Øyvind Barland

6    14

Blir man ondskapsfull av å være gal - eller gal av å være ondskapsfull?

Når noen foretar uhyrlige og onde handlinger snur vi oss automatisk mot psykiatrien for å lete etter årsaken. Sår vi i fare for å fornekte ondskapens eksistens på den ene siden, - og samtidig mistenkeliggjøre psykisk syke?

Publisert: 22. des 2011 / 1014 visninger.

Vi lever i en tid der onskapen som realitet langt på vei blir fornektet. Hvis man skulle være så uforsiktig å si at en person er ond, blir vi umiddelbart korrigert. Handlingene kan være onde, men ikke mennesket kvitteres det. Samtidig er "den onde" i Bibelen kalt Djevelen, avskaffet. Men vi blir stadig minnet på at djevelskapen fremdeles eksisterer.

Med en slik virkelighetsoppfatning er det ikke rart at man automatisk leter etter en forklaring i sinnet til den som har gjort onde handlinger. Han må ha hatt en vanskelig oppvekst, var undertonen i gårsdagen program om Anders Berhring Breiviks oppvekst. Han er syk og dermed utilregnelig, sier rettspsykiaterne.

Det kan godt hende at begge har rett, men ligger dermed selve årsaken til de onde handlingene i sykdommen eller i oppveksten? Står vi ikke da i fare for å mistenkeliggjøre mange uskyldige mennesker som allerede sliter tungt nok? Blir konsekvensen at vi må sperre inne alle som sliter med psykoser eller vrangforestillinger, eller lider av paranoia eller tvangstanker? Mener vi at disse er potensielle terrorister som går anonymt i blant oss?

Hva kommer egentlig først. Galskap eller ondskap. Kan det ikke like gjerne være slik at vi blir syke av hat, bitterhet, hevngjerrighet, eller for den saks skyld grådighet? Da kommer ondskapen først - og så galskapen. Gjennom at vi åpner oss opp for hatet, kan hatet komme til å besette vårt sinn slik at vi blir sprøyte gale. For vi er vel enige om at å tenke gode tanker, gir et sunt sinn?

Men hvor kommer så det onde fra? I en time om det onde i troslære på bibelskolen for over 20 år siden utbrøt læreren: "Takk gode Gud at det finnes en djevel!" Vi stakkars studenter holdt på å ramle av stolene. Men læreren fortsatte: "For dermed er ikke mennesket opphavet til all ondskapen i verden! Vi er syndere - ikke smådjevler!" Aner vi ikke at bak hatet finnes det krefter som er større enn våre tanker, og som kan besette oss slik at vi til slutt mister styringen over oss selv, inkludert våre tanker? Da finnes det sikkert også en diagnose som passer!

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

"Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde."

Publisert rundt 6 år siden

Det er rett som du skriver. Øyvind - at det onde som forklaringspunkt krever en aksept av at vi mennesker kan påvirkes av krefter utenfor oss til handlinger vi sånn sett ikke oppleves å bli alene om i utføringen.  De blir da utført under påtrykk av ondskap i åndeverdenen.

Her på vd vil nok brorparten av skribenter og lesere gå for å legge ondskapen ene alene på personen og de påtrykk denne har fått gjennom virkelig levd liv mer enn å tenke at det kan være handlinger ledet av tankebygninger og stemmer fra ondskapens åndehær.

Men Jesus opplevde selv å bli fristet av Satan og når ber Herrens bønn så snakker han av egen erfaring.

Mennesket kan bli fristet til handlinger og det er viktig å være klar over det og stå den Onde i mot.  Bønnen begynner med et behov om at Gud beskytter oss mot å komme i fristelelser vi som troende ennå ikke har karakter til å motstå - våre svake punkt - for så å bli en bønn om frelse fra den onde, men for å stå den Onde i mot, så må det da ligge i bunnen en erkjennelse av at han finnes.

Jesus kunne si "Satan har ingen makt over meg."  Den troende skal vært totalt fri fra all satanisk innflytelse og tilknytning.  Det er ropet i denne bønnen - og da, hva med de ikke-torende? - de som ikke har den guddomelige åpenbaring og beskyttelse?

Svar
Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

jeg er fri

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

og da, hva med de ikke-torende? - de som ikke har den guddomelige åpenbaring og beskyttelse

fra konseptet satan,men kan selvfølgelig gjøre ondt.

Svar
Kommentar #3

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Svaret ligger i aksepten av tankebygninger

Publisert rundt 6 år siden

Vi har i de kristne samfunn sett at ledere og gjerne pastorer som vi aldri skulle tro falt på den måten de selv hadde prediket mot i årevis... falle.  Det kan være fristelser som penger og sex.

Fallet tror jeg har sin årsak i en egenrettferdiggjørelse av handlingen - som gjerne ikke er så egenrettferdig som vi tror - en åpner gjerne selv opp for en fristelse og lyst utenfor den ramme en ber om beskyttelse mot.  Og den åndelige virkelighet bidrar mer enn gjerne til at mennesket - her - tenkt en pastor - går inn i en handlingsrekke som fører med seg bare negative frukter.

Hva så med ABB?  Han ender opp med i sitt manifest og i sine senere uttalelser med å - nesten -  han er ikke syk nok til det - å egenrettferdiggjøre de drap han "måtte" uttføre.

Svar
Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Det onde.

Publisert rundt 6 år siden

Ordene "det onde" representerer hele syndens forbannelse over mennesket.  Poneros; det greske ordet for det onde, kommer fra ordet ponos som betyr smerte.  Og det ordet kommer fra rotordet penes som betyr fattig.

Se på det: det onde - synd, smerte - sykdom og fattig - fattigdom. 

Jesus knuste syndens, sykdommens og fattigdommens makt gjennom sitt forløsende verk på korset.

I Adam og Evas befaling om å legge jorden under seg, var de uten sykdom, fattigdom og synd.  Jesus har gjeninnsatt oss i Guds opprinnelige hensikter i den bedre - nye - pakt.

Svar
Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

For å svare på spørsmålet må du nesten definere ondskap. Jeg ser ikke at det skal være en grunn til å si at fordi enkelte psykiske lidelser fører til handlinger som gjør andre vondt, så skal alle med psykiske lidelser være onde. Utgangspunktet blir feil og forståelsen av psykiske lidelser blir både unyansert og gal.

Svar
Kommentar #6

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Støttes, Morten

Publisert rundt 6 år siden

Det er mange med psykiske lidelser som har funnet fram til hva de skal beskytte sitt sårbane tanke- og følelsesliv imot.  Det kan f.eks. være nyheter - virkelighet.  Noen finner mer trygghet i tekstTV enn det visuelle inntrykket.  Derimot er det mer frihet i å benytte seg av det som er opplagt fantasi - og som ikke trigger handlingsmønster så lenge en søker å unngå tankebygninger som kan føre til destruktive handlinger.

Og- jeg tror at dette gjerne kan skje med såkalte friske - hvis de åpner opp for det og lar det lagres og formes på en måte som rettferdiggjør ... ondskap.

Svar
Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Psykisk vansker dekker så utrolig mye, fra angst som rammer store deler av befolkningen i løpet av ett livsløp til mennesker med ett så ødelagt følelsesliv at de nyter å se andre lide.

Enkelte med psykiske lidelser setter seg selv til side og eksiterer kun for å glede andre, ande blir veldig opptatt av sin egen lidelse som gjør at de ikke ser andre rundt seg. Det gjør at de kan handle på en måte som oppfattes som selvsentrert. Jeg ser på meg selv at det ikke skal så mye til før jeg også blir selvsentrert. Jeg regner meg selv som normalt empatisk, og jeg bryr meg om andre, men når jeg selv ikke har det bra så blir fokuset på andre mindre og fokuset på meg selv større. Det er ikke noe sykt i dette.

Enkelte er svært sårbare, og når de føler at de blir nedvurdert, ikke forstått, tråkket på så reagerer de med sinne og kan gjøre ting som andre oppfatter som ondt. For meg er det absolutt ikke onde mennesker, men de kan gjøre ondt mot andre slik vi alle kan det(noe H.I var inne på som en frase). For meg har den verdi.

I mer ekstreme tilfeller er opplevelsen av krenkelse så altomfattende og reaksjonen så ekstrem at vi bruker betegnelser som sosiopater, antisosial PF, eller det mer folkelige psykopati. For meg blir det her vanskelig. Dette er mennesker som kan gjøre forferdelige ting, men som også er svært sensitive og sårbare på egne vegner.

Jeg ser at man helt klart kan kalle de onde, og jeg har ingen problemer med at ofrene for deres handlinger tenker slik, men for meg blir ordet ond noe som ikke beskriver personen særlig godt.

Jeg tenker også at mennesker uten noen form for lidelse er i stand til å gjøre forferdelige ting hvis de blir overbevist om at de gjør rett, eller hvis de opplever en form for hjernevask, eller rett og slett på bakgrunn av gruppepress. Jeg er nok ikke sikker på at mennesker med psykiske problemer gjør mer ondt mot andre enn mennesker uten så sterke problemer.

Det metafysiske begrepet ondskap, som i noe utenforstående som tar over en person tror jeg ikke på i det hele tatt.

Svar
Kommentar #8

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Problematisk

Publisert rundt 6 år siden

Dersom jeg har tolket dette litt vage innlegget riktig, så finner jeg det svært problematisk.

Trådstarter synes å advokatere for et bibelsk syn om at det finnes en ondskap utenfor oss selv som styrer oss ut i onde handlinger. I så fall blir vi mennesker mer viljeløse brikker i et spill, enn selvstendige individer med makt til å kontrollere vår egen situasjon.

Selve arvesynden skimtes i bakgrunnen i dette innlegget; vi er altså født i synd og dømt til frelse, eller som Roger Waters synger i "Your Possible Pasts": "By the cold and religious we were taken in hand; shown how to feel good and told to feel bad."

Jeg er enig med Morten i at begrepet ondskap er problematisk i seg selv, fordi det ekskluderer all form for dialog; ondskap kan ikke forhandles vekk, ondskap kan kun knuses. Et konkret eksempel på hva en slik holdning representerer er Bush og hans "Axis of evil".

Morten skriver videre: "Jeg tenker også at mennesker uten noen form for lidelse er i stand til å gjøre forferdelige ting hvis de blir overbevist om at de gjør rett, eller hvis de opplever en form for hjernevask..."

...og det går rett i kjernen på hva den amerikanske nobelprisvinneren i fysikk, Steven Weinberg, en gang uttalte: 

“Religion er en fornærmelse mot menneskelig verdighet. Med eller uten den vil vi alltid ha gode mennesker som gjør gode handlinger og onde mennesker som gjør onde handlinger, men for å få ellers gode mennesker til å gjøre onde handlinger, må de først gjøres religiøse.”

Men som sagt, jeg tar forbehold om at jeg har tolket Øyvinds innlegg korrekt.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
5 minutter siden / 469 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
9 minutter siden / 469 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
10 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
15 minutter siden / 1665 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
32 minutter siden / 469 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1665 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 545 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 469 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1665 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 469 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 437 visninger
Les flere