Bjørn Are Davidsen

46    1230

Tro og liv på andre planeter

Innebærer funn av av liv på andre planeter et farvel til kristen tro? Svaret er kort og godt nei. Kristne har i mange hundre år ment at det kan eksistere liv utenfor jorden.

Publisert: 7. des 2011 / 4652 visninger.

Spørsmålet om tro og liv på andre planeter dukker opp med jevne mellomrom.

Altså, betyr det et mulig farvel for gudstroen at NASA har oppdaget en planet i en beboelig sone, med andre ord i en slik avstand fra den lokale solen at det kan eksistere flytende vann på overflaten?

Eller for å si det med første kommentar til oppslaget om saken på Dagbladet.no 5. desember:

"Hva vil kristendommen si nå?

Help! Vi er ikke de eneste og dermed ikke guds utvalgte?"

Svaret er kort og godt nei. Det er med andre ord ingen grunn til å si "hjelp!"

For det vi snakker om er verken noe nytt spørsmål eller en ny mulighet. Tvert i mot har som jeg viser i Da jorden ble flat - mytene som ikke ville dø tanken om liv på andre planeter vært bredt akseptert i Europa mange hundre år.

Dermed er det noe misvisende når det i Nettavisen fortelles at

"- Oppdagelsen støtter den voksende troen på at vi lever i et univers som myldrer av liv. Kepler er på randen av fastslå den faktiske overfloden av jordlignende planeter i vår galakse, sier en av forskerne bak oppdagelsen av Kepler-22b, Alan Boss ved Carnegie Institution for Science i Washington."

I stedet er det nok nærmere sannheten at man kan ha mistet noe av troen på at universet myldrer av liv, siden forskningen ennå ikke har funnet noe, tross alle medieoppslag om nesten, muligens og (la oss legge til) kanskje.

Likevel er det ingen uvanlig oppfatning at Guds eksistens vil motbevises av liv på andre planeter. Når det til og med finnes kristne som hevder at det ikke kan bli gjort slike funn fordi Gud angivelig kun skapte liv på jorden, er det ikke annet å vente enn at også andre presenterer dette som en trussel mot kristen tro.

VG kunne dermed for noen år siden spørre astronomer om de var “religionenes verste fiende” og fikk til svar at det ikke var hensikten, men at funn av liv på andre planeter nok var i strid med hva religionene mente.

Holdningen er tydelig i blogger og diskusjonsfora. Vi finner fort utsagn som at

”Tror det nesten bare er religiøse fanatikere som sitter der som noen sutreunger [og] tviholder på gudslæren sin fordi [de] ikke har godtatt faktum at liv andre steder er så godt som sikkert.”

I en diskusjon om et prosjekt for å utforske Mars sies det rett ut at

"Et så stort prosjekt vil også gi oss en mengde kunnskap. De eneste tapere vil i tilfelle liv på Mars, bli de etablerte religioner. Uten at det nødvendigvis vil få noen større konsekvenser. Kristendommen og vitenskap kan ikke kombineres, uansett hvor ’kreativ man måtte være’" (Kommentar av Skule, 05.12.2006 kl. 19:56, i romforsker Pål Brekkes weblogg).

Vi ser samme selvfølgelige mønster hos astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard i VG 3. mars 2004.

"Hvis vi finner spor av liv eller virkelig liv på Mars, så setter dette funnet oss mennesker i et helt nytt lys. Dette åpner for at intellektuelt liv kan ha oppstått og fortsatt eksisterer på andre planeter i verdensrommet. Ja, det er utrolig mange kloder der dette kunne være mulig."

Han legger til at ”Vi har i uminnelige tider gått ut fra at vi er den eneste kloden i universet med liv”.

Det konkurrerer i liten grad til researchprisen når NTB hevder (som gjengitt i Teknisk Ukeblad) at

"Det første sikre funnet av liv utenfor Jorden vil være tidenes vitenskapelige oppdagelse. Prestisjen vil være enorm for vitenskapsfolkene som kan fortelle resten av verden at «Vi er ikke alene». Et eventuelt funn, selv av enkle mikrober, vil ha store implikasjoner for filosofi, religion, og selvfølgelig for astronomien."

Selv om dette garantert vil være en av tidenes største oppdagelser, er slike oppslag mer misvisende enn meningsfulle. Uansett årsak står tanken om at utenomjordiske er noe nytt for kirken og vestlig kultur sterkt i manges bevissthet. Noe så avansert som aliens kan da ikke ha vært diskutert før moderne tid.

Temaet har imidlertid vært tatt opp med jevne mellomrom siden middelalderen. Vi finner tanken om liv på andre planeter hos teologer og naturvitere allerede på 1200-tallet.

Bakgrunnen for mye av dette var en diskusjon om det var filosofien som bestemte over Gud, eller om Gud var fri til å gjøre også ting som filosofer mente var umulig.

Denne type filosofiske begrensninger av Gud førte til at biskop Etienne Tempier i Paris, der den store filosofiske debatten foregikk, i 1277 fordømte med pavens velsignelse en rekke påstander om slik, blant annet at Gud ikke kunne lage mange verdener.

Vi ser med andre ord at det ikke var slik at kirken var bekymret for tanken om liv på andre planeter. Det ble tvert imot regnet som kjettersk å hevde at det ikke kunne eksistere andre verdener.

Dette la grunnlaget for en lang diskusjon om livet på andre planeter. Fransiskaneren William Vorilong (1390-1463) var opptatt av om Jesus trengte å frelse mennesker på andre planeter, men mente at det ikke var nødvendig siden de ikke stammet fra Adam.

Tilsvarende tanker ble uttrykt gjennom århundrene, både før og etter at man innså at jorden ikke var i sentrum av universet. I 1610 mente Kepler at det var liv på månen, Saturn og Jupiter. Slike syn kom inn i lærebøker på 1700-tallet.

Den skotske presten Thomas Chalmers hadde en serie foredrag om dette i 1815. Han var en talebegavelse, og tusener møtte opp. Boken med foredragene var en bestselger i mange tiår, første året ble det solgt 20 000. Og Chalmers var ingen hvem som helst. I 1828 ble han teologiprofessor, femten år senere stod han i spissen for å opprette den evangeliske frikirken i Skottland.

Chalmers åpnet foredraget med å si at det kun er vantro som hevder at de kristne mener Gud skapte verden kun for jorda og menneskenes skyld. Det er å fordreie kristen tro. Og han viste deretter hvor ufattelig stor Gud må være i et nesten grenseløst univers.

Nå appellerte ikke løsningen til alle. I 1853 publiserte den kristne naturviteren William Whewell en skarp kritikk. Han viste at Gud arbeidet i ”store mønstre”, enten vi ser på jordas forhistorie eller universet som helhet. Det stred ikke mot Guds vesen å la universet være tomt. Mennesket hadde så mye større verdi enn mineraler at det uansett universets størrelse holdt med liv kun på jorda.

Fordi Gud handler i alle deler av universet etter sine lover er selv ikke ”den fjerneste planet uten liv, for Gud bor der”.

Uansett var det en vanlig oppfatning både før og etter at det var liv på andre planeter. I 1820 foreslo matematikeren Gauss at man skulle plante bartrær og forme Pythagoras formel i Sibir, slik at dette kunne observeres i kikkert av innbyggerne på månen, Venus og Mars. Astronomen Schiaparelli mente å se utgravde kanaler på Mars i sitt teleskop i 1877.

Percival Lowell kunne tilsynelatende bekrefte dette et par tiår senere og skapte en mediestorm. Selv om den ikke kunne sammenlignes med panikken i 1938, da tusener av amerikanere trodde radiohørespillet War of the Worlds var ekte nyheter om angrep fra Mars.

Skal vi se på hvordan kristne har tenkt om dette kommer vi ikke utenom

C.S. Lewis. Ved siden av bøker om tro og tanke, og barnebokserien om Narnia, skrev han en serie romaner som koblet fantasysjangeren til science fiction. Reisen til Malacandra (1938) og Perelandra (1943) er en syntese av middelalderens og Chalmers perspektiver.

Lewis fulgte opp med artikkelen Shall we lose God in Outer Space (1958).

Lewis forteller at da han var ung, ble det sagt

"at universet ikke bare var uvennlig overfor liv, men direkte fiendtlig. Liv hadde bare oppstått på vår planet ved en ren tilfeldighet...og det ville være drøyt å tro at det kunne skje mer enn en gang. Livet var antagelig bare et rent jordisk avvik. Vi var alene i en uendelig ørken. Hvilket bare viste det meningsløse i den kristne troen på en skaper som interesserte seg for levende vesener."

Men dette endret seg. “Alle jeg møtte hadde bestemt seg for at universet antagelig var vel besørget med beboelige planeter og liv. Hvilket igjen bare viste det meningsløse i den foreldete kristne troen på at Gud kunne interessere seg for mennesker”.

Lewis trekker fram at det er fem spørsmål som må besvares før liv på andre planeter kan bli en utfordring for troen. Det første er om det finnes noe liv andre steder. Dette er imidlertid kun en hypotese, den vitenskapelige debatten pågår fortsatt, over 50 år etter Lewis' artikkel.

Neste spørsmål er om vesenene har et ”rasjonelt sjelsliv”, med høyere verdier enn ren overlevelse.

Tredje spørsmål er om de har hatt et syndefall. Når Gud sendte Jesus for å ta et oppgjør med synden og gjøre tilgivelse mulig, er det ikke fordi vi har noen høyere verdi enn vesener på andre planeter. Tvert imot er det de som minst fortjener frelse, som mest trenger det.

Det fjerde spørsmålet er om disse falne vesenene ikke kan tilgis for Jesu skyld.

Og det femte er om Guds løsning på jorden er den eneste muligheten andre steder. Først hvis alle disse spørsmålene er besvart med ja, blir dette en utfordring for troen.

Lewis bekymrer seg derfor mer for vår moralske holdning enn for metafysikken.

”Jeg frykter dermed heller de praktiske enn de teoretiske problemene hvis vi noensinne møter rasjonelle skapninger som ikke er mennesker. Overfor dem vil vi, hvis vi klarer, begå alle de forbrytelser som vi allerede har begått mot mennesker som skiller seg ut fra oss av utseende og farge. Den stjerneklare himmelen vil da bli noe gode mennesker kommer til å se opp mot med en uutholdelig skyldfølelse, smertelig medfølelse, og brennende skam”.

For mange kristne tenkere handler dette også om en tro på at Gud fryder seg over liv. Hvorfor skulle Gud bare skape liv på jorden, en bortgjemt liten planet i utkanten av en galakse?

Kanskje er det en større trussel for troen om det ikke er liv andre steder i universet?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Fint innlegg, og du har nok etablert en slags vollgrav mot forsøk på å demontere Kristendommen dersom Nasa´s nyeste observasjoner i f.eks. "Goldilocks Zone" skulle vise seg å stemme, og det er kanskje hele hensikten...? ;)

Når det gjelder det siste sitatet fra Lewis: Stephen Hawking har sagt at vi bør være veldig forsiktige med å avsløre hvor vi er overfor eventuellt annet intelligent liv i universet; hvis de er i stand til å nå oss, så er de antagelig på et teknisk nivå som vi ikke kan forestille oss, og faren er da at det går med oss nettopp slik Lewis beskriver at "vi" har forårsaket undergangen for alle "vi" har "oppdaget"...

Scary stuff...

Svar
Kommentar #2

Kjell Arne Norum

58 innlegg  664 kommentarer

:-)

Publisert rundt 6 år siden

Jeg håper at jeg ikke sporer av, det blir bare for fristende:  Den svenske tegneren Salon Gahlin sa at det beste beviset på at det finnes intelligent liv på andre kloder, er at vi ikke har sett noe til dem her.

Svar
Kommentar #3

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

Hm..

Publisert rundt 6 år siden

Jesus sier jo blant annet at han vil gå bort for å gjøre i stand et sted for oss.. En ny jord et sted ute i Guds verden (verdensrommet i vid forstand)? :)

 

Svar
Kommentar #4

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Vel, det er ingen garanti for at disse vesenene har hørt om gud og jesus. Det er jo en del kulturer selv på vår lille jord som ikke visste om den kristne gud og jesus, før misjonærene kom. Men det er vel den kristne guds vilje at menneskene skal komme og misjonere for disse også?

Dersom de utenomjordiske vesenene faktisk har kunnskap om gud og jesus, syndefallet osv, så skal jeg spise hatten min og skifte navn til herr krakk.....

Svar
Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Ensom rytter

Publisert rundt 6 år siden

BBC kunne fortelle meg sent i går kveld med at selv om man reiste med lysets hastiget (noe jeg innbiller meg er vanskelig), vil vi ikke kunne nå denne planeten før på ca. 600 år. Bruker man samme hastigheten man benyttet til Månen og Mars, er det vel snakk om multiple millioner av år.

Jeg føler meg noen ganger som en ensom rytter i dette spørsmålet, fordi de fleste synes å mene at det er overveiende sannsynlig at det finnes annet liv i Universet. "Hvorfor skulle Gud skape alle disse milliarder av planeter, og bare skape liv på den mikroskopisk lille planeten Tellus?". De fleste troende synes å mene dette.

De som mener at vi er blitt til gjennom rene tilfeldigheter (jo, de finnes!), argumenterer naturlig nok med "Hvorfor ikke?"

Vi kan imidlertid ikke "vite".  Til tross for at gigantantenner har "lyttet" etter "stemmer" fra verdensrommet i flere årtier.

Men vi kan allikevel føle oss sikker. Og jeg er altså sikker på at det ikke finnes liv på noen annen planet. Zero zilch. Årsaken er at skapelsesverket er så unikt, at Gud valgte ut jorden, og jorden alene, som åsted for dette ufattelige som vi bivåner hver dag.

Tror jeg, og er faktisk ganske komfortabel med det.

Svar
Kommentar #6

Bjørn Are Davidsen

46 innlegg  1230 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Hans Petter:

Fint innlegg, og du har nok etablert en slags vollgrav mot forsøk på å demontere Kristendommen dersom Nasa´s nyeste observasjoner i f.eks. "Goldilocks Zone" skulle vise seg å stemme, og det er kanskje hele hensikten...? ;)

Mange takk;-)

Ja, har som science fiction fan interessert meg for temaet noen år og ser at denne type påstander dukker opp hver gang NASA offentliggjør noe om muligheten for liv på andre planeter.  Dermed er det ikke så mye snakk om å bygge en vollgrav, som å vise at angriperne bor i luftslott voktet av papirtigre.

Når det gjelder det siste sitatet fra Lewis: Stephen Hawking har sagt at vi bør være veldig forsiktige med å avsløre hvor vi er overfor eventuellt annet intelligent liv i universet; hvis de er i stand til å nå oss, så er de antagelig på et teknisk nivå som vi ikke kan forestille oss, og faren er da at det går med oss nettopp slik Lewis beskriver at "vi" har forårsaket undergangen for alle "vi" har "oppdaget"...

Scary stuff...

Jepp - og dette var mye av tankegangen på Lewis sin tid (H.G. Wells and all that) - skyt først og spør siden. Han skrev dermed en serie bøker med motsatt perspektiv - kanskje det er vi som er barbarene...?

 

Svar
Kommentar #7

Bjørn Are Davidsen

46 innlegg  1230 kommentarer

Krakk og krakk, fru Blom.

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Vel, det er ingen garanti for at disse vesenene har hørt om gud og jesus. Det er jo en del kulturer selv på vår lille jord som ikke visste om den kristne gud og jesus, før misjonærene kom. Men det er vel den kristne guds vilje at menneskene skal komme og misjonere for disse også?

Dersom de utenomjordiske vesenene faktisk har kunnskap om gud og jesus, syndefallet osv, så skal jeg spise hatten min og skifte navn til herr krakk.....

Det du nevner her er akkurat det som var debatten i middelalderen.

Som jeg skriver i Da jorden ble flat - mytene som ikke ville dø var det naturlig i en kristen orientert kultur å spørre om

"disse skapningene trengte å settes fri fra sin synd. Var det som Jesus hadde gjort på Golgata nok til å frelse også utenomjordiske?

Fransiskaneren William Vorilong skrev på midten av 1400-tallet at 'det må vurderes hvorvidt mennesker kan eksistere på en annen verden, og om de har syndet slik Adam syndet. Jeg svarer nei, for de… stammer ikke fra Adam… Når det gjelder spørsmålet om Kristus ved å død på denne jorden kunne forsone innbyggerne på en annen verden, svarer jeg at han er i stand til å gjøre dette, selv om det skulle være uendelig mange verdener. Men det ville ikke sømme seg for ham å reise til en annen verden der han må dø på ny'."

Denne type debatter har vært tatt opp igjen ved mange anledninger på 1600-tallet, 1800-tallet osv. (vi finner også spor av den hos Augustin på 400-tallet), men det er ikke lett å trekke noen konklusjoner uten spesielt konkrete data.

Dermed ender det i synsing og "kan ikke tenke meg"-utsagn der den ene meningen er like god (eller dårlig) som den andre.

Dette er uansett ingen ny debatt med ukjente posisjoner og truende tanker som tar kristne på senga. Eller, kanskje kan den gjøre det for noen, men det er litt avhengig av hvilken sengelektyre man har;-)

 

 

 

 

Svar
Kommentar #8

Toril Søland

111 innlegg  1439 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Takk for et godt innlegg.

Det ble sett på som nærmest utenkelig at vi skulle være de eneste i universet i mitt miljø

Der tolket man  Jesu ord i Joh.14.2:

"I min fars hus er det mange rom... jeg går bort for å gjøre istand et sted for dere...."

til å gjelde for apsolutt alle, også utenomjordiske.

Svar
Kommentar #9

Bjørn Are Davidsen

46 innlegg  1230 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Det ble sett på som nærmest utenkelig at vi skulle være de eneste i universet i mitt miljø

Ja, stemmer også med mine erfaringer og det avsnittet fra Johannes har ofte vært brukt slik.

Når dette spørsmålet har vært behandlet såpass ofte og såpass lenge er det interessant å se hvordan det likevel trekkes fram nærmest refleksivt, som et selvfølgelig trumfkort i nettdebatter og over lunsjbordet når man snakker om kristen tro og utenomjordisk liv.

For ikke å si hvordan det farger fremstillinger i populærvitenskap og hos rikssynsere.

 

Svar
Kommentar #10

Toril Søland

111 innlegg  1439 kommentarer

Alt blir brukt..

Publisert rundt 6 år siden

Det er gammel strategi, når man først har fått "hull i forsvaret" et sted, å "storme barrikadene".

Vi har sluppet en sekularisert virkelighet inn i teologien, vi har gitt fra oss statskirken.

Når både den åndelige og den politiske posisjonen i kristenheten er"svekket", er det et rush hvor alle våpen regnes for gode våpen.

De som er enige krever ikke hverandre til ansvar for redelighet, de er enige om at de har "seieren" og kristendomsrestene kan de feie ut med alle midler.

Svar
Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

og hva sier ditt innlegg

Publisert rundt 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

e som er enige krever ikke hverandre til ansvar for redelighet, de er enige om at de har "seieren" og kristendomsrestene kan de feie ut med alle midler

om liv på andre planeter?ikke et pipp

Svar
Kommentar #12

Are Karlsen

9 innlegg  3891 kommentarer

Vi og Gud

Publisert rundt 6 år siden

Ifølge et vitenskapsprogram på NRK traff for noen millioner år siden et stort himmellegeme jorden med stor kraft og rev en stor del av jordens masse løs - det som ble til månen - og samtidig flyttet jordens bane.

Denne justeringen var det som skulle til for at klimaet på jorden skulle være passende for de livsformer som nå finnes her.

I programmet ble det gjort et poeng av sannsynligheten for at en slik kollisjonen skulle finne sted, og den ble bedømt til å være tilnærmet null.

I et program på Discovery ble det satt søkelys på den omfattende lyttevirksomheten som har pågått rettet mot verdensrommet. Forskerne i programmet hevdet at tausheten - bortsett fra ren støy - var så påfallende at det nå var grunn til å tvile på om det fantes intelligent liv der ute.

Davidsens oppsummering er helt grei. Men jeg innbiller meg at det er bare oss og Gud her. Han venter på oss ved historiens ende.

Svar
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12636 kommentarer

Joda

Publisert rundt 6 år siden

Hvis det finnes liv på andre planeter, så tror dem kanskje slik som oss at de har en Gud som frelser bare dem? Helt fra Elisa's dager drev dem å gjestet jorden med gloende hester og vogner på himmelen, så kanskje er vi en umulig rase som er satt hit på straffekoloni fra en annen planet? :-) Von Daniken har syslet med slike tanker at gudene kom egentlig fra himmelrommet!

En merkelig uttalelse kommer i fra Jobs bok, om at ånden gir svar ut fra hans innsikt og at det har vært slik på jorden helt fra den dag menneskene ble satt på jorden. (20.3-4) Ikke ulikt Von Danikens utsagn, så hvem vet, kanskje har vi slektninger der ute?

I min tråd "Langtidskalenderen og været" kommer jeg også inn på Atlantis, hvor det bl.a. påstås at de gamle atlantene hadde forbindelser med andre planetsystemer via pyramider og sinnrike systemer mer moderne enn hva vi har idag. Så mulighetene er store for å finne liv på andre planeter. Bibelen har godt rede både på syvstjernen, Orions belte og stjernetegnet Bjørnen og diverse andre konstellasjoner, så pass på, kanskje har vi en utenomjordisk Gud? Jesus sa at han ikke var av denne verden?

Svar
Kommentar #14

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Intellektuelle forklaringer

Publisert rundt 6 år siden

Takk for innlegget. Ellers på et generelt grunnlag synes jeg det er litt tungvint og vanskelig å lese gjennom lange innlegg med tilleggs-klipp og slikt, jeg er nok ikke tålmodig nok, men er glad for at intellektuelle med interesse for den kristne verden kan skrive både utførlig og inngående om tvils- og tros-spørsmål innen både filosofi, teologi, vitenskap og samfunn.

Selv hører jeg nok til den barnlige enfoldighet som kun ønsker å være i Jesu Kristi nærvær og være sammen med Ham (og mannen min) og likesinnede på en ny jord. Jeg har overhodet ikke fortjent det noe mer enn andre, det er bare det at jeg har et INDERLIG ønske og strekker meg derfor å leve slik Gud og Jesus Kristus vil jeg skal leve. Om vi vil leve aldri så ufeilbarlig her på jorden så er nok det et fåfengt håp. Selv Paulus uttrykkte det - at han enda ikke hadde nådd det fullkomne, men strakk seg etter. Jeg ØNSKER å leve slik Gud og Jesus vil jeg skal leve. Og jeg også strekker meg og det har overhodet ikke noe med tvangstanke å gjøre at man skal prøve å gjøre seg bedre enn det man er. Bare en inderlig takknemlighet føles det som. Jeg føler det vil være et vidunderlig liv med Pappa Jesus Kristus. Hvem vet, kanskje den planeten som NASA nylig har oppdaget har noe med den nye jord å gjøre. Det er iallefall en genuin trygghet og harmoni med Kristus-troen. Ønsker med dette alle som sliter med sykdom og lidelser at de må bli helbredet og velsignet rikelig i Jesu Kristus. ALLE mennesker fortjener den fullkomne lykke, men vi må iallefall være villig til å gi Ham lillefingeren. Gud velsigne dere i Jesu navn.

Svar
Kommentar #15

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

realitetsflukt

Publisert rundt 6 år siden

mener noen bibelen er.liv i universet ervi det minste sannsynlig

Svar
Kommentar #16

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Surmuling?

Publisert rundt 6 år siden

Slik jeg ser det, dreier debattem seg om hva noen tror om dette spørsmålet. Det må vel kunne sies å ha en viss verdi i seg?

Svar
Kommentar #17

Andreas Hammer

0 innlegg  1 kommentarer

Verdisyn i naturvitenskapene

Publisert rundt 6 år siden

Det kan noen ganger virke som om den vanligste oppfatningen er at naturvitenskapene er verdinøytrale, og det er til en viss grad rett. Naturvitenskapene bygger på matematikk og observerbare fenomener, og selve beskrivelsen av naturfenomener kan vel i utgangspunktet kalles verdinøytrale.

Men forståelsen av naturen og formidlingen og tolkningen av kunnskap settes alltid inn i en større sammenheng der verdensbilde og virkelighetsforståelse er viktige. Den objektive kunnskapen som naturvitenskapene forsøker å fremskaffe tolkes subjektivt og det er denne tolkningen som gir uttrykk for verdier, noe innlegget her viser.

Svar
Kommentar #18

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Dersom de utenomjordiske vesenene faktisk har kunnskap om gud og jesus, syndefallet osv, så skal jeg spise hatten min og skifte navn til herr krakk

Da kan du begynne å spise med en gang Herr Krakk.

1 Kor 4,9b  for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker.

 

Verden er her Kosmos og bibelen er rimelig klar på at det er flere verdener enn denne.

 

 

Svar
Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Sang ikke Larry Norman om utenomjordisk liv, på 70-tallet? (Var enda dårligere i utenlandsk da.)

Svar
Kommentar #20

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Mja

Publisert rundt 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Da kan du begynne å spise med en gang Herr Krakk.

Først må du finne en grønn marsboer som har en forestilling om gud rimelig lik den kristne forestillingen. Dersom de skulle være ateister, så står det litt svakt til med forsvaret av den kristne gud.

Jeg forventer at den kristne gud har vist seg for en liten gruppe marsboere, slik han viste seg for en liten gruppe mennesker her på Tellus. 

Svar
Kommentar #21

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

bakteriene på mars

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Jeg forventer at den kristne gud har vist seg for en liten gruppe marsboere, slik han viste seg for en liten gruppe mennesker her på Tellus.

kan frelses av bakterieguden?

Svar
Kommentar #22

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Først må du finne en grønn marsboer som har en forestilling om gud rimelig lik den kristne forestillingen. Dersom de skulle være ateister, så står det litt svakt til med forsvaret av den kristne gud.

Jeg forventer at den kristne gud har vist seg for en liten gruppe marsboere, slik han viste seg for en liten gruppe mennesker her på Tellus.

Marsboere finnes ikke men om man ser inn i andre solsystem vil man kunne oppdage "søsken". Med en slik innstilling jeg kan lese her vil du aldri kunne se det du da hadde forventet. Du går med andre ord glipp av alt og det er bare trist.

.    

Svar
Kommentar #23

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

det er godt mulig de er der

Publisert rundt 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Marsboere finnes ikke men om man ser inn i andre solsystem vil man kunne oppdage "søsken"

men lysbarrieren vil være et stort hinder for å dra dit,eller kommunisere.med mindre det er noe i at noen partikler kan bevege seg over lyshastighet.det er så mye vi ikke vet om universet.det er spennende

Svar
Kommentar #24

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

det er så mye vi ikke vet om universet.det er spennende

Ja, det er fantastisk spennende men merkelig spennende er det også at ingen vil søke Skaperen av dette. Det er utrolig hvor rett Guds eget ord har om dette falne folk.. . 

Svar
Kommentar #25

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Marsboere finnes ikke men om man ser inn i andre solsystem vil man kunne oppdage "søsken". Med en slik innstilling jeg kan lese her vil du aldri kunne se det du da hadde forventet. Du går med andre ord glipp av alt og det er bare trist.

Hvordan ser du for deg guds forhold til andre bevisste skapninger som han har skapt?

Bør det ikke være rimelig å anta at han har tatt kontakt med dem?

Svar
Kommentar #26

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Moroklumpen

Publisert rundt 6 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

kan frelses av bakterieguden?

Du ser dem ikke fordi de grønne marsboerne er usynlige! 

Svar
Kommentar #27

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Moroklumpen

Publisert rundt 6 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

kan frelses av bakterieguden?

Du ser dem ikke fordi de grønne marsboerne er usynlige.

De viser seg bare for dem som tror på dem.....

Svar
Kommentar #28

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

De viser seg bare for dem som tror på dem.....

Just like any other ordinary god, I suppose... ;)

Svar
Kommentar #29

Bjørn Are Davidsen

46 innlegg  1230 kommentarer

Atlantis og slik

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

I min tråd "Langtidskalenderen og været" kommer jeg også inn på Atlantis, hvor det bl.a. påstås at de gamle atlantene hadde forbindelser med andre planetsystemer via pyramider og sinnrike systemer mer moderne enn hva vi har idag. Så mulighetene er store for å finne liv på andre planeter. Bibelen har godt rede både på syvstjernen, Orions belte og stjernetegnet Bjørnen og diverse andre konstellasjoner, så pass på, kanskje har vi en utenomjordisk Gud? Jesus sa at han ikke var av denne verden?

Jeg synes at dette med Atlantis er spennende nok (det har fascinert meg siden jeg var guttunge), men tror ganske bestemt at dette er basert på svært tynne og tvilsomme spekulasjoner.

Hvis du er interessert i mine tanker om temaet finner du en ganske grundig gjennomgang av påstander til en del sentrale, nyere "kultarkeologer" på http://skepsis.no/?p=532 og http://skepsis.no/?p=532

Mvh

Bjørn Are 

Svar
Kommentar #30

Bjørn Are Davidsen

46 innlegg  1230 kommentarer

Larry og liv

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Sang ikke Larry Norman om utenomjordisk liv, på 70-tallet? (Var enda dårligere i utenlandsk da.)

Det stemmer, han gjorde det han i sangen UFO.

Dette står i det hele tatt i en lang tradisjon.

Svar
Kommentar #31

Bjørn Are Davidsen

46 innlegg  1230 kommentarer

Antagelser og rimelighet

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Hvordan ser du for deg guds forhold til andre bevisste skapninger som han har skapt?

Bør det ikke være rimelig å anta at han har tatt kontakt med dem?

Det er sikkert en rimelig antagelse og nettopp hva man har diskutert i kirkehistorien, slik jeg var inne på i startinnlegget og vel siterte i et senere.

Men så lenge vi ikke har noe mer å holde oss til enn antagelser og rimelighet er det ikke mulig å komme lenger.

Min erfaring etter å ha diskutert sånt på science fiction kongresser i noen tiår er at alle regner med (eller tror/håper) at deres eget utgangspunkt vil bli bekreftet. Tror man ikke på Gud, regner man med at han ikke har vist seg for noen, tror man på Gud, regner man med at han har.

Og slik går no dagan.

Svar
Kommentar #32

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Hvordan ser du for deg guds forhold til andre bevisste skapninger som han har skapt?

Bør det ikke være rimelig å anta at han har tatt kontakt med dem?

Jo, hvis vi forholder oss til bibelen og hva den sier så er det rimelig tro det.

Hvem er dette om ikke andre Guds sønner lik Adam på andre planeter?

 

Job 1,6 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan.

Job 2,1 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan og stilte sig frem for Herren.

 

Det er som sagt flere steder man kan se at Gud skapte andre planeter og alle har sine Adamer, her Guds sønner. Med andre ord er det ett møte med representanter. Denne bør du kjøpe: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=31237295

 

Han, altså Gud er jo dessuten opprettholderen av alt liv her i dette univers, om Han trekker hånden tilbake er vi ikke mere.

Svar
Kommentar #33

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det store spørsmålet blir egentlig hvordan kristne mennesker kommer til å reagere dersom de utenomjordiske er ateister.

Vil de da revurdere sin tro på bibelen og gud, eller vil de se på det som nok en misjoneringsoppgave, slik de gjorde det her på jorden?

Jeg tror nok det siste er mest sannsynlig, selv om det første virker mer rasjonelt for meg.

Svar
Kommentar #34

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

jeg tror problemet

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Det store spørsmålet blir egentlig hvordan kristne mennesker kommer til å reagere dersom de utenomjordiske er ateister

ville være hvis de var veldig høytt bevisste på et mye høyere plan,og at de smilte og lo litt av de kristnes gudskonsepter.gule leviterende buddhaer med enorme lem.energifelt som var fullstendig uforståelige.homofile.en vet jo ikke.og de kunne og være fiendtlige og kverke oss.

Svar
Kommentar #35

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

vil de se på det som nok en misjoneringsoppgave

Står det noe slikt i Bibelen?

Hvorfor skulle man misjonere for vesen som ikke er religiøse. Mennesker flest er religiøse i følge evolusjonspsykologi/-sosiologi, antropologi, historie og arkeologi. Bibelen befaler misjonering for disse.

Svar
Kommentar #36

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

omtrent

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Bibelen befaler misjonering for disse

som blinde som fører de døve.arrogant rett i grøfta.de religiøse som ikke er kristne har ofte en høyere bevissthet enn dem som må omvende andre.mer forståelse.mer empati

Svar
Kommentar #37

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

som blinde som fører de døve.arrogant rett i grøfta.de religiøse som ikke er kristne har ofte en høyere bevissthet enn dem som må omvende andre.mer forståelse.mer empati

Slike påstander (blinde, manglende forståelse, empatiløse) er det heldigvis lov å mene og ytre. Verre er det å bevise.

Svar
Kommentar #38

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

hvem kan vel

Publisert rundt 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Verre er det å bevise.

bevise farger for en som ikke ser?

Svar
Kommentar #39

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

bevise farger for en som ikke ser?

Det handler om statistikk.

Svar
Kommentar #40

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Noko å tenkje på

Publisert rundt 6 år siden
Svar
Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12636 kommentarer

Stjernefabrikken

Publisert rundt 6 år siden
Her er ennå mer å spekulere over! Stjernefabrikken er filmet gjennom Hubbelteleskopet!

I mars ble romteleskopet Hubble reparert og oppgradert. Nå har astonomene og vi fått et nytt kikkehull til galakser og stjernetåker som er opptil 420 millioner lysår unna. Flere detaljer og økt følsomhet gjør at vi ser helt nye deler av vårt univers.

Hubble-teleskopet ble sendt opp i bane rundt jorda for 12 år siden. Det var astronautene på marsferden til romfergen Columbia som installerte det nye kameraet og utførte det krevende reparasjonsarbeidet på teleskopet.

Stjernefabrikken i stjernebildet Enhjørningen er 2200 lysår unna. De nyfødte ses øverst i kjeglen. Tåken er 2,5 lysår bred på toppen og 7 lysår lang 

http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7775637

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.572013

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2011/38/video/a/

http://hubblesite.org/explore_astronomy/tonights_sky/

 
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
8 minutter siden / 473 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
12 minutter siden / 473 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
13 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
18 minutter siden / 1667 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
35 minutter siden / 473 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1667 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 545 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 473 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1667 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 473 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 437 visninger
Les flere