Ole Jørgen Anfindsen

168    2031

Gangsterbyen Malmö

Trettifire skyteepisoder på tolv måneder, åtte av disse med dødelig utgang. Mordene skjer gjerne på åpen gate med mange vitner, men bare et lite mindretall av dem blir oppklart. Få eller ingen tør å vitne. De kriminelle gjengene rår grunnen.

Publisert: 24. jan 2012 / 15447 visninger.

Den som interesserer seg for utviklingen i Sverige, bør lese A-Magasinet nr 3, 20.01.2012 (Aftenposten). På forsiden ser vi bildet av en gjennomhullet balkong (formodentlig etter skyteepisoden 17.09.2011, der det ble skutt mot en mann på en balkong, uten at man lyktes i å få has på ham), og teksten «Gangsterbyen – i Malmö er fem drept på få uker».

Inne i bladet finner vi artikkelen Fryktens by (side 10 – 23), som kan fortelle at i løpet av det siste, snaue året har det vært hele trettifire (34!) skyteepisoder i Malmö, åtte av disse med dødelig utgang. Mordene skjer gjerne på åpen gate med mange vitner, men bare et lite mindretall av dem blir oppklart. Få eller ingen tør å vitne, for her er det de kriminelle gjengene som rår grunnen.

Området rundt Ramels väg, stedet der den femten år gamle skolegutten Ardiwan Diaa Samir ble henrettet 01.01.2012, beskrives slik (side 12, min uthevelse): «Her har politiet patruljert området døgnet rundt de siste årene. Hverken beboere eller politi har helt vent seg til det, men skuddvekslinger, steinkasting, brennende biler, ran og knivstikking er blitt en del av hverdagen. Bak de brune husfasadene regjerer gjengene Black Cobra og K-falangen.»

Politimannen Daniel Regnér uttaler (side 12, min uthevelse): «– Dette er noe som sakte har vokst frem. Vi har vært klar over at utviklingen har gått i denne retningen. Det har vært forferdelig her, lenge. Da jeg pratet med de kriminelle for noen år siden, sa de at dere kommer til å få et helvete når de små vokser opp. De eier ikke oppførsel, de har ingen retningslinjer slik som oss, de er helt syke. Det er dette vi ser nå, sier Daniel. Han blir stoppet av flere mens vi er ute og går. Vi er redde, sier de. Det skjønner Daniel.»

Joakim Palmkvist har jobbet som krimreporter i Malmö i femten år, og uttaler til A-Magasinet (side 17): «– Malmö er en delt by. De siste 20 årene har et todelt samfunn vokst frem, et samfunn med en underverden av alt fra tunge kriminelle på noen [hundre] personer til en krets på flere tusen unge. De har sine egne lover og sitt eget rettssystem, der vitner straffes og konflikter løses internt.»

Det er slik det går når integreringen ikke holder tritt med innvandringen.

Dette er forøvrig en utvikling det har vært advart mot lenge, men man har stort sett talt for døve ører. For en dypere forståelse av hva det er som egentlig foregår i Sverige, henviser jeg til min ferske omtale på av Julia Ceasars bok Världsmästerna - när Sverige ble mångskulturelt (2010) på mitt nettsted honestthinking.org/.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #201

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Behring Breivik ville bombe Aftenposten, NRK og VG

Svar
Kommentar #202

Andre Sæteren

0 innlegg  44 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Men ikke mot diskriminering på arbeidsmarkedet, sosial utstøting, boligforfall, svikt i det offentlige tilbudet osv.

Jeg synes du begynner i feil ende. Å kjenne til årsakene til problemer, unnskylder dem ikke. Hvis man ikke klarer å gjøre noe med årsakene, så bør man ikke fortsette med en politikk som forsterker problemene (altså å fortsette med unødvendig innvandring). Hvis det ikke finnes argumenter for fortsatt innvandring av mennesker som ikke har noe å bidra med når de kommer, så bør ikke innvandringen fortsette.

Svar
Kommentar #203

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

En svale gjør ingen sommer, men ingen sommer uten svaler. Således har det seg også at opp mot det helsorte bildet som er tegnet i denne tråden finnes det lyspunkter. Politiet arresterer kriminelle, nå som før. Senest i dag ble det meldt om at en antatt drapsmann er arrestert. Det er altså ikke slik at øynene lukkes og volden får lov å utfolde seg fritt. Hvilket vi for så vidt også visste.

Svar
Kommentar #204

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Hva som ikke fortelles

Publisert nesten 6 år siden

Fikk også med meg dette.

Leste på dokument en gjengivelse av nesten et helt intervju med ordfører Ilmar Reepalu fra Aftenpostens papirutgave. Det er ikke det som står som alltid er interessant, men det som ikke er tatt med – bl.a. at Reepalu mener man har en svak våpenlov i Sverige. Han har bedt regjeringen om strengere straffer når det gjelder illegale våpen. Justisminister Beatrice Ask  skal nå ta tak i det, sier han. ”Jeg er fly forbannet over at regjeringen ikke har gjort noe for å stoppe volden. Dette har jeg mast om lenge, første gang for ti år siden. Men først nå skjer det ting

  Det som heller ikke er med, er at Reepalu sier at Malmø sliter med høy arbeidsledighet. ”Vi har en stor gruppe fattige mennesker, og de blir stadig fattigere. Mange barn vokser opp i ren fattigdom i dag. Det som bekymrer meg mest, er den grove volden som nå utspiller seg. Få kjenner seg igjen i dette samfunnet. Det har vokst frem et parallellsamfunn med sine egne lover og regler, der de som begår en form for feil, dømmes til døden ved henrettelse. Det er det som utgjør forskjellen fra andre svenske byer.” (Aftenpostens papirutgave 4.2.12, s. 3)

  Så hadde Dagbladet et oppslag om hvilken mafiabander man har å gjøre i Malmø. I oppslaget kan man finne mafialederne som styrer Malmös underverden. Grøss!!! http://www.dagbladet.no/2012/02/03/nyheter/utenriks/drap/malm/20058861/ 

  For å fortelle noe mer konstruktivt om Malmø: Byen har satt i gang og gitt tilbud om støtte til dem som vil hoppe av fra kriminelle bander. De har oppnevnt et  konsultasjonsteam til dette. http://www.malmo.se/Nyheter/Forvaltning/2-3-2012-Kriminella-far-stod-att-hoppa-av.html

Tvi tvi Malmø og tvi tvi alle dere som vil ut av dette grepet!!!

  Ellers har Malmø by inngått en avtale mellom Rosengård og Retoy redo för världens viktigaste lek, og som skal involvere hundretalls barn.. ”Det här samarbetet är helt i linje med hur vi inom ramen för Områdesprogram Herrgården vill arbeta med och backa upp positiv utveckling i Rosengård, säger Arian Ratkoceri som är fundraiser på stadsdelsförvaltning Rosengård.(…) - Vi har ett stort antal barn i stadsdelen, och i hela Malmö, som kan ha glädje av detta, säger Arian Ratkoceri. Det kan dessutom skapa arbetstillfällen för våra unga, det ger en möjlighet att nätverka och inte minst kan det leda till att vi får ytterligare en populär mötesplats som lockar många både i och utanför stadsdelen.” http://www.malmo.se/Nyheter/Forvaltning/2-7-2012-Rosengard-och-Retoy-redo-for-varldens-viktigaste-lek.html

Tvi tvi, Rosengård. Sett i gang og forebygg!

 For de av dere som orker å lese mer fant jeg en kronikk skrevet av en innbygger i Malmø.

”När ljusen slocknat återstår vardagen”

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Vart-Malmo/Vart-Malmo/Vart-Malmo-artiklar/2-1-2012-Kronika-Nar-ljusen-slocknat-aterstar-vardagen.html

Svar
Kommentar #205

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det skjer ting i Malmø og rundt problematikken knyttet til byen. I dag tar svenskes sosialdemokrater i Riksdagen problemene opp for å etterlyse strengere håndtering av bl.a. våpenlovene. Ut fra dette vil det forhåpentligvis vokse en mer realistisk innstilling til innvandrere, mafia og annen kriminalitet enn hva vi har sett. Svensk politikk har hatt et underkommunisert tema i denne delen av politikken som har forundret meg, men nå ser det ut til at det finnes et klima for å diskutere på andre måter enn før.

I dag virker det som det kan bli spennende å se fortsettelsen av dette og hvordan den liberalkonservative allianseregjeringen vil håndtere problematikken ut fra sitt ståsted.

Svar
Kommentar #206

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Det unevnelige

Publisert nesten 6 år siden

Svenskevits ?  Da vi innførte forbud mot knivbæring "til ikke aktverdige formål"  i 1992,  så ble for alvor fart i knivstikkingen her i landet. Nå kan vi vel si med VG: _"Dagen blir ikke helt den samme............!"   Lær heller av Sveits: Verdens mest liberale våpenlov, og omtrent ikke voldskriminalitet. Det skulle ikke være andre  årsaker som det er ufint å nevne ?

Svar
Kommentar #207

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det er ingen årsaker det er ufint å nevne.

Svar
Kommentar #208

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Symbolpolitikk ?

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det skjer ting i Malmø og rundt problematikken knyttet til byen. I dag tar svenskes sosialdemokrater i Riksdagen problemene opp for å etterlyse strengere håndtering av bl.a. våpenlovene. Ut fra dette vil det forhåpentligvis vokse en mer realistisk innstilling til innvandrere, mafia og annen kriminalitet enn hva vi har sett. Svensk politikk har hatt et underkommunisert tema i denne delen av politikken som har forundret meg, men nå ser det ut til at det finnes et klima for å diskutere på andre måter enn før.

I dag virker det som det kan bli spennende å se fortsettelsen av dette og hvordan den liberalkonservative allianseregjeringen vil håndtere problematikken ut fra sitt ståsted.

Dette vil dessverre, 100% - garantert,  ikke ha noen positiv effekt, og det er tragisk at politikerne går rundt gröten i Malmö ( og selvfölgelig i Södertälje) i stedenfor å ta tak i de reelle problemstillingene.  Alliansen vil kanskje skape seg et pusterum med en ny våpenlov, men effekten blir bare symbolsk, men samtidig gjöre Malmö til en enda farligere by.  Jeg mener at man her i Sverige bör overlate symbolpolitikken til Miljöpartiet og Venstern.

I visse deler av Malmö har en skremmende höy andel av den mannlige befolkning skytevåpen tilgjengelig, ca 20% av menn mellom 20 og 45 år.  Ved en ny våpenlov vil bl.a.  prisen på våpen gå opp, og våpensmuglingen bli langt mere lönnsom.

Svar
Kommentar #209

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Lær heller av Sveits: Verdens mest liberale våpenlov, og omtrent ikke voldskriminalitet. Det skulle ikke være andre

Fulltreffer Olav

Svar
Kommentar #210

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hallvard Klingenberg. Gå til den siterte teksten.

Dette vil dessverre, 100% -

Dette tror jeg ikke blir bare symbolpolitikk. Hvis det er en ting som preger statsminister Reinfeldts arbeide så er det ikke symbolpolitikk. Men det er naturligvis en tung endringsprosess som må gjøres. Vi har sett i denne tråden at det har vært trukket troverdige bånd til svensk ekstremisme helt bak til tredvetallet i forrige århundre, så dette er et skille som må arbeides frem så raskt det lar seg gjøre men dog under skyggen av en historie som sier at det vil ta sin tid å snu oljetankeren Sverige.

Og i mens fortsetter drepingen. Gårdagens drap understreker at det ikke er noen tid å miste. Men flere vil dessverre miste livet før det er bedring å skue.

Verden har sett flere "byfornyelsesprosjekter". Vi har sett temaområder som har blitt forandret fra slum til velstand når fokus har blitt satt på dem, og det må også være mulig i Malmø. Samtidig må det unngåes at problemet bare flytter til et annet nabolag. Det er håp, men man må ned på kne og grave i skiten før bedringen kommer.

Svar
Kommentar #211

Vegard Aaberge

2 innlegg  12 kommentarer

Hvorfor skal Norge ta imot en eneste asylsøker

Publisert nesten 6 år siden

Litt sent innlegg, men jeg tror tankegangen blandt mange på høyresiden er feil. 

Innvandringsproblemet i Sverige og i Norge har oppstått av at man ønsker å hjelpe folk i nød. Nordmenn har i lang tid prøvd å vise hvor snille de er, men det er andre folk som trenger mer hjelp enn dem som kommer til Norge. Folk som ikke har muligheten til å dra til Norge. Jeg vil heller ha et svar på dette. '

La oss si det kom 1 asylsøker til Norge. Hvorfor skal vi ta imot han, bruker flere hundre tusen kroner på å hjelpe han, når det er flere hundre millioner mennesker i nød verden rundt. Hadde vi sendt den personen hjem, så kunne vi ha brukt pengene vi sparte på å hjelpe 10-100 folk i et annet land, gjerne folk som er på flukt.

At vi har signert noen papirerer, er ikke et argument. 

Folkevandring er faktisk ikke så vanlig historisk sett, fordi svært fattige mennesker har normalt ikke råd til å flytte. Drar mannen av gårde så vil familien sulte. Mange av de folkevandringene man snakker om, har vært svært overdrevet. Så det er ikke riktig at vi har alltid hatt folkevandringer. I f.eks. Norge har det aldri vært en folkevandring til Norge før nå. Det betyr ikke at Norge bør lukke seg inne, men se på de landene som har en fungerende innvandringspolitikk, f.eks. Australia, og New Zealand. De har til felles, at de tar imot de som vil tjene landet deres. Norge bør gjøre det samme. 

Svar
Kommentar #212

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg tror denne tråden er forlatt, lagt død.

Kanskje du skulle skrive et nytt eget innlegg?

Svar
Kommentar #213

Vegard Aaberge

2 innlegg  12 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Sant nok, jeg vil publisere mitt eget innlegg. 

Svar
Kommentar #214

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Tragisk

Publisert nesten 6 år siden

Njål Kristiansen,Solveig A.Wahl m.flere tror det vi snakker om er vås og komikveld...

Det tyder på en likegyldighet til denne problematikken som grenser til ren idioti og fravær av normal refleksjonsevne.

Vi skal være særdeles glade for at folk som Arnfindsen,Asfar og flere tør å snakke klarspråk om disse sakene.
Det finnes nok andre som ser det som sin livsoppgave å tåkelegge ethvert forsøk på å peke på virkelighetens verden.
Gule er et godt eksempel på nettopp det.Og det er i høyeste grad nødvendig å si imot slike ødeleggende krefter i samfunnet.

Svar
Kommentar #215

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Vi skal være særdeles glade for at folk som Arnfindsen,Asfar og flere tør å snakke klarspråk om disse sakene.
Det finnes nok andre som ser det som sin livsoppgave å tåkelegge ethvert forsøk på å peke på virkelighetens verden.
Gule er et godt eksempel på nettopp det.Og det er i høyeste grad nødvendig å si imot slike ødeleggende krefter i samfunnet.

Så rett du har! Det er helt tydelig at enkelte er opptatt av å tåkelegge, mens andre er helt i tåka.

Det er godt vi har fått noen flere oppegående mennesker, som tør å ta bladet fra munnen - også her på VD!

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 953 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 953 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
37 minutter siden / 139 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
39 minutter siden / 1274 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1274 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1274 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1274 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1274 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1274 visninger
Les flere