Martin Drange

126

Gud større enn kjønnsbegrepet?

Publisert: 13. nov 2009

I debatten om å bruke "mor" eller "far" om Gud, virker det som om flere glemmer at om Gud hadde blitt omtalt som mor på Jesu tid, hadde Kristendommen fått adskillig større motgang (enn den allerede fikk). Det var allerede andre sider ved Kristendommen på den tiden som var "for feministisk". Tenk bare på beretningene om at det var kvinnelige vitner først ved Jesu grav, at han var med prostituerte, vasket kvinners føtter og at det var flere kvinnelige disipler.

Skulle man i tillegg sagt at Gud var mor, ville det kanskje ha vært vannet som rant over begeret. 

Jeg mener det er helt åpenbart at vi ikke kan si at Gud er mann. Eller kvinne. H*n er kanskje heller en sammensetning av det feminine og det maskuline. Så om andre vil kalle faderen for moderen har jeg ikke særlig problemer med det. Men det er klart, i funksjonen i menneskenes verden har jo Gud vist seg som far ved at han har gitt sin sæd til Maria - som er Jesu mor. Dermed heller jeg personlig mer mot å kalle Gud far enn mor om jeg måtte valgt mellom de to. 

Men det trenger jeg jo nødvendigvis ikke vel?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Nora Spitalen

2 innlegg  16 kommentarer

Oppfordring!

Publisert rundt 11 år siden

Gå inn på www.klimalizer.no og skriv under!!!

Kommentar #2

Philip Reppen

12 innlegg  164 kommentarer

Kjønnsbegrep

Publisert rundt 11 år siden

Jeg er helt enig med deg. Gud er mye større enn kjønnsbegrepet; Han simpelthen Er. Ikke nok med det, men Han er også grunnpremisset, eller forutsetningen for, alt som Er. Deriblant også kjønnsbegrepet.

Slik jeg forstår det, har man alltid brukt "Han" om Gud i gammeltestamentelig tid. Dette ble tatt et steg videre da Kristus kom med en ny åpenbaring om hvem Gud var, og gav oss "Fader vår". Gud blir ikke bare kjennetegnet i sammenheng med det mannlige kjønnsbegrepet fordi Han gav sin sæd til Maria, men også fordi alle troende kan forholde seg til Ham som Far. Man kan ha et dypt og personlig forhold til Gud - Kristus utdypet bruken av "Han" til å inkludere "Far" - og dette var noe som sjokkerte jødene. Man var vant til å tenke på Gud som mann, men ikke som Far, som jo er den logiske slutning.

En annen grunn til at farsbegrepet kommer så tydelig inn er også for å synliggjøre Treenigheten med Gud Fader, Gud Sønn, Gud Den Hellige Ånd. 

Jeg velger å holde på de "gamle" formene, og fortsetter å kalle Gud for Far. Hadde Kristus bedt til "Moder Vår", ville jeg sannynligvis også ha bedt til en moder, men for meg blir det både historieløst og litt for tidsriktig å skulle bruke "Hun" fremfor "Han".

Så tror jeg absolutt på at Gud reflekterer både mannlige og kvinnelige egenskaper, på samme måte som Jesus. Det har vel aldri eksistert en person på denne jord som til så grader viste oss hva det vil si å være ekte mann enn Jesus, samtidig som Han også til de grader hadde feminine kvaliteter - til forbilde for både menn og kvinner.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere