Ervin Kohn

Leder Det Mosaiske Trossamfund Oslo
32    48

Folkemordet på de norske jødene

Jeg setter pris på Syversens engasjement. Statsminister Bondevik holdt imidlertid en tale den 30. april 1998 der han sa at regjeringen ville ta utgangspunkt i holdningen til mindretallet i Skarpnesutvalget i restitusjonssaken.

Publisert: 11. jan 2012 / 1969 visninger.

Her kan du lese Bondeviks tale fra april 1998

I klartekst betydde det både et moralsk og økonomisk oppgjør. Jeg føler ikke behov for ytterligere unnskyldninger fra regjeringen.

Les også Hans Olav Syversens innlegg om Det Norske Holocaust

Det jeg derimot føler behov for er mer forskning på den jødiske delen av Norges krigshistorie. Folkemordet på de norske jødene er ikke en integrert del av den norske krigshistorien. Litt forenklet har det norske narrativet vært: "Det var fælt det som skjedde med jødene, men jødene er et fremmedelement og det var tyskerne som gjorde det." Få nordmenn så på jødene som "sine" jøder. Dette visste tyskerne. Derfor overlot tyskerne til norsk politi og lensmannsetat og norske drosjesjåfører å fange jødene. Det våget de ikke med lærerne. Det var Gestapo som arresterte dem.

Et annet eksempel på at jødiske nordmenn ikke ble betraktet som andre nordmenn er oppdraget de hvite bussene fikk om å hente nordmenn i tyske konsentrasjonsleire. De jødiske nordmennene fikk ikke bli med de hvite bussene, men ble etterlatt etter befrielen og måtte ta seg hjem til Norge på egenhånd.

Det jødiske samfunn i Norge i dag har full oppmerksomhet på dagen i dag og morgendagen. Mot alle ods og tross et lite antall jøder (700) har vi et rikt jødisk liv. Vi tilbyr tjenester fra vugge til grav. Gudstjenesten hver lørdag er full av liv med en skokk unger som føler synagogen som sitt annet hjem. Oppi et meget høyt aktivitetsnivå er vi bekymret for ny fremvekst av antisemittisme og flere av våre medlemmer føler seg utrygge. Vi bruker 10 % av budsjettet vårt årlig på sikkerhet ved våre tre bygninger; synagogen, samfunnshuset og aldersboligen. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12805 kommentarer

En liten begynnelse, kanskje?

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Det jeg derimot føler behov for er mer forskning på den jødiske delen av Norges krigshistorie. Folkemordet på de norske jødene er ikke en integrert del av den norske krigshistorien.

Det var ikke så mange jøder på Sørlandet under 2. verdenskrig, men historien om de få som hadde tilknytning til landsdelen, må vel likevel betraktes som typisk.  "Stiftelsen Arkivet" i Kristiansand gjorde i fjor en innsats ved å fortelle disse jødenes krigshistorie i bokform:  Jakten etter jødene på Agder. Fortellingen om det sørlandske holocaust (v/Thomas v. d. Hagen, Gro Kvanvig og Roger Tronstad).

http://www.stiftelsen-arkivet.no/den_vonde_tiden_og_forpliktelsen_til_a_lare_av_fortiden

En liten begynnelse, kanskje?

 

Svar
Kommentar #2

Ervin Kohn

32 innlegg  48 kommentarer

Takk

Publisert rundt 6 år siden
Takk for nyttig info. Oddbjørn.
Svar
Kommentar #3

Kjell Arne Norum

58 innlegg  664 kommentarer

En liten korreksjon

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Derfor overlot tyskerne til norsk politi og lensmannsetat og norske drosjesjåfører å fange jødene. Det våget de ikke med lærerne. Det var Gestapo som arresterte dem.

Dette er nok feil. Den 20. mars 1942 var den store arrestasjonsdagen for lærerne. Over 1000 ble tatt på denne og de nærmeste dagene. Nær 700 ble sendt til Kirkenes. I 1946 kom boka "Kirkenesferda". Der står det følgende: "Arrestasjonene ble foretatt samtidig over hele landet, og arrestantene sendt til forskjellige samlestasjoner. Disse samlestasjoner, hvor oppholdet kunne variere fra noen timer til flere døgn, var dels ordinære fengsler med fengselsbestyrer og fengselsbetjening, dels primitive fyllearrester og dels klasseværelser eller forsamlingshus, hvor utkommandert vaktmannskap fra statspolitiet tjenestgjorde under en vaktsjef som skulle overvåke at alt gikk for seg i "reglementerte" former. Fra disse samlestasjoner ble så arrestantene overført til Grini, Jørstadmoen, Falstad og Sydspissen, hvor de kom under ren tysk kontroll." (Side 27)

Videre heter det: "Det var norsk politi og norske lensmenn som fikk ordre om å arrestere lærerne, og de gjorde det på litt forskjellig vis. Mange utførte ordren så hensynsfullt som mulig, gav arrestanten et vink før de kom og lot dem få tid til å ordne både det ene og det andre.... Men dessverre fantes det også politifolk og lensmenn som kom som "tjuver om natta" og som ikke slapp arrestanten av øynene før de hadde overlevert ham "ifølge ordre"." (Side 28 og 30)

Svar
Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Om jødeforfølgelse i Norge

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Det jeg derimot føler behov for er mer forskning på den jødiske delen av Norges krigshistorie. Folkemordet på de norske jødene er ikke en integrert del av den norske krigshistorien.

Alle unge (og eldre) bør ha lest disse bøkene:

"Det angår også deg" (Herman Sachnowitz)

En annen informativ bok er: "I slik en natt" (Kristian Ottosen)

Svar
Kommentar #5

Ervin Kohn

32 innlegg  48 kommentarer

Jeg beklager feilen

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Videre heter det: "Det var norsk politi og norske lensmenn som fikk ordre om å arrestere lærerne, og de gjorde det på litt forskjellig vis. Mange utførte ordren så

Takk for årvåkenhet Kjell Arne og takk for at du bryr deg.

Jeg tenkte studentene ved universitetet, men skrev lærerne. Studentene ble pågrepet av tyske polititropper.

Svar
Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Deportasjonen av jødar

Publisert rundt 6 år siden

i 1942 er ei svart kapittel i norsk historie. 767 jødar vart deportert til fangeleirar i Tyskland, berre 30 kom attende i live. Av dei ca 2200 jødane som budde i Norge då krigen braut ut, omkom dermed 33,5%. Omlag 100 jødar overlevde i norske fengsel eller i dekning. Resten vart hjelpt over til Sverige med unntak for nokre få som vart transportert over Nordsjøen.

Omlag 44000 nordmenn vart fengsla av okkupasjonsmakta, av desse vart ca 8000 deportert til Tyskland og Polen. Sjølv om knapt nokon av dei norske politifolka som arresterte jødane hadde kunnskap om kva lagnad som venta fangane. Ved omsyn til utmåling av deira skuld, må vel dette takast med i rekneskapet. Men at norske styresmakter var med på å arrestere ei folkegruppe på religiøst/etnisk grunnla er noko nasjonen Norge må stå til avsvar for. Det moralske ansvaret kan ikkje reduserast ved at norske jødar som omkom utgjorde berre 0,12 promill av samla antal jødiske holocaust offer. Nok ein gong vil eg understreke at dette er etter mi meining eit av dei verste brotsverka det norske samfunnet har gjort seg skuldig i.

Det er ukjent for meg at det norske samfunnet ikkje har bedt jødane om orsaking for dette brotsverket. På Stortinget hadde Israels vener i si glanstid eit dominerande fleirtal, noko som kom Israel tilgode i form av hjelp til å utvikle ei atombombe. Likeså var Norge eit av dei landa som på etninsk grunnlag la vegen open for ei sionistisk erobring av Palestina, ei handling som også var rasistisk ettersom palestinarane sine interesser ikkje vart skjerma. Etterdønningane av dette brotsverket mot menneskeheita slit ein med den dag i dag. Dei siste 11 åra har den israeske krigsmakte drope i snitt 1,6 palestinarar pr dag utan at Norge har lyfta ein fingar for å stoppe desse brotsverka. Ein skulde tru at jødane som folk hadde lært noko av det dei vart utsette for under Holocaust, og det er det vel også mange jødar som har gjort, men majoriteten står bak opprettinga av det som mange meiner er ein Apartheidstat der ein må tilhøyre ein bestemt religion for å nyte fulle rettigheiter som borgarar.

Representantar for jødar som bur i Norge anklagar stendig det norske samfunnet for å praktisere jødehat, og dersom nokon tek til motmæle, vert ein konfrontert med holocaust i tide og utide. Eg samtykker i at jødar med Holocaust og progromar som bakteppe, har all grunn til å vere på vakt, men kva har dei som gruppe gjort for å betre sitt omdøme og verte sett pris på av det norske samfunnet? Eg har ofte fått slengt etter meg at sunnmøringar er Norges jødar. Eg har ikkje teke det særleg ille opp, men slik skitslenging er ikkje meint som eit kompliment. Men det er vel eit faktum at svært få nordmenn tek det å verte samanlikna med jødar som heidersbevisning. Har Ervin Kohn spurt seg om kvifor det er slik og om noko kan gjerast frå DMT som kan betre jødar sitt omdømme i samfunnet?

(MODERATOR HAR HER FJERNA EIT AVSNITT)

Svar
Kommentar #7

Kjell Arne Norum

58 innlegg  664 kommentarer

Dette var ille

Publisert rundt 6 år siden

Dette var ille, Vågnes!

Det som ble staten Israel, fikk tildelt sitt opprinnelige område av FN. Uansett hva man mener om denne delingen av landet – mener du at dette skal holdes opp mot norske jøder?

Og når det gjelder Israels politikk i alle årene etterpå – er det ditt alvor at norske statsborgere skal holdes ansvarlige for den, bare fordi de har jødisk bakgrunn?

Det er påvist at det finnes jødehat i Norge. Dette er hevet over tvil, og det er svært alvorlig. Du mer enn antyder at det er norske jøder selv som er skyldige i dette fordi de ikke har sørget for å skaffe seg et godt omdømme. Det har du ingen grunn til å si. Ingen! Dette var trist lesning.

 

Svar
Kommentar #8

Ervin Kohn

32 innlegg  48 kommentarer

Har noen lest kommentaren til Elias Per Vågnes

Publisert rundt 6 år siden

Hva i all verden har Israel med deportasjonen av jødene i 1942 å gjøre? Du kommenterer min blogg. Der står ikke ett ord om Israel. Hvorfor i all verden bringer du Israel på bane? Staten Israel ble opprettet i 1948. La oss diskutere din holdning til Israel en annen gang.

Du skriver: "Representantar for jødar som bur i Norge anklagar stendig det norske samfunnet for å praktisere jødehat, og dersom nokon tek til motmæle, vert ein konfrontert med holocaust i tide og utide." Stilig formulering. Jeg er en jødisk nordmann og anklager ikke det norske samfunnet for å praktisere jødehat. Kan du vise til noe tilfelle der noen som tar til "motmæle" "blir konfrontert med holocaust i tide og utide"? Dette er myteskaping. Det er uredelig.

Min blogg starter med at jeg IKKE føler behov for ytterligere unnskyldninger fra regjeringen! 

Ja, jeg har holocaust og pogromer (ikke progromer) som bakteppe. Og så følger du opp i samme setning med spørsmålet hva jødene i Norge som gruppe har gjort for å "betre sitt omdømme og verte sett pris på av det norske samfunn"? Hva er det du insinuerer? Har de to setningsleddene noe som helst med hverandre å gjøre? Du mener ikke å forklare holocaust og pogromene med dårlig omdømme?

Jeg tror ellers du tar helt feil. DMT og jødene i Norge har et godt omdømme. Vi er integrert i det norske samfunn. Vi tar ansvar. Vi deltar. Vi ligger i samfunnet til byrde. Vi fyller ikke opp fengslene. Vi er rett og slett gode nordmenn med jødisk etnisitet.

Du hevder at jeg klandrer det norske samfunn for ikke å ha gjort opp de ugjerningene som var norske jøder til del i 42-45. Det gjør jeg ikke. Hvor har du det fra? Det jeg skriver er at folkemordet på de norske jødene ikke er en del av den norske krigshistorien. 

Jeg lurer på hva dere andre som følger denne tråden synes om det Vågnes skriver. Er hans kommentar representativ? 

Svar
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12805 kommentarer

Blanding av kort

Publisert rundt 6 år siden

Nei, denne gangen blander du kortene, Elias!  Deportasjonen av jødene under krigen og spørsmål som har med Israel etter 1948 å gjøre, hører overhodet ikke hjemme i samme debatt. Og din påstand om at jøder i Norge har dårlig omdømme, er rett og slett skivebom.

Svar
Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Korleis kan du lese det slik?

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Det som ble staten Israel, fikk tildelt sitt opprinnelige område av FN. Uansett hva man mener om denne delingen av landet – mener du at dette skal holdes opp mot norske jøder?

Det egt hevder er at hadde det ikkje vore for at Norge svikta sine jødiske landsmenn i 1942, så hadde kanhende ikkje Norge røysta for oppretting av ein jødisk stat. Årsaka er sjølvsagt at Norge ikkje hadde nokon rett til å avstå noko dei ikkje åtte. Rett nok slo vedtaket fast at staten Israel skule sikre menneskerettar og eigedomsrett til alle som budde i området, og ein kan hevde at Norge var i god tru i så måte. FN garanterte meir eller mindre for palestinarane sine rettar i den nye staten.

Men mange statar hadde gangsyn nok til å sjå kva som låg i korta. India og UK var mellom dei. UK meinte at saka skulle fremjast for domstolen i Haag, ein institusjon Israel skyr som pesten.

Og med handa på hjartet, kva mandat hadde FN til å ta land og eigedom frå palestinarane og gje dei til ein stat som tuftar statsborgarskap på religiøs tilhøyriheit?

Svar
Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Svaret er nei

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Og når det gjelder Israels politikk i alle årene etterpå – er det ditt alvor at norske statsborgere skal holdes ansvarlige for den, bare fordi de har jødisk bakgrunn?

Men alle norske statsborgarar som kjenner tilknytning til Israel og forsvarer deira handlingar i tjukt og tynt, må kjenne sitt ansvar.

Ettersom staten Israel gjer krav på å vere eit jødisk flaggskip som representerer alle jødar same kva dei foretek seg, så er det vel ingen tin som å sværta omdømet til den jødiske kulturen meir. Drap på omlag verjelause palestinarar er omtrent dagleg kost, i snitt dei siste 11 år er 1,6 pr dag.

Eg har vel den oppfattninga at dei fleste som er tilhengjarar av Israel meiner at målet heilaggjer brotsverka.

Svar
Kommentar #12

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Det jeg derimot føler behov for er mer forskning på den jødiske delen av Norges krigshistorie.

Ubetinget enig.

En full og hel historieforskning er forutsetning for å kunne gå videre. Det er et traume for Norge og norsk befolkning, like mye som det er for Israel og jøder. Det gjør vondt for alle. Vi må kunne erkjenne at vi den gang begikk noen fryktelige feil. 

Svar
Kommentar #13

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Min person er eit døme på det

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Kan du vise til noe tilfelle der noen som tar til

Finkelstein dokumenterer det same.

Sjølve overskrifta "Folkemordet på de norske jødene" er døme på korleis ein nyttar holocaust til å mjukne lesaren. Det er eit knytteneveslag mynta på på nærvesenteret til samvetet i den norske folkesjela. Det brøyter veg for kva som helst som kjem etterpå.

Dette sitatet:

"Et annet eksempel på at jødiske nordmenn ikke ble betraktet som andre nordmenn er oppdraget de hvite bussene fikk om å hente nordmenn i tyske konsentrasjonsleire. De jødiske nordmennene fikk ikke bli med de hvite bussene, men ble etterlatt etter befrielen og måtte ta seg hjem til Norge på egenhånd."

Dette er også eit svingslag som vekkjer eit adrenalinsjokk av dårleg samvet. Meiner EK at årsaka til at norske borgarar vart etterletne i tyske fangeleirar var at dei var jødar? Var det utslag av norsk jødehat og diskriminering som førde til denne skeivheita? Det berre nektar eg å tru!

"Jeg tror ellers du tar helt feil. DMT og jødene i Norge har et godt omdømme. Vi er integrert i det norske samfunn. Vi tar ansvar. Vi deltar. Vi ligger i samfunnet til byrde. Vi fyller ikke opp fengslene. Vi er rett og slett gode nordmenn med jødisk etnisitet."

Eg gjev deg heilt rett i at jødar busett i Norge er gode samfunnsborgarar. Slik sett burde der ha vore fleire. Men kor mange nordmenn utanfor Tigerstaden har kontakt med ein jøde? Eg kjenner berre ein persom av jødisk hærkomst i mitt nærområde. Vedkomande er asimilert og tilhøyrer vistnok den kristne trua. Eg kan ikkje få fullrost vedkomande nok som fagmann og medmenneske.

Nokre får kontakt med jødar på arbeidsplassen eller kulturell aktivitet, men kor mange kristne nordmenn har fellesskap med jødar på fritida? Den jødiske kulturen er motstandar av asilimering og for segregering. Dei forunderlege kosherpåbode med røter i moselovene er ein god reiskap i så måte. Eit døme:

Ein ven av meg fekk vitjing av ein israelsk forretningsforbindelse og som utslag av god gjestfriheit inviterte han vedkomande heim til seg og sette på bordet det beste han visste. Gjesten smakte ikkje på ein ting. Slik vanvyrdnad set spor. Neste gong skal eg får vitjing av ein jøde skal eg ta han med på ein restaurant, var kommentaren, men aldri meir i mitt hus! Men segresjon, ikkje asimilering, er då ei merkesak for den jødiske kulturen slik eg har oppfatta det.

Til slutt vil eg poengtere at norske jødar er gode samfunnsborgarar. I så måte kunne dei gjerne ha vore fleire. Vert jødar forfylgde er det myndigheitane si plikt til å verne dei på same vis som alle andre norske statsborgarar uansett etnisk tilhøyrigheit eller religion.

Når det gjeld Israel og sionismen, alle konflikters mor i Midtausten, så smitter det over på forholda også i Norge, ikkje minst fordi DMT stør Israel i tjukt og tynt. Den amerikanske ambassadøren i Belgia tok nyleg bladet frå munnen, ikkje fordi han var jødehatar, men fordi han hadde eit bodskap å kome med. Det er mogleg eg er selektiv, men eg kjenner det slik at når jødiske organisasjonar tek opp sider ved det norske samfunnet som dei er ein del av, så er det alltid negativt og kritiske sett frå jødisk navle. Det er svært, svært sjelden eg ser jødar rosar det norske samfunnet.

Innlegget "Folkemordte på de norske jødene" er eit døme på det.

Svar
Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg synes vel

Publisert rundt 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

(MODERATOR HAR HER FJERNA EIT AVSNITT)

at det spørsmålet gjerne kunne ha kome med.

Svar
Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det er eit knytteneveslag mynta på på nærvesenteret til samvetet i den norske folkesjela.

Jeg vil mene det ikke handler om dette. 

Det handler om å erkjenne historiske kjennsgjerninger av slik en karakter at det å glatte over nødvendigvis vil gjøre vondt værre --- ikke minst for nordmenn selv.  

Svar
Kommentar #16

Jan Harsem

82 innlegg  203 kommentarer

Beklager

Publisert rundt 6 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Jeg lurer på hva dere andre som følger denne tråden synes om det Vågnes skriver. Er hans kommentar representativ?

I og med at Kohn ønsker respons fra lesere av denne tråden, så vil jeg melde at jeg beklager belastende uttalelser og avsporinger i innleggende fra Vågnes.

Jeg leser jo en erkjennelse hos Vågnes av at det som skjedde er et svart kapittel i norsk historie. Det er ikke nødvendig å hekte på alle de andre betraktningene og kommentarene. Noen erkjennelser kan stå alene uten tillegg.

Kohn har reflekterte og gode synspunkter til utspillet fra KrF. Jeg anbefaler KrF å ha dialog med DMT før de fremmer konkrete forslag om hvordan 70-års markeringen kan kombinere både historisk erkjennelse og forhåpentligvis noe konstruktivt for fremtiden.

Svar
Kommentar #17

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Deprimerende

Publisert rundt 6 år siden

Det er veldig trist at nordmenn deltok i innsamling av jøder under krigen. Mine besteforeldres gode venner i Oslo, familien Goldwaser, voksne så vel som barn, ble tatt på denne måten – for så å bli utslettet.

Dessverre så er vi ikke ferdige med urett mot jødene. Jødiske barn blir plaget i norske skoler – og synagoger må ha ekstra vakthold.

Foran meg har jeg et foto fra et demonstrasjonstog i London, fra februar 2006. En tildekket person bærer en plakat – og på den står det med store bokstaver:  BE PREPARED FOR THE REAL HOLOCAUST !   Dette er holdninger som er høyst levende i enkelte miljø i dag – sannsynligvis også i Norge.

Svar
Kommentar #18

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Aktuelt tema som her blir tatt opp, og selv om enkelte har framvist en prepubertal holdning til et viktig tema, er lykken at de fleste har gangsyn nok til å debattere dette slik det fortjener å bli debattert som, nemlig et mørkt kapittel i norgeshistorien som enda ikke er belyst godt nok på en god og faglig måte.

Et viktig aspekt med tanke på dette arbeidet, er at det begynner å bli få, om noen norske jøder som overlevde konsentrajonsleirene eller klarte å rømme landet som fortsatt lever, og som kan gi førstehåndskjennskap til sine opplevelser. Mye er nok fortalt videre til neste generasjon, og mange har nok også skrevet ned en god del, og det vil være et naturlig utgangspunkt.

Det samme gjelder for de som var på tyskernes side. Heller ikke av dem er det mange gjenlevende som kan fortelle om sine opplevelser, hvem og hvordan ordrene ble gitt, hvordan de behandlet jødene etc. Og trolig har nok langt færre av disse følt et behov for å skrive ned sine memoarer eller fortelle historien til kommende generasjon.

 

Svar
Kommentar #19

Are Karlsen

9 innlegg  3891 kommentarer

Skamplett

Publisert rundt 6 år siden

Det er fryktelig, men nødvendig, å bli påmint om norske myndigheters deltagelse i folkemordet på jøder under krigen. Og det er rent sjokkerende å bli gjort kjent med at de hvite bussene ikke sørget for å hente hjem de norske jødene. Hvilken hjerteskjærende skamplett selv på det som har vært ansett som et menneskelig lyspunkt i det inferno av ondskap og lidelse som fant sted.

At det attpåtil er en jøde som informerer meg om det, synes jeg er påfallende og trist.

Vågsnes kommentarer er alltid frodige og rett ut av "påsan", men i denne sammenhengen blir han en elefant i porselensbutikk, i beste fall. I verste fall kan det se ut som om han på nytt setter jødene som folkegruppe på anklagebenken.

Vi burde nå være "opplyst" nok til å vite at det blant jøder som folk flest, er et mangfold av livssyn, politiske standpunkt og holdninger. I en tråd som handler om det verste folkemord historien har sett, så blir historien om en israelsk forretningsmanns oppførsel i et norsk hjem, en direkte rasistisk avsporing. Jeg har de motsatte erfaringer med måltidsfelleskap med jøder, men å nevne det blir som å legitimere at det er relevant i denne sammenhengen. Hvilket det så avgjort ikke er.

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
3 minutter siden / 11 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1102 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
3 minutter siden / 11 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1102 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
2 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
8 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
16 minutter siden / 1373 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
22 minutter siden / 211 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
39 minutter siden / 1373 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 2 timer siden / 186 visninger
Les flere