Jens Brun-Pedersen

39

Vårt Land og Anfindsen

Det Vårt Lands redaktører finner viktig å få fram, finner andre rasistisk. Vårt Land utfordres til å bli strengere med sin redigering.

Publisert: 2. des 2011

Ole Jørgen Anfindsen er til de grader tilbake i Vårt Land og verdidebatt.no igjen. Han sa han skulle gå i seg selv og se selvransakende på sine holdninger etter massemordene 22.7. Et av resultatene er at han, til tross for noen kritiske innvendinger, fungerer som rettleder og veileder for verdidebatts lesere for å føre dem inn i Fjordmans tanker og idéer. Et rikt noteapparat der man kan fordype seg i denne mannens forkvaklede idéer er sjenerøst plassert nederst. Tross uenighet på noen punkter skriver likevel Anfindsen om Fjordman: ”Og ikke minst har han en fantastisk evne til å avsløre hykleri og inkonsekvens på ulike områder i vestlige samfunn. Noe er meget, meget galt i Vesten, og Fjordman er en av de fremste skribentene i vår tid når det gjelder å avsløre akkurat dette”. 

Anfindsen snakker altså om mannen som har gjødslet det jordsmonnet som er blant stedene massemorderen fra regjeringskvartalet og Utøya har hentet sin næring og inspirasjon fra. Det er nokså absurd at et slikt innlegg får en redaksjonell anbefaling av debattredaktøren på dette nettstedet – et innlegg som med noen forbehold, i bunn og grunn er en rettferdiggjøring og anerkjennelse av ”den usedvanlig kunnskapsrike bloggeren Fjordman”, som Anfindsen uttrykker det. 

Dagsavisen ved debattredaktør Hege Ulstein besluttet i går å fjerne et annet innlegg av samme Anfindsen. Innlegget er en god oppsummering av hva han har over lang tid skrevet og hevdet i en rekke innlegg her på dette nettstedet. Jeg har i en tråd startet av Anfindsen oppfordret de ansvarlige i Vårt Land til å kikke på Dagsavisens begrunnelse for å fjerne innlegget. Intet annet. Oppfordringen har ført til beskyldninger om jeg bedriver personhets og det som verre er.

Hvorfor den oppfordringen om å kikke over til Dagsavisen? Fordi verdidebatt.no og Vårt Land nå i flere år har vært et sted der denne mannen har fått lov til å utbre sine teorier og samlet seg en ”menighet” ved hjelp av det man må kunne kalle dannet rasisme. Det burde være en tankevekker at kollegaer av VL i det norske pressemiljøet, klart avviser et innlegg pga et rasistisk innhold skrevet av en mann som Vårt Land har brukt som en forfatter av anbefalte innlegg. Anfindsen må sies å ha fått en framskutt plass og posisjon på verdidebatt. Hvis ikke Ulsteins avgjørelse ansporer til ettertanke og villighet til selvransakelse, er det virkelig dårligere stelt med antenner og varslingslamper i VL-redaksjonen enn jeg har trodd.

Min påstand er at VL og debattredaktører i verdidebatt har vært svært naive og gått rett på limpinnen når det gjelder Anfindsen smarte og tilsynelatende ydmyke og dempede debattform. Det kan synes som om de ikke har forstått den substansen som ligger bak alle de fromme formuleringene. I motsetning til VL-redaktører har debattredaktøren i Dagsavisen gjennomskuet den tilsynelatende ydmyke mannen. Dette er fra hennes begrunnelse for å slette innlegget hans:

"Ole Jørgen Anfindsen har i det slettede innlegget en snedig måte å formulere seg på som krever nærlesning for å kunne forstås. Han bruker spesielt to teknikker: I stedet for ordet rase velger han «gener/genetikk», eventuelt «etnisitet», men da konsekvent som en omskriving av «rase». Når han nevner «gener» eller «etnisitet», nevner han det alltid sammen med de mer akseptable ordene «kultur» og «religion», slik at det fremstår som likeverdig. Integreringsproblemer knyttet til kultur og religion sidestilles med integreringsproblemer knyttet til «gener» (i.e. ulike raser). Det er rasisme i min verden. Men han skal ha for at han er dyktig til å pakke det inn.”

Ulstein skriver også: ”For det andre mener jeg at Anfindsens innlegg er rasistisk når man plukker vekk all bomullen han har lagt inn i det. Jeg mener at det er innholdet, og ikke ordlyden, som må avgjøre om et innlegg er akseptabelt eller ikke.”

Jeg minner VL om hvordan Store Norske Leksikon definerer rasisme (utdrag): 

” rasisme, oppfatning eller sett av holdninger som bygger på forestillingen om at mennesket kan deles inn i distinkte «raser» og at disse kan rangeres som høyerestående eller laverestående på grunnlag av antatte sammenhenger mellom stiliserte biologiske og mentale eller kulturelle egenskaper. Innen moderne genetikk opererer man ikke med distinkte menneskeraser, men med glidende overganger mellom menneskegrupper, se mennesket (forskjeller mellom menneskegrupper); man har ikke kunnet påvise arvelige psykiske forskjeller mellom menneskegrupper.

Man kan i utgangspunktet skille mellom 1) hverdagslige former for rasefordommer og rasediskriminerende holdninger, 2) ideologisk rasisme og 3) vitenskapelig rasisme. Selv om forholdet mellom holdninger og handlinger ikke alltid er like entydig, kan alle de tre nevnte formene være med på å begrunne ulike former for rasediskriminerende praksis eller politisk forfølgelse og utryddelse av hele folkegrupper.”

Debattredaktør Hege Ulstein i Dagsavisen skriver om forskjellen mellom sensur og redigering: ” Det er ikke sensur å redigere våre debattsider. Jeg vet at mange blander sammen disse begrepene, derfor presiserer jeg at en redigert publikasjon ikke har trykkeplikt, verken på papir eller nett.”

Vårt Land er i sin fulle rett til å gjøre andre vurderinger enn Dagsavisen. Likevel mener jeg at Ulsteins vurderinger er enda mer relevant for hva som har stått på trykk av Anfindsen de siste par årene på dette nettstedet – enn av det innlegget hun selv slettet. Det er mulig jeg har naive oppfatninger og forventninger til Vårt Land når det gjelder årvåkenhet mot innvandrerhets - motstand mot rasisme og teorier som inspirerer og befester høyreekstremisme - også innen for kristenheten. Heldigvis finnes det unntak med dem som orker å ta til motmæle mot Anfindsens lange utredninger, men det er en kjennsgjerning at mange samler seg på dette nettstedet og dyrker denne mannen og hans meninger om gener, IQ og raser.

At VL heller ikke har endret sin holdning til Ole Jørgen Anfindsen etter 22.7 og fremdeles fungerer som hans megafon, er intet mindre enn beklagelig – og trist. 

...

(Jeg håper det som måtte komme nedover på sidene nå av innlegg, bliret uttrykk for at det finnes mange antirasister blant de kristne. Jeg vet de finnes.)

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er du så redd Brun-Pedersen? Og hva er det du er så redd? Kanskje forskjellen mellom VL og Dagsavisen er at VL etter evne forsøker å bygge på Mesteren som sa "Frykt ikke!"? En trygghetsforankring jeg antar Hege Ulstein mangler? Kanskje hun ikke har en Herre å overlate til og derfor må kontrollere verden og sine medmennesker selv?

Ja, det må i sannhet være komfortabelt å kunne støtte seg på Gud når man selv ikke har annet å anføre enn slikt himmelropende tomhet som dette.

Kommentar #52

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Verdidebatt er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

Dette er sikkert riktig, og for å være ærlig så er jeg mer på linje med VL, enn med Dagsavisen; det hjelper lite å fornekte at Anfindsen & Co eksisterer.

Kommentar #53

Geir Wigdel

25 innlegg  2088 kommentarer

Honest thinking

Publisert over 7 år siden

er et av de beste eksempler på orwellsk nytale som jeg vet om.

Kommentar #54

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Evolusjonistene

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

uavhengig av om noen "raser" har lavere IQ enn andre, gir ham et moralsk fortrinn i det øyeblikk det kan slås fast at en slik variasjon i IQ faktisk eksisterer, fordi de som har fornektet en slikt "faktum" automatisk da har sagt at noen faktisk er mindre verdt enn andre.

Hans Petter: Du og Anfindsen har iallefall det felles at dere er ihuga evolusjonister.  I denne tråden har du konstantert årsaken til hudfargen på nordboere. Hvorfor skulle da Anfindsens teorier om intelligens være prinsippiellt mye anderledes?  Det er jo såfall helt naturlig at evolusjonen har kodet for høyere intelligens blandt norske bønder enn afrikanske bønder. Årsaken: Matproduksjon under våre forhold krever en helt annen selvdisiplin, kunnskapsmengde og evne til kompleks tenkning enn i Afrika, altså mentale evner. I Afrika kan man tildels høste 2 og 3 ganger i året og jorden er mye mer fruktbar. Allikevel er det jo der folk sulter mest, langt mer enn i Norge.  Da har jeg bare en forklaring ut fra et evolusjonært standpunkt: Evolusjonens seleksjon har gjennom århundrene selektert for en stadig høyere intelligens blandt norske bønder.  Konklusjon: Det er naturlig tro ut fra et evolusjonært synspunkt at norske bønder er blandt menneskehetens mest intelligente.   Nå blir stadig færre bønder i Norge og rent evolusjonært risikerer vi en genetisk degenerering også på intelligens fordi så mange går på trygd i yrkesaktiv alder og allikevel formerer seg. Hadde jeg vært evolusjonist hadde jeg nok syntes utviklingen hadde vært bekymringsfull

Kommentar #55

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

er et av de beste eksempler på orwellsk nytale som jeg vet om.

+1.

Men det er vel ett trekk ved de konspiratoriske, at de tror de er blant de få som virkelig har forstått sannheten, og resten av samfunnet er da manipulert av "eliten/makta". I OAJ sitt tilfelle, de kulturelle marxistene.

Kommentar #56

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

«Derfor ville jeg ikke slette Anfindsens innlegg»

Publisert over 7 år siden

Som mange tydeligvis har fått med seg, ble min artikkel Rasisme og moralfilosofi publisert i parallell på Verdidebatt (som eies av Vårt Land) og Nye Meninger (som eies av Dagsavisen). Det som kanskje ikke har komet frem like tydelig, er at disse to, så å si identiske, artiklene, er forsiktig bearbeidede versjoner av en kommentar jeg skrev på nettstedet til ukeavisen Mandag Morgen.

De som mener at Vårt Land nå bør følge Dagsavisens eksempel og hindre meg i å bruke VD som en arena for drøftelse av problemstillinger knyttet til rase og etnisitet, bør merke seg følgende momenter:

(a) Mandag Morgen har, så vidt jeg kan registrere, ikke løftet en finger i sakens anledning.

(b) Dagsavisen har møtt betydelig motstand fra leserne for sin beslutning om å stenge den atkuelle NM-tråden. Se kommentarene til fungerende debattredaktør Hege Ulsteins begrunnelse, samt innlegget Derfor burde NM ikke slettet Anfindsens innlegg.

(c) Og, som allerede påpekt av en annen debattant ovenfor, men vel verdt å fremheve enda tydeligere, Dagsavisens egen nettsjef, Øystein Helmikstøl, har valgt å gå ut offentlig med sin begrunnelse for hvorfor han er uenig i den avgjørelsen avisen har tatt i denne saken: Derfor ville jeg ikke slette Anfindsens innlegg. Han innleder som følger. 

Sitat (min uthevelse):

Fredag 18. november publiserte Ole Jørgen Anfindsen selv innlegget «Rasisme og moralfilosofi» her på Nyemeninger.no. Jeg leste innlegget grundig og tok avgjørelsen om at det ble merket under vignetten «Redaksjonens utvalgte innlegg». Jeg avgjorde også at det kunne ligge som ett av tre innlegg under temavignetten «22. juli» øverst på sidene våre. Jeg vurderte innlegget som ikke i strid med retningslinjene. Samtidig antok jeg at innlegget ville bli mye diskutert, også avgjørelsen om å inkludere det i temafeltet. I innlegget skriver Anfindsen om begrepet «rasisme», og han ønsker også å diskutere utfordringene knyttet til ikke-europeisk innvandring på en saklig og respektfull måte. I tillegg skriver han en del om IQ jeg antok ville være provoserende og kunne vekke debatt.

Jeg hadde blant annet Dagsavisens sterke forsvar i april for pøbelpastor Terry Jones i tankene da jeg vurderte innlegget, og visste om redaksjonens prinsipielle syn på ytringsfrihet. Det kom klart fram også da vi tok standpunkt for å speile WikiLeaks på våre egne nettsider.

Jeg sjekket i starten jevnlig de kommentarene som kom under innlegget og konkluderte de første dagene med at det gikk an å diskutere innlegget på en noenlunde brukbar måte. Jeg merket meg at Hogne Øian engasjerte seg og imøtegikk Anfindsens meninger.

Onsdag 30. november ble det på redaktørnivå bestemt at det skulle slettes. Mine innvendinger ble selvsagt lyttet til av gode kolleger og sjefer. Jeg argumenterte noenlunde slik: [...]

Sitat slutt.

Les Helmikstøls begrunnelse i sin helhet hos Nye Meninger.

Kommentar #57

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Hmmm :)

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Hans Petter: Du og Anfindsen har iallefall det felles at dere er ihuga evolusjonister.

Om ikke annet så er jo dette et lite stykke godt oppsummert evolusjonsteori, Bjørn David, og som prinsipp er det korrekt at det er en slik prossess som fører til forandring i genomet. Men det er ingen åpenbar grunn til at klimaforholdene skulle ha hatt innvirkning i den retning at nordboere eterhvert fikk høyere intelligens.

Grunnen er følgende og vi kan ta utgangspunkt i D-vitaminets nøkkelrolle i hudfargeforandringen. Mørk hud i et område med lite sol vil ha en alvorlig innvirkning på utviklingen av kreft og derfor på dødsraten for dem som bærer genet og har fenotypen (den mørke huden); derfor vil man få et kraftig seleksjonspress i retning av lysere hud, en prossess som også (evolusjonsmessig) vil gå raskt fordi den er så ensrettet. Det er kun én faktor som kunne tenkes å balansere ut en slik utvikling og det er i tilfeller der folk jevnlig fikk i seg store mengder sunne oljer fra fet fisk, noe som selvfølgelig også kan ha vært en faktor i enkelte områder. En studie av inuitter viser faktisk en slik tendens; de får i seg mengder av slikt fett fra sel og fisk og har også mørkere hud enn oss, altså har det ikke vært så avgjørende å utvikle lys hud for å øke opptaket av D-vitamin, gjennom økt eksponering for UV-stråler (digresjon: faktisk er det her litt feil å snakke om "opptak", fordi det er kroppen som produserer D-vitaminet under påvirkning fra sola. Mange mener at D-vitamin derfor er mer å betrakte som et hormon).

Når det gjelder teorien om at klimaforholdene i nord på sikt skulle ha gitt bønder "her på berget" høyere intelligens fordi forholdene for matproduksjon er så vanskelige stiller det seg ganske annerledes. For hva ligger egentlig i vanskelige klimatiske forhold? Er det bare et kaldt klima som representerer et slikt? Selvfølgelig ikke. I Norge har man sine utfordringer, i Afrika har man andre, men ikke færre og mindre vanskelige. Vannmangel og lange perioder med tørke, er ikke det vanskelige klimatiske forhold som krever selvdisiplin, kunnskapsmengde og evne til kompleks tenkning? Og hva med tidligere tiders enorme mengder ville dyr? Elefanter som tramper ned avlingen (et problem selv i dag, til tross for at bestanden av elefanter nærmer seg truet), rovdyr som tar både buskap, voksne og barn; er det utfordringer som er uten betydning rent intellektuelt? Denne situasjonen er langt fra noe som ville gi et et tydelig seleksjonpress i form av høyere intelligens her i nord.

Anfindsens teorier er også beviselig feil. Hvis man går 150 år tilbake i tid så var Norge et av verden fattigste land, med til tider stor mangel på mat, til tross for liten befolkning. Altså hadde tydeligvis ikke denne IQ-teorien Anfindsen blamerer seg selv med fått nevneverdig effekt inntil vi nådde 1800-tallet. Men han mener kanskje å vite at evolusjonen har gitt oss høyere intelligens i løpet av et par århundreder? "Evolution before your very eyes"? Det er jo det reneste nonsens. 

Så Anfindsens påstander her er ikke bare småbrune og usmakelige, de mangler også det kunnskapsbaserte grunnlaget som man ville kunne anta at et menneske her opp i nord ville kunne være i stand til å tilegne seg dersom de teoriene han fremsetter var sanne.

Slik sett er Anfindsen selv et eklatant eksempel på at de genetisk betingede teoriene han fremsetter om at vi har utviklet et generelt høyere intelligensnivå er feil. Det finnes selvfølgelig individuelle unntak; han er åpenbart ikke ett slikt.

Say no more...       

Kommentar #58

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Fjordman

Publisert over 7 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Det Vårt Lands redaktører finner viktig å få fram, finner andre rasistisk. Vårt Land utfordres til å bli strengere med sin redigering.

Ole Jørgen Anfindsen er til de grader tilbake i Vårt Land og verdidebatt.no igjen. Han sa han skulle gå i seg selv og se selvransakende på sine holdninger etter massemordene 22.7. Et av resultatene er at han, til tross for noen kritiske innvendinger, fungerer som rettleder og veileder for verdidebatts lesere for å føre dem inn i Fjordmans tanker og idéer. Et rikt noteapparat der man kan fordype seg i denne mannens forkvaklede idéer er sjenerøst plassert nederst. Tross uenighet på noen punkter skriver likevel Anfindsen om Fjordman: ”Og ikke minst har han en fantastisk evne til å avsløre hykleri og inkonsekvens på ulike områder i vestlige samfunn. Noe er meget, meget galt i Vesten, og Fjordman er en av de fremste skribentene i vår tid når det gjelder å avsløre akkurat dette”.

 

 

Denne kritikk som kommer fram her minner meg mye av den samme kritikk som kommer fram av de antikristlige mennesker som fordømmer Bibelen og det som er skrevet i den, og Gud den evige sanne Gud.

Hadde bare verden ikke hatt denne kristendommen da hadde alt vært bra i denne verden, hører vi titt og ofter!

Bibelen skulle da ikke vært oppfunnet fordi deg gjør ikke noe godt for menneskeheten.

Jeg har lest en del bøker om hva islam står for og den list de bruker for å overta makten i land etter land.

Det er ikke demokrati i koranen, hvis en da vet, hva demokrati betyr.

Jeg har ikke lest boken ”Svmordsparadigmet” til Ole Jørgen Anfindsen, men forstår jo at det er en kritikk og advarsler mot islammeringen av vårt land og andre land og avsløring av den islamske overtakelse, da særlig av Europa og vår vestlige kultur, den kristne kulturarv.

Det som da er sørgelig er at det ikke snart er sanne kristne igjen som tør og advare mot de ugudelige krefter som holder på og ødelegge land og folk.

Det er jo jødene og de kristne som er skyld i alt djevelskapen i denne verden, det er denne løgn Satan, løgns Far! prenter inn i ørene på mennesket i dag.

Kommentar #59

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Presisering

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Du og Anfindsen har iallefall det felles at dere er ihuga evolusjonister.

Så nei, Bjørn David, Anfindsen er ingen ekte evolusjonist, hverken kunnskapsmessig eller etisk; han er å regne som sosial-darwinist, og det er omtrent så langt det er mulig å komme fra det å ha forstått Darwin og hans teori om evolusjon ved naturlig seleksjon.

Salige Darwin hadde rotert i sin grav hadde han visst hvilke cocktail-selskap han hadde blitt tvunget inn i, og det til denne dag. Men han har selvfølgelig intet ansvar for at Anfindsen og andre kynikere misbruker hans revolusjonerende gjennombrudd til å sette sammen teorier av intellektuelt sett tanketomt, og ditto umoralsk, nonsens.  

Kommentar #60

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Hilsen fra debatten på Nye meninger

Publisert over 7 år siden

`...Fordi verdidebatt.no og Vårt Land nå i flere år har vært et sted der denne mannen har fått lov til å utbre sine teorier og samlet seg en ”menighet” ved hjelp av det man må kunne kalle dannet rasisme.` (Brun-Pedersen)

Oj, det visste jeg ikke. Har lyst til å spørre Pedersen-Brun om hvorfor han tror det er slik? Kan det ha noe å gjøre med at verdidebatt har en religiøs forankring? Jeg har selv fundert litt over profilen til verdidebatt i det siste (om man kan kalle det det) og har noen tanker. Men de er basert på lite informasjon så jeg lar være å dele de her.

Jeg har selv fulgt og kommentert på debatten(r) på NM og er en av dem som støtter Ulsteins og Dagsavisens sletting av Anfindsens innlegg basert på rasisme anklagen. Jeg er enig i beslutningen, men jeg tar utgangspunkt i noen andre premisser og funderinger for min kritikk jeg har gitt der av Anfindsens innlegg;

Et syn får konsekvenser og jeg mener det både er historieløst og uvitende å ikke reflektere mer over sammenhengen mellom rasetenkning og 1) Spesiesisme og dens konsekvenser (dyremishandling) 2) rase/gener og verdiforskjeller og konsekvenser (diskriminering). Det mangler et psykologisk perspektiv her i forhold til hvordan vi mennesker (hjernens begrensing) faktisk fungerer i praksis.

Jeg er glad for å lese det Brun-Pedersen skriver i innlegget, men jeg mener samtidig at en og samme person kan ha både gode poenger og dårlige poenger (jamfør Anfindsens skryt av Fjordmann). Skrytet i seg selv mener jeg i og for seg er uproblematisk.

 

Kommentar #61

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke så stor forskjell vel?

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Så nei, Bjørn David, Anfindsen er ingen ekte evolusjonist, hverken kunnskapsmessig eller etisk; han er å regne som sosial-darwinist, og det er omtrent så langt det er mulig å komme fra det å ha forstått Darwin og hans teori om evolusjon ved naturlig seleksjon.

Det er vel ikke større forskjell på deg og Anfindsen enn det er mellom pinsevenner og baptister?  Dere sitter begge med en fasit og forsøker å lage det bakenforliggende regnestykket hvor dere ikke var tilstede da det ble laget.  Så vidt jeg kan se har man ikke ved gjentatte eksperimenter funnet ut at evolusjonen har etablert det dere begge hevder?  Dere har bare forskjellige antatte formler bak en kjent fasit.  Det skiller nok bare en nyanseforskjellog ikke en vesensforskjell.  Mener du f.eks. at det er OK med gentesting på fostre for evt. å abortere dersom fosteret ikke tilfredstiller de kvaliteter foreldrene forventer seg?  I såfall er sannsynlig intelligens en slik kvalifikasjon hvor kvinne skal kunne velge selv om fosteret skal ble tatt av dage eller ikke?  Det er jo hennes kropp som uansett skal oppdra barnet og her bør vel valgmuligheten være tilstede?

Kommentar #62

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Grads- eller vesensforskjell?

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Det er vel ikke større forskjell på deg og Anfindsen enn det er mellom pinsevenner og baptister?

De siste linjene dine har ingen relevanse til hovedtemaet i det hele tatt (hvorfor må alt ende opp i abort-debatter eller ateisters dumhet fra din side? Man kan da være kristen å mene noe om Anfindsen i seg selv også?), så det temaet lar jeg ligge. Påstanden din om evolusjon likeså, du må formulere deg en smule mer presist enn at evolusjonen har etablert dette uvisse som begge "hevder". Generelt er det vanskelig for folk (som ikke har så mye kunnskap om temaet) å se forskjelleng på den vitenskapelige teorien om evolusjon, og de politiske tolkningene av evolusjon, som sosialdarwinisme og lignende. Sosialdarwinisme er uansett hvordan man velger å se på det, en feiltolkning av evolusjonsteorien, en forenkling av virkeligheten som ikke tar de riktige hensyn. Sosialdarwinisme er f.eks. en teori som aldri kan falsifiseres, for å nevne et ankepunkt av mange, i tillegg til at det ikke er en vitenskapelig teori.

I så måte er det stor forskjell på Anfindsen og H-P, og at du ikke ser dette vitner heller om manglende kunnskap rundt evolusjon og individuelt mangfold i en statistisk gruppe, enn en dyptpløyende forståelse til hvorfor vi ønsker å debattere hvorvidt Anfindsens uttalelser har vært rasistiske eller ei. Sammenlikningen med abortspørsmålet føles for meg som en smule søkt og lite relevant.

Kommentar #63

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Promotere rasisme?

Publisert over 7 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror som sagt at Vårt Land har vært i villrede, noe som også tydelig reflekteres i den argumentatoriske slapphet som preget Rimehaugs avgrensende artikkel fra i fjor. Men som vi alle vet, har noe skjedd i dette landet siden da, og den som tok det tyngst innover seg og innså behovet for å tenke gjennom sitt ståsted, er Anfindsen selv. Så mye kom det riktignok ikke ut av tankevirksomheten, men for Vårt Lands del er det fristende å spørre om det kanskje har kommet noen nye erkjennelser. Det var en tabbe å gi Anfindsen posisjon som gjesteskribent. Han er en marginal meningsbærer, det var ingen ting som tilsa at han skulle løftes frem mer enn han klarer å løfte frem seg selv, som jo ikke er så rent lite. Kan da Vårt Lands redaksjon med hånden på hjertet si at man ikke har promotert rasisme og islamofobi?

Jeg har sett hva du skriver, og du fortjener et svar.

Nå er det imidlertid helg, og jeg har mye annet å gjøre. Etter noen uker utenlands er det dessuten mye å ta igjen og oppdatere seg på.

Derfor må jeg be om litt tålmodighet. Det skal komme et svar.

Kommentar #64

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Hvorfor Anfindsen ikke er slettet

Publisert over 7 år siden

Både Vårt Land og en rekke andre medier, samt en rekke skribenter på Verdidebatt, har oppfordret Ole Jørgen Anfindsen å avklare om han står for sine egne tidligere meningerog særlig til å klargjøre sitt forhold til Fjordman, i lys av det som skjedde 22.7. De to siste ukene har Anfindsen lagt ut to innlegg på Verdidebatt. “Rasisme og moralfilosofi” (18.11) og “Fjordmann og selvmordsparadigmet” (30.11). De kan oppfattes som hans svar på dette.


Vår vurdering har vært at dette har offentlighetens interesse, og vi har derfor latt begge innleggene stå.

Kritikken fra Jens Brun Pedersen og andre kan oppfattes slik at de mener Anfindsen er en rasist som overhodet ikke bør få komme til orde.
Det mener vi ville være feil.Vi har valgt å vurdere hvert enkelt innlegg ut fra innholdet, ikke ut fra hvem som skriver det.

Der er vi på linje med holdningen i hele pressen. Det gjelder også Dagsavisen, som har latt Anfindsens innlegg om Fjordman stå. Dagsavisen har derimot slettet det andre innlegget, etter at det hadde stått på deres nettsted “Nye meninger” i en uke.


I dette siste innlegget hevder Anfindsen, som han har gjort i tidligere innlegg, at rase har betydning for intelligens, og at dette har relevans for innvandringspolitikken. Dette kan forstås som at han mener at ikke-hvite har lavere intelligens enn hvite, og at vi derfor ikke bør slippe for mange av dem inn i landet. Det sier han ikke rett ut i innlegget. Men dersom dette er hans mening, mener jeg det er en rasistisk påstand, og dermed også et brudd på retningslinjene for Verdidebatt. Det er i alle fall utvilsomt i strid med hva Vårt Land står for redaksjonelt.


Når vi likevel har latt dette innlegget stå, er det fordi det ville gi et feilaktig inntrykk av hva Anfindsen står for om det ble fjernet. Dette er ikke en uproblematisk avgjørelse. Men vi ser også problemer med å slette hele innlegget, og dermed legge lokk på debatt om hva Anfindsen står for.
Heller enn at det kan sies at hans synspunkter blir kneblet, har vi sett at de møtes med gode motargumenter av en rekke debattanter. Vi har dessuten invitert skribenter med andre holdninger til å skrive på Verdidebatt.

Totalt sett mener jeg derfor at denne runden har bidratt til en nyttig debatt.

Jeg registrerer at dette er omtrent samme argumenter som brukes av den nettansvarlige i Dagsavisen, som lot innlegget stå i en uke. Dette er en vanskelig avveining, og jeg respekterer at ledelsen der kom til en annen konklusjon.

Jeg innskrenker meg nå til å kommentere denne debattrunden. Spørsmålet om Vårt Land gjennom måten vi har behandlet Anfindsen totalt sett, har latt oss bruke til å fremme en rasisme vi redaksjonelt er mot, skal jeg komme tilbake til senere.

Kommentar #65

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke abort-spørsmålet

Publisert over 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Sammenlikningen med abortspørsmålet føles for meg som en smule søkt og lite relevant.

Det er ikke abortspørsmålet eller draps-spørsmålet, det er hva vi tenker om gener.  Anfindsen har rett i en ting:  Å unnta menneskepopulasjonens genetiske koding for intelligens er bare tabu og fordommer, iallefall sett fra et evolusjonsmessig standpunkt.  Dere evolusjonister har "forklaringer" på det meste men her har ting gått helt i stå. Det virker som om dere hele tiden forsøker å tilpasse evolusjonslæren deres til en politisk korrekthet.  Jeg gjentar: Fosterdrap på fostre med downs er intet annet enn genrasisme og vil alltid være det. Det er bare tidspørsmål før vi kan ha et gen-kart over våre etterkommere før lovfestet abort-alder. Hvordan vil dere da møte argumentet om at fosteret er en del av kvinnens kropp? Hvordan vil dere reagere når fosteret tester for lav intelligens? Tester for fedme, dårlig motorikk og alt annet som ikke passer inn det perfekte gudløse evolusjons-naturen som dere bekjenner dere til?  Selvsagt tar man abort, selvsagt er disse genene uvelkomne. Jeg kan bare ikke se at dette er så veldig vesensforskjellig fra Anfindsen agenda. Jeg antar faktisk at mange av den ateist og sekulariserte intelligensia i så måte fremstår med etter min mening verre holdninger enn Anfindsen.                

Kommentar #66

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Redelig redegjørelse

Publisert over 7 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg innskrenker meg nå til å kommentere denne debattrunden. Spørsmålet om Vårt Land gjennom måten vi har behandlet Anfindsen totalt sett, har latt oss bruke til å fremme en rasisme vi redaksjonelt er mot, skal jeg komme tilbake til senere.

Det er selvsagt opp til redaksjonen å fatte vedtak, men jeg synes den midlertidige redegjørelsen fra Rimehaug (som sikkert er tatt en smule på sparket) er god nok til inntil videre. Den redaksjonelle avgjørelsen derimot, bør omfatte en del mer presise argumenter enn det Rimehaug her fremmer. Dette er ikke ment som kritikk fra min side, men mer en presisering av at en såpass omfattende problemstilling krever presise formuleringer som vi kan diskutere. Noe av poenget er jo hvordan mange av oss mener Anfindsen tåkelegger klassiske rasistbegrep, og om det er dette som har ført til at Vårt Land har drevet med litt for hard promotering av en minoritetsstemme i samfunnet. Da er det viktig med spissede formuleringer som viser at man har forstått Anfindsens og hans kritikeres forskjellige premisser.

Kommentar #67

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke abortspørsmålet eller draps-spørsmålet, det er hva vi tenker om gener.

Det er ingen som har påstått (meg bekjent) at det ikke skal finnes variasjon i enkelte grupper. Det som er poenget er at denne variasjoen ikke er statistisk viktig i forhold til variasjonen fra normalen i hver enkelt gruppe, og at det ikke er noe biologisk og genetisk belegg for å snakke om begrepet "rase" slik det diskuteres i allmenn forstand. Spesielt første argument for meg er viktig, statistisk sett så er funnene irrellevante, fordi standardavvikene fra normalen er for store til at man kan si noe generelt om populasjonen som helhet. Å bare sammenligne enkelte gjennomsnitt uten å se på standard avvik er matematisk uredelig i mine øyne. I tillegg er det andre statistiske analyser som det ikke giddes å bry seg om, som å se på medianen og histogram.


Og du blander abort inn igjen og igjen, nesten uansett tema. Dette har ingen relevans, og påstanden din om å abortere pga for lav IQ blir sågar ganske tåpelig når vi vet at IQ er en funksjon av både miljø og arv. Du må gjerne diskutere abort og hvordan ateister er rasister, men det er simpelthen ikke temaet i denne tråden. Hvorfor er abort av forskjellige grunner plutselig blitt "genrasisme"? Om du tror de fleste velger å ta abort pga av at ektemannen har for dårlige gener, så tror jeg du har misforstått i hvilke baner de fleste tenker når de vurderer abort. Jeg gjentar, hvordan har dette relevans for diskusjonen om Vårt Land og Anfindsen?

Kommentar #68

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Om gener, liv og død.

Publisert over 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Om du tror de fleste velger å ta abort pga av at ektemannen har for dårlige gener, så tror jeg du har misforstått i hvilke baner de fleste tenker når de vurderer abort. Jeg gjentar, hvordan har dette relevans for diskusjonen om Vårt Land og Anfindsen?

Jeg vet ikke hvorfor du er så aggresiv mot meg for jeg er helt uenig med Anfindsen. Jeg er helt klar på at hans teorier om genetisk koding for forskjellig grad av intelligens ikke har betydning for et samfunns kvalitative innhold. Mitt anliggende er den dobbeltmoral som han blir møtt med.  Man kan ikke kritisere Anfindsen og samtidig ha en ved lov tillatt handling å ta abort fordi fosteret har feil kjønn eller har sannsynlighet for downs eller ha et barnemarked basert på forhånd definerte egenskaper, eller genteste fosteret og si at fosteret er en del av kvinnes kropp og hun har sin rett til stå som dommer over liv og død. Dette er en del av samme sak og disse tingene hører med i en debatt hvor Anfindsen kritiseres. Hvorfor? Fordi alt dette innebærer en gradering av menneskeverdet.  Jeg kan ikke gå god for alles meninger om alt dette men jeg vet en ting: Menneskeverdet i et sekulært samfunn er å betrakte som biokjemiske mekanismer uten en herre og skaper. Dette filosofiske standpunktet står fast og vil også være de gudløses utgangspunkt for definere moral i forhold til gener og menneskelige egenskaper. Konklusjonene vil være forskjellige avhengig av egeninteresser.  Man kan godt forstå med tanke på fortiden at rasebegrepet er vanskelig å hanskes med. Problemet er at den rasisme-begrepet har flyttet seg fra en raseinndeling til en genetisk inndeling over hvem som skal være "herrefolket" og hva som er et leve-verdig liv.    Bare se på kosmetikk-kirurgien, det ikke genene kan gjøre går man i dag med til sykehuset slik man får sin "selvtillit" iorden.  Hva slags "menneskeverd" har vi skapt i samfunnet? Hvordan den slags bli etablert i menneskenens følelsesliv?   Galskap og atter galskap. 

Jeg mener klart dette temaet hører hjemme i debatten om Anfindsens meninger. Dette er 2 sider av samme sak.  Rasisme er selvsagt et ord med et eget definert innhold basert på fortiden. Allikevel mener jeg det er grunn til å være på vakt mot å forskyve inndeling av menneskegrupper basert på hudfarge/etnisitet over til genbasert inndeling.  De vellykkede i samfunnet er de som har gode genene, dvs. de vakre, de phsykisk og fysisk sterk,  de rike, de uten fedme, de musikalske osv.   Her samfunnet som helhet særdeles utydelige. Etter min mening  gis i liten grad plattform å stå på i en indvidualistisk tidsalder for å finne  et ankerfeste for sjel og sinn.  Hvem er jeg, som mislykket på skolen? Hvem er jeg som feit og udugelig på fotballbanen? Hvem er jeg som ikke kan sjekke damer? Hvem er jeg som har ADHD? Hvem er jeg som er arbeidsledig på 5 året?  osv. Vi vurderer hverandre etter genene våre.  Hva er dette annet genrasisme?  Jo, det hører med påpeke dobbelmoralen i det sekulære samfunnet som kritiserer Anfindsen. Jeg benytter anledningen.

Kommentar #69

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Lyver Arne Strand?

Publisert over 7 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Kritikken fra Jens Brun Pedersen og andre kan oppfattes slik at de mener Anfindsen er en rasist som overhodet ikke bør få komme til orde.
Det mener vi ville være feil.Vi har valgt å vurdere hvert enkelt innlegg ut fra innholdet, ikke ut fra hvem som skriver det.

Rimehaug, jeg må si jeg har respekt for måten du står frem i disse debattene på. Den første prinsipielle avklaringen i forhold til Ole Jørgen Anfindsen kom sitt første gode innlegg i denne forbindelse i innlegget Rasisme, redaksjonelt ansvar og Verdidebatt, 31. desember i fjor. Denne kommentaren viser også at Vårt Lands ledelse har ryggrad til å stå opp for en fri og åpen debatt til tross for at meget sterke krefter gjør alt de kan for å påvirke Vårt Land i denne saken. Jeg kan ikke forstå at Jens Brun-Pedersen har noe troverdighet i en offentlig debatt når vi ser mangelen på en etisk vurderingsevne i forhold til ytringsfrihet. Dette er ekstra alvorlig når vi vet at Brun-Pedersen er en meget erfaren pressemann og pressesjef i en av Norges største og mest betydningsfulle livssynssamfunn.

Men vi kan dessverre ikke si at Dagsavisen og deres Nye Meninger (NM) har samme ryggrad som Vårt Lands redaktører, selv om de har samme eiere i Mentor Medier. Anfindsen publiserte det samme innlegget her som har gjorde på VD 18. november i Rasisme og moralfilosofi, men etter 12 dager bestemte Dagsavisen seg for å slette innlegget fordi de mente det var rasistisk, uten at de greide å komme med noen god definisjon for rasisme. Kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein skrev et innlegg hvor hun prøvde å forklare hvorfor de slettet innlegget, men dette førte til massive reaksjoner, og i skrivende stund er det over 260 kommentarer i dette innlegget. Flere av debattantene etterlyste en avklaring fra Dagsavisens sjefredaktør og han skriver følgende fredag 3 desember klokka 10:09:Jeg ser at noen på tråden ønsker å ”anke” Heges sletting av Anfindsens innlegg  til meg. Denne beslutningen er drøftet på redaktørmøte i Dagsavisen, og alle står fullt og helt bak at det var riktig å slette Anfindsens innlegg.


alle står fullt og helt bak..... Hittil i denne tråden har vi ikke sett noe til NMs dyktige debattleder Øystein Helmikstøl, men han sjefredaktørens fremstilling av virkeligheten er problematisk. Derfor skrev han kommentaren Derfor ville jeg ikke slette Anfindsens innlegg rett før arbeidsdagens slutt klokka 15:56, til tross for at han har fått vennlige oppfordringer om å ikke vise intern uenighet innad i redaksjonen på NM.

Jeg finner det ikke veldig sannsynlig at Helmikstøl ikke har tilkjennegitt sin uenighet i redaksjonen, og debattlederen i Dagsavisen fremstår med en mann med integritet som kjemper for ytringsfriheten. Da er det ikke mange andre alternativer igjen enn å tro at Dagsavisens sjefredaktør lyver. Jeg håper ikke dette fører til at Helmikstøl presses ut av Dagsavisen; da er det eventuelt andre som burde gå i stedet for han. Lyver du Arne Strand?

Kommentar #70

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

I dette siste innlegget hevder Anfindsen, som han har gjort i tidligere innlegg, at rase har betydning for intelligens, og at dette har relevans for innvandringspolitikken. Dette kan forstås som at han mener at ikke-hvite har lavere intelligens enn hvite, og at vi derfor ikke bør slippe for mange av dem inn i landet. Det sier han ikke rett ut i innlegget. Men dersom dette er hans mening, mener jeg det er en rasistisk påstand, og dermed også et brudd på retningslinjene for Verdidebatt. Det er i alle fall utvilsomt i strid med hva Vårt Land står for redaksjonelt.


Takk til Rimehaug for redgjørelsen. Jeg er glad for at du tar det et skritt videre i forhold til en tilsvarende redegjørelse fra i fjor og nå skriver at det å selektere på grunnlag av IQ faktisk er rasisme og i strid med Vårt Lands retningslinjer. Riktignok skriver du "dersom dette er hans (Anfindsens) mening..." Det undrer meg at du uttrykker deg så forbeholdent. Av den store mengde artikler Anfindsen har produsert på Verdidebatt går det da mange steder tydelig frem at det er dette som faktisk er hans mening. Uansett er din redegjørelse nå en tydeligere frontmarkering enn i redegjørelsen fra i fjor, der du skrev rett ut at Anfindsen ikke er rasist.

La meg understreke at jeg ikke skriker på sensur av Anfindsen eller noen andre. Jeg tror heller ikke at Vårt Land har noe spesielt ønske om å skyve Anfindsens meninger frem. Men Vårt Land er en avis med en sterk verdiforankring, og det bør veie tungt i forhold til et verdispørsmål av en slik overordnet karakter som det antirasisme er og bør være. Da kommer man ikke utenom noen avklaringer. Anfindsen har flere steder skrevet at innvandrere fra folkegrupper med påstått lavere gjennomsnitts-IQ enn oss ikke bør slippe inn i landet. Jeg venter spent på å se hva som skjer neste gang Anfindsen fremmer et slikt synspunkt, trolig pakket vakkert inn i en retorikk som sender hans innlegg til topps på listen av anbefalte innlegg.

Kommentar #71

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Rasismekortet? Igjen?

Publisert over 7 år siden

Til Jens Brun-Pedersen

Hvis du skal bruke rasismekortet - det overforbrukte og tøvete kortet som har ødelagt norsk samfunnsdebatt de siste 20årene kan du i alle fall underbygge dine argumenter mye bedre enn det du gjør nå. Eller hva sier du?

Paternalismen er veldig synlig i ditt innlegg. Jeg har ikke sans for mye av det Anfindsen har skrevet (har for øvrig lest deler av hans bok - ulikt en del kritikere) av både artikler og kronikker.

Man skulle tro hvis man følger Pedersens "argumenter" (hvis det kan kalles for argumenter i det hele tatt) at mennesker må bli "skjermet" fra de "onde" og "rasistiske" holdningene til Anfindsen.

Som en med mer pigment enn de fleste her på forumet, så kan jeg vel leve med at enkelte tror jeg at er dum p.g.a mitt pigment, men jeg kan ikke leve med sensur av mine meningsmotstandere. Eller denne sensurkåtheten som en del uheldigvis venstrevridde lider av. Dette handler om knebling og ingenting annet. Det samme skjedde i NyeMeninger (Dagsavisen). Pedersen ønsker åpenbart sensur her på Verdidebatt.no også?

Når skal man slutte med disse merkelappene? Politisk korrekt? Rasist!? Islamofob!?

Vi kommer aldri til å bevege oss videre i samfunnsdebatten så lenge merkelappene dominerer den offentlige diskursen.

Det er beklagelig at mange aktører i samfunnsdebatten tar ytringsfriheten for gitt. Hvis ytringsfriheten har noe som helst verdi så er det når den ivaretar minoriteten. Dissidentene, kjettere og de forfulgtes rett til å ytre seg. Yringsfriheten er ikke for konformistene eller kollektivet. Men individet i kamp mot kollektivet, mot stammen, mot kulturen, mot livssynsgruppen etc.

Kommentar #72

Morten Groven

0 innlegg  3 kommentarer

Hva er VDs retningslinjer?

Publisert over 7 år siden

Erling Rimehaug påpeker i kommentar #65 en mulighet for at Ole Jørgen Anfindsens innlegg er rasistisk og i strid med Verdidebatts retningslinjer. Denne holdningen fra samfunnsredaktørens  kan umulig være i samsvar med nettstedets egne retningslinjer. 

Verdidebatts §5 sier:

5. Jeg skal ikke skrive, laste opp, linke til, embedde eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov.

Formuleringen henviser med andre ord til begrensninger gitt av norsk lov.  I henhold til straffelovens §135a så er det straffbart å sette frem diskriminerende eller hatefulle ytringer. Paragrafen forklarer dette slik: Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, eller c) homofile legning, leveform eller orientering.

Det oppleves helt uvirkelig  at Ole Jørgen Anfindsens innlegg på noe tidspunkt skal komme i kategoriene diskriminerende, hatefulle, truende, forfølgende, ringeaktende etc, og det er eventuelt dette som må være oppfylt for at en ytring skal være rasistisk i henhold til VDs retnigslinjer eller norsk lov.  

Dagsavisen og Nye meninger har helt tilsvarende retningslinjer som VD, og har allerede satt seg i en håpløs posisjon . Jeg håper virkelig ikke at Verdidebatt følger etter. Når det legges til rette for den frie debatt og retningslinjer er gitt, så må tanken holdes klar. 

Kommentar #73

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

En liten rettelse!

Publisert over 7 år siden

Det skal stå "ytringer" og ikke "holdninger".[...] fra de "onde" og "rasistiske" ytringene til Anfindsen.

Kommentar #74

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Viktigheten av de marginale meningsbærere

Publisert over 7 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Det var en tabbe å gi Anfindsen posisjon som gjesteskribent. Han er en marginal meningsbærer, det var ingen ting som tilsa at han skulle løftes frem mer enn han klarer å løfte frem seg selv, som jo ikke er så rent lite.

Du kan være dypt uenig med Anfindsens fokus på rase i innvandringsdebatten, men akkurat det sitatet ovenfor så bommer du noe grunnleggende. For å sikre meningsmangfoldet så MÅ de marginale meningsbærere ikke bare løftes opp, men de må også få enda mer plass i den offentlige diskursen.

" If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. Were an opinion a personal possession of no value except to the owner; if to be obstructed in the enjoyment of it were simply a private injury, it would make some difference whether the injury was inflicted only on a few persons or on many. But the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error."

- On Liberty (1860), John Stuart Mill

Jeg tror flere her på VD har gått av å lese det essayet (om igjen)!

Kommentar #75

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Du kan være dypt uenig med Anfindsens fokus på rase i innvandringsdebatten, men akkurat det sitatet ovenfor så bommer du noe grunnleggende. For å sikre meningsmangfoldet så MÅ de marginale meningsbærere ikke bare løftes opp, men de må også få enda mer plass i den offentlige diskursen.

Du misforstår meg noe. Jeg er enig i at marginale stemmer både skal høres og gis rom, det er helt vesentlig for sunnheten i et demokrati. Om de skal fremhevs, er derimot en annen sak. Anfindsen har i høy grad klart å fremheve seg selv uten ekstrahjelp fra Vårt Land. Tema for denne tråden er Vårt Lands verdiforankring sett opp mot det faktum at artikler og innlegg med rasistisk innhold i perioder har dominert Verdidebatt i en uproporsjonal grad. Jeg mener ikke dette skal sensureres med mindre det klart ligger over streken. Mitt poeng er at når rasistiske temaer blir så dominerende som de i alle fall periodevis har vært på dette forumet, så blir behovet for avklaring fra avisens side desto sterkere. Særlig når man ovenikjøpet går til det skritt å honorere Anfindsen med gjesteskribentplass. Derfor var jeg skuffet over den frontmarkeringen Vårt Land foretok for ett år siden, der Rimehaug uttrykte at han ikek anså Anfindsens meninger for rasistiske. Nå har han presisert at noe av det Anfindsen står for, faktisk er rasistisk. La oss kalle ting for hva de er.

Kommentar #76

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke hvorfor du er så aggresiv mot meg for jeg er helt uenig med Anfindsen.

La meg prøve en annen vinkling da. Her i Storbritannia sier de støtt og stadig at "two wrongs doesn't make a right". Om "ateister" er mer hyklerske og større genrasister enn Anfindsen, så gjør ikke det at Anfindsen dermed går fri for skyld. Han kan kanskje nødvendigvis også tenkes å være "genrasist", i større eller mindre grad, og det er det som er av interesse å diskutere i denne tråden.

Det har vært kristne i denne tråden som har kritisert Anfindsen, og de fortjener å få et riktig svar fra Vårt Land. Dette har delvis funnet sted, med lovnad om et lengre svar seinere. Derfor mener jeg at diskusjonen din om ateister og genrasisme er helt totalt irrellevant, noe som fortjener en egen tråd om nødvendig (hvis det skulle være av interesse å diskutere).

Og jeg ender ofte opp med å spisse pennen litt når jeg ser ting som er utenfor temaet, eller som påstander jeg ender opp med å løfte øyenbrynene en smule over. Påstanden din om at ateister tror gener er det altomfattende og bestemmende her i livet, uten å tenke på miljøet og oppvekst, er en av slike påstander. Men den debatten kan vi ta i en annen tråd.

Kommentar #77

Hans Aage Gravaas

49 innlegg  149 kommentarer

VL og "R-ordet"

Publisert over 7 år siden

Vårt Land gjør klokt i å opprettholde stor redaksjonell romslighet. Jeg har heller ikke vært blant dem som har ønsket Anfindsen og hans trofaste disipler fjernet fra debattspaltene. Det jeg hele veien har undret meg over er hvorfor han ble redaksjonens gjesteskribent. 

Anfindsen opprettholder hele veien en sympatisk debatt-tone. Det skal han ha. Spørsmålet er imidlertid om han er i overkant sympatisk og glattpolert. Våger han å kalle en spade for en spade?

Det har vært ulike oppfatninger blant hans meningsmotstandere om en skal ta det uakseptable “R-ordet” i bruk for å karakterisere han. Noen har vært overbevist. Andre har vært i tvil. Anfindsen har med sin millimeterinnstilte retorikk opprettholdt deres tvil. Han vet nok selv godt hvor langt han kan gå før “R-kortet” løftes opp. Jeg noterer meg at Rimehaug plasserer VLs redaksjon blant tvilerne, men at en nå stiller spørsmål ved sin tvilsposisjon. Kanskje et stykke kritisk journalistikk iverksatt av redaksjonen selv ville avgjøre om det er grunnlag for noe annet enn tvil?

Mener Anfindsen at rase og IQ –argumentet har relevans i innvandringsdebatten og at han antyder at det bør tas i bruk i form av aktiv handling, fjernes tvilen umiddelbart. Jeg har for min del konkludert med at dette har ligget implisitt hele veien. Hvorfor skulle Anfindsen ha interesse av å skrive side opp og side ned (ja, nærmest i avhandlingsform!) om IQ og rase i tilknytning til innvandring om han mente at dette ikke burde få betydning for aktiv handling?

En åpen og fordomsfri debatt om innvandringens gleder og utfordringer bør ønskes velkommen. Vi er på ingen måte verdensmestere i innvandring eller integrering. Om IQ og rase-preferanser løftes opp som premisser i en slik debatt, er det imidlertid fare for at mange konstruktive røster ikke finner det tjenlig å delta.

Kommentar #78

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Kalde hjerneceller?

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Så vidt jeg kan se har man ikke ved gjentatte eksperimenter funnet ut at evolusjonen har etablert det dere begge hevder?

I likhet med Andreas kan jeg ikke forstå hvorfor du igjen og igjen drar inn dine egne etiske refleksjoner og standpunkt til abort (som for såvidt er greie nok) når det vi snakker om er om det finnes grunnlag for å hevde at det eksisterer et genetisk seleksjonspress i nord som gir oss høyere intelligens enn folk i varmere strøk. Hva har abort-saken med det å gjøre? Jeg ser du forsøker å etablere en kobling, men den bringer ingen ny opplysthet, dessverre.

Et annet sted skriver du: "Anfindsen har rett i en ting:  Å unnta menneskepopulasjonens genetiske koding for intelligens er bare tabu og fordommer, iallefall sett fra et evolusjonsmessig standpunkt.  Dere evolusjonister har "forklaringer" på det meste men her har ting gått helt i stå. Det virker som om dere hele tiden forsøker å tilpasse evolusjonslæren deres til en politisk korrekthet."

Hvis Anfindsen skulle kunne sies å ha rett i dette, så ville det måtte betinge at det fantes en åpenbar sammenheng mellom menneskepopulasjonens genetiske koding for intelligens (som selvfølgelig er der) og en åpenbar utvikling av denne i en bestemt retning basert på mljømessige faktorer, men det gjør det ikke; det er det som er problemet med hele hypotesen til Anfindsen og dem han støtter seg på, og ikke at den ville være politisk ukorrekt og vanskelig å formidle dersom den var sann. Hvis det fantes bevis for en slik sammenheng, så ville det selvfølgelig være noe man måtte akseptere, på lik linje med andre evolusjonære fenotyper ved menneskeheten, men dette er bare en konstruksjon etablert for å underbygge negative holdninger Anfindsen, Fjordman og andre i utgangspunktet har til mennesker med annet etnisk opphav enn den vestlige.

Selvfølgelig har det menneskelige intellekt også gjennomgått en evolusjonær utvikling, men de faktorene som ligger til grunn for den er så ekstremt komplisert og sammensatt, at det å fremsette en hypotese som nærmest påstår at det faktum at vi har bakkefrost og derfor ikke får hverken såkorn eller poeteter i bakken noen måneder i året, skulle gi oss som bor her i steinrøysa en overlegen intelligens, er så latterlig tåpelig at den i seg selv er et bevis på at den ikke stemmer: Intelligente mennesker kunne neppe ha kommet opp med en påstand som er så innlysende feil for alle som har et snev av evne til å se sammenhenger.

Til dine kommentarer om hvor ille det er med moralen hos ateister og at det gudløse ditt og gudløse datt fører til all verdens forferdelige holdninger til det ene og det andre, alt fra historiens verste regimer til abort: Husk da at din gud er den mest aktive abortøren av alle: de aller fleste befruktede egg havner faktisk i toalettskåla uten at noen merker noe som helst, men abort er det vel uansett?

Er det ikke også bemerkelsesverdig at graden av støtte til Anfindsen og hans synspunkter - som altså må sies å være svært lite nestekjærlig - slik den også fremkommer i denne tråden, synes å være proposjonal med styrken i folks religiøse tro? Er dette kanskje også et resultat av intelligensutviklingen her oppe? At de ekstra hjernecellene vi etter Anfindsens mening har utviklet, er direkte påvirket av det kalde klimaet de påstås å være et resultat av? (Det samme gjør seg forøvrig gjeldende når det gjelder hvem som er mest skråsikre på at den psyiatriske rapporten om ABB er feil, uten at det har noe direkte med denne saken å gjøre). 

Kommentar #79

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

En forutsetning

Publisert over 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

"two wrongs doesn't make a right".

En forutsetning for en fruktbar debatt er at men ikke besitter det samme moralske standpunkt som de man kritiserer andre for. Da blir hele debatten  ren og skjør en kamp om hvem som skal ha makt, ikke en debatt for å fremme den rette hodning, mening og handling.  Ose og Halvorsen: Det er det jeg prøver å påpeke.  Når jeg har trukket inn abort i denne debatten så er det ikke abort i seg selv men hvilke grunnlag man etablerer fosterutvelgelse.  Det er tillatt og akseptert i stor utstrekning å fjerne fostre på genetisk grunnlag.  Man anser visse individer uønsket basert på en gen-kode man ikke aksepterer.  Man fjerner dem med overlegg og vilje. Ikke bare det. Som Nina Karin Monsen nå har påpekt i en årrekke: barnemarkedet.  Ingen må komme her å fortelle meg at gen-koding ikke er viktig spesifikasjon i barnemarkedet.  Hva er så forskjellen på Anfindsen rase-vurdering i samfunnsmessig sammenheng og gen-koden på barn man får kjøpt som embryoer?  Det er i beste fall en nyanseforskjell.   

Halvorsen: Du er norgesmeter i forutinntatte meninger. Hvorfor skriver du til meg at støtte til Anfindsen er proposjonal med folk relgiøse tro?  Jeg støtter ikke Anfindsen konklusjon men jeg støtter heller ikke det menneskeverd-synet som innkluderer aksept for fosterutvelgelse basert på individets genkode.  Forskjellen er at Anfindsen klassifiserer de som allerede lever, dere andre klassifiserer de som står i ferd med å bli født.  Hva er den prinsippielle forskjellen?

Halvorsen/Ose: Vi er alle enige om Anfindsens konklusjoner ikke er akseptable og fruktbare på allerede fødte mennesker. Vi er tydeligvis ikke enige i at gen-koding på fosterstadiet skal være gjenstand for samme etiske vurdering.

Kommentar #80

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Halvorsen: Du er norgesmeter i forutinntatte meninger. Hvorfor skriver du til meg at støtte til Anfindsen er proposjonal med folk relgiøse tro?

Et snodig resonnement; for det første så har ikke jeg singlet ut deg spesielt som en av de religiøse som støtter Anfindsen, så forklaringen på at du likevel føler deg truffet av det, må du kanskje lete etter blandt dine egne sympatier og antipatier.

For det andre så kan jeg ikke se at hverken Andreas eller jeg klart har gitt til kjenne hvor vi står i abortspørsmålet? Men det du regner med at vi mener, er kanskje noe du automatisk tillegger alle ateister?

Og du sier at jeg er norgesmester i forutinntatthet? 

Kommentar #81

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ok

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

For det andre så kan jeg ikke se at hverken Andreas eller jeg klart har gitt til kjenne hvor vi står i abortspørsmålet?

Dere har vel ikke akkurat men dette dreier ikke som abortspørsmålet som sådan men hvilket grunnlag samfunnet generelt aksepterer abort.  Jeg gjentar og påpeker: Genetiske variasjoner og aksept for genetisk koding som fosterdrapsgrunnlag anser jeg som en nyanseforskjell sett i kontrast til Anfindsen meninger.  Når vi ser hvilket kjør Anfindsen blir utsatt for i kjølvannet av 22/7 mener jeg det er på sin plass å utvide rasismespektere utover etniske genpooler. Jeg kan ikke forstå at dette skal vekke slike reaksjoner hos deg og Ose.   Vi ser jo at Anfindsen blir sensurert i rene sekulære mediekanaler og det forundrer meg ikke et sekund.  Jeg er klar på det at om HEF og andre sekulære skal kritisere Anfindsen har de en jobb å rydde opp med tanke på  hvilken grad de aksepterer genetisk diskriminering på andre arenaer enn det rent etniske.  Du mener dette tydeligvis ikke er noe etisk problem. Du synes å mene at et barnemarked basert på genetiske spesifikasjoner er OK? I disse bioteknologiske tider mener du kanskje at det er en foreldrerett å bestemme sine barns genetiske koding for så å fjerne de som ikke tilfredstiller kravene.  Hva er dette annet enn en nyanseforskjell på Anfindsens teorier om hvordan etablere/bevare menneskelige samfunn? 

Du trenger ikke ta ting helt personlig her inne heller. Jeg skriver også for et bredere publikum enn Ose og deg så det hadde vært fint om du holdt deg til sakens prinsipelle sider.  Uansett får vi trøste oss med at når det gjelder Anfindsens teorier er vi vel stort sett på linje. Ha en god natt.

Kommentar #82

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Før du stuper i seng, så kunne det være greit å vite hva du forsøker å tillegge meg her; hva legger du egentlig i begrepet "barnemarked"? Det høres ikke pent ut...

Kommentar #83

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

"barnemarked"? Det høres ikke pent ut

Nina Karin Monsen har skrevet litt sjokkerende om dette. Surrugati innebærer bl.a at man kjøper seg barn som har annen mor og far. Man betaler noen mennesker for å føde disse. Betalingen kan ses på som betaling for barnet. Altså kjøp og salg av barn. Dette nevnes gjerne i en kontekst av mer eller mindre ny teknologi.

Kjøp og salg av barn er imidlertid en gammel sak. Flere land har f.eks måttet stoppe adopsjon fordi det skapte et kriminelt marked av mellommenn. Familietragedien adopsjon normalt er, tenker visst de ferreste på.

I Norge har vi fostervesenet hvor barn bys ut for så og så mye penger. Skal man få nok fosterforeldre så må man forholde seg til markedsverdien. Når verdien blir høy nok, velger markedet - potensielle fosterforeldre - å akseptere handelen. For tiden er markedsverdien ofte langt over 300000 for barnevernsbarn pr år.

Det er mange fryktelige skjebner i slikt.

Nå må vi forvente at mellomledd ser muligheten for profitt i surrugat-markedet. Med det vil enye former for kjøp og salg av barn effektiviseres. Det betyr lettere tilgang til surrugat-barn. Tilgang for folk med alskens motiv. Ikke bare skaper det skadelige situasjoner for barn. Fattige vil bli grovt utnyttet til å selge barn som de gjennom svangerskap og fødsel naturlig knytter seg til. Bl.a grunnet hormonet oxytocin. En fødsel er blitt kalt "et bad i oxytocin". Å miste barnet er en fryktelig traumatisk opplevelse, og resulterer ikke rent sjelden i selvmord.

Kommentar #84

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Nå må vi forvente at mellomledd ser muligheten for profitt i surrugat-markedet. Med det vil enye former for kjøp og salg av barn effektiviseres. Det betyr lettere tilgang til surrugat-barn. Tilgang for folk med alskens motiv. Ikke bare skaper det skadelige situasjoner for barn. Fattige vil bli grovt utnyttet til å selge barn som de gjennom svangerskap og fødsel naturlig knytter seg til. Bl.a grunnet hormonet oxytocin. En fødsel er blitt kalt "et bad i oxytocin". Å miste barnet er en fryktelig traumatisk opplevelse, og resulterer ikke rent sjelden i selvmord.

Jeg hadde en anelse om at det var surrogati han mente; en virksomhet som jeg deler en bekymring for. Men at adopsjon normal skulle dreie seg om en familietragedie i seg selv, kan jeg ikke se, hvis du da ikke refererer til det som skjer forut for adopsjonen og som gjør den nødvendig.

Din fremstilling av "fostervesenet" som et slags kynisk marked for handel med barn, kan jeg heller ikke se at det er grunnlag for. Mange barn havner i en helt uholdbar situasjon, og da må noen tre inn og avlaste. Om betalingen er ublu skal jeg ikke ha sagt noe om.

Kommentar #85

Hans Aage Gravaas

49 innlegg  149 kommentarer

Trådens tema?

Publisert over 7 år siden

Begynner ikke denne debatten å bevege seg et godt stykke utenfor trådstarters tema?

Kommentar #86

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Før jeg eller andre gjør det...

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Før du stuper i seng, så kunne det være greit å vite hva du forsøker å tillegge meg her; hva legger du egentlig i begrepet "barnemarked"?

Før jeg eller andre gjør det er det bedre at du og ganske mange andre avklarer de spørsmålene jeg har stilt opp i forhold til inneværende tema. Det vi vet er at bioteknologien stadig omfatter enklere og raskere muligheter for å kartlegge individets genmatriale.  Hvor går grensene for rasisme?: 1: Etnisk opphav med dertil tilhørende utseende/egenskaper som jo er genetisk betingede egenskaper. 2: Ingen kan nedvurderes, nedgraderes, anse som uønsket og best fjernet med utgangspunkt i individets genetiske egenskaper.  Hvis noen er uenig i alt 2 representerer de etter min mening nyanseforskjell på Anfindsen.

Ellers takk til Holta.     

Kommentar #87

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.

Begynner ikke denne debatten å bevege seg et godt stykke utenfor trådstarters tema?

Åpenbart! ;)

Kommentar #88

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Mener ikke det....

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.

Begynner ikke denne debatten å bevege seg et godt stykke utenfor trådstarters tema?

Anfindsen blir påsatt merkelappen rasist og samtidig sensurert i debattfora fordi han snakker om utvelgelse/gradering pga. genkoder og de som kritiserer/sensurerer er FOR utvelgelses/gradering pga. genkoder men på en annen arena. Skulle ikke dette ha med hverandre å gjøre?  Skal rasisme-begrepet ha noen mening i menneskelig sammenheng kan ikke rasisme-begrepet innsnevres til gen-kode begrenset til om man er svart eller hvit.  Med hvilken rett har man til å kritisere Anfindsen? 

Kommentar #89

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Likestilt?

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Hvor går grensene for rasisme?: 1: Etnisk opphav med dertil tilhørende utseende/egenskaper

Jeg forstår at du her forsøker å likestille et befruktet egg med et menneske og abort med rasisme. 

Det kan knapt være noe annet enn et sinn innprentet religiøs dogmatikk som kan forlede et menneske til å hevde at en mikroskopisk celleklump kan sidestilles med et fullt utviklet menneske.

Det som gjør et menneske, eller et dyr for den del, til en “person” eller et “individ” er summen av hans eller hennes interesser, preferanser, og relasjoner med omverdenen. Uten disse ville et menneske bare være en masse av celler og genetisk materiale. Siden et embryo er milevis fra å danne disse ovennevnte personlighetselementene, finnes det heller ingen person tilstede som kan drepes. Det kan finnes et potensiale tilstede for utvikling av disse persondefinerende kvalitetene, men et potensiale kan ikke likestilles med oppfyllelsen av det.

Hvis det er bekymringen for urealiserte liv som ligger til grunn for disse forestillingene, burde du faktisk være langt mer bekymret for alle de liv som “går tapt” på grunn av det katolske sølibatet og den mer eller mindre selvpålagte seksuelle avholdenhet som mange andre religiøse lever under. Igjen, det finnes ingen person i en slik cellesamling som kan drepes eller skades, men det finnes det uten tvil blant de mange menneskene som opplever ulike utslag av rasistiske holdninger. 


Kommentar #90

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Det jeg sier er......

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det kan knapt være noe annet enn et sinn innprentet religiøs dogmatikk som kan forlede et menneske til å hevde at en mikroskopisk celleklump kan sidestilles med et fullt utviklet menneske.

Det jeg sier er at Anfindsens rasisme er genetiske utvelgelse og at abort pga. feil kjønn, downs og alle andre genetisk begrunnede fosterutvalg er genetisk utvelgelse.  Altså det samme.  Når samfunnet regelmessig fjerner downs sier man samtidig at man egentlig hadde ønsket å fjerne de som allerede er født.  Det er bare et tidspørsmål før man kan få sine barn mer eller mindre "skreddersydd".  Hvordan skal vi da tolke begrepet rasisme?  Hvordan ser "idealbarnet" ut og hvilke egenskaper har det? Skapes det press på hudfarge/intelligens/fedme/genetisk betinget adferd osv.?  Jeg ser det som et problem at det samfunn som kritiserer Anfindsen mer eller mindre stiller seg likegylig genrasisme på fosterstadiet.  Mange av Anfindsens kritikere undergraver på denne måten sin egen troverdighet.  

Kommentar #91

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Nei da.......

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det kan knapt være noe annet enn et sinn innprentet religiøs dogmatikk som kan forlede et menneske til å hevde at en mikroskopisk celleklump kan sidestilles med et fullt utviklet menneske.

Dette handler ikke relgiøst betinget dogmatikk slik du her hevder. Dette handler om et samspill mellom en gudstro, menneskelige følelser og etisk refleksjon basert på en fleretusenårig tradisjon.  Eksempelvis er det forsket en hel del på kvinners etter-reaksjoner på abort og det er ikke hyggelig lesning. Jeg vil tro at denne byrden ikke minsker dersom samfunnet pålegger kvinnen et mer eller mindre sosialt press for seleksjon basert på gen-koding i hennes foster.    

Kommentar #92

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Din fremstilling av "fostervesenet" som et slags kynisk marked for handel med barn,

Sitat: kan jeg heller ikke se at det er grunnlag for.

Hva så? Du har enda ikke forholdt deg til empirien, milliarderdbeløp i erstatningene og dokumentert lidelse. Hvorfor da late som om du har noe å fare med utover synsing?

Kombiner empirien, milliarderdbeløp i erstatningene og dokumentert lidelse med enkel logisk tenknkning fri for rasjonalisering.

Kommentar #93

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Jeg snur...

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Anfindsen blir påsatt merkelappen rasist og samtidig sensurert i debattfora fordi han snakker om utvelgelse/gradering pga.

..og er enig med Bjørn David her; altså at vi ikke har rotet oss langt utenfor tema... :)

Kommentar #94

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Så Anfindsens påstander her er ikke bare småbrune og usmakelige, de mangler også det kunnskapsbaserte grunnlaget som man ville kunne anta at et menneske her opp i nord ville kunne være i stand til å tilegne seg dersom de teoriene han fremsetter var sanne.

Jeg ble utrolig forskrekket over Bjørn David Bratlies #65 uvitenhet når han forteller oss at  'Det er jo såfall helt naturlig at evolusjonen har kodet for høyere intelligens blandt norske bønder enn afrikanske bønder.' etc etc  Bratlie kan ikke ha kunnskap om levesett og utfordringene hos bønder i Afrika, og aldri har jeg sett evolusjonen mer misbrukt, enn i hans innlegg.

Takk at du kommer med evolusjonære forklaringer som holder mål.

Kommentar #95

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Takk at du kommer med evolusjonære forklaringer som holder mål.

Takk for det, Solveig, man må jo forsøke å bidra til litt opplysthet, i den grad man mener å kunne utgjøre en liten forskjell.

Når det gjelder intelligens, så er det jo mye større forskjell inad i en gruppe enn det er mellom grupper, så hvis man skulle følge logikken til Anfindsen når det gjelder å forsøke å hindre en senkning av den gjennomsnittlige IQ-koeffisienten i befolkningen, så skulle man da begynne å teste for IQ og hindre at de under et visst nivå fikk barn.

Slike tiltak har vi vært vitne til før her i landet, og jeg regner med at selv ikke Anfindsen vil innføre det igjen...

Kommentar #96

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Satire

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

'Det er jo såfall helt naturlig at evolusjonen har kodet for høyere intelligens blandt norske bønder enn afrikanske bønder.

Beklager et "mislykket" forsøk på å parodiere evolusjonsteorier ovenfor Halvorsen.   Jeg håper at du og andre ut fra mine øvrige innlegg forstår at jeg ikke mener dette. Poenget mitt er at evolusjonistenes forklaringsmodeller i realiteten handler om politisk og ideologiske  korrekt forklaringsmodeller på et ukjent regnestykke bak en kjent fasit.  Anfindsen og Halvorsen er ihuga evolusjonister begge to men etablerer litt forskjellige forklaringsmodeller og ikke minst noe forskjellige etisk tilnærming til den menneskelige gen-pool.  Halvorsen anerkjenner tydeligvis ikke Anfindsens som en seriøs evolusjonist og dette er muligens gjensidig. 

Jeg er ikke evolusjonist jeg graderer ikke menneskeverdet etter dets genetiske kode og er følgelig i mot at kvinner skal ha rett til fri abort i den grad at de selv skal stå som dommer over liv og død dersom fosteret har ikke den "ønskede" genkode.  Min antirasisme omfatter ikke bare gen-koden på etniske menneskegrupper. 

Kommentar #97

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

jeg graderer ikke menneskeverdet etter dets genetiske kode

Og det gjør ikke jeg heller, men det hjelper deg lite å late som om vi ikke er et produkt av evolusjonen.

Og jeg gjentar: Det er ikke ønsket om å være politisk korrekt som får meg til å reagere på Anfindsens utspill; grunnen er enkelt og greit at det ikke finnes grunnlag for å hevde at det er en slik sammenheng mellom bønder i Norge og høy intelligens, dermed blir det også umoralsk å hevde at den eksisterer.

Mens du på din side nærmest synes å ønske at Anfindsen har rett, slik at du kan fortesette å hevde at de som, ikke tror på, slik du ynder å kalle det, men aksepterer bevisene for evolusjonsteorien, er umoralske i all sin gudløshet.

Fakta er fakta, uansett om du måtte ønske det annerledes eller ikke.

Kommentar #98

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Javel javel.

Publisert over 7 år siden

Så nå har vi slått fast at Bratlie er anti-rasist og at ateister tydeligvis driver med genrasisme. Kan vi bevege oss tilbake til temaet, som er den kristne avisa Vårt Land med sine rettningslinjer for debatt-innlegg og den personlig kristne Anfindsens forskjellige debatt-innlegg?

Kommentar #99

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Bratlie kan ikke ha kunnskap om levesett og utfordringene hos bønder i Afrika

Det er selvsagt enklere å dyrke grønnsaker i snø og vanne med is i 20 kuldegrader, mens barna springer rundt i solen i barføttene.

Men hva om det ikke handler om evolusjon, men om død over de med minst tilpassede gener. Alle genene kan ha vert der i utgangspunktet mange tusen år tilbake. Utryddes en mengde mennesker grunnet snø og vanskelige livsforhold, så overlever vel de mest smarte, på gruppenivå.

(innlegget er moderert)

Kommentar #100

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Det er selvsagt enklere å dyrke grønnsaker i snø og vanne med is i 20 kuldegrader, mens barna springer rundt i solen i barføttene.

Kanskje du skulle holde deg til det du er "best" til, Arild; sjikane og trakassering av barnevern og andre myndighetsinstanser; evolusjonen har du ikke fletta peiling på.

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 3620 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
20 dager siden / 2554 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1873 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
5 dager siden / 1869 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
17 dager siden / 1716 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
5 dager siden / 1644 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
14 dager siden / 1414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere