Anders Tyvand

57

Og der våknet feministene…

Retten til fri abort var lenge et likestillingsspørsmål. Så kom inderne.

Publisert: 11. jan 2012

Mange har for lengst slått alarm om at vi er i ferd med å gjøre Norge til et sorteringssamfunn. Kombinasjonen av diagnostiseringsmuligheter og en liberal abortlovgivning har åpnet opp for at vi som samfunn kan luke ut de menneskene vi ikke ønsker å ha blant oss.

Det har ikke vært helt politisk korrekt å påpeke det. De som har våget, har risikert å bli karakterisert som både mørkemenn og moralister. Mange vil også bestride fremstillingen; det handler ikke om å luke ut mennesker vi ikke ønsker i samfunnet, men å verne om kvinnens rettigheter. Kvinnens suverene rett til å bestemme over sin egen kropp er et nærmest udiskutabelt prinsipp i mange kretser. I tillegg har mange bidratt til å redusere abortdebatten til å bli et likestillingsspørsmål; vi må unngå situasjoner der barn kan komme i veien for kvinnens mulighet til å satse på karriere. 

Vi snakker om et fritt valg, og det skal være opp til den enkelte kvinne å velge om hun ønsker å bære frem barnet eller ikke. Likevel ser vi helt tydelig at resultatet av dagens system blir sortering av mennesker og gradering av menneskeverd. Barn med Downs syndrom har lenge vært sterkt overrepresentert i abortstatistikken. Det vil neppe bli bedre fremover.

Noen ganger har enkeltsaker evnet å skape både engasjement og refleksjon. I det store og det hele, har likevel advarselen om sorteringssamfunn blitt overdøvet av argumentene om kvinnens selvbestemmelse og behovet for en lovgivning som fremmer likestilling mellom kjønnene.

Men så – helt plutselig – skjer det noe veldig interessant. Det viser seg at indere bosatt i Norge antakeligvis graderer menneskeverd etter andre kriterier enn de vi har lært oss å akseptere. Forskere mener at indiske mødre velger bort jentebarn, fordi guttene har større verdi i deres kultur.

Da våkner feministene. Da ser de plutselig hvor vi er på vei. Systemet som skulle bidra til likestilling mellom kjønnene, blir plutselig en trussel mot likeverdet mellom mann og kvinne. Da slår de alarm, etterlyser tiltak og viser avsky mot gradering av menneskeverd og sortering av mennesker.

Helseminister Anne-Grethe Strøm uttalte følgende til NTB: ”Kjønnsselektiv abort er fullstendig uakseptabelt. Likeverdigheten mellom kjønnene er helt grunnleggende.”

Jeg er fullstendig enig med henne. Gutter og jenter har samme verdi, og menneskeverdet kan ikke graderes på bakgrunn av kjønn. Jeg er glad for at helseministeren er så tydelig på akkurat det, men jeg skulle ønske at hun var like tydelig på at menneskeverdet heller ikke kan graderes ut ifra andre kriterier. Likeverdigheten mellom barn med og uten Downs syndrom, burde være like opplagt som likeverdigheten mellom kjønnene.

Jeg håper nyheten om at indere i Norge velger bort jentebarn til fordel for guttebarn kan bidra økt refleksjon rundt abortspørsmålet, menneskeverdet og sortering av barn. Jeg håper også at politikerne på Stortinget, som på tvers av alle partigrenser er enige om at aborttallene i Norge er for høye, kan enes om tiltak for å få dem ned. Det ligger forslag til gode, konkrete tiltak på bordet som vil kunne ha god effekt uten å være moraliserende eller gjøre situasjonen enda vanskeligere for kvinner i en sårbar situasjon. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.

Jeg er fullstendig enig med henne. Gutter og jenter har samme verdi, og menneskeverdet kan ikke graderes på bakgrunn av kjønn. Jeg er glad for at helseministeren er så tydelig på akkurat det, men jeg skulle ønske at hun var like tydelig på at menneskeverdet heller ikke kan graderes ut ifra andre kriterier. Likeverdigheten mellom barn med og uten Downs syndrom, burde være like opplagt som likeverdigheten mellom kjønnene.

Det er jeg helt enig i!

Kommentar #2

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Viktig innlegg

Publisert nesten 9 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.

Likeverdigheten mellom barn med og uten Downs syndrom, burde være like opplagt som likeverdigheten mellom kjønnene.

Åpenbart! Dette burde vært uttalt av vår Helseminister med samme styrke som uttalelsen om at jentebarn har samme verdi som guttebarn.

Et interessant innlegg Tyvand, som setter ting litt i perspektiv og som bør få flere til å tenke over hva vi er i ferd med å gjøre.

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Paradoks og hykleri

Publisert nesten 9 år siden

Skal vi være enig i at et foster er et menneske..uavhengig av kjønn og evnt skavanker vi måtte være i stand til å avdekke på et tidlig tidspunkt i svangerskapet...?!

Feminister har kjempet for retten til å fjerne foster...helt uavhengig av kjønn og helsetilstand.

MEN..så dukker det opp noe som går på KJØNN,og da er et foster plutselig blitt noe annet enn en "del av kvinnens kropp",som har blitt brukt som argument FOR abortloven.
NÅ går det på kvinnesak plutselig..dette på tross av at et foster ikke er mer verdt en at det kan fjernes ved en spontan avgjørelse i en situasjon der kvinnen føler seg helt overlatt til sin egen situasjonsbetingede avgjørelse.

Er det virkelig sånn at feminister egentlig erkjenner at abort er å ta et liv?


Kommentar #4

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.

Det ligger forslag til gode, konkrete tiltak på bordet som vil kunne ha god effekt uten å være moraliserende eller gjøre situasjonen enda vanskeligere for kvinner i en sårbar situasjon.

Hva går disse forslagene ut på? :)

Sånn helt konkret?Kommentar #5

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Er det virkelig sånn at feminister egentlig erkjenner at abort er å ta et liv?

Nå må dere bare passe på at feminister sikkert også har noen individuelle forskjeller mht sitt syn på enkelte ting.
Og at alle kvinner som er "for" (nesten ingen er for i den forstand ordet for egentlig betyr) abort overhodet ikke er feminister.

Bytt ut ordet feminister med kristne og tenk "mot" abort, så ser dere poenget mitt om at det finnes nyanser i alle "grupper" av mennesker.

Jeg lurer litt på hva en feminist er i denne sammenhengen? Fordi det er mange kvinner som blir kalt for feminister, men som selv ikke anser seg som det. Fordi feminister er langt mer "ekstreme" enn mange sånn "litt ekstreme" damer ;)

Kommentar #6

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Skal vi være enig i at et foster er et menneske..uavhengig av kjønn og evnt skavanker vi måtte være i stand til å avdekke på et tidlig tidspunkt i svangerskapet...?!

Feminister har kjempet for retten til å fjerne foster...helt uavhengig av kjønn og helsetilstand.

MEN..så dukker det opp noe som går på KJØNN,og da er et foster plutselig blitt noe annet enn en "del av kvinnens kropp",som har blitt brukt som argument FOR abortloven.
NÅ går det på kvinnesak plutselig..dette på tross av at et foster ikke er mer verdt en at det kan fjernes ved en spontan avgjørelse i en situasjon der kvinnen føler seg helt overlatt til sin egen situasjonsbetingede avgjørelse.

Er det virkelig sånn at feminister egentlig erkjenner at abort er å ta et liv?

Veldig bra Rune!

Kommentar #7

Anders Tyvand

57 innlegg  37 kommentarer

Konkrete forslag

Publisert nesten 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Hva går disse forslagene ut på? :)

Sånn helt konkret?

Sølvi - takk for spørsmål!

KrF fremmet i fjor flere konkrete forslag i Stortinget for å få ned aborttallene - samtlige partier er enige om at tallene er for høye.

Forslagene gikk blant annet ut på å firedoble engangsstønaden til unge gravide uten opptjente permisjonsrettigheter. I dag er det en tøff økonomisk belasntning å få barn før man har lenge nok i arbeidslivet til å få permisjon, og det bidrar til at endel faktsik velger abort av økonomiske årsaker. Det bør vi unngå.

Et annet forslag gikk ut på å sikre og øke støtten til rådgivning og hjelp til vanskeligstilte gravide. På den måten kan man få en situasjon som kanskje virker håpløs til å bli litt lysere.

KrF foreslå ogsåå tilby gratis prevensjon til alle ungdom mellom 20 og 24 år. Det har blitt gjort forsøk med dette i utvalgte kommuner i Norge, og resultatet har vært betydelig reduksjon i aborttallene.

Dessverre ble alle forslagene nedstemt av det rødgrønne stortingsflertallet.

Jeg er forøverig enig i det du sier om bruken av ordet feminist. Det brukes nok både som skjellsord og hedersbetegnelse, litt avhengig av hva man legger i det. Men i dag hørte jeg faktisk at en statssektretær fra SV i barne- og likestillingsdepartementet godtok en beskrivelse av regjeringen som "profesjoelle feminister".

Du har også rett i at ikke alle som omtaler seg som feminister vil argumentere på den måten jeg gjengir i innlegget, men jeg mener det er holdninger som gjennomsyrer store deler av debatten. Jeg vil også understreke at jeg ikke har noe i mot feminisme generelt. Den har snarere vært nødvendig, og kampen for likeverd mellom kjønnene har vært en viktig kamp. Nå gjenstår kampen for likeverd mellom alle mennesker - ikke bare sortert etter kjønn.

Kommentar #8

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Abortlovens feminister

Publisert nesten 9 år siden

Jeg vil bare minne om at feministene som kjempet for retten til selvbestemt abort på 70-tallet også var imot selektiv abort. De var ikke for at fostre skulle lukes ut pga dets egenskaper.

Jeg regner meg selv som feminist, og mener at retten til selektiv abort overhodet ikke har noe med kvinners rett til å bestemme over egen kropp å gjøre, ei heller har det noe med kvinnesakskampen å gjøre. Jeg er derfor enig i at det ikke er noen prinsipiell forskjell på å luke ut jentefostre og fostre med Down syndrom, ei heller fostre med dystrere livsutsikter enn Down. Jeg mener gravide i dag utsettes for et reelt press om å ta abort når noe er galt med fostret (snakker av egen erfaring, og har hørt det samme fra andre), noe som virkelig burde få oss til å bli skeptiske til dagens praksis.

Du vil finne feminister som er mot abort, men for abortloven, feminister som er mot abort og mot selektiv abort, men for retten til selvbestemt abort, og feminister som er skeptiske til dagens abortlov og praksis. Jeg vet ikke om du kan kalle alle som roper opp om at selektiv abort handler om kvinners rettigheter, for feminister.

Kommentar #9

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Siri Fuglem Berg. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil bare minne om at feministene som kjempet for retten til selvbestemt abort på 70-tallet også var imot selektiv abort. De var ikke for at fostre skulle lukes ut pga dets egenskaper.

Det kan hende, men ein kan ikkje få i både pose og sekk. Fri abort eller rett til sjølvbestemt abort vil nødvendigvis bety at ein opnar for høve til at einskilde foster vert aborterte p.g.a. eigenskapar. Dessverre.

Kommentar #10

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Kringlebotten

Publisert nesten 9 år siden

Ikke nødvendigvis, og slett ikke på 70-tallet da abortloven ble innført. Da var det ikke mulig å stille noen diagnoser innen fristen for selvbestemt abort var utløpt, og derved heller ikke mulighet til å selektere fostre på bakgrunn av egenskaper.

Det er fremdeles mulig å ha et regelverk som gir rettigheter til selvbestemt, uselektiv abort innen en tidsfrist, og samtidig hindre at fostre aborteres pga egenskaper som påvises etter at fristen er ute. Men teknologien vil føre til at ting oppdages tidligere og tidligere, så på sikt blir det vanskelig. Man kan allikevel la være å legge til rette for at seleksjon skal skje i statlig regi.

Kommentar #11

Anders Tyvand

57 innlegg  37 kommentarer

Flere problemer....

Publisert nesten 9 år siden

Sortering er vel heller ikke eneste problem ved dagens abortlovgivning. Hvis man erkjenner at fosteret i mors mage er et selvstendig liv, blir aborten i seg selv problematisk - uansett om den er motivert av seleksjon eller ikke.

Abortdebatten har etter min mening en tendens til å bli altfor polarisert. Jeg håper politikerne kan enes om tiltak for å aborttallene ned.Kommentar #12

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Aborttall

Publisert nesten 9 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.

Abortdebatten har etter min mening en tendens til å bli altfor polarisert. Jeg håper politikerne kan enes om tiltak for å aborttallene ned.

Det er flott at det blir fokus på å få ned aborttallet, men så langt jeg kan se, gjelder dette kun de uselektive abortene, de selvbestemte. Jeg er usikker på om det i det hele tatt er noe mål for politikere å få ned tallet på selektive aborter. Hvorfor skulle de ellers ønske å innføre tidlig ultralyd for alle? Og hvor er tiltakene som skal gjøre det enklere å kunne bære fram et barn med avvik?

Per i dag får vi kun presentert ett alternativ - abort. Takker vi nei, står vi der uten noe tilbud om oppfølging, og vi får merke hele veien i svangerskapet at vi burde ha valgt annerledes. Ved enkelte tilstander får vi til og med vite at barnet ikke har samme rett til et minimum av behandling, slik alle andre barn får, trass i at barn med disse tilstandene lever i uker, måneder, ja 10% lever lenger enn ett år. Vi får hele veien merke at disse barna skulle vært tatt bort for lengst, at vi ikke skulle belaste "systemet" med å sette dem til verden.

Kommentar #14

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

nå lyver du

Publisert nesten 9 år siden

mange blir og en ressurs

Kommentar #16

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

støtter ikke de kristne der

Publisert nesten 9 år siden

men er for abort som idag.men ikke gentukling og kloning,der mener jeg vi forstår for lite.de som koster samfunnet mest idag,hvis en tenker penger er multihandikappede og autister.de siste oppdages sent,og kan ikke fjernes.multihandikappede med store smerter burde kanskje få slippe.vet ikke om noe skjer med evolusjon hvis vi går inn og velger istedet for naturen.men er redd for det

Kommentar #17

Åge Skeide

2 innlegg  48 kommentarer

En utrolig uttalelse!!!!

Publisert nesten 9 år siden

Et naturlig spørsmål blir da, når blir dette fosteret et menneske??????

Kommentar #18

Anders Tyvand

57 innlegg  37 kommentarer

Hva gir et menneske verdi?

Publisert nesten 9 år siden

Vi er inne på et veldig skummelt spor hvis vi skal fastsette menneskeverdet ut ifra hvordan man påvirker samfunnsøkonomien og hvor mye man produserer. Det vil vel i så fall måtte innebære at et menneske mister sin verdi i det øyeblikket man blir arbeidsufør, slutter å produsere og går fra å være en ressurs til å bli en økonomisk belastning.

Menneskeverdet har ingenting med økonomi å gjøre. Det har ganske enkelt å gjøre med at vi er mennesker, og vi har alle samme verdi - uavhengig av kjønn, rase, religion, legning, hudfarge, antall kromosomer, produksjonsevne og andre faktorer som kan benyttes til å sortere mennesker.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere