Knut Vidar Paulsen

184    93

Kulturbyen og horisontene

Sandefjordsfjorden har en 6000 år lang tradisjon med fangstbøndene. De eldste artefakter etter fangstbønder ble påvist på Auve på Vesterøya under de arkeologiske utgravningene på begynnelsen av 1980-tallet. I Hvalfangstmuseet er det utstilt et bilde av en niseknokkel fra Auve. De siste fangstbøndene i distriktet innstilte sin virksomhet i forbindelse med den industrielle hvalfangst slutt i 1960 årene.

Publisert: 9. nov 2011 / 1195 visninger.

Forfatterinnen Karin Bang har levende fortalt om den moderne hvalfangsts begynnelse og gitt et glimt inn Sandefjords småbymiljø gjennom bøkene: Havet ble blod, og Jutøy. Forfatterinnen Lillian Wirak Skow tegner også et godt bilde av det eldre bymiljøet i boken: Størst av alt. 

*

På lokaliteten Nordmyra på Huseby lå det tidligere et lite gravfelt inntil det gamle veifaret som førte ut over Vesterøya. I forbindelse med opparbeidelsen av Vesterøyas idrettsanlegg ble det foretatt en arkeologisk utgravning i 1979. Gravfeltet fra vikingetid besto av 3 gravhauger. De to runde haugene hadde vært besøkt av gravrøvere tidligere eller skattegravere som hadde ødelagt og fjernet spor etter graver og gravgods.

Den tredje haugen var skipsformet og omgitt av en kjede av stein. Opprinnelig har haugen sett ut som en kvelvd båt, ca. 14 meter lang og 1 meter høy. Om innholdet i haugen kan en lese i arkeolog Per Haavaldsens artikkel: Et gravfelt fra Vikingetid på Huseby i Kulturminner, utgitt av Sandar Historielag våren 1983.

På grunn av haugens sjeldne form, ble den senere restaurert og flyttet nærmere klubblokalet på idrettsanlegget. Etter anleggelsen av nytt kunstgress på Vesterøyas idrettsanlegg er gravminnet fjernet. Det er et tap for kulturbyen Sandefjord. 

*

Sandefjord er en ung kulturby med vekstsmerter. I møte 23. oktober 1997 behandlet bystyret  «Byutvikling i Sandefjord». Asplan Viak AS forslag i 1999 til strategi for Byutvikling ga ikke klare, grundige og entydige føringer for kulturminnevernet og byens rådmann skrev den gang i innstillingen til bystyret:  «For å kunne ivareta Sandefjords identitet bør arbeidet videreføres slik at de mest bevaringsverdige bygningsmiljøene kan sikres gjennom en bevaringsplan. Bygningsmiljøene i Storgata, Torgata og Prinsens gate, og bykvartaler med bebyggelse oppført etter bybrannen vil være sentrale i bevaringsplanen. Gjeldende bevaringsplaner for Nybyen, Bjerggata og Grønli bør vurderes og ev. suppleres for å sikre de gamle trehusmiljøene mest mulig. En bevaringsplan vil også kunne gi føringer for ny bebyggelse m.h.t. byggevolum, byggehøyder og visuelt uttrykk slik at byens skala og ulik bebyggelsesstruktur ivaretas». 

Konsul Fredriks Høsts tegninger Sandefjord i 1840-50 åre gir oss et glimt inn i det gamle Sandefjord. Linaaegården eller Rådhusgata 10 en skipsrederbolig fra 1856 er en del av denne sammenhengen. Anlegget har senempirens noble trekk og ble reist i en tid da skipsrederi utkrystalliserte seg som egen profesjon og næring. Pakkhus og sjøboder hørte ikke lenger sammen med redernes hus. I stedet finner vi en urban bolig i to fulle etasjer med bryggerhus og vedskjul, fjøs og stall i bakgården. Anlegget inkluderte også en liten hage. Sammen med naboeiendommen unngikk Linaaegården de store bybrannene i 1900 og 1915. Fram til våre dager har de to eiendommene utgjort et tidstypisk og unikt gatebilde fra 1850-årene. 

Linaaegårdens verneverdier har vært erkjent i snart 40 år. Bygningene og miljøet ble nedtegnet i SEFRAK-registeret i 1977-78. Området inngikk i Strategi for byutvikling fra 1999, og miljøet er beskrevet i Sandefjord kommunes rådgivende Bevaringsplakat. Anlegget er også oppført i Riksantikvarens register over byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse. Linaaegården var dessuten skiltet som historisk bygning etter vedtak om skilting av bevaringsverdige bygninger.

Selvfølgelig ser det ille ut i dag. Alle eiendommer som har vært herjet av brann, gjør det. Avisbildene viser et utbrent loft, vinduer på vidt gap, knuste ruter og sot eller flammer som har slikket oppover fasaden. Likevel er ikke anlegget mer skadet enn at det lar seg reparere og fortsatt være en del av Sandefjords eldste byhistorie.

En vurdering utført av konsulentfirmaet Norsk Bygningsvern AS har kostnadsberegnet gjenoppbyggingen til vel sju millioner kroner. Fordi bygningen er fullverdiforsikret, kan arbeidet skje uten omkostninger for gårdeier.

Den 7. september gikk Hovedutvalget for plan og areal i Vestfold fylkeskommune med stemmene til Ap, Venstre, Kr.F og Sp inn for fredning av de to eiendommene i Rådhusgata. Den 18. oktober opphevet Riksantikvaren vedtaket. I dag ligger ansvaret hos Plan- og bygningsutvalget i Sandefjord eller Fylkesmannens i Vestfold.

Plan- og utbyggingsutvalg i Sandefjord bør holde fast ved intensjonene i Bystyrets vedtak fra 1999. Linaaegården er en historisk bygning selv om den nåværende eier har fjernet skiltet om en bevaringsverdig bygning.

I Håvamål heter det: «Sjeldan bautasteiner nær brauti stend, utan frendar dei fekk reist».

*

Etter bybrannene i Sandefjord er Jernbanealleen og Dronningens gate anlagt som to sentrale utsiktslinjer eller akser mot fjorden, der Skagerraks horisonter skimtes i det fjerne. I anbefaling til formannskapet fra 1999 til sak for bystyret het det i Rådmannens innstilling i punkt d):  «viktig siktelinjer langs bygater og mot Preståsen og Hjertnesskogen og karakteristiske byrom med fine proporsjoner».

I dag undrer mange seg over at Plan- og utbyggingsutvalg i Sandefjord ikke forholder seg til Bystyrets vedtak fra 1999 om siktelinjer når det gjelder utbyggingen av Park Hotel. Kulturbyen Sandefjord tåler neppe at den vestlige utsiktlinjen og aksen fra Dronningens gate til fjorden blir blokkert og at det åpne rommet i Badeparken blir mindre.

Etter av villaene i Hjertnespromenaden er falt presses Badeparken fra vest gjennom utbygging av Park Hotell, mens utbygningsplanene for Tivolitomta truer i Øst.

Sandefjord er i dag en av få norske byer der sentrum ligger tilbaketrukket med grøntarealer mot fjorden. Det er en natur- og kulturarv byen må verne om for å gi dette åpne rommet videre til kommende generasjoner. 

Det er forøvrig ikke så underlig at tidligere kultursjef i Sandefjord og tidligere sjef ved Den Norske Opera Bjørn Simensens ønsket å starte et internasjonalt sommerakademi for unge operatalent i Sandefjord. Det er mange som føler seg tiltrukket av det vakre og åpne landskapet i det gamle Skaun.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Asbjørn E. Lund kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
14 minutter siden / 5957 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
21 minutter siden / 3920 visninger
Anders Helge Myhren kommenterte på
Det evige livet og fortapelsen
37 minutter siden / 706 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 1 time siden / 3920 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Den uutryddelige synden
rundt 3 timer siden / 608 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 3 timer siden / 3920 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 3 timer siden / 5957 visninger
Roald Øye kommenterte på
Det er makt i de foldede hender.
rundt 4 timer siden / 1251 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 4 timer siden / 3920 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 4 timer siden / 3920 visninger
Rune Holt kommenterte på
Tjukke i huet som makrell
rundt 5 timer siden / 436 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
rundt 5 timer siden / 285 visninger
Les flere