv om ME ikkje gjer noko.

Det er Gud som har kontrollen. Det forklarar GT i tydelege ordelag.

Synda er komen inn og menneska øydelegg mykje av Guds skaparverk,men Gud har oversikten og ordnar opp i det heile.

Notrademus skriv mykje rart men eg har sjølv brukt denne videoen for å visa kven som er endetidas stormakt og Antikrist.

The King of Terror

http://www.youtube.com/watch?v=KuBvNBsvkdI

Men mykje av det han skriv er mystisk tåkelegging og kan ikkje på nokon måte sameinast med Bibelen.

Nei , Guds plan er enkel.

Yeshua vert KONGE over heile jorda no om nokre år. Han skal styra frå jerusalem/Sion og SÅ skal menneska læra seg å leva i harmoni med  naturen.

 

 

 

 

 

 

Kommentar #170

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Vel og bra....

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Notrademus skriv mykje rart men eg har sjølv brukt denne videoen for å visa kven som er endetidas stormakt og Antikrist.

The King of Terror

http://www.youtube.com/watch?v=KuBvNBsvkdI

Men mykje av det han skriv er mystisk tåkelegging og kan ikkje på nokon måte sameinast med Bibelen.

Nei , Guds plan er enkel.

Yeshua vert KONGE over heile jorda no om nokre år. Han skal styra frå jerusalem/Sion og SÅ skal menneska læra seg å leva i harmoni med

Nostradamus utga sitt hovedverk i Frankrike i 1556, og var svært populær blant folk flest. Kirken var imidlertid ikke særlig glad i ham, og Paven fryktet nok at Bibelens profeter skulle få konkurranse. For å unngå Inkvisisjonens straffer skrev han derfor på gammelfransk, i en billedlig diktform.

Jeg tror at Bibelen er mest troverdig, men det er også lov å se den i den konteksten den ble skrevet. Joh. åp. f.eks. antas å ha vært forfattet i tiden med romersk sensur og forfølgelse av kristne (år 70-325). Romerne var naturlig nok ikke interessert i at det skulle publiseres hellige skrifter som var egnet til å skape ustabilitet og uro. Derfor er det rimelig å anta at selv om de skulle ønsket det, ville neppe noen av forfatterne til NT profetere noe om framtida på en altfor konkret måte. Romerne var kjent for å være greie så lenge du ikke truet lovene og stabiliteten i riket, men nådeløse og brutale mot "oppviglere".

Men, det er helt greit for meg med dommedag i 2028 og at Nostradamus tar feil mht. kineserne. Det skal visstnok ta 20 år for en europeer å lære mandarin skriftlig, så jeg har absolutt ikke noe i mot å slippe det.....

Kommentar #171

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Populær herre

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Nostradamus utga sitt hovedverk i Frankrike i 1556, og var svært populær blant folk flest. Kirken var imidlertid ikke særlig glad i ham, og Paven fryktet nok at Bibelens profeter skulle få konkurranse. For å unngå Inkvisisjonens straffer skrev han derfor på gammelfransk, i en billedlig diktform.

Det er riktig og han skrev også forskjellige ord på forskjellige språk for å skjule sannheter mest mulig. Hans måte å skrive på ligner på bibelens og stemmer svært godt overens med de profetier som er der. Men flesteparten av oversettelsene av ham er gitt ut fra fantasifulle oversettelser. Skal man ha noen sjanse til å forstå noe av ham bør en anskaffe seg oversettelsen av den danske Dr. Phil. Palle Spore som var universitetslektor med oldfransk og renesansefransk som spesialfelt, han har oversatt profetiene fra en utgave som heter Riom utgaven som ansees som den mest pålitelige tross at den har visse trykkfeil som Spore anmerker i noteform hva som forandres ut i fra hva. Den er altså ordrett oversatt av Palle Spore, og utgaven er i følge et tittelblad et gjenopptrykk fra originalutgaven, så noe bedre er det nok ikke å få tak i. Jeg har flere forskjellige oversttelser av ham og jeg kan garantere at det er stor forskjell mellom utgiverne. De fleste av dem har tatt sjansen på å tolke hva versene omhandler - det har ikke Palle Spore gjort.

I sin forklaring til profetiene skriver Nostradamus at de er sammenhengende profetier fra en dato og et årstall til år 3797. Men skriver at han har blandet versene om hverandre (som om de skulle være stokket som en kortstokk) og skrevet alt på en gåtefull og dunkel måte for at ikke alle og enhver skal kunne lese i klar tekst hva som vil komme til å skje, da det kan vekke ubehag for noen. Han skriver også at de er i samsvar med de hellige skrifter som er enda vanskeligere å forstå, derfor har han prøvd å gjengi fra den i mer lettfattelig forståelse. De som ikke klarer å forstå Nostradamus, kan bare prøve å forstå Bibelen på en enkel måte - de har da skaffet seg et unyttig tidsfordriv.

Når profetiene er ment å skulle være sammenhengende, kan man ane hvilke feil oversetterne begår når de oversetter et og et vers for å være den hendelsen og et annet vers en annen hendelse uten at de har sammenheng med hverandre - den samme feilen begås også når man tolker Bibelen.

Kommentar #172

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Karl Marx spøker igjen også...

Publisert over 7 år siden

Etter Sovjetunionens fall i 1991 trodde de fleste at Karl Marx var borte for godt. Det ante meg den gangen at de tok feil. Marx står svært langt fra meg politisk og religiøst sett, men jeg har alltid hatt en viss respekt og interesse for ham som filosof. 

Marx tok feil om mye, og de som forsøkte å realisere hans ideer i praksis forårsakte stort sett bare krig, fattigdom, diktatur og elendighet. Men, det slo meg den gangen at enkelte av hans futuristiske spådommer kunne ha noe for seg. Det ene var tesen om at kapitalismen har en egendynamikk som vil undergrave, og til slutt ødelegge seg selv. Det andre var at arbeiderne en dag ville få eiendomsretten til produksjonsmidlene.

Nå under finanskrisene i USA og Europa har disse forutsigelsene fått oppmerksomhet igjen. Stadig flere økonomer som har vært sterke i troen på kapitalismen vakler nå i troen. Sist ute var den nyeste nobelprisvinneren i økonomi. I Russland selges Marx hovedverk, Kapitalen igjen i større opplag.

Hvorfor? Jo, Marx ble feiltolket. Det tok lengre tid enn folk trodde før spådommene hans om framtida slo til. Nå ser vi at kapitalismen er i krise. Spekulanter har fått mer makt enn politikerne og prisfastsetningen av selskaper gjenspeiler ikke lenger de relle verdiene i dem. Bankene låner ut mer enn det de har i egen forvaltningskapital. For få år siden ble verdien av oss "arbeideres" hoder satt høyere enn verdien av realkapital (bygninger, maskiner o.l.). Internett har gjort det mulig for den lille mann å slå de store, og gjort det lettere å få god og gratis tilgang på informasjon. Marx sine futuristiske forutsigelser er sakte, men sikkert i ferd med å slå til..

Marx satte aldri datoer for når hans forutsigelser skulle oppfylles, men viste til fenomener som skulle oppstå. Likevel ser vi en slags "endetid" også i marxistisk forstand. Et system (kapitalismen) kan om få år gå under og bli erstattet av et annet system. Jeg tror ikke det nye økonomiske systemet blir tradisjonell planøkonomi, men et system som er mer internasjonalt (via Internett særlig), miljøvennlig og folkestyrt enn det kapitalismen er.

For dem som ikke kjøper denne, så bør det være et tankekors i seg selv at borgerlige kristne og marxister er i ferd med å bli enige om noe.....

http://www.forskning.no/artikler/2009/mars/212509

Kommentar #173

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Et system (kapitalismen) kan om få år gå under og bli erstattet av et annet system.

Bibelen fortel at dette kapitalistiske systemet vil halda fram heilt fram til endetidas Babylon vert lagt i ruinar.

Åp 18 snakkar om dette urettferdige systemet:

"Kongane på jorda, som har levd med henne i hor og luksus, skal gråta og bryta ut i klagerop over henne når dei ser røyken stiga opp der ho brenn.10 Skremde av lidingane hennar skal dei stå langt borte og ropa:
          «Ve, ve du store by,
          Babylon, du mektige by!
          På ein einaste time kom dommen over deg.»
11 Kjøpmennene på jorda skal gråta og sørgja over henne fordi ingen kjøper skipslastene deira lenger: 12 skipslaster av gull og sølv, edelsteinar og perler, fint lin og purpur, silke og skarlak, allslags angande tre, alle slags ting av elfenbein og verdfullt tre, av kopar, jern og marmor,13 kanel og krydder, røykjelse, salveolje og virak, vin og olje, fint mjøl og kveite, storfe og småfe, hestar og vogner og slavar, levande menneske."

USA seier til seg sjølv at ho har det veldig bra.

"Ho seier til seg sjølv:
          ‘Her sit eg som dronning,
          eg er ikkje enkje,
          og sorg skal eg aldri vita av."

Esaias 47 fortel om denne dronninga over nasjonane:

"Eg vart harm på mitt folk(ISRAEL)
          og vanæra eigedomen min.
          Eg overgav dei i dine (USA/ANTIKRIST) hender.
          Du hadde ikkje miskunn med dei.
          På den gamle la du ditt tunge åk.
          
     7 Du sa: «For all tid skal eg vera evig dronning.»
          Du tenkte ikkje over
          korleis dette skulle enda."

"Men begge delar skal koma over deg (USA),
          brått, på ein einaste dag.
          Barnløyse og enkjestand
          skal koma over deg i fullt mål
          trass i dei mange trolldomskunstene dine
          og den kraftige maninga di.
          
    10 Du var trygg i vondskapen din.
          Du sa: «Ingen ser meg.»
          Din visdom og kunnskap førte deg vill,
          så du sa i hjartet:
          «Eg og ingen annan!»

Jeremias 51 fortel om USA sin skjebne.Når ho fell vil samarbeidspartnarane som har tent gode

pengar med henne ,gråta når ingen kjøper varene deira lenger.

"Sjå, eg kjem mot deg, du øydeleggjarfjell,
          seier Herren,
          du som øydelegg heile jorda.
          Eg lyfter handa mot deg,
          velter deg ned frå klippene
          og gjer deg til eit utbrent fjell.

Kommentar #174

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Obama og Jeremias

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Jeremias 51 fortel om USA sin skjebne.Når ho fell vil samarbeidspartnarane som har tent gode

pengar med henne ,gråta når ingen kjøper varene deira lenger.

"Sjå, eg kjem mot deg, du øydeleggjarfjell,

Ja, her er det et interessant sammenfall mellom Bibelen og Marx.

Obama uttalte for få dager siden at neste gang amerikanske banker går over ende får de ingen penger av ham...

I den klassiske kapitalismen skal selskaper som ikke går i pluss slås konkurs. Problemene i USA oppstod fordi kapitalismen har blitt pervertert: selskaper som skulle vært slått konkurs har blitt holdt kunstig i live av staten. I EU ser vi det samme: nødvendige og radikale grep for å løse valutakrisen tas ikke fordi alliansen Merkel-Sarkozy er for redde for reaksjonene i markedene (les: fall i børskursene).

Når børs går foran katedral ser vi resultatet...

Kommentar #175

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

I den klassiske kapitalismen skal selskaper som ikke går i pluss slås konkurs.

Ja,hadde ikkje BUSH gitt hjelpa under finanskrisa så hadde heile systemet brotna saman.

Det me ser i mange land i Europa no er kunstig fyrstehjelp for å halda det heile i gang .Når hjelpemidla er oppbrukt så dett det saman som korthus.

USA har no snart nådd dette gjeldstaket som vart utvida for ikkje lenge sidan.

Redninga vert nye krigar der dei kan stela andre sine verdiar.

Rykta er no mange og me kan ikke vita sikkert kva som er korrekt.

http://www.debka.com/article/21700/

”Israel: Iran's nuclear arms program is complete, its missiles can reach US ”

Jerusalem Post skriv :

Intelligence chief: Iran has uranium for 4 nuclear bombs

"Iran has completed the development of a nuclear weapon and awaits nothing more than a sign from Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei to start assembling its first nuclear bomb, said Israeli Military Intelligence Chief Major General Aviv Kochavi on Thursday, February 2. Assembling a bomb would take up to a year, Kochavi estimated. With 100 kilograms of uranium enriched to 20 percent grade and another 4 tons of uranium enriched to 3.5 percent already in stock, Iran would need another two years to make four nuclear bombs."

http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-4184147,00.html

"IDF Chief of Staff Lieutenant General Benny Gantz said Wednesday that "determined action" on the part of the international community could compel Iran to abandon its nuclear program.

"There is no doubt that

Iran is striving to develop nuclear capabilities for military purposes," Gantz said at the Herzliya Conference on security, adding that the Islamic Republic's atom ambitions "must be disrupted."

Kanskje Iran alt har atomvåpen? 

Obama’s Eligibility, A Constitutional Crisis in the Making

http://www.thenationalpatriot.com/?p=4238

"How exactly does one go about constructing a Constitutional crisis?

It can’t be done easily and it takes a concerted effort to contradict the very framework of our nation.

Obama is in the midst of such a creation.

If Georgia Judge, the Hon. Michael Malihi, returns a verdict disallowing Obama’s name from the Georgia ballot, a Constitutional crisis could well be the outcome. The threat of such an event can be no reason to issue a ruling which would avoid it.

In last week’s Georgia hearing, neither Obama nor his attorney were present. Obama was campaigning in Nevada and his attorney, Michael Jablonski, issued to the Georgia Sec. of State the previous day, his intention of non participation"

 To kriser på veg:

IRAN BOMAR USA.
VALET KANSELLERT.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

 

The Zohar HaKadosh says President Bush will come to Yerushalayim (as President) the first time, for a 3-day visit and will leave healthy and whole. Within short time, he'll return to Israel a second time also as President Bush and during this time, judgment on the world will be tough.

In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president.

(It is interesting to note that the name Bush בוש read in reverse is Shuv שוב - RETURN.)

When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG.

Exactly as Prophet Ezekiel, zs'l, tells us (chapter 38):
בֶּן-אָדָם, שִׂים פָּנֶיךָ אֶל-גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג--נְשִׂיא, רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל 'Son of man, set thy face toward Gog, of the land of Magog, president of Meshech and Tubal'

גוֹג נְשִׂיא רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל President Gog of Meshech and Tubal,
When reading every second letter from left to right
משך ותבל it spells...בוש - BUSH

*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.

Kommentar #176

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Hva profeten Esekiel kan fortelle i chapter 38

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Exactly as Prophet Ezekiel, zs'l, tells us (chapter 38):
בֶּן-אָדָם, שִׂים פָּנֶיךָ אֶל-גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג--נְשִׂיא, רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל 'Son of man, set thy face toward Gog, of the land of Magog, president of Meshech and Tubal'

Vi må ikke la denne tråden dø ut, men holde liv i den til enden kommer - jeg får nesten si som Jesus sa til Peter da han fant disiplene sovende, for han hadde sagt; Min sjel er bedrøvet inntil døden, bli her og våk! Så gikk han et lite stykke frem og falt til jorden og ba om at denne stund måtte gå ham forbi om det var mulig og at kalken måtte bli tatt fra ham.

Da han kom tilbake fant han dem sovende og han sa til Peter; Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke én time?  - Dette gjentok seg 3 ganger, men den 3. gangen sa han til dem: Det er nok; timen er kommet; se, Menneskesønnen overgis i synderes hender... eller som 1.Joh.2.18 skriver;Mine barn! det er den siste time; og som dere har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

Altså hvis den siste time står for døren , kan vi ikke la oss slumre inn - nå som Gog har kommet, vil vi skjønne at det vil komme mange goggere;-)

Når vi tar en titt på Esek.38.8 ser vi at der står det at når lang tid har gått kommer turen til deg Gog, ved årenes ende (slutt) skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet (krig) hvis folk er samlet fra mange folkeslag opp på Israels fjell som stadig hadde ligget øde... men nå er det ført ut fra folkene og bor der trygt alle sammen ....   vers 9:Dit skal du dra opp; som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg.

(Jeg tror ikke stealth - teknologien er godt nok utviklet til å kunne gjøre et helt land usynlig.;-) Det vi umiddelbart kan legge merke til er at Israel har en jobb å gjøre hvis teksten i Esek.38.10-11 er riktig; På den dag skal tanker stige op i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd11 og si: Jeg vil dra op imot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter -

Etter mitt skjønn driver de enda på med og bygge porter og bommer - for å bo trygt?

Kommentar #177

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

På den dag skal tanker stige op i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd11

Denne GOG - George BUSH som me no snart vil sjå tilbake som nummer 8 vil vera jødane sin beste venn og garanti for deira framtid. Jødane vil stola fullt og fast på han.

http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist19.htm

"It would appear that the first thing revealed in prophecy concerning the Antichrist's dealings with Israel is the entering into a "covenant" with them. This is mentioned in Dan. 9:27: "And he shall confirm the covenant (make a firm covenant, R.V.) with many for one week" i.e. seven years. The many here can be none other than the mass of the Jewish people, for they are the principal subjects of the prophecy. The one who makes this covenant is the "Prince that shall come" of the previous verse, the Head of the restored Roman Empire. Thus the relations between this Prince, the Antichrist, and the mass of the Jews shall, at the first, be relations of apparent friendship and public alliance. That this covenant is not forced upon Israel, but rather is entered into voluntarily by them, as seeking Antichrist's patronage, is clear from Isa. 28:18, where we find God, in indignation, addressing them as follows - "And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with Hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it". And this, we believe, supplies the key to Dan. 2:43."


 

 

 

Kommentar #178

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Andre forslag?

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Denne GOG - George BUSH som me no snart vil sjå tilbake som nummer 8 vil vera jødane sin beste venn og garanti for deira framtid. Jødane vil stola fullt og fast på han.

George Bush er historie nå, både senior og junior. Det vi trenger nå er nye kandidater. Vi må nok ut i ødemarken Torstein, slik Åp.17.3, i Åp.13.1 og 17.12 viser til....

Ut fra Åp.13.1 kan vi få ut av bibelteksten at dyret steg opp i fra havet, mens Åp.11.7 antyder en oppstigning opp i fra avgrunnen, altså dødsriket - er dette noe du ser junior Bush i?

Kommentar #179

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

George Bush er historie nå, både senior og junior

Ja,det er nettopp det alle trur. Men dødssåret læges.Eit av hovuda hadde fått eit dødssår ,men det vart lega og heile jorda undra seg og følgde etter dyret.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

Legg merke til teksten.

” Dei er òg sju kongar: (presidentar) Fem av dei er falne , Gerald Ford , Ronald Reagan , Jimmy Carter , George H.W. Bush, og Bill Clinton éin er no, (George Walker Bush jr)

og éin er enno ikkje komen, (Barak Obama)

og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund.

Dyret (George Walker Bush) som var , men ikkje er , det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.” Op 17

Antikrist er den åttande i rekkja , men samtidig ein av dei 7.

---------------------------------------

Sjølvsagt om det ikkje skjer no før eller i forbindelse med valet i USA NO ,så har eg definitivt teke feil.

Men om the BURNING BUSH ,BRAMBLE BUSH ,neBUSHadnezza , GeOrGe  IKKJE kjem tilbake i dette året eller rundt valet (valet kansellert) så får du finna nokre andre kandidatar.

Eg har min einaste i GEORGE BUSH.

http://www.youtube.com/watch?v=K5UQIvzpbvE

SALMANE 55,12 SEIER:

"FOR DET VAR IKKJE EIN FIENDE SOM BEBREIDA MEG,DÅ KUNNE EG HA BORE DET.DET VAR HELLER IKKJE HAN SOM HATA MEG,SOM OPPHØGA SEG MOT MEG,DÅ KUNNE EG GØYMD MEG FOR HAN.MEN DET VAR DU (ANTIKRIST), MIN LIKEMANN OG VEILEDAR OG MIN OMGANGVEN."

Det står vidare i Salmane 55,21 om korleis han tala til jødane:

"Orda frå hans (GWB) munn var GLATTARE ENN SMØR , men i hans hjarta var det krig ,hans ord var glattare enn olje, likevel var dei som dragne sverd"

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/8520

”President Bush was also an unwavering friend of the State of Israel. On May 15, 2008, he delivered a PASSIONATE SPEECH TO THE KNESSET which was celebrating Israel’s sixtieth anniversary, where he emphatically stated to a resounding applause that, “America is proud to be ISRRAELS CLOSEST ALLY AND BEST FRIEND in the world.”

 

Kommentar #180

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Men

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Antikrist er den åttande i rekkja , men samtidig ein av dei 7.

jeg skjønner enda ikke til hvordan du får Bush til å stå opp fra havet eller fra dødsriket?

Kommentar #181

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

jeg skjønner enda ikke til hvordan du får Bush til å stå opp fra havet eller fra dødsriket?

Nei,men det er ikkje så vanskeleg om du les tekstane.

I Åp 13 er dyret frå havet beskrive.

”Og eg såg eit dyr stiga opp av havet. Det hadde ti horn og sju hovud og ti kroner på horna. På hovuda stod namn som var ein spott mot Gud.2Dyret eg såg, var likt ein leopard, men det hadde føter som ein bjørn og gap som ei løve. Draken gav dyret si kraft og si trone og stor makt.”

DYRET er ANTIKRIST.

I Jeremias 51,34 vert dette sjøuhyret beskrive:

”Kong Nebukadnesar av Babel
har ete meg, gjort ende på meg
og sett meg bort lik eit tomt kar.
Som eit SJØUHYRE slukte han meg,
fylte magen med mitt beste kjøt
og spytta meg ut. Jeremias 51,34

I GT var det neBUSHadnezzar .kongen av Babylon som var SJØUHYRET. Han opphøya seg sjølv og inntok Guds land ,knebla Guds Folk og førte dei i fangenskap.

I dei siste hendingene er det endetidas BUSH , sjefen for endetidas Babylon som gjer det same.

Babylon -USA vert beskrive i Åp 17 og rekka av desse siste styrande vert beskrive. Nummer 8 vert drepen ved Yeshuas gjenkomst.

Nummer 8 har styrt før og kjem tilbake til alle si overrasking. Ingen hadde venta det.

Dette med Antikrist er viktig å forstå. Han er ein spesiell person som Lucifer ,engelen inntek på slutten.

Dette er grundig forklara i Esekiel 28.

Lucifer vert skildra:

”I Eden, Guds hage, heldt du til.
Du var dekt av alle slag dyre steinar:
rubin, topas og diamant,
krysolitt, onyks og jade,
safir, turkis og smaragd.
Forgylte kunstverk
var dine trommer og fløyter,
gjorde i stand for deg
den dagen du vart skapt.

14 Du var ein salva kjerub, eit vern.
Eg innsette deg,
på GUDS HEILAGE FJELL heldt du til”

Denne kjeruben synda .

Det som skjer er at Antikrist vert inntekten av denne ”demonen” på same måten som Satan inntok Judas.

I Esekiel 28 vert Antikrist/Lucifer beskrive som kongen av Tyros.

 ”Menneske, sei til fyrsten av Tyros:

Så seier Herren Gud:
Fordi hjartet ditt er hovmodig,
har du sagt: «Eg er ein gud.
Eg sit på gudetrone
midt ute på havet.»
Men du er eit menneske og ikkje ein gud,
du har gjort hjartet ditt
likt eit gudehjarte.”

Denne personen inntek tempelhøgda i Jerusalem og set seg i Guds tempel på GUDS HEILAGE FJELL . Han får store tankar om seg sjølv slik Nebukadnesar gjorde det.

Grunnen er at Antikrist lykkast fullstendig i sine militære operasjoner. Nasjonane samlast rundt han.

”Med stor visdom i handel
auka du di makt,
men hjartet vart hovmodig av makta.

6 Difor seier Herren Gud:
Fordi du gjorde hjartet
likt eit gudehjarte,”

Til slutt vert denne Antikrist straffa.

"Dei styrtar deg i AVGRUNNEN,
drepen manns død skal du lida
midt ute på havet.

9 Vil du verkeleg seia «EG ER GUD»
andlet til andlet med din mordar?
Men DU ER MENNESKE OG IKKJE GUD
i hendene på dine drapsmenn.

10 UOMSKOREN manns død skal du lida
i hendene på framande.”

Antikrist er sjefen for heidningane. Han vert kalla ”THE DESTROYER OF THE GENTILES”. Han er omtala i Åp 9 11. Apollyon -øydeleggjaren er navnet hans.

Lucifer vart som mange av englane som synda sendt til avgrunnen (der englane vert fysisk innestengde.)

På slutten av historien (i dag)er han slept laus og om nokre år inntek han denne personen som vert Antikrist.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
6 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
24 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere