Espen Utaker

298

Kongekritikk

Publisert: 20. okt 2009

Kongen får kritikk for uttalelsen om at kongehuset bør være kristent også i framtida. Selv om kongen verdsetter religionsfriheten og respekterer alle religioner i landet, syns han det er riktig at han selv ikke kan velge fritt.

 

– Jeg syns at kongen i Norge, med vår tradisjon, skal være kristen, slår Kong Harald fast

«Pinlig» og «svært beklagelig» sier pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund om kongens uttalelse.

Hva mener du?

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Kongen har rett

Publisert rundt 10 år siden

Jeg gir vel kongen rett, de er en del av Norges tradisjon og den er kristen.

Ellers så må jeg innrømme at jeg gjør meg vel tanker om Jens Brun-Pedersen og hans høytskriking. Det er deres uttalelser som stort sett er pinlige og svært beklagelige.

Kommentar #2

David Hunstad

0 innlegg  4 kommentarer

På tide at Norge tar steget fullt ut

Publisert rundt 10 år siden

Norge ønsker å være foregangsland når det gjelder menneskerettigheter. Og en grunnleggende rett er religionsfrihet. Det kan godt være at bindinga til den Lutherske bekjennelsen er sjølvalgt av det nåværende kongehuset. Men som foregangsland bør vi være prinsippiell i en så viktig sak som menneskerettigheter, og derfor forlate koblinga mellom stat og kirke.

Kongen må gjerne fortsette å være medlem i den Lutherske kirka, men paragrafen i grunnloven som definerer Norge som et "Luthersk land" bør fjernes. Norge kan ikke påberope seg full religionsfrihet før denne paragrafen er borte. Da først kan vi med ryggen fri være en talsnasjon for religionsfrihet i stater som fortsatt har den samme koblinga mellom styre og religion som er i vårt land.

Som baptister deler vi med andre ord synspunktene til Humanetisk Forbund i denne saken.

Hilsen baptistpastor David Hunstad

Kommentar #3

Even Gran

18 innlegg  59 kommentarer

Udemokratisk

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har intervjuet Trond Nordby om saken. Han mener det er svært uryddig av Kongen å ytre at ”kongehuset bør være kristent”.

– Men med slike dumheter, blir det jo lettere å bli kvitt dem, sier han.

http://www.fritanke.no/NYHETER/2009/Nordby__Svart_uryddig_av_Kongen/

Bare for ordens skyld: Dette handler IKKE om at det er "bra eller dårlig at Kongen er kristen". Dette handler om at et ikke-valgt statsoverhode utøver realpolitikk. Det er beint fram udemokratisk, og det må vi vel greie å bli enige om på tvers av troens avgrunn? ;-)

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

En kristen Konge

Publisert rundt 10 år siden

Klart at: " kongen i Norge med vår tradisjon skal være kristen"    Jeg synes heller det er pinlig med motforestillinger her.

Flott at Kongen og Kronprinsen besøkte sine muslimske landsmenn.  Det tror jeg er spenningsdempende i forhold til innvandremiljøene i alminnelighet, og muslimene i særdeleshet her.  Jeg er så naiv at jeg tror de fleste muslimer i Norge er enig med Kongen her.

Jeg ser ikke helt problemet med at Kongen uttaler seg positivt om en sak som alltid har vert nedfelt i statsforfatningen og Grunnloven.   Det må vel republikkanere og ateister og - Trond Nordby til for å hoste opp noe slikt.

Men han er jo Konge også for dem, og høyeste beskytter av demokrati og ytringsfrihet.- - så da så.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Hvordan

Publisert rundt 10 år siden

Hvordan kan du bestemme hva en person skal tro?

Spørsmål 2: Hvorfor ønsker NOEN i det hele tatt og bestemme hva andre skal tro? Kan noen svare på hvorfor de føler at de har den retten?

For meg blir det absurd at spørsmålet i det hele tatt reises. Tro er noe personlig og det er ikke et valg. Jeg tror ikke og intet vedtak eller lov vil kunne endre på det.

Hvis vi skal se på det fra en moralsk vinkel så har det med autonomi og gjøre, og manglende respekt for autonomi. Det handler også at man ønsker og fremme egen tro på bekostning av andre. Jeg er kristen, og da skal kristendom fremmes der det kan og med de midler som må til.

For noen som hevder og representere 'moral' i samfunnet så stiller jeg meg ofte spørsmål om de har tenkt på hva moral egentlig er.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: En kristen Konge

Publisert rundt 10 år siden
20.10.09 kl. 13:19 skrev Magnus Leirgulen:

Klart at: " kongen i Norge med vår tradisjon skal være kristen"    Jeg synes heller det er pinlig med motforestillinger her.

Hva hvis den neste tronearving ender opp med og ikke tro? Skal han tvinges til å tro, skal han lyve og si at han tror eller skal han måtte si ifra seg troneretten?

Kommentar #7

Tom Nilsen

0 innlegg  3 kommentarer

Kongen har rett

Publisert rundt 10 år siden

Kongen sier bare det som står i grunnloven. Kongen er forøvrig i utgangspunktet utpekt av gud, en kristen gud. Derfor må kongen bekjenne seg den kristne tro, ellers må monarkiet avskaffes. Fundamentet er tuftet på den kristne tro, sånn er det. Han har dårlig historiekunnskaper denne jeopardy-generalen.

Kommentar #8

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Kongen har rett

Publisert rundt 10 år siden
20.10.09 kl. 17:47 skrev Tom Nilsen:

Kongen sier bare det som står i grunnloven. Kongen er forøvrig i utgangspunktet utpekt av gud, en kristen gud. Derfor må kongen bekjenne seg den kristne tro, ellers må monarkiet avskaffes. Fundamentet er tuftet på den kristne tro, sånn er det. Han har dårlig historiekunnskaper denne jeopardy-generalen.

 Ulogisk og umenneskelig å skulle forholde seg til en tro dersom man ikke klarer å tro på akkurat det man er "forpliktet" til av grunnloven. Grunnloven kan endres. Det finnes noen lover som er så lite aktuelle i dagens samfunn at det blir latterlig å skulle gjennomføre dem. Tvang av menneskers frie tanke og tro hører ikke hjemme i dagens Norge.

Men dersom kongen tror på Bibelens gud så er jo det helt greit for han. Gjør han det ikke, er det langt fra noen grunn til å oppheve monarkiet. Man tvinger ikke folk til å tro. Da er det lovverket det er noe galt med, ikke kongen.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Republikk er ett bedre alternativ

Publisert rundt 10 år siden

Sakset fra www.fritanke.no

Sitat :

Ørnulf Steen, generalsekretær i Norges kristne råd, er enig.

– Jeg uttrykker stor glede over at kong Harald så tydelig gir seg til kjenne som kristen. Men samtidig er det nok prinsipielt riktig at også kongen bør være fri til å velge sitt livssyn, sier Steen til NTB.

På den andre siden finner vi Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme og Shoaib Sultan, generalsekretær for Islamsk Råd Norge. De ser ingen problemer med Kongens uttalelse.

– Jeg synes han går foran med et godt eksempel. Det at kongen skal være kristen står også i Grunnloven, sier Eidsvig til NTB. Sitat slutt.

Kan grunnloven diktere hva ett individ tror på? Er det ett mål at lover skal diktere hva enkelte personer skal tro? Tror man på trosfrihet hvis man mener at tro er noe for lovverket og ikke ett personlig valg?

Hva hvis en konge 'bryter' Grunnloven og tror på noe annet enn Gud eller ikke tror i det hele tatt?

Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kristen tradisjon

Publisert rundt 10 år siden

Kongen har vist mange ganger at han står på den kristne grunnvoll.  Så får heller Jens Brun-Pedersen og andre som han akke og jamre seg.  Øvelse gjør mester!

Kommentar #11

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Ryddighet av kongen

Publisert rundt 10 år siden

Selv om jeg driver med "høytskriking", at "det er pinlig med motforestillinger her", og til tross for at "Kongen (...) forøvrig i utgangspunktet (er) utpekt av gud, en kristen gud" og at "han har dårlig historiekunnskaper denne jeopardy-generalen" og jeg "får heller ... akke og jamre" meg - kan det være tillatt med en utdyping av årsaken til at jeg i dag og i går er blitt dynget ned av sjikane, trusler og utskjellinger via diverse nettsteder, eposter og telefoner?

Til argumentet om at kongen og hans rolle som overhode for et utvalgt trossamfunn bare viderebringer en arv og tradisjon:

Diskriminering av kvinner er også en del av vår kultur, av våre nedarvede verdier og en del av vår tusenårige historie. Det er klokt å se kritisk på arv. En arv kan være et nokså lite dynamisk grunnlag for framtidsrettet virksomhet og en videreutvikling av demokratiet.

Ingen har nektet kongen å bekjenne sin tro, så vidt jeg har registrert. (Hvor klokt det er - som en viktig symbolfigur i et pluralistisk samfunn, kan man saktens diskutere. Kanskje Einar Gerhardsens adferd var bedre - aldri offentlig å gi til kjenne sin ikke-tro?)

Derimot er det ryddig at kongen er klar over hva som er de folkevalgtes ansvar og forholder seg til det. De kan til en hver tid endre Grunnloven (etter nøye prosedyrer). Siden Kongen som overhode i Den norske kirke er et kontroversielt tema, er det beklagelig at han intervenerer i saken - og dermed legger føringer på de folkevalgte.

Heldigvis for kongen samsvarer hans personlige tro med den oppgaven Grunnloven krever av han. I framtidige generasjoner i kongehuset behøver det ikke bli slik - at den personlige overbevisningen samsvarer med oppgaven. Det er da religionsfriheten for kongelige vil bli satt på prøve.

Etter min mening bør famtidige innehavere av monarktittelen ha religionsfrihet. Følger man kongens oppfordring og mening, kan en framtidig monark - raskere enn vi aner, (nyreligiøsiteten er jo på vei i full fart inn i kongehuset) bli fratatt religionsfriheten alle vi andre nyter godt av.

Det bør norske politikere ta inn over seg - i den grad de er opptatt av prinsipielle spørsmål i denne sammenhengen.

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Kristen tradisjon

Publisert rundt 10 år siden
21.10.09 kl. 08:59 skrev Anders Helge Myhren:

Kongen har vist mange ganger at han står på den kristne grunnvoll.  Så får heller Jens Brun-Pedersen og andre som han akke og jamre seg.  Øvelse gjør mester!

Ett verdig svar?

Llitt på linje med 'He he vi vant', eller 'mitt lag fikk vilja si'.

Jeg spør igjen, føler du at du har en rett til å bestemme hva en annen person skal tro?

Kommentar #13

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Kongen, et symbol?

Publisert rundt 10 år siden

I denne debatten mener jeg det bør reises et spørsmål.

Er kongen først og fremst en person eller et symbol?

Et symbol står gjerne for noe. Det er ikke mindre riktig å påtvinge en person et verdigrunnlag, et positivt syn på demokratiet osv... Men kongen MÅ stå for disse tingene. Det er i kraft av kongens funskjon som symbol man kan hevde det er rett at han står for kristendom, at han står for demokratiet, at han står for den verdiarv vi har osv.

Jeg er i mot at personer skal påtvinges tro, standpunkter eller meninger, men det ligger i monarkiets funksjon og natur at kongen er et unntak av dette.

Så er jo spørsmålet om man skal avskaffe monarkiet eller ikke.

Personlig går jeg for å beholde det.

Kommentar #14

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Hvordan

Publisert rundt 10 år siden
20.10.09 kl. 16:16 skrev Morten Christiansen:

Hvordan kan du bestemme hva en person skal tro?

Spørsmål 2: Hvorfor ønsker NOEN i det hele tatt og bestemme hva andre skal tro? Kan noen svare på hvorfor de føler at de har den retten?

For meg blir det absurd at spørsmålet i det hele tatt reises. Tro er noe personlig og det er ikke et valg. Jeg tror ikke og intet vedtak eller lov vil kunne endre på det.

Hvis vi skal se på det fra en moralsk vinkel så har det med autonomi og gjøre, og manglende respekt for autonomi. Det handler også at man ønsker og fremme egen tro på bekostning av andre. Jeg er kristen, og da skal kristendom fremmes der det kan og med de midler som må til.

For noen som hevder og representere 'moral' i samfunnet så stiller jeg meg ofte spørsmål om de har tenkt på hva moral egentlig er.

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeg tenker, og tenker men min lille hjerne greier ikke helt å forstå hva du mener her.  Siden du bruker du formen er det vel ikke det kristne samfunnet du er født inn i, og som du slik som meg har nytt godt av i livet.    Jeg kjenner mange kristne, og mye kan sies om dem også, men jeg har aldri møtt noen enda som føler de har rett til å bestemme hva andre skal tro, å ha gode ønsker om det er en annen sak.

Men det var Kongen dette handlet om, og han taler ut fra sin overbevisning og sitt ønske. Han har vel ikke bestemt hva som skal skje med fremtidige konger selv om han har sine ønsker.                      Det er i det hele tatt vanskelig å få fatt i logikken i alle disse protestene.  Han synes det er riktig at han ikke kan velge fritt i dette spørsmål som Konge.  Er ikke det en grei uttalelse da, og han snakker vel ikke om å bestemme for neste generasjon.  Så vidt jeg vet kunne Kongen bestemme selv om han ville bli konge, da han ble Konge.  Hadde han vert et eller annet som ikke var forenlig med kongegjerningen i Norge kunne han valgt seg selv bort som Konge.  Det samme gjelder vel med neste konge også - så enkelt er det.

MVH magnus L

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

-

Publisert rundt 10 år siden

Han kan si at han er kristen, han kan ikke si att ett embede fordrer kristendom. Det er forskjellen på ett personlig valg og ett valg om hva andre skal tro.

Når han sier at kongen av Norge skal være kristen velger han ikke bare for seg selv, men for alle konger. Ingen vil nekte han og være kristen så hvis det var det han mente så blir det og slå opp åpne dører.

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

fritt valg?

Publisert rundt 10 år siden

Jeg registrer din mening om fritt valg. Du kan være kristen eller gi fra deg jobben. Det er fritt valg. Det er ikke fritt valg i noen som helst fornuftig valg av ordet.

Kommentar #17

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: fritt valg?

Publisert rundt 10 år siden
22.10.09 kl. 05:56 skrev Morten Christiansen:

Jeg registrer din mening om fritt valg. Du kan være kristen eller gi fra deg jobben. Det er fritt valg. Det er ikke fritt valg i noen som helst fornuftig valg av ordet.

 Hei igjen !  Nå leser du inn en mening som passer deg å opponere mot.  Og det bør du ikke, om du skal kunne regne med en fornuftig debatt.  Jeg syns så tydelig at Kongen har sagt  "Jeg syns" og da er det knekkende likegyldig om han bruker ordet "skal" eller "bør"  Dette er Kongens personlige mening, og ikke et direktiv.  Kongen har sikkert tenkt grundig igjennom dette spørsmålet hele sitt liv, og våger å stå for det.    Det står i sterk kontrast til enkelte her på bloggen som leser inn alt mulig av denne enkle og oversiktlige uttalelsen som Kong Harald kom med. 

Å gi fra seg jobben mener jeg er noe annet enn å velge å ikke ta den.  Du som ikkekristen  regner jeg med ikke velger å bli prest eller forkynner.  Jeg håper du ikke velger da å bli statsminister.  Der er det jo også fritt valg -  - eller hur ?

MVH magnus L

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere