Tor Martinsen

44

Lukas 15, 8-9

Hva ligger det gjemt i denne liknelsen? Alle Jesu liknelser er dype, og for å forstå dem må vi studere dem grundig, det er ikke nok med en overfladisk gjennomlesning.

Publisert: 13. nov 2011

Liknelsen i sin helhet: #8 Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? 9 Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!# (Lukas 15,8-9)Nå vil sikkert mange ile til for å fortelle meg at jeg har utelatt det siste verset, men dere kan jeg berolige med å si; nei, jeg har ikke glemt det verset for dette verset er ikke en del av selve liknelsen. Jeg skal komme tilbake til det til slutt.

 

For å forstå denne liknelsen må vi ta inn over oss at det i liknelser, i likhet med profetier, brukes bilder eller andre kjente uttrykk som var lett forståelige for folk i Jesu samtid. Vi må derfor se på nøkkelordene og ”oversette” dem et forståelig språk. Nøkkelordene her er: kvinne, sølvpenger, tenner et lys, feier huset, venninner, (naboer), glede.

Kvinne: er kirke eller menighet.

Sølvpenger: er noe verdifullt som denne kirken har fått overlevert.

Tenne et lys: det er at kirken blir opplyst på en eller annen måte.

Feie huset: det er å gjøre rent, i kirken.

Venninner: er andre kirkesamfunn.

(Naboer): er egentlig ikke et nøkkelord men her betyr det resten av verden.

Kirken (kvinnen) har altså fått 10 sølvpenger som er verdifulle. Men hva er det kirken har fått av Gud som er ti i tallet? Jo De ti bud. Så står det at kirken (kvinnen) mister et av budene (en sølvpenge). Men har kirken mistet et av budene? Mange vil si at dette ikke er tilfelle, men det er nettopp det som kirken har gjort i og med at det fjerde budet ikke respekteres av kirken i sin helhet, det er kun en liten gruppe som respekterer dette budet slik det ble gitt. Vel, budet (sølvpengen) ble mistet ganske tidlig i kirkens historie, og det ble tent et lys for å finne det igjen. Dette lyset er reformasjonen. Det er reformasjonen som brakte lyset inn i kirken, og i lyset fra reformasjonen begynte man å gjøre rent eller fjerne menneskelige tradisjoner (feie huset) og man fant igjen dette budet inne i kirken etter at man hadde feiet ut alt rusk og rask (menneskelige tradisjoner og menneskebud) som hadde samlet seg opp gjennom årene. Full av glede over at man hadde funnet tilbake budet (den verdifulle sølvpengen) forteller de som fant budet denne gledelige nyheten til alle andre kirkesamfunn (venninner) og verden for øvrig (venner).

Ja, gled dere venninner og naboer, for den sølvpengen som var mistet er funnet igjen. 

Så til verset som avslutter liknelsen. Det forteller oss at det var stor glede både hos de som fant budet og blant Gud og hans engler som er i himmelen da budet ble funnet igjen. Det var like stor glede over dette som for hver synder som omvender seg til Gud. #På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.# (Lukas 15,10)

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Lignelse

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Men har kirken mistet et av budene? Mange vil si at dette ikke er tilfelle, men det er nettopp det som kirken har gjort i og med

Er det ikke det andre budet som er mistet. Det var vel den katolske kirken som fjernet det. Du skal ikke lage deg noe gudebilde.......

Mvh Petter

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Så til verset som avslutter liknelsen. Det forteller oss at det var stor glede både hos de som fant budet og blant Gud og hans engler som er i himmelen da budet ble funnet igjen. Det var like stor glede over dette som for hver synder som omvender seg til Gud. #På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.# (Lukas 15,10)

Hei Tor Martinsen

 

 

Du kan jo drømme Tor.

Det var godt svart Petter. Hvorfor gjør denne lignelsen vanskelig Tor, En dåre forstår denne lignelsen slik den er blitt sagt.

Det femtende kapittel av Lukas evangelium, leser vi om tre tapere. Den ene hadde mistet en sau, den andre hadde mistet en sølvpenge, og den tredje hadde mistet sin sønn. Det som alle tre har felles er at de ikke så på det de hadde mistet, som noe som lett skulle forsvinne ut av hendene på dem. Nei, tvert imot, så ønsket alle tre å få tilbake det de hadde mistet. Mannen ønsket sauen sin tilbake, kvinnen ønsket å finne igjen sølvpengen sin og faren ønsket at sønnen hans skulle komme tilbake igjen. Dette ønsket var så sterkt at de gjorde hva de kunne for å få tilbake det de hadde mistet. Mannen som allerede hadde nittini andre sauer, forlot dem og gikk på leting etter den ene sauen som han hadde mistet. Han gikk lenge og langt og lette over alt etter sauen sin.Slik var det med de andre lignelsene også. I Gud leter også etter sine barn som har sporet av veien, Han kaller dag og nat, og vente slik Faren til den borkommende sønne gjorde, med åpne armer. og det ble jubel i himmelen da de tapte sjelene ble gjennforenet med Faderen

Det er dumt å ta noen snarveier, fordi at loven skal tekes i steden for den frihet Jesus har gitt oss til å velge, livet eller døden.

 

Prøv igjen Tor. se med dårens øyne neste gang.

 

mvh

Rune

Kommentar #3

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Er det ikke det andre budet som er mistet. Det var vel den katolske kirken som fjernet det. Du skal ikke lage deg noe gudebilde.......

IKKE gjør dette til en diskusjon om den katolske kirke, det er ikke intensjonen men innlegget. Men når du først spør må du også få svar. DKK hevder at det du og jeg kaller det andre budet er en del av det første budet, med andre ord så ligger det der, og det vi kaller det tiende budet har dkk delt i det niende og det tiende. Det er fortsatt ti bud. Men, det jeg kaller det fjerde, og som dkk kaller det tredje, dette budet er forandret slik at det står i både den protestantiske og katolske katekisme: #Du skal holde hviledagen hellig.# Her fortelles det ikke noe om hvilken dag det er, heller ikke noe om hvem som er skaperen slik budet er gitt i 2. Mosebok 20. 8-11: #8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning,10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. 11 For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.# Her fortelles det hvilken dag som er Guds hviledag og hvorfor, hvem som er skaperen, hva han har skapt og hva vi ikke skal gjøre denne dagen. Dette er mistet, dette er borte. En stor forskjell.

 

Kommentar #4

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det var godt svart Petter. Hvorfor gjør denne lignelsen vanskelig Tor, En dåre forstår denne lignelsen slik den er blitt sagt.

Så vi skal altså lese liknelser bokstavelig.

Rune, er du et menneske eller er du bokstavelig talt salt? #Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.# (Matteus 5,13)

Eller er du kanskje et bokstavelig lys? #Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.# (Matteus 5,14)

Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesajas profeti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. (Matteus 13,13-14)

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesajas profeti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. (Matteus 13,13-14)

Hei Tor

 

 

Alle lignelsene Jesus kom med var mat for dåren, og ikke de skrift lærde som tolket lignlsene igjel.Ikke stres med tolkninger, De kommer naturligt inn i vårt hjerte ved den Hellige Ånd. jESUS forklarte lignelsene til sine disipler, slik de skulle forståes.fordi de skriftlærde kunne ikke alltid tyde dette. Men en lignelse forstod de veldig godt, det var om den fortapte sønnen. den sønnen som ble tilbake var en fariseer. Hva er du Tor en dåre eller en fariseer.?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #6

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Alle lignelsene Jesus kom med var mat for dåren,

Kan du ikke svare på et så enkelt spørsmål jeg stilte deg?

Nytt forsøk: Skal liknelsene forstås bokstavelig eller må vi undersøke hva de mener?

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei!

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Så til verset som avslutter liknelsen. Det forteller oss at det var stor glede både hos de som fant budet og blant Gud og hans engler som er i himmelen da budet ble funnet igjen. Det var like stor glede over dette som for hver synder som omvender seg til Gud. #På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.# (Lukas 15,10)

Mener du at Jesu lignelse nærmest var en profeti om at lørdagen ble byttet med søndag, og at noen i de siste tider ville tolke denne lignelsen riktig? Søndagen var jo enda ikke tatt i bruk som helligdag.

Kapitlet starter slik: 

Luk 15:1-3
 1 Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.
 2 Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!
 3 Da fortalte han denne lignelsen til dem:

Alle tre lignelser kommer altså som en følge av at fariseere og skriftlærde, som holdt alle budene, irriterte seg over at Jesus brydde seg mer om syndere enn såkalte rettferdige.

De viser meg at Jesus er på leting etter syndige mennesker.

Jesus talte vel ikke i gåter? Talte Han ikke i lignelser for at vi skulle forstå? Forstå hvor uendelig verdigfulle vi er for Gud!

Mvh Ragnhild

 

 

 


 

 

Kommentar #8

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jesus talte vel ikke i gåter?

Jeg vil svare deg med et motspørsmål. Først et lite vers fra Jesus. #Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til det: Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg! Og straks visnet fikentreet.# (Matteus 21,19)

Før du leser mer, stopp opp og svar på spørsmålet mitt: Hva betyr dette, og er det bare en liknelse?

.............

Her har vi nok et vers som kan være både liknelse og profeti. Liknelsen ligger i fikentreet. Fikentreet er en av de få plantene hvor frukten utvikles før bladene springer, det er fullt av blader, og derfor skulle det også hatt frukt, noe det ikke har. Profetien ligger i at det aldri skulle bære frukt mer. Nå er det ikke snakk om det fysiske fikentreet men jødefolket som nasjon. Jødene var tallrike som løvet på treet, og i likhet med treet bar heller ikke jødefolket frukt. De kjente ikke igjen Jesus som den lovede Messias, derfor denne forbannelsen. Og helt opp til nå er det svært få jøder som har oppdaget at Jesus var Messias og omvendt seg. Fikentreet bærer ikke frukt...

Jesus forklarer selv hvorfor han snakket til dem i liknelser. #Disiplene kom da til ham og sa: Hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte dem og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.# (Matteus 13,10-13)

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du ikke svare på et så enkelt spørsmål jeg stilte deg?

HEI Tor

 

 

Hva har du lyst til å høre? ser du ikke i mitt svar jeg allerede har gitt deg ? En dåre er den som forstår de lignelsene Jesus kom med, de er ikke vanskelige å forstå, hvis den Hellige Ånd får lede oss i disse lignelsene som Jesus kom med. jeg tyder de slik det står skrevet som det er blitt meg gitt. Hvis du ønsker å løse gåter så er ikke bibelen den rette plass å låse gåter i. for den skatt Gud gir oss igjennom sitt ord er åpen for alle. Hvorfor skal Gud gjøre det vanskelig for oss ? Vil han ikke få mest mulig frelst. Han kaller alle til frelse. men få hører eller vil ta i mot Hans kall. For verdens krefter er mere lokkende. Er det ikke bedre å gå ut å vinne mennesker for Gud, med de åndelige fruktene vi er blitt gitt. Være et medmenneske i samfunnet. være en som er salt og lys, praktisere dette i verdagen til enver mann i gata.

 Skal vi begynne med masse lignelser som både må tolkes på et høyt plan , slik at de som kommer til troen, ikke greier å forstå det skrevne ord. nei de som ikke er noe, er ofte de som forstår. stikk fingeren i jorda og lukt på den og jeg skal gjøre det samme, tror vi kjenner samme lukta. kom ned fra din høye hest, vandre blant levende og døde, og forkynn budskapet om omvendelse fra synden og evangeliet om Jesus som er veien og sannheten og livet, ikke kom med masse lover og regler, Det er folk lei av å høre. Frihet og glede i et nytt liv. Svak er vi og syndere er vi om feiler og snubler så har vi syndere blodet som renser oss på vår frelses vei, vi er ikke i nærhten av Kristus, vi er ikke feilfrie. vi godtatt begrunn av nåden og blodet jesus slet seg igjennom golgata for vår skyld, ikke for å tre loven igjennom hodet på oss, men for å sette syndere fri fra sitt gamle liv. Amen

 

MVH

RUNE

Kommentar #10

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva har du lyst til å høre?

Det første jeg har lyst til å høre fra deg er om liknelsene skal forstås bokstavelig eller ikke. Er du i stand til å svare meg på dette eller ikke?

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jesus forklarer selv hvorfor han snakket til dem i liknelser. #Disiplene kom da til ham og sa: Hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte dem og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.#

Hei

 

 

fikentrehets forbannelse.

 Etter at Jesus hadde forbannet fikentreet, tok han selv fikentreets plass. Dette var den plassen Israel hadde, og som også du og jeg skulle hatt. "Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre" (Gal 3,13) lovens forbannelse er borte Jesus tok den plassen for oss. selv om budene er skrevet i våre hjerter så hjelper den Hellige Ånd oss i vår samvittighet på å vite hva  godt og vondt er, og hva som er Guds vilje. let så skal du finne så, så skal du høste. jeg vet at du vet at lovens forbannelse er brutt, men hvorfor tror du da det ikke ? nå du praktisere å leve etter loven ?

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #12

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Du er nok ganske så alene om å tolke dette skriftstedet slik du gjør. Her følger tre forskjellige fortolkere av Bibelen / NT og hva de sier om saken.

Johan Johnstad sier i ”Forklaringer til det nye testamente” #De gamle profeter ledsaget sine ord med symbolske handlinger. Jesu forbannelse av fikentreet er en slik symbolsk handling, som skal illustrere Jesu forkastelse av hans ufruktbare folk. Disiplene har festet seg mest ved selve underet, og Jesus forklarer dem da igjen (jfr. 17, 19 f.) at undere bare kan skje i tro og under bønn.#

Gullgruva, som er ei nynorsk omsetting av "Gullgruben" frå 1905 av C. Asschenfeldt-Hansen, omsett direkte frå dansk orginalutgåve. Berre NT og litt av GT er ferdig, resten av GT ventar på medarbeidarar. Kvaliteten på språket varierer nok litt, men me voner teksten blir til velsigning. Meld gjerne frå om du oppdagar feil. #Fikentreet vart svært mykje brukt i Israels land, og var eit herleg skuggefullt tre med velsmakande frukter. Dei tidlegaste fiken vart mogne først i juni månad, men fullvaksne, kraftige tre kunne verta ved med å setja frukt heile sumaren, desse vart først mogne på nyåret, når treet atter fekk blad. Dette fikentreet som Herren her såg, kunne såleis ved sin rikdom på blad sjå ut til å lova frukt. Men det viste seg at det berre hadde blad, korkje mogen frukt frå fjoråret eller nysett frukt, som lova ein framtidig haust. Når Herren no forbannar dette treet, var det openbert ein symbolsk handling, ei likning i gjerning. Treet var ved sin rikdom på blad eit bilete på det vantru Israel, denne ætta som heldt seg nær til Gud med munnen, hadde dei gudelege orda (blada), men hjarta deira var langt borte frå han#

Sigurd Odland - Fortolking av ... NT #Spør vi så om hvorledes vi skal oppfatte den forbannelse Jesus uttalte over fikentreet da lar den seg sikkerlig bare forstå på den måte at hans opplevelse med treet framstilte seg for ham som et bilde på hva han i disse dager hadde måttet erfare i Jerusalem, Israels-folkets hovedstad og representant. Det er, med andre ord uten tvil en symbolsk handling vi her har for oss i likhet med hva vi oftere finner hos de gtl. profeter når de søkte å innprente sine formaninger og straffetrusler også gjennom sinnbilledlige handlinger (sml. Es. 20; Jerem. 13; 18 o. fl. st.). Fikentreet blir for Jesus et bilde på Israel eller muligens på folket i Jerusalem, hos hvem han forgjeves hadde søkt etter frukt av sin virksomhet (sml. lignelsen om det ufruktbare fikentre i Lukas 13, 6 flg. en lignelse som kan sies å gi den rette forståelse av Jesu opptreden ved denne leilighet). Og forbannelsen av treet blir da å oppfatte som en bebudelse av den dom over folket og spesielt over Jerusalem og templet som allerede var antydet ved tempelrenselsens symbolske handling og som Jesus kort etter uttaler i likefremme ord (23, 38; 24, 2) - Når evangelisten i slutningen av v. 19 tilføyer: "Og straks visnet fikentreet" så er det selvforståelig ikke dermed sagt at disiplene allerede dengang ble oppmerksomme på denne umiddelbare oppfyllelse av Jesu ord, men bare at evangelisten selv har vært forvisset om at det gikk slik, så om noen motsigelse mellom vårt sted og Mark. 11, 20 f. kan det ikke rettmessig være tale.#

Kommentar #13

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du er nok ganske så alene om å tolke dette skriftstedet slik du gjør. Her følger tre forskjellige fortolkere av Bibelen / NT og hva de sier om saken.

Johan Johnstad sier i ”Forklaringer til det nye testamente” #De gamle profeter ledsaget sine ord med symbolske handlinger. Jesu forbannelse av fikentreet er en slik symbolsk handling, som skal illustrere Jesu forkastelse av hans ufruktbare folk. Disiplene har festet seg mest ved selve underet, og Jesus forklarer dem da igjen (jfr. 17, 19 f.) at undere bare kan skje i tro og under bønn.#

Hei Tore

 

 

Her ser du faktisk den store forskjellen. Filisofer, og de skrift lærde de tenker med sitt hodet og forsker på på hva var det Jesus mente, Ligger det noe mer bak vert ord Jesus kom med. noen ord han kom med var noe som skulle tydes,men det blir åpenbart via den Hellige Ånd.

Der ligger den store forskjellen Tore, den Hellige Ånd er den som åpenbare ordet, det er ikke mennesker som skal åpenbare ordet, for hvis mennesken kluser det til med sin visdom og tanker, så blir det til intet gagn for noen ofte fører det til vilfarelse og løgn. stoler ikke du på den Hellige ånd, som kan lede deg i ordet? Heller skriver du bare med hodet ditt. Det er viktig å lese Guds ord. men la det bli fylt i hjertet også ikke bare i hodet.

La ikke lovens bokstav gå til hodet.Troens kraft forandret vår framtid ikke begrunn av loven, men av nåden og friheten i blodet.

 

mvh

Rune

Kommentar #14

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Sabbatsbudet er ikke mistet - det er oppfylt i Kristus

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

For å forstå denne liknelsen må vi ta inn over oss at det i liknelser, i likhet med profetier, brukes bilder eller andre kjente uttrykk som var lett forståelige for folk i Jesu samtid.

Din tolkning bryter helt med sammenhengen liknelsen blir fortalt i. Bakgrunnen for at Jesus fortalte liknelsene var fariseerne og de skriftlærdes forakt for syndere: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.»

Så fortalte Jesus liknelser som forteller hvordan Gud er. Tolkningen er enkel: "Gud søker etter syndere, og gleder seg over når de blir funnet."

Sabbatsbudet er forøvrig ikke mistet - det er oppfylt. Som kristne nyter vi sabbatshvilen i Kristus.

Ved å kreve noe utover det Kristus gjorde, reduserer du betydningen av Kristus og hans verk.

Kommentar #15

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Du enten gidder ikke svare meg eller så klarer du ikke å svare meg. Jo før du svarer meg på mitt spørsmål i fra kommentar 6, #Skal liknelsene forstås bokstavelig eller må vi undersøke hva de mener?# blir ikke dine kommentarer besvart.

Kommentar #16

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Sabbatsbudet er forøvrig ikke mistet - det er oppfylt. Som kristne nyter vi sabbatshvilen i Kristus.

Ved å kreve noe utover det Kristus gjorde, reduserer du betydningen av Kristus og hans verk.

Jeg krever ikke noe mer enn det skriften krever.

Men ettersom sabbatsbudet er oppfyllt, og da mener du sikkert at vi ikke trenger å holde det, hvilke flere bud er oppfyllt?

 

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Er det?

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg krever ikke noe mer enn det skriften krever.

Men ettersom sabbatsbudet er oppfyllt,

?

Mark.2.23 En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk.24 Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?»25 Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet?26 Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.»27 Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

Har du sett noe til Menneskesønnen enda?

Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du enten gidder ikke svare meg eller så klarer du ikke å svare meg. Jo før du svarer meg på mitt spørsmål i fra kommentar 6, #Skal liknelsene forstås bokstavelig eller må vi undersøke hva de mener?# blir ikke dine kommentarer besvart.

Hei Tore

 

Spårsmålet er besvart, Den Hellige Ånd er svaret. Hva sier den Hellige Ånd til oss. forstår den Hellige Ånd bostaveligt eller må Han undersøke hva ordet mener?  hva vi mennesker gjør er jo opptil oss hvordan vi selv tyder dette, Men Jeg kjenner ofte at jeg blir ledet i den Hellige Ånd når jeg skriver,og det er der vi får åpenbaringer i ordet. ikke på hvordan vi selv skal tolke hver enkelt ting. da gjør man det med hodet, og ikke hjertet som den Hellige ånd bor i.

 

mvh

rune

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Spårsmålet er besvart, Den Hellige Ånd er svaret. Hva sier den Hellige Ånd til oss. forstår den Hellige Ånd bostaveligt eller må Han undersøke hva ordet mener?

Mitt spørsmålet: Skal liknelsene forstås bokstavelig eller billedlig?

Ditt svar #Den Hellige Ånd"!!! og det er ikke noe svar på mitt spørsmål. Du snakker om ikke-svar. Dette ligger så langt utenfor min forståelsesevne at du må utdype det for meg.

Vennligst svar ja eller nei: Skal liknelsene forstås billedlig?

Klarer du av en eller annen grunn ikke å svare på dette enkle spørsmplet med ja eller nei, så la være å svre meg i det hele tatt, for da kan det bare være tull du driver med.

Kommentar #20

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt spørsmålet: Skal liknelsene forstås bokstavelig eller billedlig?

Ditt svar #Den Hellige Ånd"!!! og det er ikke noe svar på mitt spørsmål. Du snakker om svar. Dette ligger så langt utenfor min forståelsesevne at du må utdype det for meg.

Hei Tor

 

Du trenger ikke bli sint:)

Ingen av delene.Det er vi som har tilagt dette, og tillært at dette skal forståes biledlig eller boktaveligt. Forstår du ikke at jeg prøver å lære deg noe her.Hvorfor er den Hellige Ånd viktig i våre liv ? om det forståes billedlig så er det sånn for noen og hvis det forståes bokstaveligt så er det sånn for noen, Bare den Hellige Ånd er innvolert i det Jesus ønsker å vise oss ved denne fortellingen, om kvinnen med sølvpengen. du kan bruke hvor lang tid som helst på en lignelse i bibelen, uten å fatte noe som helst, eller så forstår du det bare med hodet og ikke hjertet. når jeg leser en lignelse så spør jeg den Hellige Ånd om hjelp til å fortså dette, av og til glemmer jeg dette og hodet tenker i stedet, og da blir det ikke noe forståelse for det skrevne ord. så det å innvitere den Hellige ånd nårman leser Guds ord så blir vi lik en dåre som forstår.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #21

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Da sier han til det: Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg! Og straks visnet fikentreet.# (Matteus 21,19)

Før du leser mer, stopp opp og svar på spørsmålet mitt: Hva betyr dette, og er det bare en liknelse?

Jesus svarer jo selv:

Matt 21:20-22
 20 Da disiplene så dette, undret de seg og sa: Hvorledes gikk det til at fikentreet straks visnet?
 21 Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet! – så skal det skje.
 22 Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.

Hele kapitlet handler om død tro, som ikke kan bære frukt. Først hører vi om de som hyllet Ham men, som vi vet, deretter vendte Ham ryggen.

Tilslutt, etter at Jesus hadde undervist i tempelet:
Matt 21:45 Da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om.
 46 Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for det holdt ham for en profet.

For meg er dette ganske greit. Det er ikke gåter med en bestemt forklaringsnøkkel du må lære deg, men lignelser som blir forklart. Slik sett kan du godt kalle dette siste en profeti, men jeg tenker ikke på Jesus som en profet. Han forklarte sannheten om mennesker i liknelser. Noen forsto, andre ikke.  Slik er det også i dag. Noen har navn av å leve, men er døde. Som et fikentre med blader, uten frukt?

Så til det siste du siterer.Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.# (Matteus 13,13)

Her har Jesus fortalt lignelsen om såkornet.

Tolker du dette slik at Jesus talte i lignelser for at de ikke skulle forstå? Vel, disiplene forsto heller ikke dette, selv om det var gitt dem å forstå Guds rikes hemmeligheter, så Jesus måtte forklare lignelsen. For oss som lever i dag er det Ånden som gjør levende. Vi skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra ;-)

Jeg er kanskje en enkel sjel når det gjelder å lese og tolke Guds ord. Men det er næring for meg! Halleluja!

Mvh Ragnhild

 

 


 

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Sabbat, sabbatshvile og forberedelsesdag

Publisert nesten 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Sabbatsbudet er forøvrig ikke mistet - det er oppfylt. Som kristne nyter vi sabbatshvilen i Kristus

La oss se litt til på dette?

Heb.4.3: Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. For han sa:
               Så sverget jeg i min vrede:
               Aldri skal de komme inn til min hvile!
Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt.  4 For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger.  5 Men her sier han: Aldri skal de komme inn til min hvile!  6 Altså står det fortsatt igjen at noen skal komme inn til hvilen. For de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet.  7 Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt:
           I dag, om dere hører hans røst,
           så gjør ikke hjertene harde.
 8 For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag.  9 Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. 10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. 11 La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet.

Og så kan du prøve på å finne ut hva dagen før sabbaten (Mark.15.42-47 forberedelsesdagen) egentlig står for?

Noen som skjønner hva det her er snakk om?

Kommentar #23

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Så til det siste du siterer.Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.# (Matteus 13,13)

Alle liknelsene til Jesus tar utgangspunkt i noe kjent for folket på den tiden. Han talte ut fra sin samtid, og det er viktig å ta med seg på veien, og derfor blir det viktig å sette dem inn i riktig kontekst. Når vi da ikke har denne forståelsen av ord og uttrykk slik som jødene hadde den gangen Jesus fortalte disse liknelsene så er det viktig å forsøke å lære seg dette for å kunne få en riktig forståelse av det som sies. Man kan ikke avfeie det med eller unnskylde seg med at man er en enkel sjel dersom man tolker det man leser feil. Feil er feil oom intensjonene er aldri så gode. En hver er jo selv ansvarlig for sin frelse.

Kommentar #24

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Alle liknelsene til Jesus tar utgangspunkt i noe kjent for folket på den tiden. Han talte ut fra sin samtid, og det er viktig å ta med seg på veien, og derfor blir det viktig å sette dem inn i riktig kontekst. Når vi da ikke har denne forståelsen av ord og uttrykk slik som jødene hadde den gangen Jesus fortalte disse liknelsene så er det viktig å forsøke å lære seg dette for å kunne få en riktig forståelse av det som sies. Man kan ikke avfeie det med eller unnskylde seg med at man er en enkel sjel dersom man tolker det man leser feil. Feil er feil oom intensjonene er aldri så gode. En hver er jo selv ansvarlig for sin frelse.

Hei Tor

 

Så hvis man feiler begrunn av vår dummhet i skriftene, som gjorde at vi tenkte med hodet istedenfor hjerte, så er det Gud som ser inn i vår hjerte og bedømmer, Tror ikke Han bedømmer oss begrunn av man sa noe feil. men om man gjør det  med viten og vilje så blir det noe annet. for vi er enkle sjeler som feiler hele veien. hvor mange ganger sa ikke Jesus til sine disipler, skjønner dere fremdeles ingen ting.  så av og til så er det sånn at det ikke alltid man forstår alt. men jeg ser at du setter deg på din høye hest, er det ikke på tide å komme ned fra den hesten du sitter på. å lære seg å bli lik jesus, For Han var andres tjener, Han vasket føttene til displene, Han red på et esel.Han spiste med syndere.Han viste dæm veien til frihet i fra lovens strenge krav. for syndere var allerde dømt av samfunnet, men ikke av jesus.

 

mvh

Rune

Kommentar #25

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

I Kristus

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg krever ikke noe mer enn det skriften krever.

Men ettersom sabbatsbudet er oppfyllt, og da mener du sikkert at vi ikke trenger å holde det, hvilke flere bud er oppfyllt?

Skriften krever ikke noe av oss som reduserer Kristus og hans verk.

Vi holder sabbatsbudet ved å være i Kristus.

Alle bud er oppfylt i Ham.

Vårt kall er å følge Kristus og leve et liv som er verdig det kallet.

Kommentar #26

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Lærerik Søndag:)

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Nå vil sikkert mange ile til for å fortelle meg at jeg har utelatt det siste verset, men dere kan jeg berolige med å si; nei, jeg har ikke glemt det verset for dette verset er ikke en del av selve liknelsen. Jeg skal komme tilbake til det til slutt.

Her kan vi lære mye av Ragnhild og Rune, Tor.

Det er jo nettopp i siste verset nøkkelen til forståelse ligger. Hele kapittel 15 henger sammen. Lignelse betyr sammenligning, og penger er det mest verdifulle for folk flest, en god sammenligning med andre ord. Selv 2000 år etter er det like mye kraft i denne lignelsen. Noe forandrer seg aldri.

Det bortkomne verset; På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om.

For Gud er det mest verdifulle, det som har gått seg bort.

Lignelsen om fikentreet handler også om at troen skal utfolde seg i livet. Troen må ha gjerninger ellers bærer den ikke frukt, og det tre som ikke bærer frukt hugges ned og kastes på ilden. Det høres brutalt ut når det fortelles slik, men det handler om at det som ikke er fruktbart heller ikke har livets rett. Se for deg en bedrift eller en gård. Du vil ikke ha medarbeidere som motarbeider veksten, eller tærer på ressursene ved å sitte på rompa og være nytteløs. Slik er det med alt i naturen. Det som ikke tjener til noe, eller har utspilt sin rolle vil forsvinne. Når det kommer til mennesker så kan de omvendes. Med ekte næring vil selv den som sitter på rompa løfte på seg.

I Lukas 13 finner vi en annen lignelse om fikentreet som kan minne om Jesu misjon. den handler om omvendelse for å kunne bære frukt. Men også at Jesus på en måte kjøpte oss tid med sitt offer. Ekstra tid til å vende om.

Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.» (Luk 13:5)
    
Han fortalte denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Da han kom for å se etter frukt på det, fant han ingen. Han sa til gartneren: Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Hogg det ned! Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden? Men gartneren svarte: Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke, får du hogge det ned.»

Å gjødsle et tre er å gi det ekstra og kraffull næring. Vi er hva vi eter, både åndelig og fysisk. Ved å følge Jesu lære, ete brødet som er Guds ord, vil vi VOKSE til frelse.1 Pet 2,2

Fikentreets lignelse; Jesus som symbol på livets tre. Er troen sterk vil det bære frukt. Er troen svak vil treet være vissent og dødt. Jesus viser her hvordan det ene gjengjelder det andre. Troen må være virksom i livet. Gud ber oss om handling. Ønsker vi Guds tilgivelse og nåde, må vi ønske det samme for andre. Er troen sterk kan den flytte fjell, men jeg er rimelig sikker på at Jesus ikke mener Mount Everest eller Killimanjaro, men de største hindringer eller problemer på livets vei.

Når vi forstår lignelsen om fikentreet vil denne kunnskapen danne et bilde i hodet, og hver gang vi ser et fikentre vil dette bilde fylle hodet med kunnkap, som om man slo på ett lys. Bildene er i stor grad fjernet fra bibelen. Luther skal ha vært ivrig på å fjerne ordet allorgi. At det skal ha en allegorisk tolkning. Noen steder er dette erstattet med ordene; Dette har en dypere mening.

Lignelse, eller sammenligning er på en måte ett annet bilde med samme betydning

Tro og gjerninger

Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Farvel, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død.

Noen kan si: «Den ene har tro, den andre har gjerninger». Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Jak 2:14

Våre gjerninger er våre henders verk. Gjerning er troens fingeravtrykk,og dem som har vendt seg bort eller bruker tomme ord uten innhold, må omvendes.

Slik forstår jeg dette.

mvh

Kommentar #27

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Hei, Tore:)

Publisert nesten 9 år siden

Bibelversene du bruker taler ganske klart sin sak ja. Men dessverre så velger en del å tolke det til sin EGEN fordel. F.eks, hvis du kommer med det verset hvor Jesus sier: Den som elsker Meg, holder Mine eller Min Fars bud, den blir da tolket den vei at DU sier: Den som elsker Jesus skal holde Hans bud, dette er MIN mening! Skjønner du? :)

Igjen vil jeg si at du har skrevet nok et godt innlegg;)

 

Kommentar #28

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

så høner må få propp

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din

de kan ikke verpe?

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Tro uten gjerninger

Publisert nesten 9 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

Lignelse, eller sammenligning er på en måte ett annet bilde med samme betydning

Tro og gjerninger

Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Farvel, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død.

Ja, troen er død uten gjerninger! I Luk.17.5 kan vi lese om hvordan disiplene sa til Herren sin, gi oss større tro!

Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!» 6 Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.
     7 Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: ‘Kom nå og sett deg til bords?’  8 Nei, han vil si: ‘Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.’  9 Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? 10 På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: ‘Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.’»

Eh... fortellingen fortsetter som regel et annet sted... den ligger i lignelsen om talentene...

Matt.25.14: Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide:15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
    16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
    19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ 21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ 22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ 23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
    24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ 26 Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! 29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Kommentar #30

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

enhver som har slaver

Publisert nesten 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner

burde skamme seg

Kommentar #31

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei!

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Alle liknelsene til Jesus tar utgangspunkt i noe kjent for folket på den tiden. Han talte ut fra sin samtid, og det er viktig å ta med seg på veien, og derfor blir det viktig å sette dem inn i riktig kontekst. Når vi da ikke har denne forståelsen av ord og uttrykk slik som jødene hadde den gangen Jesus fortalte disse liknelsene så er det viktig å forsøke å lære seg dette for å kunne få en riktig forståelse av det som sies.

Dette er jeg helt enig med deg i, og fikentreet som symbol på Israels folk er helt klart i GT, blandt annet i Jer.24, Hos. 9.

Jesu svar til disiplene i Matt 21:20-22 tar jeg til meg, uten at deg dermed avskriver en videre sammenheng. Enten vi leser om fikentreets frukter i GT eller NT handler det vel om død tro? Jesus venter at fikentreet skal bære frukt, og Han forventer at Guds folk skal vise troen sin i hverdagen. Frukter som er omvendelsen verdig!

Vel, her kommer svakheten med å debattere alvorlige ting på VD. Hadde vært fint å samtale videre tvert! :-) Men jeg blir borte noen timer......

Mvh Ragnhild

 

 

 

 

Kommentar #32

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

tjener er ikke det samme som slave

Publisert nesten 9 år siden

En tjener er en person som arbeider for en husholdning lønnet og av fri vilje.

En slave er en person som arbeider ulønnet under tvang.

Slave og tjener er altså to forskjellige ting.

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Åkerdyrkerne

Publisert nesten 9 år siden

Enhver som har slaver burde burde skamme seg!

Ja, slik mener skriften at det er fatt:Men han som var født etter naturens orden, forfulgte den gang ham som var født ved Ånden, og slik er det også nå.30 Men hva sier Skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes! For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn.31 Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen.

Alle som dyrker jorden er slaver under den - det får vi nå bare finne oss i.

 
Kommentar #34

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

så sp

Publisert nesten 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Alle som dyrker jorden er slaver under den - det får vi nå bare finne oss i.

skal plyes ned i jorden i den bitre frukts navn

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Dyrkbar eller brakk mark?

Publisert nesten 9 år siden

Dette er vel også lignelsen om SDA sine såmenn? De strør ut sitt ord i hytt og pine og mener at de selv gjør det så fett. Men de burde vel også skjønne at liksom tjeneren med den ene talenten gravde den ned jorden, slik er det også med de som sår der hvor det ikke sankes - kanskje noe å tenke over? Ingen av tjenerne hadde gjort det fett i hh til troen, men de hadde tjent penger slik at Herren selv kunne bruke dem når tiden var inne. Hvor høster Herren?

Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Forbannet er jorden

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

skal plyes ned i jorden i den bitre frukts navn

Ja, både politisk og bibelsk:

 Og til mannen sa han:
          «Fordi du hørte på kvinnen
          og spiste av treet
          som jeg forbød deg å spise av,
          er jorden forbannet for din skyld.
          Med strev skal du nære deg av den
          alle dine levedager.
          
    18 Den skal la torn og tistel spire fram for deg,
          og du skal spise det som vokser på marken.
          
    19 Med svette i ansiktet
          skal du spise ditt brød,
          inntil du vender tilbake til jorden,
          for av den er du tatt.
          Støv er du,
          og til støv skal du vende tilbake.»

Kommentar #37

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ja tøv

Publisert nesten 9 år siden

er et tilbakevendende mantra for dere svoveltyggere

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Du spytter vel du også?

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

et tilbakevendende mantra for dere svoveltyggere

Vel, jeg skal ikke vektlegge om dette er tøv eller ikke - det er det jo tiden som vil vise. Jeg viser heller ikke frem noe trusselbilde for tro, men viser bare til at det finnes der for de innvolverte parter. Hvorvidt en forstår det en leser, eller ikke forstår det en leser har derfor stor innflytelse for de som bare mener det er svovel med i bildet. Hva jeg eller du tror angående svovelbildet har allikevel ingen innflytelse for de som dommen gjelder for uansett. Det vil si; Har Gud sagt at om denne jord og himmel forgår - ja så forgår den, mens hans ord blir stående i all evighet. Svovelet er oss selv, klar til å sette helvete i brann. Ordsp.18.21:Tungen har makt over død og liv, de som gjerne bruker den, får smake frukten.
Jak.3.6:
Også tungen er en ild, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete.

Dette er selvfølgelig ikke en svovelpreken, men en advarsel til menneskene som elsker å krangle om ting.

Kommentar #39

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Til Robert Ommundsen og Kjell Kristensen.

Publisert nesten 9 år siden

Kan ikke dere lage dere en egen tråd som dere kan ødelegge sånn helt for dere selv.

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Gi akt på deres veier!

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke dere lage dere en egen tråd som dere kan ødelegge sånn helt for dere selv

Hei Tor Martinsen!

Jeg prøvde meg bare på å tilføre debattråden din ny næring for forståelsen av lignelser, bibelordets oppklaringer over de troendes hovedbilde, så som kvinner, sølvpenger, talenter, venninner eller andre typer gudebilder, og ser ikke slik på det jeg har tilført debatten som ødeleggende, men heller berikende til din egen trosforståelse.

Som jeg svarte Tore Holte på den lærerike søndagen, så er troen død uten gjerninger, så da bør en nok se etter disse gjerningene som holder troen oppe? Det er her min kommentar #29 & #31 kommer inn – handlingen ligger her i å drive ut slavekinnen, for ettersom min kommentar #35 også er med i samme bildet om at Herren ikke høster der hvor det er sådd. Derved skulle lignelsen kunne tilsi at Herren høster blant torner og tistler og ikke der en skulle kunne forvente? Dette må vel fint kunne tas opp i din forståelse av lignelser?

Dette er jo også i tråd med prof- Haggai 1.2 om tiden for å bygge Herrens hus (tempelet)

Så sier Herren over hærskarene: Dette folket sier: «Tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus.» 3 Da kom Herrens ord gjennom profeten Haggai:
          
       4 Er det tid for dere
          til å bo i bordkledde hus
          så lenge dette huset ligger i ruiner?

       5 Men nå sier Herren over hærskarene:
          Gi akt på deres veier!
          
       6 Dere sår mye, men høster lite,
          spiser, men blir ikke mette,
          drikker, men slukker ikke tørsten,
          kler dere, men blir ikke varme.
          Og leiekaren får sin lønn
          i en hullete pung.

(Det er jo ikke rart at kvinnens sølvpenning falt ut her?)

      7 Så sier Herren over hærskarene:
          Gi akt på deres veier!
          
      8 Dra opp i fjellet og hent tømmer!
          Bygg huset, så vil jeg ha glede i det
          og bli æret, sier Herren.
          
     9 Dere venter mye, men se, det blir lite.
          Dere får avlingen i hus, men jeg blåser den bort.
          Hvorfor? sier Herren over hærskarene.
          Fordi mitt hus ligger i ruiner
          mens dere har det travelt med deres egne hus.

(Er det ikke slik at du har det travelt med ditt eget hus og missliker andres?)
          
     10 Derfor holder himmelen duggen tilbake,
          og jorden holder grøden tilbake.

          

Kommentar #41

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Bibelversene du bruker taler ganske klart sin sak ja. Men dessverre så velger en del å tolke det til sin EGEN fordel.

Hei Christin.

Det er helt åpenbart at mange driver med en slik bibelshopping du beskriver. De velger ut det de liker, river det gjerne ut fra konteksten og så forkaster de resten. Etterpå så tror de at de at alt er OK. Dersom vi ikke holder Jesu bud så elsker vi ham ikke. Det kommer tydelig fram av Skriften.

Kommentar #42

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Bibelshopping?

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er helt åpenbart at mange driver med en slik bibelshopping du beskriver. De velger ut det de liker, river det gjerne ut fra konteksten og så forkaster de resten. Etterpå så tror de at de at alt er OK

Bra at du tar opp dette Tor! Da forventer jeg at du kan forklare deg litt om hvor du finner den bibelshoppingen som du var ute på i din egen åpning av denne tråden - jeg siterer noe av de innkjøpte ordene som du gjør rede for:

Kvinne: er kirke eller menighet.

Sølvpenger: er noe verdifullt som denne kirken har fått overlevert.

Tenne et lys: det er at kirken blir opplyst på en eller annen måte.

Feie huset: det er å gjøre rent, i kirken.

Venninner: er andre kirkesamfunn.

(Naboer): er egentlig ikke et nøkkelord men her betyr det resten av verden.

Hvor i Bibelen finnes ordene forklart slik du fremstiller disse her ovenfor nevnte? Kan du vise til at Bibelen fremstiller ordene slik du ovenfor har oversatt dem, eller er de bare en tenkt mening? I så fall er dette også det en kan kalle bibelshopping.

Kommentar #43

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

En rød tråd gjennom hele bibelen

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hei Christin.

Det er helt åpenbart at mange driver med en slik bibelshopping du beskriver. De velger ut det de liker, river det gjerne ut fra konteksten og så forkaster de resten. Etterpå så tror de at de at alt er OK. Dersom vi ikke holder Jesu bud så elsker vi ham ikke. Det kommer tydelig fram av Skriften.

Det er jo meninga at vi skal skjønne noe, men mange vil ikke se.

Kommentar #44

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

På sviktende grunnlag?

Publisert nesten 9 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo meninga at vi skal skjønne noe, men mange vil ikke se.

Joda, de fleste ser, men mistolker det man ser - det kan gå hardt ut over buskapen hvis men uforvarende skulle bryte et av budene, 3.Mos.4.22: Det kan hende at en leder synder av vanvare og gjør noe et av budene til Herren hans Gud forbyr, og slik fører skyld over seg, 23 eller at han blir gjort kjent med en synd han har gjort. Da skal han komme med en feilfri geitebukk som offergave

 27 Det kan hende at en av folket synder av vanvare ved å gjøre noe et av Herrens bud forbyr, og slik fører skyld over seg, 28 eller han blir gjort kjent med en synd han har gjort. Da skal han komme med en geit som offergave for synden han har gjort, et feilfritt hunndyr.

Slik sett er det ikke så bra for dyra at mennesker av vanvare bryter et av budene.

Så er der et HVIS - hvis en akter på forskriftene og budene og hvis en ikke gjør det, så går det ut over hele landet (3.Mos.26.3-17) Så det viktigste budene en kan bidra med er:

 elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Apropos loven og profetene som budene skulle hvile på,Sak.1.1:

I den åttende måneden i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, sønn av Iddo: 
     2 Herren var harm på fedrene deres. 3 Du skal si til folket: Så sier Herren over hærskarene: Vend tilbake til meg, sier Herren over hærskarene, så vil jeg vende tilbake til dere, sier Herren over hærskarene. 4 Ikke vær lik fedrene deres. De tidligere profetene ropte ut for dem: «Så sier Herren over hærskarene: Vend nå om fra de onde veiene og de onde gjerningene deres!» Men de hørte ikke og lyttet ikke til meg, sier Herren.  5 Fedrene deres, hvor er de? Og profetene, lever de evig?  6 De budene og forskriftene som jeg påla mine tjenere profetene, har ikke de innhentet fedrene deres? Så vendte de om og sa: « Herren over hærskarene har gjort det han hadde bestemt å gjøre med oss, slik vår ferd og våre gjerninger har fortjent.»

Og så kommer visst hestene med de forskjellige farvene til syne... så det hele kan jo se ut som om pilarene for lovene og budene selv gir etter?

Kommentar #45

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo meninga at vi skal skjønne noe, men mange vil ikke se.

Ja, det går en rød tråd gjennom Bibelen. Den er harmonisk og forteller det samme fra første side til siste side. Det er evangeliet som fortelles, evangeliet som består av Guds enorme kjærlighet, frelsen som tilbys alle ufortjent og av bare nåde, hvordan kristenlivet skal leves = holde Guds bud og lover, den kommende dommen og den nye jord.

 

Kommentar #46

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

En oppfølger?

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er evangeliet som fortelles, evangeliet som består av Guds enorme kjærlighet, frelsen som tilbys alle ufortjent og av bare nåde, hvordan kristenlivet skal leves = holde Guds bud og lover, den kommende dommen og den nye jord.

Det var en skikkelig kortvisjon uten at du har kunnet forklare meg noe av din bibelshopping, så måtte dette være oppfølgeren?

Kommentar #47

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Tor Martinsen.

Publisert nesten 9 år siden

Det er ihvertfall ingen tvil om at noen virkelig IKKE vil se sannheten her inne på denne tråden. Måtte Gud vekke opp dette menneske fra den dype søvnen dem nu ligger i og la Guds sannhet nå dette mennesket så det kan bli slutt på sånn meningsløs kverulering:/

Kommentar #48

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Se - men ikke se - høre - men ikke høre

Publisert nesten 9 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Det er ihvertfall ingen tvil om at noen virkelig IKKE vil se sannheten her inne på denne tråden.

Nei, ikke med den bibelshopping som ingen kan forklare hvor kommer fra! Jeg har selvfølgelig alltid bibeldekning for det jeg kommer med, og det burde ikke være vanskelig å forstå hvis en ønsker å oppsummere sannheten. Det kan jeg enkelt gjøre ved å forklare for deg og Tor Martinsen et av ordene som er innkjøpt til sin egen (og kanskje hele SDA's) hjemmeproduksjon av bibelforståelse?

Sitat T. Martinsen:

Kvinne: er kirke eller menighet.

Sølvpenger: er noe verdifullt som denne kirken har fått overlevert.

Tenne et lys: det er at kirken blir opplyst på en eller annen måte.

Feie huset: det er å gjøre rent, i kirken.

Venninner: er andre kirkesamfunn.

(Naboer): er egentlig ikke et nøkkelord men her betyr det resten av verden.

Sitat slutt.

Jeg tar for meg kun forståelsen av den bibelske kvinnen i Bibelen, ellers blir det alt for omfattene i sin utredning og forståelse.

Kvinnen er i begynnelsen av bibeltekstene uttrykt som kvinnen Eva, som mor til alle som lever 1 Mos 3,20, Eva er et hebraisk ordspill med liv eller det å leve som er knyttet opp mot ordet uforgjengelighet som betyr at det ikke forgår (evig liv). Jefr. mor; Gal.4.26: Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor. - Salm.87.5: For om Sion heter det:
«Hver og en er født her.»

Åp.17.18: Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger.»-

Jes.19.16: Den dagen skal egypterne være som kvinner. De skal skjelve av frykt fordi Herren over hærskarene har løftet sin hånd og svinger den over dem

Esek.16.2:Menneske, tal til Jerusalem om alt det avskyelige hos henne! – 34: Når du drev hor, var du ulik andre kvinner. Det var ingen som ville ha deg, du fikk ikke horepenger, men du ga. Så bakvendt var det med deg. – Esek.23.2: Menneske, det var to kvinner, døtre av en og samme mor. 3 De horet i Egypt, i sin ungdom drev de hor. Der klemte de på brystene deres, der tok de på de jomfruelige brystene.  4 Den eldste het Ohola, og søsteren het Oholiba. De ble mine, og de fødte sønner og døtre. – Navnet Ohola står for Samaria og Oholiba for Jerusalem.

Er kvinnen i Bibelen her uttrykt som menighet? Vel, se deg litt om etter hvor du kan finne sannheten før du kritiserer andre – jeg vil gjerne høre på sannheten om du har den?

Kommentar #49

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

harmonien

Publisert nesten 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Den er harmonisk og forteller det samme fra første side til siste side

består kun i massesuggesjonen om at slik er det.bibelen er vel verdens mest selvmotsigende bok

Kommentar #50

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Hjertesukk

Publisert nesten 9 år siden

Igjen og igjen gjentar det seg at de vantro prøver, og klarer, å tilrane seg premissene for debatten. De troende synes ikke å ville godta at de vantro lager seg sine egne teorier. De vantro må bli fortalt sannheten, som om de bryr seg døyten om sannhet. Når de vantro har gått så langt som å blande seg inn i de troendes interessefelt, er det av EN ENESTE grunn. De er ikke mottakelig for frelsens evangelium. De er ikke interessert i å framelske sannheten om hvem Gud er og hva Han utretter og har utrettet for å frelse verden. Deres eneste grunn er å skade ordets fremgang og om mulig ta troen vekk fra de rettferdige.

2 Tess 2,9-12 Og hans (Jesus) komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Villfarelse er et tegn. Det er et tegn på at de ikke har kjærlighet til sannheten. Fordi de ikke har denne kjærligheten, har Gud overlatt dem til villfarelsen slik at de skal få lov til å tro på løgnen som de elsker i stedet for sannheten. Det er en menneskerett å få være i villfarelse. Det er ingenting som sier at de skal omvendes fra dette. De har fått rikelig anledning, men de vil ikke.

Jeg blir lei meg når jeg ser at de troende anstrenger seg for å omvende granitt og diamant. Det går ikke. Man behøver ikke å svare på deres innspill, for det skinner så tydelig gjennom at de har en helt tydelig og klar agenda, som er å provosere til å svare dem. Jeg blir overhodet ikke provosert. Jeg synes at det er helt innlysende at de vantro skal respekteres for sin vantro. Det har de krav på. Djevelen HAR krav på sine. Det er uansett bare en bitte liten rest som skal bli frelst. Den lille resten finnes ikke blant de vantro, men de såkalt troende. Det er en liten rest av de troende som skal bli frelst.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere