Roald Øye

Pensjonist
169    997

Arendal Frikirke viser vei

Det har i de siste måneder av 2011 foregått en diskusjon i Arendal Frikirke om menighetens støtte til Kirkens Nødhjelp, og og innholdet i en «Prinsipperklæring om Misjon til Israel og folkeslagene».

Publisert: 29. des 2011 / 2256 visninger.

Arendal Frikirke har altså med knapt flertall besluttet å la den økonomiske støtten fra menigheten gå til andre kristne hjelpeorganisasjoner enn Kirkens Nødhjelp. Det ble vedtatt på menighetsmøte den 2. des. 2011. Atle Sommerfeldts kommentar i «Dagen» til vedtaket var treffende: «Dersom Arendal Frikirke skulle følge resonnementet sitt, bør de også se på medlemsskapet sitt i Norges Kristne Råd». Ja, tiden er overmoden for et slikt nytt blikk, for lederen for Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveits og Atle Sommerfeldts teologiske plattform overfor Israel er presis den samme. Det gjelder også for Lutherske Verdensforbunds leder, biskop Younan, som har sagt at «opprettelsen av staten Israel i 1948 var en grov synd mot Gud». En utmeldelse av både Lutherske Verdensforbund og Kirkenes Verdensråd vil være et betimelig signal fra lutherske frimenigheter om at noe er galt med organisasjonenes teologi. Fortjener ikke israelerne/jødene også av historiske grunner vår helhjertede støtte?

Kairosdokumentet «Et sannhetens øyeblikk» fra 2009 har blitt kritisert fra mange hold, men våre biskoper og lederen for Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, har lovprist dokumentet. Palestinske kristenledere bruker det til å delegitimisere Israel, og sammen med sine muslimske blodsbrødre kjemper de utrettelig for å utslette Israel. Er dette naturlige samarbeidspartnere for Den Evangelisk Lutherske Frikirke?

En ny holdning til de kristne samarbeidspartnerne i «Palestina» er kanskje på gang. Frikirkens prinsipperklæring om«Misjon til Israel og folkeslagene» fra 2009 kan bli revidert p.g.a. Arendal Frikirkes initiativ. Erklæringen slik den nå lyder, aksepterer både en enstats- og en tostats-løsning, som i første tilfelle vil føre til at Israel umiddelbart slutter å eksistere som en suveren jødisk stat. Ledelsen i kirkesamfunnet ser hittil ikke ut til å ha hatt problemer med å akseptere en slik politisk utvikling. Frikirken i Kristiansand har i nov. 2011 satt ned et utvalg som skal se på formuleringene i prinsipperklæringen og finne ut om det er avsnitt som bør endres. Som medlem av Frikirken har jeg lenge følt meg bondefanget på grunn av kirkesamfunnets medlemsskap i organisasjoner som svikter i Israelspørsmålet. Endelig ser det ut til at noen tar ansvar.

Det er dramatisk at en ny «palestinsk» stat planlegges på de gamle bibelske landområdene, Samaria, Judea, Gaza og halve Jerusalem. Og at den skal være «judenfrei»! Det er denne modellen FNs flertall håper å drive gjennom i 2012. Også Norge går inn for denne løsningen. Det er et klart brudd på San Remo-traktatens bestemmelser. Kristenheten ser ut til å ha akseptert palestinernes endelige mål: oppløsning av den israelske stat!

«En israelsk stat på bibelsk grunn er for alltid forbi», doserte prof. Ole Hallesby for sine studenter ved MF i 1928: Så feil kunne en anerkjent teologisk professor i 1920-årene ta. Noen år etter «katastrofen» i 1948 kom han til sannhets erkjennelse - i følge misjonær Per Faye Hansen, som i 1961 besøkte ham på dødsleiet, og hans datter Gro Wenske, som har videreformidlet denne opplysningen. «Den tid var ikke for alltid forbi», slik professoren profeterte i en mannsalder for teologiske studenter, som skulle bli prester i Den Norske Kirke og Frikirken. Resultatet ser vi i dag: Erstatningsteologien råder stort sett grunnen i de to lutherske kirkesamfunnene. Hallesbys feilvurdering viser oss at selv skriftlærde kan bli forført av flertallsnarrativen. Det fikk Hans N. Hauge erfare på 1800-tallet. Og Jesus i sin tid!

Opprettelse av en palestinsk stat har foreløpig stoppet opp i Sikkerhetsrådet. I oktober 2011, stemte bare 8 land for - en for lite! President Abbas satser nå på FNs Hovedforsamling der 108 stater har lovet å gi ham sin støtte til en resolusjon om en palestinsk stat på de bibelske landområdene, når saken kommer opp der på nyåret 2012. Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, har sagt at Norge vil stemme for, selv om det er brudd på Oslo-avtalen, som bestemte at forhandlinger mellom partene skulle være eneste vei å gå i fredsprosessen!

Før et slikt forslag blir fremmet i FN, vil palestinerne prøve en snarvei via

Sikkerhetsrådet, og bare hvis USA bruker vetoretten sin og hindrer det rettsstridige forslaget i å bli vedtatt, vil spørsmålet bli tatt opp i FNs Hovedforsamling. Da kan Norge komme til å bli medskyldig i et overgrep overfor Israel og det jødiske folk. Det er dramatisk. Lederskapet i de to lutherske kirkesamfunnene ser ut til å svikte Israel og jødene, slik som kristenheten har gjort så ofte før i historien. Lederne i menigheter og kristne organisasjoner må advares, slik at de ikke av uvitenhet eller for å være politisk korrekte inntar folkeflertallets fordomsfulle kritikk av Israel.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Leif GuIIberg

71 innlegg  6297 kommentarer

Feil igjen....

Publisert over 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Det gjelder også for Lutherske Verdensforbunds leder, biskop Younan, som har sagt at «opprettelsen av staten Israel i 1948 var en grov synd mot Gud»

Nei, biskop Younan i Lutherske Verdensforbundet har aldri sagt dette. Men det han har sagt er at den israelske okkupasjonen er en synd mot Gud.

Jeg regner med at Øye øyner forskjellen.

Svar
Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

denne sauen

Publisert over 5 år siden

er allerede slaktet

Svar
Kommentar #3

Roald Øye

169 innlegg  997 kommentarer

Arendal Frikirke viser vei

Publisert over 5 år siden

Leif Gullberg regner med at jeg ser forskjellen på  to ulike formuleringer, og jeg takker for tilliten. Lederen for Lutherske verdensforbund, biskop Younan, misbruker Guds navn uansett hvilken av de to utsagnene som er autentiske. Det er nemlig en fullt lovlig okkupasjon etter folkeretten, som Israel "har gjort seg skyldig i". Se på FN- vedtak i 1948 og Sikkerhetsrådets resolusjon 242 i 1967. Biskopens utsagn er uansett lite tillitsvekkende av en åndelig leder. 

Svar
Kommentar #4

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Dokumentasjon, Roald Øye?

Publisert over 5 år siden

"Palestinske kristenledere bruker det til å delegitimisere Israel,

og sammen med sine muslimske blodsbrødre kjemper de utrettelig for å utslette Israel".

Kan Roald Øye leggja fram konkret dokumentasjon av denne dryge påstanden?

Og meiner Øye at krigen i 1947-48 var i samsvar med Guds gode vilje?

Eg får aldri svar på spørsmål om den sekulære "demokratiske" staten 

er ervingane til det Guds folk Moses og profetane forkynner, ?

I so fall vert dette ein merkverdig "Erstatningsteologi"!

Og er IDF , med m.a. sine tusenvis av abortar som del av systemet,

ein del av Guds plan for Israel?

Det er merkverdig at frikyrkjene skulde kjenna seg meir på linje med jødar,

som avviser Jesus,

enn palestinske kristne leiarar som reknar si slekt attende til dei første kristne?

Svar
Kommentar #5

Arnt Thyve

17 innlegg  1299 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Og meiner Øye at krigen i 1947-48 var i samsvar med Guds gode vilje?

Det er vel ikke så ofte kriger i vår tid er i samsvar med Guds gode vilje? Nå var det vel heller ikke Israel som startet krigen i 1948. Hvis ikke araberne hadde prøvd å utslette Israel den gangen hadde palestinerne hatt sitt eget land nå. Det landet hadde vært mye større enn det de kan drømme om å få i dag. Som man reder, ligger man...

Øye har et poeng hvis en tar i betraktning at palestinske kristenledere krever at alle flyktninger skal vende tilbake. Det vil i praksis bety det samme som å ødelegge den israelske staten.

Palestinske kristne ledere kan jo selvsagt påstå at de er i slekt med de første kristne, men de kan vel ikke akkurat bevise dette? Det er selvsagt gunstig for dem å minske jødenes rolle i kristenheten, men det er nok ikke annet enn et nytt utslag av arabisk jødehat. De første kristne var jøder, ikke arabere, noe som palestinerne er. Noen av dem påstår til og med at Jesus ikke var jøde. Da skjønner man hvor man har dem. Forøvrig er det ikke Israel og jødene som er problemet til de kristne palestinerne, det er det Hamas og muslimer som er. Drap på kristne, sprenging av bibelbutikken, voldtekt av kristne jenter, og diskriminering av ymse slag er hverdagen til de kristne palestinerne. Det er ikke Israel som driver med dette, men muslimske palestinere. 

Forøvrig kan man holde med både Israel og kristne palestinere på samme tid. Begge disse gruppene hadde hatt det mye bedre uten den volden som muslimske arabere står for.

Svar
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

146 innlegg  12078 kommentarer

Utdebattert?

Publisert over 5 år siden

Robert Ommundsen skrev:  Denne sauen er allerede slaktet.

Det trodde jeg også.  Det ble vel gjort her:  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread219364/#post_219364

Svar
Kommentar #7

7 innlegg  815 kommentarer

slaktet og spist

Publisert over 5 år siden

2 runder med røkt pinnekjøtt i julen, og det er rester til en runde til.

ok, en digresjon. (er det det, det heter for dere som kan fremmedord?)

Svar
Kommentar #8

Roald Øye

169 innlegg  997 kommentarer

Leif Gullberg bør lese Bibelen

Publisert over 5 år siden

Leif Gullbergs retoriske spørsmål til meg om krigen i 1947/48 var i samsvar med Guds gode vilje, har blitt besvart av Arnt Thye på en utmerket måte. Les svaret hans en gang til! " Dei dryge påstandane mine" om palestinernes forsøk på å delegitimere og utslette Israel har han også besvart.  At den sekulære demokratiske staten Israel ikke er en mønsterstat, kan mange si seg enig i. At de likevel er arvinger til det lovede land, viser Guds trofasthet til løftet han en gang ga Jakobs (Israels) barn. De skal få landet uten å bli avkrevd noe, for de er arvinger. Er ikke det fantastisk? Men en dag skal lyset gå opp for dette ulydige og ugudelige folket, den dagen de ser at Jesus var den Mesias, som de "har gjennomstunget". Da skal jødefolket få en stor oppgave i Guds fresesplan for oss mennesker. Les om det i Bibelen!

Svar
Kommentar #9

Leif GuIIberg

71 innlegg  6297 kommentarer

"Leif Gulberg bør lese Bibelen"

Publisert over 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Leif Gullbergs retoriske spørsmål til meg om krigen i 1947/48 var i samsvar med Guds gode vilje,

Alltid et godt råd dette, men hva med å lese hva man svarer på først? Det skulle vel ikke være en annen enn Leif Gullberg som har stilt deg dette retoriske spørsmålet?

Svar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 5 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 15 timer siden / 227 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 19 timer siden / 507 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 19 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 22 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 23 timer siden / 147 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 5 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 15 timer siden / 227 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 19 timer siden / 507 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 19 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 22 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 23 timer siden / 147 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
5 minutter siden / 2638 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
10 minutter siden / 2638 visninger
Haakon Omejer Sørlie kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 1 time siden / 231 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2638 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2638 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 3 timer siden / 227 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2638 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2638 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 230 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 6 timer siden / 231 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 6 timer siden / 2638 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 6 timer siden / 230 visninger
Les flere