Thor Bjarne Bore

135

Norge trenger "lykkejegere"

Publisert: 28. okt 2009

Hyppig anvendt begrep i innvandringsdebatt og etter hvert blant flere og flere partier om de fleste av alle de som kommer til Norge og søker asyl: Lykkejeger.

Den norske innvandringspolitikken på dette området vil bli strengere de kommende årene, sier Sp-politikeren som har vært i Danmark, studert landets strenge praksis, og har sett lyset: ”Tøff”. ”Stramme inn”. ”Døren til Norge må bli trangere”.
Ola Borten Moe tror han har funnet koden. Han synger med i klagekoret. Han vil opp og frem i politikken.
Politisk lykkejeger?

Kari er lavtlønnet, sliter med å få endene til å møtes. Men hver uke gjør hun en liten Lotto-innsats. Hun ønsker seg et litt bedre liv, i et land der kravet om lykke og ønsket om et enda bedre liv, er en legitim del av virkeligheten for de aller fleste.
Lykkejeger?

Mette og Jørgen og de tre barna og hans familie bor i et rekkehus. Ingen hage, litt trafikkstøy. De ønsker seg en litt større bolig, en liten hage, mer trafikksikker skolevei for barna.Et bedre liv.
Lykkejegere?

Far har gått konkurs, mor har fått ALS og ligger i permanent respirator. Hege skjønner at hun kan ikke få alt som de i den kule gjengen har. Men nå har hun fått en liten kveldsjobb på supermarkedet. Tenk om hun kunne få nok til å bytte ut den to år gammel allværsjakken! Og enda bedre: Klare å få kjøpt et skateboard!
Lykkejeger?

Guri i Rakkestad var aktiv i motstandsbevegelsen. Hadde venner som tatt og torturert. Ble angitt av en nordmann, klarte å rømme til Sverige våren 1943 - og fikk bli.
Steinar på Rubbestadneset unnslapp så vidt Gestapo sa han sammen med seks andre dra over Nordsjøen til Skottland i fiskeskøyta ”Håpet”.
Lykkejegere?

Lise vokser opp i en familie preget av volds og alkoholbruk, liten omsorg, dårlig råd. Hun ønsker seg et liv i trygghet, muligheter for selvrealisering.
Lykkejeger?

Oldefar Kristoffer var nest yngst av 8 søsken, på en liten gård i en liten bygd. Lite mat, lite klær, dårlige fremtidsutsikter. Han og Maria klarte å skrape sammen til en Amerika-billett. Ble møtt av frihetsstatuens “Give me you tired, you poor”, ikke med med “Gate closed.
De jaktet etter lykken - og fant den.

Sør-Afrika ville skille rasene. Apartheid. USA behandlet hvite og svarte forskjellig. Nordmenn var sterke kritikere mot urett langt borte. Norske røster i dag: “Norge for nordmenn”, “nei til raseblanding”. Nei, nei, nei.
Apartheid i ny emballasje?

FN: Hvis alle verdens mennesker skulle ha et like høyt forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trengt nesten 6 jordkloder.
Flere kåringer: Norge verdens beste land å leve i. Norge verdens rikeste land.
Norge - et land som har vunnet i Lotto uten å ha tatt lodd. Et land som stadig vil bygge ut velferden, også for de bedre bemidlede. Mer statsstøtte til gode formål. Mer, mer, mer.
Norge - konstant på jakt etter mer lykke?

42 millioner mennesker verden over er på flukt, er flyktninger. 18 000 antas å komme til Norge. 0,45 promiller.
Lykkejegerbrigaden?

De lever med terror, fattigdommens svøpe, mangel på muligheter. De satser alt på å komme seg til Norge. Hva svarer vi:
Lykkejegere!

De jakter på friheten, ønsker et menneskeverdig liv. De banker på døren til Kongeriket Norge. For dem er Norge eventyrland. I en verden der det normale er krig, sult, himmelropende forskjeller, tortur og undertrykkelse - i en slik verden er Norge ekstremt fredelig, ekstremt rikt, ekstremt demokratisk.
Men rikdom som ikke deles med andre, blir fattigdom.
Storhet som setter grenser, blir armod.
Fedrelandskjærlighet uten global solidaritet, blir forfall.

Norge trenger flere kalde hjerner og varme hender. Vi trenger økt innvandring. Skal velferdsstaten opprettholdes? Skal dagens ungdom få den hjelp de kan kommer til å trenge når de passerer 80? Da trengs det nye nordmenn.
De vil bidra til fremtidens lykke.

”Eldretsunami” blir det kalt når tallene forteller at det blir stadig flere over 65 år, at levealderen stiger, at dette er problemskapende. Jeg er 71 og håper jeg skal bli gammel.
Lykkejeger?

Den norske regjeringen kan ikke styre hvor mange som søker asyl her, og de som kommer, har krav på behandling. Vi må følge internasjonale konvensjoner i vurderingen av hvem som trenger beskyttelse,
Innvandringsstrømmen kan best reguleres gjennom restriktiv politikk på familiegjenforening og arbeidsinnvandring.

Vi må åpne for atskillig større innvandring enn i dag og modernisere velferdsstaten slik at den tåler det. De fleste asylmottak og de som bor der oppleves som en positiv faktor i lokalmiljøene rundt omkring i Norge. Mange steder ønsker tilflytting, averterer etter og tilbyr gode rammebetingelser for tilflyttere.

Asyl og innvandring er kompliserte spørsmål Både på en ene og den andre fløyen er det lett å henfalle tilslagord, lett å forenkle. På samme måte som vi ikke kan ta imot alle verdens fattige og forfulgte, må en gjennomgripende drøfting naturligvis skje på en annen måte og i et annen omfang enn disse blogg-linjene. Men la oss slippe fremmedfrykten, frasene og unnskyldningene om “lykkejegere”.

Jeg slutter meg i de store linjer helt til UDI-direktør Ida Børresen når hun sier: ”Lykkejegerne” må stoppes, ropes det. Stadig oftere og høyere. Det er riktig at Norge ikke kan redde hele verden og at alle land har behov for å regulere sin innvandring. Vi må ha et system som raskt og riktig skiller mellom de som har rett og de som ikke har rett til beskyttelse, og som setter inn tiltak for å redusere andelen søkere uten behov for beskyttelse – ikke minst av hensyn til søkerne selv. Men er det galt å jakte på lykken? Og hvem er vi til å fordømme”?

Min konklusjon: Deler man sin lykke med andre, blir den samlede lykke i verden større.
”Håpet gjør ingen til skamme” (Rom. 5.5)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Bore bor i Stavanger....

Publisert nesten 10 år siden

Jeg tror det er på sin plass å minne leserne av dette innlegget om at Thor Bjarne Bore bor i Stavanger, ikke på Grønland, Tøyen, Holmlia eller Groruddalen. Ingen av ex-redaktørens eksempler er relevante for vår tids integreringsutfordringer.  Det er ikke innvandring fra Sverige eller annen kultur som ligger nært opp til vår norske kultur som er problemet; problemet er ikke-vestlig innvandring, spesielt fra islamske land, som har et helt annet forhold til grunnleggende verdier som ytringsfrihet, likeverd mellom mann og kvinne og retten til å ta selvstendige valg uten å bli utstøtt av familien.

Jeg er enig med Bore om at vi må stramme inn på familiegjenforening, men å stramme inn på arbeidsinnvandring vil være å diktere forholdene for næringslivet på en utidig måte. De må ha lov til å hente dyktige indiske ingeniører som kan gjøre stor nytte for seg i en teknologi-krevende norsk industri.

Det er ikke noe problem å stramme inn asylpolitikken. Måten vi gjør det på er rett og slett at vi gjør det til et lovbrudd å skjule sin identitet. Derfor burde det ikke være noe problem å internere de som ikke greier å bevise sin identitet på en troverdig måte. Dette er ikke en forringelse av asylretten, kun en forsikring om at vi vet hvem asylsøkerne er.

Kommentar #2

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Jadda

Publisert nesten 10 år siden

Synd at det ikke går ann å gi kommentarene "bra-poeng" her.

Selve innlegget kjenner jeg ikke noe behov for å gi poeng til.

Slike innlegg betrakter jeg som mest egnet til "lykkejakt" for karriæremennesker i et AP-styrt sosialdemokrati.

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Jadda

Publisert nesten 10 år siden

Takk til Lars Hendrik Hausken for ros. Jeg venter spent på svar fra ex-redaktøren. Det hadde vært spennende å høre om han er villig til å flytte fra fredelige Stavanger for å tilbringe sin pensjonisttilværelse på Grønland med høye bønnerop fra moskeene. Det hadde også vært meget interessant om Bore kunne forklare hvor mange av verdens flyktninger han mener vi skal ta til Norge. Det kunne vært et interessant eksperiment om vi tok 2-3 millioner muslimske flyktninger til Norge, men hvor går grensen for Bore?

28.10.09 kl. 20:42 skrev Lars Hendrik Hausken:

Synd at det ikke går ann å gi kommentarene "bra-poeng" her.

Selve innlegget kjenner jeg ikke noe behov for å gi poeng til.

Slike innlegg betrakter jeg som mest egnet til "lykkejakt" for karriæremennesker i et AP-styrt sosialdemokrati.

Kommentar #4

Arne Danielsen

325 innlegg  5691 kommentarer

Ola imponerer

Publisert nesten 10 år siden

---------

Ola Borten Moe imponerer. Endelig en politiker som tør. Han sier det som trolig de aller fleste i Norge mener - heldigvis.

Jeg trodde diskusjonen nå for tiden går på om det er riktig å ta imot så mange flyktninger som vi tar imot, eller om vi bør redusere antallet - alt tatt i betraktning. Det er derfor forunderlig at noen argumenterer for at vi skal ta imot enda fler. Men samtidig er det befriende å oppleve at politikere i flere partier nå etter hvert begynner å innta en mer realistisk holdning og standpunkt til innvandringen. Når noen har brutt denne politisk korrekte isen, vil flere følge på. Da er det håp.

Det er sikkert utilsiktet, men Thor Bjarne Bore og hans meningsfeller er Frp sine aller beste støttespeillere. Hver gang innvanringsliberalisstene drømmende tilkjennegir sine visjoner om et multikulturelt Shangri La - her i Norge, skvetter folk i stolen. Og i mangel av alternativer gir de sin støtte til Frp. Men kanskje Senterpartiet kan bli et brukbart alternativ?

Stå på Ola!

Kommentar #5

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Kystpartiet

Publisert nesten 10 år siden

Kystpartiet er det partiet Norge trenger.

FrP er og blir for bygdeorginaler og infantile.

Sp er allierte med Stoltenberg, og derfor ubrukelige.

SV (og de lenger til venstre) er for verdensfjerne, og Krf velger jo å knytte seg opp til FrP.

Venstre er dessverre markedsfundamentalister, men har sympatiske trekk.

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En menneskerett

Publisert nesten 10 år siden

Det er vel en menneskerett å søke lykken. Hele vårt samfunnssytem er bygget opp rundt det at barna skal klare seg hakket bedre enn sine foreldre, få litt bedre utdannelse, bygge videre så det blir et berdre samfunn å leve i for dem selv og sine barn. Den dagen de unges fremtid stagnerer eller reverseres er samfunnet ute å kjøre.

Nu er det vel også ganske menneskelig å ikke ville dele om det betyr at man selv må gi fra seg noe. Det er alltid rom for litt mer på kontoen før det er nok til å begynne å gi.

En bekjent dro fra sitt hjemland, han er muligens det man kan kalle en lykkejeger. Fra Irak gik ferden. Bussen ble stoppet i Hellas av politiet, da de hørte han var fra Irak vinket de ham videre. Det var ikke noe ønske om å registrere ham som flykning eller asylsøker, da var det bedre å bare slippe ham videre og overlate ham til noen andre. De andre ble Norge.

At han er pliktoppfyllende kan jeg gå god for. Hardt arbeidende er han også. Noe av ferien tilbrakte han på biltur på vestlandet av alle steder. Man har jo inntrykk av at alle disse lykkejegerne setter seg på flyet til der de har flyktet fra når sjansen byr seg. Vel ikke i dette tilfellet.

Jeg tror ikke han har kostet samfunnet vårt mye i de årene han har vært her. Ser man på de manglende utgiftene ved at han ikke har belastet vårt samfunn men hverken utdannelse eller helsestell, barnetrygd, eller barnehagesubsidier har han nok så langt vært mer lønnsom for fellesskapt en det veldig mang av oss som kaller oss nordmenn er.

Noen ganger kan det være greit å møte mennesker med et smil og en vennlig kommentar og ikke umiddelbart dømme dem for de valg de har tatt. Jeg tror jeg er enig med veldig mye av det Thor Bjarne B. skriver i åpningsinnlegget. Så får det heller være med at de andre som har postet noe her mener vi er alt for ettergivende og heller bør støtte de gode nordmenn. Dem om det.

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere