Nils Krister Larsen

293

Å miste arbeide kan være ensbetydende med krise…

Publisert: 6. nov 2009

Det undrer meg stadig mer hvordan våre byråkrater tar seg til rette: jeg fikk et brev fra en bekjent. Og det han forteller gjør meg sint. Å miste arbeide kan være ensbetydende med krise for mange mennesker.

En mann står i en fortvilet situasjon etter at hans arbeidsgiver måtte gjøre innstramninger. Han er blitt overflødig og kontakter det lokale arbeidskontor så raskt som mulig. Han ligger i forhandlinger om ledighetstrygd i månedsvis. Det kan virke som om systemet er ute av stand til å se mannen i sin sammenheng. De ser ham kun ifra en rute som skal fylles inn i et skjema. Det kan se ut som om saksbehandler i sin saksbehandling klipper i hytt og pine og satser på at det hun leverer er sånn noenlunde riktig. Mannen formoder at han burde ha løyet så ville alt vært ordnet umiddelbart. Det mener sannsynligvis også saksbehandler. Spørsmålene mannen blir stilt er seriøse, men det forventes at det blir svart strategisk på dem. Mannen er ikke strateg. Han har ikke lært å lyve. Og derfor får han heller ikke i første omgangen sin trygd( heller ikke i andre omgang) 

Jeg liker dårlig at vårt system forutsetter triksing og fiksing. Og jeg liker dårlig at en ærlig, ansvarlig mann blir møtt med mistro og ikke hjelpende hender.
Dette er en mann som jeg gjerne vil hjelpe. Jeg er alltid på leting etter ærlige mennesker - og jeg ville vært lykkelig om jeg kunne ansette ham i min bedrift. Slike mennesker er blitt

mer enn uvanlige.

http://www.nilskrister.blogg.no/

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

systemet

Publisert rundt 10 år siden

forutsetter ikke triksing som du sier. Saksbehandler må forholde seg til de lover og forskrifter som stortinget har vedtatt i saksbehandlingen. 

Vurderingen må taes på bakgrunn av søkers svar og dersom de svarer at de ikke er villig til å ta imot tilbud om hvilken som helst jobb hvor som helst -

 er de da reelle arbeidssøkere? 

Etter min mening er det ikke noe problem å svare ja på disse spørsmålene, det er neppe sannsynlig at noen får tilbud om en jobb de ikke er kvalifisert for. 

Med hesnyn til å ta imot tilbud om jobb hvor som helst - hva skulle man ellers forvente -

at de som krever dagpenger skulle sette vilkårene og så måtte saksbehandler forholde seg til en rekke individuelle meninger og vilkår? 

Det ville vel bli litt underlig, for ikke å si vilkårlig saksbehandling,  eller hva? 

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Hmmm

Publisert rundt 10 år siden

Merkelig at en forutsetter at hvis en ikke får det en vil så oppfordrer systemet til løgn og bedrag. Kan man ikke akseptere reglene slik de er ment? Er det slik at hvis man ikke får det som man vil så har man lov til å svindle staten?

Kommentar #3

Nils Krister Larsen

293 innlegg  605 kommentarer

RE: systemet

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 06:10 skrev Rune Tveit:

forutsetter ikke triksing som du sier. Saksbehandler må forholde seg til de lover og forskrifter som stortinget har vedtatt i saksbehandlingen. 

Vurderingen må taes på bakgrunn av søkers svar og dersom de svarer at de ikke er villig til å ta imot tilbud om hvilken som helst jobb hvor som helst -

 er de da reelle arbeidssøkere? 

Etter min mening er det ikke noe problem å svare ja på disse spørsmålene, det er neppe sannsynlig at noen får tilbud om en jobb de ikke er kvalifisert for. 

Med hesnyn til å ta imot tilbud om jobb hvor som helst - hva skulle man ellers forvente -

at de som krever dagpenger skulle sette vilkårene og så måtte saksbehandler forholde seg til en rekke individuelle meninger og vilkår? 

Det ville vel bli litt underlig, for ikke å si vilkårlig saksbehandling,  eller hva? 

 Jeg tror denne mannen er villig til å ta et hvilket som helst arbeide, bare ikke hvor som helst. Han har også et ansvar for sine barn i skolepliktig alder. Ellers har det visst ordnet seg for mannen. Han er tilbake i arbeide. Selvfølgelig skal ikke den som søker om dagpenger sette betingelsene. Men det som får meg til å reagere på denne historien er hvordan mannen må lære seg å følge spilleregler som ikke angår mannen , men mer et system på siden av det enkelte menneske. Han måtte for eksempel svare på om han var villig til å ta et hvilket som helst arbeide. Det hadde han svart ja på, men med forbehold om at han ikke kunne ta tunge løft. Det kan han jo ikke. Søknaden ble da sendt i retur. Mannen måtte bestille lege som skulle skrive attest på dette som mannen selv kunne dokumentere. Hvorfor var ikke mannens egenenerklæring gyldig? Det tok to uker før mannen fikk time hos legen. Jeg tror man må vise den enkelte større tillit, og heller la konsekvensene komme dersom det i ettertid kommer fram at man har forsøkt å lure systemet.

Kommentar #4

Nils Krister Larsen

293 innlegg  605 kommentarer

RE: Hmmm

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 07:56 skrev Morten Christiansen:

Merkelig at en forutsetter at hvis en ikke får det en vil så oppfordrer systemet til løgn og bedrag. Kan man ikke akseptere reglene slik de er ment? Er det slik at hvis man ikke får det som man vil så har man lov til å svindle staten?

 Ingen har lov til å svindle noen som helst. Men det må være mulig å vurdere den enkeltes situasjon sett i lys av den sammenhengen hver enkelt står oppi. VI har veldig mange nå som er trygdet. Alle er sikkert trygdet i henhold til lover og regler. Jeg tror likevel at mange av disse nå ville vært i en eller form for arbeide eller samfunnstjeneste om systemet også hadde fanget opp hvem den enkelte faktisk var.

Kommentar #5

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: systemet- og dokumentasjon

Publisert rundt 10 år siden

Dersom man som saksbehandler skal forholde seg til en egenerklæring, så må lov og forskrift endres. 

sånn er det bare. 

Problemstillingen er ikke at saksbehandler ikke tror på søker, men at loven krever dokumentasjon fra kvalifisert tredjepart. 

Systemet baserer seg på tillit, derfor har vi meldekort. Dette er en form for egenmelding om situasjonen. 

Problemet med om man kan ta arbeid får ikke konsekvens får arbeidssøker har et reelt tilbud om jobb. 

da først er tiden kommet til å drøfte eventuelle grunner for fritak. 

07.11.09 kl. 09:05 skrev Nils Krister Larsen:07.11.09 kl. 06:10 skrev Rune Tveit:

forutsetter ikke triksing som du sier. Saksbehandler må forholde seg til de lover og forskrifter som stortinget har vedtatt i saksbehandlingen. 

Vurderingen må taes på bakgrunn av søkers svar og dersom de svarer at de ikke er villig til å ta imot tilbud om hvilken som helst jobb hvor som helst -

 er de da reelle arbeidssøkere? 

Etter min mening er det ikke noe problem å svare ja på disse spørsmålene, det er neppe sannsynlig at noen får tilbud om en jobb de ikke er kvalifisert for. 

Med hesnyn til å ta imot tilbud om jobb hvor som helst - hva skulle man ellers forvente -

at de som krever dagpenger skulle sette vilkårene og så måtte saksbehandler forholde seg til en rekke individuelle meninger og vilkår? 

Det ville vel bli litt underlig, for ikke å si vilkårlig saksbehandling,  eller hva? 

 Jeg tror denne mannen er villig til å ta et hvilket som helst arbeide, bare ikke hvor som helst. Han har også et ansvar for sine barn i skolepliktig alder. Ellers har det visst ordnet seg for mannen. Han er tilbake i arbeide. Selvfølgelig skal ikke den som søker om dagpenger sette betingelsene. Men det som får meg til å reagere på denne historien er hvordan mannen må lære seg å følge spilleregler som ikke angår mannen , men mer et system på siden av det enkelte menneske. Han måtte for eksempel svare på om han var villig til å ta et hvilket som helst arbeide. Det hadde han svart ja på, men med forbehold om at han ikke kunne ta tunge løft. Det kan han jo ikke. Søknaden ble da sendt i retur. Mannen måtte bestille lege som skulle skrive attest på dette som mannen selv kunne dokumentere. Hvorfor var ikke mannens egenenerklæring gyldig? Det tok to uker før mannen fikk time hos legen. Jeg tror man må vise den enkelte større tillit, og heller la konsekvensene komme dersom det i ettertid kommer fram at man har forsøkt å lure systemet.

Kommentar #6

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

krise

Publisert rundt 10 år siden

Glemte å føye til at jeg er enig i at det er krisesituasjon å miste sitt arbeid

Men kriser inneholder også muligheter til endring. 

Kommentar #7

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

RE: RE: Hmmm

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 09:10 skrev Nils Krister Larsen:Ingen har lov til å svindle noen som helst. Men det må være mulig å vurdere den enkeltes situasjon sett i lys av den sammenhengen hver enkelt står oppi. VI har veldig mange nå som er trygdet. Alle er sikkert trygdet i henhold til lover og regler. Jeg tror likevel at mange av disse nå ville vært i en eller form for arbeide eller samfunnstjeneste om systemet også hadde fanget opp hvem den enkelte faktisk var.

Dei fleste som er uføretrygda, er ikkje uføretrygda avdi dei ikkje vil jobbe, men på grunn av at dei ikkje kan jobbe  8 timar, 5 dagar i veka - slik arbeidsgjevar  krev av sine ansette.  Uføretrygda kan kun jobbe eit visst antall timar - før den skarve trygda ein har vert redusert så mykje at det ikkje løner seg.

Mange vil nok heller ut i arb.livet enn å slaure framfor søppel-tv heile dagen. Kvifor skal desse straffast for at dei vil, så langt det går, gjere seg nevenyttig for samfunnet?

Kommentar #8

Nils Krister Larsen

293 innlegg  605 kommentarer

RE: krise

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 11:23 skrev Rune Tveit:

Glemte å føye til at jeg er enig i at det er krisesituasjon å miste sitt arbeid.Men kriser inneholder også muligheter til endring. 

 Hei, jeg ser at du jobber i NAV og at du er sosionom. Da er du mer kvalifisert enn meg! Jeg har faktisk aldri hatt en ordentlig samtale med noe menneske fra NAV. Og jeg skjønner at NAV utgjør en stor arbeidsplass med veldig mange problemstillinger som berører det meste i et menneskeliv. Jeg forstår at regelverkene må være rigide dersom dette skal fungere. Jeg er takknemlig for dine kommentarer. Selv om jeg ikke har pratet med NAV ansatte har jeg mange ganger møtt mennesker som har mistet sitt arbeide. Spesieltt kan det være tøft når det handler om selvstendig næringsdrivende som har mistet alt de eide.  Dette er mennesker med veldig mye stolthet og jeg tror de uvilkårlig faller en smule sammen når de sitter foran en søknad om dagpenger. NAV ansatte har et stort ansvar. Jeg hørte på radioen idag at 30.000 mennesker årlig tarr sitt eget liv.  Fem ganger så mange gjør et forsøk. De som dør har ofte mistet sitt arbeide og de oppleve at de har mistet all verdighet. Jeg tror NAVS viktigste oppgave må være å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon til å beholde sin verdighet. I vårt samfunn er du alt for mye dine handlinger, ditt arbeide. Et menneske som har mistet sitt arbeide er i manges øyne ingenting. En NAV ansatt må være seg sitt ansvar bevisst og ikke glemme at han har fått sitt verv fra alle dem som betaler sin skatt.

Kommentar #9

Nils Krister Larsen

293 innlegg  605 kommentarer

RE: RE: RE: Hmmm

Publisert rundt 10 år siden

 Ja, du stiller gode spørsmål. De aller fleste mennesker ønsker å være deltagere og ikke tilskuere. Der burde være mange muligheter for å finne løsninger for de som av helsemessige årsaker bare i en viss grad kan delta. Løsningene finnes. Om vi alle er villige til å flytte litt på oss selv. Ingen av oss har bedt om å bli født, men etterhvert vokser vi til og da vil vi alle gjerne være med. Alle mennesker er spesielle og alle har noe de kan bidra med. Kan du ikke jobbe på våpenfabrikk kan du kanskje holde et annet menneske i hånden. Vanskeligere er det ikke. Ville jeg gjerne tro...

07.11.09 kl. 11:55 skrev Anders Larsen:07.11.09 kl. 09:10 skrev Nils Krister Larsen:Ingen har lov til å svindle noen som helst. Men det må være mulig å vurdere den enkeltes situasjon sett i lys av den sammenhengen hver enkelt står oppi. VI har veldig mange nå som er trygdet. Alle er sikkert trygdet i henhold til lover og regler. Jeg tror likevel at mange av disse nå ville vært i en eller form for arbeide eller samfunnstjeneste om systemet også hadde fanget opp hvem den enkelte faktisk var.

Dei fleste som er uføretrygda, er ikkje uføretrygda avdi dei ikkje vil jobbe, men på grunn av at dei ikkje kan jobbe  8 timar, 5 dagar i veka - slik arbeidsgjevar  krev av sine ansette.  Uføretrygda kan kun jobbe eit visst antall timar - før den skarve trygda ein har vert redusert så mykje at det ikkje løner seg.

Mange vil nok heller ut i arb.livet enn å slaure framfor søppel-tv heile dagen. Kvifor skal desse straffast for at dei vil, så langt det går, gjere seg nevenyttig for samfunnet?

Kommentar #10

Nils Krister Larsen

293 innlegg  605 kommentarer

RE: RE: krise

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 12:25 skrev Nils Krister Larsen:07.11.09 kl. 11:23 skrev Rune Tveit:

Glemte å føye til at jeg er enig i at det er krisesituasjon å miste sitt arbeid.Men kriser inneholder også muligheter til endring. 

  Jeg hørte på radioen idag at 30.000 mennesker årlig tar sitt eget liv.  Fem ganger så mange gjør et forsøk. De som dør har ofte mistet sitt arbeide og de oppleve at de har mistet all verdighet.

 Jeg glemte å skrive i mitt innlegg at de 30 000 selvmord det ble referert til var begått i Japan det siste året. I samme innslag ( verden idag )ble det også sagt at det er en myte at selvmord eren spesielt ærful måte å dø på i Japon. Det forholder seg ikke slik lenger. ;Men mange av de som forsøker å ta sitt liv har en ide om at de kan redde sin familie fra ruin om de forsvinner. Mange arbeidsledige tenker først og fremst på sin familie og derfor er de ekstremt sårbare

Kommentar #11

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hmmm

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 12:32 skrev Nils Krister Larsen:

 Ja, du stiller gode spørsmål. De aller fleste mennesker ønsker å være deltagere og ikke tilskuere. Der burde være mange muligheter for å finne løsninger for de som av helsemessige årsaker bare i en viss grad kan delta. Løsningene finnes. Om vi alle er villige til å flytte litt på oss selv. Ingen av oss har bedt om å bli født, men etterhvert vokser vi til og da vil vi alle gjerne være med. Alle mennesker er spesielle og alle har noe de kan bidra med. Kan du ikke jobbe på våpenfabrikk kan du kanskje holde et annet menneske i hånden. Vanskeligere er det ikke. Ville jeg gjerne tro...

  Alt pratet om et "inkluderende arbeidsliv" og "eldre arbeidstageres uvurderlige kompetanse og erfaring" er i det store og hele innøvde fraser vi hører i festtaler eller andre markeringer. I praksis er det bullshit!  Så fort man ikke kan yte 110% så nærmest leter man etter grunner å bli kvitt deg.  Og den dagen du tipper 50 er du avlegs.  Forleden så jeg en diskusjon på DN.no hvor en ung (og ganske sikkert fremadstormende, sulten og "proaktiv") arbeidstager klaget over mennesker på rundt 50 i arbeidslivet.  "De henger ikke med i teknologien" sutret vedkommende.  Og forstår ikke at det er vi rundt 50 som først tok i bruk pc, mobiltelefoni og internett.  For ca 2 år siden var jeg i et jobbintervju hvor jeg av en person på ca 30 ble spurt om "hvordan klarer du å ta til deg ny informasjon?".  Underforstått:  "Klarer gamlingen å bruke pc og mobil, mon tro?".

Vi lever i et sorteringssamfunn.  Vi sorterer bort barn vi ikke ønsker.  Og sakte men sikkert kverker vi de eldre vi opplever som en "belastning".  Så også på arbeidsmarkedet.

Kommentar #12

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 10 år siden

http://www.dagbladet.no/2009/11/07/nyheter/innenriks/nav/uforhet/8802580/

Mange opplever NAV frå ei dårleg side.

Dei gjer veldig mykje bra og. Det har sjølvsagt med kor flinke saksbehandlarane er.

Å ha arbeid vert no enno meir aktuelt.

http://www.hegnar.no/okonomi/article398769.ece

"Ryker Hydro, så ryker hele bygda og deler av fylket, sier Billy Fredagsvik."

"Hydro skal så langt i år ha tapt 1,27 milliarder kroner på verkene i Sunndal, Årdal, Høyanger og på Karmøy. "

"Ryker Hydro, så ryker hele bygda og deler av fylket. Vi kommer til å sitte igjen med spøkelsesbygder, sier han. "

Til no har me hatt eit veldig godt system som har sikra arbeidslause.

Norge har pga oljeinntektene kunna støtta alle slags gode tiltak.

Verftsindustrien står no ovanfor stor arbeidsløyse. Ordrebøkene er nesten tome .

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6835523

Me som leverer frukt til ICA-systemet er og i fare.

http://www.hegnar.no/okonomi/article398528.ece

Her er siste tiltak:

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1776930.ece

Lønskostnadane i Norge er i ferd med å verta ei alvorleg svøpe.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1777891.ece

Me ser td i SAS korleis leiiga ikkje har noko anna val enn å trua pilotar og ansette til å gå ned i løn.

I mange år har lønsforhandlingane pressa alt opp.

I USA ser me no kva som skjer når økonomien dett samman."Spøkelsesbyar" dukkar etter kvart som arbeidsplassane forsvinn.

Det kjem til Norge og.

Kommentar #13

Nils Krister Larsen

293 innlegg  605 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Hmmm

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 14:04 skrev Rolf Egil Pedersen:

  Alt pratet om et "inkluderende arbeidsliv" og "eldre arbeidstageres uvurderlige kompetanse og erfaring" er i det store og hele innøvde fraser vi hører i festtaler eller andre markeringer. I praksis er det bullshit!  Så fort man ikke kan yte 110% så nærmest leter man etter grunner å bli kvitt deg.  Og den dagen du tipper 50 er du avlegs.  Forleden så jeg en diskusjon på DN.no hvor en ung (og ganske sikkert fremadstormende, sulten og "proaktiv") arbeidstager klaget over mennesker på rundt 50 i arbeidslivet.  "De henger ikke med i teknologien" sutret vedkommende.  Og forstår ikke at det er vi rundt 50 som først tok i bruk pc, mobiltelefoni og internett.  For ca 2 år siden var jeg i et jobbintervju hvor jeg av en person på ca 30 ble spurt om "hvordan klarer du å ta til deg ny informasjon?".  Underforstått:  "Klarer gamlingen å bruke pc og mobil, mon tro?".

Vi lever i et sorteringssamfunn.  Vi sorterer bort barn vi ikke ønsker.  Og sakte men sikkert kverker vi de eldre vi opplever som en "belastning".  Så også på arbeidsmarkedet.

 Jeg liker din vrede! Hva vil du gjøre med den? Jeg vil nødig oppfordre til krig mellom vår generasjon og barnas. Og det er helt klart at de klarer seg ikke uten oss, like lite som vi klarer oss uten dem. Hva kan vi som "er blitt avlegs" finne på sammen? Dersom noen helst ser oss dette ut av systemet burde vi være istand til å skape oss våre alternative tilværelser. De fleste over 50 burde ha grunnlag godt nok til å finne på noe - og gjerne sammen om man står i veien for de unge? Har du noen gode forslag?

Kommentar #14

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Krise for ungdom under 25

Publisert rundt 10 år siden

 Nils Kristian:

Du nevner selvmord og verdighet, selvstendig næringsdrivende som mister sitt næringsgrunnlag og plutselig befinner seg i køen av arbeidsledig. 

La meg først si at Norge har til nå sluppet billig fra krisen, og i europeisk målestokk er ledigheten lav, for ikke å snakke om i verdensmålestokk. Likevel er krisen reel for dem som rames.

Men, voksne mennesker som har vært i arbeid har sine rettigheter i behold er sånn sett verdige trengende, ordningene er mange, sykepenger, dagpenger, attføring eller rehabilitering eller TU (tidsbegrenset ufør) Få land har så mange gode ordninger som Norge. 

Selvstendig næringsdrivende som har enkeltforetak kommer særskilt dårlig ut dersom de mister arbeidet, her er loven klar og det er lite en nav ansatt kan gjøre med det. 

Det som bekymrer meg er alle ungdommene under 25 som ikke får seg jobb. Jeg har flere i min portefølje, og noen må jeg gi sosialhjelp mens jeg strever med å finne tiltak. Det er meget krevende og arbeidsgiverne står ikke akkurat i kø for å ta imot disse. Jeg pleier å si til dem at dersom de finner en arbeidsgiver som vil ta dem inn på tiltak, så skal jeg stille opp med stønader så langt jeg kan. Noen lykkes jeg meg andre ikke. Desverre har jeg begrensede ressurser, (ikke penger men tid) og derfor opplever jeg ikke at jeg får gjort nok. Denne gruppen har det svært vanskelig og vi vet at en cv med langvarig opphold i arbeid eller studie ikke er noe særlig å slå i bordet med når du er ung arbeidssøker. 

Jeg ønsker meg arbeidsgivere som tar imot ungdom, lærer dem at det å stå opp om morgenen å komme på jobb er det som skaper verdier og gjør at man kan oppleve at man får realisert sine drømmer. 

Det er svært få som er så kreative at de kan makte dette på egen hånd. Mange ungdommer sliter med selvbilde og selvspekt og tro på egne ferdigheter. De som kan gi dem dette er voksne mennesker med erfaring fra arbeidslivet og innsikt i det å gi andre anerkjennelse for det de er (ikke det de først og fremst gjør) 

Ellers vil jeg si at slik jeg kjenner mine kolleger står det ikke på viljen til å hjelpe, men heller på de begrensede ressurser man har og det at man sliter seg ut for å prøve å hjelpe brukere av nav så langt man makter. 

Selvmordsraten kan nok ikke nav ansatte gjøre noe med, jeg har nok opplevd at noen antyder slike løsninger, det gjør meg alltid trist, 

fordi 

Jeg kan ikke overta brukers ansvar for eget liv, jeg kan prøve å hjelpe med de virkemidler jeg har, men valget mellom alternativene må den enkelte ta selv. 

Kommentar #15

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Hmmm

Publisert rundt 10 år siden

Du skriver at man er avlegs etter 50

vel, jeg jobbet i posten i 32 år (fram til 48) omskolerte meg til sosionom, ferdig som 52 åring og fikk arbeid med en gang.

Jeg gikk inn en krise, tenkte løsninger, satte meg klare mål og delmål på veien. 

for den som vil finnes det som regel alltid muligheter, 

07.11.09 kl. 14:04 skrev Rolf Egil Pedersen:07.11.09 kl. 12:32 skrev Nils Krister Larsen:

 Ja, du stiller gode spørsmål. De aller fleste mennesker ønsker å være deltagere og ikke tilskuere. Der burde være mange muligheter for å finne løsninger for de som av helsemessige årsaker bare i en viss grad kan delta. Løsningene finnes. Om vi alle er villige til å flytte litt på oss selv. Ingen av oss har bedt om å bli født, men etterhvert vokser vi til og da vil vi alle gjerne være med. Alle mennesker er spesielle og alle har noe de kan bidra med. Kan du ikke jobbe på våpenfabrikk kan du kanskje holde et annet menneske i hånden. Vanskeligere er det ikke. Ville jeg gjerne tro...

  Alt pratet om et "inkluderende arbeidsliv" og "eldre arbeidstageres uvurderlige kompetanse og erfaring" er i det store og hele innøvde fraser vi hører i festtaler eller andre markeringer. I praksis er det bullshit!  Så fort man ikke kan yte 110% så nærmest leter man etter grunner å bli kvitt deg.  Og den dagen du tipper 50 er du avlegs.  Forleden så jeg en diskusjon på DN.no hvor en ung (og ganske sikkert fremadstormende, sulten og "proaktiv") arbeidstager klaget over mennesker på rundt 50 i arbeidslivet.  "De henger ikke med i teknologien" sutret vedkommende.  Og forstår ikke at det er vi rundt 50 som først tok i bruk pc, mobiltelefoni og internett.  For ca 2 år siden var jeg i et jobbintervju hvor jeg av en person på ca 30 ble spurt om "hvordan klarer du å ta til deg ny informasjon?".  Underforstått:  "Klarer gamlingen å bruke pc og mobil, mon tro?".

Vi lever i et sorteringssamfunn.  Vi sorterer bort barn vi ikke ønsker.  Og sakte men sikkert kverker vi de eldre vi opplever som en "belastning".  Så også på arbeidsmarkedet.

Kommentar #16

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Hmmm - systemet er i endring

Publisert rundt 10 år siden

Systemetet er i endring - fra 1 mars får vi AAP (arbeidsavklaring) som erstatter rehab, attføring, og TU. 

Det betyr blant annet at det må sendes meldekort og at fokus rettes mer mot hva som kan gjøres for at brukers problem kan løses med den konsekvens at man kan komme tilbake i arbeid. 

Nå er det opp til stortinget å  bevilge nok ressurser til nav - dette er en stor oppgave. 

07.11.09 kl. 09:10 skrev Nils Krister Larsen:07.11.09 kl. 07:56 skrev Morten Christiansen:

Merkelig at en forutsetter at hvis en ikke får det en vil så oppfordrer systemet til løgn og bedrag. Kan man ikke akseptere reglene slik de er ment? Er det slik at hvis man ikke får det som man vil så har man lov til å svindle staten?

 Ingen har lov til å svindle noen som helst. Men det må være mulig å vurdere den enkeltes situasjon sett i lys av den sammenhengen hver enkelt står oppi. VI har veldig mange nå som er trygdet. Alle er sikkert trygdet i henhold til lover og regler. Jeg tror likevel at mange av disse nå ville vært i en eller form for arbeide eller samfunnstjeneste om systemet også hadde fanget opp hvem den enkelte faktisk var.

Kommentar #17

Nils Krister Larsen

293 innlegg  605 kommentarer

RE: Krise for ungdom under 25

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 18:25 skrev Rune Tveit:

 Nils Kristian:

Det som bekymrer meg er alle ungdommene under 25 som ikke får seg jobb. Jeg har flere i min portefølje, og noen må jeg gi sosialhjelp mens jeg strever med å finne tiltak. Det er meget krevende og arbeidsgiverne står ikke akkurat i kø for å ta imot disse. Jeg pleier å si til dem at dersom de finner en arbeidsgiver som vil ta dem inn på tiltak, så skal jeg stille opp med stønader så langt jeg kan. Noen lykkes jeg meg andre ikke. Desverre har jeg begrensede ressurser, (ikke penger men tid) og derfor opplever jeg ikke at jeg får gjort nok. Denne gruppen har det svært vanskelig og vi vet at en cv med langvarig opphold i arbeid eller studie ikke er noe særlig å slå i bordet med når du er ung arbeidssøker. 

Jeg ønsker meg arbeidsgivere som tar imot ungdom, lærer dem at det å stå opp om morgenen å komme på jobb er det som skaper verdier og gjør at man kan oppleve at man får realisert sine drømmer. 

Det er svært få som er så kreative at de kan makte dette på egen hånd. Mange ungdommer sliter med selvbilde og selvspekt og tro på egne ferdigheter. De som kan gi dem dette er voksne mennesker med erfaring fra arbeidslivet og innsikt i det å gi andre anerkjennelse for det de er (ikke det de først og fremst gjør) 

Jeg kan ikke overta brukers ansvar for eget liv, jeg kan prøve å hjelpe med de virkemidler jeg har, men valget mellom alternativene må den enkelte ta selv. 

 Rune Tveit, Du peker på mange viktige saker og jeg er glad for at du tar deg tid til å bidra med din innsikt i denne debatten. Jeg er også glad for at du bringer inn de mange problemer som unge står overfor. Hva mer kan gjøres for å åpne flere dører?

Kommentar #18

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmmm

Publisert rundt 10 år siden
07.11.09 kl. 14:50 skrev Nils Krister Larsen:

 Jeg liker din vrede! Hva vil du gjøre med den? Jeg vil nødig oppfordre til krig mellom vår generasjon og barnas. Og det er helt klart at de klarer seg ikke uten oss, like lite som vi klarer oss uten dem. Hva kan vi som "er blitt avlegs" finne på sammen? Dersom noen helst ser oss dette ut av systemet burde vi være istand til å skape oss våre alternative tilværelser. De fleste over 50 burde ha grunnlag godt nok til å finne på noe - og gjerne sammen om man står i veien for de unge? Har du noen gode forslag?

 Hadde jeg sittet med et fasitsvar så ville jeg sikkert fått en eller annen pris......  Men jeg tror det er viktig å ha en god aldersspredning i arbeidslivet.  Også på ledernivå.  Den relative andelen av befolkningen over 50 år øker, mens gruppene under 50 år stagnerer eller minker i antall.

Nova rapport 16/07 konkluderer:   En undersøkelse fra kommunesektoren (Solem et al. 2005) viser at over halvparten av kommunale ledere synes å ekskludere eldre søkere (50+).  Tilsvarende spørsmål i en undersøkelse fra MMI i 2005, kan tyde på at ekskludering av eldre søkere er mer utbredt i privat enn i offentlig sektor.

Hvorfor?  Fordi vi lever i et samfunn hvor det er liten kontakt mellom aldersgruppene?  Fordi man ikke klarer å skilne mellom arbeidsevne og arbeidsprestasjon?  Ett av nøkkelordene er "inkludering" og det vil også bety at en arbeidstager skal ha mulighet for utfordring, vekst og utvikling selv om man er blandt "seniorene".  Jeg har eksempler fra bedrifter hvor ansatte over 60 ikke er blitt sendt på kurs "fordi de allikevel snart går av.....".  Slike ledere skulle ha vært kjeppjaget!  På den andre siden må eldre arbeidstagere ikke være redde for å slippe til de yngre.  Det er tross alt de som skal bære bedriften videre.

Vel, dette ble et sidespor i debatten.  Men jeg tror allikevel vi ikke kommer utenom dette.  Vi må alle huske på at det å bli eldre ikke er noen sykdom! 

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
25 dager siden / 1681 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
5 dager siden / 1604 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
25 dager siden / 1198 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
21 dager siden / 1154 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 876 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
15 dager siden / 823 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 792 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere