Jens Brun-Pedersen

38

Vårt Land og Anfindsen

Det Vårt Lands redaktører finner viktig å få fram, finner andre rasistisk. Vårt Land utfordres til å bli strengere med sin redigering.

Publisert: 2. des 2011

Ole Jørgen Anfindsen er til de grader tilbake i Vårt Land og verdidebatt.no igjen. Han sa han skulle gå i seg selv og se selvransakende på sine holdninger etter massemordene 22.7. Et av resultatene er at han, til tross for noen kritiske innvendinger, fungerer som rettleder og veileder for verdidebatts lesere for å føre dem inn i Fjordmans tanker og idéer. Et rikt noteapparat der man kan fordype seg i denne mannens forkvaklede idéer er sjenerøst plassert nederst. Tross uenighet på noen punkter skriver likevel Anfindsen om Fjordman: ”Og ikke minst har han en fantastisk evne til å avsløre hykleri og inkonsekvens på ulike områder i vestlige samfunn. Noe er meget, meget galt i Vesten, og Fjordman er en av de fremste skribentene i vår tid når det gjelder å avsløre akkurat dette”. 

Anfindsen snakker altså om mannen som har gjødslet det jordsmonnet som er blant stedene massemorderen fra regjeringskvartalet og Utøya har hentet sin næring og inspirasjon fra. Det er nokså absurd at et slikt innlegg får en redaksjonell anbefaling av debattredaktøren på dette nettstedet – et innlegg som med noen forbehold, i bunn og grunn er en rettferdiggjøring og anerkjennelse av ”den usedvanlig kunnskapsrike bloggeren Fjordman”, som Anfindsen uttrykker det. 

Dagsavisen ved debattredaktør Hege Ulstein besluttet i går å fjerne et annet innlegg av samme Anfindsen. Innlegget er en god oppsummering av hva han har over lang tid skrevet og hevdet i en rekke innlegg her på dette nettstedet. Jeg har i en tråd startet av Anfindsen oppfordret de ansvarlige i Vårt Land til å kikke på Dagsavisens begrunnelse for å fjerne innlegget. Intet annet. Oppfordringen har ført til beskyldninger om jeg bedriver personhets og det som verre er.

Hvorfor den oppfordringen om å kikke over til Dagsavisen? Fordi verdidebatt.no og Vårt Land nå i flere år har vært et sted der denne mannen har fått lov til å utbre sine teorier og samlet seg en ”menighet” ved hjelp av det man må kunne kalle dannet rasisme. Det burde være en tankevekker at kollegaer av VL i det norske pressemiljøet, klart avviser et innlegg pga et rasistisk innhold skrevet av en mann som Vårt Land har brukt som en forfatter av anbefalte innlegg. Anfindsen må sies å ha fått en framskutt plass og posisjon på verdidebatt. Hvis ikke Ulsteins avgjørelse ansporer til ettertanke og villighet til selvransakelse, er det virkelig dårligere stelt med antenner og varslingslamper i VL-redaksjonen enn jeg har trodd.

Min påstand er at VL og debattredaktører i verdidebatt har vært svært naive og gått rett på limpinnen når det gjelder Anfindsen smarte og tilsynelatende ydmyke og dempede debattform. Det kan synes som om de ikke har forstått den substansen som ligger bak alle de fromme formuleringene. I motsetning til VL-redaktører har debattredaktøren i Dagsavisen gjennomskuet den tilsynelatende ydmyke mannen. Dette er fra hennes begrunnelse for å slette innlegget hans:

"Ole Jørgen Anfindsen har i det slettede innlegget en snedig måte å formulere seg på som krever nærlesning for å kunne forstås. Han bruker spesielt to teknikker: I stedet for ordet rase velger han «gener/genetikk», eventuelt «etnisitet», men da konsekvent som en omskriving av «rase». Når han nevner «gener» eller «etnisitet», nevner han det alltid sammen med de mer akseptable ordene «kultur» og «religion», slik at det fremstår som likeverdig. Integreringsproblemer knyttet til kultur og religion sidestilles med integreringsproblemer knyttet til «gener» (i.e. ulike raser). Det er rasisme i min verden. Men han skal ha for at han er dyktig til å pakke det inn.”

Ulstein skriver også: ”For det andre mener jeg at Anfindsens innlegg er rasistisk når man plukker vekk all bomullen han har lagt inn i det. Jeg mener at det er innholdet, og ikke ordlyden, som må avgjøre om et innlegg er akseptabelt eller ikke.”

Jeg minner VL om hvordan Store Norske Leksikon definerer rasisme (utdrag): 

” rasisme, oppfatning eller sett av holdninger som bygger på forestillingen om at mennesket kan deles inn i distinkte «raser» og at disse kan rangeres som høyerestående eller laverestående på grunnlag av antatte sammenhenger mellom stiliserte biologiske og mentale eller kulturelle egenskaper. Innen moderne genetikk opererer man ikke med distinkte menneskeraser, men med glidende overganger mellom menneskegrupper, se mennesket (forskjeller mellom menneskegrupper); man har ikke kunnet påvise arvelige psykiske forskjeller mellom menneskegrupper.

Man kan i utgangspunktet skille mellom 1) hverdagslige former for rasefordommer og rasediskriminerende holdninger, 2) ideologisk rasisme og 3) vitenskapelig rasisme. Selv om forholdet mellom holdninger og handlinger ikke alltid er like entydig, kan alle de tre nevnte formene være med på å begrunne ulike former for rasediskriminerende praksis eller politisk forfølgelse og utryddelse av hele folkegrupper.”

Debattredaktør Hege Ulstein i Dagsavisen skriver om forskjellen mellom sensur og redigering: ” Det er ikke sensur å redigere våre debattsider. Jeg vet at mange blander sammen disse begrepene, derfor presiserer jeg at en redigert publikasjon ikke har trykkeplikt, verken på papir eller nett.”

Vårt Land er i sin fulle rett til å gjøre andre vurderinger enn Dagsavisen. Likevel mener jeg at Ulsteins vurderinger er enda mer relevant for hva som har stått på trykk av Anfindsen de siste par årene på dette nettstedet – enn av det innlegget hun selv slettet. Det er mulig jeg har naive oppfatninger og forventninger til Vårt Land når det gjelder årvåkenhet mot innvandrerhets - motstand mot rasisme og teorier som inspirerer og befester høyreekstremisme - også innen for kristenheten. Heldigvis finnes det unntak med dem som orker å ta til motmæle mot Anfindsens lange utredninger, men det er en kjennsgjerning at mange samler seg på dette nettstedet og dyrker denne mannen og hans meninger om gener, IQ og raser.

At VL heller ikke har endret sin holdning til Ole Jørgen Anfindsen etter 22.7 og fremdeles fungerer som hans megafon, er intet mindre enn beklagelig – og trist. 

...

(Jeg håper det som måtte komme nedover på sidene nå av innlegg, bliret uttrykk for at det finnes mange antirasister blant de kristne. Jeg vet de finnes.)

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

25 innlegg  2088 kommentarer

Ikke sikkert

Publisert over 7 år siden

knebling og taushet er den beste strategien overfor rasisten Anfinsen - og andre. Det er bedre å møte dem på åpen mark. Nå er jeg redd såvidt mange kristne har et anstrengt forhold til Brun-Pedersen at hans oppfordring får mindre vekt. Men jeg gjentar gjerne hans oppfordring - om det skulle gjøre noen forskjell.

Kommentar #2

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Ambivalent

Publisert over 7 år siden

Jeg stiller meg bak Wigdel. Du kan gjerne få mine antirasistiske sympatier, men jeg vet ikke om jeg deler ditt syn på sensureringen av Anfindsen.

Kommentar #3

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Ytringsfrihet og debatt

Publisert over 7 år siden

Jeg deler i stor grad Brun-Pedersen synspunkter når det gjelder det flerkulturelle samfunnet, og jeg er dypt uenig med Anfindsen og de som står ham nær. Men jeg vil heller gi ros til Vårt Land for at de velger å gi disse debatten plass. Den åpenheten det representerer gir en unik mulighet til å ha substantive debatter med mennesker som ellers begrenses til document.no og lignende sider.

Jeg opplever ikke at Anfindsen møter ensidig hyllest og full tilsutning for sine synspunkter her. Han blir motsagt av mange som er aktive i sin motstand mot hans synspunkter. Og han svarer. Dersom vi ønsker et åpent samfunn, hvor debattene føres i det åpne, hvor folk må fremme dem under fullt navn og gjerne med bilde, så er Verdidebatt et forum til etterfølgelse.

For hva er alternativet? Det vet jeg ikke, men det er i hvertfall dårligere. Jeg tror ikke vi kan tie meninger vi finner usmakelige i hjel. Jeg tror vi må ta debatten - og vinne den! 

Forøvrig setter jeg pris på at Anfindsen har valgt å ta selvkritikk på noe av egen begrepsbruk. Det er det få andre som har gjort. Hvilke konsekvenser det vil få i fremtiden vet jeg ikke, men det er en begynnelse. Forøvrig er jeg fremdeles dypt og inderlig uenig med ham - og det kommer jeg til å fortsette å uttrykke. 

Kommentar #4

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Minner om......

Publisert over 7 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

” rasisme, oppfatning eller sett av holdninger som bygger på forestillingen om at mennesket kan deles inn i distinkte «raser» og at disse kan rangeres som høyerestående eller laverestående på grunnlag av antatte sammenhenger mellom stiliserte biologiske og mentale eller kulturelle egenskaper.

Det kan da være på sin plass å minne Bruun Pedersen på at det er fullt tillatt å ta abort på menneskefostre på dette grunnlaget. Ingen kan nekte noen å ta abort på grunnlag Down, kjønn eller evt andre mistanker om genetiske tilstander. Så vidt jeg vet har HEF tilsluttet vår nåværende abortlov fullt og helt og dertil gjennom en årrekke mistenkeliggjort kristne som har påpekt det gale i å bedre slik type gen-rasisme.

Kommentar #5

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Mer åpenhet, mer toleranse...

Publisert over 7 år siden

Og dette er resultatet. Jeg håper Jens Brun-Pedersen er stolt av sitt bidrag til det norske demokratiet.... Brun-Pedersen, det er ikke mulig å ta deg seriøst i det offentlige ordskiftet med din holdning til en fri og åpen debatt.

Kommentar #6

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Knebling og taushet

Publisert over 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

knebling og taushet er den beste strategien overfor rasisten Anfinsen - og andre. Det er bedre å møte dem på åpen mark. Nå er jeg redd såvidt mange kristne har et anstrengt forhold til Brun-Pedersen at hans oppfordring får mindre vekt. Men jeg gjentar gjerne hans oppfordring - om det skulle gjøre noen forskjell.

Knebling og taushet her ikke det samme, Wigdel.

Knebling er knebling. Det er å aktivt hindre noen i å uttale seg. Enten med en knebel, eller ved å forby og innsamle bøkene deres (slik det ble gjort med Sangen om den røde rubin), eller ved å forby avisene deres, eller stenge nettstedene, eller putte dem i fengsel. Ingen har - så vidt jeg har forstått - foreslått noe slikt overfor Anfindsen.

Taushet er noe annet. Dersom person A sier noe som jeg finner støtende, eller dumt, eller ubegrunnet, eller bare rett og slett uinteressant, da har jeg rett til å møte denne ytringen med taushet. Person A må gjerne få ture fram (innenfor lovens rammer), men hans ytringsfrihet innebærer ikke en rett til å bli lyttet til, eller få respons på sine ytringer, eller å bli løftet fram som en som har viktige ytringer vi alle bør lytte til.

Enhver som driver et offentlig medium (TV, radio, avis, nettsted) har rett (og plikt?) til å redigere sitt medium og bestemme hva slags debatt og tone som skal herske i dette mediet. De som ikke selv driver mediet er henvist til å sende inn sine innlegg, og så håpe at det blir antatt. Dersom mediet synes at innlegget er akseptabelt utformet, og i tillegg interessant for debatten, kan de publisere/beholde det. Dersom mediet mener at innlegget fraviker reglene for mediet, eller at det rett og slett ikke er interessant utfra det som er hensikten med mediet, kan de avvise det/slette det. Dette er medie-eiers rett.

Innsenders rett er å skrive nøyaktig det han selv vil og slik han vil, og å så sende det til et hvilket som helst medium i håp om at de vil akseptere det. Innsender kan også, om han møte motbør, etablere sitt eget medium, og håpe at andre er interessert i det. Anfindsen har gjort dette, gjennom nettstedet Honest Thinking. Han har altså en helt fri og egen-redigert platform for sine meninger.

Som mange andre har nevnt, så forundres jeg over at Vårt Land ønsker å bruke sin platform til innvandringsdebatt av den typen Anfindsen har bedrevet her, men som også mange andre debattanter har stått for. Hadde det vært mitt nettsted ville jeg ikke ønsket denne typen debatter. Jeg ville sagt følgende:

1. Det er bred vitenskapelig enighet om at rasebegrepet er problematisk rent vitenskapelig, fordi det i praksis er vanskelig på individ-nivå å avgjøre om en person skal plasseres i den ene eller den andre båsen. Sammenlignende studier av grupper fra ulike raser - om man altså kan godta begrepet raser - er metodologisk vanskelige fordi man ikke vet om metodene gir bias til fordel for den ene eller den andre "rasen". Selv om det skulle finnes statisisk signifikante forskjeller mellom ulike folkegrupper, så sier det ingenting om det enkelte individ innen den ene eller den andre gruppen. Det er ikke akseptabelt å behandle et enkeltindivid ut fra en gruppetilhørighet - enda mindre dersom selve gruppe-konstruksjonen er omstridt og kanskje uholdbar. Plasseringen i en "rase"-gruppe bygger på (et nokså vilkårlig utvalg av) egenskaper som individet er født med, og dermed verken kan lastes for eller berømmes for, enn si gjøre noe med. Det er derfor feil, og helt unyttig, å benytte seg av en persons, eller en gruppe av personers, antatte rase når man skal forholde seg til denne/disse personen(e). I tillegg vet vi at rase historisk har vært brukt til å legitimere fryktelig overgrep, og at det er en velkjent kilde til strid og noen ganger vold mellom mennesker i samfunnet. Av den grunn vil ikke jeg bidra til at diskusjon omkring rase føres på de platformer jeg er ansvarlig for. De som ønsker debatt om dette får lage platformen sin sjøl.

2. Vi har lang erfaring med konspirasjonsteorier av ymse slag. Erfaringen vår tilsier at det bare i et fåtall tilfeller dreier seg om ekte konspirasjon som det viste seg nyttig å få nøstet opp i. Dersom det foreligger mistanke om konspirasjon bør man ta det opp direkte med relevant myndighet, evt. framlegge objektive beviser for konspirasjonen. Dersom alt man har er en teori og en mistanke, tilsier vår erfaring at det nesten aldri kommer noe nyttig ut av det.

Konspirasjonsteoriene knyttet til innvandring dreier seg i stor grad om at det skulle foregå en slags samordning av de fremmedkulturelle (oftest muslimer) som reiser til Vesten og til Norge. At de skulle ha en slags overordnet plan, som følges av tusenvis av mennesker. Dette vet vi at ikke kan være mulig - mennesker kan ikke styres og kontrolleres på et slikt vis. Selv om mange mennesker, f.eks. mennesker med muslimsk tro, skulle ha sammenfallende mål og ønsker, så dreier det seg ikke om en konspirasjon. En konspirasjon forutsetter et hemmelig forbund, en felles plan. Det er ikke holdepunkt for noen slik felles styring av innvandrere til Vesten, og ingen holdepunkt for hvordan de tusener av innvandrere skal kunne styres i felles retning. Jeg vil derfor ikke at min platform skal brukes til spredning av konspirasjonsteorier. Igjen, lag ditt eget nettsted om du vil.

3. Generaliseringer er et velkjent problem i all debatt, og en grunnleggende forutsetning for fordommer. Det er kanskje umulig å unngå å generalisere, men der det forekommer bør det imøtegås og nyanseres. Det er ikke mulig å behandle en gruppe mennesker som om de var en enhet, for de er alle enkeltindivider. Dersom man ønsker å omtale et felles trekk, må man kunne argumentere for hvordan dette fellestrekket forener individene i gruppen og avgrenser dem fra andre individer, og hvilken sammenheng det er mellom dette trekket og eventuelle andre trekk. I prinsippet blir dette oftest vanskelig, og resultatet er at generaliseringer nesten alltid er feil.
I forhold til "muslimer" finnes det i verden omlag halvannen milliard muslimer fordelt på (min gjetning) et hundretalls land, og minst 6-7 svært ulike kulturer/sosiale settinger. Det er umulig å bruke ordet "muslim" som samlebetegnelse på noe som helst annet enn der man like gjerne kunne sagt "menneske". Jeg vil derfor ikke at min platform skal brukes til generaliseringer av typen "muslimer er slik og slik" - det vil bli strøket der det forekommer. Dersom noen ønsker å bruke slike generaliseringer - igjen, lag din egen platform.

Kortversjonen: Nei takk, på denne platformen er diskusjon av rasebegrepet, konspirasjonsteorier og negative generaliseringer å anse som brudd på retningslinjene, og vil bli fjernet.

Dette har en hver eier av et nettforum lov til å mene, uten å kneble noen. De som ikke slipper til med sine meninger har garantert andre fora å henvende seg til, og når det gjelder de tre punktene overfor har jeg forstått det slik at bl.a. Honest Thinking åpner for disse.

Jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor Vårt Land ikke bare sier det slik, og dermed blir kvitt en masse støyende og opphisset debatt. Det blir garantert mindre klikk av det, til gjengjeld en atmosfære mer preget av nestekjærlighet og ro til å diskutere viktige samfunnsspørsmål.

Kommentar #7

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Det er bred vitenskapelig enighet om at rasebegrepet er problematisk rent vitenskapelig,

Det er ikke bare problematisk, det er meningsløst. Menneskenes genforråd som består av 95% ubrukt materiale har vi i stor bragt med oss siden (en del av oss) forlot Afrika for rundt 100.000 år siden og det er stort sett det nye og varierte miljøet disse "flyttet til" som, gjennom seleksjonspress, har gitt os de ulike trekk.

Sagt på en annen måte: Hvis en stor gruppe zuluer hadde flyttet til Norge og kun hatt seksuell omgang med andre i samme gruppe, altså ikke med nordmenn, så ville de likevel etterhvert ha utviklet sine trekk slik at de til slutt så ut "som oss", fordi slike trekk og egenskaper er en fordel i vårt miljø og klima.

Større er forskjellen ikke, så det å snakke om genetiske forskjeller, slik Anfindsen gjør, er bare pinlige uttrykk for fordommer og mangel på kompetanse.

Kommentar #8

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Kan Vårt Land med hånden på hjertet si at man ikke har promotert rasisme og islamofobi?

Publisert over 7 år siden

Jeg er som Grindheim ambivalent. Ytringsfriheten er og skal være vidmasket. Jeg tror på å vinne debatter fremfor å undertrykke dem, at de beste argumentene vinner til slutt. Men: Nettforaene har i stor grad vært tumleplasser for ekstreme meningsbærere, og jeg opplever en betydelig rådvillhet i media, ikke bare hos VL, med hensyn til hvordan fenomenet skal angripes. Av frykt for å krenke ytringsfriheten har de fleste latt ytringsanarkiet råde. Dernest: Det blir ikke mindre rasisme av at det blir mer av den. Nettdebattene har en dynamikk vi er uvant med, det skapes lett en digital flokkmentalitet, aggresjoner folk bærer på selvforsterkes idet man begynner å gå i digital flokk.

Antirasisme er for meg en overordnet verdi, noe vi forplikter oss på. Det gjelder også for en medieinstitusjon som Vårt Land. Av frykt for å krenke ytringsfriheten ender man lett i holdningsløshet. Det gjelder også Vårt Land. Erling Rimehaugs avgrensning til Anfindsen var svak og preget av omtrentligheter. Her skriver bl.a. Rimehaug: "Dersom vi mente at Anfindsen var en rasist eller en som pisket til hat mellom religioner, ville vi ikke tilbudt ham å være gjesteskribent. Vi ønsker ikke å promotere rasisme eller islamofobi." 

Dersom Rimehaug virkelig mener dette, anser jeg ham for å ha sviktet sitt forsett. Jeg undres på om han også i dag kan stå inne for utsagn som "Anfindsen er ikke rasist, fordi jeg vet at han ikke er det" (ikke ordrett sitert). Selv har jeg aldri kalt Anfindsen rasist. Det er fordi jeg i debatten med Anfindsen ikke har villet benytte begreper i min argumentasjon som av leseren stort sett bare oppfattes som skjellsord. Men som presis språklig betegnelse av Anfindsens ideologi, er det for meg ingen tvil lenger om at han etter en streng definisjon av begrepet rasist er nettopp dét. Å gjøre IQ til et rasekriterium som det skal selekteres på, kan, med mindre begrepet tømmes for ethvert fornuftig innhold, ikke karakteriseres som annet enn klassisk rasisme. Eller har Rimehaug en annen definisjon av rasisme? I så fall kunne vi kanskje få en seriøs debatt om rasismebegrepets avgrensninger.

Jeg tror som sagt at Vårt Land har vært i villrede, noe som også tydelig reflekteres i den argumentatoriske slapphet som preget Rimehaugs avgrensende artikkel fra i fjor. Men som vi alle vet, har noe skjedd i dette landet siden da, og den som tok det tyngst innover seg og innså behovet for å tenke gjennom sitt ståsted, er Anfindsen selv. Så mye kom det riktignok ikke ut av tankevirksomheten, men for Vårt Lands del er det fristende å spørre om det kanskje har kommet noen nye erkjennelser. Det var en tabbe å gi Anfindsen posisjon som gjesteskribent. Han er en marginal meningsbærer, det var ingen ting som tilsa at han skulle løftes frem mer enn han klarer å løfte frem seg selv, som jo ikke er så rent lite. Kan da Vårt Lands redaksjon med hånden på hjertet si at man ikke har promotert rasisme og islamofobi?


Kommentar #9

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

tja...

Publisert over 7 år siden

Hva er galt med å være etnisk norsk rassist?     Hva er galt med at etniske noske hater sitt eget land?

Kommentar #10

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ulempe å være svart i Norge

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Sagt på en annen måte: Hvis en stor gruppe zuluer hadde flyttet til Norge og kun hatt seksuell omgang med andre i samme gruppe, altså ikke med nordmenn, så ville de likevel etterhvert ha utviklet sine trekk slik at de til slutt så ut "som oss", fordi slike trekk og egenskaper er en fordel i vårt miljø og klima.

Er det ulempe å være ha svart hudfarge i Norge? Er du da i mot naturen og egentlig ikke hører hjemme her? Hva i all verden skulle tilsi at det er bedre å være hvit enn svart i norge sett fra evolusjonens side. Jeg ville vel heller trodd det var omvendt?

Kommentar #11

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Hva er galt med å være rasist (etnisk norsk)

Hva i all verden prøver du å si her, Asbjørn...?

Kommentar #12

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har i en tråd startet av Anfindsen oppfordret de ansvarlige i Vårt Land til å kikke på Dagsavisens begrunnelse for å fjerne innlegget. Intet annet.

Dette er bakgrunnen for Anfindsens tråd; "Det har likevel kommet klare oppfordringer, blant annet fra Øivind ØstbergOlav Rune Ekeland Bastrup og Bjørn Stærk, om at jeg burde komme med en enda tydeligere avklaring når det gjelder hvor jeg selv står i forhold til Fjordmans tankegods. Det har jeg sagt meg enig i, og herværende artikkel inngår i den prosessen."

Invandringsspørsmålet er sammensatt; En side er den påståtte islamiseringen og trusselen dette eventuelt medfører. En annen side er spørsmålet om raser, genetikk og IQ.
Anfindsen har skrevet mye om begge aspekter. Fjordmann er mest kjent for sine konspiratoriske idèer, som Anfindsen til en viss grad har argumentert for. Fjordmann har vistnok skrevet mye om andre ting også, men hva han eventuelt har skrevet om gener og IQ er ukjent for meg. Det hadde kanskje vært naturlig av Anfindsen å avklare dette.

På hvilken måte mener Brun-Pedersen at hans henvisning til slettingen av Anfindsen andre inlegg i Dagsavisen er relevant i forhold til Anfindsens avklaring på sitt syn på Fjordmann? 

Mener Bastrup fremdeles at Anfindsen bør avklare sitt forhold til Fjordmann? 

Kommentar #13

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Er det ulempe å være ha svart hudfarge i Norge? Er du da i mot naturen og egentlig ikke hører hjemme her? Hva i all verden skulle tilsi at det er bedre å være hvit enn svart i norge sett fra evolusjonens side. Jeg ville vel heller trodd det var omvendt?

Dette er det et veldig enkelt svar på:

Vår lyse hud er kun en konsekvens av at vi har mye mindre sol og derfor en dårligere kilde til D-vitamin. Innvandreres mørke hud er derfor årsaken til at de aller fleste av dem etter kort tid får D-vitamin-mangel og derfor er utsatt for økt kreftfare, hvis de ikke tar tilskudd eller spiser tilpasset mat.

En god grunn i seg selv til å forby burka og andre typer heldekkende plagg. 

Kommentar #14

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

havnet i

Publisert over 7 år siden

havnet i feil tråd Hans -Petter... var litt snar i avtrekkeren..se bort fra kommentaren, nå må jeg skjerpe meg...kan ikke undskylde meg med at det er tidlig på dagen heller....skulle være en polarisering i en annen tråd

Kommentar #15

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Utdypning: Lys hud filtrerer UV-stråler dårligere og gir økt D-vitaminproduksjon. Mørk hud filtrerer bedre og er derfor tilpasset mer sol. 

Kommentar #16

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

En annen side er spørsmålet om raser, genetikk og IQ.

Og hva mener du med/om det siterte?

Kan du gi til kjenne hva dette har med noe som helst å gjøre når det gjelder innvandring?

Venter i spenning...

Kommentar #17

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Mener Bastrup fremdeles at Anfindsen bør avklare sitt forhold til Fjordmann?

Jeg har annonsert i tråden "Fjordman og Selvmordsparadigmet" at jeg skal komme tilbake til den saken. Anfindsens artikkel er meget lang og full av henvisninger. Det krever et svar fra min side som er noe mer systematisk enn jeg kan gi på noen korte rader, og som jeg trenger tid til. Mitt spontane inntrykk er likevel at Anfindsen ikke kommer med noe nytt utover hva man kunne forvente av de signaler han har gitt tidligere.

Kommentar #18

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Forby burka?

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

En god grunn i seg selv til å forby burka og andre typer heldekkende plagg.

Eller... hva med å tilby D-vitamin-tilskudd til folk med mørk hudfarge...?

Eller... hva med å informere om risikoen for D-vitamin-mangel og betydningen av eksponeringen for sollys, medisinske plager knyttet til Vit D-mangel, på en sympatisk og person-rettet måte som vektlegger personens eget behov og ønske om å opprettholde god helse? Som kunne få personen til selv å komme på tanken (evt. med subtil påminnelse) å lette litt på sløret i sommermånedene, for å få litt ettertraktet sollys. Kanskje ville personen oppleve det som så fritt og godt å gå lettkledt av og til, at hun gradvis ville begynne å bli litt mer fleksibel i bekledningen. Ikke fordi noen forteller henne "gjør slik og ikke gjør slik", men fordi det føles riktig og godt for hennes egen del. Tenk hvor effektiv - og samtidig lite konfliktskapende - en slik tilnærming kunne være!

Det er ellers pussig at du bruker ordet burka. Aftenposten fortalte (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3460720.ece) at i Danmark (5,5 mill.) fant man 3 - tre! - brukere av burka, og oppunder 200 brukere av niqab. Halvparten av disse var etnisk danske konvertitter - altså kvinner som hadde konvertert til islam som følge av et bevisst valg i voksen alder. Jeg kan ikke forstå at man vil gå til det ekstremt inngripende skritt å lovregulere folks påkledning - særlig ikke klesdrakt som disse folka selv opplever at har en religiøs og kulturell forbindelse - når "problemet" gjelder så få mennesker. Det må være et samsvar mellom inngrep og problemets størrelse, som jeg synes mangler i burka-spørsmålet.

Derimot er hijab mye mer utbredt, selvfølgelig. Hijab i kombinasjon med vide, lang-ermede klær over mørk hudfarge gir mye av den samme problematikken. Men igjen tror jeg sjansen til å komme i dialog med, og oppnå samarbeid fra, kvinner som bruker hijab er større dersom man presenterer dette som noe som et valgfritt tiltak som kan gi helsegevinster for dem, snarere enn et påbud som vi majoriteten vil påtvinge dem som minoritet. Med mindre du har tenkt å opptre som kontrollør i hver eneste fremmedkulturelle familie i Norge, så oppnår du større effekt ved å appellere til deres forståelse og egeninnsats. Så sant målet virkelig er å oppnå endring i atferden da - og ikke bare utbasunere din moralske overlegenhet?

(Beklager dette lille stikket, Hans-Petter, men du har gjort deg fortjent til det etter dine nokså skarpe uttalelser i din og min disputt omkring mannlig omskjæring).

Kommentar #19

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Eller... hva med å informere om risikoen for D-vitamin-mangel og betydningen av eksponeringen for sollys, medisinske plager knyttet til Vit D-mangel, på en sympatisk og person-rettet måte som vektlegger personens eget behov og ønske om å opprettholde god helse? Som kunne få personen til selv å komme på tanken (evt. med subtil påminnelse) å lette litt på sløret i sommermånedene, for å få litt ettertraktet sollys. Kanskje ville personen oppleve det som så fritt og godt å gå lettkledt av og til, at hun gradvis ville begynne å bli litt mer fleksibel i bekledningen. Ikke fordi noen forteller henne

Okay, okay, okay, jeg ser at du her implisitt beskylder meg for å forsøke å nekte folk en frivillig klesstil, men det er ikke min agenda; jeg mener det er ganske åpenbart at islamske kvinners kleskodeks er resultatet av et patrialkask og undertrykkende system og at et forbud er det eneste som kan hjelpe dem til å bryte ut av dette mønsteret, pradoksalt nok, kanskje. Du argumenterer ut fra en tanke om at det dreier seg om frivillighet, og det mener jeg alt tyder på at er feil.

Din holdning her er moralsk relativistisk, og her er vi bare grunnleggende uenige, noe vår tidligere disputt om omskjæring også var et eksempel på.

Det er greit for meg, men det betyr ikke at mitt standpunkt er mindre humanistisk enn ditt, jeg mener tvert i mot.

Kommentar #20

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 7 år siden

I en tidligere tråd havnet jeg i diskusjon med Shoiab Sultan, Lars Gule og Anfindsen. Det slo meg etter på at det var et priviligium og på en måte litt morsomt. Her fikk jeg som vanlig person snakke hyggelig både med: 

a) En forhenværende leder av Islamsk Råd Norge, som har tette bånd i inn i de ulike islamske organsiasjonene i Norge og det muslimske brorskapet.

b) En forhenværende leder av Human Etisk Forbund, som attpåtil har hatt bakgrunn fra en meget radikal venstreside og som i sine yngre dager ble arrestert for terrorplanlegging.

c) Et norsk svar på Thilo Sarrazin og Buchanan, en forfatter som forfekter en del uheldige ideer om rase og som også har vært tett på en av de viktigste ideologene i det som kalles counter-jihad.

Det hadde ikke vært vanskelig å finne argumenter for hvorfor de ulike bevegelsene som personene hadde hatt forbindelser til, eller enkelte av tankene som ble forfektet, var ekstreme og burde motarbeides. Islam for sitt syn på trosfrihet, kommunismen for alt som skjedde under den, og den klassiske rasetenkningen for ja... Behøver vel ikke si så mye.

Med det utgangspunktet kunne alle vært kastet tre vært kastet ut her fra, men ville skje da?

Det som ville skjedd var at man fikk en retrett hos dem til fora for meningsfeller, der debatten var mindre saklig og motforestillingene kom senere. Det ville blitt vanskeligere å få personene til å nyansere sine syn og det ville bli færre steder der andre ville kunne lese både argumentene og motargumentene samtidig.

Det er selvfølgelig et dillemma ved at noen ideer vil kunne spres mer om de disktuteres, men så langt kan jeg ikke se at rasetankene til Anfindsen har vunnet støtte her inne. Derimot ser jeg at for eksempel Fjordman beklageligvis har mye støtte andre steder.  

Kommentar #21

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Spenningen utløst?

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Og hva mener du med/om det siterte?

Ikke annet en at det er et aspekt som bl.a. Anfindsen har bragt på banen i innvandringsspørsmålet.
Hva jeg mener om selve spørsmålet? Dette er et svært ømtålig spørsmål som man bør ha svært gode kunskap om før man ytrer seg. Jeg vil derfor foreløpig ikke mene noe som helst om dette.

Kommentar #22

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Årsak og virkning

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Vår lyse hud er kun en konsekvens av at vi har mye mindre sol og derfor en dårligere kilde til D-vitamin. Innvandreres mørke hud er derfor årsaken til at de aller fleste av dem etter kort tid får D-vitamin-mangel og derfor er utsatt for økt kreftfare, hvis de ikke tar tilskudd eller spiser tilpasset mat.

Får man hvit hud av lite sol?  Hva skulle grunnen være til det? Vi kler jo på oss for her det jo kaldt hele året. Men at vi kler på oss skulle ikke være noen grunn til at huden skulle forandre farge.  Eller mener du at vi før i tiden gikk nesten nakne i kulda og derfor ble hvite, de som ikke frøs ihjel?

Forøvrig begynner debatten å ta en "interessant" vending her. Flere henger seg på ser jeg. :-)

Kommentar #23

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Det er selvfølgelig et dillemma ved at noen ideer vil kunne spres mer om de disktuteres, men så langt kan jeg ikke se at rasetankene til Anfindsen har vunnet støtte her inne. Derimot ser jeg at for eksempel Fjordman beklageligvis har mye støtte andre steder.

Dette er jeg helt og holdent enig i.

Kommentar #24

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Humanistisk....?

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Okay, okay, okay, jeg ser at du her implisitt beskylder meg for å forsøke å nekte folk en frivillig klesstil, men det er ikke min agenda; jeg mener det er ganske åpenbart at islamske kvinners kleskodeks er resultatet av et patrialkask og undertrykkende system og at et forbud er det eneste som kan hjelpe dem til å bryte ut av dette mønsteret, pradoksalt nok, kanskje. Du argumenterer ut fra en tanke om at det dreier seg om frivillighet, og det mener jeg alt tyder på at er feil.

Din holdning her er moralsk relativistisk, og her er vi bare grunnleggende uenige, noe vår tidligere disputt om omskjæring også var et eksempel på.

Det er greit for meg, men det betyr ikke at mitt standpunkt er mindre humanistisk enn ditt, jeg mener tvert i mot

Jeg synes som annonsert at innvandringsspørsmålet er så kjedelig at jeg dessverre har altfor lett for å skli ut i avsporinger. Så derfor kommer denne sløyfa innom hodeplagg også.

Hans-Petter, er det ikke rart at du som (tror jeg - korriger meg om jeg tar feil) er skeptisk til Anfindsen og Fjordman og andre som er opptatt av konspirasjonsteorier - er det ikke rart at du selv forholder deg så konspirasjonsteoretisk til dette med religiøse hodeplagg?

I hopetall har muslimske kvinner i Norge stått fram og bedyret at dette er ikke noe de føler seg tvunget til, det er noe de ønsker. Joda, sikkert noen som har påstått det motsatte. Men de aller sterkeste kritikerne til hijab er vel ikke muslimske kvinner selv, men etnisk norske kvinner som hevder de snakker de muslimske kvinnenes sak. Eller tar jeg feil? OK, du kan sikkert spa opp et par skikkelig opprørte muslimske kvinner som vil ha slutt på hijab (for ikke å snakke om Shirin Ebadi - det var vel hennes fanesak, var det ikke???). Men det påfallende med hijab-kampen er vel fraværet av muslimske kvinner som tigger oss vestlige om å komme dem til unnsetning.

For ordens skyld - har du noen som helst indikasjoner på at kvinner tvinges til å bære hijab? Annet enn det vi vestlige evt. kan tenke oss, at "det ville jeg aldri gått med frivillig"?

Det er i hvert fall drøssevis av historier om muslimske jentunger som oppfører seg akkurat som dattera mi - de maser og maser om å få bruke klær slik som mammaen og de andre voksne kvinnene bruker. De sosialiseres inn i dette å bruke hijab, ja det kan jeg være enig i. Men det er vel - etter alle de beretninger jeg har hørt i hvert fall - særlig de voksne kvinnene i familien som er de fremste tradisjonsbærerne mtp. dette med klesdrakten. Det er vel i grunnen dønn likt slik det er i Norge: At det er bestemødrene og mødrene som håndterer familietradisjonene og bestemmer hva som er og ikke er akseptabelt, hvordan "vi" gjør det.

Mens mennene snakker og skriver høytravende i et hjørne, mest mulig ute av veien, og uten særlig opptatthet av hva som skjer rundt dem på det nære plan. Omtrent som oss (nesten UTELUKKENDE MENN) som skriver i disse innvandringstrådene på verdidebatt. Realiteten er at familielivet og de nære ting i stor grad styres av matriarket, selv om patriarkatet gjerne vil gi inntrykk av at "jeg er sjefen" etc.

Det er i hvert fall vanskelig å skjønne at du mener det er "humanistisk" at du, med ditt vestlige ståsted og din rolle som mann, besitter så stor innsikt og vurderingsevne at du kan VITE hva som er best for - ikke bare en enkelt muslimsk jente, men en hel skare av muslimske kvinner. I den grad at du til og med kan oppheve deg til å forby det. En slik skråsikkerhet om hva som er best for andre trodde jeg man trengte en guddommelig veiviser for å oppnå (de religiøse får unnskylde meg for dette sparket - det er en intern humanetiker-greie mellom Hans-Petter og meg det her...).

Men uansett om du har rett - at det ER undertrykkende og skadelig (D-vitamin-mangel!) for en kvinne å gå med hijab - så gjenstår spørsmålet om hvordan du mest effektivt kan bryte denne praksisen. Har du noen som helst indikasjon på at rette måten å endre folks atferd på er ved hjelp av loven å forby en atferd som de (i sin indoktrinerthet, da) oppfatter som "sin egen"?

Jeg kommer på ett eksempel, kanskje: Røykeloven. Men den hadde jo en tilleggsbegrunnelse at røyking var skadelig  for andre - som det er nokså tynt belegg for å si at hijab er. Dessuten var røyking allerede alment akseptert i mesteparten av befolkningen som noe skadelig, og hadde en fallende status allerede på det tidspunktet røykeloven ble innført. Videre var den partiell - den forbød røyking i noen situasjoner, men tillot det i andre. Et evt. forbud mot religiøse hodeplagg mangler mange av disse forutsetningene for å lykkes - og i så fall vil det bare kunne føre til økt motstand og marginalisering av en allerede marginalisert og ambivalent befolkningsgruppe.

/sidespor 

Kommentar #25

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Får man hvit hud av lite sol?

Ja, man får (altså i et evolusjonsperspektiv) lys hud av å leve i områder med lite sol, fordi lite D-vitamin gir økt dødelighet og dermed arten et seleksjonspress i retning av gener for lys hud, som altså gir mer D-vitamin og økt sjanse for overlevelse. Forskjellen i overlevelse trenger ikke utgjøre mer en 1% for at man i en periode på noen tusen år vil ha en total forandring av hudfargen i populasjonen.

Vi stopper der tror jeg. Vi to har hatt den evolusjonsdebatten før og den har ikke ført oss særlig lenger, men dersom du er åpen for ny innsikt, så kan vi kanskje ta den opp igjen... ;) 

Kommentar #26

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Hans-Petter, er det ikke rart at du som (tror jeg - korriger meg om jeg tar feil) er skeptisk til Anfindsen og Fjordman og

Jeg har ikke nevnt hijab med et ord, Morten, men den kommer vel i samme kategori selv om den er et mildere uttrykk for det samme. Dette er forøvrig ikke en konspirasjonsteori; vi vet at ideen om kvinners tildekking er injisert av og tvunget frem av menn. Jeg velger å svare deg ved å sitere den egyptiske forfatteren og psykiateren Nawal El Saadawi, som selv ble utsatt for kjønnslemlestelse som seksåring og senere har viet mye av sitt liv til å kjempe mot omskjæring, tildekking og generell undertrykkelse av kvinner og annen religiøs fanatisme, noe hun også har sittet i fengsel for. Hun skriver i sin siste bok “Den Stjålne Romanen”:

“Skal vi tro Det Gamle Testamentet, er det ingenting som demper Guds vrede så effektivt som å se en bit kjøtt skåret av med kniv eller barbérblad, om det så bare er et lite stykke forhud fra et åtte dager gammelt menneske.”

Om den påtvungne tildekkingen av kvinner sier Saadawi:

"Når jeg spør kvinner om hvorfor de tildekker seg, svarer de at det er et påbud fra Gud. Når jeg spør dem om hvilken grunn Gud har for et slikt påbud, svarer de at Gud sier at menn ser på kvinner, at de blir opphisset av kvinnekroppen, og at kvinners seksuelle tiltrekning på menn skaper kaos. Jeg pleier da å si at det er merkelig at den allmektige Gud da ikke heller sørger for å tildekke mannens øyne, siden det er de som åpenbart er problemet. Det er logisk, men folk bruker ikke fornuften. Innenfor religionene har vitenskap og fornuft helt siden Adam og Eva´s tid blitt sett på som en trussel og en styggedom.”

"Når noen spør meg hvorfor jeg er så nådeløs mot religion, svarer jeg at det er fordi den er så nådeløs mot oss, og spesielt mot kvinner. Jeg har studert alle de viktigste skriftene innenfor Jødedom, Kristendom, Islam og Hinduisme og sammenlignet dem; alle behandler kvinner kun som kropp, som objekter - tildekket eller ikke - og ikke som mennesker. Min konklusjon er derfor klar: Jeg drømmer om en verden uten noen gud.”

Det jeg har i mot er trangsynte rigide religiøse vrangforestillinger og hva de innbærer av forakt for menneskers integritet og verdighet. Når du støtter både omskjæring og tildekking av kvinner, så støtter du også opp om disse fordomsfulle holdningene fra en primitiv tid.

Jeg har respekt for individet, men ikke for irrasjonelle vrangforestillinger, være seg kristne eller muslimske. Når det gjelder Anfindsen & Co, er det riktig at jeg ikke har stort til overs for deres gruppetenkende tankesett. Jeg registrerer også at de som er mest kritiske til innvandring, er identiske med dem som er mest religiøse her til lands, et paradoks med tanke på at de samme ofte fremstiller Kristendommen som gjennom god og medmenneskelig.

Kommentar #27

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, man får (altså i et evolusjonsperspektiv) lys hud av å leve i områder med lite sol, fordi lite D-vitamin gir økt dødelighet og dermed arten et seleksjonspress i retning av gener for lys hud, som altså gir mer D-vitamin og økt sjanse for overlevelse. Forskjellen i overlevelse trenger ikke utgjøre mer en 1% for at man i en periode på noen tusen år vil ha en total forandring av hudfargen i populasjonen.

---

Kan det i tillegg også tenkes andre seleksjonskriterier?  Jeg vil anta mørk hud gir mindre risiko for hudkreft.  Kanskje det også spiller inn.

Kommentar #28

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Støtte vs. forby

Publisert over 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det jeg har i mot er trangsynte rigide religiøse vrangforestillinger og hva de innbærer av forakt for menneskers integritet og verdighet. Når du støtter både omskjæring og tildekking av kvinner, så støtter du også opp om disse fordomsfulle holdningene fra en primitiv tid.

Nok en gang, Hans-Petter, forveksler du "støtte" med å "ikke ville forby". Det er en lang rekke handlinger som jeg ikke støtter, men som jeg likevel ikke synes vi skal forby (og som du har sett: ofte er jeg motvillig mot forbud mest fordi jeg ikke tror det vil virke, og/eller vil kunne virke mot sin hensikt, altså en rent pragmatisk tenkning om hvordan vi best kan nå det målet vi ønsker).

Som du veldig godt vet har jeg aldri uttalt et positivt ord om verken omskjæring eller hijab. Vedr. omskjæring vet du godt at jeg har kalt det dustete (eller brukt liknende nedlatende og avvisende ord). Men det er en helt merkelig sort-hvitt tenkning at "det vi ikke forbyr, det støtter vi". Støtter du kristendommen, dersom du ikke vil forby søndagsskoler? Eller... nei, finn opp et eksempel du liker selv. Du tar feil, rett og slett: Jeg støtter ikke verken omskjæring eller tildekking, og du og jeg havner i en pseudokonflikt rundt dette fordi du har en George Bush-aktig og absolutistisk tilnærming her ("med meg eller mot meg"). Det er synd, særlig fordi vi to åpenbart kan komme sammen om mange synspunkter.

Som du sier er dette primitive greier, omskjæring og (til en viss grad) tildekking. Gammel vane er vond og vende. Det er noe helt annet å akseptere at det tar tid å endre gamle tradisjoner, og det å aktivt skulle gå inn og endre lover, innføre nye skikker, eksplisitt tillate ting som ikke har vært tillat fram til nå.

Jeg synes du skulle dvele mer ved ordene "trangsynt" og "rigid" og prøve å lese dine egne innlegg i lys av disse ordene. Det er helt OK med sterke meninger, og det er ikke noe ideal å skifte meninger som andre skifter sokker. Det er lov å være hard og skarp, jeg var senest det da jeg omtalte Fjordman i et annet innlegg. Men jeg synes liksom du blir hard og skarp hele tiden, og mot nesten alle andre. Men kanskje jeg bare er litt farget nå av at jeg selv har fått slik hard medfart av deg...

Kommentar #29

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Kan det i tillegg også tenkes andre seleksjonskriterier?

Ja litt, men undersøkelser viser at dersom folk hadde tatt litt mer sol så ville antallet totale krefttilfeller, til tross for litt økt hudkreft i befolkningen, i sum gått ganske kraftig ned, fordi D-vitamin viser seg å være en av de viktigste enkeltfaktorene i forebyggelse av kreft generelt, altså for en rekke forskjellige typer.

15 min i et solarium gir faktisk like mye D-vitamin som 50 skjeer tran.

Kommentar #30

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Back on track

Publisert over 7 år siden

Dette har sporet helt av. Dette skulle være en tråd om Vårt Land og Anfindsen. Raseteorier kan jeg lese om andre steder. Det jeg nå avventer svar på, er et svar fra Vårt Lands redaksjon på de synspunkter Brun-Pedersen, meg selv og flere andre har kommet med. Har Vårt Land i de årene VD har vært på lufta bidratt til å promotere rasisme og islamofobi? Det vil jeg høre synspunkter på.

Kommentar #31

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Back on track

Publisert over 7 år siden

Du har helt rett, Bastrup, og jeg beklager for det er mye min feil. Men slik går det når det nærmer seg fredagskvelden, og når vi går og trår i påvente av redaksjonens svar. For den har så langt ikke villet svare på dette - i denne tråden, i hvert fall. Jeg minnes å ha lest utspill fra debattlederne i mange andre tråder tidligere.

Jeg synes svaret på ditt spørsmål er "ja", selv om jeg forstår at dette har vært gjort i (formodentlig) beste mening. "Åpen og ærlig debatt". "Slipp trollet fram i lyset så sprekker det". Men erfaringen min fra debatter om innvandring er at de stort sett aldri kommer noen vei: Debattantene står steilt på sitt, og nekter å ta inn over seg motargumenter (bevares - det kan sikkert også gjelde antirasistene, for alt jeg vet). Og tonen blir som regel så amper at vanlige folk skygger unna, de gidder ikke. Så nytteverdien av å få "holdningene belyst" blir minimal.

Derfor synes jeg VLs debattredaksjon - om jeg hadde vært dem - burde tatt en intern diskusjon og blitt enige om at innvandringskritisk debatt slik som den som til tider flommer over verdidebatt - den kaster lite av seg og bør heller foregå en annen plass.

Nå er det nok mange gode grunner til at jeg ikke er redaktør.

Kommentar #32

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Antydningens kunst

Publisert over 7 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Jeg er som Grindheim ambivalent.

Her skal jeg være enig med deg, OREB, du er veldig ambivalent, men jeg tror nok du skyter deg selv i foten når du med så sterke ord angriper retorikken til dine meningsmotstandere. Du har skjerpet retorikken din betraktelig i det siste, og det blir ikke alltid pent å se på

(MODERATOR: Kommentaren er moderert p.g.a. personagrep)

Kommentar #33

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Jens Brun-Pedersens anliggende

Publisert over 7 år siden

Etterat mange idag med stor faglig og etisk interesse har registrert og kommentert Dagsavisredaksjonens (Hege Ulsteins) redigeringsgrep - og dets begrunnelse - hadde også jeg trodd at den erfarne pressemannen Jens Brun-Pederens utfordring til Vårt Land ville blitt slått opp og fulgt opp  av ansvarlige for verdidebatt.no. Olav Rune Ekeland Bastrups og Morten Horns påminnelser om dette er etter min mening  på sin plass. Min egen erfaring med dette forum er at nettredaksjonen ikke viker unna om utfordringer kan være brysomme. Det er å håpe at Brun-Pedersens utspill nå ikke forsvinner i glemselens hav.

Kommentar #34

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Her skal jeg være enig med deg, OREB, du er veldig ambivalent, men jeg tror nok du skyter deg selv i foten når du med så sterke ord angriper retorikken til dine meningsmotstandere. Du har skjerpet retorikken din betraktelig i det siste, og det blir ikke alltid pent å se på. Mange som har vært involvert i det offentlige ordskiftet har med rette vært frustrert over en mann som Lars Gule og hvordan han kommer med usaklige angrep på sine meningsmotstandere, men siden OREB advarer mot OJA, tror jeg det er større grunn til å advare mot retorikken fra OREB. Det kan ikke være noen tvil om at OREB er blant de mest intelligente på VD, og derfor er det grunn til å advare mot hans retorikk. La meg sitere en velformulert kommentar Per Anfindsen skrev to dager etter tragedien i Oslo og på Utøya:

Flere på VD er opptatt av Gules skjellsord. Jada, han liker å stemple folk som idioter, men han er i det minste vennlig nok til å forklare at det skyldes deres manglende evne til å lese, forstå og analysere hans tekster og meninger. Og jada, han gjentar og gjentar at min bror, Ole Jørgen (OJA), er rasist, men han har samtidig tydeliggjort hva hans rasismebegrep er, og OJA har jo selv sagt at med en slik rasismedefinisjon vil han falle inn under den.

Da er det noe annet med OREB, kongen av karakterdrap, infamitetenes mester, ekkelhetenes elegantier. Intet matteusevangelium kan stoppe ham hvis han anser at noen ”ber om bank”. Der Gule i hovedsak bruker blanke våpen, sniker OREB rundt med gift. Skjult bak en blank og fin kappe av humanisme og solidaritet med svake, spesialiserer han seg i antydningens kunst, det halvt sagte og halvt usagte. Og det han antyder om kreti og pleti er ikke alltid pent.

Direkte stygt og hatefullt det der. For det første å sammenligne Bastrup med Gule, jeg anser Bastrup i det meste som en likandes og seriøs debattant, fri for utskjellinger. Så jeg vet ikke hvordan du klarer å få til den sammenligningen. Det at debattanter anvender retorikk og polemikk får du bare godta Karhrs, slik har samfunnsdebatten vært siden det gamle Athens dager. Det er ikke Bastrup som begår karakterdrap, det er du som forsøker å begå karakterdrap på han, og din stil minner sterkt om nevnte akademiker ved HiO.Hvis Bastrup mener at noen er rasist, og begrunner det, altså ikke anvender det som et generellt utsagn så ser jeg ikke problemet. Nevnte person, altså Arnfindsen kan jo selv saklig imøtegå den påstanden om den måtte være gal.

Kommentar #35

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Back on Track, del 2

Publisert over 7 år siden

så får vi prøve igjen. Jeg vil uansett henlede oppmerksomheten og vise til Anfindsen hadde en egen tråd her på VD med tittelen "Rasisme og Moralfilosofi", som referer og gir en kortversjon av det samme innlegget som Anfindsen postet i MM med tittelen rasisme og moralfilosofi. Tråden er sågar stemplet med "Redaksjonens lesetips". Nevnte innlegg var tydeligvis ikke godt nok for Dagsavisen...

Nå har sikkert Rimehaug og resten av administrasjonen tatt helgen (og det skal de få lov til, jobb er jobb), men jeg ville selv vært meget interessert i å vite hva som er forskjellen på Vårt Land og Dagsavisens kriterier for sletting av innlegg, siden de begge har kommet til såpass forskjellige standpunkt. For det er sannelig et stort spenn mellom moderering og anbefaling.

Tråden finner man her

Kommentar #36

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nyanser

Publisert over 7 år siden

Forskjellen er vel knapt annerledes enn en nyanse i hvor langt man vil gå i å formidle kontroversielle ytringer, jeg betviler vel sterkt at redaksjonen deler Arnfindsens synsmåter.Men tvert om kan det være et ledd i å la disse komme opp i dagen og gjøres til gjenstand for samfunnsdebatt. Synspunktet er vel at det er bedre slike holdninger dekonstrueres i en samfunnsdebatt, enn at de blir " liggende  å putre under overflaten". Slik sett så avmystifiseres de også.

Kommentar #37

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Har Vårt Land i de årene VD har vært på lufta bidratt til å promotere rasisme og islamofobi? Det vil jeg høre synspunkter på.

Problemet med setningen slik den står over er at ordene promotere, rasisme og islamofobi alle oppfattes og brukes ulikt av forsjellige personer.

Promotere - Mener du løfte frem og anbefale? Eller mener du at tema i det hele tatt blir diskutert? 

Rasisme - Sikter du til rasebiologi og inndeling av mennesker etter fenotyper? Er det bestemte typer utsagn som bør strykes? Eller bruker du begrepet så vidt som Lars Gule gjør? 

Islamofobi - Sikter du til hets av muslimer? Eller tenker du på negative oppfatninger av islam og aspekter ved dets lovregler? 

Jeg vil be deg redegjøre mer for hva du mener, så diskusjonen kan bli mer konkret.

Kommentar #38

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Promotere - Mener du løfte frem og anbefale? Eller mener du at tema i det hele tatt blir diskutert?

I akkurat dette tilfellet så kan det vel sies at OREBs formulering ikke var så gal, når nettansvarlig tydeligvis mente det var meningsfylt å fremheve, løfte frem og anbefale folk å lese Anfindsen innlegg ved å gi det redaksjonens lesetips. Det samme innlegget som Dagsavisen valgte å slette. Ikke slik å forstå at de nødvendigvis støtter Anfindsens meninger, men de har definitivt bedrevet promotering av han ved å ha han som gjesteskribent og gjentatte ganger løftet han fram til forsiden.

Kommentar #39

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 7 år siden

...og det å løfte frem artiklene om rase kunne Verdidebatt ha spart seg, synes jeg. 

Kommentar #40

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil be deg redegjøre mer for hva du mener, så diskusjonen kan bli mer konkret.

Jeg stiller dette som spørsmål, hva angår Vårt Lands rolle har jeg ingen entydige oppfatninger. Jeg mener imidlertid at Vårt Lands avgrensninger til Anfindsen (han ble tross alt honorert med gjesteskribentplass for en tid tilbake) har vært tannløse, og jeg er nysgjerrig på om redaksjonen fortsatt står på det syn at Anfindsen ikke er rasist. La meg understreke at jeg aldri før i dag har brukt ordet rasist om Anfindsen. Nå har jeg gjort det, og da er det ikke som et skjellsord jeg benytter det, men som en betegnelse på en ideologisk konstruksjon der et vesentlig element består i å rettferdiggjøre seleksjon mellom mennesker på genetisk grunnlag. Dette er hva det står og faller med for meg, for om ikke dette er rasisme, så savner begrepet ethvert fornuftig innhold. Da får vi enten bruke det presist eller så la være å bruke det. Når jeg nå har tatt det i bruk om Anfindsen, så er det fordi det etter min mening treffer presist. Det Anfindsen uttrykker er verdier - eller mangel på sådanne - som har store implikasjoner på de fleste områder av etikken, som fra a til å er i strid med min kristne tro og som jeg ser det som en kristenplikmt å bekjempe.

Kommentar #41

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg er helt enig med deg i det du skriver. Spørsmålet er hvilke vurderinger man trekker videre. Jeg ville ikke gitt ham plass som gjesteskribent og fremhevet innleggene, for å si det slik, men etter det begynner de debattmessige dilemmaene å dukke opp.

 

Kommentar #42

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes du skulle dvele mer ved ordene "trangsynt" og "rigid" og prøve å lese dine egne innlegg i lys av disse ordene. Det er helt OK med sterke meninger, og det er ikke noe ideal å skifte meninger som andre skifter sokker. Det er lov å være hard og skarp, jeg var senest det da jeg omtalte Fjordman i et annet innlegg. Men jeg synes liksom du blir hard og skarp hele tiden, og mot nesten alle andre. Men kanskje jeg bare er litt farget nå av at jeg selv har fått slik hard medfart av deg...

Dette er en slags soft hersketeknikk jeg ikke liker; jeg kan sikkert være litt kantete, men det nytter ikke alltid å være så forbannet forståelsesfull overfor andres syn, når det det dreier seg om er regelrette ovrgrep mot fullstendig forsvarsløse og uskyldige medmennesker, i tilfellet omskjæring er det de aller svakeste av oss.

Jeg beklager hvis du føler deg støtt av det, men slik er det; jeg føler absolutt ingen grunn til å respektere meninger jeg finner totalt uakseptable, til tross for at jeg kan respektere de som befinner seg bak dem, og at jeg også fra tid til annen finner fornuft og logikk også der.

Slik er det, og slik må det være.

Kommentar #43

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Fritt Ord?

Publisert over 7 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

I motsetning til VL-redaktører har debattredaktøren i Dagsavisen gjennomskuet den tilsynelatende ydmyke mannen.

---

Verdidebatt er støttet av stiftelsen Fritt Ord.  Jeg fant ingenting på Dagsavisens forum som indikerte det samme (korriger meg om jeg tar feil).  Kan det være en medvirkende årsak til at Verdidebatt trykker Anfindsens innlegg mens Dagsavisen ikke gjør det?  Jeg antar det tillegges en ekstra forventning både fra Fritt Ord og andre om at fora som er støttet av dem også slipper til ekstra... hva skal vi si, frie meningsytrere.

Kommentar #44

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

En oppdatering?

Publisert over 7 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

Det er å håpe at Brun-Pedersens utspill nå ikke forsvinner i glemselens hav.

Debatten rundt slettingen på Dagsavisens "Nye Meninger" har pågått lenge nå, og er på ingen måte entydig.

Nå har debattredaktør Øystein Helmikstøl selv kommet med sin redegjørelse, for hvorfor han nettopp lot Anfindsens kronikk stå i flere dager. Dette kan leses her.

Det er faktisk godt å se, at det ikke er en fullstendig enighet i den redaksjonelle linja der heller? Kanskje en hjelp overfor VDs moderator?

mvh  mette

Kommentar #45

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Prinsipper for moderering

Publisert over 7 år siden

Utdrag fra en av mine kommentarer til Hege Ulsteins begrunnelse om å slette min tråd på Nye Meninger:

Dagsavisen er i sin fulle rett til å fastsette regler som skal gjelde på Nye Meninger, herunder utelukke visse typer ytringer. Jeg respekterer dette, og forsøker å rette meg etter de rammebetingelsene som til enhver tid gjelder i de fora der jeg deltar.

Samtidig er det klart at så lenge Nye Meninger ønsker å fremstå som et forum for demokratisk debatt, så kan man ikke trekke grensene mellom akseptable og uakseptable ytringer hvor som helst, uten at det påvirker forumets generelle troverdighet. Jeg forstår at nettredaksjonen har vært i tvil om hvordan de skulle forholde seg til mitt innlegg, men jeg mener altså at man etter en ukes nøling landet på en uklok konklusjon. Jeg håper vi kan ha en respektfull drøftelse av sakens prinsipielle sider i dagene og ukene fremover.

Det er forøvrig en ikke helt ubetydelig ironi i det faktum at en artikkel som drøfter moralfilosofiske problemer knyttet til utbredte oppfatninger om hva som bør kalles rasisme og ikke, blir slettet nettopp med henvisning til den typen rasismedefinisjon artikkelen argumenterer for at ikke er moralfilosofisk holdbar.

PS, for dere her på VD: Min artikkel Rasisme og moralfilosofi ble postet i parallell både på VD og NM, og er 99% identisk på de to nettstedene.

Kommentar #46

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Frykt.

Publisert over 7 år siden

Ny omgang med temaet ytringsfrihet. Dette er mitt anliggende. Ikke Anfindsens meninger.

Hvorfor er du så redd Brun-Pedersen? Og hva er det du er så redd? Kanskje forskjellen mellom VL og Dagsavisen er at VL etter evne forsøker å bygge på Mesteren som sa "Frykt ikke!"? En trygghetsforankring jeg antar Hege Ulstein mangler? Kanskje hun ikke har en Herre å overlate til og derfor må kontrollere verden og sine medmennesker selv?

Kommentar #47

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Menneskeverdet

Publisert over 7 år siden

Som jeg understreker i min bok Selvmordsparadigmet, og som jeg har sagt og skrevet i mange andre sammenhenger også, mener jeg menneskeverdet må være uavhengig av kjønn, religion/livssyn, etnisk opprinnelse, seksuell legning, kultur, språk, og andre slike kjennetegn. Og, jeg tilføyer gjerne, uavhengig av IQ og andre mentale evner og anlegg.

De av dere som mener at dette er hykleri fra min side (eventuelt at jeg lurer meg selv), og som dermed hevder at en påstand om systematiske intelligensforskjeller mellom ulike raser/grupper/folkeslag nødvendigvis må implisere en gradering av menneskeverdet, anbefales å gjennomføre følgende, lille tankeeksperiment.

Hva kommer dere til å si dersom forskning om 5, 10, 15 år påviser en klar og utvetydig sammenheng mellom frekvensen av visse gener i visse populasjoner, og generell intelligens?

For meg ser det ut til at dere da vil ha satt dere selv i en situasjon der dere tvinges til å si at visse raser/grupper/folkeslag har lavere menneskeverd enn andre. Det vil i så fall være meget uheldig.

Men dette er et oppkonstruert og fullstendig hypotetisk scenario som vi ikke trenger å ta stilling til, tenker formodentlig noen av dere. Dette er imidlertid alt annet enn oppkonstruert og hypotetisk; det er tvert imot - slik jeg vurderer det - overveiene sannsynlig at forskningen om ikke så alt for mange år vil påtvinge oss en slik innsikt (med mindre verdensøkonomien kollapser eller det skjer noe annet som hindrer at dagens genetiske forskning blir videreført).

Som et apropos til drøftelsen av menneskeverdet, tar jeg med de fire første punktene fra HonestThinkings innvandringspolitiske manifest:


1.   Det er en moralsk plikt å arbeide for utbredelse av menneskerettigheter i hele verden.

2.   Menneskeverd er uavhengig av kjønn, religion/livssyn, etnisk opprinnelse, seksuell legning, kultur, språk, og andre slike kjennetegn.

3.   Samarbeid på tvers av kulturelle, religiøse/livssynsmessige og etniske skillelinjer er både ønskelig og nødvendig.

4.   Kultur, språk, religion/livssyn og opplevelse av gruppetilhørighet er likevel sentrale for menneskers identitet og lojalitet. Politikk som skal være bærekraftig, må ta hensyn til dette.

Kommentar #48

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Rasebegrepet

Publisert over 7 år siden

Fungerende debattredaktør for Nye Meninger, Hege Ulstein, mener at jeg pakker inn og skjønnmaler budskapet mitt ved å omskrive ordet «rase», siden jeg også gjerne bruker begreper som etnisk gruppe, folkeslag eller lignende. Her tar Ulstein feil.

Ordet rase og avledede begreper er faktisk brukt nøyaktig 9 ganger i min opprinnelige artikkel, verken mer eller mindre. Når jeg likevel også bruker begreper som etniske grupper eller folkeslag, er det i hvert fall tre grunner til dette.

(a) 'Rase' oppfattes på norsk gjerne som en betegnelse som kun gjelder menneskehetens aller størte, genetiske klustre (afrikanere, asiater, europeere og australske aboriginere; samt eventuelt ytterligere noen få grupper, f.eks. indianere). Det er imidlertid viktig å få frem at de problemstillingene jeg drøfter på ingen måte er begrenset til å gjelde denne typen grovinndeling av menneskeheten, men gjelder også mye mindre enheter. Dette forsøker jeg å få frem blant annet ved å snakke om 'etniske grupper' eller 'folkeslag'.

(b) Rasebegrepet er historisk belastet. Jeg har i min bok gitt en begrunnelse for hvorfor jeg, under tvil, likevel har valgt å bruke dette ordet, og jeg henviser blant annet til den utbredte bruken av 'race' i engelskspråklig litteratur. Det er slik sett litt ironisk at når jeg forsøker å være hensynsfull og unngå å bruke ordet rase alt for ofte, gitt dets noe mer støtende natur i norsk språkdrakt, så blir jeg beskyldt for å omskrive det jeg egentlig ønsker å formidle. Om jeg hamrer eller hamres ...

(c) Språklig variasjon er også et moment i det hele.

Kommentar #49

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Debatt

Publisert over 7 år siden

Jeg misliker det meste Anfindsen skriver i sine artikler. Jeg liker ikke det jeg tror ligger bak, og jeg liker ikke de konkrete synspunkter. Jeg har heller ikke tillitt til hans kildebruk.

Men da vil jeg gjerne debatere ham, prøve med all min (tanke)kraft å vise hvorfor (jeg mener) han tar feil, og på den måten gjøre noe som er godt, rett og dydig - nemlig kjempe for (min oppfattelse av) menneskeverdet.

Hvorfor skal ikke Anfindsen synes? Er det mer behagelig for meg om han ikke gjør det? Javist, men da mister jeg muligheten til å konfrontere ham. Jeg ønsker ikke at slike debatter skal foregå i det skjulte, men i åpne fora.

Jeg synes OREB m.fl. har bidratt til å avkle Anfindsens argumentasjon. Det liker jeg. Andre synes sikkert anderledes. Men for de som er enige med meg: Ønsker vi ikke den muligheten?

Kommentar #50

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

En mørk materie skult bak et glanset ferniss

Publisert over 7 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Som jeg understreker i min bok Selvmordsparadigmet, og som jeg har sagt og skrevet i mange andre sammenhenger også, mener jeg menneskeverdet må være uavhengig av kjønn, religion/livssyn, etnisk opprinnelse, seksuell legning, kultur, språk, og andre slike kjennetegn. Og, jeg tilføyer gjerne, uavhengig av IQ og andre mentale evner og anlegg.

De av dere som mener at dette er hykleri fra min side (eventuelt at jeg lurer meg selv), og som dermed hevder at en påstand om systematiske intelligensforskjeller mellom ulike raser/grupper/folkeslag nødvendigvis må implisere en gradering av menneskeverdet, anbefales å gjennomføre følgende, lille tankeeksperiment.

Hva kommer dere til å si dersom forskning om 5, 10, 15 år påviser en klar og utvetydig sammenheng mellom frekvensen av visse gener i visse populasjoner, og generell intelligens?

For meg ser det ut til at dere da vil ha satt dere selv i en situasjon der dere tvinges til å si at visse raser/grupper/folkeslag har lavere menneskeverd enn andre. Det vil i så fall være meget uheldig.

Men dette er et oppkonstruert og fullstendig hypotetisk scenario som vi ikke trenger å ta stilling til, tenker formodentlig noen av dere. Dette er imidlertid alt annet enn oppkonstruert og hypotetisk; det er tvert imot - slik jeg vurderer det - overveiene sannsynlig at forskningen om ikke så alt for mange år vil påtvinge oss en slik innsikt (med mindre verdensøkonomien kollapser eller det skjer noe annet som hindrer at dagens genetiske forskning blir videreført).

Sagt på en annen måte, uansett om folk er dumme så er deres menneskeverd det samme(!) 

Og hva om forskningen om 5, 10, 15 år påviser en klar og utvetydig sammenheng som viser at det er forskjell på intelligensen mellom kvinner og menn? Da ville det vel være fint å ha påpekt før dette ble avklart at kvinner og menn har et likt menneskeverd?

Jeg må innrømme at jeg foretrekker en rasist av den typen som ikke har dette finurlige tilslørte som Anfindsen benytter seg av.

Det Anfindsen gjør her er å legge til grunn en fullstendig ubegrunnet hypotese, en teori det ikke finnes noe grunnlag for å fremsette som noe i nærheten av en sannhet, og som tvert i mot er avvist for lenge siden, for å etablere et ditto konstruert poeng i den hensikt å gi et inntrykk av at hans holdning om at alle mennesker har samme verdi, uavhengig av om noen "raser" har lavere IQ enn andre, gir ham et moralsk fortrinn i det øyeblikk det kan slås fast at en slik variasjon i IQ faktisk eksisterer, fordi de som har fornektet en slikt "faktum" automatisk da har sagt at noen faktisk er mindre verdt enn andre.

Dette er en retorikk og en taktikk som er så stygg at Fjordman´s og andre eksplisitte rasisters direkthet er langt å foretrekke, i det den også er mye lettere å konfrontere og avkle, dermed er det også enklere å hindre at svineriet får spre seg. Anfindsen er relativt god til å ikle seg en kappe av tilforlatelig sympati med dem han åpenbart egentlig vil til livs, og som han åpenbart ønsker å frata det samme menneskeverdet han samtidig så gjerne vil gi inntrykk av at han tilkjenner dem, men all falskheten kan dessverre ikke skjule det mørke grumset som skjuler seg på baksiden.

Dessverre er det en del, også her i tråden (og hvorfor er det slik at disse alltid later til å være av den konservativt kristne typen?), som ikke klarer (eller ønsker) å se gjennom det tynne fernisset av tilforlatelig respekt for mennesker med et annet etnisk opphav og inn til det hatefulle som ligger bak, men det finnes heldigvis flere hederlige unntak, også her i tråden.

Og takk for det.

PS. Jeg har tidligere i tråden utfordret Anfindsen til å komme med en konsistent forklaring for hvorfor han mener det i det hele tatt finnes et reelt biologisk grunnlag for å hevde at IQ-variabler kan knyttes til genetisk variasjon, og gjentar det her.   

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 3288 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2422 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2356 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
27 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1809 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
10 dager siden / 1636 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
26 dager siden / 1490 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
7 dager siden / 1390 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere