Anders Helge Myhren

275

Det økumeniske systemet

Publisert: 16. okt 2009

Hele dette systemet har merkelig vinkling av forkynnelsen og som vi bør holde oss unna.

Kort fortalt så arbeider dette systemet, sakte og sikkert med å sette Guds ord til side. Alle åndelige stridsspørsmål blir begravd, og man opphøyer de punkt som alle har felles. Når man velger å sette Guds ord i andre rekke, så vil dette føre til en tomhet som må fylles. Det tomrommet fyller man med menneskebud, livlig tilbedelse i kirkene, og mange ulike former for aktiviteter, alt fra drama og dans til Alpha kurs og menneskelig psykologi. Denne bevegelsen setter rett og slett skapningen først framfor Skaperen. .Det er mange som tror at problemet bare vil bli større framover fordi det er «manglende teologisk tyngde i ungdomsarbeidet». Dette er synspunkter som har blitt hevdet før, og som bør tas på fullt alvor.

Hva skjer når Guds ord blir borte? Da vil vi før eller senere få en kollaps i menigheten. — Årsaken til at vi kan få en kollaps er at mange evangeliske menigheter slutter å forkynne det som er selve fundamentet for vår tro. Pastorene liker ikke å fokusere på synd. Derfor får heller ikke korset og Jesu forsoning noen sentral plass i forkynnelsen. I stedet for å gi et budskap om tilgivelse, kommer de med et terapeutisk budskap der det fokuseres på det positive i mennesket.

Dette systemet er en stor maktfaktor både lokalt og nasjonalt. Dersom din menighet står utenfor det lokale økumeniske samarbeidet, må du regne med å bli motarbeidet. Denne enheten ser fin ut utenfra og verdens folk applauderer dette systemet, og avisene gir villig spalteplass. Men Guds rene ord har sluttet å fungere. Husk, hvem er elsket av Herren? Jo, de som følger Guds ord.

Vi må også huske, at Jesus vil at vi skal være HANS disipler og etterfølgere. Jesus har aldri sagt at han vil dele ære eller trone med noen. Det er kun Jesus som er den vi skal følge etter, ikke Paulus, ikke Martin Luther, ikke paven osv.

Menigheten Evangeliekirken, som jeg er leder for, har fått lide for dette økumeniske systemet, da det ikke lenger finnes plass til mine andakter i avisen Agderposten under "Til ettertanke," Begrunnelsen er i følge lederen,  "at å skrive om bibelens lære passer ikke inn." Det er altså andre tanker som skal inn der. Så i mai måned -09 sto mine andakter for tur, men da var det  en annen person som fylte andaktsspalten. Dette er et meget godt eksempel som viser den økumeniske tankegangen. Jeg kan i den forbindelse nevne, at jeg har fått 6 henvendelser med takk for mine tidligere andakter og 1 henvendelse angående et spørsmål, som jeg besvarte, og ellers ingen negative reaksjoner. Alle andaktene kan du lese på nettstedet vårt, både de som har vært i avisen og de som står for tur.

Det finnes heldigvis en annen sterk bevegelse i dag, og den står på ordets faste grunn:

Grunnleggende lærer:

Vi leser i ap.gj. 2:42: "Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." Vi kan spørre: Hva er apostlenes lære, og som også er vår lære?

Jo, det kan vi lese i heb. 6:2: "Idet vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå videre til det fullkomne. Og ikke igjen legge grunnvollen med OMVENDELSE fra døde gjerninger og TRO på Gud, med lære om DÅP, om HÅNDSPÅLEGGELSE, de dødes OPPSTANDELSE og om evig DOM."

Vi kristne er pliktige til å sette oss inn i disse 6 læresøylene og gi dem videre til andre, som Jesus befalte sine disipler i misjonsbefalingen:" Matt.28:18: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holdealt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende!

Dersom du vil kurse deg i bibelens lære, så anbefaler vi deg boken av Derek Prince: "Grunnvollen for kristen livsstil" Den kan du få kjøpt av oss.

Hva er evangeliet:  Bibellærer Derek Prince har 4 punkter og han skriver :

Evangeliets 4 grunnleggende fakta:

Kristus ble gitt av Gud Fader for å lide døden for syndene våre.

Kristus ble begravet.

Gud reiste Ham opp fra de døde på den tredje dag.

Vi mottar rettferdighet fra Gud ved å tro disse fakta

Når det gjelder læren om helvete, så er det nok og sitere Jesus i Matteus 25 vers 46: "Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv."

Frelsesbønnen:

For å få bli rettferdig for Gud må det til en omvendelse, og da er det rett å lese frelsesbønnen, som er slik:

Herre Jesus Kristus,

jeg tror at du døde for syndene mine,

at du ble begravet

og at du stod opp igjen den tredje dagen.

Jeg omvender meg fra syndene mine

og kommer til deg for å få nåde og tilgivelse.

I tro på løftet du har gitt,

tar jeg personlig imot deg som min Frelser

og bekjenner deg som min Herre.

Kom inn i hjertet mitt,

gi meg evig liv

og gjør meg til et Guds barn.

Amen!

Dersom leseren bad oppriktig denne bønnen, så er vedkommende frelst.. Gå så og bekjenn troen din til noen du kjenner.

"Den som tror og blir døpt skal bli frelst,"

 står det i bibelen.  Da må du gjøre det som  det står! 

www.evangeliekirken-arendal.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Det økumeniske systemet

Publisert rundt 11 år siden
16.10.09 kl. 18:54 skrev Anders Helge Myhren:  Husk, hvem er elsket av Herren? Jo, de som følger Guds ord.

---

Ååååååååå, sier du det.

Jeg som trodde Herren elsket alle....  men Myhren vet best.  Amen.

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Beviset

Publisert rundt 11 år siden

Det er bestandig hyggelig når du Frode Meland kommenterer mine innlegg, og denne gangen lo jeg litt også.  Men nå skal du få et skriftsted på det du kommenterte og litt forklaring:

BevisetHva er beviset på at du og jeg er en kristen?Jo, svaret finner vi i Joh. 14:23: ” Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.”  Forståelsen av dette skriftstedet er: ”Da holder han mitt ord.”  Den store forskjellen på en sann troende og denne verden er at den troende holder fast på Guds ord.  Det er prøven på din og min kjærlighet til Gud.Husk, at din innstilling til Guds ord er din innstilling til Gud.  Du elsker ikke Gud mer enn du elsker Hans ord.  Vil du vite hvor mye Gud betyr for deg?  Spør deg selv.  Hvor mye betyr Guds ord for meg?Her ser vi også at Jesus bruker ordet, vi.”Vi skal komme.”  Altså, både Gud Fader og Jesus, Sønnen, kommer og tar bolig i deg og meg.  Fantastisk! 
Kommentar #3

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

...

Publisert rundt 11 år siden

Hvordan har det seg at Jesus aldri refset synderne? Man leser ikke noen steder at han holdt moralprekener eller "huffet" seg over synden. Allikevel så påtar kristne seg det "ansvaret", framfor å forkynne at oppdraget ble fullført. Vår skyld er betalt :)

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: ...

Publisert rundt 11 år siden
16.10.09 kl. 22:08 skrev Linda Greve:

Hvordan har det seg at Jesus aldri refset synderne? Man leser ikke noen steder at han holdt moralprekener eller "huffet" seg over synden. Allikevel så påtar kristne seg det "ansvaret", framfor å forkynne at oppdraget ble fullført. Vår skyld er betalt :)

Nå er det så mange andre som har tatt på seg den jobben.  Og som det refses!!!!  Alt fra de ugudelige rødgrønne partiene til det norske bispekollegiet.   Myhren & Co har mer enn nok å gjøre fremover!

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Beviset

Publisert rundt 11 år siden
16.10.09 kl. 20:59 skrev Anders Helge Myhren:

Det er bestandig hyggelig når du Frode Meland kommenterer mine innlegg, og denne gangen lo jeg litt også.  Men nå skal du få et skriftsted på det du kommenterte og litt forklaring:

BevisetHva er beviset på at du og jeg er en kristen?Jo, svaret finner vi i Joh. 14:23: ” Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.”  Forståelsen av dette skriftstedet er: ”Da holder han mitt ord.”  Den store forskjellen på en sann troende og denne verden er at den troende holder fast på Guds ord.  Det er prøven på din og min kjærlighet til Gud.Husk, at din innstilling til Guds ord er din innstilling til Gud.  Du elsker ikke Gud mer enn du elsker Hans ord.  Vil du vite hvor mye Gud betyr for deg?  Spør deg selv.  Hvor mye betyr Guds ord for meg?Her ser vi også at Jesus bruker ordet, vi.”Vi skal komme.”  Altså, både Gud Fader og Jesus, Sønnen, kommer og tar bolig i deg og meg.  Fantastisk! 

----

Det er nettopp denne pre-middelalderske formen for tro jeg ikke kan akseptere.  Du baserer Skaperen av universets mening om hva et lite kryp på en bitteliten klode skal gjøre og ikke gjøre, på skriblerier du har funnet i noen gamle papirruller.  Og nå leser du at de eneste Gud elsker, er de som tror blindt på disse skribleriene.

Du skal få ha din tro i fred for meg, Myhren.  Enhver er salig i sin tro...

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kommentar

Publisert rundt 11 år siden

Jeg skjønner jo at undertegnede og flere med meg er i mindretall her i debatt-forumet.  Men derfor er det ekstra viktig at vi som står på Guds ord er våkne. 

Linda Greve skrev:

Hvordan har det seg at Jesus aldri refset synderne? Man leser ikke noen steder at han holdt moralprekener eller "huffet" seg over synden. Allikevel så påtar kristne seg det "ansvaret", framfor å forkynne at oppdraget ble fullført. Vår skyld er betalt :) Sitat slutt.

Jesus bergpreken er en preken med klar tale til syndere og rettferdige.  Jesus sa også:"Gå bort og synd ikke mere."  Jesus døde for alle syndere i hele verden, og det var nettopp for synden Han gjorde dette.  Det var vel ingen som var mere bevisst på synden i menneskene enn nettopp Jesus.  Jesus selv var jo syndefri, ren og rettferdig.  Det blir vi også når vi lar Jesus ta bort synden vår.

Så til Frode Meland som skrev:

Du skal få ha din tro i fred for meg, Myhren.  Enhver er salig i sin tro...  Sitat slutt.

Da blir det så som så med saligheten!

Til Rolf Egil Pedersen som skrev:

Nå er det så mange andre som har tatt på seg den jobben.  Og som det refses!!!!  Alt fra de ugudelige rødgrønne partiene til det norske bispekollegiet.   Myhren & Co har mer enn nok å gjøre fremover! Sitat slutt.

Vi får si som Paulus:"Kom å hjelp oss!"

Kommentar #7

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Kommentar

Publisert rundt 11 år siden
17.10.09 kl. 09:13 skrev Anders Helge Myhren:

Jeg skjønner jo at undertegnede og flere med meg er i mindretall her i debatt-forumet.  Men derfor er det ekstra viktig at vi som står på Guds ord er våkne. 

Vel, nå er også jeg av den oppfatningen at jeg i det store og hele står på Guds ord.  Men muligens mener myhren at han alene har retten til å bedømme det.

Forresten Myhren:  Det går an å tenke to tanker samtidig.  Også for oss menn.

Kommentar #8

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

DET ØKUMENISKE SYSTEMET

Publisert nesten 11 år siden

Du har helt rett Anders Helge Myhren når du sier at en økumenisk samarbeid strider mot Guds ord. Men det er det som kommer til å skje mye bortover etter hvert. Jesus sa: Tro ikke Jeg har kommet for å bringe fred på jorden, Jeg har ikke kommet for å bringe fred, men med et sverd. Dette har med ordet å gjøre, sannheten. De som holder Guds ord og elsker Han av hele sitt hjerte skal stå i mot dem som lærer menneskebud, eller vi skal ikke bøye oss da. Vi må stå fast på det Gud har gitt oss og allerede nå er det mye som er i ferd med å skje.  Vanskelige tider vil komme og de som holder fast på Guds ord vil få motgang av mange av de som kaller seg Guds folk. Og disse tror de gjør Guds vilje når de forfølger og dreper de sanne troende.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere