Anders Tronstad

36

The Azan

Publisert: 14. nov 2009

Azan - The Call For Prayers

In The Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

http://www.youtube.com/watch?v=EAvlimEYEpQ&feature=related

Azan is the first call to prayer. The Azan is uttered in a loud, albeit sweet melodious, voice to announce to the faithful that it is time for the Obligatory Prayer and to invite them to offer the prayers. Those who perform Azan are known as 'Muezzin.' The honour of being the first Muezzin goes to Hazrat Bilal, a black slave who converted to Islam. He had a very sweet, resonant and musical voice. He was appointed as Muezzin by the Prophet of Islam. The appointment of a black slave as the first person to call Muslims for prayers, shows that in Islam all human beings are treated as equals. Rich or poor, black or white, short or tall - all are equal in the eyes of Allah. It is the piety of each individual that makes the difference.

Azan is recited in a loud voice by the Muezzin facing the direction of the Ka'ba in the following words, which are said in the order mentioned:

"Allahu Akbar" - recited FOUR times.

Meaning, "Allah is Most Great."(four times)

"Ash-hadu an la ilaha ill-Allah" - recited TWO times.

Meaning, "I bear witness that there is none worthy of being worshipped except Allah."(twice)

"Ash-hadu anna Muhammad-ar-Rasoolullah" - recited TWO times.

Meaning, "I bear witness that Muhammad is the Apostle of Allah."(recited twice)

"Hayya 'alas-Salah" - recited TWO times.

Meaning, "Come to prayer."(turning the face alone to the right and saying it twice)

"Hayya 'alal-falah" - recited TWO times.

Meaning, "Come to Success."(turning the face alone to the left and saying it twice)

"Allahu Akbar" - recited TWO times.

Meaning, "Allah is Most Great" (face back to front and saying it two times).

Morning (Fajr) Prayers

The following phrase is added after "Hayya 'alal-falah" in the Azan of the early morning prayers:

"As-salatu khairum minannaum" - recited Two times.

Meaning, "Prayer is better than sleep" (recited two times).

Iqamat

Iqamat is the second call to prayer and is uttered immediately before the beginning of the Obligatory Prayer (Fard). It is similar to Azan but with the addition of the following sentence after "Hayya 'alal-falah:"

"Qad qama-tis-Salah" - recited two times.

Meaning, "Prayer has indeed begun" (recited two times)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: The Azan

Publisert nesten 11 år siden
14.11.09 kl. 22:14 skrev Anders Trondstad: The appointment of a black slave as the first person to call Muslims for prayers, shows that in Islam all human beings are treated as equals. Rich or poor, black or white, short or tall - all are equal in the eyes of Allah.

---

Hei Anders. Jeg er litt usikker på hvor du vil med innlegget ditt siden du bare har limt inn noe du har sakset fra en annen plass, men jeg må nesten gi en kommentar likevel.

Det sitatet jeg har plukket ut fra teksten viser jo bare en enorm selvmotsigelse i islam - i alle fall basert på den påstanden som fremmes i teksten. Selve det faktum at den islamske religion åpent og ærlig legitimerer og bruker slaver (dette støttes fullt og helt i Koranen) beviser nettopp det motsatte av påstanden "in Islam all human beings are treated as equals". Man kan jo lure veldig på hvorfor denne teksten, som tydeligvis er ment å argumentere til fordel for islam, ikke makter å erkjenne en såpass stor selvmotsigelse.

Kommentar #2

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: RE: The Azan

Publisert nesten 11 år siden
15.11.09 kl. 00:00 skrev Magnus Husøy:14.11.09 kl. 22:14 skrev Anders Trondstad: The appointment of a black slave as the first person to call Muslims for prayers, shows that in Islam all human beings are treated as equals. Rich or poor, black or white, short or tall - all are equal in the eyes of Allah.

---

Hei Anders. Jeg er litt usikker på hvor du vil med innlegget ditt siden du bare har limt inn noe du har sakset fra en annen plass, men jeg må nesten gi en kommentar likevel.

Det sitatet jeg har plukket ut fra teksten viser jo bare en enorm selvmotsigelse i islam - i alle fall basert på den påstanden som fremmes i teksten. Selve det faktum at den islamske religion åpent og ærlig legitimerer og bruker slaver (dette støttes fullt og helt i Koranen) beviser nettopp det motsatte av påstanden "in Islam all human beings are treated as equals". Man kan jo lure veldig på hvorfor denne teksten, som tydeligvis er ment å argumentere til fordel for islam, ikke makter å erkjenne en såpass stor selvmotsigelse.

 Meningen var å fokusere på noe positivt med Islam og linken er til et bønnerop på youtube som jeg syns er veldig vakkert.

Det er nok riktig det du sier om slavehold støttes av koranen (det vet du nok sikkert mer om enn det jeg gjør), men det gjøres jo også av det gamle testamentet. Det er ikke dermed sagt at jeg støtter dette.

Islam er en religion som har sine feil og mangler, det er jeg også enig i. Kristen dogmatikk har sine feil og mangler, men den har også en vakker side.

Hvorfor ser du flisen i din nestes øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?

Vennlig hilsen Anders,

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: The Azan

Publisert nesten 11 år siden
15.11.09 kl. 00:29 skrev Anders Trondstad: Meningen var å fokusere på noe positivt med Islam og linken er til et bønnerop på youtube som jeg syns er veldig vakkert.

Det er nok riktig det du sier om slavehold støttes av koranen (det vet du nok sikkert mer om enn det jeg gjør), men det gjøres jo også av det gamle testamentet. Det er ikke dermed sagt at jeg støtter dette.

Islam er en religion som har sine feil og mangler, det er jeg også enig i. Kristen dogmatikk har sine feil og mangler, men den har også en vakker side.

Hvorfor ser du flisen i din nestes øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?

Vennlig hilsen Anders,

Hei Anders.

Ja, jeg skjønner jo at du vil si noe positivt om islam. For min egen del har jeg også skrevet noen positive linjer om dette livssynet, bl.a. pga. av noen av mine kamerater som tilhører denne religionen (altså innvandrere). Islam har til en viss grad brakt noe fromhet og konservativ moral til Norge, noe som kanskje har forsvunnet mye blant vi mer tradisjonelle nordmenn. Dette er nok et pluss.

I forhold til islamsk og kristen dogmatikk. Så, ja, du har nok et poeng om begge to. Likevel vil jeg nok som kristen si at den dype essensen av evangeliet og Bibelen slik den er ment til oss fra Gud, er feilfri. Men vår forståelse og dogmatisering kan i mange tilfeller være feilaktig eller skjev - absolutt. (Du har også rett i at GT også støtter slavehold, ja, det var helt grunnleggende i det gamle teokratiske Israel - men ting forandret seg altså fundamentalt pga. Jesus).

Vennlig hilsen Magnus 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere