Trond Pedersen

1

Ledsagere og demonisering av Israel

Publisert: 21. des 2011

Conrad Myrland i Med Israel For Fred (MIFF) hevder på sin blogg på verdidebatt.no at hjemvendte ledsagere driver med falsk propaganda og demonisering av Israel. Den merkelappen vil jeg ikke ha hengende på meg.

Kirkeledere i Jerusalem ba for ti år siden Kirkenes Verdensråd (KV) sende internasjonale observatører til Palestina og Israel. KV tok oppfordringen og opprettet det internasjonale ledsagerprogrammet. KV har 340 kirkesamfunn og 550 millioner kristne som medlemmer, og det er altså representanter for disse Myrland mener driver med falsk propaganda og demonisering av Israel. En boikott av Kirkens Nødhjelp (KN) bør da også omfatte hele KV samt Mellomkirkelig Råd, KFUK-KFUM Global og Norges Kristne Råd som står sammen med KN om programmet i Norge.

Programmets mål er å ledsage palestinere og israelere som på fredelig vis arbeider mot den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene. Jeg vet at noen israelsvenner i Norge fornekter denne okkupasjonen, men vi forholder oss til FNs resolusjoner.

Jeg har vært ledsager i til sammen et halvt år, i henholdsvis landsbyen Jayyous på Vestbredden og i Betlehem. Jeg kan ikke la være å fortelle om palestinernes hverdag under okkupasjon, hvordan de blir forhindret fra å dra ut på sin egen jord pga muren som i Jayyous sitt tilfelle er bygd seks kilometer inne på palestinsk område så 75% av landsbyjorda er på feil side av muren. Jeg kan ikke la være å fortelle om daglig trakassering ved kontrollposten i Betlehem der arbeidsfolk må gjennom daglig kontroll i to-tre timer før de kommer seg på jobb i Jerusalem. Og de har da en daglig arbeidsveg innenfor palestinsk område. Likedan observerer vi husriving og ulovlig bygging av bosettinger.

Men vi opplever også modige israelere som rapporterer om overgrep ved kontrollposter og kjemper mot ulovlige rivinger av palestinske hus. Og vi møter jøder i Sderot som arbeider for forsoning med befolkningen i Gaza enda de rammes av raketter derfra. Og vi formidler videre inntrykk vi har fått etter besøk i kibbutzer og synagoger i Israel.

Hvis Myrland og MIFF virkelig vil arbeide for fred i området, er de nødt til å ta innover seg FNs resolusjoner om ulovlig okkupasjon, ulovlig bygging av separasjonbarrieren (muren) og ulovlige bosettinger på okkupert område. I stedet forherliger MIFF Israels politikk og beskylder andre for å fare med usannheter. Jeg minner om at Desmond Tutu og Nelson Mandela etter å ha besøkt området ga klart uttrykk for at palestinerne har mindre bevegelsesfrihet enn den svarte befolkningen i Sør-Afrika under apartheid. Mener MIFF at Tutu og Mandela også driver med falsk propaganda og demonisering av Israel?

Trond Pedersen, Årnes

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

"Guds utvalgte folk"

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er kun 2 folkeslag i verden.

Den kulturelle minoriteten i egyptiske Gosen gjorde opprør og ble jaget ut i Sinaiørkenen. Diktatorisk, personlig ledelse knesatte et (10 hovedpunkters) sosialt-religiøst lovverk som sveiset det krigerske ørkensamfunnet sammen i et sosialt nettverk. Gjennom to-tre mannsaldere under krevende ørkentilværelse fordoblet flokken befolkningen sin, samtidig som de bygde opp, utrustet, og stadig trente og forherdet, en slagkraftig og blodtørstig hær.

Under sin general Joshuas ledelse overfalt deretter hæren flere samfunn og byer i Palestina. De utførte noen av verdenshistoriens mest grusomme folkemord og skapte, med strategisk overlegg, frykt og terror over hele Palestina. Det lyktes denne invaderende flokken å okkupere deler av området, og deretter å etablere et mektig kongedømme.

Kongedømmet behøvde en nasjonalistisk litteratur med legitimering av herskernes rett. Kulturen bar innen sin folkearv en muntlig, tradisjonell overlevering som etter hvert fikk sin nedtegnede, litterære form gjennom en rekke bøker. Det er skrifter med nasjonalistisk gjennomgangstema. De ble forfattet i vakker, mytisk-religiøs språkdrakt og er ispedd mengder av urgammel, filosofisk og religiøs visdom.

Selv om de skjemmes av et redaksjonelt tema som gjelder å legitimere erobrerens rett til å herske, og også har fått innbakt en politisk propagandapåstand om at okkupantene er gitt en eksklusiv eiendomsrett til området av selveste Gud, så utgjør de allikevel en skattkiste innen verdenslitteraturen.

Den mytiske beskrivelsen av ”Abrahams ætt”, som i følge legenden brøt opp fra Mesopotamia og etter hvert havnet i Egypt (ca. 650 år før etterkommerne ble drevet ut derfra), kan gjerne ha en kjerne av historisk sannhet. Hvorvidt Abraham og etterkommerne hans hadde et midlertidig opphold i nærheten av den palestinske byen Hebron, er strengt tatt uinteressant. Palestina ville uansett ha representert en geografisk, sannsynlig reiserute fra Mesopotamia til Egypt.

At de folkestammene som historien gjelder, har et eget og felles språk, tyder på at det gjelder et folk med meget lang, historisk tradisjon. Å kalle språket ”hebraisk” fører trolig ut i et språk- og historievitenskapelig blindspor. Språket ble ikke dannet under et midlertidig opphold i området nær Hebron, men har trolig eldre aner.

Det angivelige mellomoppholdet omkring Hebron kunne selvfølgelig tillegges et historisk poeng, nå når disse stammene (med navn etter patriarken Jakobs sønner) hadde okkupert viktige deler av Palestina. Mye vakker diktning ble tilført det nasjonalistiske, litterære prosjektet. Det Gamle Testamentet er den dag i dag ytterst leseverdig.

Ca. 150 år før de ”Hebraiske” minoritetene ble jaget ut av Egypt, lanserte farao Aknathon for første, viktige gang i verdenshistorien den religiøse lære om en abstrakt, eneste guddom, den skrevne historiens første, omfattende og systematiske monoteisme. Det er ikke godt å vite om minoriteten i Gosen sin religiøse oppfatning ble inspirert av Aknathon, eller om eventuelt faraoen ble inspirert av tenkere innenfor den kulturelle minoriteten. For så vidt er spørsmålet idehistorisk åpent og politisk relativt mindre interessant.

Det viktige, historiske poenget gjelder at mens Aknathon sin religiøse lære fikk en kortvarig skjebne i Egypt, så ble den videreført av ”hebreerne”, samtidig som det i store deler av Palestina ble etablert et krigersk, ”hebraisk” kongedømme av okkupanter som anerkjente verdien av å skaffe seg selv en historisk, kulturell og religiøs identitet.

Det var et til dels fragmentert stammesamfunn. Men en langt senere okkupasjonsmakt kom dette samfunnet indirekte til ideologisk hjelp: Da romerne hadde okkupert hele den omfattende provinsen Syria (så vel som hele Egypt), så ble provinsen Syria i kraft av imperiets administrative makt, underlagt en administrativ inndeling hvor et geografisk område utgjorde en avgrenset enhet. Romernes administrative system satte sitt varige stempel på status quo: Med navn etter den største og ledende hebreerstammen ( Judas ætt), ble hele Palestina kalt ”Kongeriket Judea”, og alle som bodde der og identifiserte seg selv etnisk, kulturelt og religiøst som ”Hebreere”, fikk betegnelsen ”Jøder”.

Jødene var nasjonalstolte og hadde bevart sin nedarvede krigerinnstilling fra det revolusjonære opprøret i Egypt 1.200 år tidligere, fra ørkentilværelsen, fra invasjonen av palestinske områder, fra senere motstand mot Babylonia etc. Jødene var opprørske og utgjorde et alvorlig problem for imperiet.

Så inntraff Jesus Kristus. Verdenshistoriens største pasifist forårsaket åndelig opprør mot sentrale deler av jødenes forestillingsverden. Han ville erstatte hele det primitive, jødiske lovverket med en, sentral maksime: Kjærlighetsbudet. Hans lære kom til å snu opp-ned på verdenshistoriens utvikling.

Men lite har endret seg lokalt i Palestina etter 2.000 års forløp. Jødene fortsetter ufortrødent sin historiske kamp for okkupasjon av området og utrensking av dem som bor der. FNs tåpelige feilgrep i årene etter annen verdenskrig ga dem en slags juridisk adgang til å ture frem. De hogger grusomt løs på de stakkars beboerne i Palestina, akkurat som de har holdt på med jevne mellomrom gjennom mer enn 3.000 år.

Hvordan kristne mennesker i Norge, personer som forutsetningsvis skulle fremme nestekjærlighet og fred, kan få seg til å støtte den jødiske hjemsøkelsen av Palestina, er og blir en gåte.

Kommentar #52

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Gåte?

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kristne mennesker i Norge, personer som forutsetningsvis skulle fremme nestekjærlighet og fred, kan få seg til å støtte den jødiske hjemsøkelsen av Palestina, er og blir en gåte.

Dette er vel ingen gåte? Det er ikke noe mer merkelig enn at kristne mennesker skulle støtte palestinske terrorister som angriper både jøder og kristne? Det er mye mer naturlig å støtte Israel enn å støtte de som jubler over mennesker som sprenger en buss med skolebarn, og som etterpå kaller opp gatene sine etter dem. Det er ikke mye nestekjærlighet og fred å finne på barne-TV eller i skolebøker i de palestinske områdene. Jeg tror du skal være forsiktig med å demonisere kristne som holder med Israel. Alt er ikke perfekt i Israel, men alternativet er så mye, mye verre.

1 liker  
Kommentar #53

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

stort sett enig

Publisert nesten 8 år siden

med ben økland.abraham invaderte det hellige land,de drepte for fote og skrev en seierbok etterpå-de historiske delene av gt.mye blod slakt og undertrykking.også av egne som ikke var fromme nok.

tror ikke jødene etter romersk tid var like fæle.de bodde kanskje til og med i fred med sine naboer.det kristne rom tok opp ballen etter konstantin.

Kommentar #54

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Hva som enn er - kjärligheten til Israel

Publisert nesten 8 år siden

Det er noe som heter Jacobs nöd. I tiden som kommer vil jödene og Israel oppleve vanskelige tider, men dette er forutsagt og forutbestemt, og JEG og andre med meg kan bare be til Jesus Kristus og be Ham holde sine besküttende haand over landet og folket. Det ER noe med jödene og Israel som er unikt i verden og hva enn mennesker sier og mener, saa er mitt hjerte hele tiden med landet og folket. Kan ikke hjelpe for det. Dette er düpere enn vi mennesker er klar over, men mange kristne har iallefall skjönnt at Israel har Guds aand i seg. Selv i de mest kritiske situasjoner for Israel har Gud hatt sin finger med i spillet. Les bare om Iom Kippur-krigen. Utrolig - men sannt. Og Gud skal igjen vise sin kraft paa verdens-arenaen. Det er bare aa vente....og se

1 liker  
Kommentar #55

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Ekstrem fundamentalisme kontra kristent sinnelag

Publisert nesten 8 år siden

Mennesker i Israel er ikke onde av natur. Flertallspolitikken som går ut på å okkupere stadig mer palestinsk land, innføre apartheid-tilstander ut fra religiøs herrefolk-ideologi, og undertrykke og fordrive, er ondartet urett. Så lenge Israelsk fremferd gjelder etnisk rensing, brutalitet og tjuveri, så kan det selvsagt ikke bli fred i Palestina.

Norske kristenfundamentalister som mener israelsk, ytterliggående høyrepolitikk er berettiget ut fra at jødene er ”Guds utvalgte folk” med gudegitt eiendomsrett til Palestina, gir derigjennom sin støtte til rasistisk vold. Det er i høyeste grad ukristelig framferd.

Man kan lese de gammeltestamentlige bøker som en viktig kilde til historisk, filosofisk og teologisk kunnskap, eller man kan lese dem som en samling nasjonalistiske propagandaskrifter. Valget betinger forstand og etikk.

Fra bekjennende, kristne mennesker burde man kunne forvente et minimum av kristent, etisk sinnelag. Når de henfaller til å lese sitt Gamle Testamente ut fra ekstrem, fundamentalistisk forståelsesvinkling, så begår de alvorlig synd.

Man foretar et personlig valg når man avgjør hvilken tolkning man selv vil anvende når man leser sine hellige skrifter. Valget er fritt. Det onde eller det gode? At en gruppering norske kristenfundamentalister velger å la seg lede av en primitiv skrifttolkning og opptre politisk gjennom å gi sin støtte til jødiske fundamentalisters nasjonalistiske krav, er en direkte hån mot Kristi lære.

 

1 liker  
Kommentar #56

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Mennesker i Israel er ikke onde av natur. Flertallspolitikken som går ut på å okkupere stadig mer palestinsk land, innføre apartheid-tilstander ut fra religiøs herrefolk-ideologi, og undertrykke og fordrive, er ondartet urett. Så lenge Israelsk fremferd gjelder etnisk rensing, brutalitet og tjuveri, så kan det selvsagt ikke bli fred i Palestina.

Norske kristenfundamentalister som mener israelsk, ytterliggående høyrepolitikk er berettiget ut fra at jødene er ”Guds utvalgte folk” med gudegitt eiendomsrett til Palestina, gir derigjennom sin støtte til rasistisk vold. Det er i høyeste grad ukristelig framferd.

Vet ikke hva mann skal svare til slikt svada. Jeg tror du har misforstått hele Midt-østen politikken.

Israel er et demokratisk land som må oppfylle FN`s krav som alle andre land. I Israel bor det forskjellige mennesker av mange nasjoner. Det er faktisk en av de få land som aldri har hatt opptøyer fordi det bor forskjellige folkeslag der. De flyr ikke rundt i gatene og knytter med nevene mot regjeringen, og heller ikke skyter de på dem som det drives andre steder rundt dem. Det bor omtrent 1,3 millioner palestinere i Israel og ikke nok med det har de sitt eget parti i Knesset. Dette kaller du apartheid? Hvor mange jøder bor det i palestina og hvor mange er målet når de får sitt eget land?  Det å si at kristne støtter rasistisk vold er å bomme fullstendig på målet. Vi kristne ser likt med jødene at landet eies av jødene gitt av Gud, men ingen har vært motstandere av at palestinere kan også bo der. Men problemet er egentlig palestinerne. Det er jo de som driver utrenskning av jøder. De ønsker ikke noen jødisk stat ved siden av seg og de lærer jo at Israel ikke eksisterer. De lærer barna om å drepe jøder på barne-tv. Er ikke dette apertheid? Jeg tror du godeste Ben må få ristet av deg den kommunistiske lagånden og heller begynne å se de virkelige sannheter om Midt-Østen problemet. Du er så feilinformert som det går ann. Alt som står i Klassekampen er ikke alltid rett, vet du.

1 liker  
Kommentar #57

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Vet ikke hva man skal svare til slikt svada

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Vet ikke hva mann skal svare til slikt svada.

Hvis man ikke vet hva man skal svare, så er det klokest å tie stille.

Kommentar #58

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Terje Johansen

Publisert nesten 8 år siden

Helt i blinde beskylder du en diskusjonspartner for "kommunistisk lagånd" og du må rimelig kunne tolkes dit hen at du antyder at vedkommende ukritisk sluker alt som står i Klassekampen.

Jeg er ikke kommunist, forholder meg aldeles ikke til noen lagånd i den sammenhengen, leser relativt sjelden Klassekampen (på nett), og  da med normal, kritisk instilling.

Hvordan kan du få deg til å gå løs på navngitt person og tillegge vedkommende oppfatninger og ståsted som vedkommende faktisk ikke har eller deler? Husk at det stilles visse minimumskrav til sakeligelighet i debatt.

Kommentar #59

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

"Vi kristne..."

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Vi kristne ser likt med jødene at landet eies av jødene gitt av Gud

”Vi kristne ser likt med jødene at landet eies av jødene gitt av Gud”. I saklighetens navn bør man vedgå at ”israelernes land” er gitt dem av FN. Hvorvidt FNs vedtak er i tråd med Guds eventuelle hensikter eller ikke, kan eventuelt være et religionsfilosofisk tema, men spørsmålet hører hjemme i teologisammenheng og har liten relevans for aktuell, politisk debatt.

Når man bruker benevningen ”Vi kristne…” om en spesiell gruppering av mennesker som har bokstavfortolkende, gammeltestamentlig forståelse av virkeligheten, så går det over støvleskaftene: Kristne mennesker kjennetegnes først og fremst ut fra sitt religiøse forhold til sin forståelse av Det Nye Testamentets kjernebudskap.

”Vi kristne…”, brukt slik, i denne sammenhengen, antyder at mange, oppriktig troende mennesker ikke kan være kristne hvis de ikke er ”kristelige nok” til å akseptere et kristenfundamentalistisk syn på jødenes politiske krav som overensstemmer med en ytterliggående variant av jødedommen. Det er ekskluderende, og det er direkte frekt mot mange, ærlig bekjennende, kristne mennesker.

Kommentar #60

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det er ikke ukjent

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Det er ekskluderende, og det er direkte frekt mot mange, ærlig bekjennende, kristne mennesker.

at fundamentalkristne hakker på sine medbrødre

Kommentar #61

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Kommentar på tampen av høgtidsdagene

Publisert nesten 8 år siden

Ser at innlegget mitt engasjerer, men jeg får i all beskjedenhet minne om at utgangspunket mitt var å ta avstand fra påstanden om at hjemvendte ledsagere driver med falsk propanda og demonisering av Israel.

Jeg får uttrykke enighet med dem som ber om mer medmenneskeliget i debatten, særlig nå i juletida.

Jeg registrerer at Desmond Tutu sa Sør-Afrikas visumnekt for Dalai Lama var verre enn apartheidregimet fordi en kunne ikke forvente dette av nåværende regjering.  En kan ikke sidestille denne engangsytringen med Tutu og Mandelas observasjon av palestinernes generelle manglende bevegelsesfrihet.

Det vises flere ganger i debatten til Guds løfte til Abraham.  Men Abraham regnes da også å være stamfar til kristne og muslimer, ikke bare jøder?

Og til Terje Johansen:  Ditt debattnivå er ikke verdig verdidebatt.no.  Å si at palestinere oppleves som aggressive og voldsomme, det nærmer seg farlig demonisering av ei hel folkegruppe.  Og ikke kall folk kommunister fordi de har et annet syn enn deg på saker og ting.  Og vær så snill, ikke bruk uttrykket "vi kristne" så ekskluderende som du gjør.  Jeg er også kristen, men deler overhodet ikke ditt fundamentalistiske syn på situasjonen i Midtøsten.

Kommentar #62

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Stamfar

Publisert nesten 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

var ikke han litt araber?skaparaber

Både jøder og arabere regner Abraham som sin stamfar.

Kommentar #63

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Hjemsøkelse

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kristne mennesker i Norge, personer som forutsetningsvis skulle fremme nestekjærlighet og fred, kan få seg til å støtte den jødiske hjemsøkelsen av Palestina, er og blir en gåte.

Kanskje det handler om den samme ideologiske bias som får sosialister som skulle fremme rettferdighet og solidaritet til å støtte islamistisk hjemsøkelse av Israel?

Kommentar #64

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

frp råten?

Publisert nesten 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje det handler om den samme ideologiske bias som får sosialister som skulle fremme rettferdighet og solidaritet til å støtte islamistisk hjemsøkelse av Israel

ja den er skummel

Kommentar #65

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Trond Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Og til Terje Johansen:

Ved ditt utsagn her skal ikke vi "fundamentalister" få si vår mening? Er det du som bestemmer hvem som svarer på dine falske Israel påstander? Jeg bare spør. Jeg har hele tiden innbilt meg at kristne har sitt hjerte til Israel og jødene. Men jeg har oppdaget etter hvert at her tok jeg visst feil. Da jeg ble født på ny la Gud ned en kjærlighet til jødene fordi de er våre medbrødre. Riktig nok står vi forsatt milevis unna hverandre ang. Jesus, men en dag skal Herren sammenføye oss. Samtidig har vi mye å takke jødene for. Det gjelder evangeliet og ikke minst at Jesus som kom som jøde. Jeg trodde at de som påstår de er kristne har fått denne Ånden som er felles for de kristne, kjærlighet til hverandre og jødene. Jeg mener bestemt at det ligger ikke på det mentale ang. Israel, men det er den ånden enkelte, ja kanskje for mange er i besittelse av for tiden. Den anti ånden mot jødene og enkelte kristne som forsvarer dem. Jeg tror også at Gud skiller ut hveten og klinten i dag i det han ser hvor mye de elsker de minste av hans folk. Israel er ikke feilfrie på noen måter, men allikevel er de Guds utvalgte folk som vi skal elske uansett i onde og gode dager. Dette er til behag for Gud, og ønsker du ikke det, har du en tung vei å gå som kristen. Så lenge Palestinerne ikke ønsker samkved med jødene og at de lærer sine barn å hate jøden fra barnestadiet av, da er jeg skremt av dine holdninger. Er det noen som forsvarer apertheid må det da være deg. Farlig å kaste stein når man selv sitter i glasshus. Jeg håper inderlig at Gud får åpnet palestinernes øyne for evangeliet. Mange palestinere har heldigvis oppdaget at Jesus er deres frelser i dag. Håper hele palestina ble frelst en dag. Men uansett hva som skjer, så er Jødene Guds utvalgte folk og  Jesus er jødenes konge.

Det å påstå at mitt debattnivå ikke verdig i disse fora, er det heldigvis ikke du som avgjør. Er det slik framgangsmåte motstandere av Israel gjør? Det oser av gammel kommunisme.

1 liker  
Kommentar #66

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Jesus Kristus sin gjerning

Publisert nesten 8 år siden

Nei, Terje Johansen, Jesus har aldri vært "jødenes konge". I følge skriften så avviste han anklagene om denslags og poengterte dessuten at hans rike ikke var av denne veden i det hel tatt. Han pekte mot åndens skattkammer, renset tempelet for finansielle spekulanter og viste gjennomgående mot de ekte verdier som kommer som følger av gode gjerninger. Og så fikk keiseren heller ta til takke med pengene sine (og andre, falske verdier).

Legg også merke til at Jesus klart nedgraderte viktigheten av jødenes gamle lov: Han ba dem tilpasse budene og hele greia inn under det ene og overordnede, kjærlighetsbudet, og Peter fikk prompte beskjed om å stikke sverdet tilbake i slira. Jesus var verdens første og virkelig store talsmann for pasifisme. Det gjorde at han kom helt på kant med den gamle krigerideologien og trangen til å okkupere land og renske ut menneskene som bodde der fra før, og som var nedarvet i kulturell, jødisk tradisjon og gemytt siden ørkentilværelsen og erobringen av Palestina. Jesus ga jødene det greie, men praktisk vanskelige, råd "å venne det andre kinnet til".

Jesus Kristus var sterkt kritisk både til romerveldets maktutøvelse og til tradisjonell, jødisk krigslyst. Jeg antar at i våre dager ville han ha kjeppjaget bosettere, skjelt ut jødisk imperialisme, og jobbet hardt for fred og forsoning mellom alle folkeslag i Palestina.

Kommentar #67

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det oser frp

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det oser av gammel kommunisme.

populisme.hehe

Kommentar #68

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Døperen Johannes

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Jesus var verdens første og virkelig store talsmann for pasifisme. Det gjorde at han kom helt på kant med den gamle krigerideologien og trangen til å okkupere land og renske ut menneskene som bodde der fra før, og som var nedarvet i kulturell, jødisk tradisjon og gemytt siden ørkentilværelsen og erobringen av Palestina. Jesus ga jødene det greie, men praktisk vanskelige, råd "å venne det andre kinnet til".

Dette var nok også døperen Johannes' store skuffelse - Jesus oppfylte ikke hans drømmer om å være den nye frigjøreren som hadde "sin kasteskovl i sin hånd" og som skulle "rense sin låve og samle sin hvete i laden". Det var antagelig proklamasjonen av denne drømmen inn i politiske termer som gjorde at Johannes havnet i Herodes' fengsel og i tillegg påførte ham de dypeste anfektelser - var Jesus den Messias han først trodde han var? Var det ikke Messias som skulle frigjøre jødene fra romernes åk?

Johannes sendte som kjent ut sine disipler fra fenglset med noen kontrollspørsmål, men fikk til svar at Jesus fortsatt ikke agiterte for noe opprør mot romerne. Tvert imot, så hadde Jesus trådt inn i en barmhjertighetstjeneste overfor alle. Blinde så. Døve hørte. Og gode nyheter ble forkynt for fattige.

Kommentar #69

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Under sin general Joshuas ledelse overfalt deretter hæren flere samfunn og byer i Palestina. De utførte noen av verdenshistoriens mest grusomme folkemord og skapte, med strategisk overlegg, frykt og terror over hele Palestina. Det lyktes denne invaderende flokken å okkupere deler av området, og deretter å etablere et mektig kongedømme.

Kan ikke skjønne hvor du får navnet palestina fra? Josva som vi sier kom overhode ikke til Palestina, for det har aldri eksistert noen land som het Palestina, kun landområder. Palestina fikk sitt navn rund 140 e.kr ved Romerne etter at de hadde utslettet Israel. Josva kom til Kana ans land som han fikk ordre om å innta. Dette landet heter Israel og eies av Gud. Dette var løftesarven fra Abraham at de skulle få sitt land. Her kommer du med svadan om at de har okkupert landområder. Ved endens tid skulle Gud samle Israel tilbake til sitt land. Ser du ikke det, eller vil du ikke erkjenne det? Jeg bare spør!

1 liker  
Kommentar #70

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Jødenes kong

Publisert nesten 8 år siden

Nei, Terje Johansen, Jesus har aldri vært "jødenes konge". I følge skriften så avviste han anklagene om denslags og poengterte dessuten at hans rike ikke var av denne veden i det hel tatt. Han pekte mot åndens skattkammer, renset tempelet for finansielle spekulanter og viste gjennomgående mot de ekte verdier som kommer som følger av gode gjerninger. Og så fikk keiseren heller ta til takke med pengene sine (og andre, falske verdier).

 

I følge min bibel står det: Da sa Natanael til Jesus: Rabbi! Du er Guds Sønn og Israels Konge.  Johs.1.Fornektet Jesus det? På korset ble det skrevet av en romer: Jesus, jødenes Konge I apgj.17,7 vitner folket at Jesus er konge. i Åp. sies det at Lammet er kongers konge.

Om ikke Jesus viste at han kom til verden med kroner og makt, så kom han første gang ydmyk til frelse. han kom for å frels først jøde for å vise sin kongemakt, men de forkastet ham. Det var ikke Jesus som forkastet dem og heller ikke gav ham avkall som jødenes konge, men han gikk i ydmykhet til korset for å ikke bare frelse jødene, men også hedningene. Men som konge er han forsatt for jødene. På slutten av den store trengsel vil han komme som majestet for jødene og den store dommer for hedningene.

 

Kommentar #71

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

utslettet?

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Palestina fikk sitt navn rund 140 e.kr ved Romerne etter at de hadde utslettet Israel

da er altså dagens israel en rekonstruksjon som ikke har livets rett?

Kommentar #72

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke skjønne hvor du får navnet palestina fra

Jeg velger bare å bruke et navn på et samlet, geografisk område, hvor FN har bestemt at staten Israel skulle opprettes innenfor nærmere, angitte grenser.

Området var en del av den romerske provinsen Syria, og som vel romerne kalte Judea i sin tid? Romerne hadde det jo med å administrere sine provinser.

"Judea" var opprinnelig en mindre del av området, bosatt hovedsakelig av den største og viktigste stammen fra det ørkenfolket som ca. 1.200 år tidligere hadde innvadert større deler av "Palestina" under sin sjefsgenral Joshua, og hvor de senere opprettet et mektig kongedømme. Hvis jeg så har fattet historien riktig, så festet den etniske betegnelsen "jøde" seg ved alle som bodde innenfor den romerske del-provinsen i Syria og som hadde språklig, kulturelt og religiøst fellesskap, enten de bodde i gamle Judea eller Galilea eller Samaria eller i hvilket område det nå var. Samtidig bodde det vel stadig en mengde andre folkeslag innen området, men det ga trolig romerne egentlig blaffen i. Undersåttene fikk bruke hvilken tro og hvilket tungemål de ville, så lenge de betalte skatt til imperiet.

Under invasjonen angrep Joshua en hel rekke samfunn og byer i området, og hæren hans utførte noen av historiens mest grusomme folkemord og utrenskninger. Det gikk ut over en god del folkeslag og småkongedømmer med ulike navn. Ett slikt virker det som Joshuas horder ikke fikk ordentlig has på: De såkalte Filisterne (Palestinerne). Kanskje var begrepet bare en brukbar samlebetegnelse på mange ulike folkeslag som på ett eller annet vis overlevde massakrene til Joshuas hær? Derfor gir det en slags mening å kalle hele området før ørkenfolkets invasjon, for Palestina, slik både briter og FN kalte det samme området i mer moderne tider.

Jesus likte ikke herrefolk- og krigerkulturen i tradisjonen etter Joshua, og han ville sikkert ikke ha likt dagens israeleres tendenser i samme ånd. Og fremdeles går det ut over alle andre i området Palestina, muslimer eller kristne - det er ett fett for jødene.

Jeg vet godt at personer som støtter ulovlig okkupasjon, utdrivelse, landnåm og bosettingstaktikk, misliker områdenavnet Palestina.

Kommentar #73

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Dette var nok også døperen Johannes' store skuffelse - Jesus oppfylte ikke hans drømmer om å være den nye frigjøreren som hadde

Kan ikke tro at Johannes ble skuffet. Han visste godt hvem Jesus var. De var jo i slekt med hverandre. Johannes visste at når han så Jesus trede inn på arenaen sier han: Se der Guds lam som bærer verdens synd. Han titelerte ham som et lam. Et lam er ydmykt, og ikke minst skulle han senere bli offerlammet. Han sier at han er ikke engang verd å knyte skolissene hans. Johannes var kruttet som som skulle få jødene til å ta budskapet alvorlig. Han kom i Elias ånd med torden og brak. Jesus var motstykke, ydmyk og mild. Da johannes sendte sine disipler til Jesus etter at han hadde blitt fengslet, var det ikke for hans skyld de ble sendt, men for at de skulle høre  og se selv at Jesus gjorde store tegn, og for at de skulle styrkes i troen. Senere fulgte de etter Jesus.

Kommentar #74

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men som konge er han forsatt for jødene

Tro om ikke Netanyahu representerer mer autoritet for dagens jøder enn Jesus?

Kommentar #75

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og syrere

Publisert nesten 8 år siden

var vel og semitter.når kom de SLEMME araberne inn mon tro?

Kommentar #76

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet godt at personer som støtter ulovlig okkupasjon, utdrivelse, landnåm og bosettingstaktikk, misliker områdenavnet Palestina.

Nei, ikke så lenge landet heter og har alltid het Israel. I bibelen finnes ikke navnet Palestina. Og hvordan kan Israel okkupere noe de eier selv? Ja, det er en gåte!

1 liker  
Kommentar #77

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det er og en gåte

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Og hvordan kan Israel okkupere noe de eier selv? Ja, det er en gåte!

at guden deres kunne gi bort et land til abraham som var bebodd.for det er utrolig mye krig i gt.var det muligens fordi de som bodde der ikke likte å bli invadert?

Kommentar #78

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, ikke så lenge landet heter og har alltid het Israel.

Vel folket ble vel kalt Israel i GT. Da som en samlebetegnelse for alle de invaderende stammene fra Egypt. Det er så lenge siden jeg leste, men jeg kan ikke huske å ha festet meg ved at Israel var en betegnelse på et spesifikt og avgrenset geografisk område, betegnelsen gjaldt vel et folkeslag, ikke sant?

Kommentar #79

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Abraham

Publisert nesten 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

at guden deres kunne gi bort et land til abraham som var bebodd

var en mytisk skikkelse. Hvorvidt stammefolkene som angivelig kom til Egypt fra Mesopotamia for ca. 3.650 år siden hadde et lengre opphold underveis i nærheten av den palestinske byen Hebron, er noe usikkert. 

Kommentar #80

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det er så

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

var en mytisk skikkelse. Hvorvidt stammefolkene som angivelig kom til Egypt fra Mesopotamia for ca. 3.650

dokumentasjonen for jøder i egypt er og svak.

Kommentar #81

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Ja,

Publisert nesten 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

dokumentasjonen for jøder i egypt er og svak.

men uten å benytte den postromerske betegnelsen "jøder", så fins det en del hieroglyfiske skriftkilder som i noen grad bekrefter en god del av storyen i sammenheng med Egypt. Den senere, nasjonalistiske diktningen omkring stammefolkene etter Israels (Jakobs) sønner etc. referer mange myter i vakker, poetisk språkdrakt, den gjengir mye filosofisk og religiøs, urgammel visdom (fra både Mesopotamia og Egypt), og det er all grunn til å anta at gamle myter har kjerner av sannhet.

Kommentar #82

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

poetisk mytisk sannhet jo

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

og det er all grunn til å anta at gamle myter har kjerner av sannhet

men historisk?og hvem var hyksosfolket som banket egypt?vi vet ikke.og et underlig poeng-da josva inntok jeriko hadde trolig byen vært øde i tusener av år.den var en av de eldste byene i midtøsten-kanskje 9000 år gammel.det er iallefall helt klart at gt er et lappeteppe,skrevet av mennesker med en agenda.

Kommentar #83

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Du kommer neppe noen vei med MIFF. Selv etter en rekke påvisninger av feil informasjon fra organisasjonen fra f.eks. Kaare Willoch, lever MIFF i beste velgående. Myrland har klart å samle over 5000 medlemmer og støttepartnere til MIFF. Pro-israelismen [sic!] er sterkere enn noen sinne i Norge. Har Myrland påstått at KN driver med falsk propaganda og demonisering av Israel er det så godt som umulig å finne gehør for at så ikke er tilfelle hos hans trofaste flokk. Motbevis er uinteressante medmindre du vil påkalle fru Justitias hjelp.

Og dette kan ha sin ganske så spesielle grunner, at det er slik. På spørsmålet for noen år siden om ”Når blir det endelig fred i Midtøsten?” fikk jeg til svar fra en kristen kvinne: ”......når antikrist kommer å vil lure oss til å tro at det blir fred.....helt til slutt når Jesus kommer tilbake”

Jeg fikk en følelse av at det for henne dreide seg dypest sett om egen frelse – lengselen etter Mesias’ tilbakekomst. Og her fant jeg nå bekreftelse på mine tanker http://icej.no/content/informere-kristne-om-israel-0

 

Som vi alle vet så kaller Guds Ord oss til å be for Israel og stå sammen med henne, da denne prosessen med gjenopprettelse av hennes nasjonale liv vil kulminere i hennes åndelige gjenopprettelse og ankomsten av deres Messias.

Dette vil igjen føre den messianske tidsalder inn med fred og herlighet på jorden. En tid da verden endelig vil ha ro fra sine kriger, opptøyer og vold. Dette er den tid vi alle lengter etter da vi vil regjere med Jesus fra Jerusalem og se for våre øyne vår Herre og Frelsers herlige majestet.

(…)Nå har vi imidlertid en kjempeanledning til å velsigne Israel og stå sammen med henne, ikke minst fordi vi ser tiden for hennes velsignelse og forløsning nærme seg. Dette er en dag for oss til å omvende oss fra fortidens feil og aktivt velsigne Israel og stå sammen med henne i alt det hennes Gud vil gjøre for henne i de kommende dager.”

Kommentar #84

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

den var en av de eldste byene i midtøsten-kanskje 9000 år gammel

Historiske sannheter er teorier som både kan bekreftes av arkeologiske funn og skriftlige kilder. Hviis gamle skrifter ikke i tilstrekkelig grad kan støtte seg på arkeologi eller andre, konkrete, vitenskapelige kjennsgjerninger, så er det mytisk diktning.

Jeriko hadde sentral beliggenhet innenfor den såkalte "fruktbare halvmåne" i Midtøsten hvor sivilisasjonens (bydannelse blant fastboende jordbrukeres) vugge trolig stod. Kan ikke huske det sikkert, men mener en gang å ha lest at Jerikos aller eldste bybebyggelse kan være hele 12.000 år gammel, og at den trolig er verdens eldste, registrerte by?

Sikkert er det at Palestina er urgammelt kulturland, og at folk og byer som Joshuas "israelere" myrdet og raserte hadde flerfoldige tusen års kulturell bakgrunn i området, og at ødeleggelsene var like forferdelige som lidelsene. Sånn sett var "Operasjon Cast Lead" som hjemsøkte Gaza trolig bare en naturlig oppfølger av gammel tradisjon hos det folket som i dag er midtøstens svøpe.

 

Kommentar #85

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

noe sånt

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke huske det sikkert, men mener en gang å ha lest at Jerikos aller eldste bybebyggelse kan være hele 12.000 år gammel, og at den trolig er verdens eldste, registrerte by

et annet bysenter var i catal hyuck-midt i tyrkia.jeg har iallefall lest at bystaten jeriko er minst 9000 år gammel.

Kommentar #86

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Ja, men kjære

Publisert nesten 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

fikk jeg til svar fra en kristen kvinne:

Du vil da ikke for alvor mene at disse fundamentalistiske MIFF-fanatikerne er kristne?

Alle tegn tyder på at hovedsaken deres gjelder å støtte Israels imperialistiske politikk ut fra en slags jødisk gammeltestamentlighet. De lukker da øynen fullstendig for kristen medmenneskelighet og nestekjærlighet når de holder på med yndlingsbeskjeftigelsen sin?

Kommentar #87

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Sånt er interessant.

Publisert nesten 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

et annet bysenter var i catal hyuck-midt i tyrkia

Og verdens eldste, alfabetiske skriftspråk er visstnok mesopotamisk kileskrift: Muligens da litt besynderlig at høvdingen Abraham (eller hans nærmeste krets) ikke kan spores å ha etterlatt seg samtidige, skriftlige kilder?

Kommentar #88

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Og for å summere

Publisert nesten 8 år siden

Innleggets forfatter trenger ikke være bekymret for at ledsagere skal kunne sies å stå bak demonisering av Israel.

Det klarer nok omverdenen ellers godt opp i, under sterk inspirasjon fra Israels og Israels Venners politiske bravarder.

Kommentar #89

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Du vil da ikke for alvor mene at disse fundamentalistiske MIFF-fanatikerne er kristne?

Etter eget utsagn var hun det. Jeg oppfatter henne dithen (og fikk det vel bekreftet av teksten i linken)  at det egentlig ikke er Israel eller jødene (menneskene i Israel) omsorgen gjalt - men egen frelse.

Kommentar #90

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Saklighet

Publisert nesten 8 år siden

Til Terje Johansen:

Jeg står inne for det jeg sa om at ditt debattnivå ikke er verdig verdidebatt.no.  Før har jeg pekt på dine utsagn om FN som fjomper som er styrt av oljesjeiker, at du oppfatter palestinere som aggressive og voldsomme, at du kaller meningsmotstandere for kommunister. 

Nå fortsetter du i samme leia:  Du anklager meg for å komme med falske Israelpåstander, at jeg har en tung veg å gå som kristen, at jeg forsvarer apartheid og at mine meninger oser av gammelkommunisme.

Jeg kan ikke nekte deg å ha disse oppfatningene, men det hører ingen steder hjemme i en seriøs debatt å henge slike klistrelapper på meningsmotstandere.  Slike primitive meningsytringer bør du la være å sette på trykk, og jeg vil i framtida be deg vise mer kristen nestekjærlighet i stedet for å rakke ned på dine medmennesker. 

Kommentar #91

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Lovleg eller ulovleg okkupasjon?

Publisert nesten 8 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Enhver okkupasjon er ikke ulovlig ifølge folkeretten.

Aasvestad:

"Hvor har du det fra at okkupasjonen i seg selv er ulovlig?---

Enhver okkupasjon er ikke ulovlig ifølge folkeretten. Hvis det var slik ville det jo vært meningsløst med internasjonale konvensjoner som regulerer okkupasjon, slik som Genevekonvesjonen som bl.a. forbyr okkupasjonsmakten å bosette egen befolkning på okkupert mark." 

Okkupasjonen av Palestina er eit faktum, men sjå på reglane som gjeld, om bygging, osv. 

For dei som kjenner "facts on the ground" i Palestina, er det litt av kvart å vurdera den israelske okkupasjonen ut frå!

Her er regelverket, for ICRC, Raudekrossen og Raude Halvmåne

 frå Wikipedia:

Occupation and international humanitarian law: questions and answers

A series of questions and answers by the ICRC's legal team on what defines occupation, the laws that apply, how people are protected, and the ICRC's role.

1. What is occupation? 

Article 42 of the 1907 Hague Regulations (HR) states that a " territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised. "

According to their common Article 2, the four Geneva Conventions of 1949 apply to any territory occupied during international hostilities. They also apply in situations where the occupation of state territory meets with no armed resistance.

2. When does the law of occupation start to apply? 

The rules of international humanitarian law relevant to occupied territori es become applicable whenever territory comes under the effective control of hostile foreign armed forces, even if the occupation meets no armed resistance and there is no fighting.

3. What are the most important principles governing occupation?  

The duties of the occupying power are spelled out primarily in the 1907 Hague Regulations (arts 42-56) and the Fourth Geneva Convention (GC IV, art. 27-34 and 47-78), as well as in certain provisions of Additional Protocol I and customary international humanitarian law.

Agreements concluded between the occupying power and the local authorities cannot deprive the population of occupied territory of the protection afforded by international humanitarian law (GC IV, art. 47) and protected persons themselves can in no circumstances renounce their rights (GC IV, art. 8).

The main rules o f the law applicable in case of occupation state that:

0.           The occupant does not acquire sovereignty over the territory.

0.           Occupation is only a temporary situation, and the rights of the occupant are limited to the extent of that period.

0.           The occupying power must respect the laws in force in the occupied territory, unless they constitute a threat to its security or an obstacle to the application of the international law of occupation.

0.           The occupying power must take measures to restore and ensure, as far as possible, public order and safety.

0.           To the fullest extent of the means available to it, the occupying power must ensure sufficient hygiene and public health standards, as well as the provision of food and medical care to the population under occupation.

0.           The population in occupied territory cannot be forced to enlist in the occupier's armed forces.

0.           Collective or individual forcible transfers of population from and within the occupied territory are prohibited.

0.           Transfers of the civilian population of the occupying power into the occupied territory, regardless whether forcible or voluntary, are prohibited.

0.           Collective punishment is prohibited.

0.           The taking of hostages is prohibited.

0.           Reprisals against protected persons or their property are prohibited.

0.           The confiscation of private property by the occupant is prohibited.

0.           The destruction or seizure of enemy property is prohibited,

              unless absolutely required by military necessity during the conduct of hostilities.

0.           Cultural property must be respected.

0.           People accused of criminal offences shall be provided with proceedings respecting internationally recognized judicial guarantees (for example, they must be informed of the reason for their arrest, charg ed with a specific offence and given a fair trial as quickly as possible).

0.           Personnel of the International Red Cross/Red Crescent Movement must be allowed to carry out their humanitarian activities. The ICRC, in particular, must be given access to all protected persons, wherever they are, whether or not they are deprived of their liberty.

4. What rights does the occupying power have regarding property and natural resources in the occupied territory?

Private property cannot be confiscated by the occupier.

Food and medical supplies may be requisitioned exclusively for the use of the occupation forces and administration personnel themselves (i.e. not for purposes of export outside of the occupied territory and not for the benefit of anyone beyond the occupying personnel, unless necessary for the benefit of the population under occupation itself) and only if the needs of the civilian population have been taken into account (GC IV, art. 55).

Public property

The occupying power may seize any movable property, belonging to the state, which may be used for military operations (HR, art. 53).

The occupant does not acquire ownership of immovable public property in the occupied territory, since it is only a temporary administrator. Subject to restrictions regarding their exploitation and use, it can nevertheless make use of public property, including natural resources, but it must safeguard their capital value, in accordance with the law of usufruct (H R, art. 55).

5. When does occupation come to an end? 

The normal way for an occupation to e nd is for the occupying power to withdraw from the occupied territory or be driven out of it. However, the continued presence of foreign troops does not necessarily mean that occupation continues.

A transfer of authority to a local government re-establishing the full and free exercise of sovereignty will normally end the state of occupation, if the government agrees to the continued presence of foreign troops on its territory. However, the law of occupation may become applicable again if the situation on the ground changes, that is to say, if the territory again becomes " actually placed under the authority of the hostile army " (H R, art. 42) – in other words, under the control of foreign troops without the consent of the local authorities.

6. What is the situation of people deprived of their liberty, during and after occupation? 

Prisoners of war are captured members of armed forces and associated militias who meet the criteria laid down in the third Geneva Convention (GC III art. 4 A (2)); they are entitled to the rights granted in the Convention. All other people held in occupied territory are protected by the Fourth Geneva Convention (GC IV), apart from very few exceptions, such as the nationals of the occupying power or its allies. However, in no case can persons deprived of their liberty for reasons related to the situation of occupation fall outside the customary minimum standards guaranteed in article 75 of Protocol I.

Prisoners of war and civilian internees must be released without delay after the end of hostilities. However, those who are accused of an indictable offence may remain in captivity until the end of criminal proceedings or completion of their sentence (GC III, art. 119 (5), GC IV, art. 133 (2)). Until their release, and as long as they are under the authority of the occ upant, all those in custody remain protected by international humanitarian law (GC III, art. 5 (1) and GC IV, art. 6 (4)). 

7. What is the basis for ICRC protection activities for persons deprived of their freedom during occupation and afterwards? 

The ICRC has a legal right to visit anyone captured in relation to an international armed conflict, including situations of occupation, on the basis of the Geneva Conventions and their Additional Protocols (GC III, arts 9 and 126, GC IV, arts 10 and 143, AP I, art. 81).

If violence continues after the end of occupation, the ICRC's protection activities may have the following legal bases:

In non-international armed conflicts, the ICRC bases its detention activities on article 3 common to the four Geneva Conventions (and Additional Protocol II, where applicable). Article 3 establishes the ICRC’s right to offer its services to the parties to the conflict with a view to engaging in relief action and visiting persons detained for reasons related to the conflict.

In other situations of internal violence, which fall short of armed conflict, the ICRC may offer its services based on its right of initiative laid down in the Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement (articles 5(2)(d) and 5(3)).

Oppdatert: 19.okt. 2011(08:42)"

The ICRC has a legal right to visit anyone captured in relation to an international armed conflict, including situations of occupation, on the basis of the Geneva Conventions and their Additional Protocols (GC III, arts 9 and 126, GC IV, arts 10 and 143, AP I, art. 81).

If violence continues after the end of occupation, the ICRC's protection activities may have the following legal bases:

In non-international armed conflicts, the ICRC bases its detention activities on article 3 common to the four Geneva Conventions (and Additional Protocol II, where applicable). Article 3 establishes the ICRC’s right to offer its services to the parties to the conflict with a view to engaging in relief action and visiting persons detained for reasons related to the conflict.

In other situations of internal violence, which fall s

hort of armed conflict, the ICRC may offer its services based on its right of initiative laid down in the Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement (articles 5(2)(d) and 5(3))"

SONEINDELING:

Territoriene er inndelt i ulike soner (A, B og C) der A-områdene styres av Den palestinske selvstyremyndigheten, med unntak av sikkerhet, vannressurser og grenser. I B-områdene har selvstyremyndigheten, med de samme unntakene som i A-områdene samt byggetillatelser, det sivile ansvaret mens Israel har det militære ansvaret. I C-området tar Israel seg av både sivil og militær administrasjon. Geografisk omfatter A-områdene palestinske bosetningsentra, B-områdene områder rundt og C-områdene resten av territoriene.

Område A utgjør 17,2 % og består av en samling spredte avgrensede distrikter, uten direkte forbindelse med hverandre. Her skal palestinske selvstyremyndigheter ha kontroll.

Område B utgjør 23,8%, og er under israelsk militær kontroll, mens palestinske selvstyremyndigheter er ansvarlig for visse deler av siviladministrasjonen.

Område C utgjør 59% av okkupert land og er under full israelsk kontroll.

Etter seksdagerskrigen i 1967 erklærte Israel vannressursene i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza for statseiendom og overførte kontrollen til områdets militære kommando. All boring og bygging av ny infrastruktur for vannforsyning uten spesialtillatelse ble forbudt. Fram til i dag er ytterst få slike tillatelser blitt gitt, både til jordbruksformål og privathushold.

Internasjonal lov forbyr en okkupasjonsmakt å utnytte ressursene i det okkuperte territoriet, men likevel ble i 2004 en tredjedel av vannet som går til Israel og israelske bosettinger hentet fra kilder på Vestbredden og i Gaza, og en tredjedel fra Jordanelva. Rundt 80 prosent av vannressursene på Vestbredden er i dag (2004) under israelsk kontroll og går til Israel og israelske bosettinger i de okkuperte områdene”

I Jayyous gjer apartheidgjerdet   ein sving på 5-6 kilometer austover frå "Green Line,- og får med seg 7 gode vasskjelder!

Kommentar #92

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

ER BETLEHEM HEBRON OG JERIKO FRIE BYAR

Publisert nesten 8 år siden

Terje Johansen:

"Da kan jeg like godt spørre Trond Pedersen om hvem som styrer byen betlehem i dag? Hva med Hebron?, og hva med Jeriko? Disse er typisk jødiske og bibelske byer som er "okkupert" av palestinerne. Så derfor spørr jeg: Hvem okkuperer hva?"

Her er fakta:

"Territoriene er inndelt i ulike soner (A, B og C) der A-områdene styres av Den palestinske selvstyremyndigheten,

                (NB)         med unntak av sikkerhet, vannressurser og grenser.(!!)

I B-områdene har selvstyremyndigheten, med de samme unntakene som i A-områdene samt byggetillatelser, det sivile ansvaret mens Israel har det militære ansvaret.

I C-området tar Israel seg av både sivil og militær administrasjon. Geografisk omfatter A-områdene palestinske bosetningsentra, B-områdene områder rundt og C-områdene resten av territoriene.

Område A utgjør 17,2 % og består av en samling spredte avgrensede distrikter, uten direkte forbindelse med hverandre. Her skal palestinske selvstyremyndigheter ha kontroll.

Område B utgjør 23,8%, og er under israelsk militær kontroll, mens palestinske selvstyremyndigheter er ansvarlig for visse deler av siviladministrasjonen.

Område C utgjør 59% av okkupert land og er under full israelsk kontroll."

Desse tre byane høyrer til sone A.

Kjenner Johansen desse byane? Er Hebron ein fri  by, med IDF og settlarane ?

Kven har kontrollen kring Betlehem, og den uhyggeleg sjekkposten der?

Er dette å vera frie?

Kommentar #93

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

638

Publisert nesten 8 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

var vel og semitter.når kom de SLEMME araberne inn mon tro?

De kom i 638 e.Kr.

Kommentar #94

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Javel?

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Historiske sannheter er teorier som både kan bekreftes av arkeologiske funn og skriftlige kilder. Hviis gamle skrifter ikke i tilstrekkelig grad kan støtte seg på arkeologi eller andre, konkrete, vitenskapelige kjennsgjerninger, så er det mytisk diktning.

Du avskriver mye gammel litteratur som mytisk dikting. Hva mener du om Snorre? Er det et fantasiprodukt fra hans side, eller er det nok arkeologiske funn som støtter ham? Hva med annen gammel litteratur? Eller er dette strenge krav som kun gjelder det som står i Bibelen?

Kommentar #95

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Besynderlig?

Publisert nesten 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Og verdens eldste, alfabetiske

Det er snakk om en god del tusen år siden, så jeg finner ikke dette veldig besynderlig. Abraham ble "kjendis" etter at han dro fra Mesopotamia. Det er derfor ikke naturlig at folk der skulle ha skrevet om ham. Vi vet heller ikke om han kunne skrive selv. Hvor mange andre personer fra den tiden har vi samtidige skriftlige kilder om?

Kommentar #96

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Forsøk på en slags svar på spørsmål fra Arnt Thyve

Publisert nesten 8 år siden

Om Snorre: Han satt på Island og skrev ned sagaer om hendelser som hadde skjedd inntil flere hundre år bakenfor hans egen levetid. Det er ikke kjent hvorvidt han eventuelt bygde delvis på skriftlige kilder. Nokså sikkert bygde han i overveiende grad på levende fortellertradisjon. Produktet hans var skrevet i relativt moderne språk, langt fra mytisk. Det er haugevis (også bokstavelig talt) av arkeologiske funn, og dessuten andre, skriftlige kilder, som uavhengig bekrefter både Snorres identitet og levnet, samt en god del av hovedtrekkene i sagaene som han nedtegnet. Sagaene er litterært å betrakte som ikke-mytisk, folkloristisk, heltediktning, og til dels religiøs-historisk diktning om innføring av kristendommen. De har ingen forbindelse eller relevans til verken ledsagere eller demonisering av Israel.

Om Abraham og andre på hans tid (og også langt bakenfor hans tid): Det foreligger store mengder arkeologiske funn og mye skriftlig materiale, i kileskrift og hieroglyfisk skrift, som bekrefter en hel del om hendelser, og også om samfunnstopper, både på Abrahams tid og til dels inntil kanskje bort i mot ca. to tusen år bakenfor Abrahams tid. Det er ikke sikre, historiske kilder som kan bekrefte Abraham. Vi er henvist til de (gammeltestamentlige) bøkene (og annet materiale innen jødisk tradisjon) som ble nedtegnet tidligst minst 700 år etter Abraham. Skrivekunst var nok heller slett ikke vanlig i samfunnet på Abrahams tid, men allikevel til dels viktig innenfor økonomiadministrastrasjon og lovverk (Mesopotamia), og statsadministrasjon, økonomiadministrasjon og religion (Egypt). Hvis de aktuelle, og til dels sensasjonelle, begivenhetene i Mesopotamia og innvandringen til Egypt samt begivenhetene der gjennom mange hundre år var viktige, historiske begivenheter, så skulle en kanskje kunne håpe på å finne en eller annen henvisning i materialet. Men at Abraham er en mytisk skikkelse, reduserer ikke hans verdenshistoriske betydning som fenomen. Abraham regnes som sentral, religiøs patriark for ikke langt fra halve menneskeheten.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere