Tor Martinsen

44

Lukas 15, 8-9

Hva ligger det gjemt i denne liknelsen? Alle Jesu liknelser er dype, og for å forstå dem må vi studere dem grundig, det er ikke nok med en overfladisk gjennomlesning.

Publisert: 13. nov 2011

Liknelsen i sin helhet: #8 Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? 9 Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!# (Lukas 15,8-9)Nå vil sikkert mange ile til for å fortelle meg at jeg har utelatt det siste verset, men dere kan jeg berolige med å si; nei, jeg har ikke glemt det verset for dette verset er ikke en del av selve liknelsen. Jeg skal komme tilbake til det til slutt.

 

For å forstå denne liknelsen må vi ta inn over oss at det i liknelser, i likhet med profetier, brukes bilder eller andre kjente uttrykk som var lett forståelige for folk i Jesu samtid. Vi må derfor se på nøkkelordene og ”oversette” dem et forståelig språk. Nøkkelordene her er: kvinne, sølvpenger, tenner et lys, feier huset, venninner, (naboer), glede.

Kvinne: er kirke eller menighet.

Sølvpenger: er noe verdifullt som denne kirken har fått overlevert.

Tenne et lys: det er at kirken blir opplyst på en eller annen måte.

Feie huset: det er å gjøre rent, i kirken.

Venninner: er andre kirkesamfunn.

(Naboer): er egentlig ikke et nøkkelord men her betyr det resten av verden.

Kirken (kvinnen) har altså fått 10 sølvpenger som er verdifulle. Men hva er det kirken har fått av Gud som er ti i tallet? Jo De ti bud. Så står det at kirken (kvinnen) mister et av budene (en sølvpenge). Men har kirken mistet et av budene? Mange vil si at dette ikke er tilfelle, men det er nettopp det som kirken har gjort i og med at det fjerde budet ikke respekteres av kirken i sin helhet, det er kun en liten gruppe som respekterer dette budet slik det ble gitt. Vel, budet (sølvpengen) ble mistet ganske tidlig i kirkens historie, og det ble tent et lys for å finne det igjen. Dette lyset er reformasjonen. Det er reformasjonen som brakte lyset inn i kirken, og i lyset fra reformasjonen begynte man å gjøre rent eller fjerne menneskelige tradisjoner (feie huset) og man fant igjen dette budet inne i kirken etter at man hadde feiet ut alt rusk og rask (menneskelige tradisjoner og menneskebud) som hadde samlet seg opp gjennom årene. Full av glede over at man hadde funnet tilbake budet (den verdifulle sølvpengen) forteller de som fant budet denne gledelige nyheten til alle andre kirkesamfunn (venninner) og verden for øvrig (venner).

Ja, gled dere venninner og naboer, for den sølvpengen som var mistet er funnet igjen. 

Så til verset som avslutter liknelsen. Det forteller oss at det var stor glede både hos de som fant budet og blant Gud og hans engler som er i himmelen da budet ble funnet igjen. Det var like stor glede over dette som for hver synder som omvender seg til Gud. #På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.# (Lukas 15,10)

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

1) Hva vil det si å være i kjødet?

2) Hva er den Hellige Ånds oppgave?

Hei Roger

 

 

 

Ser at du ikke gidder og ta deg tid til å lese det jeg har skrevet, Det er synd du mister mye av den forståelsen av det som er skrevet i romerbrevet.og hvis du ikke greier og se at jeg mener kjødet. så er du vanskelig, og en holdning som du tar ofte er den holdningen ovenfra og ned.ser du ikke dette selv. fruktene skinner igjennom dine ord.

Å leve i kjødet er å leve i synden.

Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise oss om synden.så vi vender om il å tro på vår frelser Jesus Kristus. vår talsmann har mange oppgaver. Vi blir åpenbart i skriftene ved den Hellige Ånd Han pirker i vår sammvittighet,gir oss nådegaver slik Han vil.

Du skal lytte til den Hellige Ånd Han kan lære oss alt hvis man er lydør og lydige.

Joh 16:8-15
8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.

Disse versene kommer etter Jesu løfte om å sende talsmannen, og utdyper hvem talsmennene er og hvilken oppgave han har. Men før den hellige ånd kan komme må Jesus fullføre sin gjerning og bli tatt opp til faderen. Ånden skal vitne om ett fullendt frelsesverk.

 

 

Trist å lese det slik at du vrenger på den sannhet jeg kommer med, for deg handler ikke dette om å finne sannheten, men å finne feil i den lære jeg kommer med, du kan ikke finne feil, men du kan finne små skrivefeil. som jeg beklager, jeg blir fort ivrige. for det er mye jeg har på hjertet, som jeg ønsker å dele med alle. men jeg ser at dere adventister tar dere til rette slik fariseerne gjorde, de prøvde å finne feil hoss Jesu også. de prøvde å slå igjel den friheten Han kom med.slik dere prøver på no. Det samme mønsteret gjennspeiler seg hos dere. er veldig opptatt av at andre holder budene,

 

 

mvh

Rune

Kommentar #152

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Forstå? Det stend i bokji

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det har vi vel allerede konkludret med Roger. Håpet er jo at han skal forstå hva vi sier, men deet ser mørkt ut...

Jeg tror Rune har forstått dette noe bedre, hva mener dere (Tor og Roger) det vil si å være i kjødet og kjøttet?

Og hvilken ånd er det dere skal få?

Jeg viser dere noen eksempler så dere kan sammenligne

1930, Luk.3.6:og alt kjød skal se Guds frelse

2011: Og alle mennesker skal se Guds frelse.

1.Kor.15.40:  Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen.

1.Kor.15.50: Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

1.Kor.3.3: for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis?

Joh.7.38: Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann.39 Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.

Prøv og undersøk når herliggjørelsen skulle komme?

Anbefaling for de vantro SDA'ere, se Joh.12:

Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en asenfole.16 Dette skjønte ikke hans disipler i førstningen; men da Jesus var blitt herliggjort, da kom de i hu at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. 17 Den hop som var i følge med ham, vidnet da at han hadde kalt Lasarus ut av graven og opvakt ham fra de døde; 18 derfor var det også folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegn. 19 Fariseerne sa da til hverandre: I ser at I intet utretter; se, all verden løper efter ham! 20 Men der var nogen grekere blandt dem som pleide å dra op for å tilbede på høitiden; 21 Disse gikk da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre! vi vil gjerne se Jesus. 22 Filip kommer og sier det til Andreas; Andreas og Filip kommer og sier det til Jesus. 23 Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesønnen skal herliggjøres.

(Dette har noe med at hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Jesus oppstanden - men på dette tidspunktet (ved herliggjørelsen) er han stått opp) Hvem var Sions datter?

 

Kommentar #153

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det har vi vel allerede konkludret med Roger. Håpet er jo at han skal forstå hva vi sier, men det ser mørkt ut...

Hei Tore

 

 

Like freidig som vanlig, om mørket i oss er lys hvor dypt blir da ikke mørket i oss. når man tror man kjenner sannheten i lyset. så kjenner man ikke igjen lysets engel som skinner i mørket. Når en blind veileder en blind da vil begge falle i grøften. blinde veileder ble noen kalt på Jesus tid. men vi ser dem også i dag. så man trenger ikke å lete lenge.

 

mvh

Rune

Kommentar #154

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

1) Hva vil det si å være i kjødet?

Hei Tore

 

 

Han er Ordet som ble kjød: Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Når vi lever i kjødet etter omvendelsen så lever vi i vår syndige natur,og ikke i ånden slik gud vil vi skal gjøre, for å behage Ham.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #155

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Like freidig som vanlig, om mørket i oss er lys hvor dypt blir da ikke mørket i oss. når man tror man kjenner sannheten i lyset. så kjenner man ikke igjen lysets engel som skinner i mørket. Når en blind veileder en blind da vil begge falle i grøften. blinde veileder ble noen kalt på Jesus tid. men vi ser dem også i dag. så

Ja, like frekk og freidig som vanlig. Jeg er frekk nok til å stille deg spørsmål også, spørsmål som du er frekk nok til ikke å svare på, men som du omgår med svada og ting som ikke henger sammen med spørsmålene. Om du ikke kan, eller ikke vil svare er meg det er revnende likegyldig, det er faktisk bedre at du ikke svarer enn å komme med svar som er helt i tåka, og som dreier seg om helt andre ting enn det som jeg etterspør - det er bare avsporinger og forsøk på å ødelegge tråden. Allerede i kommentar 4 i denne tråden stiller jeg deg tre spørsmål som du fortsatt ikke har besvart, i stedet for surrer du i vei med ting som ikke henger sammen. Jeg trodde du var en som ville diskutere på en seriøs måte, men der tok jeg feil.

Kommentar #156

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Å leve i kjødet er å leve i synden.

Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise oss om synden.så vi vender om il å tro på vår frelser Jesus Kristus. vår talsmann har mange oppgaver. Vi blir åpenbart i skriftene ved den Hellige Ånd Han pirker i vår sammvittighet,gir oss nådegaver slik Han vil.

Du skal lytte til den Hellige Ånd Han kan lære oss alt hvis man er lydør og lydige.

Joh 16:8-15
8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.

Problemet er at du ikke skriver mye. Du kopierer bibelvers. Det forteller ikke ikke annet enn at du kan kopiere bibelvers.

Du sier at å leve i kjødet er å leve i synden. Det er positivt feil. Det er ikke feil fordi JEG sier det, men fordi den greske betydningen for ordet kjød, som er sarx, sier det.

Sarx kan bety rått kjøtt fra slaktedyr. Men ordet har ikke denne betydningen når det er snakk om mennesker. Da betyr ordet syndig kjøds lignelse, dvs. syndig tilbøyelighet. Man bærer muligheten i seg til å synde, og vil kunne synde hvis fristelsen blir for stor. I din betydning betyr det arvesynd, en tilstand som ikke eksisterer i Bibelen.

Det du sier om Åndens oppgave er faktisk rett. Det er noe om anvendelsen av dette som ikke stemmer. For hvis det var slik at Ånden skal overbevise oss om synd og om hele sannheten, så er det jo ikke en mulighet at Han skulle kunne prøve å overbevise oss noe galt om loven. Er du enig?

Du sa i et av de siste innleggene dine at man som omvendt ikke kan synde fordi syndere ikke kan være rettferdige for Gud. Jeg er sikker på at du er enig i at man da ikke kan vanære foreldrene, hore, stjele, drepe, begjære, tilbe andre guder, misbruke Guds navn og tilbe avgudsbilder. Har jeg glemt noe nå? Jo, jeg glemte sabbaten, men den skal sikkert ikke holdes i dine øyne. Ånden kan ikke overbevise deg om å holde sabbaten, kan Han vel?

Kommentar #157

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

besvart, i stedet for surrer du i vei med ting som ikke henger sammen. Jeg trodde du var en som ville diskutere på en seriøs måte, men der tok jeg feil.

Hei Tor

 

 

Hvis du leser det jeg har skrevet så er det svar nok. men jeg stilte deg også noen spørsmål, som du kunne velge og svare på, og svarte du på disse så skulle jeg svare på dine, men den delen vil du ikke se. du ser bare til din egn fordel du Tore.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #158

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

@ Rune Staven

Publisert over 8 år siden

Du sier: #Hvis du leser det jeg har skrevet så er det svar nok. men jeg stilte deg også noen spørsmål, som du kunne velge og svare på, og svarte du på disse så skulle jeg svare på dine, men den delen vil du ikke se. du ser bare til din egn fordel du Tore.#

 

Nå er du på et nivå jeg ikke ønsker å være så jeg avstår fra å svare på dette tøvet.

Kommentar #159

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Problemet er at du ikke skriver mye. Du kopierer bibelvers. Det forteller ikke ikke annet enn at du kan kopiere bibelvers.

Du sier at å leve i kjødet er å leve i synden. Det er positivt feil. Det er ikke feil fordi JEG sier det, men fordi den greske betydningen for ordet kjød, som er sarx, sier det.

Sarx kan bety rått kjøtt fra slaktedyr. Men

Hei Roger

 

 

Du vet like godt som meg at jeg ikke vil ta meg tid til å skrive av bibelversene , når jeg kan kopiere disse. Det samme gjør jo også du, så ikke kom med unskyldninger i forhold til å finne feil i min lære.  Mye av det jeg skriver er referert i fra Guds ord. Jeg drikker av det levende vann, og det fyller mitt hjerte med sannhet. Det å leve i kjødet gir ingen frukt i vårt liv, Det bærer lovens Forbannelse  i seg. Jesu tok seg av lovens forbannelse. slik at vi kunne leve syndefri ånden. og ikke lengere leve i kjødet. men noen har vendt seg bort fra kristi lære, og de lever i kjødets lyster og gjerninger.det samme er det med de ufrelste som ikke har lært å kjenne Gud, ved å Tro på Ham. så kjødets gjerninger er fornbundet med den syndige adferd.

 

Jeg lar den Hellige Ånd lede meg i det som er sant, og jeg har ikke blitt ledet inn i å holde sabbaten, helligt. jeg lever i den frihet Kristus har gitt oss ved sabbaten. ikke som tvunget sabbat men som den frihet Han har gitt oss ved å holde en Hellig Dag For Gud. i vår Tros handling.

Hadde jeg levd i synd så måtte den Hellige ånd ha åpenbart for meg om at jeg var på en synders vei begrunn av sabbaten. så ve tro er vi rettferdigjort i den frihet Kristus har gitt oss, ingen fordømmelse er det å leve i Ham.

 

MVH

rune

Kommentar #160

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Nå er du på et nivå jeg ikke ønsker å være så jeg avstår fra å svare på dette tøvet.

Hei Tore

 

 

Det er opp til deg om du ønsker svar.

 

 

Guds fred

 

mvh

rune

Kommentar #161

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du vet like godt som meg at jeg ikke vil ta meg tid til å skrive av bibelversene , når jeg kan kopiere disse. Det samme gjør jo også du, så ikke kom med unskyldninger i forhold til å finne feil i min lære.

Selvfølgelig skriver du ikke bibelversene. Du kopierer dem. Du kopierer nesten hele kapitler, uten å forklare hva i disse vesene du har lagt vekt på i din forståelse av dem. Å lime inn et helt kapittel av romerbrever krever ei hel bok av forklaringer, ikke en setning eller to. Det meste av kapitlene som du limte inn fra romerbrevet sier meg noe helt annet enn det du fikk ut av dem. Det skyldes at du bommer på betydningen av sarx (kjød). Du skjønner, Jesus kom i sarx, og Han syndet ikke en eneste gang. Din og min frelse avhenger 100 prosent av at Jesus kom i kjød. Vi er AV kjød, men vi må ikke være I kjød.

Når du sier at du ikke er forpliktet av sabbaten, lever du ikke i Kristus, slik du hevder. Jesus var veldig nøye på at Han selv holdt sabbaten. Hvis du hadde levd i Kristus, hadde du gjort det samme som Jesus, i RESPEKT.

1 Pet 2,20-24 For hvad ros er det om I er tålmodige når I synder og får straff for det? Men om I er tålmodige når I gjør det gode og allikevel må lide, da finner dette nåde hos Gud. 21 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, 22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, 23 han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig; 24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

Legger du merke til hva Peter sier? Hvis vi synder i dette livet og får straff for det, så har vi ingen ros av Gud selv om vi lider tålmodig uten å klage. Men hvis vi ikke synder og likevel får straff, DA får man nåde hos Gud. Jesus er vårt eksempel her. Han led på korset uten å ha gjort noe galt. Han klaget ikke på straffen en eneste gang. Derfor fikk Han nåde hos Faderen. Så kan du lese slutten. Jesus bar våre synder på korset, ikke for at vi skulle få lov til å synde, men for at vi skulle dø FRA VÅRE SYNDER og deretter leve FOR RETTFEDIGHETEN. De små ordene er mye viktigere enn de store.

Kommentar #162

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig skriver du ikke bibelversene. Du kopierer dem. Du kopierer nesten hele kapitler, uten å forklare hva i disse vesene du har lagt vekt på i din forståelse av dem. Å lime inn et helt kapittel av romerbrever krever ei hel bok av forklaringer, ikke en setning eller to. Det meste av kapitlene som du limte inn fra romerbrevet sier meg noe helt annet enn det du fikk ut av dem. Det skyldes at du bommer på betydningen av sarx (kjød). Du skjønner, Jesus kom i sarx, og Han syndet ikke en eneste gang. Din og min frelse avhenger 100 prosent

Hei Roger

 

 

Du avsløre ditt hjertes søken etter sannhet,Det ligger kun i ditt hode og ikke i hjertet. Du bruker hodet mer en ditt hjerte. og den kunnskap du formidler blir da ikke hel , fordi ditt hjerte er ikke med. lytt med hjerte lytt etter Røsten som setter deg fri i fra det som binder deg i fra gammel lærdom. bli ny i Kristus åpne ditt hjerte for den sanne og sunne lære. bare på den måten blir du virkelig fri. Får sønnen satt deg fri blir du virkelig fri.

 

Jeg bruker Guds ord til å formidle budskapet, når jeg leser guds ord, så kommer ord i mitt hjerte jeg formidler videre. men jeg vet at det enkle budskap er mat for dåren og ikke for de som tenker selv. slutt me å tenke selv bruk ditt hjerte, og det vil bli gitt deg frukter som bærer velsignelse i ditt liv Roger. vend om i fra det loviske som binder deg i fra lover og regler, du ser det ikke selv for lyset i deg har blitt enda mørkere. slik er det med ugresset som vokser sammen med veten. de vokser i samme åker, men de har blitt forblindet av løgneren som har satt ut den visdommens gift.

 

Hvi du leser det jeg har skrevt til deg en gang til så se du dt som er kopiert og det som er skrevet av meg. så vil du skjønne likheten i den sunne lære som formidles med språk som kan forståes for den enkle sjel.

 

Da Jesus døde og stod opp igjen ble vi frie fra lovens frobannelse, vi døde med Ham. og sto opp i det nye livet i kristus. men den onde naturen i oss vil være med oss til basunen lyder. derfor er vi så avhenige av Blodet og nåden. for ellers hadde ingen ting vært muligt for oss.  derfo er bilde av tolleren viktig å forstå i sin helhet. vi er syndere, vi kan ikke bli noe annet en syndere. men vi lever ikke i synden lengere.vi har vendt oss bort fra det gamle livet, blodet er vår frihet til det nye livet. hvorfor ikke leve i den frihet Jesus har gitt oss, og dele det fantastiske budskapet me flere som trenger omvendels fra sine syndige liv, både frelst og ufrelste.

 

Jesu led for oss slik vi skal ære Ham mmed og lide med Ham, vi er i strid og hvis du ikke merker den striden så må ditt hjerte bli mer våken på ordet, og ikke bare fyll ditt hode med forbuden kunnskap, fyll ditt hjerte med sunn lære fra det levende vannet Gud vil gi oss-

 

Tar med noe om de ti jomfruer

 

De ti jomfruer. Jesus sier det var ti jomfruer. jomfruer betyr uskyld, ren, helligt. ser du betydningen ?. Alle var i utgangs punktet frelst.Men bare fem hadde olje på sine lamper, lampene er tempelet Guds ord.Oljen er den Hellige Ånd. De fem uforstandige tok i mot ordet, de var de av de kornene som ble sådd  blant torne buskene eller på bakken, vites ikke men de tok i hvertfall i mot ordet og salvelsen. men de levde ikke i ånden men i i kjødet eller loven, Derfor levde de uten samfunn med Faderen i sin syndige liv. men de var kristne i navnet, men uten ånd og liv de brukte hodet i steden for hjertet. Da basunen lød,sov alle men de våknet, De forstandige som fremdeles hadde olje gikk inn i evigheten og de uforstandige sto utenfor, Jesus sa jeg kjenner ikke dere. selv om de viste godt hvem Han var. så denne lignelsen kan tolkes rett ut. såkornet vil vise seg om det ble plantet i rett jord eller ikke

Jesus sier du kan sammeligne Himmelriket. og da tenker jeg hvis man skal sammenligne denne lignelsen med Himmelriket, så er noen på vei til himmelen, men i utgangs punktet tror alle at de er på vei dit.Men de fem uforstandige som er kristen bare i navnet lever desverre i kjødet og loven forbannelse, og det kan godt tenkes at de tror det er lenge til Herren kommer igjen. så de gjør det som lyster deres onde natur. Derfor kan det forklares at alle i utgangs punktet er frelst.

Men når man ser nermere på lignelsen så kan alle i ugangs punktet tatt i mot den salvelsen i begynnelsen, litt olje når de motok Jesus, men så begynte de å vandre i feil lære, og ikke i den sunne lære i Kristus Som Jesu har lært oss å vandre i.

 

Jeg lever ikke etter bestemte dager, men gjør jeg det så gjør det for herren og ikke for sin egen del, og for samvittighetns skyld, daer det lettere og rose  seg selv.da blir man som fariseern. se på meg hvor flink jeg er.

 

Mange mister synet på til veien til himmelen,mange sovner, mange lever i en tro på at sannheten bor i dem.mane lever som ugreset, og tror man er veten.

De ord jeg har talt no har jeg talt a hjertet, jeg ønsker inderligt og med et oppriktig hjerte at den sannhet Gud har lagt ned i oss aldri må bli borte fra denne verden. vi må ha røster som roper ut sannheten on friheten Jesus kom med, han kom ikke for de friske men de syke.

 

mvh

Rune

Kommentar #163

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Til Roger Aak

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Du skjønner, Jesus kom i sarx, og Han syndet ikke en eneste gang. Din og min frelse avhenger 100 prosent

Heisann Roger!

Så selvsikker du er på at du har rett i forhold til ordet?

Du kjenner sikkert til hvor dette er hentet fra?

 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
          
    23  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
           og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.

Skjønner? Maria fikk beskjed om å gi sin sønn navnet Jesus, men gutten som ble født var ikke moden nok til å bli kalt "Gud frelser" som navnet Jesus betyr, derfor gav de ham navnet "Gud med oss" for han hadde ikke fått ånden enda - det skulle skje ved herligjørelsen på den dag han skulle omskjæres.
Luk.2.21: Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv.

Men åtte dager er veldig lang tid i Bibelen Roger, Salm.90.4: For tusen år er i dine øyne
som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.
Jeg kunne jo ha nevnt 2 Pet 3,8 , men det kun du jo se på selv - men du tror vel ikke på at Bibelen har rett før en får tilføyd noen kommentarer til teksten av ren oppfinnsomhet for å få tekstene til å passe med din overbevisning som synes feil ut fra Bibelens premisser…

Han syndet ikke en eneste gang sier du, men det er fordi du overser mesteparten av Bibelen, da Jesus sier tydelig ifra at alt som står skrevet om ham i Mose lov, i Salmene og alle profeten må oppfylles på ham (uansett om han blir kalt for Justus eller vintreet eller klippen, eller hvilket som helst annet navn som for eksempel Immanuel:

Det var kun en engel som kom til Maria og sa at hun skulle føde en sønn som hun skulle kalle Jesus, men det var Gud selv som skulle gi tegnet for hans fødsel: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.Rømme og honning skal han spise inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode.

Jeg tror du tar feil på dette punktet hvis du ser på Jesus i kjød (menneske/ sønn) , der finnes ogsp en masse andre eksempler hvis vi leser i skriftene Roger. Vintreets oppvekst står utførlig forklart hos Esek.17. også her er han beskrevet som synder i kjød. Hvis du også tar deg tid til å lese om Menneskesønnen (Jesus komme i kjød) kan du lese at han spiser og drikker, er tollere og synderes venn, og de sier om ham for en storeter. Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn.(Denne sekvensen kan også misforstås, da Jesus alltid brydde seg om de svake i samfunnet. Men der er flere ting ved menneskesønnen som du ikke finner hos Jesus, som sier at han ikke dømmer noen, men dere som er av kjødet dømmer, og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Her må det vel kunne sies at det er forskjell mellom menneskesønnen og Jesus? Har du gitt deg tid til å fundere noe over dette?

Jeg vet ikke om du får med deg alt dette selv om det kan være tungt stoff og fordøye, selv for en SDA’er, men du finner disse opplysningene gjengitt nokså stykkevis i Matt 11,19, Joh 8,15 , Joh 5,27.

Hvordan er det mulig at Jesus er syndfri, når han allikevel syndet? Han kunne vel ikke simpelthen bli hengt på et kors for at han skulle si! Jeg tilgir dere alle deres synder, det var min feil alt sammen som skapte dere slik i min Fars navn! – Nei han skulle vel ta på seg våre synder ved selv å bli en synder ved å bli hengt på et tre slik det står i bibelteksten? Apg.5.30: Våre fedres Gud oppvakte Jesus, som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham opphøyde Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Da avslutter jeg denne seansen med å si at Jesus syndet aldri i sitt nye navn, Jes.62.2: Og folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet, og du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne.

Kommentar #164

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Slettet

Publisert over 8 år siden
Kommentar #165

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Skapningen og skaperen

Publisert over 8 år siden

Jeg så innlegget ditt Roger Aak, du må ikke forlovede deg på tiden, den er det bare Gud som har kontroll over, jeg siterer fra 4.Esra 5.43-44: Jeg sa da: «Kunne du ikke ha skapt alle de menneskene som var, de som lever nå og de som kommer, under ett, slik at du kunne holde dom tidligere?»44 Han svarte: «Skapningen kan ikke bevege seg hurtigere enn Skaperen. Dessuten kan ikke verden romme alle skapte mennesker på samme tid.»

Kommentar #166

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

PS: Det vi håper på?

Publisert over 8 år siden

Det er nesten så jeg angrer på at jeg ikke lot overskriften stå som "du slette tid" ;-) - men fristelsen for at skaperens hastighet ikke er raskere enn skapningens eller omvendt, fristet meg mer som tittelering. Det stemmer vel ganske så bra med at vi mennesker ikke kan forhaste oss til å tro på mer enn vi kan håpe på?

Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen.17 Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp,18 og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» 19 «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20 Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21 Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. 22 Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, 23 men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24 Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»
    25 Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» 27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Jes.25.8: Han skal sluke døden for evig.
               Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.
               Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden.
               For Herren har talt.
          
            9 Den dagen skal de si:
               «Se, dette er vår Gud!
               Vi håpet på ham, og han frelste oss.
               Dette er Herren, vi håpet på ham.
               La oss juble og glede oss over hans frelse!»

Ja, den dagen den dagen - noen sier at den alt har vært, for de sier de er frelst og har sluttet å synde.

PS. Her er en link til begynnelsen om skapelsen av en usynlig virkelighetsoppfatning, som blir til en illusjon og synsbedrag. Skaperen er i gang - men skapningene må som regel vente
på resultatene.

Den såkalte transformasjonsbaserte anisotropiske kappa til SMART-gruppa (region 1 og region 2) dekker det gule objektet. For øyet som ser på høyre side blir lyset (blå linje) reflektert fra objektet, men det virker som (stiplalinje) at det blir reflektert fra underlaget.

Se skissen: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread203470/?next=40 

Kommentar #167

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Verd å gjentas:

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Du skjønner, Jesus kom i sarx, og Han syndet ikke en eneste gang. Din og min frelse avhenger 100 prosent

,100 prosent av at Jesus kom i kjød. Vi er AV kjød, men vi må ikke være I kjød.

Når du sier at du ikke er forpliktet av sabbaten, lever du ikke i Kristus, slik du hevder. Jesus var veldig nøye på at Han selv holdt sabbaten. Hvis du hadde levd i Kristus, hadde du gjort det samme som Jesus, i RESPEKT.

1 Pet 2,20-24 For hvad ros er det om I er tålmodige når I synder og får straff for det? Men om I er tålmodige når I gjør det gode og allikevel må lide, da finner dette nåde hos Gud. 21 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, 22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, 23 han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig; 24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

Legger du merke til hva Peter sier? Hvis vi synder i dette livet og får straff for det, så har vi ingen ros av Gud selv om vi lider tålmodig uten å klage. Men hvis vi ikke synder og likevel får straff, DA får man nåde hos Gud. Jesus er vårt eksempel her. Han led på korset uten å ha gjort noe galt. Han klaget ikke på straffen en eneste gang. Derfor fikk Han nåde hos Faderen. Så kan du lese slutten. Jesus bar våre synder på korset, ikke for at vi skulle få lov til å synde, men for at vi skulle dø FRA VÅRE SYNDER og deretter leve FOR RETTFEDIGHETEN. De små ordene er mye viktigere enn de store.

 

Sitert, Roger Aak

Kommentar #168

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Ved Kristi komme

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Legger du merke til hva Peter sier? Hvis vi synder i dette livet og får straff for det, så har vi ingen ros av Gud selv om vi lider tålmodig uten å klage. Men hvis vi ikke synder og likevel får straff, DA får man nåde hos Gud. Jesus er vårt eksempel her. Han led på korset uten å ha gjort noe galt. Han klaget ikke på straffen en eneste gang. Derfor fikk Han nåde hos Faderen. Så kan du lese slutten. Jesus bar våre synder på korset, ikke for at vi skulle få lov til å synde, men for at vi skulle dø FRA VÅRE SYNDER og deretter leve FOR RETTFEDIGHETEN. De små ordene er mye viktigere enn de store.

Helt enig med deg her Leif Gunnar, slik står det også skrevet hos 1.Kor.1.26:

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. 27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. 30 Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.

Å dø fra synden er noe vi alle gjør pga Adam, 1.Kor.15.22: for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme

 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere