Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Ja til humanistisk skole

Hvis foreldre med et ikke-religiøst humanistisk livssyn vil starte skole for å gi barna sine den oppdragelsen de ønsker, så må de selvsagt få støtte til det.

Publisert: 24. nov 2011

Utdanningsdirektoratet har gitt avslag på en søknad om å starte privatskole fra en gruppe som ønsker å starte en humanistisk skole i Oslo. Privatskoleloven gir adgang til å starte skoler med offentlig støtte dersom de er et religiøst eller pedagogisk alternativ. Direktoratet mener at humanisme ikke er en religion, og har derfor gitt avslag.

Noen vil kanskje mene at den offentlige skolen er humanistisk nok. Men det mener ikke foreldrene som står bak denne nye skolen. De vil ha en skole der det ikke undervises i RLE-faget, men i filosofi. De vil ha en skole som ikke inviterer til skolegudstjenester. Og de vil at kritisk tenkning og filosofi skal gjennomsyre undervisningen i alle fag.

Det grunnleggende prinsippet bak privatskoleloven er foreldreretten, altså at foreldrene har rett til å velge oppdragelse for sine barn. Dersom foreldre med et sekulært livssyn ønsker en annen oppdragelse enn den offentlige skolen gir, må denne retten også gjelde for dem.

Det andre prinsippet i privatskoleloven er at skolene skal gi et fullverdig undervisningstilbud som gir elevene samme kunnskapsgrunnlag som de som har gått i offentlig skole. I praksis betyr det at læreplaner skal godkjennes av Utdanningsdirektoratet. Det gjelder selvsagt også en slik skole, som for eksempel ikke kan holde elevene uvitende om religion.

Hvorvidt sekulær humanisme er en religion, kan vel diskuteres. Human-etisk forbund mener det ikke er noen religion. Samtidig har forbundet etablert en rekke seremonier som er alternativer kirkens seremonier. Men det er i alle fall et livssyn - noe vel religion også må sies å være. At bare religion er nevnt i privatskoleloven, blir en nokså formalistisk tilnærming. Vi vil tro Kunnskapsdepartementet må kunne gi en tolkning av loven som også åpner for livssynsskoler. Hvis ikke, må loven endres.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Solveig Westermoen

4 innlegg  22 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Selvfølgelig må det være åpent for en humanistisk privatskole! Håper at skolen får godkjenning til slutt.

Kommentar #2

kristin reknes

0 innlegg  1 kommentarer

privatskoler

Publisert nesten 9 år siden

Gir utdanningsdirektoratet godkjenning til oppstart av skoler med muslimsk livssyn? Eventuelt skoler med andre livssyn?

Kommentar #3

Yngvill Knutson

11 innlegg  63 kommentarer

Litt rart

Publisert nesten 9 år siden

Hvis det bare er aktive religionsutøvere som kan opprette privatskoler med basis i livssyn, er det jo litt merkelig. På den annen side forstår jeg ikke helt at en humanistisk skole ikke vil ha undervisning i RLE. Barn av humanister trenger en innføring i hva religion er, de også, for å forstå verden rundt seg.

Kommentar #4

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

De vil ha en skole der det ikke undervises i RLE-faget, men i filosofi.

Dette er vel kanskje noko av problemet. Kristne friskular er ikkje friteke frå RLE-faget, men har ofte eigne kristendomstimar i tillegg til dette.

Hvorvidt sekulær humanisme er en religion, kan vel diskuteres. Human-etisk forbund mener det ikke er noen religion.

Og då har dei vel, ut frå eigne utsegn, utdefinert seg frå å få lov til å opprette ein slik skule. Sjølv meiner eg denne lova kan misbrukast. Kanskje vi heller burde hatt ei lov som gjev støtte til skular som har eit pedagogisk og/eller livsynsforankra/ideologisk alternativ.

Samtidig har forbundet etablert en rekke seremonier som er alternativer kirkens seremonier.

Faktisk er dette litt interessant. Ein person eg snakka med (ein ateist) sa at HEF var like tamt og tannlaust som Dnk. Det var Dnk utan Gud. Det er også litt interessant at ein bruker nemninga ‘konfirmasjon.’ I kristen samanheng er konfirmasjonen ei stadfesting av dåpen. Kva stadfester ein i ein humantisk konfirmasjon? At eib ikkje er døypt, og nøgd med det? Kvifor ikkje kalle det ‘voksenfest’?

Men det er i alle fall et livssyn - noe vel religion også må sies å være. At bare religion er nevnt i privatskoleloven, blir en nokså formalistisk tilnærming.

Ja. Dette er problematisk.

Vi vil tro Kunnskapsdepartementet må kunne gi en tolkning av loven som også åpner for livssynsskoler. Hvis ikke, må loven endres.

Jepp.

Kommentar #5

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Muslimskoler

Publisert nesten 9 år siden
kristin reknes. Gå til den siterte teksten.

Gir utdanningsdirektoratet godkjenning til oppstart av skoler med muslimsk livssyn? Eventuelt skoler med andre livssyn?

Det foreligger søknad fra to muslimske privatskoler, men så vidt jeg vet, er disse ikke avgjort. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gikk mot å innvilge søknaden da den ble behandlet i Oslo bystyre.

En muslimsk grunnskole ble godkjent i Jon Lilletuns tid som statsråd. Men det var etter den gamle privatskoleloven. Denne skolen er nedlagt på grunn av interne stridigheter.

Kommentar #6

Levi Fragell

101 innlegg  1166 kommentarer

Erling Rimehaug vet hva han snakker om

Publisert nesten 9 år siden

Erling Rimehaug tar sitt eget livssyn på alvor. Derfor vet han at andre kan gjøre det samme, enten man har en gud i førersetet - eller setter mennesket først, slik også biskop Eivind Berggrav på respektfullt vis beskrev forskjellen mellom kristendom og humanisme som livssyn.

Rimeligvis har overnasjonale FN-organer og menneskerettsinstitusjoner for lengst tatt konsekvensen av denne analogien - religiøse og sekulære Livssyn (ikke ideologier!) skal stilles likt. Den internasjonale humanistorganisasjonen IHEU er da representert på lik linkje med verdensreligionene i alle overnasjonale organer. Og man har egne humanistiske livssynsrådgivere på sykehus, i militæret - og egne humanistiske skoler!

Selv er jeg varm tilhenger av fellesskolen, men i visse kulturer og i bestemte sosiale sammenhenger er det forståelig at foreldre finner det riktig å etablere egne undervisnininstitusjoner. Når slike opprettes, må det være ABC i ethvert moderne demokrati at det offentlige ikke kan diskriminere humanistiske foreldre ofg deres barn.

 Human-Etisk Forbund står i en særstilling i verden som sekulær livssynsorganisasjon, ved at gjennomslaget for de humanisistiske seremonier har hatt fullt gjennomslag over hele landet - fra vugge til grav. Hundretusener betjenes av HEFs frivillige og ansatte rådgivere. Det er helt ubegripelig at det er i Norge man skal oppleve en direktorat-avgjørelse som nekter humanistiske familier likestilling når det gjelder privatskole.

Kommentar #7

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Honnør...

Publisert nesten 9 år siden

...til Rimehaug for å ha tatt opp denne saken på et prinsippielt grunnlag og på en prisverdig måte.

Selvfølgelig bør foreldre som ønsker et mer sekulært alternativ for sine barn kunne få et slikt realisert. Jeg er også enig i at et slikt alternativ i en eller annen form må inkludere RLE-faget. Uansett ståsted og livssyn er det mangt man ikke kan forstå fullt ut uten et minstemål av kunnskap om verdens store religioner.

Bra-knappen aktivert! 

Kommentar #8

Even Gran

18 innlegg  59 kommentarer

Støtte fra Høstmælingen

Publisert nesten 9 år siden

– I Norge er ikke-religiøse og religiøse likestilt. Staten har derfor ikke anledning til å avslå Humanistskolens søknad. Det vil være ulovlig diskriminering av livssyn, sier Njål Høstmælingen. 

Han mener Utdanningsdirektoratets avslag er usaklig og virker politisk motivert. 

Les hele saken i Fritanke.no

Ellers er det verdt å notere seg at denne skolen ikke er formelt knyttet til HEF på noen måte, og at forbundet slett ikke ønsker å være noen pådriver for å etablere privatskoler på et humanistisk grunnlag. 

– Human-Etisk Forbund er en varm forsvarer av fellesskolen, og ønsker ikke å etablere egne livssynsbaserte skoler. Samtidig anerkjenner forbundet at retten til å etablere private livssynsbaserte skoler er en operasjonalisering av livssynsfriheten, heter det på forbundets nettsider.

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Som sedvanlig

Publisert nesten 9 år siden

Diskuteres ikke rett til å opprette grunnskoler ut fra religion, ideologi, politisk ståsted, livssyn eller pedagogikk. Alt dette er det lov å starte helt uten godkjenning så lenge man holder seg til norske lover og hva de foreskriver at et barn/ungdom skal ha av basiskunnskaper.

Det man her diskuterer er hvorvidt det offentlige i stor grad skal bekoste det og da er vi inne på økonomisk diskusjon som intet har med livssyn eller annet å gjøre.

Personlig mener jeg at det offentlige bør bekoste en enhetlig offentlig skole som gir det tilbud det man trenger for å ivareta barn og unges basiskunnskap og behov etter deres evner.

Vil vi som foresatte ha noe annet eller noe mer så får vi åpne pengepungen selv og ikke forvente at fellesskapet skal bekoste det.

Kommentar #10

Even Gran

18 innlegg  59 kommentarer

Likebehandling

Publisert nesten 9 år siden

Poenget her er ikke for eller mot offentlig finansiering av private livssynsskoler, men at staten må likebehandle. Når noen får, må alle få.

Man kan godt mene at staten bør kutte all finansiering, men likevel være for likebehandling når det først er sånn at staten finansierer slikt. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere