Morten Dahle Stærk

42

KrFU, ekteskapslov og trosfrihet

Publisert: 28. okt 2009

Etter årets KrFU-landsmøte er det grunn til å stille flere spørsmål. Flere kandidater som er tilhenger av Reformen felles ekteskapslov er valgt til sentralstyre. Partileder og nyvalgt stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad gir signaler om at han ønsker homofile inn i landsstyret av den enkle grunn at det vil bedre partiets image. Landsmøtet valgte å gå innfor obligatorisk borgelig vigsel. Flere har pekt på at KrFU med dette utfordrer trosfriheten.

Forslaget om borgerlig vigsel ble vedtatt med 45 mot 24 stemmer. Oppegående debattanter advarte i følge Vårt Land fra talerstolen: – Jeg synes kirken bør få velge selv før vi presser det på dem, sa Eivin Håland fra Vest-Agder.

Jeg har selv uttalt til den kristne dagspressen at KrFU med dette utfordrer trosfriheten. Jeg vil forklare dette kort her. KrFU er selvsagt i sin rett til å mene noe om hvordan staten skal håndtere vigsler all den tid vigsler er en offentlig institusjon. Før ekteskapsloven ble innført var jeg selv tilhenger av obligatorisk borgelig vigsel, men det var så lenge trossamfunnene og staten hadde likt normgrunnlag - altså at de la det samme i begrepet ekteskap og forståelsen av hva et ekteskap er.

Nå mener staten at ekteskapet er en ordning "for to mennesker som elsker hverandre". Altså en offentlig feiring av kjærligheten - hva nå det skulle bety i en rettsal der hvor to mennesker som ønsker å skille seg er uenige om delingen av boet. Trossamfunnet har en helt annen forståelse av ekteskapet som en ordning som beskytter den svake part i et forhold som defineres av relasjonen mor-far-barn. Det er rammen om de felles biologiske barna (noe homofile ikke kan få sammen) som definerer ekteskapet.

Denne nye situasjonen gjør at et krav om obligatorisk borgelig vigsel kan oppleves som truende for religionsfriheten. Dagens åpning for at vigslere i trossamfunnene kan vie ut fra eget normgrunnlag sikrer trosfriheten. Det er ulike syn i trossamfunnene på dette idag. De lutherske samfunnene ønsker så lenge å benytte seg av sin vigselsrett. Enkelte mer høykirkelige trossamfunn har ønsket en dobbelløsning - altså at man vies både i staten og i kirken. Eventuelt en løsning der man bare vies i kirken uten å blande inn statens vigsel. Dette kan løses med en avtale mellom trossamfunnet og staten (konkordat) eller ved at paret inngår en privatrettslig avtale.

KrFU burde ha avventet å gjøre vedtak om dette til en dialog med trossamfunnene var på plass. Mange går spente nå og avventer Norges kristen Råds utvalgsarbeid som konkluderer rundt nyttår. Mange av trossamfunnene har egne utredninger.

Det kan se ut som om enkelte i KrFU har ønsket å skyve hele problemstillingen rundt spørsmålet om ekteskapslov fra seg ved å ta "en spansk en" med et vedtak om at alle må vies borgelig i en slags felles samlivslov mens trossamfunnene kan ha sine seremonier etterpå. Sentralstyremedlem Peter Walseths kommentar: – Dette betyr at vi nå kan legge debatten om homofiles rett til å gifte seg død, kan tyde på dette. Ønsker ikke KrFU å være et åpent parti med en levende debatt? Forstår ikke sentralsstyret hvor alvorlig det er at staten holder seg med en ekteskapslov som pulveriserer forståelsen av ekteskapet og den biologiske familien? KrFU må jo mene noe om hva ekteskapet skal være selv om det er staten som forvalter vigsels- og prøvemyndigheten?

Kjell Ingolf Ropstad uttalte i en mail til sentralstyret før valget: – Det er helt uproblematisk for meg at Gaute er homofil. Det sender nok ut et signal om vi er åpent parti. Og det er bra, uttaler KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad kan forstås dithen at Brækken benyttes som et profileringsobjekt for et mer åpent KrF. Jeg lurer på om sentralstyret i partiet forstår hvor ødeleggende dette er for partiet. Der vi som medlemmer stemmer inn representanter som står for noe - for at de skal være vår stemme i offentligheten og i beslutningsprosessene - ønsker vi at disse representantene ikke skal styres av imagebygging og mediestrategi.

Fundamentet for både KrF og KrFU bør være god kristendemokratisk tenkning. En tenkning fundert i nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd. Angrepet på ekteskapsinstitusjonen rammer barnas menneskeverd og begreper som kjønn, familie og foreldreskap er nå plukket i fra hverandre uten et troverdig alternativ.

Debatten i KrFU bør absolutt ikke være død, men høyst levende. Partiet har et forklaringsproblem. Vi ønsker svar!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Dahle Stærk

42 innlegg  136 kommentarer

Forslag

Publisert over 10 år siden

Jeg er klar over at dette innlegget trolig vil skape debatt, og jeg håper at det gjør det. Jeg foreslår at vi holder spørsmålet om partiets bekjennelsesparagraf som et hovedtema utenfor denne tråden da dette er et helt annet spørsmål enn partiets forhold til ekteskapsloven.

Kommentar #2

Øystein Åsen

0 innlegg  1 kommentarer

Begrepsforvrengning

Publisert over 10 år siden

Vil bare kommentere en liten sak som har tilknytning til temaene Morten tar opp: I flere aviser har jeg sett gjengitt at KrFU-representanter skal ha sagt omtrent følgende: "legning er ikke vesentlig i forhold til tillitsverv i partiet". Det er selvsagt helt riktig, men det er en bevisst fordreining av fakta, helt i pakt med homoaktivistenes språk- og begrepsstrategi. Ingen spør om legning, hverken når det gjelder partiverv eller, for den del, stillinger i kirker og kristne organisasjoner. Det saken handler om, er livsførsel, både på handlings- og formidlingsplanet. Når en mann har valgt å gifte seg med en mann, slik tilfellet er i forhold til 2. varamedlem i KrFU, er det et livsstilsvalg som fullstending undergraver arbeidet mot kjønnsnøytral ekteskapslov. Det er for meg ubegripelig at ikke politikere i lederposisjon begriper det.

Kommentar #3

Morten Dahle Stærk

42 innlegg  136 kommentarer

RE: Begrepsforvrengning

Publisert over 10 år siden

28.10.09 kl. 22:57 skrev Øystein Åsen:

Vil bare kommentere en liten sak som har tilknytning til temaene Morten tar opp: I flere aviser har jeg sett gjengitt at KrFU-representanter skal ha sagt omtrent følgende: "legning er ikke vesentlig i forhold til tillitsverv i partiet". Det er selvsagt helt riktig, men det er en bevisst fordreining av fakta, helt i pakt med homoaktivistenes språk- og begrepsstrategi. Ingen spør om legning, hverken når det gjelder partiverv eller, for den del, stillinger i kirker og kristne organisasjoner. Det saken handler om, er livsførsel, både på handlings- og formidlingsplanet. Når en mann har valgt å gifte seg med en mann, slik tilfellet er i forhold til 2. varamedlem i KrFU, er det et livsstilsvalg som fullstending undergraver arbeidet mot kjønnsnøytral ekteskapslov. Det er for meg ubegripelig at ikke politikere i lederposisjon begriper det.

Jeg vil ikke tas til inntekt for de som mener at homofil orientering eller samliv er til hinder for engasjement i et politisk parti - heller ikke KrF. Men jeg er enig i at de som har inngått ekteskap etter den nye ekteskapsloven ikke kan fremføre motstand mot den samme loven med troverdighet.

Kommentar #4

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: KrFU, ekteskapslov og trosfrihet

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 21:55 skrev Morten Dahle Andersen:

Det kan se ut som om enkelte i KrFU har ønsket å skyve hele problemstillingen rundt spørsmålet om ekteskapslov fra seg ved å ta "en spansk en" med et vedtak om at alle må vies borgelig i en slags felles samlivslov mens trossamfunnene kan ha sine seremonier etterpå. Sentralstyremedlem Peter Walseths kommentar: – Dette betyr at vi nå kan legge debatten om homofiles rett til å gifte seg død, kan tyde på dette. Ønsker ikke KrFU å være et åpent parti med en levende debatt? Forstår ikke sentralsstyret hvor alvorlig det er at staten holder seg med en ekteskapslov som pulveriserer forståelsen av ekteskapet og den biologiske familien? KrFU må jo mene noe om hva ekteskapet skal være selv om det er staten som forvalter vigsels- og prøvemyndigheten?

Kjell Ingolf Ropstad uttalte i en mail til sentralstyret før valget: – Det er helt uproblematisk for meg at Gaute er homofil. Det sender nok ut et signal om vi er åpent parti. Og det er bra, uttaler KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad kan forstås dithen at Brækken benyttes som et profileringsobjekt for et mer åpent KrF. Jeg lurer på om sentralstyret i partiet forstår hvor ødeleggende dette er for partiet. Der vi som medlemmer stemmer inn representanter som står for noe - for at de skal være vår stemme i offentligheten og i beslutningsprosessene - ønsker vi at disse representantene ikke skal styres av imagebygging og mediestrategi.

Fundamentet for både KrF og KrFU bør være god kristendemokratisk tenkning. En tenkning fundert i nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd. Angrepet på ekteskapsinstitusjonen rammer barnas menneskeverd og begreper som kjønn, familie og foreldreskap er nå plukket i fra hverandre uten et troverdig alternativ.

Debatten i KrFU bør absolutt ikke være død, men høyst levende. Partiet har et forklaringsproblem. Vi ønsker svar!

 Godt innlegg!

Vil bare presisere en ting: Jeg ønsker ikke å legge noen debatter døde i KrFU, og uttalte meg nok litt klønete å så måte. Det jeg derimot mente, og fortsatt mener, er at KrFU med dette legger politisk tyngde rundt spørsmål om trosfrihet barns rettigheter sentralt. Men så lenge et eneste medlem er uenig i det - så skal vi ta debatten!

Jeg mener det er et flott signal at homofile har fått verv i partiet. Fordi det viser at det ikke er diskvalifserende med homofil legning. Så sier Andersen at Gaute Brækken og jeg selv ikke kan argumentere med troverdighet og kraft mot loven når vi representerer partiet. Det er jeg delvis enig i, men jeg gjør det i mange andre saker. Når jeg er i skoledebatter eller andre sammenhenger presenterer jeg jo partiets politikk og ikke egne synspunkter.

Jeg er tilhenger av obligatorisk borgerlig vigsel, og ber om respekt for at jeg mener dette vil beskytte trosfriheten. TRossamfunnene er ikke de eneste som skal bestemme dette. Ekteskapet er en statlig institusjon, som trossamfunnene forvalter inngåelse av. Selvfølgelig har vi som er politikere noe å mene om dette.

Jeg tror mange av dere som er skuffet over KrFUs vedtak om borgerlig vigsel vil angre om noen år, når AP har styrt kirken, utnevnt sine egne biskoper, bidradt til å endre kirkesamfunnenes lære og presser organisasjonene økonomisk.

Vi har prøvd å komme med et av mange gode forslag. Det er ikke en stortingsproposisjon vi fremmer. Skuffende at de som burde bidra til en god debatt, tviler på motivene våre og bare slakter forslaget.

Ekteskapsloven blir stående. Lik det eller ikke, men slik er det. Da kan man enten være konstruktiv og virkelighetsorientere seg, eller holde på ortodoksien, ikke komme med nye tanker, ikke bevege lovverket en millimeter og feire en moralsk seier. Jeg foretrekker å påvirke.

Kommentar #5

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden

Si meg en ting: Når ble ekteskapet en statlig institiusjon? Jeg er kristen, noe jeg også kjenner deg for å være (jepp, jeg har snakket med deg noen ganger i UIO sammenheng, om du husker meg...)

Jeg trodde at ekteskapet var noe Gud innførte, det var faktisk det første han innførte! At staten har tatt noe av ansvaret for ekteskapet er av praktiske årsaker. Ekteskapet er å blir noe Gud har innført! Det er ikke noe statlig! Menneske har ønsket i de siste tider å forandre på dette ved å godta homofile ekteskap. Noe som går helt på tvers av det ekteskapet som Gud innførte. De kan ikke forandre på en noe Gud har innsatt! At to homofile gifter seg har aldri vært et ekteskap og kommer aldri til å bli det heller!

Kommentar #6

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Skuffet over KrF

Publisert over 10 år siden

Morten har selvfølgelig helt rett i sin skuffelse over KrF, og i dagens Vårt Land på side 30 har partileder Dagfinn Høybråten et langt innlegg hvor han sier at KrF skal fremstå som tydelige. Likevel nevner han ikke reformen "felles ekteskapslov" med et eneste ord. Det hadde vært en nyttig avklaring fordi vi ikke er sikre på hvor partiet står i denne saken på grunn av rare utspill fra sentrale tillitsvalgte, og det kan være nyttig med en repetisjon av mitt innlegg KrF – for uklare verdier. KrF gjør sitt aller beste for å avvise alle de kristne som kan tenke seg å stemme på partiet. Den nye generasjonen KrFere på Stortinget gjør ikke mye for at KrF skal bli et tydeligere parti, slik som Høybråten sier han vil.

Kommentar #7

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: KrFU, ekteskapslov og trosfrihet

Publisert over 10 år siden

Peter, du har nok en nokså misforstått forståelse av hva ekteskapet er. Det er ikke en statlig institusjon men en universell rettighet. Det at dere i KrFU vil tvinge trossamfunnene til å bli med på statens radikalt nye forståelse av ekteskap, gjør at dere svekker trosfriheten. Hva med oss som fortsatt mener at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne og at barn har rett til både mor og far, skal vi tvinges til å akseptere et annet syn gjennom en obligatorisk vigsel?

Et mye bedre forslag ville være å følge Jan Harsems forslag. Han har utarbeidet et notat  som gjør rede for alternativer trossamfunnene har hvis staten ikke endrer ekteskapsloven. En god løsning kan være at de rett og slett ikke forholder seg til den norske ekteskapsloven. I dette tilfellet vil de fortsette å vie som før, men de vil også utstede vigselsattester. Dermed vil man ut fra menneskerettighetene forvente at staten godkjenner disse ekteskapene, selv om kirken ikke anerkjenner loven. Dette vil være en lignende situasjon med de som gifter seg i utlandet. Norske myndigheter godkjenner automatisk slike ekteskap med fulle rettigheter. 

28.10.09 kl. 23:20 skrev Peter Walseth:

Jeg er tilhenger av obligatorisk borgerlig vigsel, og ber om respekt for at jeg mener dette vil beskytte trosfriheten. Trossamfunnene er ikke de eneste som skal bestemme dette. Ekteskapet er en statlig institusjon, som trossamfunnene forvalter inngåelse av. Selvfølgelig har vi som er politikere noe å mene om dette.

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

trosfiheten

Publisert over 10 år siden

Det du skriver er at hvis ekteskap er en statlig institusjon, og at kristendommen ikke har en særrettighet i forhold til eksteskap så er det ett angrep på trosfrihet. Omskrevet til "Hvis ikke vi får vårt syn igjennom på bekostning av andre så blir vi diskriminert". La oss omskrive det videre. Hvis ikke norske kvinner må bruke burka, så er det ett angrep på trosfriheten.

Det som burde bli normen hvis du absolutt ønsker å diskriminere homofile er at man nettopp har en borglig/juridisk vigsel, så får de som ønsker oppsøke kirker som diskriminerer homofile og ha en religiøs sermoni som vektlegger giftemål mellom mann og kvinne. Jeg kan ikke forstå hvordan det er ett angrep på trosfiheten.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: KrFU, ekteskapslov og trosfrihet

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 21:55 skrev Morten Dahle Andersen:

Fundamentet for både KrF og KrFU bør være god kristendemokratisk tenkning. En tenkning fundert i nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd. Angrepet på ekteskapsinstitusjonen rammer barnas menneskeverd og begreper som kjønn, familie og foreldreskap er nå plukket i fra hverandre uten et troverdig alternativ.

Debatten i KrFU bør absolutt ikke være død, men høyst levende. Partiet har et forklaringsproblem. Vi ønsker svar!

Nestekjærlighet og menneskeverd? Ja ja, en får rasjonalisere så godt man kan.

Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 23:47 skrev thomas lollike:

Si meg en ting: Når ble ekteskapet en statlig institiusjon? Jeg er kristen, noe jeg også kjenner deg for å være (jepp, jeg har snakket med deg noen ganger i UIO sammenheng, om du husker meg...)

Jeg trodde at ekteskapet var noe Gud innførte, det var faktisk det første han innførte! At staten har tatt noe av ansvaret for ekteskapet er av praktiske årsaker. Ekteskapet er å blir noe Gud har innført! Det er ikke noe statlig! Menneske har ønsket i de siste tider å forandre på dette ved å godta homofile ekteskap. Noe som går helt på tvers av det ekteskapet som Gud innførte. De kan ikke forandre på en noe Gud har innsatt! At to homofile gifter seg har aldri vært et ekteskap og kommer aldri til å bli det heller!

 Ekteskapet ble en statlig institusjon når staten første gang stiftet lov om ekteskap.

I Norge er det Stortinget, ikke Gud eller du, som definerer vilkårene for hva et gyldig ekteskap er.

Kommentar #11

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: RE: KrFU, ekteskapslov og trosfrihet

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 00:29 skrev Kristian Kahrs:

Dermed vil man ut fra menneskerettighetene forvente at staten godkjenner disse ekteskapene, selv om kirken ikke anerkjenner loven. Dette vil være en lignende situasjon med de som gifter seg i utlandet. Norske myndigheter godkjenner automatisk slike ekteskap med fulle rettigheter. 

 Norske myndigheter godkjenner ikke automatisk ekteskap utført i utlandet. For eksempel godkjenner ikke norske myndigheter polygame ekteskap, selv om visse trossamfunn og stater utfører slike ekteskap.

Norske trossamfunn må forholde seg til norsk lov! Det betyr derimot ikke at trossamfunn tvinges til å vie mennesker som ikke faller inn under det enktelte trossamfunnets definisjon av ekteskapet. Slik var det før den nye ekteskapsloven og slik er det etter den nye ekteskapsloven. Den katolske kirke tvinges ikke til å vie gjengifte, jødiske trossamfunn tvinges ikke til å vie par der ikke begge parter er jøder, muslimske trossamfunn tvinges ikke til å vie en muslimsk kvinne og en ikke-muslimsk mann.

Kommentar #12

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 23:47 skrev thomas lollike:

Si meg en ting: Når ble ekteskapet en statlig institiusjon? Jeg er kristen, noe jeg også kjenner deg for å være (jepp, jeg har snakket med deg noen ganger i UIO sammenheng, om du husker meg...)

Jeg trodde at ekteskapet var noe Gud innførte, det var faktisk det første han innførte! At staten har tatt noe av ansvaret for ekteskapet er av praktiske årsaker. Ekteskapet er å blir noe Gud har innført! Det er ikke noe statlig! Menneske har ønsket i de siste tider å forandre på dette ved å godta homofile ekteskap. Noe som går helt på tvers av det ekteskapet som Gud innførte. De kan ikke forandre på en noe Gud har innsatt! At to homofile gifter seg har aldri vært et ekteskap og kommer aldri til å bli det heller!

 Jeg er kristen, men ekteskapsloven er AS Norges felles lov. Derfor kan ikke lovverket reflektere at en trosretning har monopol på dette. Hva jeg tror om dette som kristen er jo selvsagt en annen debatt.

Kommentar #13

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: Skuffet over KrF

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 23:58 skrev Kristian Kahrs:

Morten har selvfølgelig helt rett i sin skuffelse over KrF, og i dagens Vårt Land på side 30 har partileder Dagfinn Høybråten et langt innlegg hvor han sier at KrF skal fremstå som tydelige. Likevel nevner han ikke reformen "felles ekteskapslov" med et eneste ord. Det hadde vært en nyttig avklaring fordi vi ikke er sikre på hvor partiet står i denne saken på grunn av rare utspill fra sentrale tillitsvalgte, og det kan være nyttig med en repetisjon av mitt innlegg KrF – for uklare verdier. KrF gjør sitt aller beste for å avvise alle de kristne som kan tenke seg å stemme på partiet. Den nye generasjonen KrFere på Stortinget gjør ikke mye for at KrF skal bli et tydeligere parti, slik som Høybråten sier han vil.

 Hei Kristian!

Skjønner at du ikke har sansen for meg, vi er jo ganske uenige, men Dagfinn skrev et innlegg om partiets fremtid, som ikke handlet så mye om konkrete politiske saker. Han må nesten få lov til å skrive et innlegg uten å nevne ekteskapsloven, uten at det blir feil.

Kommentar #14

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: RE: KrFU, ekteskapslov og trosfrihet

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 00:29 skrev Kristian Kahrs:

Peter, du har nok en nokså misforstått forståelse av hva ekteskapet er. Det er ikke en statlig institusjon men en universell rettighet. Det at dere i KrFU vil tvinge trossamfunnene til å bli med på statens radikalt nye forståelse av ekteskap, gjør at dere svekker trosfriheten. Hva med oss som fortsatt mener at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne og at barn har rett til både mor og far, skal vi tvinges til å akseptere et annet syn gjennom en obligatorisk vigsel?

Et mye bedre forslag ville være å følge Jan Harsems forslag. Han har utarbeidet et notat  som gjør rede for alternativer trossamfunnene har hvis staten ikke endrer ekteskapsloven. En god løsning kan være at de rett og slett ikke forholder seg til den norske ekteskapsloven. I dette tilfellet vil de fortsette å vie som før, men de vil også utstede vigselsattester. Dermed vil man ut fra menneskerettighetene forvente at staten godkjenner disse ekteskapene, selv om kirken ikke anerkjenner loven. Dette vil være en lignende situasjon med de som gifter seg i utlandet. Norske myndigheter godkjenner automatisk slike ekteskap med fulle rettigheter. 

28.10.09 kl. 23:20 skrev Peter Walseth:

Jeg er tilhenger av obligatorisk borgerlig vigsel, og ber om respekt for at jeg mener dette vil beskytte trosfriheten. Trossamfunnene er ikke de eneste som skal bestemme dette. Ekteskapet er en statlig institusjon, som trossamfunnene forvalter inngåelse av. Selvfølgelig har vi som er politikere noe å mene om dette.

 For å sitere Andersen; "...vigsler er en offentlig institusjon"

Jeg er uenig i deres tolkning, og løsning på de utfordringene den nye ekteskapsloven gir. Jeg har ikke tro på at trossamfunn som vier utenfor loven beholder vigselsretten særlig lenge, dersom de skal vie utenfor loven. Og hvis det er det de vil, kan man jo spørre om vitsen.

Kommentar #15

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Morten Andersen

Publisert over 10 år siden

Min venn, Morten D. Andersen har skrevet et meget godt innlegg. Jeg vil bare presisere noen få ting enda tydeligere:

1. I KrFU legger vi ikke debatter døde. Alle ting må kunne snakkes om, og diskuteres. Jeg mente å utrykke at KrFUs fokus nå var på barns rettigheter og trosfrihet.

2. Jeg mener homofile og lesbiske skal kunne gifte seg. Jeg ser på ekteskapet swom en offentlig instirusjon som skal sikre gode juridiske og forpliktende rammer rundt samliv, og ser få almennetiske begrunnelser mot dette.

3. Ordningen med obligatorisk borgerlig vigsel er måten dette løses på i Europa. Det fungerer godt, og gir kirkene og trossamfunnene frihet til å velge hvilke ekteskap(en offentlig institusjon) som de anerkjenner!

Kommentar #16

Kjell Ingolf Ropstad

73 innlegg  18 kommentarer

Bevisst feiltolkning?

Publisert over 10 år siden

Kjære Morten!

Jeg er glad for ditt engasjement for KrFU/KrF og for engasjementet i saken. Jeg er også glad for at du forsøker å tolke KrFUs landsmøtet i beste(riktige) mening. Det opplever jeg at ikke alle andre har gjort.

Først vil jeg bare slå fast at vi ikke stiller livsstilskrav til våre tillitsvalgte. Og det er heller ingen bevisst strategi fra min side at vi skal ha homofile tillitsvalgte. Det jeg som leder har understreket er at legning er verken kvalifikasjon eller diskvalifikasjon. Det handler om tillit - og om landsmøtet har tillit til kandidatene. Derfor forstår jeg godt at noen ikke kan ha tillit til en kandidat som støtter homofiles rett til å gifte seg. Men legning alene er ikke avgjørende - verken den ene eller andre veien.

Borgerlig vigsel

KrFUs intensjon med forslaget om borgerlig vigsel er enkelt og greit et mål om å verne om trossamfunnenes frihet til å selv definere hva et ekteskap er, og samtidig sikre barns rett til en far og en mor. Dette er jo også en ordning som er kjent fra resten av Europa. Med de rødgrønne ved roret vet vi at ekteskapsloven ikke vil bli endret de neste fire årene. Tvert i mot har det kommet signaler fra regjeringshold om at man ønsker å tvinge trossamfunn til å akseptere regjeringens definisjon av ekteskapet. Da er det et ungdomspartis oppgave å tenke nytt. Derfor har KrFU sagt at staten bør ta seg av det juridiske og signeringen av vigselsattest, og at kirke og menigheter bør få full frihet i lære- og livssynsspørsmål. Trosfriheten må aldri svekkes ved hjelp av ny lovgivning eller gjennom økonomiske pressmidler.

Derfor sier KrFU: "Flertallet av ekteskap i Norge inngås i Den norske kirke og andre trossamfunn. En konsekvens av den nye ekteskapsloven er at det er motsetning mellom statens lovgivning på den ene siden, og ordninger om inngåelse av ekteskapet i de fleste trossamfunn på den andre.

Over tid er denne situasjonen uholdbar og prinsipielt betenkelig og et økende politisk press på trossamfunnene uunngåelig. For å løse denne situasjonen og sikre alle trossamfunn full frihet i lære- og ordningsspørsmål, bør det offentlige overta den formelle og juridiske delen av ekteskapsinngåelsen i form av obligatorisk, borgerlig vigsel for alle.

Samfunnet har et ansvar for å legge til rette for trygge juridiske rammer rundt alle lovlige samlivsformer og underbygge forpliktende samliv. Stabile relasjoner tjener både enkeltmennesker og fellesskapet.

Den kristendemokratiske ideologi fremhever et tydelig skille mellom den politiske og den private sfære, mellom hva som er myndighetenes oppgave og hva som er det sivile samfunnets oppgaver. I dette ligger det at både borgere og religiøse trossamfunn selv kan avgjøre hvordan de vil regulere sine samliv innenfor de rammene som lovgivningen setter.

Samtidig må kirke-, tros- og livssynssamfunn vernes mot direkte og indirekte politisk innblanding i samlivsetikken og andre lærespørsmål. Trosfriheten må aldri svekkes ved hjelp av ny lovgivning eller økonomiske pressmidler.

KrFU mener at alle barn i utgangspunktet bør ha rett til en mor og en far, og at det ved innføring av borgerlig vigsel er viktig at barnas beste er ivaretatt."

Kommentar #17

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 23:47 skrev thomas lollike:

Si meg en ting: Når ble ekteskapet en statlig institiusjon? Jeg er kristen, noe jeg også kjenner deg for å være (jepp, jeg har snakket med deg noen ganger i UIO sammenheng, om du husker meg...)

Jeg trodde at ekteskapet var noe Gud innførte, det var faktisk det første han innførte! At staten har tatt noe av ansvaret for ekteskapet er av praktiske årsaker. Ekteskapet er å blir noe Gud har innført! Det er ikke noe statlig! Menneske har ønsket i de siste tider å forandre på dette ved å godta homofile ekteskap. Noe som går helt på tvers av det ekteskapet som Gud innførte. De kan ikke forandre på en noe Gud har innsatt! At to homofile gifter seg har aldri vært et ekteskap og kommer aldri til å bli det heller!

 Har du heller ikke fått med deg at mennesker har giftet seg i alle samfunn, i alle religioner og i alle tider, helt uavhengig av kristendom. Det var viking og bondebryllup i Norge lenge før Olav steg i land og kristnet landet med sverd og soldater.

Å hevde at ekteskap er avhengig av kirken, og at denne har monopol på ekteskapet er en freidig vri! Med den vinklingen har jo f.eks ikke human-etikere rett til å gifte seg?

Kommentar #18

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

KrF ser fremover

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 23:58 skrev Kristian Kahrs:

Morten har selvfølgelig helt rett i sin skuffelse over KrF, og i dagens Vårt Land på side 30 har partileder Dagfinn Høybråten et langt innlegg hvor han sier at KrF skal fremstå som tydelige. Likevel nevner han ikke reformen "felles ekteskapslov" med et eneste ord. Det hadde vært en nyttig avklaring fordi vi ikke er sikre på hvor partiet står i denne saken på grunn av rare utspill fra sentrale tillitsvalgte, og det kan være nyttig med en repetisjon av mitt innlegg KrF – for uklare verdier. KrF gjør sitt aller beste for å avvise alle de kristne som kan tenke seg å stemme på partiet. Den nye generasjonen KrFere på Stortinget gjør ikke mye for at KrF skal bli et tydeligere parti, slik som Høybråten sier han vil.

KrF så, i siste valg, at motstand mot likestillt ekteskapslov jager flere velgere enn det vinner. Fiaskoen til KsP, som rendyrket denne saken, demonstrerte dette tydelig. I tillegg er snittalderen på de velgerne de vinner på homomotstand så høy at det er mer fremtidsrettet å satse på liberale velgere med litt lavere alder. KrFU er et vindu inn i fremtiden.

Kommentar #19

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 11:43 skrev Peter Walseth:28.10.09 kl. 23:47 skrev thomas lollike:

Si meg en ting: Når ble ekteskapet en statlig institiusjon? Jeg er kristen, noe jeg også kjenner deg for å være (jepp, jeg har snakket med deg noen ganger i UIO sammenheng, om du husker meg...)

Jeg trodde at ekteskapet var noe Gud innførte, det var faktisk det første han innførte! At staten har tatt noe av ansvaret for ekteskapet er av praktiske årsaker. Ekteskapet er å blir noe Gud har innført! Det er ikke noe statlig! Menneske har ønsket i de siste tider å forandre på dette ved å godta homofile ekteskap. Noe som går helt på tvers av det ekteskapet som Gud innførte. De kan ikke forandre på en noe Gud har innsatt! At to homofile gifter seg har aldri vært et ekteskap og kommer aldri til å bli det heller!

 Jeg er kristen, men ekteskapsloven er AS Norges felles lov. Derfor kan ikke lovverket reflektere at en trosretning har monopol på dette. Hva jeg tror om dette som kristen er jo selvsagt en annen debatt.

Skjønner at vi har et uenige! Hva du tror om dette som kristne er selvfølgelig ikke en annen debatt! Hvordan Gud hadde tenkte ekteskapet i i all høyeste grad en del av denne debatten for det stortinget har gjort når de godtar homofile ekteskap er at de forandrer på noe som Gud har innsatt!

jeg er med på at det ikke nytter å diskutere Gud kontra ekteskapsloven når man snakker med folk som ikke er kristne! Men DU er en kristen å må derfor forholde deg til hva som står i Bibelen! De kan forandre så mye de vil på ekteskapet! Men de kan ikke forandre på hva som ligger i naturen og hva Gud har innsatt og hvordan han har skapt menneske til og leve sammen som mann og kvinne!

Kommentar #20

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 15:50 skrev thomas lollike:

Skjønner at vi har et uenige! Hva du tror om dette som kristne er selvfølgelig ikke en annen debatt! Hvordan Gud hadde tenkte ekteskapet i i all høyeste grad en del av denne debatten for det stortinget har gjort når de godtar homofile ekteskap er at de forandrer på noe som Gud har innsatt!

jeg er med på at det ikke nytter å diskutere Gud kontra ekteskapsloven når man snakker med folk som ikke er kristne! Men DU er en kristen å må derfor forholde deg til hva som står i Bibelen! De kan forandre så mye de vil på ekteskapet! Men de kan ikke forandre på hva som ligger i naturen og hva Gud har innsatt og hvordan han har skapt menneske til og leve sammen som mann og kvinne!

Dere som er kristne må forholde dere til Bibelen, men majoriteten av det norske folk og stortingsrepresentantene er ikke kristne, så å argumentere for eller mot en lov med rene religiøse argumenter fører ingen steder.

Forresten, anser du at ekteskapet som du mener Gud innstifta består av én mann og én kvinne?

Kommentar #21

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 16:04 skrev Isak BK Aasvestad:29.10.09 kl. 15:50 skrev thomas lollike:

Skjønner at vi har et uenige! Hva du tror om dette som kristne er selvfølgelig ikke en annen debatt! Hvordan Gud hadde tenkte ekteskapet i i all høyeste grad en del av denne debatten for det stortinget har gjort når de godtar homofile ekteskap er at de forandrer på noe som Gud har innsatt!

jeg er med på at det ikke nytter å diskutere Gud kontra ekteskapsloven når man snakker med folk som ikke er kristne! Men DU er en kristen å må derfor forholde deg til hva som står i Bibelen! De kan forandre så mye de vil på ekteskapet! Men de kan ikke forandre på hva som ligger i naturen og hva Gud har innsatt og hvordan han har skapt menneske til og leve sammen som mann og kvinne!

Dere som er kristne må forholde dere til Bibelen, men majoriteten av det norske folk og stortingsrepresentantene er ikke kristne, så å argumentere for eller mot en lov med rene religiøse argumenter fører ingen steder.

Forresten, anser du at ekteskapet som du mener Gud innstifta består av én mann og én kvinne?

Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?

Kommentar #22

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Folkeskikk Thomas!

Publisert over 10 år siden

Isak spør:

"Forresten, anser du at ekteskapet som du mener Gud innstifta består av én mann og én kvinne?"

Thomas svarer:

"Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?"

Dette var flåsete Thomas! Adam og en hest, flere menn og flere kvinner! Her gjør du deg dum. Forhold deg til ekteskapsloven slik den faktisk er og hold dyr og polygami utenfor. Hva ville du synes om noen ga deg psykiatriske diagnoser knyttet til befalende stemmer i hodet fordi du presenterte deg som kristen. Hva kunne man kalle en som synes det er naturlig å prate med brennende busker og som ikke kan tenke selv uten å konsultere gamle papyrusruller først. Slike tendensiøse grep slipper du å oppleve fordi ikke-kristne behandler den du er med en viss respekt!

Du ignorerer også fremdeles det faktum at ekteskap finnes i alle kulturer og fantes i Norge i årtusen før kristendommen. Kirken eier definitivt ikke meg og kona sitt ekteskap! Er ekteskap mellom muslimer, hinduer, ateister og buddister også innstiftet av den kristne Gud. Det er temmelig freidig å hevde noe slikt!

Kommentar #23

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: KrFU, ekteskapslov og trosfrihet

Publisert over 10 år siden
28.10.09 kl. 21:55 skrev Morten Dahle Andersen:

Nå mener staten at ekteskapet er en ordning "for to mennesker som elsker hverandre". Altså en offentlig feiring av kjærligheten - hva nå det skulle bety i en rettsal der hvor to mennesker som ønsker å skille seg er uenige om delingen av boet. Trossamfunnet har en helt annen forståelse av ekteskapet som en ordning som beskytter den svake part i et forhold som defineres av relasjonen mor-far-barn. Det er rammen om de felles biologiske barna (noe homofile ikke kan få sammen) som definerer ekteskapet.

 "-hva nå det skulle bety....."

To mennesker som elsker hverandre er ikke til å kimse av eller forsøke å sette i et nedlatende lys. Noe større enn kjærligheten skal man lete lenge etter.

Å beskytte barna man får i et ekteskap er ikke alltid ensbetydende med at man må bli i ekteskapet. Faktisk er det mange barn som lider fordi foreldre som ikke lever i et fredelig og likeverdig ekteskap holder sammen uten å se at barna ville fått det bedre om de hadde gått fra hverandre.

Dessuten er ikke samfunnet sort/hvitt. Det finnes alenemødre, alenefedre, homofile par med barn, osv. Å skulle sette ekteskapet i "bås" med at man kun gifter seg for å beskytte felles biologiske barn blir å utestenge svært mange mennesker som også har like stor rett til, og like stort ønske om å få gifte seg fordi de faktisk elsker et annet menneske så høyt at de ønsker å dele resten av livet sitt med vedkommende.

Kommentar #24

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 09:35 skrev Isak BK Aasvestad:28.10.09 kl. 23:47 skrev thomas lollike:

Si meg en ting: Når ble ekteskapet en statlig institiusjon? Jeg er kristen, noe jeg også kjenner deg for å være (jepp, jeg har snakket med deg noen ganger i UIO sammenheng, om du husker meg...)

Jeg trodde at ekteskapet var noe Gud innførte, det var faktisk det første han innførte! At staten har tatt noe av ansvaret for ekteskapet er av praktiske årsaker. Ekteskapet er å blir noe Gud har innført! Det er ikke noe statlig! Menneske har ønsket i de siste tider å forandre på dette ved å godta homofile ekteskap. Noe som går helt på tvers av det ekteskapet som Gud innførte. De kan ikke forandre på en noe Gud har innsatt! At to homofile gifter seg har aldri vært et ekteskap og kommer aldri til å bli det heller!

Hvis staten gir ugudelige lover slik den har gjort nå, skal vi som kristne lyde Gud mer enn mennesker.

 Ekteskapet ble en statlig institusjon når staten første gang stiftet lov om ekteskap.

I Norge er det Stortinget, ikke Gud eller du, som definerer vilkårene for hva et gyldig ekteskap er.

Kommentar #25

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

RE: Folkeskikk Thomas!

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 18:45 skrev Jon Storeide:

Isak spør:

"Forresten, anser du at ekteskapet som du mener Gud innstifta består av én mann og én kvinne?"

Thomas svarer:

"Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?"

Dette var flåsete Thomas! Adam og en hest, flere menn og flere kvinner! Her gjør du deg dum. Forhold deg til ekteskapsloven slik den faktisk er og hold dyr og polygami utenfor. Hva ville du synes om noen ga deg psykiatriske diagnoser knyttet til befalende stemmer i hodet fordi du presenterte deg som kristen. Hva kunne man kalle en som synes det er naturlig å prate med brennende busker og som ikke kan tenke selv uten å konsultere gamle papyrusruller først. Slike tendensiøse grep slipper du å oppleve fordi ikke-kristne behandler den du er med en viss respekt!

Du ignorerer også fremdeles det faktum at ekteskap finnes i alle kulturer og fantes i Norge i årtusen før kristendommen. Kirken eier definitivt ikke meg og kona sitt ekteskap! Er ekteskap mellom muslimer, hinduer, ateister og buddister også innstiftet av den kristne Gud. Det er temmelig freidig å hevde noe slikt!

Det var veldig flåsete sakt, men jeg trodd at det var så flåsete at dere skjønte at jeg skrev det med et lite glimt i øyet. Jeg ser at ironi ikke alltid egner seg bostavelig. Så jeg beklager den!!!

Når det er sakt så forandrer ikke det du sier noe på at jeg tror at ekteskapet er innført av Gud. Om du velger og tro det eller ei er noe helt annet. Det jeg tar for å være fakta/sannhet bygger ikke på hva du mener om ekteskapet. Fordi du sier det så er det sant. Nei en sannheten er sann uavhening av hva vi mennesker skulle mene. Nå har det seg slik at jeg tror kristendommen er en videreføring av jødedommen jeg tror at Adam og Eva var de to første menneskene på jord. Ergo ut fra mitt ståsted så mener jeg å kunne argumentere godt for at ekteskapet er noe som Gud har innført og at siden andre kulturer og religioner har kopiert. Du skal selvfølgelig få lov til å være uenig i dette. Men nå var denne kommentaren spes til Petter som deler mye av den samme troen som jeg deler ( vil jeg anta siden jeg kjenner han så halveis...)

Kommentar #26

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Gir meg ikke

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 22:26 skrev thomas lollike:29.10.09 kl. 18:45 skrev Jon Storeide:

Isak spør:

"Forresten, anser du at ekteskapet som du mener Gud innstifta består av én mann og én kvinne?"

Thomas svarer:

"Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?"

Dette var flåsete Thomas! Adam og en hest, flere menn og flere kvinner! Her gjør du deg dum. Forhold deg til ekteskapsloven slik den faktisk er og hold dyr og polygami utenfor. Hva ville du synes om noen ga deg psykiatriske diagnoser knyttet til befalende stemmer i hodet fordi du presenterte deg som kristen. Hva kunne man kalle en som synes det er naturlig å prate med brennende busker og som ikke kan tenke selv uten å konsultere gamle papyrusruller først. Slike tendensiøse grep slipper du å oppleve fordi ikke-kristne behandler den du er med en viss respekt!

Du ignorerer også fremdeles det faktum at ekteskap finnes i alle kulturer og fantes i Norge i årtusen før kristendommen. Kirken eier definitivt ikke meg og kona sitt ekteskap! Er ekteskap mellom muslimer, hinduer, ateister og buddister også innstiftet av den kristne Gud. Det er temmelig freidig å hevde noe slikt!

Det var veldig flåsete sakt, men jeg trodd at det var så flåsete at dere skjønte at jeg skrev det med et lite glimt i øyet. Jeg ser at ironi ikke alltid egner seg bostavelig. Så jeg beklager den!!!

Når det er sakt så forandrer ikke det du sier noe på at jeg tror at ekteskapet er innført av Gud. Om du velger og tro det eller ei er noe helt annet. Det jeg tar for å være fakta/sannhet bygger ikke på hva du mener om ekteskapet. Fordi du sier det så er det sant. Nei en sannheten er sann uavhening av hva vi mennesker skulle mene. Nå har det seg slik at jeg tror kristendommen er en videreføring av jødedommen jeg tror at Adam og Eva var de to første menneskene på jord. Ergo ut fra mitt ståsted så mener jeg å kunne argumentere godt for at ekteskapet er noe som Gud har innført og at siden andre kulturer og religioner har kopiert. Du skal selvfølgelig få lov til å være uenig i dette. Men nå var denne kommentaren spes til Petter som deler mye av den samme troen som jeg deler ( vil jeg anta siden jeg kjenner han så halveis...)

 Ja, du tror ekteskapet er innstiftet av Gud og at intet annet gjelder. Men hva var ekteskap i Norge før kristningen og hva er ekteskap blant jordens milliarder av ikke-kristne da basert på?

Kommentar #27

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 17:23 skrev thomas lollike:

Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?

Hvis man ser på f.eks. Abraham, Jakob, Kong David og Kong Salomo så besto deres ekteskap av én mann og flere kvinner.

Kommentar #28

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
30.10.09 kl. 09:30 skrev Isak BK Aasvestad:29.10.09 kl. 17:23 skrev thomas lollike:

Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?

Hvis man ser på f.eks. Abraham, Jakob, Kong David og Kong Salomo så besto deres ekteskap av én mann og flere kvinner.

 Nå ble jeg forvirret! Så hvilken ekteskapsform ER egentlig innstiftet av Gud? Har Gud innstiftet flere varianter, eller levde Abraham, Jakob Kong David og Kong Salomo i strid med Guds innstiftede ekteskap. Da må vel strengt tatt de homofile også kunne få godkjent sin variant:) 

Kommentar #29

Tove Grønlund

0 innlegg  8 kommentarer

RE: Bevisst feiltolkning?

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 11:58 skrev Kjell Ingolf Ropstad:

Kjære Morten!

Jeg er glad for ditt engasjement for KrFU/KrF og for engasjementet i saken. Jeg er også glad for at du forsøker å tolke KrFUs landsmøtet i beste(riktige) mening. Det opplever jeg at ikke alle andre har gjort.

Først vil jeg bare slå fast at vi ikke stiller livsstilskrav til våre tillitsvalgte. Og det er heller ingen bevisst strategi fra min side at vi skal ha homofile tillitsvalgte. Det jeg som leder har understreket er at legning er verken kvalifikasjon eller diskvalifikasjon. Det handler om tillit - og om landsmøtet har tillit til kandidatene. Derfor forstår jeg godt at noen ikke kan ha tillit til en kandidat som støtter homofiles rett til å gifte seg. Men legning alene er ikke avgjørende - verken den ene eller andre veien.

Borgerlig vigsel

KrFUs intensjon med forslaget om borgerlig vigsel er enkelt og greit et mål om å verne om trossamfunnenes frihet til å selv definere hva et ekteskap er, og samtidig sikre barns rett til en far og en mor. Dette er jo også en ordning som er kjent fra resten av Europa. Med de rødgrønne ved roret vet vi at ekteskapsloven ikke vil bli endret de neste fire årene. Tvert i mot har det kommet signaler fra regjeringshold om at man ønsker å tvinge trossamfunn til å akseptere regjeringens definisjon av ekteskapet. Da er det et ungdomspartis oppgave å tenke nytt. Derfor har KrFU sagt at staten bør ta seg av det juridiske og signeringen av vigselsattest, og at kirke og menigheter bør få full frihet i lære- og livssynsspørsmål. Trosfriheten må aldri svekkes ved hjelp av ny lovgivning eller gjennom økonomiske pressmidler.

Derfor sier KrFU: "Flertallet av ekteskap i Norge inngås i Den norske kirke og andre trossamfunn. En konsekvens av den nye ekteskapsloven er at det er motsetning mellom statens lovgivning på den ene siden, og ordninger om inngåelse av ekteskapet i de fleste trossamfunn på den andre. Over tid er denne situasjonen uholdbar og prinsipielt betenkelig og et økende politisk press på trossamfunnene uunngåelig. For å løse denne situasjonen og sikre alle trossamfunn full frihet i lære- og ordningsspørsmål, bør det offentlige overta den formelle og juridiske delen av ekteskapsinngåelsen i form av obligatorisk, borgerlig vigsel for alle. Samfunnet har et ansvar for å legge til rette for trygge juridiske rammer rundt alle lovlige samlivsformer og underbygge forpliktende samliv. Stabile relasjoner tjener både enkeltmennesker og fellesskapet. Den kristendemokratiske ideologi fremhever et tydelig skille mellom den politiske og den private sfære, mellom hva som er myndighetenes oppgave og hva som er det sivile samfunnets oppgaver. I dette ligger det at både borgere og religiøse trossamfunn selv kan avgjøre hvordan de vil regulere sine samliv innenfor de rammene som lovgivningen setter. Samtidig må kirke-, tros- og livssynssamfunn vernes mot direkte og indirekte politisk innblanding i samlivsetikken og andre lærespørsmål. Trosfriheten må aldri svekkes ved hjelp av ny lovgivning eller økonomiske pressmidler. KrFU mener at alle barn i utgangspunktet bør ha rett til en mor og en far, og at det ved innføring av borgerlig vigsel er viktig at barnas beste er ivaretatt."

 Til Kjell Ingolf Ropstad!

Bare et par kommentarer: Hva får deg og KrFU til å tro at staten nødvendigvis vil unnlate å blande seg inn i hvordan kirken og menigheter definerer ekteskap, om alle må gjennom en borgerlig vigsel? Jeg tror "nidkjære" politikere og sterke pressgrupper vil prøve å blande seg inn, uansett. Jeg mener også bestemt at å gå inn for boregrlig vigsel er å backe ift ekteskapet, og si seg fornøyd med en definisjon av ekteskapet verken KrF eller kirken er enig i, eller ser seg tjent med i et samfunnsmessig perspektiv (du har sev nevnt barna).

For øvrig; du sier at det viktigste er at en person som får et tillitsvalgt i KrF eller her; i KrFU har tillit, og ikke legning. Men du forstår også at det at en mann lever i et såkalt homofilt ekteskap, gjør at han blir lite troverdig ift å formidle KrF`s syn på ekteskapet som handler om en bestemt og offentlig relasjon mellom en mann og en kvinne. Når det gjelder Brekken, har han jo også sagt i klartekst at han støtter den nye ekteskapsloven, som altså er og må være en viktig sak for KrF. Å gi homofilt praktiserende tillitsverv i KrF, er dermed et, for å si det svakt, forvirrende signal ift KrF`s uttalte ønske om omkamp om ekteskapsloven. Å være tydelig ift ekteskapsloven er viktig i seg selv, fordi ekteskapet er en grunncelle i samfunnet og gir, i utgangspunktet, vern og beskyttelse for den tredje part, barnet.    

Kommentar #30

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
30.10.09 kl. 09:30 skrev Isak BK Aasvestad:29.10.09 kl. 17:23 skrev thomas lollike:

Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?

Hvis man ser på f.eks. Abraham, Jakob, Kong David og Kong Salomo så besto deres ekteskap av én mann og flere kvinner.

Da bør du lese historiene i sin sammenheng slik at du for med deg åssen straff de fikk av Gud! Kongeloven i GT er veldig tydlig på at en konge ikke skal ha mange hester og heller ikke flere koner! Abraham skal ikke være nød vendig å si mere om enn han ble stum en stund pga at han ikke stolte på Gud om at Sara skulle bli med barn.

Kommentar #31

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hei Peter Walseth!

Publisert over 10 år siden
30.10.09 kl. 16:17 skrev Jon Storeide:30.10.09 kl. 09:30 skrev Isak BK Aasvestad:29.10.09 kl. 17:23 skrev thomas lollike:

Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?

Hvis man ser på f.eks. Abraham, Jakob, Kong David og Kong Salomo så besto deres ekteskap av én mann og flere kvinner.

 Nå ble jeg forvirret! Så hvilken ekteskapsform ER egentlig innstiftet av Gud? Har Gud innstiftet flere varianter, eller levde Abraham, Jakob Kong David og Kong Salomo i strid med Guds innstiftede ekteskap. Da må vel strengt tatt de homofile også kunne få godkjent sin variant:) 

stemmer, de syndet mot Gud alle sammen! én mann og én kvinne i ett ekteskap, det er sånn Gud skapte det!

Kommentar #32

Ola Normann

50 innlegg  353 kommentarer

RE: Gir meg ikke

Publisert over 10 år siden
29.10.09 kl. 23:07 skrev Jon Storeide:29.10.09 kl. 22:26 skrev thomas lollike:29.10.09 kl. 18:45 skrev Jon Storeide:

Isak spør:

"Forresten, anser du at ekteskapet som du mener Gud innstifta består av én mann og én kvinne?"

Thomas svarer:

"Japp jeg gjør det ja! Hva ellers skulle det bestå av Adam og en hest? eller flere menn og flere kvinner?"

Dette var flåsete Thomas! Adam og en hest, flere menn og flere kvinner! Her gjør du deg dum. Forhold deg til ekteskapsloven slik den faktisk er og hold dyr og polygami utenfor. Hva ville du synes om noen ga deg psykiatriske diagnoser knyttet til befalende stemmer i hodet fordi du presenterte deg som kristen. Hva kunne man kalle en som synes det er naturlig å prate med brennende busker og som ikke kan tenke selv uten å konsultere gamle papyrusruller først. Slike tendensiøse grep slipper du å oppleve fordi ikke-kristne behandler den du er med en viss respekt!

Du ignorerer også fremdeles det faktum at ekteskap finnes i alle kulturer og fantes i Norge i årtusen før kristendommen. Kirken eier definitivt ikke meg og kona sitt ekteskap! Er ekteskap mellom muslimer, hinduer, ateister og buddister også innstiftet av den kristne Gud. Det er temmelig freidig å hevde noe slikt!

Det var veldig flåsete sakt, men jeg trodd at det var så flåsete at dere skjønte at jeg skrev det med et lite glimt i øyet. Jeg ser at ironi ikke alltid egner seg bostavelig. Så jeg beklager den!!!

Når det er sakt så forandrer ikke det du sier noe på at jeg tror at ekteskapet er innført av Gud. Om du velger og tro det eller ei er noe helt annet. Det jeg tar for å være fakta/sannhet bygger ikke på hva du mener om ekteskapet. Fordi du sier det så er det sant. Nei en sannheten er sann uavhening av hva vi mennesker skulle mene. Nå har det seg slik at jeg tror kristendommen er en videreføring av jødedommen jeg tror at Adam og Eva var de to første menneskene på jord. Ergo ut fra mitt ståsted så mener jeg å kunne argumentere godt for at ekteskapet er noe som Gud har innført og at siden andre kulturer og religioner har kopiert. Du skal selvfølgelig få lov til å være uenig i dette. Men nå var denne kommentaren spes til Petter som deler mye av den samme troen som jeg deler ( vil jeg anta siden jeg kjenner han så halveis...)

 Ja, du tror ekteskapet er innstiftet av Gud og at intet annet gjelder. Men hva var ekteskap i Norge før kristningen og hva er ekteskap blant jordens milliarder av ikke-kristne da basert på?

Hva DE legger i det må du nesten spørre dem om. Men igjen... Så er jeg av den oppfatningen at andre religioner og kulturer har kopiert jødedommen/kristendommen sitt ekteskap. Det er heller ikke sånn at selv om man ikke er kristen så er det ikke et gjeldene ekteskap overfor Gud. Nei dette verset i Matt (7 tror jeg) om at den som bryter ekteskap av noen annen grunn en hor bryrter ekteskap og gifter man seg med en fraskilt kvinne begår man hor (fraskilt kvinne gjelder naturlig vis også fraskilte menn!) Gjelder like så mye for en russer som en amerikaner, hedning, som en totning! Likhet for loven! I islam er det mange tvangsekteskap så der må jeg ta noen forbehold, det er riktig at det også var det i Israel i GT tid, men ordene fra Matt, er fra NT som er den nye pakt :)

Kommentar #33

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Moseloven forbyr ikke polygami!

Publisert over 10 år siden
31.10.09 kl. 01:18 skrev thomas lollike:stemmer, de syndet mot Gud alle sammen! én mann og én kvinne i ett ekteskap, det er sånn Gud skapte det!

Thomas, du tar feil!

Moseloven forbyr ikke polygami. Tvert imot så regulerer Moseloven polygami:

"Får sønnen enda en kone, skal han ikke la den første mangle mat, klær eller ekteskapelig omgang." (2.Mos 21:10)

"Det kan hende at en mann har to koner, en som han elsker, og en som han ikke bryr seg om, og at han får sønner med begge to, men den førstefødte er sønn av henne som han ikke holder av. Når den tid kommer at han skal skifte det han eier, mellom sønnene sine, må han ikke behandle sønnen til henne han elsker, som om han var den førstefødte, til skade for den eldste, som er sønn av den konen han ikke bryr seg om." (5.Mos 21:15-16)

Og kongeloven sier forbyr ikke kongen å ta seg flere hustruer, den forbyr kongen å ta seg mange husturer. På samme måte forbyr loven ikke kongen å ha gull og sølv, den forbyr kongen å samle seg gull og sølv i mengde.

"Kongen skal heller ikke ta seg mange hustruer, så han forledes til frafall, og han må ikke samle seg sølv og gull i mengde." (5.Mos 17:17)

Hvis det uansett ikke var mulig for noen mann å gifte seg med mer enn én kvinne, hvorfor nevner i det hele tatt kongeloven at kongen ikke må ta seg mange?

Og merk at loven om svogerekteskap ikke forutsetter at svogeren ikke allerede er gift.

"Når brødre bor sammen og en av dem dør uten å ha fått noen sønn, skal hans enke ikke gifte seg med en fremmed utenfor ætten. Hennes manns bror skal gå inn til henne og ta henne til kone og således oppfylle sin plikt som svoger." (5.Mos 25:5)

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere