Lars Randby

159

De som ikke tar til motmele

Publisert: 13. nov 2011

En minister har "valgt" å gå og mange mener det bare er rett og rimelig. Etter hendelsen i juli har kritikken mot Storberget vært hard og han har blandt annet vært kritisert for å ikke komme med innrømmelser for alskens påståtte mangler og feil, både mennesklig, teknologisk og beredskapsmessig. Kapteiner skal gå ned med skuta vil vel mange hevde.

Det er en sårbar gruppe som har kommet med muligens de mest krasse kritikker og mange andre har kastet seg på. Det krever ryggrad å ikke ta til motmele, bevare roen og ikke benytte samme mynt tilbake.

Mulig de mange kritikererne nå ha fått en fattig trøst. Spørsmålet er om trøsten kan bæres med verdighet eller om den fremstår som en skamplett. Når man rammes av en tragedie er det ikke uvanlig at vi søker svar på skyld og ansvar hos andre. Noen ganger spiller det liten rolle om det faktisk er noen å bebreide annet enn tilfeldighetenes spill.

Man kan alltid spørre seg, hvis bare og så videre. Men det som har skjedd kan sjeldent gjøre om.

Jeg synes Storberget fortjener honør for ikke å gi sin versjon og sine tanker rundt kritikken han har blitt tildelt. Jeg synes ikke de mange kritikerne fortjener mye honør, for de det gjelder som står i sorgen kan jeg muligens forstå men like fullt er jeg ikke sikker på om jeg er villig til å unskylde.

Det er ikke nødvendigvis den som får det siste ordet som har retten på sin side.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bra-knappen

Publisert rundt 9 år siden

aktivert!

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Man kan alltid spørre seg, hvis bare og så videre. Men det som har skjedd kan sjeldent gjøre om.

I en slik type evaluering, bør nok - og skal nok en toppleder måtte kunne tåle et helt annet ansvar og press, enn mange andre, Det er noe av prisen for samtidig å sitte i posisjon til å kunne ha reell innflytelsesmyndighet.

Det er en viktig del av sorgprosesser, å få så god kjennskap til hendelsesforløp, som mulig. Også hva 22/7 angår. Dette har nok sikkert Storberget både sett og forstått. Ikke minst i kraft av det å selv være far. Å beklage på vegne av etater som har sviktet eller vist seg i manglende beredskap, koster ikke så mye, dersom det kan bøte på sorgen til noen pårørende, vil jeg tro. Dette er dessuten en svært viktig del av det å være såkalt profesjonell. Mange andre ledere og ansatte, opplever også å aldri kunne tillate seg å komme med sin versjon. Uansett hvor urettferdig det kan føles.

Dessuten har en sak alltid flere sider. Storberget har sittet lenge som minister, og han har selv uttalt at han ønsker mer tid med sin familie - ikke minst som småbarnsfar. Det bør man kunne respektere og tro på.

Kommentar #3

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Klandreverdig

Publisert rundt 9 år siden

Jeg er enig så langt at man ikke kan kritisere de som handlet der og da uten å kjenne alle fakta. Jeg synes også det er vanskelig å kritisere beredskapen generelt, situasjonen var til da ukjent i Norge.

Det som jeg har vanskelig for å akseptere er at voksne ansvarlige mennesker ser oss dypt inn i øynene via TV-skjermen og forteller oss at det er teknisk umulig for en høg beredskapstropp å gå inn og sette seg i et helikopter på under to timer. Jeg kan ikke huske at Storberget har sagt det, men det er andre som har gjort det flere ganger. Det er en lysende opplagt løgn. Når de tyr til sånne triks kan man lure på om de burde ha ledende stillinger.

Selvfølgelig ville et helikopter gjort at troppen kom fram raskere, det er for dumt å benekte. At vi ikke hadde materiell eller rutiner der og da kan tilgis, men å ikke ville lære, det kvalifiserer til avskjed. Neste gang står det en gal mann på Prekestolen og skyter mens "beredskastroppen" først tar rutefly til Stavanger og så går opp fordi det tar for lang tid å gå ombord i et helikopter. Hvis det skjer har vi alle skyld fordi vi lot opplagt feil mennesker ta beslutninger for oss.

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Er ikke enig

Publisert rundt 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

I en slik type evaluering, bør nok - og skal nok en toppleder måtte kunne tåle et helt annet ansvar og press, enn mange andre

De fleste bør og skal tåle det som rettmessig tilkommer dem. Det kjente uttrykket fra bibelen om at la den som er uten synd kaste den første sten er etter min mening en god rettesnor. Når mennesker i for stor grad bli beskyttet mot seg selv kan de over tid sitte igjen med den forvillede tanken at manglende motbør betyr at mennsker mener de har en god sak.

Mulig de som sitter inne med kunnskap om den andre siden i større gard bør gå i rette med sine kritikere. Tross alt er det vel i alles interesse at alle sider ved en sak belyses. Det er ulekkert å sparke de som ligger nede men er det mer prisverdig når de som ligger nede sparker?

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bra innlegg

Publisert rundt 9 år siden

Jeg vil slutte meg til det Randby skriver i innlegget sitt.  Storberget kan nok kritiseres for mange utspill han har kommet med (eller ikke kommet med) i sin ministertid, men når det gjelder 22/7, mener jeg det er all grunn til varsomhet.  Vi skal jo også huske på at Storberget faktisk selv var et terrormål.

La kommisjonen få den tid den trenger, så får vi nok svar på de fleste av de spørsmålene vi nå går rundt og lurer på.

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ulike avveininger

Publisert rundt 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

At vi ikke hadde materiell eller rutiner der og da kan tilgis, men å ikke ville lære, det kvalifiserer til avskjed.

Det er vel mulig at man er lærevillig men ser det som ytterst vanskelig å fortelle "folket" at deres ønsker vil koste uhorvelig mye penger og at det muligens rent økonomisk for fellesskapet er bedre at man aksepterer at noen blir drept. For noen garanti kan ikke gis om vi så søker å vende hver sten og opprette beredskap og rutiner for alt som kan tenkes å skje.

Jeg ser jo at dette langt på vei er kritikk ovenfor ledere i samfunnet vårt som ikke tør eller ønsker å fortelle oss at alt ikke er mulig. At noen av våre "gode" ideer faktisk ikke lar seg gjennomføre eller er så gode som det vi selv mener de er.

Som velger ville jeg satt pris på en politiker som sa meg i mot fremfor en som forholder seg taus av hensyn til mine følelser. Mine følelser har en marginal verdi fremfor verdien av det fellesskapet vi alle lever i og gjensidig har gjort oss avhengige av.

Som sagt kan det være like mye sannhet i lærdommen om at det utenkelige kan man sjeldent forsikre seg mot. Det som alt har skjedd er ikke lenger utenkelig men at det har skjedd er like fullt ikke noen garanti for at det vil skje igjen.

Kommentar #7

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Det er vel mulig at man er lærevillig men ser det som ytterst vanskelig å fortelle "folket" at deres ønsker vil koste uhorvelig mye penger og at det muligens rent økonomisk for fellesskapet er bedre at man aksepterer at noen blir drept.

Det de sier blank løgn. Det må ikke ta to timer å gå ombord i et helikopter. Er grunnen økonomisk bør de si det selv om det er vanskelig, i alle fall ikke behandle oss som idioter som tror på hva som helst.

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Mulig det!

Publisert rundt 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Det de sier blank løgn.

Jeg har lest fint lite om hendelsen etter den 23. juli så jeg skal ikke ha noen formening om hva som er sagt og hva som ikke er sagt. Dog går jeg ut fra at en evaluering i ettertid vil gi svar og har noen løyet så må de stå for det.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Som sagt kan det være like mye sannhet i lærdommen om at det utenkelige kan man sjeldent forsikre seg mot. Det som alt har skjedd er ikke lenger utenkelig men at det har skjedd er like fullt ikke noen garanti for at det vil skje igjen.

Så langt har vi sett at myndighetene gamblet på at det aldri skulle skje en terrorhandling i Norge og at deler av beredskapen må ansees neglisjert over år. Vi ser det i beredskapen for helikopteret, i antall politifolk, i årvåkenhet. Vi, eller våre myndigheter, trodde i det lengste vi kunne unnslippe, og der ble de lurt.

Nå ser det ut til at vi kan få en fornuftig deling på et helikopter slik at Forsvaret står for drift og stiller det til disp for Politiet ved behov.

Nå ser det ut til at det vil komme nok politifolk i jobb slik at det kan gjøres en ordentlig politijobb på flere fronter.

Neste gang vil det ikke ta to timer før vaktene er på plass ved Stortinget.

Neste gang vil det være skikkelig vakt ved Slottet mye tidligere enn de to bilene som sto nede i veien på begge sider............ altså en direkte latterlig beskyttelse mot en som virkelig VIL inn

Men altså; Storberget har hatt en usedvanlig tøff periode, og det kan ha vært verre enn det vi har sett og hørt. Det kan f.x ha vært trusler vi ikke har hørt om enda, hvilket er vanlig.

Om Stoltenberg ba om en pause nå for sin egen del, slik som Gerhardsen gjorde før han kom tilbake midt på femtitallet, tror jeg også det ville blitt forstått av folket.

Vi er et velfødd folk som ikke er vant til kriser og store påkjenninger lenger. Vi fikk en vekker, som vil gjøre oss vigilante for en viss tid, men vi vil igjen sovne. Vi må kunne tilgi selv en politimester at han mister oversikten og hodet i så dramatiske situasjoner som dette når det er første gang siden hans far lå på skauen under Andre Verdenskrig at noe slikt skjer. Jeg synes vi viser helt urealistiske krav overfor de aktivt utøvende på stedene som ble angrepet og tror bare de færreste av oss ville hatt vett og forstand til å vite hva man skulle gjøre bedre der og da, før man fikk sko på beina.

Kommentar #10

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Flott Lars!

Publisert rundt 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes Storberget fortjener honør for ikke å gi sin versjon og sine tanker rundt kritikken han har blitt tildelt. Jeg synes ikke de mange kritikerne fortjener mye honør,

Bra-knappen aktivert!

Vi er da enige om noe ;-)

Ragnhild

Kommentar #11

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Storberget var vel også sine sjefer over seg

Publisert rundt 9 år siden

Det som iallefall jeg synes karakteriserer alle de statsråder jeg hører uttale seg i radio er at de ALDRI innrømmer feil. Man skulle jo tro de var rene gudene som opptrer som ufeilbarlige. Dette tror jeg irriterer mange. Hvis dette er endel av det innere partiprogrammet - at det aldri skal innrømmes feil ved partiet, vel så skjønner jeg hvorfor mange av Arbeiderpartiets folk er så flinke til å snakke for seg. Dette lærer de og kurses i og så må de ha i bakhodet at de aldri skal innrømme feil. Da er det bare å snakke rundt grøten - eller snakke så lenge at tilhørerne har hektet av og rett og slett ikke orker høre mer. Ja, jeg har ikke hørt maken til ord-gyteri enn fra den gjengen. Så Storberget er vel bare en del av denne "pakken" og det er klart at han må handle etter sitt parti ideologi - på den måten ser jeg at han må være unnskyldt. Så det er egentlig sitt eget parti mange av foreldrene bør være sinte på og be om unnskyldning for - IKKE en enkelt-person...

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert rundt 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Så det er egentlig sitt eget parti mange av foreldrene bør være sinte på og be om unnskyldning for - IKKE en enkelt-person...

De burde vel helt klart være sinte på Anders B. B.

Kommentar #13

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kanskje best å gå av

Publisert rundt 9 år siden

Eg har ikkje tenkt at Storberget har noko direkte ansvar for at terroråtaket ikkje var hindra eller for at følgjene ikkje vart reduserte, for ingen av oss hadde førestilt oss at slikt kunne hende, heilt uavhengig kva trusselbilde vi har hatt. Regjeringa og justisministeren har eit formelt ansvar for ikkje å ha følgd opp tilrådingane frå tidlegare beredskapsøvingar på ein rask og god måte, men det gjorde neppe noko til eller frå i dette tilfellet. Det kan også hende at Storberget har bedt om å få slutte før 22.7., sjølv om kyniske kommentatorar tvilar på at denne opplysninga var sann. Og kan hende var det best både for han og regjeringa at han på sett og vis slapp å granske seg sjølv.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Unnskyld?

Publisert rundt 9 år siden

Dette er er vanskelig tema. Det er ikke bare å si unnskyld på vegne av den norske stat. Det kan medføre store komplikasjoner som ansvarsfordeling og erstatninger. Vi har hørt kongen si unnskyld til krigsveteraner i Finnmark. Gro Harlem Brundtland nektet å si unnskyld til de som ble overvåket og som ble fremhevet av Lund-kommisjonen nettopp fordi det ville bety at Staten da hadde innrømmet å ha gjort noe galt. Som den tidligere lederen for etterretningstjenesten også fremholdt på TV etter Lund-kommisjonens fremleggelse sa var det AKP-ml som burde ha sagt unnskyld til sine medlemmer for at de forledet dem inn i et uføre som måtte bringe dem i etteretningens søkelys. Naturligvis kom ingen slik unnskyldning fra AKP heller.

En politisk unnskyldning er derfor en unnskyldning med konsekvenser og den vil sitte langt inne. Det bør den også, for enda er mye uavklart rundt 22.7. At Storberget sikkert føler at han har elementer å beklage er en annen sak, men det er både for tidlig, for lite avklart og for lite vurdert i lys av evt ansvar på statens hender.

Kommentar #15

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

For ein gong skuld lit eg på ein politikar

Publisert rundt 9 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Det kan også hende at Storberget har bedt om å få slutte før 22.7., sjølv om kyniske kommentatorar tvilar på at denne opplysninga var sann.

Han har hatt eit forferdeleg køyr og takla det svært bra, slik eg ser det. Årsaka til at han takka av var nok meir enn berre omsorg for familien, men det var nok ein av fleire gode grunner.

Eg takkar Storberget for den jobben han har gjort for det norske samfunnet, og ynskjer han lukke til videre.

Alt tyder på at dei raudgrøne får seg ein eller to periodar i opposisjon, men så er det vel duka for nye rundar. Då treng ein politikarar som har vore ute ei haustanatt!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere