Kjell G. Kristensen

124

To pakter - trell eller fri

Publisert: 9. nov 2009

Det er flere feller å gå i hvis man tror at man kan lese Bibelen rett frem som en bok og regne dens ætter og slekter som bevis for hvilken tid vi befinner oss i.

Da jeg tok for meg kvinnen Sara hadde hun fra før av navnet Sarai, men Gud sa til Abraham: “Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn.” (En fyrstinne betyr det)

Men Abraham hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar, men siden Sara ikke fødte Abraham noen barn, ble det slik at Hagar fødte Abrahams barn. Hos Galaterne 4.24 forklarer skriftene at det er Jerusalem som det her er snakk om. Men da Hagar oppdaget at hun var blitt med barn ringaktet hun sin frue Sara - riktig oversatt betyr dette at kristendommen ikke kunne føde Jerusalems barn, men ble overlatt til det arabiske folk og islam, men da folk skjønte at de hadde båret frem frukter av å ha erobret Jerusalem, ringaktet de kristendommen, fordi Sara er bildet på den frie kvinnen som er oppe i himmelen og tilsvarer den evige pakt, mens Hagar bare har en pakt som bryr seg om det jordiske.

Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien Sur, og han sa: “Hagar, Sarais trellkvinne! Hvor kommer du fra? Og hvor akter du deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.”

Nå er det jo slik at både Hagar og Sara er bilder på Jerusalem som to forskjellige pakter, Jerusalem under et kristent vesten, men det gir ingen frukt, så overtar islam, men dets regime er trelldom og tvang, men det gir allikevel frukt - Hagar føder Abrahams sønner som skal bli til det guddommelige. Men de ringakter det kristne vesten, og kristendommen som ikke fant veien mot evig liv.

Da Hagar sa hvor hun kom fra, sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd - så vil jeg gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles.

Det Herrens engel her ber Hagar om, det Jerusalem som nå er i trelldom under islam, er å bøye seg for kristendommen og det frie demokrati, og slik kan forene kreftene til evig liv, slik tolker jeg budskapet her.

Det er allikevel kristendommen som skal seire til slutt, for Skriften sier til Farao (betyr det store hus): Nettopp til dette oppreiste jeg deg. At du kunne vise min makt på deg og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden. Rom.9.17

På den dag skal Herren være én og hans navn ett. Sak.14.9

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: To pakter - trell eller fri

Publisert nesten 11 år siden
09.11.09 kl. 13:19 skrev Kjell Kristensen:

Det er flere feller å gå i hvis man tror at man kan lese Bibelen rett frem som en bok og regne dens ætter og slekter som bevis for hvilken tid vi befinner oss i.

 Den einaste fella ein kan gå i er å ikkje lesa slektshistorien slik den står.

Den er gjengitt mange gonger i Skrifta.

http://bki.net/forum/600aar.htm

http://bki.net/6000/6000aar.html

Diverre gå mange i den fella og lagar seg tankebanar som det ikkje er grunnlag for.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

http://www.annomundi.com/history/index.htm

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Fella

Publisert nesten 11 år siden

09.11.2009 kl. 14:20 Torstein Langesæter

Den einaste fella ein kan gå i er å ikkje lesa slektshistorien slik den står.

Den er gjengitt mange gonger i Skrifta.

http://bki.net/forum/600aar.htm http://bki.net/6000/6000aar.html

Diverre gå mange i den fella og lagar seg tankebanar som det ikkje er grunnlag for.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm http://www.annomundi.com/history/index.htm

----------------------------------------------------------------------

Takk for kommentar! Du står fritt til å lese slektshistorie så mye du vil fra meg. Det forundrer meg ikke at de er gjengitt flere ganger i Skriften. Blant annet er der sprik mellom dine oppramsinger av slekter fra GT og NT’s ættetavle for Jesus som ramser opp 3 x 14 slektsledd fra Abrahams fødsel inntil Messias. Matt.1.17 (14 ledd er 490 år, 14 x 35 år, til sammen 1470 år)

Nå vet jeg ikke hvordan dette passer inn med din slektsgransking, men 1.Tim.1.4 har en kommentar til at dette er eventyr å begi seg på å studere endeløse ættetavler - slikt fører bare til strid og uenighet en til å tjene Guds frelsesråd i troen.

Jeg forstår at du er veldig opphengt av dette med å finne ut av endetiden, Torstein, men det er så mye annet en kan studere for å finn e det frem på enn å studere slektshistorie. Hvis du kunne interessere deg for den øvrige teksten, f. eks. den ovenfor i mitt innlegg, så ville du kunnet se at Bibelen ikke bare dreier seg om ættetavler, men den tar også temperaturen på byen Jerusalem ved å gi den mange navn som forteller om dens tilstand, og på den måten kunne følge ned i mediaverden.

En kunne for eksempel ikke se at Jerusalem kunne bli angrepet uten at det fikk murer rundt seg, i Esek 4.1-4 kan en ikke tenke seg at byen skulle bli beleiret uten at den fikk en mur rundt seg. Den er nå kommet på plass. Dette er et tegn for Israels hus står dette i v.3 Og hos Hos.2.6: Se, derfor stenger jeg veien for deg med torner (piggtråd). Jeg reiser en mur foran henne så hun ikke finner sine stier.

Derfor kan en også lese om Israels mur hos Høys.8.9: Er hun en mur, vil vi bygge tinder av sølv på den. Er hun en dør, vil vi stenge den med en sederplanke (fra Libanon, Esek.31.3: Se, Assur var en seder på Libanon med fagre grener, en skyggefyll skog og høy av vekst, og hans krone nådde opp mellom skyene.

Fella er å tolke Bibelen til noe annet en det den forteller av seg selv.

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Fella

Publisert nesten 11 år siden

Nå vet jeg ikke hvordan dette passer inn med din slektsgransking, men 1.Tim.1.4 har en kommentar til at dette er eventyr å begi seg på å studere endeløse ættetavler - slikt fører bare til strid og uenighet en til å tjene Guds frelsesråd i troen.

Svar:

Dei 10 fyrste slektsledda frå Adam ned til Noa krev ikkje mykje gransking.

Heller ikkje dei neste fram til Abraham.

Adam fødd til Sets fødsel

130 år

1Mos. 5,3

130 EA

Set fekk  Enosh

105 år

1 Mos. 5,6

235 EA

Enosh fekk Kenan

 90 år

1 Mos. 5,9

325 EA

Kenan fekk Mahalalel

 70 år

1 Mos. 5,12

395 EA

Mahalalel fekk Jared

 65 år

1Mos . 5,15

460 EA

Jared fekk Enok

162 år

1 Mos. 5,18

622 EA

Enok fekk Metusalem

 65 år

1 Mos  5,21

687 EA

Metusalem fekk   Lamek

187 år

1 Mos  5,25

874 EA

Lamek    fekk Noa

182 år

1 Mos 5,28-29

1056 EA

Noahs fødsel to the Syndefloda

600 år

1 Mos 7,11

1656 EA

Frå syndefloda til Arpaksjad  fødd

   2  år

1 Mos. 11,10

1658 EA

Arpaksjad fekk Sjelah

 35 år

1 Mos. 11:12

1693 EA

Sjelah fekk  Eber

 30 år

1 Mos. 11:14

1723 EA

Eber fekk Peleg

 34 år

1 Mos  11:16

1757 EA

Peleg fekk Reu

 30 år

1 Mos. 11:18

1787 EA

Reu fekk Serug

  32 år

1 Mos. 11:20

1819 EA

Serug fekk Nakor

 30 år

1Mos   11:22

1849 EA

Nahor fekk Tarah

 29 år

1Mos . 11:24

1878 EA

Tarah fekk Abram

 70 år

1.Mos. 11:26

1948 EA

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

To pakter

Publisert nesten 11 år siden

Langesæter, kan du be VL om å opprette en egen tråd til dine slektsgranskninger? Jeg ser ikke verdien av dine endeløse oppramsinger av slektsledd - og hva har dette med de to paktene å gjøre? Her er mer stoff du kan bry hodet ditt med.

Det finnes oppslagsverk om en er intressert i å studere Bibelen, det er nok med en datamaskin og å installere Bibelen på den, da følger det med eget oppslagsverk - eller en kan bruke Bibelen på internett, den har de samme funksjoner.

Ved å søke eksempelvis på "to pakter" kommer en til 2.Kor.3.14, søker man på "den gamle pakt" kommer man til 2.Kor.3.14 - enkelt og greit! Man får forklaringer på det temaet man er ute etter - og man trenger heller ikke være spesiellt bibelflink for å gjøre dette, men ha tro på at Guds Ord er sannheten.

Den gamle pakt består i at Moses hadde et dekke over ansiktet (v13) og tok det ikke bort før Kristus kom (v14). Dekket for ansiktet beskriver vel det vi i dag kaller islamismen, med alle dets særegenheter for tildekking av både hår og ansikt. Dette at det ennå ikke er fjernet, tross tilpassninger til skoleverk og andre institusjoner som politiet - ikke direkte hindrer bruken. Og at det ennå ikke er fjernet, er nok enda et sikkert tegn på at Kristus ennå ikke er kommet, for da skal det fjernes.

Verset har en rekke henvisninger som at hjertet skal bli sløvt hos dette folket, ørene blir tunghørte og øynene blir klint til slik at de verken vil høre eller forstå slik at hjertet ikk omvender seg, så det kan bli leget. De har hårde hjerter og forbannelse skal komme over dem. De er en gjenstridig ætt som Menneskesønnen bor midt iblandt! Selv deres lover - så er Kristus lovens endemål. (Jer.6.10, Klags.3.65, Esek.12.2, Rom.10.4)

Men vi som går med utildekket ansikt ser Herrens herlight som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. (v18)

Det finnes i hovedsak bare to pakter, den gamle og den nye - den gamle varer inntil Kristus komme - den nye kommer etter aftensmåltidet. (Den nye pakt - Luk.22.20) Dette er billedlige fortellinger som innebærer matoffer og slaktoffer (kalk): Folkeslag skal bli brent til kalk, de skal bli som avskårne tornekvister som brennes opp med ild. (Jes.33.12)Esek.13.10: Fordi, ja, fordi de har ført mitt folk vill og sagt: Fred! - enda det ikke er noen fred. Når folket bygger en vegg, se, da stryker de den over med kalk. (for at den skal bli hvit/ren)Esek.13.14: Jeg vil rive ned veggen som dere har strøket over med kalk, og la den styrte til jorden, så dens grunnvoller blir lagt bar. Når byen faller, skal dere omkomme midt i den. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. v15: Jeg vil tømme min harme på veggen og på dem som strøk den over med kalk, og jeg vil si til dere: Veggen finnes ikke mer, heller ikke de som strøk den over, v16: Israels profeter, som spådde om Jerusalem og skuet fredssyner for henne, enda det ikke er noen fred, sier Herren Herren.

V17: Og du menneskesønn! Vend ditt ansikt mot ditt folks døtre, som spår etter sitt eget hjerte, og profeter mot dem, v18: og si: Så sier Herren Herren: Ve de kvinner som syr dekker over alle ledd på hendene og gjør hetter til hodet på folk etter størrelsen, for å fange sjeler! Mitt folks sjeler fanger dere, og deres egne sjeler holder dere i live.

Kalken var så besk at Jesus ba om å få slippe den slik at den kunne gå ham forbi, Matt.26.39, men visste at hans fortid ville innhente ham i sin far, det var hans far som måtte ta denne avgjørelsen, v42, og han tok kalken etter aftensmåltidet og sa at denne kalk var den nye pakt i sitt blod. (veggene skulle ikke legre overmales med kalk for å herligjøre dem, de var revet ned, og all sannhet ble åpenlyst, det var ingenting som mer skulle holdes skjult eller dekkes over.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: To pakter - trell eller fri

Publisert nesten 11 år siden
09.11.09 kl. 13:19 skrev Kjell Kristensen:

Det er flere feller å gå i hvis man tror at man kan lese Bibelen rett frem som en bok og regne dens ætter og slekter som bevis for hvilken tid vi befinner oss i.

Da jeg tok for meg kvinnen Sara hadde hun fra før av navnet Sarai, men Gud sa til Abraham: “Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn.” (En fyrstinne betyr det)

Men Abraham hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar, men siden Sara ikke fødte Abraham noen barn, ble det slik at Hagar fødte Abrahams barn. Hos Galaterne 4.24 forklarer skriftene at det er Jerusalem som det her er snakk om. Men da Hagar oppdaget at hun var blitt med barn ringaktet hun sin frue Sara - riktig oversatt betyr dette at kristendommen ikke kunne føde Jerusalems barn, men ble overlatt til det arabiske folk og islam, men da folk skjønte at de hadde båret frem frukter av å ha erobret Jerusalem, ringaktet de kristendommen, fordi Sara er bildet på den frie kvinnen som er oppe i himmelen og tilsvarer den evige pakt, mens Hagar bare har en pakt som bryr seg om det jordiske.

Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien Sur, og han sa: “Hagar, Sarais trellkvinne! Hvor kommer du fra? Og hvor akter du deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.”

Nå er det jo slik at både Hagar og Sara er bilder på Jerusalem som to forskjellige pakter, Jerusalem under et kristent vesten, men det gir ingen frukt, så overtar islam, men dets regime er trelldom og tvang, men det gir allikevel frukt - Hagar føder Abrahams sønner som skal bli til det guddommelige. Men de ringakter det kristne vesten, og kristendommen som ikke fant veien mot evig liv.

Da Hagar sa hvor hun kom fra, sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd - så vil jeg gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles.

Det Herrens engel her ber Hagar om, det Jerusalem som nå er i trelldom under islam, er å bøye seg for kristendommen og det frie demokrati, og slik kan forene kreftene til evig liv, slik tolker jeg budskapet her.

Det er allikevel kristendommen som skal seire til slutt, for Skriften sier til Farao (betyr det store hus): Nettopp til dette oppreiste jeg deg. At du kunne vise min makt på deg og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden. Rom.9.17

På den dag skal Herren være én og hans navn ett. Sak.14.9

 Hei Kjell

Det er ganske utrolig hva dine årelange studier av bibelen nå begynner å kaste av seg :)

Jeg har fått det fortalt hvordan du går frem i dine studier, men det er ikke for hvem som helst å klare å følge deg!

Men slik du nå evner å fremstille stoffet, og innholdet i det, - viser det jo nettopp til "Herrens gjenkomst"? - Gjenkomsten som kommer med den nye pakt, som bringer forsoning mellom de tre gamle paktene Abraham har hatt med med Gud?

Mens verden vrir seg i sine lidelser, sitter jeg her og vrir meg i en oppgave som synes alt for stor for meg.

12 november 1817, var fødselsdagen til Baha'u'llah. - Hans navn betyr "Guds Herlighet", - og han har i sine skrifter fra fengsel og forvisning, nettopp lagt grunnlaget for en "ny pakt" mellom Gud og mennesker. Han sier i sine skrifter om dette:

"Det som Herren har forordnet som det overlegne legemiddel og mektigste instrument for helbredelsen av hele verden, er å forene alle dens folkeslag i én universell sak, én felles Tro"

Jeg lammes nesten av å se hvordan dette haster, og samtidig vite hvor lang tid det vil ta om ikke alle gode krefter settes inn. -  Jeg må iallefall prøve å fatte mot til å lage et nytt innlegg i Vårt Land, - om "Gud Herlighet" til Hans fødselsdag!

Masse hilsener fra Mette

Kommentar #6

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Rettelse om Pakt

Publisert nesten 11 år siden
10.11.09 kl. 13:05 skrev Mette Müller:

12 november 1817, var fødselsdagen til Baha'u'llah. - Hans navn betyr "Guds Herlighet", - og han har i sine skrifter fra fengsel og forvisning, nettopp lagt grunnlaget for en "ny pakt" mellom Gud og mennesker. Han sier i sine skrifter om dette:

Jeg har her skrevet som om det eksisterer flere pakter  mellom Gud og mennesker. Det er feil. Det er vel heller en fornyelse av pakten, jeg henviser til. - I den evige pakten lar Gud oss aldri være alene og uten ledelse, om vi holder oss nær Gud og hans vilje.

mvh  Mette

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Verdens grunnvoll

Publisert nesten 11 år siden

Ja, Mette, det er mye som kommer fram ut av tekstene om man samler trådene rundt omkring i Bibelen for å følge et bestemt tema, og ved å pense inn på tilleggsopplysninger kan det nesten se ut som en er kommet på avveier, men hele Bibelen er når en får dannet seg helheten til sammen tross alt bare en fortelling og en historie, alle andre historier er kapitler under samme historie. For å forstå Bibelen riktig må en forstå at alt sammen handler om tilblivelsen av verdens grunnvoll.

Det er riktig som du skriver at den nye pakt er fornyelsen av den gamle, Heb.8.13: Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte.

Ved å søke tilleggsopplysninger om det som er gammelt (hele den gamle pakt innebærer alt av jordisk opprinnelse) kan en søke ordet “gammelt”, en skulle tro at en da fikk en hel ramse med oppslagssteder, men det finnes bare 8 steder i Bibelen med ordet “gammelt”. Det første som dukker opp ved å søke etter dette ordet er fra 3.M.25.22 om den gamle grøden, som at vi har en gammel og en ny verden, har vi også ny og gammel grøde, det er gammelt korn. Historien leder oss til såmannen som igjen forteller oss at det dreier seg om en lignelse i Matt.13.18, og at såmannen er den som sår ordet. At alt i Bibelen er lignelser fremtrer nettopp her i fortellingen om såkornet hos Matt.13.35: “for at det skulle bli oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt.”

Her er en meget intrikat sak for forskere om de forstår hva dette innebærer: Alt som har skjedd fra verdens grunnvoll ble lagt stå i denne bok (Bibelen) i lignelser!

Hvis en tar for seg ordene “fra verdens grunnvoll ble lagt”, hva betyr så det? I Åp.13.8 står det: “Alle som bor på jorden, skal tilbe det (dyret), hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.” - og i Åp.17.8 (utdrag): “Og de som bor på jorden og de som ikke *(bor på jorden) fra verdens grunnvoll ble lagt.” (De som ikke, er de som det står om i Matt.25.30 de unyttige tjenere som ble kastet ut i mørket utenfor, der de skal gråte og skjære tenner.)

Det er her klart at verdens grunnvoll ble lagt i en tid hvor det finnes mennesker som bor på jorden og ikke bor på jorden ( det er i himmelrommet). Nå i våre dager har det bodd noen stykker ute i rommet i en del tid, de første som oppholdt seg der i lengre tid oppholdt seg på romstasjonen Mir (den var russisk), mens det i dag bygges en Europeisk romstasjon “Iss” hvor mange land deltar. Men der finnes andre der oppe som vi ikke får kontakt med, men går under navnet “ailiens” (fremmede) I skriften er også selve Månen inkludert i dette prosjektet. Kina har et eget romprogram som innebærer besøk av månen, og kanskje med mulighet for stasjoner på månen? - Åp.12.1: Et stort tegn ble sett i himmelen: “En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter…”

Solen er kjent for å være soloppgangens land, og kvinnen er alltid kjent for å være Jerusalem; kan vi ane et kinesisk/israelsk samarbeidsprosjekt i rommet og til månen?

Ef.6.12: “For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”

Så når ble verdens grunnvoll lagt, eller hva og hvem er grunnvollen? 1.Kor.3.8 ff. forteller at den som planter (såkornet) og vanner det er ett (under den samme), og er Guds medarbeidere (Jesus som tok en tjeners skikkelse på seg i sin ætt), dere er Guds åkerland, og Guds bygning. Etter Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre - for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

Herlig forklaring, det dreier seg så visst ikke om verdens skapelse, men den nye verdens skapelse, og i 1.Pet.1.20 står det da også som tileggsinformasjon: “Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt (ham selv), og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende.” Ja, dere leser riktig: “Han var kjent før han kom, men for deres (sin egen skyld) er han åpenbart ved tidenes ende.” Jesus er selve grunnvollen, en vis bygningsmester som enda ikke har vist seg - grunnvollen er allerede lagt, men vi ser den ikke, den er usynlig. Men samtidig er vi på vei mot den samme grunnvoll, for det skjer ikke på noen annen måte enn gjennom en naturlig utvikling og fremgang og forsking her nede på jorden, eller som skriften sier: “Som i himmelen, så og på jorden.”

Den som sår det gode kornet (Guds Ord) er Menneskesønnen. (Matt.13.37) Såkornet bestod i flere ting, ved såingen (som skjer om våren) falt noe ved veien - det ble tråkket ned og himmelens fugler åt det opp (historien om himmelens fugler, de som blir kastet utenfor, se dette senere i fortellingen), noe falt på steingrunn så det visnet fordi det ikke fikk nok vann. Mens noe falt blant torner (historien om tornebusken) som det vokste opp sammen med, og kvalte det. Men noe falt også i god jord, vokst opp og bar frukt.

Men Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. (Mark.4.26)

Guds rike er enda ikke kommet, såtiden er våren, den er heller ikke kommet, den som sår det - Menneskesønnen er heller ikke kommet på grunn av at Guds rike ennå ikke er kommet, ei heller våren. Tegnet på når våren kommer er fortalt hos Luk.21.29 i nok en lignelse: Se på fikentreet; Hos.9.10: “Som druer i ørkenen fant jeg Israel, som den tidligste frukt på et fikentre.” - Israel har nå mistet sitt land som har blitt til en ørken - det er endetiden som er våren her - “se på alle andre trær“;Dom.9.8-15: “Det hente engang at trærne ville salve seg en konge, og de sa til oljetreet, til fikentreet, til vintreet og til tornebusken: Kom du og vær konge over oss!” Tornebuskn gikk med på dette hvis meningen med dette var oppriktig, hvis ikke skulle det gå ut ild og fortære Libanons sedertre.

I Luk.21.30 forklares det: “Så snart der ser (trærne) springer ut og ser dette (skje) da vet dere med dere selv at sommeren er nær. (det er vår da er dere klar over hvilken tid skriften snakker om.)

Dette ser ut som en avsporing fra de to pakter, men det er det ikke, dette er fortellingen om den gamle grøden som er oss mennesker, fortsettelsen på 3.M.25.22 lyder: “I det 8.året skal dere så, (Gud hvilte og gjorde seg ferdig med å fremstille himmelens og jordens hær på den 7.dag, 1.M.2.1-2 som er overgangen til den nye pakt, mens den gamle ikke er helt borte ennå), men ennå ete av den gamle grøden. Like til det 9. årets grøde kommer, skal der ete gammelt korn.” Dette vil si at Jesus ikke kommer før i det 9, år etter skapelsesbertningens prinsipper - Jesus fikk ikke sitt navn før 8 dager hadde gått (Luk.2.21) Men han kom til oss som et menneske og menneskesønn på den 6.dag etter at dyrene på den 5. dag var skapt. Det er 3 dager fra den 6. dag til den 9. dag. Dette er fremtidsutsikter for den nye pakt.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Foreldet og gammelt er nær ved å bli borte

Publisert nesten 11 år siden

De to paktene er symboler for de gamle livet på jorden for menneskene og det nye livet i himmelen som en ny skapning: Heb.8.13: Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. (det gamle og nye såkornet i 3.M.25.22)

Luk.5.35-36: Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste i de dager. - Han sa også en lignelse til dem: Ingen river en lapp av et nytt klesplagg og setter den på et gammelt. Ellers river han også det nye i stykker, og lappen av det nye passer ikke til det gamle.

Likedan: Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene (de passer ikke), vinen renner ut og sekkene blir ødelagt. Men ny vin skal fylles i nye skinnsekker. Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han sier: Den gamle er god.

Slik har jeg forstått mange også mener om det nye mennesket, det trengs ikke å fornyes, det trengs ikke å forandres! Det går med andre ord fint an og rive en lapp fra et nytt klesplagg og sette det på et gammelt.

Men spørsmålet blir da, er det gamle plagget nå blitt nytt? Hvis dette var vårt nye legeme, var det da blitt nytt? Det er vel bare logoen som nå er ny?

Det samme gjelder skinnsekkene og vinen, den nye vinen er annerledes enn den gamle, og passer ikke på gamle skinnsekker, det henspeiler på at det nye og gamle mennesket ikke er like store, det nye mennesket er mindre enn det gamle og putte et gammelt legeme i et nytt legeme som ikke er like stort vil sprenge det gamle legemet liksom skinnsekken.

Dette var en lignelse om det ytre skille mellom det gamle mennesket og det nye, - “for det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.” (Gal.6.15) Men noen sier at den gamle vinen er god, og vil ikke smake på den nye.

De som kjenner menneskene vet at dette ikke er sant, at det er noe godt i alle mennesker, det vet alle, men innerst inne ligger det medfødte onde… arvesynden.

Da trengs det også til en innvendig forandring for menneskene, genet for synd er tatt bort - og en er fornyet i ånd og sinn, Ef.4.23 ff. Legg derfor av løgnen og tal sannhet med hver sin neste! Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke djevelen rom. Den som stjal, må ikke stjele lengre, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine hender, så han ikke kan ha noe å gi til dem som trenger det! Kol.3.5: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, v8 nå skal dere legge vekk av alt slikt som: vrede, hissighet, ondskap, spott og skammelig snakk fra deres munn.” V9 “Lyv ikke på hverandre - dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger og har ikledd dere det nye mennesket som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde.”

Da skulle vel ikke verken merkelappen eller den gamle skinnsekken passe skulle jeg tro?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere