Kjersti Aspheim

63    894

Guds døde ord - det katastrofale med Bibelen

Bibelen er på mange måter en fantastisk bok. Den forteller oss mye om fortiden, om Gud, om Jesus, om kjærlighet. Likevel. Bibelen er døde ord, de sitter fast i patriarkatet og i våre dager er Bibelen blitt krisnes akilleshel...

Publisert: 22. jan 2012 / 1469 visninger.

Det er ikke få ganger jeg blir slått i hode med patriarkatets kvinnesyn slik det er beskrevet i Bibelen, jeg burde tilpasse meg, endre meg for å leve etter idealer for 2000 år siden.

Er Gud uløselig knyttet til patriarkatet? Om man ene og alene leser i Bibelen og lytter til Bibeltro ja. Dermed  bør man uttrykke seg litt klarere.

GTG, en fryktelig hevngjærrig og humørsyk gammel patriark - jødenes gud dør med patriarkatet. Garantert.

Den Guden jeg tror på. En Gud uten kjønn, like meget kvinne som mann, siden det er kvinnen som føder er det på mange måter pussig å se på skaperen som mann. En levende Gud som er kjærlighet, skaperen. En vilje bak livet så og si.

Jorden er ikke flat med harpespillende engler i en himmel der måne og sol er på størrelse med en pannekake. Vi vet det nå.

Vi forstår mer, vi utvikler oss som art. Vi forstår at skapelsen fremdeles er i gang, jorden er fremdeles i endring. Vulkanutbrudd skaper fjell. Jorden lever, den er ikke ferdig skapt.

Har vi spist av kunskapens tre? Vanskelig å si, for vi vet fremdeles lite...

Guds levende ord virker blant oss om vi er villig til å lytte.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Mitt Gudsbilde og tro

Publisert nesten 6 år siden

Ifølge Gathaene, er Ahura Mazda den Absolutte, den All-perfekte, Ånd av alle Ånder, Essensen av vesen, den første årsak, skaperen (Y44.3), Opprettholderen (Y44.5), kilden til godhet , til den sublime Visdom, Sannhet, kvintessens av rettferdighet, den konstruktive makten, den evige lovgiver, den uforanderlige, den ultimate virkelighet, og den eneste som er verd å bli tilbedt. Ahura Mazda er transcendent, iboende, og a-personlig. I hans transcendens, er han uendelig stor og hinsides alle skapninger. Han er uavhengig av kosmos, men kosmos avhenger av ham. Han har ingen romlig plassering. Åpenbaringen, profetskap, og intuisjon er knyttet til transcendens av Ahura Mazda.

 

I hans immanens, manifesterer han seg i hele skaperverket. Han er tilstede overalt i kosmos: i korn I sand, i frø av planter, i dyr, og i ånden av mennesket. Han er i og med, samt ut og utover, alle kreasjoner. Han er utenfor tid og rom, gjennom tid og rom er med og i ham. Alle skapelser finnes I nærvær av Gud.

 

Kosmos tilslører ikke Gud, det er heller ikke hans legeme, men kosmos har en sjel (Y29.1). Det er et uttrykk for Guds kreativitet. I sin a-personlighet, er han ikke en person, men har et personlig forhold til mennesket. Han er abstrakt, men reell, han er en ren monade og blottet for antropomorfe egenskaper. Antropomorfiske ideer er sjeldnere i Gathas enn i alle andre skrifter, sier George Carter

zoroastrisme og jødedommen, (1970). De få referanser til Guds altseende øyne og belønnedistribusjon hender bør tas som metaforer. Gud har ingen form, han er essensen i bevisstheten uten et bevisst selv.

 

Verdighet og åndelighet av Ahura Mazda, presentert av Asho Zarathushtra var en nyskapning i den antikke verden. Det var et nytt konsept introdusert i en ny tro. Zarathushtra presenterte Gud som moralsk perfeksjon, å bli elsket og fryktet. Ahura Mazda er en rettferdig og ikke en hevngjerrig Gud. Han er skaper av alt godt og alle gode ting. Ødeleggelse utgår ikke fra ham. Dette innebære ikke at det eksisterer en ur ødelegger. Godt og ondt i Zarathushtrisk tradisjon representerer en moralsk og ikke en kosmisk dualisme. Ingenting kan avlede oppmerksomheten fra den monoteistiske karakter til Zarathushtrianismen, ingenting kan kritisere dybden på den moralske

dualisme i troen.

 

For å konkludere, mener Zarathushtrisk tro på skaperen-opprettholder av universet som er allvitende, allestedsnærværende og allmektig, han har ingen begynnelse, ingen slutt, og er uforanderlig og evig, han er den eneste verdig tilbedelse, han skapte universet i sine gode tanker (Vahishta Mana), formet den i sin samvittighet (Daena), manifesterte det gjennom sin velvillige ånd (Spenta Mainyu), og satte det i gang med hans vilje (Asha) - den evige lov, rett og rettferdighet.

 

Ahura Mazda skapte mennesket som hans medarbeider med fakultetene å skjelne mellom rett og galt, og å arbeide for fremme av universet. Ahura Mazda avslørte sin evige lov til profeten Zarathushtra i Gathaene, han forkynte loven av konsekvenser og realiteten av etterlivet, og han foreskrev sann lykke (Ushta) for de rettferdige.

 

Tilhengerne av Gathaene bør be gjennom rettferdige tanker, handlinger, ord Asha, den gode visdom Vohu Mana, og kjærlighet og ro i Armaity, som den gode ånd Ahura Mazda kan gi dem med den perfekte lykke med Hurvatat og guddommelige kraft Khshatra for å bringe trøst til sjelen i universet og for å forevige seg selv.

Svar
Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

BRA!

Publisert nesten 6 år siden

Jeg synes du skriver om et viktig tema her, Aspheim!

Svar
Kommentar #3

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Bibelen er døde ord, de sitter fast i patriarkatet og i våre dager er Bibelen blitt krisnes akilleshel...

For noen er det slik men det er nok fordi man forsøker å tvinge sit eget gudsbilde inn i Guds ord og på den måten blir Guds ord dødt for dem.

I Jesaja kan vi se Guds ord fortelle om mennesker som "tror" Jesus og vil kalles ved Hans navn (kristne) men de tror ikke Guds ord og går sin egen vei. De ser ikke Jesus i GT og har sin egen forsåelse av Frelsen.

I deres sinn har de puttet en annen Gud in i Guds ord og Guds ord er for dem en akilleshæl.

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!

Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Joh 1,45  Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret!

Jes 8,14 Og han skal bli til en helligdom og til en snublesten og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere.

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

1 Pet 2,7 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe,

Svar
Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Det er bare en vei til Sannheten; Kjersti

Publisert nesten 6 år siden

Opplever at du sliter med å få Gud til å tilpasse seg din kontekst.  I ordet står det klart at Gud er vår Far - og Far - er.... ikke det du vil at Han skal tilpasse seg deg å være - like meget mann som kvinne - Han er det en Far er og det er en mann - like det eller ikke; Kjersti.

Og hva er det som er så katastrofalt ved at Gud er vår Far - en mann?  Er det kvinnekjønnet du føler ikke er like verdsatt?  Er det fare for underordning under mannen her på jorden og eventuelt i evigheten som kjennes .... ikke likestilt?  Er det at Gud ikke har fått meg seg vår vestlige verdens likestillingsprosess?  Er det vi som skal undervise Gud å om mulig få Han til å endre seg i takt med tiden, så Han lettere faller på plass i ditt konsept, Kjersti?

Dessverre er det ikke ditt konsept som styrer de åndelige prosesser - les innlegget til Rudi - det er enkel, trygg og ikke minst klargjørende undervisning (men vi mennesker sliter med å ta iinn annen undervisning og andre "kanaler" enn de vi bestilt selv).. legger inn link til "Folket er i ferd med å bli lurt"

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread236290/#post_236290

Ja, Gud er i høyeste grad - det er ikke mange -noen - ingen - som ofrer sin egen sønn for at du og jeg, Kjersti, skal ha en mulighet å ha en mellommannn - som gjør at Gud på dommens dag - ikke ser deg med alle våre synder, men Jesus .... og Guds Ord er levende .... som troende er vi en del av Kristi kropp ... der vi som lemmer på vår egen kropp er forskjellige og utfører forskjellige oppgaver ... og alle er like viktige for helheten ...

Legger inn en snutt der Jaye Thomas - som er klar på at hvis han ikke hadde bøyd kne og tatt imot den levende Jesus Kristus så hadde han levd videre på en vei der han var småkriminell og hektet på porno - her synger han "Song of Love"

http://www.youtube.com/watch?v=vGVV01s_DZw

Svar
Kommentar #5

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Da forstår du feil. Jeg har et budskap til kristne!

Publisert nesten 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Opplever at du sliter med å få Gud til å tilpasse seg din kontekst.

Spesielt til kristne kvinner.

Løsriv deg fra de døde ordene, og ta i mot Guds levende ord. Frigjør deg mentalt fra patriarkatets fangenskap. Jesus byr ingen lenker, han oppfordrer til å følge han inn i det ukjente, inn i fremtiden.

Joh 1, 14

Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Bibelen er ikke Guds levende ord! Det er en stor misforståelse. Jesus er Guds levende ord! Er man bevist dette, forandrer verden seg totalt.

At Bibelen bruker "han" og "far" er logisk, da den ble skrevet i en tid der kvinner ikke ble regnet som fullverdig menneske, nærmest slaver.

Svar
Kommentar #6

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Kjersti

Publisert nesten 6 år siden

Likte det siste innlegget ditt, Kjersti, om Ordet, men ikke det ukjente - det gir meg unektelig en new age vibb - som Jesu Kristi etterfølgere har du og jeg (hvis du har tatt imot Jesus - tatt i mot den Hellige Ånd - og frasagt deg all annen åndelig innlfytelse og alle andre åndsmakter), så er vårt åndelige liv mellom deg, meg og Herren - det er ikke avhengig av at andre forteller deg hva som er Sannheten - den er der i din aktive søken sammen med Herren og i det vi sammen med våre Brødre og Søstre i Herren får åpenbaring om - og i den daglige liv er det å fylle seg med Ordet en del av vår aktive tjeneste.

Var på møte i går - ikke i det ukjente, men sammen med herlige Brødre og Søstre i herren - her var jeg .....

http://mediasuite.multicastmedia.com/player.php?v=o3s19l16&video_uuid=o3s19l16

Svar
Kommentar #7

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

GTG, en fryktelig hevngjærrig og humørsyk gammel patriark - jødenes gud dør med patriarkatet. Garantert.

Yter du Bibelens Gud rettferdighet når du dømmer ham til å være en tosk på bare to linjer? Hva med Jesus? Jesu Bibel "Skriftene" var og er Det gamle testamentet, og Jesu Far var og er Det gamle testamentets Gud. Kommer de tankene du kommuniserer i innlegget ditt fra Jesu og apostlenes lære, eller har det en annen kilde?

Svar
Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

profetinnerolle?

Publisert nesten 6 år siden

Jeg synes som allerede nevnt at tematikken er viktig, men reagerer også på det samme som Husøy bemerker i sin kommentar. Det blir en noe lettvint tilnærming til et stort og komplekst spørsmål - som mange har brukt mye tid og krefter på å studere.

Aspheim hevder følgende: "Jeg har et budskap til kristne! Spesielt til kristne kvinner".

Derfor undres jeg på hvor hun har dette budskapet fra? Det må være lov å spørre om, eller?

Svar
Kommentar #9

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Den Guden jeg tror på. En Gud uten kjønn, like meget kvinne som mann, siden det er kvinnen som føder er det på mange måter pussig å se på skaperen som mann. En levende Gud som er kjærlighet, skaperen. En vilje bak livet så og si.

hvorfor kan du ikke like godt kalle en spade en spade og  si rett ut at du tror på det gnostiske gudsbildet??

Det du presterer å si her viser dine kilder til det fulle, det er de gnostiske eveangelier..og ikke å forglemme new age som hevder omtrent det samme..

Svar
Kommentar #10

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

GTG, en fryktelig hevngjærrig og humørsyk gammel patriark - jødenes gud dør med patriarkatet. Garantert.

merkelig nok stemmer dette utsagn på en prikk med gnostsikernes syn på GT's Gud..

men det er fint at du bak alt  det svulstige kjærlighetssnakket endelig fremviser dine RETTE kilder..

Svar
Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

demiurgen

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

merkelig nok stemmer dette utsagn på en prikk med gnostsikernes syn på GT's Gud..

den dumme.som tror han har skapt alt og som tror han er allmektig.selv han kan bli frelst en dag

Svar
Kommentar #12

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jorden er ikke flat med harpespillende engler i en himmel der måne og sol er på størrelse med en pannekake. Vi vet det nå.

om du kjente skriftens ord så ville du visst at det middelalderske syn fra den katolske kirke ikke er hentet fra skriften , men fra den logiske sans på den tiden..

Det er ikke slikt at det var kirken som fant opp den flate jord, det var almen tro utfra det en så med sitt blotte øye, og da ser jorden flat ut

skriften derimot sier dette..

job.26.7 Han har spent nordhimmelen ut over det øde rom,  hengt jorden opp over ingenting.

Som job sa det tusner av år siden er slikt vi vet idag, men den kunnskapen om verdensrommet hadde ikke den middelalderske kirke..

da blir det feil å si at dette er skriftens skyld.

Svar
Kommentar #13

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1937 kommentarer

Jesus talte Guds Ord!

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Ja, Jesus er sannelig Guds ord til oss! Hvis han er det må vi vel også tro at det han forkynte og lærte oss var fra Gud? Og det første utsagnet fra Jesu munn vi kan lese om var da Han som 12 åring var i tempelet:

Luk 2:49 Og han sa til dem: Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?

Og senere:

Joh 5:19 Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør Sønnen likeså.

Joh 12:49 For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. 50 Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.

Ved Jesu Ord er Bibelen blitt en levende bok for meg! Jeg kan ikke si at jeg forstår alt, og tolker alt riktig bestandig, men Guds Ord er levende og virkekraftig i dag som før!

Jeg synes det blir vanskelig å tro på noe av det Jesus sa hvis jeg ikke kan forholde meg til alt som sannhet.

  

Svar
Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Spenn ut himmelen!

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

skriften derimot sier dette..

job.26.7 Han har spent nordhimmelen ut over det øde rom,

Morer meg litt av å se enkeltvers brukt som hammer mot ambolt.

(12) Disiplene sa til Jesus: Vi vet at du vil forlate oss. Hvem er det som skal herske over oss? Jesus sa til dem: Hvor dere enn befinner dere, skal dere gå til Jakob den rettferdige – for hans skyld ble himmelen og jorden til.

Henvisningen din leder til 1.Mos.1.2:Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.

Dette verset leder selvfølgelig til da jorden ble øde og tom. Begynnelsen og enden.

Jer 4,23:

Jeg så jorden, og se, den var øde og tom; jeg så til himmelen, og dens lys var borte. 24 Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv. 25 Jeg så, og se, det var intet menneske mere, og alle himmelens fugler var fløiet bort. 26 Jeg så, og se, den fruktbare mark var en ørken, og alle dens byer var brutt ned av Herren, av hans brennende vrede. 27 For så sier Herren: En ørken skal hele landet bli; men jeg vil ikke gjøre aldeles ende på det.28 Derfor skal jorden sørge, og himmelen der oppe sortne, fordi jeg har talt det og villet det så, og jeg angrer det ikke og tar det ikke tilbake.29 For larmen av ryttere og bueskyttere er alle byer på flukt; de går inn i skogene og stiger op på fjellene; alle byene er forlatt, det er ingen som bor i dem. 30 Og du, når du blir ødelagt, hvad vil du da gjøre? Om du klær dig i purpur, om du pryder dig med gullstas, om du gjør dine øine store med sminke, så er det fåfengt at du gjør dig yndig; dine elskere forsmår dig, de vil ta ditt liv. 31 For jeg hører et rop som av en kvinne i barnsnød, et angstskrik som av en kvinne når hun føder sitt første barn; det er Sions datter som roper; hun stønner, hun strekker ut sine hender og sier: Ve mig! Maktløs synker min sjel i morderes vold.

Himmelen som Gud skapte var av støpt metall, vil du hjelpe ham å strekke den ut? Job 37,18

 

Svar
Kommentar #15

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Jeg dømmer ikke Bibelens Gud

Publisert nesten 6 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Yter du Bibelens Gud rettferdighet når du dømmer ham til å være en tosk på bare to linjer?

Jeg skrev GTG. Jeg ser jeg har opprørt folk, og skrev nok litt vel fort å gæli... Det gudsbilde jeg snakker om er fint beskrevet her:

 Budskap om Ninive. Boken med synene til Nahum fra Elkosj.
Herrens makt og godhet


2 Herren er en nidkjær Gud som tar hevn.
Herren tar hevn og er full av harme,
Herren tar hevn over motstanderne,
han holder fast på vreden mot fiendene.

Du har sikkert rett i at jeg går litt langt, men den guden som blir beskrevet her, stemmer ikke overens med den Guden som blir beskrevet i NT...

Bibelen beskriver Gud så forskjellig, at den Jesus som oppfordrer til å vende det andre kinnet til ikke befinner seg i samme dimensjon.

Beklager fet skrift, får ikke fjernet den.

Svar
Kommentar #16

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Det er nettopp det som er poenget mitt.

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

om du kjente skriftens ord så ville du visst at det middelalderske syn fra den katolske kirke ikke er hentet fra skriften , men fra den logiske sans på den tiden..

Å skille budskapet fra kulturen Bibelen er skrevet i.

Svar
Kommentar #17

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Det går an å ha ett budskap ut fra en forståelse

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Derfor undres jeg på hvor hun har dette budskapet fra? Det må være lov å spørre om, eller?

Det som er viktig for meg er å bevare kjærlighetsbudskapet gjennom den kulturelle stormen som kirken er i nå!

Vi må klare å beholde det gode budskapet i den tiden vi lever i og uten at folk tror at Gud ønsker at de lever som i middelalderen. Folk er på villspor når de tror at å kjempe for patriarkatet er å kjempe for Gud.

Om du ønsker det kan du hevde at jeg ikke er en ordentlig kristen, at jeg er en kjetter og ikke holder meg til Bibelen. Det er sikkert sant. Jeg er en alternativ kristen, om du ønsker et ord på det.

Svar
Kommentar #18

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Morer meg litt av å se enkeltvers brukt som hammer mot ambolt.

(12)

vel..jeg morer meg ikke over ditt misbruk av skriften, når du i tillegg bruker gnostisk tankeguds til å understreke det så blir det dårskap bokstavlig talt..

Dette er dusteskap  fra ditt eget hode, og fortjener ikke svar.

Svar
Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Om du ønsker det kan du hevde at jeg ikke er en ordentlig kristen, at jeg er en kjetter og ikke holder meg til Bibelen. Det er sikkert sant. Jeg er en alternativ kristen, om du ønsker et ord på det

Nei, det føler jeg overhodet ikke noe behov for, tro meg!

Jeg mener ikke det er menneskers rett å bedømme i hvilken grad andre er en "ordentlig kristen".

Jeg er enig med deg i at det kan få svært uheldige følger å følge Bibelens ord på en fundamentalistisk måte. Og jeg forstår sammenhengen i det du forsøker å vise i forhold til GT-Gud og det budskap som Jesus brakte med seg. Vi er nok mange som tenker slik, og har undret oss mye på dette som kan fremstå som en krigersk Gud i GT. Selv har jeg ikke noe fullgodt svar på det.

Jeg tror heller ikke alt står og faller med patriarkatets evt. fall. Jeg tror at vi desverre er såpass langt unna idealet - om å kunne elske andre som oss selv - at det er vanskelig (eller umulig) å henvise til slike idealer i det praktiske liv. Også mellom partnere.

Men å ha idealer å strekke seg mot, har vel aldri skadet noen heller.

Svar
Kommentar #20

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Du har sikkert rett i at jeg går litt langt, men den guden som blir beskrevet her, stemmer ikke overens med den Guden som blir beskrevet i NT...

jo det stemmer godt med den Gud som er i NT..

rom.9.22  Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne.23 Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet, og som var gjort ferdige for herligheten.

Vreden vil komme, men alt til sin tid Kjersti, men du beviser bare at du ikke kjenner til skriftene særlig godt.

Når du tror at du i tillegg tror du tjener Gud ved å fjerne den bibel og den Gud  apostlene og Paulus tilbad, og erstatter ham med den dualistiske/treenige  guddom gnostikerne prediket så forundres jeg ikke hvorfor du har så vanskelig til å ta til deg helt almen bibelsk lærdom.

Svar
Kommentar #21

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Å skille budskapet fra kulturen Bibelen er skrevet i.

Du er ikke spesielt god på det..det er ikke å komme fra.

Svar
Kommentar #22

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Kjenner ikke gnostikerne særlig godt, Geir Rune

Publisert nesten 6 år siden

Og jeg ønsker ikke fjerne hverken bibelen eller Gud, bare at folk skal forstå at de må løsrive bibelens budskap fra moralreglene/kulturen i samtiden.

Det kan godt være jeg ikke er så velbevandret i skriften, og at jeg ikke er så god på å skille disse to fra hverandre selv.

Poenget mitt er å påpeke problemet, og så kan kanskje andre ta det derfra?

Svar
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Dusteskap fra en dustebibel?

Publisert nesten 6 år siden

Bibelen er satt sammen av slikt dusteskap, så det er bare å studere i vei! ;-)

Når han spenner ut nordhimmelen handler jo om morgenrødens sønn:

Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag!13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord.14 jeg vil stige op over skyenes topper, jeg vil gjøre mig lik den Høieste.15 Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn.16 De som ser dig, skal stirre på dig, undres over dig og si: Er dette den mann som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve,17 som gjorde jorderike til en ørken og rev ned dets byer, og som ikke slapp sine fanger hjem?

Ja, som la jorden øde og tom - slik at Guds ånd ble svevende over den?

Svar
Kommentar #24

Heidi Terese Vangen

46 innlegg  1447 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Kan vi egentlig skille Jesu budskap fra tiden han levde i? Som kristen mener jeg nettopp at det Jesus sa og gjorde har en universell relevans, men jeg tror likevel ikke det er mulig å sette et klart skille mellom Jesu budskap og konteksten han opererte i - de er bundet sammen. Som kristne har vi det historiske elementet å forholde oss til, nettopp det at vi tror at Gud lot seg føde inn i tid og rom, inn i en bestemt historisk periode.

For å kunne bortforklare den troen Jesus selv bekjente seg til og handlet etter, er vi nødt til å sannsynliggjøre at den historiske perioden Jesus ble født inn i var tilfeldig valgt. Kan vi det?

Svar
Kommentar #25

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Om vi ikke kan skille Jesus fra tiden han levde i,

Publisert nesten 6 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Kan vi egentlig skille Jesu budskap fra tiden han levde i?

gjelder i såfall budskapet hans for den tiden han levde i før han døde på korset, (Det er det mange som mener)og har ingen relevans for den tiden vi levde i.

Da er all tanke om at Jesus budskap gjelder for all fremtid en misforståelse, og kristendommen som konsept er en vits...

Siden vi, i det minste noen av oss, faktisk tror han lever og virker i dag må vi også tro at han har relevans for alle uansett kultur, eller?

Selvfølgelig kan man velge å tro at Jesus kun er relevant for de som lever i patriarkatet. Eller de som levde i 1 århundre. Eller bare for jøder... Det er selvfølgelig absurd at en man som kanskje, og kanskje ikke levde for 2000 år siden skal ha relevans for oss i dag.

Tro er selvfølgelig absurd...

Selvfølgelig kan vi skille Jesus budskap fra hans samtid!Det er enkelt å greit å ta høyde for den når man leser i bibelen. Enda viktigere, om man ikke føler kontakten med Gud og hva som er rett, men trenger å lese i bibelen etter hva man skal gjøre, er man som en blind.

Våk og be, var Jesus oppfordring i hans skjebnenatt. Det var ikke les i bibelen...

Jesus lever i dag, ordet er i blant oss. Også vår tid er Jesu tid...

Svar
Kommentar #26

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Kjersti

Publisert nesten 6 år siden

Hva sa Jesus til sine etterfølgere:  "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen." Mark.  16:15.  Gå ut og forkynn - de gode nyhetene - evangeliet.  Og sammen med forkynnelsen av evangeliget skulle det følge med de som tok imot - en dåp - og tegn - drive ut onde ånder, tale med tunger og på de syke skal vi legge våre hender, og de skal bli helbredet.

I Mark. 13:31 sier Jesus:  "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå."  Ikke noen referanse til å trykke på "delete" her, Kjersti.

Eksempelvis når Jesus i Mark. 11:24 sier:  Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.  Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at deres himmelske Far i himmelen skal tilgi deres overtredelser."  Tror du at dette er ord sagt av Jesus til akkurat de som sto i hørbar avstand akkurat dette - eller er dette - et evig løfte gitt av Guds hjerte for oss som tror - og  - tilgir?

Men Kjersti, Jesus overlot oss - eller sine datidige etterfølgere hjelpeløse - i Mat. 28 fra v. 18:  Meg er gitt all makt i himmel og på jord.  Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde ALT det jeg har befalt dere.  Og se, jeg er med dere inntil verdens ende (et løfte).  Her kommer treeningheten i guddommen inn med tyngde -Den Hellige Ånd.

I Ap.gj. 1  v. 5:  For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.  V. 8:  Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere.  Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende."  Jeg vil oppmuntre alle som ikke er sikker på om de har tatt imot dåpen i Den Hellige Ånd til å be - inivitere Han inn - ikke en gang - personlig gjør jeg det daglig - i den bønnen på morgenen der jeg bereder meg og ikler  meg kraft til en dag som byr på kjente og ukjente utfordringer.....

Svar
Kommentar #27

Heidi Terese Vangen

46 innlegg  1447 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

gjelder i såfall budskapet hans for den tiden han levde

Kan du skille deg selv fra din egen samtid? Og må det være enten/eller?

Jo mer jeg leser kristen teologi, dess mer blir motsetningene i kjernen av troen klare for meg. Noen påpeker at motsetningene er så mange (og merkelige!) at ingen ville funnet på noe slikt om de selv skulle dikte opp en overbevisende tro ... Jeg tenker her på Gud som er en, men også tre; Jesus som bad til Gud og kalte ham far, mens Jesus selv var Gud; Jesus som ble født og døde innenfor en bestemt tidsepoke, men som fortsatt lever her og nå. Det gjelder å finne balansen mellom disse, og da kan vi forkaste hverken den historiske Jesus eller den evige Jesus, forkaste hverken det materielle eller det åndelige. Jeg mener du legger for stor vekt på det åndelige fremfor det materielle.

Når det gjelder dette med patriarkatet, så mener jeg det er fullt mulig å avvise patriarkatet (med alle dets negative konnotasjoner m.m.) og samtidig tilbe Gud som Far. Vi kommer vanskelig fra at det nettopp var Fadervår Jesus bad oss om å be. Ellers opplever jeg at kampen mot patriarkatet er noe utdatert. Her kommer kanskje generasjonsforskjellene mellom oss inn? Jeg mener klart at kvinner fortsatt blir diskriminert på en rekke områder, men "patriarkatet" er ikke lenger noen god forklaringsmodell for de mekanismene som styrer samfunnet (deriblant det religiøse) i vår del av verden. 

Svar
Kommentar #28

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Jeg tviler ikke på at i dine kretser er det utdatert...

Publisert nesten 6 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener klart at kvinner fortsatt blir diskriminert på en rekke områder, men

men rundt om kring i norges land er patriarkatet ett reelt problem for to grupper: -kristne bibeltro og tradisjonelle muslimske grupper. 

Du misforstår meg om du tror jeg mener pariarkatet er vesentlig i det vestlige samfunn. Jeg mener det styrer  og ødelegger mye i mange menigheter og kirkesamfunn, om ikke du kjenner deg igjen i det tror jeg likevel mange andre kvinner og menn gjør det. Som du påpeker kan det ha noe med generasjon å gjøre, men jeg har da observert unge menn med antikarisk kvinnesyn.

Det er mange her på verdidebatt som forsvarer patrarkatet med iver og forsvarslyst som om det var Gud jeg argumenterte mot, uten at jeg av den grunn trenger å nevne navn.

Jeg har merket det tidligere at du ser ut til å ta som en selvfølge at bakstreverske tanker folk sliter med i tungrodde båter rundt om kring er noe som tilhørte en fjern fortid. Fortiden lever i beste velgående rundt om i, om ikke akkurat de 1000 hjem, så i hverfall både her og der.

Verden er ikke kommet fullt så langt som du tror er jeg redd, og du kan støte på problemer som kvinne du trodde tilhørte en fjern fortid.

Selvfølgelig kan jeg ikke skille meg selv fra min egen samtid nå før jeg dør. I ettertid vil jeg tror jeg kan det, da man tross alt lever videre.

Jesus er tross alt ikke et spøkelse som frøs fast den dagen han ble korsfestet...

Jeg vet at for dere som grunner veldig på bibelen og andre skrifter blir det skrevne ord veldig viktig, for oss andre er det levende ord viktigst.

 

Svar
Kommentar #29

Heidi Terese Vangen

46 innlegg  1447 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Verden er ikke kommet fullt så langt som du tror er jeg redd, og du kan støte på problemer som kvinne du trodde tilhørte en fjern fortid.

Når jeg skriver at patriarkatet er en utdatert forklaringsmodell i dag, mener jeg ikke å si at menn ikke lenger trykker ned kvinner i diverse sammenhenger (jeg har kjent mang et uønsket trykk selv), men at problematikken er blitt mer sammensatt. Og til denne sammensatte problematikken er uttrykk som "patriarkat" ofte villedende eller i det minste lite dekkende. At det er en utdatert forklaringsmodell har derved å gjøre med at verden er annerledes mer enn at den er gått fremover.

Svar
Kommentar #30

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Så når mange bruker bibelen

Publisert nesten 6 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

At det er en utdatert forklaringsmodell har derved å gjøre med at verden er annerledes mer enn at den er gått fremover.

som argumen for at mannen skal bestemme over kvinnen, både i ekteskapet og i menigheten så har det ingenting med patriarkatet som ideal?

Svar
Kommentar #31

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

men rundt om kring i norges land er patriarkatet ett reelt problem for to grupper: -kristne bibeltro og tradisjonelle muslimske grupper.

Jeg vil på det sterkeste protestere mot en slik inndeling, jeg er bibeltro og deler absolutt ikke noe patrikalsk tankegods..Jeg ser at du tyr til forenklinger hele tiden , og da må det gå slikt at du tramper i salaten hele tiden..

Det som er ditt problem det er at du analyserer utfra ditt new age inspirerte tankegods, mens du omfavner den dualistiske likestillingstanke som gudgitt..

Da er det ikke merkelig at du ikke ser forskjell på frivillig underordning, og tvangsbasert underordning..

men dette er altså to forskjellige verdener..

legg merke til hvordan Peter sier at man ikke skal herske over gjorden, men tjene den..

1.pet.5.2  Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn.  3 Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden.  4 Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner.
     5 Dere unge må underordne dere under de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde».  6 Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne.

Det er dette som er mandatet for en bibeltro, og det handler altså IKKE om å herske, men å frivillig underordne seg.

Svar
Kommentar #32

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

som argumen for at mannen skal bestemme over kvinnen, både i ekteskapet og i menigheten så har det ingenting med patriarkatet som ideal?

nei..det handler om en frivillig underordning, ingen kan tvinges til å elske..

når det gjelder dogmekirkene så er nok idealet slik du fremfører, med sin strikte hiarkistisk mannlige modell..

Svar
Kommentar #33

Heidi Terese Vangen

46 innlegg  1447 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet at for dere som grunner veldig på bibelen og andre skrifter blir det skrevne ord veldig viktig, for oss andre er det levende ord viktigst.

Da var vi tilbake til det jeg skrev om å balansere motsetningene i kristendommen, og her: balansen mellom evangeliene (nedtegnelsene av hva den historiske Jesus sa og gjorde mens han gikk blant oss) og "det levende ord". Jeg mener man ikke kan sette det ene over det andre uten å tape noe vesentlig. Denne balansen ligger også i Jesu eksempel, for alt tyder på at han var godt kjent med skriftene i tillegg til selv å ha den inderlige gudsrelasjonen han oppfordrer til hos sine disipler.

Svar
Kommentar #34

Heidi Terese Vangen

46 innlegg  1447 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

som argumen for at mannen skal bestemme over kvinnen, både i ekteskapet og i menigheten så har det ingenting med patriarkatet som ideal?

Jo, ettersom fremtiden alltid vil være knyttet til fortiden, og nåtidige ideologier uløselig er knyttet til foregående. Men strukturene som styrer kjønnsrollene i dag er endret betraktelig siden det rendyrkede patriarkatets tid, og da så mye at "patriarkatet" nettopp ikke er et dekkende begrep til tross for at vi selvfølgelig kan finne visse likheter. En svært vanlig tendens i dag er f.eks. at sterke og taleføre kvinner taler for de kjønnsrollemønstrene som du betegner som bakstreverske. Begrepet patriarkat dekker ikke denne utviklingen. Ikke minst er det et ord som er blitt fullstendig ubrukelig i samtidig samfunnsforskning (med unntak av sosialantropologien der ordet har en strengt avgrenset definisjon) på grunn av de ideologiske konnotasjonene ordet har.

Svar
Kommentar #35

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Beklager om jeg tramper på tærne dine...

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

og da må det gå slikt at du tramper i salaten hele tiden..

Dog syns jeg det er rart at du fornekter at det er et problem selv om det ikke er en problem i ditt miljø?

Når man tar opp et generelt problem, må man generaliser ellers blir det personlig.

I en annen tråd hoppet du glatt over mitt innlegg der jeg oppfordret til forklaring på frivillig underordning, om det var et krav fra Gud etter ditt syn... Ordet frivillig indikerer at det ikke er et krav... et fritt valg. Om det er valget mellom "frivillig" underordning eller fordømmelse er det vel ikke alltid like frivillig, eller? Jeg har kanskje misforstått alt?

Et patriarkat er en betegnelse for en familie- og samfunnsform der myndigheten over familiemedlemmene ligger hos faren/mannen, det er vel dette idealet som beskrives når man snakker om at kvinnen skal underordne seg mannen? For noen er dette et alvorlig problem, for andre en valgt levemåte de er foornøyd med.

For de som er fornøyd er dette ikke noe problem, for de som dette ikke føles riktig/ikke fungerer for er det et stort problem om det blir fremstilt som Guds vilje. Det er her ideen om frivillighet kommer inn. Er det frivillig eller frivillighet under press og trusler om Guds fordømmelse?

 

 

Svar
Kommentar #36

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Har du lest En tjenerinnes beretning?

Publisert nesten 6 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

. En svært vanlig tendens i dag er f.eks. at sterke og taleføre kvinner taler for de kjønnsrollemønstrene som du betegner som bakstreverske.

Boken beskriver bl.a de katastrofale følgene det får for "den sterke kvinnen"om de lykkes med prosjektet sitt...

Anbefalles på det sterkeste.

Et kjennetegn på et reelt fritt samfunn er at menn og kvinner kan velge fritt om de vil tjene sin partner. Noen ønsker til og med å bli riset om de gjør noe galt.

Ett annet kjennetegn er at man aksepterer at andre velger annerledes;)

Svar
Kommentar #37

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Dog syns jeg det er rart at du fornekter at det er et problem selv om det ikke er en problem i ditt miljø?

nå er nettopp ditt bruk av bibeltro, det som er mest stigmatiserende for min del..

En bibeltro er tro mot bibelens aller enkleste ideal,..og leser skriften i all sin enkelhet..

når det gjelder de du gjerne vil kritisere så har statskirkene  sine rettningslinjer utfra det som kalles tradisjonen, og disse er beskrevet i de mange hundre dogmer den katolske kirke utarbeidet mellom 3-500 e.kr.

de fleste av disse er ukjente for mennekser, men noen er kjent for de fleste, og det som de fleste kjenner igjen er hvordan de kirkelige hiarki er bygget opp..

med paven øverst som kristi vikar, kardinaler som utgjør ett mannlig hoff

i de luthersk kirker er det forenklet, men det er opprettet en erkebiskop nettopp, med en kvinne på topp..

Var det ikke akkurat det Paulus avarte mot at ihan ikke tillot en kvinne å herske over mannen..

Er det bedre at kvinner hersker enn menn?

Om du forstår det jeg sier så prøv å fatte at det er ikke bedre med en elitisk åndelig model, enn en hiarkistik kjødelig modell..

begge innebærer en opphøydhet, som ikke passer inn i bibelsk lære om underodning.

Svar
Kommentar #38

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg skrev GTG. Jeg ser jeg har opprørt folk, og skrev nok litt vel fort å gæli... Det gudsbilde jeg snakker om er fint beskrevet her:

Hei. Jeg føler meg ikke "opprørt" over dette, men prøver å føre en diskusjon rundt det du har lagt fram - og det ser ut til å fungere greit så langt (selv om jeg ser at enkelte andre debattanter har henfalt til et mindre sympatisk nivå i andre deler av tråden).

"GTG", altså Det gamle testamentets Gud, er i praksis "Bibelens Gud" av den enkle grunn at GT utgjør nærmere to tredeler av Bibelen og at NT gjennomgående vitner om at GT er dets teologiske (og kulturelle) bakgrunn og basis.

Det gudsbildet du refererer til, her via Nahum, finner du godt belagt gjennom resten av GT også - men du finner det også i NT. Jesus selv er nok det beste eksempelet:

"den som sier: 'Din ugudelige narr!' skal være skyldig til helvetes ild." (Matt 5:22b)
"For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete." (Matt 5:29b)
"31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. [...] 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv." (Matt 25:31-33,46)
"Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte!" (Luk 12:5)
"Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen" (Joh 5:22)

Det finnes også andre eksempler i NT som er verd å merke seg:

"Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse." (Heb 9:22)
"Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." (Åp 20:15)

Ut i fra dette så kan jeg ikke helt se at det beskrives to forskjellige guddommer i henholdvis GT og NT. Tvert i mot så er det en klar progresjon fra GT til NT. Men så er det rett å nevne at Guds frelsesplan ble fullbrakt i NT ved at Jesus tok på seg våre synder da han døde på korset. Men på hvilken måte ble dette tilkjent oss som soning for synder? Jo, ved at Jesus ved sitt verk oppfylte Loven og dens krav. Dermed er jo selve Jesu liv, virke, død og oppstandelse i sin helhet en stadfestelse av det som "GTs Gud" formidla i GT.

Andre prov på at GTs Gud er NTs Gud finner man i omtalen av GTs Gud i NT, for eksempel: "Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene." (Heb 1:1). Eller mener du at Jesus, apostlene og evangelistene tok feil da de henvendte seg til GTs Gud som deres Gud og Far? Hvordan kan du i så fall tro på NTs Gud? Hvis de som forkynte NTs Gud selv trodde på GTs Gud, hvordan kan da NTs Gud være en annen?

Du nevner hvordan du oppfatter Gud i GT og Jesus i NT som representanter for to ulike dimensjoner. Jeg tror av det at du bør sette deg ned og lese Hebreerbrevet i sin helhet. Det vil gi deg svar på den "intime forbindelsen" mellom GT og NT, mellom Den gamle og Den nye pakt, og ikke minst mellom Gud i GT og Gud i NT - som er den samme...

Kilder til bibeltekster er: 2011-oversettelsen på bibelen.no

Svar
Kommentar #39

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Og jeg forstår sammenhengen i det du forsøker å vise i forhold til GT-Gud og det budskap som Jesus brakte med seg. Vi er nok mange som tenker slik, og har undret oss mye på dette som kan fremstå som en krigersk Gud i GT. Selv har jeg ikke noe fullgodt svar på det.

Problemet er kanskje at mange mennesker har magen til Gud og plasserer Jesus på sin plass så man fremdeles kan gå frelst og rettferdig bort i sin synd. Hadde mennesket tatt på seg Guds natur som tilbudt hadde ikke resultatet blitt det samme men når man fremmer sitt eget over Guds vilje i en pakt/ allianse får man en brutal lærings vei. Så spør dere selv om det var Guds vilje som førte Israel ut av Sinai, Spør dere selv om det var Guds vilje med Kongedømmet Israel slik det ble? Var det Guds vilje med Saul, deretter David, etc.? Var det Guds vilje at Guds folk skulle blande seg med Kains folk som brukte smykker, sminke og jålet seg for å bli vakrere enn vakre? Pose og sekk? Gud og Mammon?

Mål det opp i  mot frelsens intensjon kanskje?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 642 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 3 timer siden / 10218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 3 timer siden / 1279 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 3 timer siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Marius Doksheim kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
rundt 3 timer siden / 1054 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2962 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 642 visninger
Les flere