Knut Lindhom

2

Velferdsstatens møte med globalisering, innvandring og integrering

Publisert: 25. okt 2009

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Velferdsstatens møte med globalisering, innvandring og integrering.

Jeg har med spenning og engasjement lest de innlegg som er kommet fra en del norske muslimer den siste tid og fra representanter fra politisk hold og fra samfunnsengasjerte kristne omkring innvandring og integrering. Debatten har vært polarisert og bærer preg av et politisk miljø der Frp. målbærer mye av det som rører seg i folkedypet. De øvrige partier avviser i stor grad at det knytter seg problemer til temaet og hindrer derfor en åpen diskusjon. I den kirkelige debatten ser vi noe av den samme polariseringen mellom representanter for kristne med et restriktivt syn på innvandring og toneangivende  kirkelige embedsmenn som stempler slike synspunkter med avsky.

 Vi bør kunne komme litt lengre i et så viktig spørsmål i vårt samfunn hvis vi skal klare å håndtere utfordringer med globalisering og integrering, motsetninger mellom fattige og rike, og kulturelle og religiøse motsetninger. For å si det med president Barack Obama: ”Jeg er forpliktet til å forsøke å se verden med George Bush sine øyne , uansett hvor uenig jeg er i hans standpunkter.”

Vi må kunne debattere så viktige spørsmål uten å stemple hverandre med negative personkarakteristikker. Vi må kunne se at meningsmotstandere kan ha synspunkter som bør lyttes til uten at vi ser på dem med moralsk forakt.

En jødisk rabbiner ble en gang spurt hvordan vi kan vite når natten slutter og dagen begynner. ”Er det når vi kan skjelne en sau fra en geit ? Eller er det når en due kan skjelnes fra en ørn?

Nei. Det er når jeg kan skjelne trekkene i min brors ansikt,” svarte han.

Filosofen Emmanuel Levinas sier: ”Det er ikke når hånden heves til slag at det femte bud brytes; bruddet skjer når vi vender ansiktet bort fra den annens ansikt som bønnfaller.”

Vi har et samfunn som har vært tuftet på kristenhumanistisk grunn. Det betyr at vi har en forpliktelse til å ta imot mennesker som lever på flukt på grunn av krig, nød eller forfølgelse.

Det som er nytt er at vi er blitt et så rikt land at mange tiltrekkes hit av opportunistiske grunner.

Våre forpliktelser på å hjelpe mennesker i nød kan ikke bety det samme som at vi skal ta i mot alle som ønsker å slå seg ned her. Det ville føre til utslettelse av vår egen identitet og gjøre integreringen umulig. Derfor må vi lytte til de som sier at skoler med over 50 % innvandrerbarn ikke kan klare å ta vare på nasjonens identitet og tradisjon. Hvis jeg hadde barn som gikk på en skole med 90 % innvandrerbarn, ville jeg nok også vært betenkt på mine egne barns framtid.

De som flykter til et vestlig land fra den fattigste del av verden, er for en stor del unge mennesker med ressurser og framdrift nok til å komme seg ut. Det er sjelden at de aller fattigste og mest nødstedte klarer å rømme. Vi vil derfor aldri kunne gi en fullt ut rettferdig hjelp til verdens mest trengende ved å åpne våre grenser. Den beste hjelpen vil for de fleste være at de får bistand til et bedre liv der de bor. En streng innvandringspolitikk kan derfor ikke nødvendigvis stemples som inhuman hvis den følges av en raus og aktiv bistandspolitikk. Vi må også ha lov til å hevde at god integrering forutsetter at vi ikke tar i mot  så store antall innvandrere at det skaper nye klasseskiller i vårt eget land.

Vi må også ha lov til å stille krav til våre innvandrere uten å bli beskyldt for rasisme.

Jeg har truffet mange muslimer i mitt arbeid. Nesten uten unntak kan jeg si at det har vært hyggelige møter bygd på en følelse av gjensidig respekt. Men mye av det som framføres i pressen av noen profilerte muslimer får meg til å spørre om det er vi etniske nordmenn som skal integreres til muslimers tro og levesett.

Jeg har besøkt en del land i Afrika og Asia og har på forhånd fått gode råd om ikke å opptre uhøvisk og utfordrende i forhold til deres religion og kultur. Norske kvinner som besøker en del afrikanske land blir anbefalt å kle seg sømmelig for ikke å provosere. Ja, til og med norske kvinnelige statsråder finner seg i å kle seg med tildekket hode når de kommer til muslimske samfunn i Midt Østen. Jeg mener det vitner om respekt.

Når jeg møter muslimer i Norge bruker jeg norsk folkeskikk og håndhilser. Så har jeg fått høre at muslimske kvinner ikke kan håndhilse på fremmede menn og noen ganger nekter å gjøre det. Er det ikke rimelig at de som kommer hit fra andre himmelstrøk lærer seg det som er norsk kodeks for høflighet og folkeskikk og aksepterer det? Hvordan skal de ellers få anledning til å integreres i vårt samfunn? Vi gjør våre nye landsmenn en bjørnetjeneste ved å legge oss flate for skikker som ikke hører hjemme i et fritt og demokratisk samfunn.  

Skikkene med at kvinner skal dekke til huden sin for ikke å friste menn eller for å gjøre seg urene er fremmede for vår kultur.

Tildekking av ansiktet overfor medmennesker kan  oppfattes som et uttrykk for fiendtlighet. Kriminelle bruker det for ikke å bli gjenkjent.  Ansiktet vårt er det viktigste personlighetstrekk vi mennesker har. Det bør derfor være en selvsagt ting i all offentlighet i Norge at man viser sitt ansikt. Jeg kan forstå hvordan slike skikker har oppstått under andre kulturelle forhold men jeg kan ikke akseptere at de hører hjemme i vårt samfunns offentlige rom. I et åpent og demokratisk samfunn er våre ansikter helt avgjørende for å vise de menneskelige kvaliteter slik at alle blir sett , både de som ellers kunne bli glemt av samfunnet; og de som har noe de ønsker å skjule av andre grunner.

Vårt samfunn har gjennom generasjoner arbeidet fram frihets- og likhetsidealer som vi aldri må gi slipp på.  Som  kristen er jeg den første til å se at hvis man ikke aksepterer åpenhet og demokrati i religiøse forsamlinger, kan det få skjebnesvangre konsekvenser. Nettopp innenfor religiøse settinger er dette avgjørende viktig fordi maktpersoner kan gjøre ubotelig skade hvis de får operere uten innsyn. Dette gjelder i kristne menigheter så vel som i muslimske moskeer. Hvor mange er ikke de kvinner som på grunn av maktovergrep har havnet på krisesentre, er blitt tvangsgiftet eller kjønnslemlestet.Hvordan er det mulig for muslimer å kunne forsvare at man kan ha rett til å kreve at kvinner (som Guds skapninger) dekker til sitt ansikt og hode fordi en mann kan blitt fristet av å se på henne? Hvilken ære snakker man om når menn begår ”æresdrap”? Det er mange spørsmål jeg stiller meg i møte med det flerkulturelle Norge.

Vi må i framtida forvente et stadig økende press av mennesker som lokkes til Europa for å søke tilflukt eller søke lykken. Derfor må vi regne med en økende blanding av mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn som søker til vårt land. Et flerkulturelt samfunn kan ha mye positivt i seg. I så måte kan vi beundre det amerikanske samfunn hvor man har klart å gjøre multietnisitet til noe positivt. Vi må som etniske nordmenn akseptere at ikke alle kler seg likt eller har den samme tro. Og det finnes mange eksempler på vellykket integrering av nye landsmenn i ulike lokalmiljø.

Men vi må for all del unngå at det dannes isolerte ghettoer av kulturelle og religiøse minoriteter med uskrevne lover som hindrer at homofile kan bevege seg fritt eller som nekter kvinner å gifte seg med hvem de vil og som ikke gir full beskyttelse for fri meningsutveksling. Vi vil ha et samfunn med romslighet for mennesker med ulik etnisk  bakgrunn , men det må også være stuerent å si at vi nå må ta vare på de innvandrere vi har mottatt og redusere strømmen av  lykkejegere inntil vi ser at integreringen er under kontroll. Jeg håper at det politiske miljøet vårt og kirkene våger  å åpne for en fordomsfri debatt om dette så viktige spørsmålet i vårt samfunn.

Knut Lindhom

Husebyskogen 84

1570 Dilling.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Åpen debatt

Publisert over 10 år siden

Du sier du vil ha en åpen debatt, så sier du i neste øyeblikk at FrP målfører folket mens resten kveler all debatt.

Min erfaring er at innvandring debateres seriøst i de felste partier, men når FrP fremmer populistiske og til deler rasistiske meninger så blir det dette debatten dreier seg om, og ikke de reelle utfordringene.

Så hva gjør vi da? Ønsker du åpen debatt, eller vil du fortsatt stemple alle som ikke er FrP?

Jeg forbeholder meg også retten til å kalle noe rasisme. Når noen hevder at fargede er gentetisk dummere enn andre mennesker og at det fører til at de ikke kan skape ett fungerende samfunn så kaller jeg en spade for en spade.

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Åpen debatt

Publisert over 10 år siden
25.10.09 kl. 14:13 skrev Morten Christiansen:"Jeg forbeholder meg også retten til å kalle noe rasisme. Når noen hevder at fargede er gentetisk dummere enn andre mennesker og at det fører til at de ikke kan skape ett fungerende samfunn så kaller jeg en spade for en spade."

Akkurat dette kan vi nok takke en herre ved navn Charles Darwin for, som lærte oss at det er den sterkeste som overlever, og at noen menneskeraser er andre overlegne. Så lenge darwinismen er akseptabel latin, vil vi måtte leve med rasisme, forkastelig som det enn er. I sitt verk "Descent of Man" beskriver Darwin folkemord som noe nobelt, hvor de edlere raser tilintetgjør de mindre utrustede.

Inntil de toneangivende krefter innen utdannelse rundt i verden er villig til å ta et sosialetisk ansvar overfor Darwins lære, vil rasismen være omtrent umulig å bekjempe. Ingenting tyder på at noe slikt oppgjør er nært forestående.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert over 10 år siden

Det har ingenting med Darwin og gjøre. Det er ikke umulig at det er eller kan bli en forskjell på mennesker innenfor en geografisk eller sosioøkonomisk område. Det kan man diskutere hvor mye man vil. Når man trekker inn at enkelte samfunn skårer så lavt at de er nødt til å være kaotiske, samt at det er noe vi må ta hensyn til i invandring så er man fort over i rasisme. Jeg legger også merke til at de som hevder det skyr å si hva det skulle bety i praksis. Det er nok en grunn til det.

Om frasen 'survival of the fittest'.

http://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_fittest

Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

"Vi er alle minoriteter."

Publisert over 10 år siden

Fra den ene Knut til den andre:  Jeg oppfatter innlegget ditt som godt, ærlig og greit som innledning til en åpen debatt.

Den åpne debatt ser jeg imidlertid blir problematisert allerede i innlegg to.

De fleste Knut'er er godt voksne..så også jeg.  I mitt virke i barneverntjenesten er jeg ofte på hjemmebesøk og ikke sjelden i muslimske hjem.  På hjemmebesøk er jeg selvfølgelig, selv om jeg er en offentlig person, en gjest som tilpasser meg den gjestfrihet som møter meg.  Innenfor døra har jeg møtt hele spekteret...fra de mest religiøse til light versjonen.  Det tar meg ikke mange minuttene å finne ut hvilken kategori jeg nå er på besøk hos, men alle er de gjestfrie.

En opplevelse som går igjen er at selv om det byr på problemer å tilpasse seg Norge, så er det ikke snakk om å returnere.  Det er først og fremst barna de tillegger muligheter de selv ikke hadde.  Det å bli "norskifisdert",,,for mye..er en frykt som kommer til syne hos mange.  De er ikke vant til å overlate små barn til fremmede i barnehage og til å stole på en skole der deres barn representerer en sårbar minoritet. 

Og barn lærer fort.  I barneverntjenesten er det begrensede språkkunnskaper i arabisk og vi benytter jo tolk an mass.  Og det kan skje at tolken ikke kommer....Barnet var hjemme fra barnehagen og snakker klingende bergensk.  Selvsagt benytter vi oss ikke av det, men det sier noe om situasjonen...barnet er på god vei til å gå forbi sine foreldre i mulighet til å la seg integrere.  Voksne søker ofte trygghet i det kjente og det å avkle seg religiøse tradisjoner som er nedarvet gjennom århundrer byr ihvertfall på overgangsproblemer.

Vi kan vel enes om at det er Islam som er utfordringen.  Personlig har jeg ikke problemer med at mennesker har med seg tradisjoner som de ikke ønsker å legge bort.  Det som imidlertid er problemet med Islam er at den tillegger andre å vise en respekt som ikke står i samsvar med de friheter vi har i Norge.  Personlig har jeg en så stor gudsfrykt at jeg ikke kompromisser der det er mulig å unngå det. Derfor har jeg ikke noe behov for å oppsøke en moske, men jeg har aldri noe problem med å være gjest i en lelighet som er religiøst utstyrt på samme måte som den skulle være fra en hvilken som helst by i Midt-østen.

Problemet med Islam er at den i natur tar styring i samfunnet i takt med antall tilhengere og at friheten til de som ikke er muslimer avtar i takt med denne utviklingen.

Islam er og i sin natur en religion som krever sitt av sine og gir de liten frihet til selv å modifisere seg eller avkle seg sin kulturelle nedarvede religion.

Når det er lite som tyder på at imamer modererer seg i møte med den vestlige verden.  Islamsk råd Norge har meg bekjent ennå ikke kommet til noen konklusjon med hvorvidt homofile skal miste livet.

Nå har vår kjære utensriksminister uttalt at "vi er alle minoriteter" og med det har ihvertfall G-Støre valgt å tone ned det særpregde og tradisjonsrike som ligger i vår nasjonshistorie.  Jeg tror imidlertid at det er nettopp dette...å møte et folk og en styringsmakt som er tydelig og tradisjonsbærende.  Det blir fullstendig feil når vi i møte med innvandrere opptrer som om det er vi som er "gjesten" og de som den som setter premissene og skal reppekteres, men i barneverntjenesten er jeg unektelig "gjest" samme hvem jeg er på hjemmebesøk hos.

Kommentar #5

Knut Lindhom

2 innlegg  2 kommentarer

globalisering,innvandring og integrering

Publisert over 10 år siden

Det var ikke verst å få respons ,- første gang jeg stikker hodet fram. Hvis du (Morten) leser det som står er det ikke Frp`s synspunkter jeg forfekter men det er det eneste partiet som snakker åpent om problemene. Og det er jo det som er saken. Hvis de andre partiene hadde våget å innse at det er uløste problemer forbundet med innvandrerstrømmen så hadde vi kunnet løse noen av flokene. I stedet lukker de øynene og later som alt er såre vel.

Takk for spennende refleksjoner fra den andre Knut. Høres ut som det er noen som tenker i samme baner.

Knut Lindhom

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Feil premiss

Publisert over 10 år siden

Men de er ikke de eneste som tar opp utfordringer rundt innvandring. Det er ett helt feil premiss for debatten.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1193 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1087 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 988 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 471 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 452 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere