Arild Holta

104

Menneskerettigheter Norge bryter - dommer fra menneskerettighetsdomstolen

Norge bryter menneskerettighetene, og blir stadig dømt for det. Folk flest er lite klar over dette. Årsaken skyldes at media i liten grad belyser problemstillingen. Jeg tror media gjerne er uenig med menneskerettighetene.

Publisert: 20. jan 2012

Her vil jeg presentere en omfattende liste over saker hvor Norge er dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er selvsagt medias jobb å informere og analysere dette. Det er imidlertid lite informasjon om dette, og enda mindre analyse over hvorfor vi bryter menneskerettighetene, eller på hvilke områder vi har ukultur.

Det er tre (3) forskjellige artikler vi gjentatt dømmes for.

 • Artikkel 6. Domstolene fungerer ikke tilfredsstillende.
 • Artikkel 8. Respekten for familie og privatliv mangler.
 • Artikkel 10. Ytringsfriheten er ikke tilfredsstillende.

Jeg tar forbehold om at det kan være dommer jeg ikke har fått med meg. (Kilden er juristen Marius Reikerås.)

 1. BOTTEN v. NORWAY Dom 19/02/1996. Saksnr. 16206/90 Krenkelse av artikkel 6(1)
 2. JOHANSEN v. NORWAY Dom 07/08/1996. Saksnr. 17383/90 Krenkelse av artikkel 8, Ingen krenkelse av artikkel 6(1)
 3. BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY Storkammerdom 20/05/1999. Saksnr. 21980/93 Krenkelse av artikkel 10
 4. NILSEN AND JOHNSEN v. NORWAY Storkammerdom 25/11/1999. Saksnr. 23118/93 Krenkelse av artikkel 10
 5. BERGENS TIDENDE AND OTHERS v. NORWAY Dom 02/05/2000. Saksnr. 26132/95 Krenkelse av artikkel 10
 6. HAMMERN v. NORWAY Dom 11/02/2003. Saksnr. 30287/96 Krenkelse av artikkel 6(2)
 7. O. v. NORWAY Dom 11/02/2003. Saksnr. 29327/95 Krenkelse av artikkel 6(2)
 8. Y. v. NORWAY Dom 11/02/2003. Saksnr. 56568/00 Krenkelse av artikkel 6(2)
 9. WALSTON (No. 1) v. NORWAY Dom 03/06/2003 Saksnr. 37372/97 Krenkelse av artikkel 6 + Ingen krenkelse av artikkel 6
 10. KASTE AND MATHISEN v. NORWAY Dom 09/11/2006. Saksnr.18885/04; 21166/04 Krenkelse av artikkel 6(1) og 6(3)
 11. TØNSBERG BLAD AS AND HAUKOM v. NORWAY Dom 01/03/2007. Saksnr. 510/04 Krenkelse av artikkel 10
 12. A. AND E. RIIS v. NORWAY Dom 31/05/2007. Saksnr. 9042/04 Krenkelse av artikkel 6(1)
 13. FOLGERØ AND OTHERS v. NORWAY Storkammerdom 29/06/2007. Saksnr. 15472/02 Krenkelse av første protokoll artikkel 2
 14. EKEBERG AND OTHERS v. NORWAY Dom 31/07/2007. Saksnr.11106/04; 11108/04; 11116/04 ;...
  Krenkelse av artikkel 6(1)
 15. SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY Dom 04/10/2007. Saksnr. 12148/03 Krenkelse av artikkel 8
 16. A. AND E. RIIS v. NORWAY (No. 2) Dom 17/01/2008. Saksnr.16468/05 Krenkelse av artikkel 6(1)
 17. ORR v. NORWAY Dom 15/05/2008. Saksnr. 31283/04 Krenkelse av artikkel 6(2)
 18. TV VEST AS & ROGALAND PENSJONISTPARTI mot Norge Dom 11/12/2008. Saksnr. 21132/05 Krenkelse av artikkel 10
 19. A. mot Norge Dom 09/04/2009. Saksnr. 28070/06 Krenkelse av artikkel 8

Jeg arbeider mye med problemstillinger relatert til barnevernet, og vil belyse dette ut fra at jeg har kunnskap på det punktet. Barnevernsaker er da også de mest dramatiske sakene for enkeltmennesker og familier.

Tre (3) av disse dommene handler om at folk ikke får ha privat- og familieliv i fred for myndighetene. Den første av disse sakene mot artikkel 8 er den velkjente Adele-saken, hvor myndighetene ikke har gjort noe som helst for å bedre tilstanden. De har ignorert den enda mer enn media. Saken handlet som kjent om barnevernets fremgangsmåte. Ingen ting er endret til det bedre.

Fem (5) av disse handler om manglende ytringsfrihet. Brudd på artikkel 10. Ytringsfriheten er grunnlaget for sannhetssøking og avdekkelse av andre brudd på menneskers naturlige frihet. På dette punktet er det gjort noen justeringer etter årtusenskiftet i Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Uten at det har hindret nye dommer i menneskerettighetsdomstolen. Etter årtusenskiftet var det vanlig med politianmeldelser når man kritiserte barnevernet eller hengte opp protestplakater. Etter ca 10 år med aksjonister, har dette roet seg litt.

Ti (10) av disse handler om det norske rettsvesenet. Dette er den største gruppen: Svikt i domstolene. Det er altså ikke bare barnevernsofrene som hevder at rettsvesenet ikke fungerer tilfredsstillende. Sist ute var advokat kontoret Sylte, som har sendt over til Domstoladministrasjonen et brev fra domstolen om samarbeid. Det kommer ikke som en bombe at det var barnevernet de skulle styrke samarbeidet med. Jeg håper jo at Domstoladministrasjonen setter foten ned. Overbevist om at det vil skje, er jeg imidlertid ikke. Kan hende feier man det under teppet med at det var dårlige formuleringer?

Medias ignoranse

Jeg hevdet til å begynne med at media kunne være enige i menneskerettighetsbruddene. Det er flere årsaker.

Media domineres av personer med røde politiske ståsted. Ikke minst AP-folk. Mens de europeiske menneskerettighetene til en viss grad betoner negative rettigheter og friheter, er gjerne norske sosialister og sosialdemokrater opptatte av positive såkalte friheter og rettigheter.

I Norge har det også vert en systematisk sverting av familien som institusjon omtrent siden 68-generasjonen. Dagens media er langt på vei en del av 68-generasjonen, eller et produkt av den. At man derfor ignorerer, sensurerer og boikotter de som roper opp om barnevernsovergrep er en naturlig følge av dette. Da er det lett å overse at man i hovedsak ikke har et fakta- og forskningsbasert barnevern. Mye av forskning i Norge- eller presentasjonen (vinklingen) av den, er ikke akkurat plukket fra øverste hylle mht forskningskvalitet. Det gjelder påstander om vold, rusmisbruk, alkoholmisbruk og incest. Det er svært mye sjeldnere at slikt dokumenteres i barnevernsaker enn folk tror.

Man kan lett hevde at media er inhabil og ikke takler sin kritiske rolle overfor myndighetene som domineres av politikken og politikerne de heier på.

Uansett årsak så skulle man i media hatt en grundig debatt om- og analyse av hvorfor Norge dømmes i snitt mer enn en gang i året for brudd på menneskerettighetene. I denne analysen hører også barnevernets rolle hjemme.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kjempebra Arild at du får ut dette!

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Man kan lett hevde at media er inhabil og ikke takler sin kritiske rolle overfor myndighetene som domineres av politikken og politikerne de heier på.

Desverre er det mye som etterhvert tyder på at vi har medier som går veldig mye i samme retning her til lands. Det er svært uheldig!

At Norge stadig dømmes for brudd på menneskerettighetene er jo ikke særlig godt kjent. Ikke kjente jeg til det, ihvertfall.

Som du selv skriver, vil det jo være i alles interesse å få en grundig analyse av slike anmeldelser og en påfølgende debatt.

Kommentar #3

Thomas Haugen

0 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Arild Holta! Jobber selv i den tjensten du du her omtaler. Selv om jeg merker meg at flere betegner ditt engasjement i saken som noe overdrevent og låst, vil jeg allikevel mene at et kritisk blikk både utenfra og innenfor tjensten er særdeles viktig. Det du her tar opp er et godt eksempel i så måte. Det blir jo til tider tatt en del avgjørelser i barneverntjenesten som har meget/alt å si for de involverte. Jeg undrer meg også over den ofte fraværende debatten, og årsaker til at den ikke blir tatt. Jeg vet at den pågår kontinuerlig flere steder innad i tjenesten, men kan på langt nær snakke for alle.

 

Kan du si noe om hvilke forpliktelser staten Norge innehar der de er dømt i menneskerettighetsdomstolen? 

Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det var diverse som kan være nyttig å kommentere i din posting. Men først til spørsmålet.

Det er ikke juss jeg er best på. Jeg kan altså ikke svare med å vise til internasjonale konvensjoner ol, men gjør det enkelt:

Norge har underskrevet at de forplikter seg til å rette seg etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Da følger det logisk at lovverket tilpasses dette, og at praktisk arbeid kreves tilpasset dette. F.eks gjennom skolering og forskrifter.

Norge griper det imidlertid an fra en annen synsvinkel, nemlig med å få plassert sosialdemokratiske Torbjørn Jagland som generalsekretær i Europarådet. Altså den politikken som er rådende i Norge, og som fører til dommer føres inn i Europarådet. Tanken virker være at istedenfor å rette seg etter dommene, så forsøker man påvirke internt i institusjonen som dømmer Norge.

Kan også nevne at den forrige norske dommeren der nede var en tidligere kommuneadvokat, og absolutt ikke noe som vi som arbeider mot systemfeil mht barnevernet, finner habil. For de som ikke ser sammenhangene, så er altså kommuneadvokaten den som sitter på "andre siden av bordet" for de som opplever barnevernsaker. Altså den som legger den juridiske strategien mot barnevernsofrene.

Vi er altså noen som overhode ikke er fornøyd med hvordan Norge griper an disse problemene med dommer som bryter art. 8. (Problemstillingen relaterer forsåvidt også indirekte til nevnte art. 6, etter min mening.)

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Thomas Haugen. Gå til den siterte teksten.

Selv om jeg merker meg at flere betegner ditt engasjement i saken som noe overdrevent og låst

Når dere oppdager forskningen som knuser det dere gjør, så er valget å rasjonalisere eller ta konsekvensene. Barnevernet er basert på forestillinger om virkligheten. Det er ikke kvalitetsforskning som ligger til grunn.

For å ta et stort bilde:

På 1800-tallet og frem til andre verdenskrig, så dominerte biologismen som sa at mennesket var et produkt av arv og kunne indeles i forskjellige kvaliteter og verdier. Dette var liksom-vitenskap.

Etter Hitlers vanvidd, så snudde det hele. Fra å handle om overdreven biologisk arv så var det MILJØET som liksom betydde det aller aller meste. Under denne ideologien er det moderne barnevernet blitt til, og har overtatt argumenter for at alt mulig skyldes barns oppvekst. Spesielt fra 70-tallet og utover har vitenskapen slått hull på denne ideologien. På 90-tallet sa vitenskapen at arv og miljø var fordelt på 40% miljø og 60% arv. Etter årstusenskiftet har vi (faktisk norsk) tvillingsforskning av høy kvalitet som sier at lykke er 80% genetisk arv.

Slike tall er langt fra praksisen i barnevernet.

For å sitere fra konklusjonen av omfattende dansk forskning fra 2011 (sitat):

"Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet." (Sitat slutt)

De forskerne logisk og faktaorientert sier, er faktisk at barnevernet er skadelig. Over 6000 barnevernsbarn var med i undersøkelsen. (Det finnes en lignende eldre på svensk på ca 600 barn.)

Legg merke til uttrykket "på linje med andre internationale effektstudier". Det er altså ikke et avvikende forskningsresultat.

Og foreldrene da? Hvem bryr seg om deres lidelse? Lidelsen deres teller bare ikke. Den siden av saken kalles dehumanisering.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Thomas Haugen. Gå til den siterte teksten.

mene at et kritisk blikk både utenfra og innenfor tjensten er særdeles viktig. Det du her tar opp er et godt eksempel i så måte. Det blir jo til tider tatt en del avgjørelser

Det kan godt være at Holta har et generellt saklig grunnlag et sted i sin argumentasjon. Derimot overskygges alle hans tråder at han er opplever seg forulempet av barnevernet og feilen han gjør er å opphøye sin sak til å fremstå som et eksempel på hvordan alle saker i barnevernet behandles. Dette er problematisk siden vi ikke kjenner de logiske vurderinger som måtte til for at Holtas barn skulle bli fratatt sin trygge omsorgsbase, og at det fremstår som at det i hvert enkelt tilfelle begåes en urett. Sannheten på universellt nivå er at barnevernet gjør mange avgjørelser. Noen vil være feil, men de langt fleste må være riktig etter lover og regler. Hvis ikke ville kontrollinstansene ha grepet inn. Holtas feil er altså at han generaliserer ut fra et spinkelt grunnlag.

Det er heller intet problem med å finne hat-grupper på nett som har fått f.x Marte Meo og alt som står i forbindelse med barnevern etc langt opp i halsen. Jeg forstår at når barn/foreldrerelasjonene tangeres av myndigheter med loven i hånd setter dette sinnene i kok. På den andre siden er det mulig at mennesker med den type sinne som man ser i disse gruppene faktisk ikke er skikket til å oppdra barn og er forbannet fordi de er avslørt.

Slik blir det mange problematiske vurderinger som må gjøres om man skal ha sympati eller antipati for selve temaet. Media burde skrive bredere, opplysningsnivået burde være høyere rent generellt og barnevernet burde tidvis vise bedre takter. Jeg klarer aldri å overbevise meg selv om at Holta presenterer den mest objektive versjonen.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Kjempebra Arild at du får ut dette!

Publisert over 7 år siden

............ skriver fru Holta til sin mann rett som det er og i dette tilfellet fire minutter etter hans publisering. Er dette nødvendig? Jeg synes dette blir vel internt og klamt når man gir sin ektefelle akklamasjon på denne måten. Et klapp på skulderen over bordet må da være bedre.

Objektivt virker det pussig nok heller ikke.

Kommentar #8

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det kan godt være at Holta har et generellt saklig grunnlag et sted i sin argumentasjon. Derimot overskygges alle hans tråder at han er opplever seg forulempet av barnevernet og feilen han gjør er å opphøye sin sak til å fremstå som et eksempel på hvordan alle saker i barnevernet behandles. Dette er problematisk siden vi ikke kjenner de logiske vurderinger som måtte til for at Holtas barn skulle bli fratatt sin trygge omsorgsbase, og at det fremstår som at det i hvert enkelt tilfelle begåes en urett.

Å så mye du vet Njål!! Nå har aldri i historien noensinne fam Holta blitt fratatt sine barn. Spar oss for dine fantasier

Kommentar #9

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes dette blir vel internt og klamt når man gir sin ektefelle akklamasjon på denne måten.

Svetter du så ta en dusj! 

Kommentar #10

Thomas Haugen

0 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg klarer aldri å overbevise meg selv om at Holta presenterer den mest objektive versjonen

Jeg klarer heller ikke å bli overvist om det, da opplevelser og erfaringer i hverdagen min ofte viser noe annet. Samtidig erfarer jeg også at det systemet jeg arbeider inn under, er veldig stort, tungt og "seigt", og det skal mye engasjement, pågangsmot og styrke til for å orke å påvirke for få til endring. Noen rammebetingelser endrer seg når den politiske ledelsen endres, senest ved forrige regjeringsskifte, og nye "føringer" kommer med jevnlige mellomrom. Hvem som eksakt tar disse avgjørelsene, og på hviklet grunnlag, er ikke altid lett å finne ut av, selv med å undersøke litt.

 

Arild Holta: Jeg ser og forstår at dette er noe som opptar deg spesielt. De forskningsrapportene du her nevner, er de basert på offentlige omsorgsovertakelser, eller barnevrntjenestens (statens) involvering generelt? Vil vel mene, uten vitenskapelig dekning her og nå, at majoriteten av endringsarbeid i familier skjer etter ønske fra familiene, da spesielt foreldre og barn, selv.

 

Hvis en skulle få til endringer i rammebetingelsene for barneverntjenstens arbeid, evt ideologisk grunnlag, hvor og på hvilken måte vil du mene at endringene bør komme først? Hvor tenker du de største utfordringene ligger for å påvirke og få til endring?

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Å så mye du vet Njål!! Nå har aldri i historien noensinne fam Holta blitt fratatt sine barn. Spar oss for dine fantasier

Fruens mann holder på den ene side kortene tett inntil bysten. På den annen side signaliserer han med å hoppe opp og ned, hoier, skriger og veiver med flagg at noe er galt på denne fronten. Det er ikke godt å tolke signalene riktig. Jeg er hensatt til tolkning mellom disse ytterpunktene. Jeg er egentlig ikke en gang interessert i historien, men som jeg har sagt til Holta tidligere er hans argumentasjon så overskygget over hans egen sak at det er vanskelig å se det prinsipielle i den når man ikke kjenner detaljene. Jeg ønsker ikke å se det fremlagt her. Det som er min hensikt er at han heller må forsone seg med sin skjebne som han ikke kan fortelle om, og heller finne seg lønnet arbeide med noe mer meningsfyllt.

En holder forøvrig en rutinemessig grei hygienestandard.

Kommentar #12

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Litt slitsomt at Njål stadig skal sabotere debatten

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det kan godt være at Holta har et generellt saklig grunnlag et sted i sin argumentasjon.

Nærmest systematisk forsøker du å ødelegge debatten når temaet barnevern kommer opp.

Du skal få saklige fakta til svar.

Sitat: Derimot overskygges alle hans tråder at han er opplever seg forulempet av barnevernet og feilen han gjør er å opphøye sin sak til å fremstå som et eksempel på hvordan alle saker i barnevernet behandles.

Jeg skrev ikke om egne saker.

Sitat: Dette er problematisk siden vi ikke kjenner de logiske vurderinger som måtte til for at Holtas barn skulle bli fratatt sin trygge omsorgsbase,

Som kona sier: Vi er ikke fratatt barna. Over 95% taper kampen mot barnevernet. Vi er blandt den håndfullen som vant. Kanskje du ikke kjenner tallene om at i prinsipp alle taper når barnevernet vil det. Når domstolene legger seg flat for en part, så har vi et rettsikkerhetsproblem. Som nok godeste Njål ikke kjenner til.

Hadde vi vert fratatt barna, så hadde jeg forventet mer empati, og ikke kald kyniskhet. Men det er jo greit at du demonstrerer holdningene som møter de som er knust gjennom å bli fratatt sine barn.

Påstandene dine om det du kaller logiske begrunnelser er det også forsket på. F.eks gjennom forskningen på saksdokumenter. Forskerne Joar Tranøy, Bo Edwardsson og Eivind Engebretsen har forsket litt forskjellig på dette. Men det kjente du nok ikke til. Logiske feil som dekontekstualisering, manglende faktasjekking etc er nærmest regelen.

Sitat: og at det fremstår som at det i hvert enkelt tilfelle begåes en urett.

Jeg har nettopp dokumentert med forskning at barnevernet er skadelig på gruppenivå, når det gjelder omsorgsovertakelser (og dermed også pengebruk, da det er omsorgsovertakelsene som er pengesluken). Denne forskningen kjente du nok ikke til. Sikkert heller ikke parantesen om pengefordelingen.

Sitat: Sannheten på universellt nivå er at barnevernet gjør mange avgjørelser. Noen vil være feil, men de langt fleste må være riktig etter lover og regler.

Du kjenner nok heller ikke til forskeren Mons Oppedal sin doktoravhandling om at flertallet av akuttvedtakene ikke er hjemlet i lov. Forskeren Gunn Astrid Baugerud opplevde at 80% av omsorgsovertakelsene i hennes forskningsprosjekt var akutte. I følge Berit Skauges forskning så er det en veldig nedgang i barnevernets lovpålagte lytting til barn. Ifølge riksrevisor Jørgen Kosmo (2008) så var det formelle lovbrudd i 90% av barnevernets saker. Du har sikkert ikke grunnet over hvorfor googling på "barnevernet bryter loven" ellerbarnevernet lovbrud og lignende gir så store utslag.

Sitat: Hvis ikke ville kontrollinstansene ha grepet inn. Holtas feil er altså at han generaliserer ut fra et spinkelt grunnlag.

Generalisering basert på myndighetstro er en tankefeil.

Stråmannsargumentasjon overfor meg er også tankefeil.

Kan hende du skulle være forsiktig med å påpeke påstått generalisering hos meg når du ikke selv behersker dette med tankefeil?

Sitat: Jeg forstår at når barn/foreldrerelasjonene tangeres av myndigheter med loven i hånd setter dette sinnene i kok. På den andre siden er det mulig at mennesker med den type sinne som man ser i disse gruppene faktisk ikke er skikket til å oppdra barn og er forbannet fordi de er avslørt.

Nei, du forsto ikke. Å klippe over båndet mellom foreldre og barn er pinefullt, så pinefullt at noen besvimer, noen ramler om i krampegråt, etc. Denne beskrivelsen er fra forskeren Gunn Astrid Baugerud som forsker på adskillelse foreldre og barn. Måten hun forsker på er regnet som uetisk i andre land. I tillegg til at forskningsmetodene er dårlige. Men i Norge har man ikke samme respekt for familien. Her tillates det uten debatt. Men dette er nok heller ikke Njål innsatt i.

Om man ikke har noen grundig kunnskap rundt fakta og forskning mht barnevern, og heller ikke kjenner motdebattanters kunnskap og beveggrunner, så burde man kanskje til en viss grad agere ut fra det?

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

total mangel på empati

Publisert over 7 år siden

Holta skriver: "Hadde vi vert fratatt barna, så hadde jeg forventet mer empati, og ikke kald kyniskhet. Men det er jo greit at du demonstrerer holdningene som møter de som er knust gjennom å bli fratatt sine barn."

Jeg støtter fullt ut at Njål Kristiansens tilnærming til dette meget alvorlige temaet er i fullstendig mangel av empati. Det sier mye om ham som medmenneske!

Han bekrefter dermed tendensen til det Holta kaller "dehuminarisering" av all den menneskelige lidelse som finnes i alt dette som Holta faktisk beskriver.

Det er enda noe som heter: La tvilen komme tiltalte til gode!

Og hva i all verden er årsaken til at Kristiansen så absolutt skal bemerke at fru Holta berømmer sin manns innlegg? Det står vel henne like fritt å gjøre det, som alle oss andre? Dette blir for dumt, Kristiansen! Skjerpings!

Kommentar #14

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Thomas Haugen. Gå til den siterte teksten.

Hvis en skulle få til endringer

Sitat: Jeg klarer heller ikke å bli overvist om det [objektivitet hos undertegnede], da opplevelser og erfaringer i hverdagen min ofte viser noe annet.

Jeg jobber for at nivået skal høynes fra den personlige subjektive erfaring basert på almenmenneskelig selektiv hukommelse og vurdering som inkluderer forestillinger om saker like mye som sansing.

Men: OM man skal basere seg på det subjektive, så må vel også barnevernsofrenes familiers erfaringer få telle, og ikke bare den ene partens subjektivitet?!

Sitat: De forskningsrapportene du her nevner, er de basert på offentlige omsorgsovertakelser

Det er alle typer omsorgsovertakelser sett under ett. Altså omsorgsovertakelser sett på gruppenivå. Det handler ikke om utdeling av penger og andre tiltak, men adskillelse foreldre og barn.

Siden det er omsorgsovertakelsene som koster flesk, er det meste av barnevernets pengebruk destruktiv. I Norge ligger vel årlige utbetalingene for omsorgsovertakelser et sted over 10 milliarder norske kroner, for øyeblikket. Dette tallet er en følge av at det er passert 10000 overtatte barn, multiplisert med at det skal koste ca en million i året pr barn som er tatt fra familiene.

EN MILLION!! Tenk om det hadde vert brukt til å hjelpe familiene!

Så langt jeg har forstått så får kommunene dekt omsorgsovertakelsene fra staten. Det vil si at om kommunene prioriterer anderledes, så blir det dyrere for kommunen. Kan de ikke skylde på omsorgssvikt, så må de betale selv.

Sitat: Vil vel mene, uten vitenskapelig dekning her og nå, at majoriteten av endringsarbeid i familier skjer etter ønske fra familiene, da spesielt foreldre og barn, selv.

Foreldre som tar kontakt, angrer ofte bittert når de sitter uten barna. Barnevernet har ikke fortåelse for sin rolle som autoritet. At de også truer med fylkesnemnd eller det å ta barna virker også slik at foreldre skriver under på krav. Slikt er imidlertid ikke reell frivillighet. Barnevernet skjønner ikke behovet for å være en "myndighetsgjørende" institusjon som bygger opp familiens kompetanse til å styre seg. Istedenfor blir de styrt av et tyngrodd og rigid system som ser på diktat som synonymt med samarbeid.

Sitat: Hvor tenker du de største utfordringene ligger for å påvirke og få til endring?

Både fagforeningene og media er imot de radikale endringer et forskningsbasert barnevern vil medføre. Siden det primært er disse regjeringen lytter til (og borgelige regjeringer MÅ lytte til for å unngå streik og tap av stemmer) så kan vi ikke nå frem. Da må vi angripe saken indirekte gjennom å henvende oss til folk flest, slik at disse kan velge parti også ut fra holdningene til barnevernet. Det krever opplysningsarbeid. På sikt tror jeg dette skal påvirke det politiske balansepunktet med noen få prosent. Noen få prosent er imidlertid nok til at partiene tvinges til å lytte over tid. For så lite forskjell er det mellom blokkene i politikken, at få prosent kan gi tapte valg.

Kommentar #15

7 innlegg  815 kommentarer

Det bittelille jeg har vært borti

Publisert over 7 år siden

materien BV og BUPA og DPS, tilsier at Holta er på rett kurs og Njål helt ikke har skjønt "tegninga". Man må nok har vært borti BV for å skjønne "tegninga".

Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er første gang at hr og fru Holta løfter såpass på sløret over hr Holtas faste tema om Barnevernet at det går an å forstå at dette ikke bare dreier seg om deres egen sak. Dette til tross er det likevel åpenbart at Holta ikke er noen form for objektiv part mht Barnevernet for her skinner det gjennom en kampsituasjon hvor etaten bør bekjempes.

Av ulike grunner, som f.x at jeg har sittet i offentlige utvalg har jeg hatt en viss forbindelse til etaten og kjenner ikke igjen beskrivelsene som Holta gir, og jeg kjenner heller ikke igjen beskrivelsene som går igjen i media ellers. Det ER vanskelige saker og det ER vanskelige avgjørelser som naturligvis griper dypt inn i personers liv. Dette er motstykket til at barna i samme situasjon må vernes og beskyttes, og at Barnevernet er ment å være nettopp det som ligger i navnet. Sant nok er ikke alltid foreldrerollen i høysetet, men det er også slik at det er foreldrene som utøver makten hjemme, og hvis barnet må vernes mot noen er det vanligvis foreldrenes utøvelse av sin rolle. Skal Barnevernet oppfylle sin hensikt må dette nødvendigvis gå på bekostning av foreldrene og brutte relasjoner vurderes som det minste ondet. Hensikten er også at dette skal være det minste ondet, og bildet om hvordan barn reagerer på omsorgsovertagelser er mer sammensatt enn det Holta gir inntrykk av fra et foreldreperspektiv. Holta utviser et bemerkelseverdig lavt nivå av forståelse for barnets tilstand og Barnevernets rolle og oppgave.

Jeg har fortsatt et klart inntrykk av, til tross for at det ansees oppklart at Holtas bitterhet ikke er knyttet til at han har mistet sine barn til Barnevernet, en sterk bitterhet for et evt klammeri som måtte ha vært mellom Holta og Barnevernet. Dette understrekes i alle tråder, men det har i dag skjedd en nyansering.

Holta spør hvorfor jeg punkterer tråden. Jeg svarer på det allerede i mitt første innlegg og har allerede gjentatt det her én gang, men om det oppleves som en punktering er det fordi jeg har påpekt at for meg ser det ut som alle Holtas skriverier om Barnevernet er overskygget av et personlig dårlig forhold til etaten som går langt utover en alminnelig saklighet, og som gjør at jeg har stillet spørsmål om han kan være en egnet rådgiver for andre på et slikt grunnlag.

Kommentar #17

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det som er min hensikt er at han heller må forsone seg med sin skjebne

Vel, nå har vi altså ikke mistet noen barn til barnevernet.

Argumentet om å forsone seg med sin skjebne, eller om å legge saken bak seg, er likevel noe en del av de som har mistet barn til barnevernet blir møtt med.

Det man ikke skjønner her er at det er umulig av biologiske årsaker. Biologien tillater ikke normale mennesker å glemme sine barn, eller å komme vekk fra smerten adskillelse og barn medfører.

Resultatene av å leve med slik smerte er at folk får psykiske problemer, psykosomatiske problemer og til slutt somatiske problemer. Bl.a derfor er sykdom (inkludert dødelig sykdom) forhøynet hos foreldre etter såkalte omsorgsovertakelser.

Dette med sykdom illustrerer også at barn blir fratatt foreldre på grunn av helseproblemer. Istedenfor å få hjelp under sykdom, så blir de fratatt barna. Slikt er selvsagt falitterklæringer for en såkalt velferdsstat.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Det man ikke skjønner her er at det er umulig av biologiske årsaker. Biologien tillater ikke normale mennesker å glemme sine barn, eller å komme vekk fra smerten adskillelse og barn medfører.

Igjen ser du dette bare fra foreldrenes synspunkt. Barna er svakere enn foreldrene og om de reagerer dårlig må man tenke seg at barna er enda dårligere stillet.

MEN; Til tross for det biologiske bånd velger man altså av og til en løsning som i utgangspunktet er dårligere rent biiologisk, men som er riktigere i praksis for å i vareta barnets rettigheter og muligheter. Derfor er det ikke selvsagt at Norge kan dømmes i alle saker hvor barns rettigheter står på spill. Det blir et skjønnsspørsmål om hva som gavner barnet mest, og om barns rettigheter settes opp mot foreldrenes sier BVL at barnet skal prioriteres. Dette går naturligvis på tvers av det biologiske om man ender med omsorgsovertagelse.

Ellers er det ikke slik at på en blank mandag ettermiddag ringer det på døren og noen kommer og henter barna. Det er en alvorlig saksbehandling som har sin begynnelse og sin fortsettelse, og så langt har erfaringen vært at for få barn har vært tatt hånd om, mens vi nå om dagen kan nyansere litt mer og spørre oss om det alltid er de riktige barna som blir tatt hjemmefra.

Foreldrene blir kanskje sittende igjen som en lidende part. Samtidig forutsettes de å kunne søke hjelp for sitt hos voksenpsykiatrien om det skulle knipe. I Holtas kamp mot det bestående er det viktig å huske at mange av de barna som taes fra foreldrene omplasseres fordi foreldrene allerede er mer enn godt nok "medisinert", og at det skulle bare mangle om ikke samfunnet var seg sitt ansvar bevisst og grep inn. Han bør nyansere seg dit hen at omsorgsovertagelse ikke = overgrep.

Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva er forestillinger, og hva er fakta

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Holta spør hvorfor jeg punkterer tråden.

Sitat: åpenbart at Holta ikke er noen form for objektiv part mht Barnevernet for her skinner det gjennom en kampsituasjon hvor etaten bør bekjempes.

Jeg har nettopp dokumentert at omsorgsovertakelser ikke fungerer på gruppenivå. I norske kroner betyr det sløsing av minst 6 miliarder kroner i årlige direkte utgifter.

Sitat: Av ulike grunner, som f.x at jeg har sittet i offentlige utvalg har jeg hatt en viss forbindelse til etaten og kjenner ikke igjen beskrivelsene som Holta gir, og jeg kjenner heller ikke igjen beskrivelsene som går igjen i media ellers.

Huff! Disse etatene gransker ikke spriket mellom barnevernets påstander og foreldrenes oppfatninger. Ikke kritiserer de den rådende ideologi heller. De som sitter i disse rådene setter seg heller ikke inn i forskningen rundt det de driver med. Så hvorfor skal man da forvente at de skal ha noen konstruktivt å komme med som utvider perspektivet?

Sitat: foreldrenes utøvelse av sin rolle

Du vet sikkert ikke at forestillingene om "roller" er ideologi du er opplært med i vårt sosialdemokrati. Å være foreldre er ikke roller, men biologi. Roller kan byttes ut. Biologisk betinget foreldreskap kan ikke bare byttes ut. Ideer om foreldrerollen har ikke sitt opphav i konservativ ideologi. Kanskje noe å tenke på for en konservativ?

Sitat: Skal Barnevernet oppfylle sin hensikt må dette nødvendigvis gå på bekostning av foreldrene og brutte relasjoner vurderes som det minste ondet. Hensikten er også at dette skal være det minste ondet,

Hvordan kan man vurdere skadevirkningene av adskillelse barn og foreldre? Faktum er at det kan ikke vurderes. Det krever statistikk/forskning. I motsetning til subjektive forestillinger.

Sitat: og bildet om hvordan barn reagerer på omsorgsovertagelser er mer sammensatt enn det Holta gir inntrykk av fra et foreldreperspektiv.

Hvilket bilde?

Foreldreperspektiv? Feil!

Jeg har påpekt ETT bilde her: Gruppenivå fra barnevernsbarnas perspektiv. Barnevernsbarnas perspektiv har jeg påpekt ved å vise til omfattende forskning av høy kvalitet.

At jeg i tillegg har vert innom dehumaniseringen av foreldre, gjør det ikke bedre.

Kan du ikke bli ferdig med diktingen, synsingen og stramannsargumentasjonen?

Kommentar #20

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Sitat: men som er riktigere i praksis for å i vareta barnets rettigheter og muligheter.

Jeg har jo nettopp vist deg forskningen om at det ikke ivaretar barna.

Hvorfor er hodet ditt bedre enn omfattende forskning, også fra nordiske land? Å fornekte forskning er ikke konservativt men dogmatisk.

Sitat: Derfor er det ikke selvsagt at Norge kan dømmes i alle saker hvor barns rettigheter står på spill.

Ingen har sagt dette. Det som sies er at ingen ting er gjort for å rette opp der hvor Norge dømmes for brudd på artikkel 8 om privatliv og familieliv.

Sitat: Det blir et skjønnsspørsmål om hva som gavner barnet mest, og om barns rettigheter settes opp mot foreldrenes sier BVL at barnet skal prioriteres.

Underlig at det skjønnet skal forkaste forskningen.

Når det gjelder barns rettigheter kontra foreldrene, så er dette normalt oppkonstruert. Det er ikke de borgelige som har oppkonstruert dette. Marxistene tenker konflikt: At forskjellige grupper i samfunnet kjemper klassekamp mot hverandre. Nå er den tenkningen innført overfor familiene. Konklusjonen er at den fæle sterke mannen undertrykker kona, og at de sterke foreldrene undertrykker barna. Man kan imidlertid ikke prakke en marxistisk tenkning på den biologiske betingede enheten, familien. Fra 68ernes sprø tanker om familien som en borgerlig konstruksjon eller kristen institusjon som ikke støttet deres elleville ideer om fri sex, så har vi fått en familiefientlig tenkning.

Familien er imidlertid en biologisk betinget institusjon. Barna skades av å fjernes derfra. Det finnes f.eks forskning på bakgrunnen til folk med alvorlige psykiske problemer. Adskillelse foreldre og barn er en av de sakene som topper dette.

Faktisk viser forskningen at adskillelse uten ved død skader barna mer enn om de mister foreldrene ved død.

Når det gjelder rettighetstenkning, så er dette også et spørsmål om skjønn. Hvor mye skal man sette barnas rettigheter foran foreldrenes? Skal man gå så langt at man dehumaniserer foreldrene og gjør rettighetene deres til ingenting i møte med barnas rettigheter?

Et ekstremt eksempel er jo dette med at barna skades mer av å adskilles uten ved foreldres død. I Hitlers samfunn ville det sikkert gitt konklusjonen at man kunne avlive foreldrene for å unngå denne skaden på barna.

Hvor langt skal man gå i avhumanisering av foreldre i det norske samfunn?

Er det ikke bedre å gripe det an følgende: Er oppvekstvilkårene slik at barn normalt utvikler seg til normale voksne, så er det ok at de er sammen med sine foreldre? Skulle man mene det motsatte, så er det den som fremsetter påstanden om dårlige foreldre som har bevisbyrden. Altså god gammeldags rettsikkerhet, som også Høyre tidligere stod for.

Pr i dag holder det med synsing, for at barnevernet skal vinne - som de omtrent alltid gjør - i fylkesnemnda og domstolene. Hvor mange fikk med seg at advokat Thiis ville slutte som advokat fordi hun i år etter år tapte hver eneste sak i fylkesnemnda?!

Sitat: Ellers er det ikke slik at på en blank mandag ettermiddag ringer det på døren og noen kommer og henter barna.

Nettopp slike sjokk opplever man i Norge. Tro det eller ikke. Basert på subjektive irrasjonelle begrunnelser går man plutselig til det skrittet at man tar barna. Og jeg har allerede henvist deg til forskere og forskning rundt dette.

Sitat: og så langt har erfaringen vært at for få barn har vært tatt hånd om

Hvem sin erfaring? Ikke erfaringen til barnevernetsofrene. Heller ikke de som driver omfattende forskning på dette. Heller ikke biologer flest. Det norske folk har heller ikke disse erfaringene.

Hvem sine subjektive erfaringer er det du er talsmann for? Jo, barnefjernskulturen og den sosiologien og psykologien som tilsidesetter forskningen. Presis slik man så det i "Hjernevask" på NRK.

Sitat: Samtidig forutsettes de å kunne søke hjelp for sitt hos voksenpsykiatrien om det skulle knipe.

Igjen en trosproklamasjon. Når ble det dokumentert at dette fikser problemene?

Sitat: mange av de barna som taes fra foreldrene omplasseres fordi foreldrene allerede er mer enn godt nok "medisinert"

Det er en sjeldenhet. Du har nok ikke satt deg godt nok inn i begrunnelsene for barnevernets inngrep.

I tillegg stigmatiserer du gruppen med psykiske problemer. De aller fleste der kan ta hånd om sine barn. Men det er jo moteholdninger du fremmer. Moteholdninger er imidlertid ikke konservatisme hvor du hevder å høre hjemme politisk.

Du vet nok ikke hvor disse holdningene mot folk med psykiske problemer kommer fra: Etter biologismen som toppet seg med Hitler, så fikk vi motsattsen: Miljødeterminisme.

Barnevernet har trodd at de psykiske sykdommene "smitter" gjennom miljøpåvirkning. Dette har de "reddet" barn fra. Problemet er bare at forskning viser at denne ideologien er fullstendig feil.

Denne ideologien har passet sosialdemokratiet som hånd i hanske. Da må sosialdemokratiet sørge for at miljøet er bra, og kan blande seg inn i all oppvekst.

Høyremannen Njål har altså sosialdemokratisk inspirert tenkning rundt dette med barnevern og barns oppvekst. Slik det gjerne er i Høyre nå om dagen.

Kommentar #21

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Man må nok har vært borti BV for å skjønne

Eller bare moderne forskning om adskillelse foreldre og barn eller om arv og miljø.

Bibelens betoning av familien sier da også sitt.

Det er imidlertid et problem at barnevernet er den etaten som har størst avstand mellom folks forestillinger om den, og hvordan den reelt agerer. Her opplever en del å bli sjokkopplyst i møte med realitetene. Ikke minst alle de foreldrene som tar kontakt og som opplever å miste barna. Sjansen for å miste barna for de som får tiltak fra barnevernet er ca 1 til 5. Farlige odds med andre ord!

Kommentar #22

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hygiene og menneskerettigheter kontra familien

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

En holder forøvrig en rutinemessig grei hygienestandard.

En interessant kommentar.

Det svenske barnevernet er dømt flere ganger enn det norske i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. En av disse dommene gikk på hygiene. En mor syntes det var bedre å dra på tur med barna enn å gjøre mye husarbeid.

For dette mistet hun barnet til svenske sosialmyndigheter.

I klagen til menneskerettighetsdomstolen vant hun.

Båndet mellom mor og barn var viktigere enn noe skitt og rot. Mennesket har et immunsystem som står imot normal skitt og rot. Det er om man er kirurg eller lignende at hygiene blir livsviktig. Slike forestillinger passer imidlertid dårlig inn i verdens mest renslighetshysteriske land.

Det er "bedre" å ty til menneskerettighetsbrudd.

Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Jeg er på moten

Publisert over 7 år siden

Ja, sannelig, det er lenge siden jeg har følt meg så in i det norske samfunn som etter hudflettingen fra hr Holta. Jeg, en ringe lakei for Statsmakten...... jeg orker ikke gråte så jeg trekker på smilebåndet i stedet.

Lenge trodde jeg at Holtas sak dreiet seg om at barna var blitt fjernet fra hjemmet. Det viste seg å være feil. Det later til å være en form for mindre konflikt hvor det ikke utviklet seg så langt. Å forstå om dette har vært bra for partene er utenfor rekkevidde. Men det later til at begivenheten har satt sterke spor, eller for alt jeg vet kan grunnlaget for disse paranoide forestillingene om Statsmaktens herjinger ha vært tilstede på forhånd. Det er også et lukket kapittel jeg ikke kan fortolke ytterligere.

Loven om Barnevern, BVL ble til gjennom forrige århundre. Gradvis vokste den frem. Gradvis ble vernet om barnet sterkere og sterkere. Etter den siste utgaven ble det en sterkere diskusjon om den gikk for mye på barnas premisser fremfor foreldrene og familien. Denne tematikken er ikke løst og vil forfølge BVL ved nye revisjoner og medfølgende endringer. Pr i dag gir loven et ganske stort fokus på at barn ikke skal vokse opp under kritikkverdige forhold. Det skal ikke være nevneverdig vanskjøtsel, det skal ikke være særlig mye rus og det skal heller ikke være mye vold. Tersklene for å komme i betraktning kan være varierende. Noen steder er det godt med ressurser, noen steder mindre, og uromeldinger fra skole, naboer eller hjem vurderes ulikt. Barnevernet må gjøre prioriteringer. Av og til må barn hentes på dagen, andre ganger har man bedre tid. Barnevernet setter ikke familien over barnet i akuttsituasjoner. Barn kan akuttplasseres inntil en situasjon er avklaret og man får bedre tid til vurdering. I en mellomfase kan barn også returneres til hjemmet inntil en (varig) alternativ plassering er på plass.

Dessverre griper det om seg at foreldre vanskjøtter sine barn på ulikt vis. I gårdagens aviser kan vi lese om at nordmenn i utlandet, og spesielt de mindre utrustede, tyr til stadig flere henvendelser til norske utenlandsrepresentasjoner om bistand for å løse sosiale saker, særlig i forhold til barnas tilstedeværelse på sydentur. Kort sagt viser stadig flere tegn i samfunnet at foreldre prioriterer seg selv fremfor barna. Dette er sant for en del foreldre og usant for de fleste.

Alt i alt ser det ut til at vi for tiden trenger dagens BVL. Så får vi alle gjøre våre vurderinger frem til neste revisjon om det er hensiktsmessig med endringer. Da må det ha skjedd noe med tidsånden og med familiens interne forhold til det bedre slik at BVL kan mildnes på de strengeste punktene i dag. Jeg er pessimistisk all den stund det ser ut til at det ikke blir mindre rus i samfunnet. Jeg er pessimistisk så lenge vi fortsetter å løse opp våre normer og begreper, holdningene til det ukrenkelige og hellige i hvert enkelt menneske. Jeg rystes når jeg ser beretninger om foreldre som har filmet sine overgrep overfor egne barn med formål å selge filmene på nettet. Jeg rystes når jeg leser om barn som i årevis har lidd under taushet i falsk lojalitet mot ødeleggende foreldre. Min sympati som kristen skal alltid ligge hos den svakeste part. Vanligvis vil det være barna i en fase, men også foreldrene i en annen. Vårt samfunn skal ikke sette noen på porten som ikke vil være utenfor porten. Og de som vil være utenfor skal vite at når de er klare til å komme innenfor er det en varm krok til dem også.

Slik får det være med denne saken. 

Kommentar #24

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Dessverre griper det om seg at foreldre vanskjøtter sine barn på ulikt vis.

Sosialistene ser at det er blitt mer på mote med privatisering - høyrepolitikk - og hevder forbrilsk at dette går ut over alle mulige. Å hevde at barna får det verre, er på mote, så der får sosialistene høyrepolitkerne til å tenke sosialdemokratisk.

Det er slik at når man gir penger til barnevernet så blir det flere som roper ulv.

Intellektuelle og forskere snakker gjerne om mothypoteser. Det er ikke smart å tro blindt på en hypotese. Den rådende hypotese er at siden flere roper opp om barnemishandling så er det fordi det er mer barnemishandling. Men det er faktisk en del andre faktore som har betydning. Alt fra trender til mengde personer som betales for å rope ulv. De som betales er stadig flere fosterforeldre og barnevernsansatte.

At både politi, dommere og "alle andre" stadig kurses mer i å rope ulv, teller også inn.

Det er altså en oppkonstruert samfunnstrend som får stadig flere enkle sjeler til å hevde at barna har det ille.

Dette øker antall meldinger til barnevernet.

Med flere meldinger så kan barnevernet hevde at de har for lite ressurser. Så økes ressursene, flere barn blir tatt, og dermed er det enda flere som roper ulv.

Spiralen er igang.

Om Njål går litt grundigere til verks så kan han se at dette gjelder ikke bare barnevernet. Fra Høyre er sosialdemokratiet kritisert for nettopp denne effekten: Desto flere byråkrater man får, desto flere arbeider for et stort byråkrati.

Det er nøyaktig samme effekten mht barnevern.

Hvordan løse dette? Jo, KVALITETSFORSKNING som avslører om det faktisk er verre med barna.

Finnes slik forskning?

JA. Folkehelseinstituttet følger med norske barns helse, og den er helt i verdenstoppen. Fremdeles.

Ideen om at mange flere barn lider er en trend og illusjon med enkle forklaringer.

Njål har ukritisk gått på limpinnen.

Kommentar #25

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Loven om Barnevern, BVL ble til gjennom forrige århundre.

Når loven om fylkesnemnden kom i 1992/93 så fikk vi en økning i omsorgsovertakelser på (husker jeg rett i farten, så var det vel) ca 400%.

Det forteller litt om makten regjering og storting har til å påvirke trender.

Økningen hentet seg inn igjen, for så å stige omtrent hjamt og trutt i takt med propagandaen i bl.a media og antall barnevernsbyråkrater.

Kommentar #26

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg glemte å påpeke en annen sak som påvirker statistikk for vold og omsorgssvikt:

Definisjonen for vold er endret. Nå er "alt" vold, OM det er foreldrene og ikke barnevern eller politi som står for det. De vage ikke-autoriserte definisjonene kryper stadig i retning av at alt mulig er omsorgssvikt eller tyder på omsorgssvikt.

Folk flest tar ikke slikt i betraktning. Men skal f.eks en forsker belyse problemstillingen objektivt, så må slikt og mere, taes hensyn til.

Kommentar #27

Øyvind Bremnes

0 innlegg  4 kommentarer

Å møte virkeligheten.

Publisert over 7 år siden

Det er bv.sin fortielsespolitikk som i disse dager er oppe til doms. Vi ser et ynkelig system som ikke vet hvordan den skal forholde seg til det 21. århundres omverden og media. Men det er mer alvorlig enn det som synes, for denne kulturen av fortielse går langt inn i ryggmargen på de fleste i "presteskapet". Misforstått lojalitet, bygdedyr som kjemper om sitt revir og kampen for å overleve opp mot disse setter sitt preg på folks handlinger.

Medisinen kan være storrengjøring fra øverst til nederst. Men det vil ikke skje. Til det har for mange et lik i skapet som ingen må få se, mens vi er veldig interesserte i å se andres lik. 

Kommentar #28

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Her dømtes Norge i Strasbourg

Publisert nesten 4 år siden
Kommentar #29

Fevzi Yildiz

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg  trenger hjelp vet ikke hvem eller vordan jeg lan få hjelp i fra .barneverne sak.uungene er tatt fra oss😢😢😢

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere