Verner-Ronald Hansen

4

Sionismen - et oppgjør!

Publisert: 12. nov 2011

En forfatter fra Sunnmøre tar et oppgjør med kristensionismen, om hvordan de mer enn å tale om Jesu Kristi kjærlighet, traumatiserer barn og unge med sine velsignelser og forbannelser ovefor alle som ikke er enige med dem, og hvor redd han var dem med sine tordentaler om sion i barndommen.

"Mitt oppgjør med kristensionismen og farieseerne som ødela min barndom. I begynnelsen var Ordet. Det er forfatterens privilegium å søke å bidra til en bedre verden ved bruk av ordet."

"Om velsignelser og forbannelser for alle som ikke gjør akkurat som de sier. Skremmer livskiten av gamle damer så de åpner sin pung. - Fyller kollektbøssen, mer penger til israels 400 atomvåpen?"

"Forfatteren er av den mening at kristensionistene og de politiske sionistene i arbeiderpartiet etter krigen som skjenket Israel tungtvann fra Norge, kan få en tung bør å bære om Israel tyr til "The Samson Option".

Forfatteren sier:

"Jeg måtte dra til den ultimate åndelige utpost, i fotsporene til Gallileeren, langt ut i sjelens mørke natt, til ens personlige Golgata for å finne svarene.

Og kom tilbake med følgende budskap; Elsk hverandre, alle, ingen ekskludert, ingen prioritert. Det er det viktigste vi gjør, og ingenting annet spiller noen rolle.

Om ikke menneskeheten unisont begynner å innrømme sine synder, og rette dem opp, og lar sine stemmer bli hørt- la dem stige mot Himmelen i et samstemt taust kor, som et uttrykk for sine aspirasjoner som gir uttrykk for deres personlige viljer, hvis skaper denne verden, og i et unisont rop om tilgivelse og frelse fra åndelige rikers allmakt, lar sine stemmer basert på sine etiske valg bli hørt, så er denne verden tapt da er den doomed. Garantert.

"Hva skjer med barn som hele livet blir fortalt at de er utvalgt uten den fornødne åndelige utvikling, spesielt av kjærlighetsevnen? - De vil før eller siden bli bortskjemte monstre....som alltid må ha sin vilje. Verden har skapt sin demise.

Løgnen skapte den. Intet godt samfunn kan skapes på løgner og bedrag, bare åpenhet, sannhet og kjærlighet."

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/Israel-verden-har-skapt-sin-demise/

Hva skal vi si? Har forfatteren et poeng?

Bare noen tanker som jeg syntes kunne være verdt å grunne på, ikke minst ved at dette faktisk handler om sin egen og sin nestes frelse - verken mer eller mindre

Mvh

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Linken er

Publisert nesten 9 år siden

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/israel-verden-har-skapt-sin-demise/

Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Overskriften er missvisende!

Publisert nesten 9 år siden

Å sette likhetstegn mellom "kristensionismen", altså en kristen teologisk tolkning av Bibelens landløfter og sionisme som sådan blir feil, rett og slett.

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ser av lenken du viser til at det er antisemitten og konspirasjonsteoretikeren Jarle Johansen som er på ferde igjen....

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

HEI Verner

 

 

vi vet hva skriftene sier om Guds løfter til israel. og de som ikke velsigner Guds løfter til israle skal være forbannet, Viktig å ite sannhten i dette, og nyhets speilet er ikke en kilde man kan stole på, mye okkult og new eage historie bak konsperiasjonteoriene på denne siden. så jeg ville ikke sat min lit til dette. søk guds ord slik det er skrevet.

 

 

 Gå inn i historien på et dypere plan så vil man se den rest som skal bli frelst, ved Guds løfter. Det er faktisk en del jøder som har tatt i mot Jesus som sin frelser.

 

mvh

Rune

Kommentar #5

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Rune

Publisert nesten 9 år siden

Den sanne kirke, ikke bygget med menneskehender, over hele jordens krets er det sanne Israel.

Det er ikke den som er omskåret på kjødet, men den som er omskåret på hjertet ved Ånden som er jøde.

De som i dag sier de er jøder, men under sterk tvil er det, tilhører ikke Guds sanne menighet av troende.

Hvis en leser skriften om de ord som sier at den som velsigner...osv, handler dette om det gamle testamente den tiden Gud brukte Israel som sitt redskap for vår frelse.

Israel er ikke nødvendigvis landet Israel, men folket. Det er de som betegnes som Israel, selv om landet også hadde navnet Israel

Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke den som er omskåret på kjødet, men den som er omskåret på hjertet ved Ånden som er jøde.

Bibelen klarer altså å ha to parallelle "tanker" om dette, men mange kristne nekter å ha de to "tankene" i hodet samtidig. Vil man ikke det så er man jo fri til det. Det er lett å slå ihjel bibelvers med bibelvers. Noen tror til og med at denne øvelsen er å tolke skrift med skrift. Men Bibelen blir mindre for hvert skriftsted man tolker bort.

Kommentar #7

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Arild

Publisert nesten 9 år siden

To tanker i hodet samtidig?

Niet, for meg blir det bare krøll : ) Holder med å tenke på en ting i gangen for meg...

Har hørt for mange år siden at kvinner er bedre til å gjøre to ting samtidig enn menn. Men å ha to tanker(eller gjerne flere) samtidig skaper hjernestress.Tror ikke mange klarer den kunsten, foruten kristensionister da. Og den nådegaven må de nødvendigvis ha

Et tips: Det går faktisk et skille mellom den gamle og den nye pakt, alt ble nytt ved Jesus Kristus. Det gamle opphørte, og Israels land og folk fikk sin endelige  dommedag ved Jerusalems fall da romerne ødela byen, slik vi ser Lukas(var det vel) slår sammen Jerusalems fall med verdens ende. Denne liknelse av Jesus viser oss at deres oppgave var fullfendt, og fikentreet skulle aldri i evigheten mer bære frukt, sier Jesus. Det skulle aldri mer ha en Guddommelig funksjon hva angår frelsen.

Men ser at dere ikke tror frelserens egne ord

Kommentar #8

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Isak

Publisert nesten 9 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Å sette likhetstegn mellom

For meg går det under ett og det samme, om jeg velger å kalle overskriften "Sionismen" eller "kristensionismen". 

I tillegg, Isak, jeg antar at du  har evangelisk innsikt også når du til stadighet er med i slike debatter som omhandler kristensionismen?  Det burde være et mistekrav. Hvis denne biten mangler, bør en kanskje la slike debatter ligge hvis en ikke forstår overgangen fra den gamle pakt til den  nye? Men Paulus' ord  får sin stadfestelse i det du som jøde skriver; at evangeliet skulle vekke nidkjærheten hos jødene når hedningene overtok det jødene ikke klarte, nemlig å overta deres funksjon ved troen på Jesus Kristus. For i dette stykket er det Den Hellige Ånd som inngyter troen og som gir de frukter Bibelen skriver om både i det gamle og det nye testamente. De gamle profeter og konger trodde også på den kommende Messias.

Men for å fatte dette bør du ikke høre på kristensionistene, for de vil bare prate deg etter munnen siden du er en av "de utvalgte", og derav sannsynlig kommer til å la deg fortsette å bli i mørket

Kommentar #9

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Definisjoner

Publisert nesten 9 år siden

Både jøder og kristne jobber for de samme herrer, selv om de aller fleste av dem ikke er klar over det. Det er de samme herrer som har lært de opp til å tolke Bibelen. Disse herrer kler seg gjerne  ut som jøder hvis det tjener deres sak og benytter seg gjerne av de samme skikkene.

Disse herrer tjener Mammon og higer etter verdensherrdømme alla det Hitler drømte om og forsøkte å få. Men han mislyktes som planlagt.

Sionister - tjenere for Rothschild

Kristensionister - tjenere for Rothschild, med den forskjell at de har en kristen merkelapp

Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Men ser at dere ikke tror frelserens egne ord

Begge tanker finnes i NT.

Kommentar #11

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Arild

Publisert nesten 9 år siden

Mener du tanker om at Israel skulle gjennopprettes i nuværende tid som et frelsesredskap igjen, altså Israels land og folk i dag er en nøkkel til frelsen i Jesus kristus?

Hvis så, og som jeg har lest kristensionister mene, så er det grunnleggende feiltolking.

det sies at er en ting feil, blir alt feil. Og jeg er enig i den forståelsen

Kommentar #12

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

som et frelsesredskap igjen, altså Israels land og folk i dag er en nøkkel til frelsen i Jesus kristus?

Det du der kommer med virker være en karikatur av det som menes. Når man har et vrangbilde av det man angriper, så blir debatten en skindebatt hvor man "sloss" mot noe som i hovedprinsipp ikke finnes.

- - - - -

Man kan tolke det som man vil: men virkeligheten er (også helt uten bibeltolkninger eller kjennskap til Bibelen eller kristen tro) at jødene er de fremste i å legge tilrette for masseevangelisasjon gjennom de teknologiske mulighetene de skaper.

Intel og/eller scriptspråk bruker du hver gang du surfer på nett. Dette er også det som nå gir bibelen til alle og sprer evangeliet til alle. Jødene har den mest sentrale rolle i dette. Slik er dagens virkelighet også om man ignorerer Bibelen og kristen tro.

Så er da spørsmålet: Er dette oppfyllelsen av bibelske profetier?

Uavhengig av om svaret er "ja" eller "nei", så har jødene altså en hovedrolle i det historiske faktum at alle folk nås med evangeliet i løpet av de neste 15-20 år.

Det har selvsagt ikke noe med jødenes motiver eller kristnes motiver og tro å gjøre. Det er bare et historisk faktum.

Er det Gud som står bak?

Er det tilfeldighet?

Vil du skylde på Djevelen?

Er det skjebnen?

Virkeligheten er det i vert fall.

Jødene gir oss det som gir verdensevangelisasjonen den største muligheter noen gang. Kan det skyldes at Gud fremdeles har gitt de et mandat for å spre Ordet og selv sørger for at det skjer ved hjelp av kristne? I overenstemmelse med Bibelen. Eller kanskje det er en feil i Guds plan at det er blitt slik? Vår Herre har kanskje mistet kontrollen? Og så har Djevelen begynt å legge til rette for verdensevangelisasjon? :)

Kommentar #13

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Arild

Publisert nesten 9 år siden

Ytre sett kan det være mange "beviser" en kan hente fram og bruke om at det er noe spesielt med landet Israel. Og jeg kan være enig i det til en viss grad.  Men hvis en skal følge tankegangen videre, kan en stille spørsmål ved slike ting også. For det første bruker Israelske forskere amerikansk teknologi og kompetanse på mange områder, også finansfolk fra USA har investert i Israel, både av politiske - , økonomiske - , og kanskje religiøse hensyn.

I tillegg får Israel inn enorme summer fra USA årlig for å i det hele tatt kunne eksistere.

For rundt et år siden såg jeg på Visjon Norge, tror jeg det var, der de propaganderte fram hvor stor del av landet som var blitt fruktbar etter at jødene kom dit, og hvor godt utbygd vanningssystemet var blitt. Godt det. Men hvis en sammenlikner dem med et land som Libya f.eks. som er mange ganger større enn Israel og har omtrent de samme klimatiske forhold, og uten en krone i støtte fra USA,  ser en at de ikke ligger bak Israel i dette, faktisk mye lengre fram enn Israel på dette området, også ved at de har mye større områder som må ha en moderne infrastruktur og komlisert vanningssystem og kompetanse for beplanting enn det Israel har.

Hvis en ser bak slike ting og stiller logiske og kritiske spørsmål ved de ytre ting, behøver det ikke kalles mirakler på noen måte og at Gud på en særegen måte står bak, selv om Gud står bak alt som skjer, også i Israel til det beste for land og folk. for det trenger nødvendigvis ikke være mirakler til stede for at det du sier skjer i Israel, spesielt når en tenker på at det meste Israel foretar seg er hentet fra - og investert av Amerikanerne. Også det at de beste folkene i Israel gis gode vilkår for å studere ved de beste universiteter i USA bidrar også en del

Kommentar #14

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

I tillegg

Publisert nesten 9 år siden

kan det være greit å ta med at nå leder Israel 1-0 over Libya hva angår vanningsteknologi. Dette ved at det sannsyligvis var de norske bombeflyene som herpet vanningssystemet i Libya dagen etter 22/7 på Utøya, og tidspunktet var ikke beleilig; for da hadde media nok med å skrive om det som skjedde her, og en grei avledningsmanøver slik at vi da ikke hadde tid til å bry oss om slike "bagateller".

Kanskje det sto "Made in Israel" på disse rakettene, for de produserer også "velsignede" farlige våpen også der.

Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

selv om Gud står bak alt som skjer,

Da er jo hele livet et mirakel...

Hvis Gud står bak alt som skjer, så er det altså hans idé at jødene skulle ha den plassen i verdensevangelisasjonen som de nå har fått.

Fikk han den idéen etter at Bibelen var ferdigskrevet, siden det ikke skal stå i Bibelen?

Kommentar #16

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Mirakel

Publisert nesten 9 år siden

Det er riktig Arild at livet er et mirakel, slik det er et mirakel at Gud tillater det onde å skje. Men en må gjøre forskjell på de ting som dere kaller mirakler og skjer i Israel. Dere mener det er ekstraordinære mirakler som skjer der,  noe ikke jeg finner det å være. Ja, til og med deler til PCen som produseres  er mirakler, selv om delene med fordel kunnet være produsert i et annet land. Da trengs det ikke noen spesielt god fantasi til å få andre ting som skjer der til å bli mirakler. En ubetydelig hendelse+ en forkynner med Hitlers talegaver, og en har tryllet fram store mirakler, eller skapt en illusjon; et bedrag. Mere trengs ikke. Enkelt, men virkningsfullt!

Jeg skrev at Gud står bak alt, men med den forskjell: jeg mener ikke at Gud står bak det onde som skjer, men Gud kan tillate det onde å skje, og Han holder ondskapen i sjakk og den får ikke gå lengre enn Han tillater.

Nå skal jeg komme med en bombe til sekulære her inne: Alt skjer til det beste for de troende, både det gode og det onde! Verden holdes bare oppe pga. de kristne, og når den siste troende er født eller kommet til tro, da har ikke Gud noen grunn lengre til å la dene tilværelse vedbli, og da kommer Han for å dømme levende og døde.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere