Elias Per Vågnes

235    10902

Å forlate trua

Vi har fått sterke vitne mål om det å miste trua. Forteljingane kjem frå personar som har vore svært aktive i miljøet, og opplevd dramatiske endringar både når det gjeld religiøst grunnlag og det sosiale liv. Som utbrytarar har dei forsaka mykje

Publisert: 6. jan 2012 / 1098 visninger.

Det vekkjer medkjensle og gjev lærdom å lese slike forteljingar. Der er vel mange som set åleine og slikkar "sine sår", og mange er nok også i ferd med å ta steget ut av skapet. For desse gruppene er nok beretningane til stor trøyst.

Men for mange av oss er vel ikkje endringane så dramstiske, og mange tilliks med meg, kjenner slett ikkje noko tap ved å verte kvitt trua, men rett og slett fridom frå eit kvelartak. I så måte er vel mi historie rimeleg representativ.

Eg vart inndoktrinert den kristne trua med himmel og evig fortaping. Eg veit at desse forestillingane dominerte trua mi i 7-ærs alderen, for då mista eg bror min. Å forsone meg med at slik handling var Guds vilje, var det vanskeleg å forsone seg med og eg såg på det som ein personleg straffedom. Når eg ser på hendinga i ettertid, så er eg ikkje i tvil om min gryande skepsis til mi barnetru starta der. Den næraste tilknytninga eg hadde til det kristne miljøet, var søndagsskulen, men der braut eg ut i 13-års alderen og har etter den tid knapt sett min fot i lavkyrkjelege forsamlingshus i samband med religiøse møte. Den siste gongen eg med visse veit at eg bad ei bøn, var eg i 14-15 års alderen då eg heldt på å misse endå ein bror.

Bevisst drifting vekk frå kristne miljø starta i ved konfirmasjonen. Ei vitjing på eit vekkelsesmøte, sette ein støkk i meg som set i ryggrada den dag i dag. Personleg kristne og vanlege menneskje levde i mi heimbygd i segregerte miljø. Dei som vilde vere med i flokkene av "ekte kristne" måtte forsake verdslege gleder som dans, kino, fotball og alkohol. Den som ikkje forsake verdslege gleder, vart ikkje oppfatta som kristne og vantrveist difor i desse pietistiske miljøa. Ettersom åra gjekk vart avstanden større og større.

Men eg og kona gifte oss i kyrkja og alle borna våre er døypte. Det siste bar eg sjølv til dåpen.

Mine foreldre var ikkje særleg aktive som kristne og tvinga heller ikkje borna til religiøse sysler. Men dei båe aksepterte trua som det einaste gangnbare livssynet, og dette hang ved meg opp i gjennom åra, særleg det som gjekk på synd og straff.

Mitt definitive oppgjer med barnetrua, tok eg ved å analysere læra om helvete. Då var eg i godt vaksen alder med den kunnskap og vurderingsevne det gav. Mi vurdering resulterte i at eg såg på helveteslæra som eit menneskleg makkverk kokt saman av vonde maktmenneskje. Der er ikkje ein tøddel som kan kome frå eit høgtståande vesen. Denne handinga i livet kjendest som ein skikkeleg vekkelse som gav meg evne til å sjå på religion med nye auge. Før eg kom så langt hadde religionen lagt som ei klam bør på sinnet.

Heile utviklinga fram mot "fødd på ny" gjekk gradvis. Mitt oppgjer med barnetrua førde ikkje til at eg mista ein einaste ven eller noko kulturliv eg sette pris på. Den nye religiøse fridomen gjer at min respekt for boka med "dei svarte permane" er om lag som for alle andre forteljingar. Det gjer at eg kan lese Bibelen med heilt nye auge og på fritt grunnlag. Og ettersom tida går vert eg meir og meir undren over at desse heilt menneskelege beretningane ført i pennen av kunnskapslause forfattarar framleis har slikt nakketak på mange menneske.

Eg er agnostikar og soleis kan eg ikkje definitivt avsverje at det fins overnaturlege makter, men den guden Bibelen gjev eit bilete av, er ikkje noko alternativ. Og det kjennes som ein stor fridom å kome fram til den erkjenninga.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2784 kommentarer

Hei igjen!

Publisert rundt 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg vart inndoktrinert den kristne trua med himmel og evig fortaping. Eg veit at desse forestillingane dominerte trua mi i 7-ærs alderen, for då mista eg bror min. Å forsone meg med at slik handling var Guds vilje, var det vanskeleg å forsone seg med og eg såg på det som ein personleg straffedom. Når eg ser på hendinga i ettertid, så er eg ikkje i tvil om min gryande skepsis til mi barnetru starta der.

Gud pleier å få skylden for det meste som går galt her i verden. Og etter syndefallet har det meste godt på tverke, men slik var det ikke i begynnelsen. Selv om Gud har kontrollen på de store ting som skal hende, så overlater Han verden til denne verdens gud, som er Satan.  Hele verden ligger i det onde, står det.

Gud ønsker ikke at noen skal dø som unge mennesker, Han satt jo alderen til 120 år, men gjennom syndefallet er verden blitt slik som den er.  Jeg skjønner godt de som ikke kan tro ved fornuften, men alternativet er ikke mye verdt det heller.  En eksplosjon som resulterte i djevelskapen?

Da jeg tok imot Jesus for 30 år siden, var det ikke ved nitidig gransking og følelser, men med denne enkle bønnen:  "Kjære Jesus, om du lever, kom inn i mitt liv, og jeg vil gi hele livet mitt til deg!" Da kom Jesus, og da fikk jeg møte Han for første gang, det som bibelen kaller, og bli født på ny!  

Det er mitt svar til deg, Elias, jeg skulle ønske at du ville vende om, ved hjelp av den samme bønnen.

www.evangeliekirken-arendal.no

Svar
Kommentar #2

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Gud pleier å få skylden for det meste som går galt her i verden. Og etter syndefallet har det meste godt på tverke, men slik var det ikke i begynnelsen. Selv om Gud har kontrollen på de store ting som skal hende, så overlater Han verden til denne verdens gud, som er Satan.

Godt Anders !!

Svar
Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

God dag og godt år, Anders Helge!

Publisert rundt 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Det er mitt svar til deg, Elias, jeg skulle ønske at du ville vende om, ved hjelp av den samme bønnen.

Godt å sjå at du framleis er oppegåande. Eg byrja å tru at ditt fråvær skuldast at noko var gale.

Eg har lest din "min kamp" som du har lagt ut på nettet. Din enorme energi vekkjer respekt, men det ser også ut til at du slit på dei som er rundt deg same kor gode mål du har med det du gjer. Eg kan ikkje fri meg frå å  tenkje at dersom din energi hadde heldt stø kurs, så kunne du ha nådd langt.

Eg kan godt forstå at dei som minnes kristenlivet i form av tette nettverk, song og musikk, samt religiøst dop kan kjenne det slik at noko har gått tapt. For meg er det ikkje slik. Den form for kristen tru eg hadde ser eg i ettertid på som eit mareritt. Eg er glad for at forkynnande kristendom er ute av barneskulen og dermed mental omskjering av forsvarslause ungar.

Svar
Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2784 kommentarer

Et godt nytt år,

Publisert rundt 6 år siden

Elias! Joda, jeg er høyst oppegående, men da Langesæter sluttet å skrive her, forsvant noe av min motivasjon!

Det var hyggelig at du har tatt deg tid til å lese gjennom nettboken min, "Min kamp!" Og en kamp har det vært, og for å kommentere det med stø kurs, så har det hele tiden vært min mening og overflødiggjøre meg selv i kristent arbeid.  Da kunne jeg gjøre andre oppgaver som Herren har lagt foran meg. 

At jeg "slit på folkene som er rundt meg," er kanskje litt sant.  Men det er utrolig mye sirup i baken til kristenfolket, når ting skal gjøres! Jeg har av og til undret meg hva Paulus hadde fått gjort i Arendal, dersom han hadde blitt boende her ett års tid.  Ja, vi kan bare spekulere.  

I de siste årene har jeg konsentrert meg om web-TV og radio-TV.  I det mediet er det virkelig vanskelig å få kyndig hjelp, så det er framdeles intet nytt under solen!

Ja, ja, vi treffes nok igjen her på verdidebatt, men som du skjønner, så blir det ikke så ofte som før. Men så skal det også noe til å holde din fart i svingene!

Svar
Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Å vite det man ikke vet

Publisert rundt 6 år siden

Sitat: Der er ikkje ein tøddel som kan kome frå eit høgtståande vesen.

Når man "vet" noe uten sikre beviser, så har man en overbevisning, en tro. Det er det du forkynner her. Jeg vet imidlertid ikke om du er klar over det.

Det virker generelt som om du ikke er i nærheten av å skille mellom overbevisning og beviste fakta. Det er ikke noe i uttrykksformene dine som tyder på at du vet at overbevisninger sitter i hodet også når det gjelder dine. Det er ikke empiri. Virkligheten er utenfor hodet. Det inne i hodet er kun objektivt sant om det avspeiler helt presist det utenfor.

Siden mennesker med høy intelligens, mye kunnskap og stor evne til refleksjon faktisk er overbevist om det motsatte som deg, så må du nødvenigvis ha opphøyet deg til å tenke fantastisk mye bedre enn dem, siden disse er så laverestående at de ikke lykkes avsløre disse laverestående vesen (du brukte uttrykket høytstående vesen om motparten.)

Deri ligger et selvbedrag du deler med mange, et ego med litt for høyt skonummer. En liten gud i sin personlige opplevelse av virkligheten. Det er det man kaller mesiaskompleks. Hvor stort eller lite det er, har jeg ikke mulighet for å ha presise meninger om.

Jeg er alltid litt redd for å gjøre slike analyser på VD. Man vet aldri hvor man har sensurspøkelset.

Svar
Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Deri ligger et selvbedrag du deler med mange, et ego med litt for høyt skonummer.

og med kva fullmakt deler du ut slike karakteristikkar? Er du viss på at du ikkje ser ditt eige bilete i spegelen?

Svar
Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

med kva fullmakt deler du ut slike karakteristikkar?

Hva har fullmakt med saken å gjøre?

Sitat: Er du viss på at du ikkje ser ditt eige bilete i spegelen?

Det var ikke begrunnelsen. Jeg brukte logisk bevisføring og du svarer med noe som virker være assosiasjonstenkning.

Man blir ikke klartenkt uten å skille logisk argumentasjon fra assosiasjonstenkning.

Svar
Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Som

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Jeg brukte logisk bevisføring

er tufta på kva?

Svar
Kommentar #9

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Ståsted

Publisert rundt 6 år siden

Jeg ser at du kommenterer i forhold til dem som har mistet troen. Det er vel sånn at vi tar til oss det som bekreftelse for vårt eget ståsted. I så måte vil jeg peke på at det er kommet noen innlegg om noen som ikke hadde noen tro tidligere men som nå har funnet troen. jf eks K O Myglands og A Vada sine innlegg. Jeg har også sett vitnesbyrd av andre som har funnet troen i enkelte kommentarfelt. 

Du skriver jo ofte om hvor lite tiltrekkende den kristne Guden er, og dersom man legger de mest dramatiske tekstene i GT til grunn, samt egne traumer, så kan jeg forstå dette. 

Samtidig er jeg uenig i din beskrivelse av GT sine fofattere som kunnskapløse, tvert i mot mener jeg at skriver på et høyt nivå. Jeg har for eks lest en del passajer i Koran, og det som slår meg når jeg leser der er hvilken dramatisk forskjell det er med hensyn til tekstenes nivå. Tekstene i Koran minner om forfatter på undgdomnivå, litt ufullendte og klønete,men tekstene i bibelen holder jevnt over høyt faglig nivå. 

En annen sak, et at tekstene i GT dreier seg om menneskenes historie og deres erfaringer med Gud, og svært mange av dem er samfunnkritiske og politiske tekster i sin samtid. Andre er prosa og salmer. Tekstene er forbausende ærlige, og lager ikke noe kosebilde av virkeligheten, heller ikke av Gud og hans etterfølgere. De er ikke skjønnnmaling av Gud og verden, men dramatiske fortellinger fra en virkelighet fjernt fra vår egen. 

Sånn sett kan spørre seg om Gud burde prøvd å pynte litt på fortellingen, i den hensikt å fremstå mer vakker for oss. Men Gud er Gud, og overlater underlig nok oss å ta stilling, han kunne jo manipulert oss. 

Han gjorde ikke det, noe som sier meg at vi får del i den usminkende sannheten, både om oss selv og om Gud!

Svar
Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

I fjerde avsnitt står premissene.

Svar
Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Som din konklusjon

Publisert rundt 6 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Sånn sett kan spørre seg om Gud burde prøvd å pynte litt på fortellingen, i den hensikt å fremstå mer vakker for oss. Men Gud er Gud, og overlater underlig nok oss å ta stilling, han kunne jo manipulert oss.

er sitatet heilt greitt, og ut i frå di tru på at det er Gud som har forfatta Bibelen, så kan du vel ikkje lande på anna forklaring.

Det er rett at her er vitnemål som seier at hadde tapt trua, men returnert til folda. Men det eg les av dei fleste som kjem med slike vitnemål, er at dei var utsett for sterk tvil eller fornekta si tru. Difor har dei bore på trua heile tida. Menge av dei kjende vel også sterk dragning til det fellesskapet dei hadde tapt.

Men eg trur at den prosenten som finn attende til folden er forsvinnande få samanlikna med talet på dei som religion på ei armlengdes avstand for all ettertid. Der er mange med meg som forlet trua som ikkje kjenner noko sakn, men tvert i mot ei stor lette over å vrte kvitt absurde forestillingar. For meg kjem det aldri på tale så lenge eg får behalde vetet. Eg plar samanlikne mitt forhold til religion med mitt forhold til julenissen, etter å ha sett far min ta på seg nissedrakta er det umogleg å tru på julenissen.

Og heile min forstand fortel meg at Bibelen ikkje er forfatta av ein almektig skapning med stor kunnskap. Ja, eit slikt vesen har ikkje ein gong lest korrektur ettersom så mange er usamde om kv som står mellom dei svarte permane. Dersom innhaldet i Bibelen var guddommeleg, så hadde innhaldet vore så klårt for alle at ingen kunne missforstå. Langt mindre føre krig mot kvarandre fordi ein er usamd om innhaldet.

Av dei tinga som står klart og tydeleg beskreve i Bibelen, slik som Skapelsesberetninga, Storfloa, Josva stoppa jordrotasjonen, osv, osv, kan ein med dagens kunnskap slå fast at skildringane ikkje heng på greip.

Og korleis Jahve skaffa seg sitt fyrste presteskap (Mb; 32 kap.27)  og massakren på Midianittane(4.Mb;31. kapittel) skulle vere nok til å skreme eitkvart normalt menneske på flat mark. Men underleg nok er det ikkje slik.

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
12 minutter siden / 24 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1109 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
12 minutter siden / 24 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1109 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
5 minutter siden / 188 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
7 minutter siden / 1796 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
11 minutter siden / 188 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
17 minutter siden / 188 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
25 minutter siden / 1377 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
31 minutter siden / 213 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1377 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 188 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 188 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1377 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 188 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere