Sissel Johansen

58    6437

Islamismens sanne "norske" ansikt

Trusler "in disguise" synes å være norske islamisters våpen - i kampen for å fremme sitt sterke hat mot nasjonen som har fostret dem. Å pakke trusler godt inn, er vel nøye rådført med advokater, slik AP-politiker Jan Bøhler også antydet i nyhetene.

Publisert: 21. jan 2012 / 3418 visninger.

Bhatti, hovedtaler under fredagens demonstrasjon, er en av disse som vet å vise sin takknemlighet over å vokse opp i et demokratisk samfunn på denne måten. Aggresjon mot journalister - som de ellers er avhengige av for å spre sitt budskap, er ikke noe de engang forsøker å legge skjul på.

Hele verdensbildet til disse karene synes å være styrt av et hat - som ingen grenser kjenner.

I kraft av sitt lange skjegg, mener de å ha en religiøs autoritet som overprøver alle andre.

Når venstrepolitiker, Abid Raja, bemerker dette, kalles han like godt for en "Satan" av den særdeles sympatiske Mohyeldeen Mohammad. Han som selv har vært talsmann for å drepe apostater og homofile.

Hvordan kan norske myndigheter lenger forsvare det at unge muslimske menn får lov å reise ut og få sterk påvirkning på islamistiske læresteder i utlandet?

Mener folk flest at dette skal være en del av den såkalte religiøse friheten?

Er det greit at mennesker som predikerer død over andre, får operere fritt i et demokrati?

Hvordan kan vi få bukt med denne problematikken?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

man kan sikkert mene så mangt om hvem som er

Publisert nesten 6 år siden

men jeg tror de færreste er forskånet fra å se den klare sammenhengen mellom religion og politiske systemer/kultur/tradisjon i muslimske land. Jeg synes Hellenes har skrevet mange gode kommentarer om nettopp dette i den senere tid.

Nå er det imidlertid et forsøk på å unngå denne sammenhengen, i samme grad, her til lands, som gjør at enkelte av oss debatterer dette med norsk politikk som bakteppe. Det virker ikke som om alle forstår akkurat det.

Vi kan ikke ta for oss hele den muslimske verden og alle tragedier som følger i farvannet av systemene der, i hver eneste tråd.

Svar
Kommentar #52

Aram Hadi

2 innlegg  107 kommentarer

Svar på dine spm - Sissel Johansen

Publisert nesten 6 år siden

Mener folk flest at dette skal være en del av den såkalte religiøse friheten?

Er det greit at mennesker som predikerer død over andre, får operere fritt i et demokrati?

Hvordan kan vi få bukt med denne problematikken?

*Jeg mener at det er misbruk av den religiøse friheten i Norge, og det er. Ikke minst til et stor trussel for andre muslimer. Nå i disse dager er det blitt slik, at alle blir dratt inn i samme bukt. Altså blir sett på med samme øyne. Det er vondt, og mediene er med på å påvirke oss alle. Vi vet at det i blant er spekulasjoner, men likevel lar vi oss bli revet med, og vi tror på mediene. Jeg tenker at dersom mediene legger seg noe lavere i slike situasjoner, så vil nok trusslene være mindre. For trusler kommer etter egen mening, av den årsak til å provosere pressen/journalister.

*Når det gjelder ditt andre spørsmål, så er det slik at integrerier i samfunnet er meget viktig, og spiller altså en stor rolle. Kjærlighet, forståelse, det å lytte. Også det å vise at den informasjon som vedkommende gir, blir tatt i mot på en fredelig måte. Ikke redslig og hysterisk. Hvis den ene siden er redd eller blir skremt. Som i dette tilfellet er det norske samfunnet. Er det da lett for den andre, å få et ønske om å skremme mer.

*Det tredje spørsmålet er vel allerede svart. For det er som sagt gjennom, kjærlighet, forståelse, følelsen av tilhørighet i det norske samfunn. Altså da snakker jeg om integrering. Etc.

Svar
Kommentar #53

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

Siv Jensen talte tydelig om dette

Publisert nesten 6 år siden

Men dette har jo med valg å gjøre. Vi er jo helt avhengig av de som regjerer enten vi vil eller ikke. SYnes iallefall det kunne byttes på med jevne - skal vi si 4-års mellomrom. Det er så slitsomt i lengden å forholde seg kun til EN side av politikken som vi nå har hørt og sett i flere år. Det er tid for å bytte å utveksle nye tanker og ideer. Nå er vi for fastlåste.

Jeg må si jeg beundrer Siv Jensen som med klare ord forteller hvordan vi har det her i Norge og hvordan vi IKKE ønsker å ha det. Hvor er de andre politikerne som står opp for vår frihet.....Stor takk til Siv Jensen - hun er en kjempeflott representant for politikerne. 

Svar
Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Islam er ikke en religion

Publisert nesten 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Så når det gjelder islam på norsk, lurer jeg på om vår overføring av

Enig. Selv er jeg av den oppfatning at Islam ikke egentlig er en religion, i ordets rette betydning. En skal huske at religion er en latinsk term med lang etymologisk historie, en etymologisk historie som er flettet inn i politisk, kulturuell, historisk, filosofisk, etc., historie. Religion er et vestlig fenomen. Og derfor har du så opplagt rett når du spør om ikke vår egen forståelse av religion mer forvirrer enn gagner når det kommer til islam.

Bare lemfeldig omgang med ord har gjort at vi så uproblematisk gir islam status som religion.

Svar
Kommentar #55

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Aram Hadi. Gå til den siterte teksten.

Hvis den ene siden er redd eller blir skremt. Som i dette tilfellet er det norske samfunnet. Er det da lett for den andre, å få et ønske om å skremme mer.

Dette ble jeg betenkt over. Du har noen uttalelser, Hadi, som får meg til å stusse.

Du må gjerne forklare hva du mener med ovenstående sitat.

Jeg tror alle muslimer skal være, eller gjøre seg, klar over at vår sekularisme her i Vesten aldri vil overgis. Man har kanskje vendt det annet kinn til --- hist og her. Men dette er ikke gitt i blindhet eller i mangel på årvåkenhet, etc. Man gjør det fordi hvis man en dag må slå tilbake, kan man gjøre det med rak rygg, i trygg forvissning om at man i hvert fall fra egen side gjorde alt hva man kunne. Sharia, for eksempel, vil aldri (annet enn av enkelte populistiske politikere og deres lakeier) bli møtt med hospitalitet. Det er kanskje dette (at det annet kinn vendes gjentatte ganger) du noe misforstått opplever som redsel og frykt. Vi har gjort så mange feil, som vi er fullt klar over selv, at vi helst ser at vi ikke gjør det igjen.

Sharia har intet å gjøre i Vestens offentlige rom.

Svar
Kommentar #56

Njål Kristiansen

142 innlegg  19029 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det øvrige vil jeg si så sterkt, at det må være det politiske systemet som evner å løfte befolkningen kunnskapsmessig de virkelig trenger. - I henhold til min forståelse, handler faktisk islam om nettopp kunnskapstilegnelse først og fremst? I dette ligger mye av selve reformasjonen, mener jeg, som faktisk kjenner islam fra eget ståsted.

skrev Mette Müller.

Jeg tror det er to elementer her. For det første utryddelsen av analfabetismen. Når folket alfabetiseres kan de lese selv og danne seg sine egne oppfatninger.

Så er det oss vantro. Det er forskjell på vantro. I islamsk sammenheng er det et begrep man må gjøre seg ferdig med for den verdslige delen som skal møte andre samfunn hvor flertallet karakteriseres som "vantro". Dette vil i seg selv representere et paradigmeskifte av dimensjoner. Man må åpne seg for at det finnes flere måter å tro på, og at man ikke nødvendigvis er vantro selv om man er adventist. Det må bygges rom for en pluralistisk vinkling til trosspørsmålet.

Svar
Kommentar #57

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

frp har byttet politikk

Publisert nesten 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Det er så slitsomt i lengden å forholde seg kun til EN side av politikken som vi nå har hørt og sett i flere år. Det er tid for å bytte å utveksle nye tanker og ideer. Nå er vi for fastlåste.

mener du?er de blitt buddha kommunister?

Svar
Kommentar #58

Njål Kristiansen

142 innlegg  19029 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Enig. Selv er jeg av den oppfatning at Islam ikke egentlig er en religion, i ordets rette betydning. En skal huske at religion er en latinsk term med lang etymologisk historie, en etymologisk historie som er flettet inn i politisk, kulturuell, historisk, filosofisk, etc., historie. Religion er et vestlig fenomen. Og derfor har du så opplagt rett når du spør om ikke vår egen forståelse av religion mer forvirrer enn gagner når det kommer til islam.

Bare lemfeldig omgang med ord har gjort at vi så uproblematisk gir islam status som religion.

Jeg ser det snarere slik at vi har lettvint hengt alt fra den nære orienten på islam og sagt at slik er "de" fra dette området. I tillegg har vi hatt hjelp fra deres egne som har prediket at det er bare en vilje i islamske områder. Dog er det all mulig grunn til å skille mellom de forskjellige trosretninger, og kulturforskjeller mellom Marokko, Iran og Pakistan som bunner i historiske forskjeller og preferanser. Vi har ikke til daglig et relevant nyansert bilde. AlJazeera med sine debattprogrammer betraktes av noen muslimer som avskyelige fordi man i det hele tatt diskuterer trosspørsmål som for dem er opplagte sannheter.

Jeg ser at andre steder her diskuteres det evolusjon og islam. Vel, det er et langt lerret å bleke. Vi har kreasjonistene i USA til og med som fornekter evoulsjonen. Dette er altså et problematisk fellesfelt for kristne og muslimer. Det er en stund til islam kan gjøre som Den Katolske Kirke som sier at evolusjonen er sannsynlig men det var Gud som gjorde det.

Du som er forsker, Haug vet sikkert også at det er vanskelig å forske når resultatene kommer i strid med Koranen. Dette har f.eks. NTNU erfart i sitt samarbeide med universiteter i Midt-Østen. Erkjennelse er vel og bra, men ikke over alle grenser. Da må det forties eller bortforklares innen rammen av Koranen. Slikt blir det ikke avansert vitenskap av, og en noe forkrøblet innestengt samfunnsforståelse av.

Svar
Kommentar #59

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

pluralistisk vinkling til trosspørsmålet.

Nettopp.

Som filosof er jeg fristet til å si: en viss Nietzscheansk perspektvisering på trosspørsmål.

Svar
Kommentar #60

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Dette har f.eks. NTNU erfart i sitt samarbeide med universiteter i Midt-Østen. Erkjennelse er vel og bra, men ikke over alle grenser. Da må det forties eller bortforklares innen rammen av Koranen. Slikt blir det ikke avansert vitenskap av, og en noe forkrøblet innestengt samfunnsforståelse av.

For meg at se, berører du her viktige punkter. Jeg er godt enig med deg i alt dette.

La meg tilføye (nok) en liten uro jeg desverre mares av: mange sier islam ligger pluss minus 400 år bak kristendommen med hensyn til indre dynamikk relativ øvrig samfunnsliv. I verste fall, har islam 400 år (målt i ”moderne” tid, målt ut fra forskjellige tidsepokers mulighetsbetingelser) å ta igjen. I beste fall, går det hurtigere. Og vi var, i tråd med denne oppfattelse, ikke sene om å deklarere den arabiske vår; nå vet vi imidlertid ikke helt hva vi skal si til skuffelsen vi alle utvilsomt har opplevd over de reaksjonære uttrykk som ubestridelig ble og blir gitt. Men mange av oss vil fortsatt si at islam, i og med en annen tidsepoke (teknologisk, kommunikasjonsmessig, etc.), vil gjennomgå ønsket forvandling, sannsynligvis også raskere enn vi gjorde, også ikke minst fordi muslimer kan høste av våre historiske erfaringer. Dette synet er gjengs oppfatning i dag.

Jeg er imidlertid redd for at et slikt syn overser et helt vesentlig forhold: når Kirken fra århundrer tilbake gjennomgikk sine skrittvise transformasjoner, kunne den gjøre dette uten altfor mye fuzz og buzz fra omverdenen. Kommunikasjonsveiene var rudimentære. De innrømmelser Kirken gjorde, var dermed ikke så synlige og gjennomsiktige og gjenstand for almen observasjon. Når islam nu også anmodes om å reformeres, vil alle dets transformasjoner skje for åpne vinduer. Som vi alle egentlig vet: å gjøre vonde erkjennelser av egen tilkortkommenhet i full offentlighet er sannelig ingen enkel øvelse. Man skal bare sammentenke graden av erkjennelser som skal gjøres med at det vil i så fall skje i globaloffentlighet. Vil man være i stand til dette? Utgangspunktet er uomtvistelig ikke det beste: hvor en vitenskap eller en filosofi eller en politikk vokser på innrømmelser og vedkjennelser av egen tidligere villfarelse, der er islams Qur’an definert som selveste Guds siste ord og Muhammed siste og finale sendebud til menneskeheten. Jeg tror en reformasjon av islam vil kreve noe nærmest et mirakel.

Svar
Kommentar #61

Njål Kristiansen

142 innlegg  19029 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Til å begynne med hadde vi vel for store forhåpeninger til den arabiske vår. Nå ser vi heller at det må bli en vedvarende revolusjon over ganske lang tid. En reformprosess i hvert enkelt land som må gåes skrittvis og som vil vedvare over år.

Når det gjelder reformasjonen av islam er jeg mer pessimistisk. Slik jeg ser den realistiske vei blir det at det vokser frem sekulære samfunn hvor islam finner sin plass i relasjon til eksisterende politisk og kulturell utvikling og at man over tiår finner tilpasninger. Det vil protesteres og det vil være handlinger preget av terror eller annen ilsk motstand, men hovedsporet vil bety at folk vender ekstrem islam mer og mer ryggen og sikkert også mer og mer ender som vanlige norske statskirkekristne over tid.

Ja, dette er min prognose.

Svar
Kommentar #62

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan norske myndigheter lenger forsvare det at unge muslimske menn får lov å reise ut og få sterk påvirkning på islamistiske læresteder i utlandet?

Vist de har det så fint der de kom fra at de vil ta det med seg til Norge, så kan de jo bare flytte til hjemlandet sitt igjen.Eller finne et annet land som de liker bedre enn Norge!

Svar
Kommentar #63

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det har ikke fungert i andre land med masse ulike religioner og blandet kultur. Men Norge ønsker vist bare et kaos land.

Svar
Kommentar #64

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Noen religioner er fredelige og ok, men islam er det noe speseilt med og ikke fredelig! Så lenge de kan ha den for seg selv, men det tror jeg ikke de selv i all evighet vil være fornøyd med. Det er vell i strid med deres Islam så.

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 18 timer siden / 115 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 173 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2002 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 714 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 18 timer siden / 115 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 173 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2002 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 714 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
26 minutter siden / 2203 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
27 minutter siden / 1701 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
34 minutter siden / 115 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2203 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1655 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2203 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1701 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 4 timer siden / 2203 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1701 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1701 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere