Tor Martinsen

44

Guds rest i endetiden.

Skal du velge hvilket kirkesamfunn du vil tilhøre i endetiden må du se hva slags lære/doktriner de enkelte kirkene lærer, og sammenlikne dette med det som er beskrivelsen av Guds kirke i endetiden.

Publisert: 7. nov 2011

De av dere som vet jeg er adventist venter nå at jeg skal fortelle at jeg tror SDA er den sanne kirke, Guds restkirke i endetiden. Selvfølgelig gjør jeg det, ellers ville jeg ikke ha skrevet dette innlegget!

Det er tre kapitler i Åpenbaringsboken som forteller oss hvilken kirke det er som er Guds rest. Restkirken er de trofaste som ikke blander sannhet og løgn, de bryter ikke Guds ord, de flørter ikke med verden eller med det spirituelle Babylon, de setter ikke tradisjon over Guds ord men henter sin lære fra Bibelen med et ”Så sier Herren”.

Åpenbaringsboken kap. 10 gir det historiske perspektivet, eller bakgrunnen til den lille rest, og plasserer denne rest på rett sted på tidsskalaen. I vers 6 sies det at ”Tiden er omme”. Hva betyr det, hvilken tid er det slutt på? Dette kommer fram av sammenhengen i kapitlet at det ikke er den ”virkelige” tiden det er slutt på, for det står i siste vers (vers 11) #... Igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål og konger.# Den tid som det refereres til i vers 6 må da være profetisk tid så lenge det ikke er ”vanlig” tid det er snakk om. Vers 2 forteller oss om en ”liten bok”, og vers 8 at denne boken skal åpnes. Hvilken bok er dette og hva betyr det at den skal åpnes? Leter vi oss gjennom Bibelen finner vi at det kun en bok som ble forseglet / satt segl på. Denne forseglingen nevnes to ganger, først i Dan 12,4: #Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.# og det gjentas i Dan. 12,9: #Og han sa: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet inntil endens tid.# Ut over dette står det i Åp. 10,4 at det spesielt skulle settes segl for det de sju tordener talte det skulle ikke engang skrives ned, mens det i Åp. 22,10 står at boken i sin helhet ikke skulle settes segl på. Den lille boken (vers 2) som skal bli åpnet (vers 8) er ingen annen bok enn Daniels bok. Ser vi litt på ”historien” til Daniels bok finner vi at den ikke ble forstått før tidligst på slutten av det 18. århundre og i starten på det 19. århundre. Inntil da var boken sjeldent lest fordi den nær sagt var ”umulig å forstå”. De tre avslutningsversene i kap. 10 er synonymt med de opplevelser Guds restkirke i endetiden ser som meningsfulle for dem. At boken ble spist må forstås i overført betydning på en slik måte at boken ble lest og studert, dette forklares i Jeremias 15,16 hvor det står: #Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud.# Og det var altså først under intense studier av Daniels bok at den ble åpnet for menneskene, nærmere 2400 år etter den ble forseglet. Når da Daniels bok har blitt åpnet så oppfyller dette en av profetiene som er gitt om boken at det ikke skulle forstås før i endetiden, (se versene 12,4 og 12,9 over). Sette vi dette sammen med at ”tiden er omme” og det ikke er mer profetisk tid igjen, så betyr dette i klartekst at endetiden har startet.

Åpenbaringsboken kap. 12 gir oss to identifikasjoner på Guds restkirke i vers 17: Det fortelles her at det er de… #som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.#, og Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet. (Åp 19,10). Hva betyr dette? Å holde Guds bud har blitt diskutert opp og ned i tråd etter tråd, men det kan bare være et svar på dette til tross for at alle de forskjellige meningene som har kommet frem, og det er å holde budene slik de ble gitt av Gud. Alle andre varianter som skiller seg fra budene slik de står i 2. Mosebok 20 er ikke Guds bud. Guds kirke i endetiden, den trofaste lille resten, holder derfor Guds bud slik de ble gitt av Herren. Jesu vitnesbyrd er forklart som Ånden i profetordet, noe som betyr at denne kirke vil bli inspirert av Den hellige ånd til tale Guds rene og ubesmittede sannheter. I motsetning til den lille rest er kirken generelt (ikke den lille rest) i endetiden beskrevet i Åp. 3,14ff og er kjent som Laodikeamenigheten, den som beskriver seg selv som rik, sier den har i overflod og at den ikke mangler noen ting. Denne kirken er i følge Jesus lunken, elendig, fattig, ynkelig, blind og naken, alt i åndelig forstand. Jesaja gir en mer malerisk beskrivelse av denne kirken:

{FOLKET ER FORBLINDET} #9 Stirr på hverandre, fulle av undring, la øynene klistres igjen og vær blinde! Vær drukne, men ikke av vin, og rav omkring, men ikke av rusdrikk!  10 For Herren har sendt over dere en ånd som gir dyp søvn. Han har lukket deres øyne - profetene, og dekket deres hoder - seerne. 11 Slik er alle syner blitt for dere som ordene i en forseglet bok. Gir de den til en som skjønner seg på skrift, og sier: "Les dette!" så svarer han: "Jeg kan ikke; den er forseglet." 12 Og gir de boken til en som ikke kan lese, og sier: "Les dette!" så svarer han: "Jeg kan ikke lese."# (Jesaja 29,9-12)

Men det er håp…

#18 så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!# (Åpenbaringen 3,18-22)

Åpenbaringsboken kap. 14 forteller oss hva som er særegent for Guds restkirke i endetiden. I tillegg til å holde Guds bud og ha Jesu vitnesbyrd og tro som er påpekt i kap. 10, så er det som mer enn noe annet særpreger Guds restkirke i endetiden det at denne kirken er den eneste kirke som forkynner de tre englers budskap. Se for øvrig denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread188248/

Guds rest knytter også profetiene til Daniel sammen med profetiene i Åpenbaringsboken og ser en klar sammenheng mellom disse.

#Du skal tale mine ord til dem enten de vil høre eller ikke; for de er trassige. Men du, menneske, skal høre på det jeg sier til deg. Vær ikke trassig som denne ætten. Lukk opp munnen og ét det jeg gir deg."  Da jeg så opp, fikk jeg øye på en hånd som var rakt ut mot meg, og i den var det en bokrull.# (Esekiel 2,7-9)

#Han sa til meg: "Menneske, ét det du finner her! Ét denne bokrullen! Gå så og tal til Israels ætt!" Jeg åpnet munnen, og han lot meg ete bokrullen. "Menneske," sa han, "mett din mage og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg." Da åt jeg den, og den smakte søtt som honning.# (Esekiel 3,1-3)

#Da gikk jeg bort til engelen og ba ham gi meg den lille bokrullen. Engelen sa til meg: "Ta bokrullen og spis den! Den vil svi i magen din, men i munnen din skal den være søt som honning."# (Åpenbaringen 10,9)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Restlageret

Publisert over 8 år siden

Ingen skal beskylde deg for å agere under falske foregivende. Jeg zapper innom LifestyleTV fra tid til annen, og det slår meg ofte hvor godt mye av adventistforkynnelsen egentlig hadde passet inn i den tradisjonelle frikirkelige forkynnelsen.

Senest forrige dagen var det en adventistforkynner som kom med noen svært interessante tanker om døperen Johannes som jeg skyndte meg å klapre ned i et dokument på datamaskinen. For senere bruk kanskje. Like før han penset over på Ellen G. White....

Og så har det slått meg hvor fokusert adventistene er på akkurat dette - RESTKIRKEN. Det virker som om det er et eget dogme hos SDA. I tillegg til den selvskrevne sabbatsforkynnelsen.

Merkelig bevegelse SDA, så det er synd de ikke kan samarbeide med andre kristne i noen sammenheng p.g.a. at de fleste andre kristne er litt for aktive på lørdagene. Dere hadde hatt mye positivt å bringe, ikke minst til noen altfor overvektige av oss.

Og så måtte dere også skrellet vekk vranglæren om Romerkirken samtidig - det har de fleste andre frikirker gjort.

Kommentar #2

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ingen skal beskylde deg for å agere under falske foregivende. Jeg zapper innom LifestyleTV fra tid til annen, og det slår meg ofte hvor godt mye av adventistforkynnelsen egentlig hadde passet inn i den tradisjonelle frikirkelige forkynnelsen.

Senest forrige dagen var det en adventistforkynner som kom med noen svært interessante tanker om døperen Johannes som jeg skyndte meg å klapre ned i et dokument på datamaskinen. For senere bruk kanskje. Like før han penset over på Ellen G. White....

Og så har det slått meg hvor fokusert adventistene er på akkurat dette - RESTKIRKEN. Det virker som om det er et eget dogme hos SDA. I tillegg til den selvskrevne sabbatsforkynnelsen.

Merkelig bevegelse SDA, så det er synd de ikke kan samarbeide med andre kristne i noen sammenheng p.g.a. at de fleste andre kristne er litt for aktive på lørdagene. Dere hadde hatt mye positivt å bringe, ikke minst til noen altfor overvektige av oss.

Og så måtte dere også skrellet vekk vranglæren om Romerkirken samtidig - det har de fleste andre frikirker gjort.

Jeg synes det er hyggelig at du mener vi har mye positivt å bidra med, men vi er vel egentlig ikke så mye merkeligere enn andre kirkesamfunn.

Har du tenkt på det at alle kirkesamfunn har noe til felles med adventistene? Så kan man spørre deg om hva årsaken til dette kan være. Det kan ikke være slik at adventistene har "kopiert" noe hist og noe pist, for de fleste frikirkelige kirkesamfunn har dukket opp etter SDA. Da må det nok være noe annet som er årsaken, og du skal nok se at den eneste grunnen til dette er som jeg (vi) gir innlegget mitt at vi er den eneste kirke som holder alle Guds bud og har Jesu vitnesbyrd og tro slik det er forklart i Åpenbaringsbokens kap. 10.

Med tanke på romerkirken; Hvorfor tror du det var en slik forkynnelse av reformatorene som gikk mot romerkirken? Gjorde de dette for moro skyld? Lot de seg henrette på grunn av ingen ting?

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

 

 

Det er flott dere er aktive i forkynnelsen, og påpeker en del ting som er viktig i denn tiden. mange av dere er lærde i bibelen. og nøye med det dere gjør, men den friheten som Kristus snakke om er vesentlig for sannheten. frihet i Kristus. Endetiden er noe som intresere de meste.  men jeg et at dere baserer dere veldig mye på Ellen g white sine profetier, legg ikke alt for stor vekt på et menneske. eller menneske sine budskap. Satan kan også omskape seg til lysets engel. så ma tror på løgnen. Mange ting kan se sant ut og høres sant ut. men prøv profetene. i alt.en sann profet lever i sannhet i ett og alt. ikke bare noen ting. man kan miste fokuset på målet når man er evhenige av menneskers profetier og budskap.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Med tanke på romerkirken; Hvorfor tror du det var en slik forkynnelse av reformatorene som gikk mot romerkirken? Gjorde de dette for moro skyld? Lot de seg henrette på grunn av ingen ting?

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Satan kan også omskape seg til lysets engel. så ma tror på løgnen. Mange ting kan se sant ut og høres sant ut. men prøv profetene. i alt.en sann profet lever i sannhet i ett og alt. ikke bare noen ting. man kan miste fokuset på målet når man er evhenige av menneskers profetier og budskap.

Løgnen er en forfalsket melk Rune, som gir lovløs ferd! Altså Skaperen ikke lydig og deres profeter sier ikke til loven og vitnesbyrdet! Hva sier du?

Uffda.. .

SDA og EGW tro:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread43932/

Her om inspirerte profeter: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread119360/

 

Ta diskusjon som ikke berører Tors intensjon med tråden her og forhold deg til våre reelle fakta i historie og skrift. 

Paulus sier følgende til Timoteus:

1 Tim 3,15-16 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Det er vi som er Tempelet Gud bor i og alle som Gud bor i er Hans Menighet. Hemmeligheten er at Jesus kom i vårt kjød, altså ett menneske prøvd på samme måte som deg og meg, Frelst av sin Gudsfrykt. Gud, altså mennesket Jesus ble gjort rettferdig i ånd ikke i sitt kjød. Arvesyndslæren Kirken og kirkene står for er i strid med disse Guds ord. Paulus med flere gjør det klart at noen/ mengder står frem med falsk kristen lære som benekter Jesus Kristus i kjød.

Denne/ de som tror Menneskesønnen er, er alene sannhetens støtte og grunnvoll.

Vidre ser vi her:

Joh 17,17 Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet.

Det er Guds ord som har sannheten, det er gjeldende for ethvert menneske i alle tidsaldre. Det er altså bibelen, Guds ord som må ut til folket. Hvem Menighet, prest eller pastor ber folket selv granske Guds ord i samråd med DHÅ?

Åp 6,1-8 Og jeg så da Lammet åpnet et av de syv segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst: Kom! 2 Og jeg så, og se, en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det blev gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier. 3 Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom! 4 Og det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd. 5 Og da det åpnet det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så, og se, en sort hest, og han som satt på den, hadde en vekt i sin hånd. 6 Og jeg hørte likesom en røst midt iblandt de fire livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg for en penning; men oljen og vinen skal du ikke skade. 7 Og da det åpnet det fjerde segl, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! 8 Og jeg så, og se, en gul hest, og han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham; og det blev gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med sult og med pest og ved villdyrene på jorden.

Her beskrives fremgange for Guds sannhet og Satans forsøk på å ødelegge sannhetene etter Kristus på korset og frem til Luthers tid. Kapittel 8 vers 12 i Daniel forteller at Guds sannhet skal bli kastet ned til jorden. 2 Tessalonikerne 2:3-7 forteller at mennesker skal falle ifra sannheten etter korset.

Se hva Juda skrev: Jud 1,3 I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige.

Hva skal vi kjempe for holde på? Sannheten er altså at vi må forkaste tradisjon og middelalderske dogmer. Brenn de på bålet og følg Jesu lære/ Guds ord!

Hva gjør disse i Menigheten?

Åp 14,6-7 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, 7 og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Jo, de forkynner ett evig evangelium (gode nyheter for evigheten, for og til alle tider). De taler om å respektere Gud, holde Hans bud, tilbe Ham av og i hele seg, forkynner dom, altså denne verdens ende. De tilber Skaperen!

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Jes 8,12 I skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folk kaller sammensvergelse, og hvad det frykter, skal I ikke frykte og ikke reddes for.

Ikke sant? Vi kan være trygge om vi holder oss til Ham og Hans ord. La ikke noen forsøke å binde dere til lovløs tro som har menneskebud i seg. Menneskebud som setter seg over Guds bud og ord. La ikke disse mange binde deg!

Ser vi på historien og leser Guds ord alene vet vi at troen har falt i fra og at vår generelle tro her ute i verden er skakkjørt og det er ene og alene på grunn av mangel på tro. Tro er tillit! Det er mange menigheter her ute fordi man fremdeles er bundet til kirkens mor, Kirken. Fri dere i fra disse bindinger for Jesus kalte/ kaller oss til frihet, ikke trelldom! Satans snarer binder og gjør alt vanskelig! Frelsen gjør alt lett for den som ikke binder seg til verden og dens lyster.

Hilser til slutt med det i mente at det er vanskelig for en rik.

Luk 18,25 For det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike.

For Gud er ingenting umulig, la Ham ordne opp om du er rik eller ikke. ;-)

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread121695/

 

 

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Litt merkeligere

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er hyggelig at du mener vi har mye positivt å bidra med, men vi er vel egentlig ikke så mye merkeligere enn andre kirkesamfunn.

Jeg vil kanskje mene at SDA er litt merkeligere enn andre kirkesamfunn så lenge de anser ALLE andre kirkesamfunn - protestantiske og ortodokse - som en del av antikristens sfære sålenge disse ikke helligholder lørdagen. Det er faktisk ganske spesielt...

Kommentar #7

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

og du skal nok se at den eneste grunnen til dette er som jeg (vi) gir innlegget mitt at vi er den eneste kirke som holder alle Guds bud og har Jesu vitnesbyrd og tro slik det er forklart i Åpenbaringsbokens kap. 10.

Skal sågar være enig med Gullberg at noen korpulente kunne nok trenge noe hjelp fra den kanten for å få noen centimeter bort, inkl.meg, men det er alt som kan sies positivt med SDA.  I lange tider har Jehova vitner og SDA kjempet om hvem av disse to som er den lille salige flokken i endetiden, men hadde de tatt seg tid til å lese skriften uten å gå gjennom visse personer, så hadde sett at det står en rest av Israel. Israel er et land og ikke noen menighet. Det er jødene det er snakk om her. De skal gjennomgå Den store trengsel som ender med Jesu synlig komme på Oljeberget. Da skal det være en rest igjen av dette folket som skal frelses ved hans komme.

Vi har nok diskutert dette med budene og loven før, og det ser ut til at dette ikke skal opphøre heller. Jeg må da virkelig si at dere i SDA er  freidige nok til å komme med dette røret at dere er en menighet som holder loven. Du store min! Da må da virkelig Gud glemt dere da han skrev og inspirerte profeter og disipler til å skrive bibelen.  Loven var som bokstav gitt kun for jødene. Vi som hedninger, vi stod utenfor dette. Vi hadde ingenting med loven å gjøre. Loven derimot var maktesløs ved kjødet. Ingen kunne holde eller oppfylle loven fordi vårt kjød stod lovens krav i mot. Derfor syndet menneske enda mer. Men når synden var så fullmoden kom Jesus, Guds Sønn ned til oss. Det var kun ham som kunne oppfylle lovens krav fordi han hadde ikke et syndig legeme som stod Guds lov i mot. Han oppfylte loven og selv ble han lovens ende. Lovens krav fikk sin ende i Jesus Kristus. Var loven syndig? Nei, den var åndelig og hellig den, men så lenge det finnes syndige mennesker kunne ikke loven holdes. Ikke før etter at Jesus døde på korset. I det vi ble frelst fikk vi Jesus inn i oss slik at vi ble gjenfødt. Da vi mottok ham til frelse fikk vi DHÅ til pant som tok bolig i vår ånd. Nå og ikke før kan Jesus utfylle lovens hensikt i oss. Dette gjøres ikke bokstavelig, men det gjøres av Jesus selv slik at dette blir normalt for oss. Jesus måtte altså inn i det innvortes av oss for å oppfylle lovens krav, for gjennom kjødet var loven maktesløs. Derfor når du sier at dere er en kirke som holder Guds bud er det bare tøys. Ingen kan holde disse bud, for ellers behøvde ikke Jesus å komme hit ned. Da hadde vi klart oss så fint uten at Jesus måtte dø.Da ville vi jo slå oss på brystet og si: Se hvor flink jeg er! Jeg klarte det. Da må jo du selv forstå at dette ikke er lenger nåde å bli frelst, men gjennom hvor flink jeg er.  Jeg vil da spørre deg, Tor: Hva gjør dere når en faller i ett av budene? Skriften sier jo at om du faller i ett av dem, faller du i alle. Hva gjør dere da? Slakter dere okser, kalver etc? Står det ikke skrevet at når noen driver med loven, finnes det ikke tilbake noen nåde. Dette er skremmende. Jeg kaller SDA for nåtidens galatere. De begynte i ånd, men slutter i kjødet.

Det er godt at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Kristus har frikjøpt oss fra loven forat også vi hedninger og jøder skulle få barnekår hos ham. Ingen kan lenger tekke Gud gjennom loven. Nei, nå gjelder det en ny pakt, Nåden gjennom Jesu blod.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ikke sant? Vi kan være trygge om vi holder oss til Ham og Hans ord. La ikke noen forsøke å binde dere til lovløs tro som har menneskebud i seg. Menneskebud som setter seg over Guds bud og ord. La ikke disse mange binde deg!

Ser vi på historien og leser Guds ord alene vet vi at troen har falt i fra og at vår generelle tro her ute i verden er skakkjørt og det er ene og alene på grunn av mangel på tro. Tro er tillit! Det er mange menigheter her ute fordi man fremdeles er bundet til kirkens mor, Kirken. Fri dere i fra disse bindinger for Jesus kalte/ kaller oss til frihet, ikke trelldom! Satans snarer binder og gjør alt vanskelig! Frelsen gjør alt lett for den som ikke binder seg til verden og dens lyster.

HEI LEIF GUNNAR

 

Løgnen er en forfalsket melk Rune, som gir lovløs ferd! Altså Skaperen ikke lydig og deres profeter sier ikke til loven og vitnesbyrdet! Hva sier du?

 

LØGNEREN, OG BEDRAGEREN. er virksom og han er midt i blant oss. opptrer som lysets engel.noen ser han og noen ignonere han. mangen lære er blitt besmitt ved hans fotrinn, mange lovløse lever ved loven og ikke i den frihet jesus ga oss. lever dere i den frihet kristus har gitt dere. ? profetier skal man teste om den er sann eller falsk. det vil bli åpenbart.Det er skrevet i våre hjerter hva som er rett og galt, Den hellige Ånd viser oss vei og pirker i vår sammvittighet, hvis vi lever i Ånden.  vitnes byrdet er jesus.

 

Dere kan bruke bibelvers til å peke på deres rett, og hevde deres rett. men feil fokus dere har på friheten. dere fokusere på å gjøre rett helle tiden. men det er fokus på jesu dere må ha . ikke på hva dee må gjøre for å komme til himmelen, ford hjelper det lite å si se Far jeg har holdt alle budene , er jeg ikke flink no. Det vil ikke høste noen poeng hos Fadeen. nei begynn og leve som tolleren. som skjønte hva dette dreide seg om, å leve i den frihet blodet ga oss. ikke rett til å synde eller leve i synd, men om vi skulle snuble i synden så var vi allered vasket i beskjennelsen på denne synden. for oss mennesker vil det være umulig å behage Gud uten å tro. For oss mennesker så vil det være umuligt å ha samfunn med gud uten blodet. for oss mennesker vil være umulig å holde budene for å behage Gud. Det e rett at når man holder budene så elsker vi Gud.  emn det gir oss ikke noe frelse uten å tro. uten å leve i friheten i blodet. slik at bryter vi budene så er blodet der og renser oss. fri fra synd.

 

Endetiden er en vishet og tro på Guds løfter om jesu igjenkomst. den tid vet bare Faderen. vær forbredt slik at ingen faller i den loviske  søvnen eller den åndelige søvnen slik at man mister frelsen slik fem av de uforstandige gjorde.

 

mvh

Rune

 

 

mvh

Rune

 

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Dere kan bruke bibelvers til å peke på deres rett, og hevde deres rett. men feil fokus dere har på friheten. dere fokusere på å gjøre rett helle tiden. men det er fokus på jesu dere må ha

Jeg ga deg linker hvor du kan ta denne diskusjonen og der pekes det på Jesus og ikke hvem som har rett. Gjør du det kan vi komme videre. 

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil kanskje mene at SDA er litt merkeligere enn andre kirkesamfunn så lenge de anser ALLE andre kirkesamfunn - protestantiske og ortodokse - som en del av antikristens sfære sålenge disse ikke helligholder lørdagen. Det er faktisk ganske spesielt...

Ja men vi har veldokumentert, også holistisk grunnlag for det og da er det ikke merkelig, det er faktisk logisk og rettferdsmessig. Det er Gudsfryktig og det er nestekjærlig og det lyder Skaperen fremfor menneskets ferd.

Ta denne, den viser hvor langt vekk man har kommet:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread44881/

Tenk over også dette, ta det alvorlig:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread44642/

 

Gransk det ned til minste, mulig detalj og si at det er vranglære.

 

Her kommer det frem:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread44229/

 

 

Bla. derfor er SDA Menigheten men det sier man ikke at man skal se på de, se på Jesus.

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Skal sågar være enig med Gullberg at noen korpulente kunne nok trenge noe hjelp fra den kanten for å få noen centimeter bort, inkl.meg,

Det er flere punkt i din kommentar som bør korrigeres.

-- For det første så er ikke JV og SDA alene om å mene vi har sannheten så vi er i godt selskap skal du se. Alle kirkesamfunn hevder å ha funnet den hele og fulle sannhet, ikke minst romerkirken som påstår at ingen blir frelst uten at dens presteskap gir denne frelsen – så får Gud bare være så god å adlyde det pavemakten bestemmer. Jeg holder akkurat på med å forfatte et innlegg hvor jeg har med bl.a. dette punktet: --Den romerskkatolske kirke hevder at Gud er nødt til å forholde seg til hva presteskapet i dkk finner for godt. #And God himself is obliged to abide by the judgment of the priest, and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution, provided the penitent is capable of it. ”Such is,” says St. Maximus of Turin, ”the judiciary power ascribed to Peter that its decision carries whit it the decision of God”. The sentence of the priest precedes, and God subscribes to it,# DIGNITY AND DUTIES OF THE PRIEST, 2. (siste) avsnitt side 27.

-- Å hevde at loven eksplisitt ble gitt jødene er reinspikka tøv. Loven eksisterte lenge før den første jøde så dagens lys, og helt siden Edens hage og skapelsen kan vi regne med at loven var der. Du har hørt om syndefallet? Ja, jeg regnet med det. Men hva betyr ordet synd? Tar vi Bibelen til hjelp finner vi ut at synd betyr lovbrudd, og dersom Adam og Eva forårsaket syndefallet så må de ha brutt loven. Ikke sant? #{Hvem er Guds barn?} Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven.# (1. Johannes' brev 3,4)

-- Du sier det er godt Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Ja, det er vi enige om. Men jeg tviler på at du vet hva lovens forbannelse egentlig er. Det er ikke at den, loven, eksisterer, det er ikke det som er forbannelsen, nei det er lovens straff, døden som er forbannelsen, og det er denne Kristus kjøpte oss fri fra, da han selv ble til en forbannelse/døde på korset.

Så til spørsmålet ditt, som både er interessant og relevant. Du spør: #Hva gjør dere når en faller i ett av budene? Skriften sier jo at om du faller i ett av dem, faller du i alle. Hva gjør dere da? Slakter dere okser, kalver etc? Står det ikke skrevet at når noen driver med loven, finnes det ikke tilbake noen nåde. Dette er skremmende.#

Svar: Her viser du nok et glimrende eksempel på dårlig forståelse og / eller kunnskap i og om Bibelen, og det er egentlig skremmende at du ikke vet forskjell på dette når du går til angrep på oss. Det er flere typer lover, men la oss dele dem i to kategorier; vi har moralloven som er De ti bud og vi har Moseloven som inneholder seremoniloven, renhetsloven m.m. De ti bud, tibudsloven, omtales i NT som god og hellig og er av evig karakter. Seremoniloven, som ditt spørsmål er rettet mot, gjaldt for jødene og alle som konverterte til jødedommen fram til Jesus døde på korset. Denne loven med dets presteskap var kun skygge bilder av det som skulle komme. Alle ofringer pekte fram mot Jesu død på korset. Det er derfor ikke lenger nødvendig å ofre dyr for å bli frelst. Din kritikk faller på sin egen manglende forståelse, noe som sikkert bunner i dette at vi hevder at Guds fjerde bud er like viktig som de ni andre slik de står i 2. Mosebok kap. 20.

Siden du så er bestemt på at loven kun gjelder jødene så må jeg få lov til å stille deg følgende spørsmål:

1) Har du flere enn en Gud, i så fall hvor mange guder har du?

2) Har du laget deg noe(n) gudebilde(r) av den/disse gudene dine?

3) Hvor ofte misbruker du Guds navn med vilje?

5) Gir du blaffen i dine foreldre, foresatte og myndigheter for øvrig?

6) Hvor ofte slår du folk i hjel?

7) Har du mange skilsmisser bak deg?

8) Hva er det du pleier å stjele?

9) Hvor ofte lyver du om din neste?

10) Hva er yndlingsgjenstanden du pleier å begjære fra din neste?

Som du ser så har jeg med vilje hoppet over det fjerde budet:

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Svar: Her viser du nok et glimrende eksempel på dårlig forståelse og / eller kunnskap i og om Bibelen, og det er egentlig skremmende at du ikke vet forskjell på dette når du går til angrep på oss. Det er flere typer lover, men la oss dele dem i to kategorier; vi har moralloven som er De ti bud og vi har Moseloven som inneholder seremoniloven, renhetsloven m.m. De ti bud, tibudsloven, omtales i NT som god og hellig og er av evig karakter. Seremoniloven, som ditt spørsmål er rettet mot, gjaldt for jødene og alle som konverterte til jødedommen fram til Jesus døde på korset. Denne loven med dets presteskap var kun skygge bilder av det som skulle komme. Alle ofringer pekte fram mot Jesu død på korset. Det er derfor ikke lenger nødvendig å ofre dyr for å bli frelst. Din kritikk faller på sin egen manglende forståelse, noe som sikkert bunner i dette at vi hevder at Guds fjerde bud er like viktig som de ni andre slik de står i 2. Mosebok kap. 20.

Hei Tore og Leif

 

Hva er forskjellen på en kristensom lever i kristi lære og en Adventist?

 

Dere lever under nåden ikke sant?

Dere lever under blodets kraft ikke sant?

Dere har budene skrevet i hjerte ikke sant ? slik at budene er en rettesnor i våre liv.?

Dere synder ikke sant?

dere ber om tilgivelse ?

Dere lever ikke lenger etter loven ikke sant ? hevder dere

forskjellen er tre store ting  sabbaten og helvete,Ellen G white

Dere holder sabbatten lovisk slik jødene gjør den dag i dag. eller er det misforstått.

derer tror ikke på evig pine i helvete.men død og man minnes ikke mer.

Ellen G white har dere bygd opp litt rundt hennes profitier. ( LYSETS ENGEL GJORDE DET SAMME) STORT SPØRSMÅL TEGN TIL DENNE DAMEN.

tre forskjeller I FRA DEN KRISTNE TROS LÆRE HAR JEG FUNNET UT. VET IKKE HVORDAN DERE PRAKTISERE DÅPEN OG TUNGETALEN OG ÅNDENS GAVER.

 

 

MVH

rune

 

 

Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva er forskjellen på en kristensom lever i kristi lære og en Adventist?

Ditt spørsmål: Hva er forskjellen på en kristensom lever i kristi lære og en Adventist?

Mitt svar: Dersom noen lever etter Kristi lære, d.v.s. holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd så betyr det at det ikke er forskjeller for da er vedkommende egentlig adventist, og følgelig så holder vedkommende også sabbaten slik den er foreskrevet i Bibelen.

Ditt spørsmål: Dere lever under nåden ikke sant?

Mitt svar: Alle lever vi under nåden i den forstand at vi ufortjent er frelst av bare nåde.

Ditt spørsmål: Dere lever under blodets kraft ikke sant?

Mitt svar: Om du mener at vi p.g.a. Kristi blod blir regnet som rettferdiggjorte for Herren. Ja.

Ditt spørsmål: Dere har budene skrevet i hjerte ikke sant ? slik at budene er en rettesnor i våre liv.?

Mitt svar: Det er kun de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd som får budene skrevet i hjertet. Og da blir budene en rettesnor som vi ønsker å etterfølge og etterleve. Dette er et ønske og det gjøres av glede og lyst nettopp fordi det ikke en plikt eller en tvang.

Ditt spørsmål: Dere synder ikke sant?

Mitt svar: Alle mennesker synder og fattes Guds ære.

Ditt spørsmål: dere ber om tilgivelse ?

Mitt svar: Ja, hver eneste dag.

Ditt spørsmål: Dere lever ikke lenger etter loven ikke sant ? hevder dere

Mitt svar: Dette har aldri jeg hevdet slik du framstiller det. Vi er frelst av bare nåde, men når vi er frelst så følger det et sett forpliktelser, og her ligger det å følge budene.

Ditt spørsmål: forskjellen er tre store ting sabbaten og helvete,Ellen G white

Mitt svar: Det er flere store forskjeller, bl.a. vårt syn på profetiene og deres betydning, endetiden + + +. 

Ditt spørsmål: Dere holder sabbatten lovisk slik jødene gjør den dag i dag. eller er det misforstått.

Mitt svar: Vi holder ikke sabbaten slik jødene gjør det, det er lovisk. Har du den forståelsen da har du misforstått. Jødene har besudlet sabbaten med mange rare lover og regler for hva som ikke er tillatt å gjøre på sabbaten. De kan ikke tenne lys, så de tar ut pæren i kjøleskapet før sabbaten begynner… De kan ikke ta heisen for da må de trykke på en etasjeknapp og da iverksetter de et arbeid (utrolig men sant) men er det en annen person kan de ta heisen sammen med denne så de slipper å trykke på denne knappen, samt mer enn 600 liknende lover og regler. Dette er legalisme eller loviskhet som du kaller det. Det var nettopp slike ting Jesus kritiserte de skriftlærde og fariseerne for. Vi avstår fra vårt daglige yrke på sabbaten, vi prøver å unngå å handle for ikke å forårsake at andre skal jobbe for oss, og vi unngår unødvendige verdslige sysler nettopp for å bruke denne dagen som en spesiell dag i samvær men Herren, familie og venner. Da blir sabbaten som både julaften og 17. mai på en gang for å si det slik, en sann glede fra sabbaten starter til den slutter. Jobbe, handle og utføre verdslige sysler har vi seks dager på å gjøre. Og en ting vil jeg legge til om dette med å holde sabbaten slik Gud foreskriver den. Jeg har aldri hatt så mye energi gjennom uken som jeg har nå når jeg holder ukens syvende dag fri for slike sysler. Selv om jeg kunne hvile meg både lørdag og søndag før jeg ble kristen og adventist så hadde jeg aldri slikt overskudd som jeg har nå. 

Ditt spørsmål: derer tror ikke på evig pine i helvete.men død og man minnes ikke mer.

Mitt svar: En evig pine i et brennende helvete er ikke bibelsk og harmonerer ikke med den Gud jeg kjenner. Min Gud vil at alle skal bli frelst og for hver som går i graven uten å ta i mot frelsen så er jeg sikker på at han føler større sorg enn noe menneske noen gang har følt eller opplevd. En evig pine har sin opprinnelse i gamle hedenske religioner, og adoptert inn i romerkirken, og overført til den protestantiske kirken sammen med masse andre hedenske skikker.

Ditt spørsmål: Ellen G white har dere bygd opp litt rundt hennes profitier. ( LYSETS ENGEL GJORDE DET SAMME) STORT SPØRSMÅL TEGN TIL DENNE DAMEN.

Mitt svar: Det ble gjort mange forsøk på å avsløre Ellen G. White mens hun levde. Det var ingen som klarte de, selv om noen påstår det motsatte. Et par eksempler: Da hun fikk sine syn kunne hun bære Bibelen i den ene hånden som var løftet over hodet og holde den slik så lenge synet varte. Ved minst et tilfelle var det fire voksne menn som prøvde å dra armen hennes ned uten å lykkes med det. Ei lita og sykelig dame har ikke like mye kraft i en arm som fire voksne menn, det sier seg selv. Mens hun hold Bibelen hevet over hodet i den ene hånden kunne hun bla både framover og bakover i Bibelen med den andre hånden og resitere (=lese) ordrett de vers hun førte fingeren over uten at hun kunne se hvilken side hun var på eller hva som sto på sidene. Bibelen ble sjekket for tegn eller merker som kunne indikere at det var falskneri, men nei selv om hun fikk en ny Bibel gjorde hun det samme. Dette ble observert av hennes motstandere som klatret opp på stoler og bord for å kunne avsløre henne som svindler – uten hell. Da hun fikk sine syn, som enkelte ganger kunne vare mer enn en halv time så pustet hun ikke, men hun kunne snakke sammenhengende hele tiden, samtidig som hennes øyne vår åpne uten at hun blunket mens hun hadde sine syn. Det ble forsøkt å avsløre henne med speil og på andre finurlige måter – men også dette uten hell.  

Ditt spørsmål: tre forskjeller I FRA DEN KRISTNE TROS LÆRE HAR JEG FUNNET UT. VET IKKE HVORDAN DERE PRAKTISERE DÅPEN OG TUNGETALEN OG ÅNDENS GAVER.

Mitt svar: Vi praktiserer bibelsk dåp, altså full neddykking under vann. Tungetale slik du tenker på finnes ikke hos oss, men den bibeleske måten å tale i tunger på eksisterer. Jeg bl.a. har fått denne gaven da jeg foruten mitt morsmål norsk og selvfølgelig svensk, dansk og engelsk behersker tysk og spansk minst like godt som engelsk, forstår og kan gjøre meg forstått på portugisisk, italiensk, rumensk, latin. Sannsynligvis er det fordi jeg er involvert i det latinske miljøet i både kirken min og i Oslo generelt og har brukt for disse språkene til å kommunisere med nyinnflyttede i menigheten. Åndens gaver er ikke noen man i utgangspunktet praktiserer. Åndens gaver er noe man får etter behov, og som ikke kan tillæres/praktiseres, men alle som får del i åndens gaver bruker sine gaver til Guds ære.

Kommentar #14

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det ble gjort mange forsøk på å avsløre Ellen G. White mens hun levde.

Jeg har stor tillit til mye av det dere adventister forkynner, men dette med Ellen G. White og hennes profetier og syner har jeg STORE problemer med. Jeg leser og leser i Bibelen for å se om dette er i samsvar med Guds Ord, men kan ikke finne at dette er blandt de tegn og under som skal følge de som tror. Mye av det ligner slikt jeg leser om såkalte "klarsynte", og derfor er det litt skremmende.

Et par eksempler: Da hun fikk sine syn kunne hun bære Bibelen i den ene hånden som var løftet over hodet og holde den slik så lenge synet varte. Ved minst et tilfelle var det fire voksne menn som prøvde å dra armen hennes ned uten å lykkes med det. Ei lita og sykelig dame har ikke like mye kraft i en arm som fire voksne menn, det sier seg selv. Mens hun hold Bibelen hevet over hodet i den ene hånden kunne hun bla både framover og bakover i Bibelen med den andre hånden og resitere (=lese) ordrett de vers hun førte fingeren over uten at hun kunne se hvilken side hun var på eller hva som sto på sidene. Bibelen ble sjekket for tegn eller merker som kunne indikere at det var falskneri, men nei selv om hun fikk en ny Bibel gjorde hun det samme. Dette ble observert av hennes motstandere som klatret opp på stoler og bord for å kunne avsløre henne som svindler – uten hell. Da hun fikk sine syn, som enkelte ganger kunne vare mer enn en halv time så pustet hun ikke, men hun kunne snakke sammenhengende hele tiden, samtidig som hennes øyne vår åpne uten at hun blunket mens hun hadde sine syn. Det ble forsøkt å avsløre henne med speil og på andre finurlige måter – men også dette uten hell. 

 

Dette er av de ting jeg gjerne skulle snakke med en adventist om, men etter som du selv har tatt det inn på denne siden spør jeg her og nå.

Mvh Ragnhild

Kommentar #15

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

EGW`s Heavy Bible Fable

Publisert over 8 år siden

Hei Ragnhild!

Her er litt stoff om dette spesifikke tegn og under:

http://www.truthorfables.com/EGW_Heavy_Bible.htm

Siden dette er hentet fra blir av enkelte adventister kaldt for hatsider. Men for den ærlige etterforsker er det mye veldokumentert stoff til ettertanke.

mvh Svein

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt svar: Det ble gjort mange forsøk på å avsløre Ellen G. White mens hun levde. Det var ingen som klarte de, selv om noen påstår det motsatte. Et par eksempler: Da hun fikk sine syn kunne hun bære Bibelen i den ene hånden som var løftet over hodet og holde den slik så lenge synet varte. Ved minst et tilfelle var det fire voksne menn som prøvde å dra armen hennes ned uten å lykkes med det. Ei lita og sykelig dame har ikke like mye kraft i en arm som fire voksne menn, det sier seg selv. Mens hun hold Bibelen hevet over hodet i den ene hånden kunne hun bla både framover og bakover i Bibelen med den andre hånden og resitere (=lese) ordrett de vers hun førte fingeren over uten at hun kunne se hvilken side hun var på eller hva som sto på sidene. Bibelen ble sjekket for tegn eller merker som kunne indikere at det var falskneri, men nei selv om hun fikk en ny Bibel gjorde hun det samme. Dette ble observert av hennes motstandere som klatret opp på stoler og bord for å kunne avsløre henne som svindler – uten hell. Da hun fikk sine syn, som enkelte ganger kunne vare mer enn en halv time så pustet hun ikke, men hun kunne snakke sammenhengende hele tiden, samtidig som hennes øyne vår åpne uten at hun blunket mens hun hadde sine syn. Det ble forsøkt å avsløre henne med speil og på andre finurlige måter – men også dette uten hell.

Hei Tor

 

 

Lysets engel har lurt flee profeter.når man åpner seg for krefter, så kan lysets engel spre løgn vi andre personer, som kan siterer bibelen gjøre under. og kape forvirring. så jeg er veldig skeptisk til denne Damen og jeg lure på om det var noen som spurte henn om hvem var herre i hennes liv. prøv åndende står det.

Det er den ene tingen.

Vi ser på Helvete ulikt. og sabbaten ellers var mye av den lære dere kommer med veldig likt det jeg forkynner og vitner om.

 

 

 denne historien er ikke ukjent

Den bortkomne sønnen
11 Jesus sa: «En mann hadde to sønner. 12 Den yngste sa til faren: 'Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.' Han skiftet da sin eiendom mellom dem. 13 Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. 14 Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. 15 Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. 16 Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.
17 Da kom han til seg selv og sa: 'Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! 18 Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. 19 Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.' 20Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.
Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. 21 Sønnen sa: 'Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.' 22 Men faren sa til tjenerne sine: 'Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. 23 Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. 24 For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.' Og så begynte festen og gleden.
25 Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. 26Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde.27 'Din bror er kommet hjem,' svarte han, 'og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.' 28 Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. 29 Men han svarte faren: 'Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud; men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. 30 Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham!' 31 Faren sa til ham: 'Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. 32Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.'»

 Kan sammenlignes med lignelsen om sauen som ble funnet igjen og mynten som ble funnet igjen fordi det ikke er snakk om jordslig verdi, men guddommelig verdi.

Her ser du vilken verdi vi har i Guds øyne.Men sønnen som ikke ble glad over brorens gjenkomst var skinnheligt utenpå. gjorde alt det Faren hadde sagt. i lov og regler. hvem gikk inn i himmelen som retferdig? broren eller den fortapte sønnen?

 

Å leve i frihet er viktig.ikke i bunden frihet. men frihet i ånden.å leve i den frimodighet og glede Gud har gitt oss.

 

MVH

RUNE

 

Kommentar #17

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Siden dette er hentet fra blir av enkelte adventister kaldt for hatsider. Men for den ærlige etterforsker er det mye veldokumentert stoff til ettertanke.

Så det som adventister og ikke minst hennes bittreste motstandere i hennes samtid kan fortelle er udokumentert? Beklager, men dette blir for dumt Svein. Dette argumene kan brukes begge veier vet du. Men for den som ønsker å vite så er det det mye veldokumentert stoff til ettertamle utgitt av adventister. 

Jeg har sagt det før og gjentqr det gjerne,den som har falt fra en kirke, uansett hvilken, vil alltid være denne kirkens værste motstander, selv hvor pent det pakkes pakkes inn.

Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Mye av det ligner slikt jeg leser om såkalte "klarsynte", og derfor er det litt skremmende

Ja man skal være på vakt og spesielt imot dette. Derfor må vi være bibelsk og vi må la Guds ord (som vi tror på) definere grensene til hva og hvem vi kan tro på. EGW selv sa aldri selv at hun var profet, hun sa at om noen ville kalle henne det måte de bare gjøre det men for hennes del ble hun kalt av Herren som en Budbærer.

En som kommer fra Herren, vår SKaper som profet eller budbærer har definerte bibelske kvaliteter og om den som kommer ikke er i henhold til disse kvaliteter er denne ikke fra Herren. I kristenheten finner vi mange som direkte står dette imot og de er ofte svært populære. Mon tro om de er kjødelige?

Så enkelt er det:

Profettest:

Utgangspunkt:

2 Krøn 20,20b  Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

Matt 24,24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

1 Joh 4,1 I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Luk 1,76-79 Men også du, barn, skal kalles den Høiestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier, 77 for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse 78 for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopgang fra det høie gjeste oss, 79 for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

 

Tenk nøye over denne Guds karakter som advarer oss.., hvem skal vi gå til?

Definering og stadfesting:

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

Dette er meget klar tale og utelater ikke misforståelser. Ordet er Moses og profetene, samt loven i de ti bud. Jesus sa nettopp at dette i GT talte om Ham i NT`s tid. Vi må tro Moses og profetene helt og holdent og enhver profet eller budbærer som bærer annet bud eller motstridende bud til dette er ikke fra Gud.

Klag 2,9 Dets porter er sunket i jorden, han har ødelagt og sprengt dets bommer; dets konge og dets høvdinger bor blandt hedningene, så der ikke er nogen lov; heller ikke har dets profeter fått noget syn fra Herren.

Her har ikke Guds Menighet noen grenser, klare forordninger som viser veien. Mennesket har forlatt Ham. Gud har trukket seg tilbake derfra.

5 Mos 18,22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i opfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet sig til å tale, og du skal ikke være redd ham.

EGW har ikke sagt noe som ikke har skjedd. Noen påstår det men det er ikke overens med dettte. EGW og flere trodde noe feil og forkynte dette men når de oppdaget det endret de sin ferd i henhold til det nye. Johannes som regnes som en av de største profeter trodde også feil, og endret seg underveis. Husk også Jona.

1 Kor 14,3-4 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. 4 Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten.

1 Joh 4,15 Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.

Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Matt 7,29 for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.

Matt 7,20 Derfor skal I kjenne dem av deres frukter.

EGW får full score på dette. 

4 Mos 24,4 så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra den Allmektige, segnet til jorden med oplatt øie:

Dette skjedde også med EGW.

 

Dan 10,7-18 Jeg, Daniel, var den eneste som så synet; de menn som var med mig, så ikke synet, men en stor redsel falt på dem, og de flyktet og skjulte sig. 8 Så blev jeg alene tilbake. Og da jeg så dette store syn, blev jeg rent maktesløs, og mitt ansikt mistet sin friske farve, så jeg så rent ille ut, og jeg hadde ingen kraft mere. 9 Og jeg hørte lyden av hans ord; og da jeg hørte lyden av hans ord, sank jeg sanseløs fremover med ansiktet mot jorden. 10 Da merket jeg en hånd som rørte ved mig, den hjalp mig op, så jeg skjelvende hvilte på mine knær og hender. 11 Og han sa til mig: Daniel, du høit elskede mann! Gi akt på de ord jeg vil tale til dig, og reis dig op igjen! For nu er jeg sendt til dig. Og da han talte således til mig, stod jeg skjelvende op. 12 Og han sa til mig: Frykt ikke, Daniel! For fra den første dag du vendte din hu til å vinne forstand og til å ydmyke dig for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. 13 Perserrikets fyrste* stod mig imot i en og tyve dager; men da kom Mikael, en av de fornemste fyrster**, og hjalp mig, så jeg fikk overhånd der hos kongene av Persia.
14 Og nu er jeg kommet for å oplyse dig om hvad som skal vederfares ditt folk i de siste dager*; for dette er atter et syn som sikter til de dager.
15 Og da han talte således til mig, vendte jeg mitt ansikt mot jorden og var målløs. 16 Og se, en som lignet et menneske, rørte ved mine leber, og jeg åpnet min munn og talte og sa til ham som stod foran mig: Herre! Ved det syn jeg har hatt, er svære smerter kommet over mig, så jeg ikke lenger har nogen kraft; 17 hvorledes skulde da min herres tjener, en slik som jeg, kunne tale med en slik som min herre er? Hos mig finnes fra nu av ingen kraft, og det er ikke ånde tilbake i mig. 18 Og atter rørte en som så ut som et menneske, ved mig og styrket mig, og han sa: Frykt ikke, du høit elskede mann! Fred være med dig! Vær du bare frimodig! Og som han talte med mig, blev jeg styrket og sa: Tal, herre! For du har styrket mig.

 

En profet:

Faller ned svak. Reist opp og styrket av Gud. Øynene åpne ved syn. Puster ikke men taler.

 

EGW har treff på alle punkter i tillegg til at hun ikke noen steder eller på noen måter går imot Guds ord men løfter Kristus opp i alle hennes formaninger, vitnesbyrd og forkynnelser. Vi må også huske på at den onde forsøker å ligne Gud og Hans folk for å bedra men den onde får ikke og kan ikke gjøre akkurat likt, da bedrar han ikke. Derfor bruker vi Guds ord for å skille ut de falske klarsynte og vi ser hvem som blant oss ikke tror for de står Guds ord imot.., og kjemper for det. En tredje ting er at i GT`s tid så var også folket der svært sene med å tro Guds profeter. Vi har ingen god grunn for å ikke tro at EGW var en Guds budbærer for hun løftet Kristus opp i alt.

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Svar til Rune Staven

Publisert over 8 år siden

Du sier: #Lysets engel har lurt flee profeter.når man åpner seg for krefter, så kan lysets engel spre løgn vi andre personer, som kan siterer bibelen gjøre under. og kape forvirring. så jeg er veldig skeptisk til denne Damen og jeg lure på om det var noen som spurte henn om hvem var herre i hennes liv. prøv åndende står det.#

Kanskje du burde lese litt om Ellen G. White før du kaller henne for en falsk profet. Som Leif Gunnar allerede har sagt i en annen kommentar i denne tråden så kalte hun seg ikke selv profet. Da hun ble kallet så ville hun ikke være en "profet", budbringer eller talskvinne for Gud, over hodet ikke, fordi hun ikke mente å være kunnskapsrik nok til et slikt oppdrag. Hun hadde vel knapt nok fire år på skolen p.g.a. sykdom, men hun måtte til slutt bøye seg for Herrens vilje.

Kommentar #20

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

En profet:

Faller ned svak. Reist opp og styrket av Gud. Øynene åpne ved syn. Puster ikke men taler.

Jeg kan bare tilføye følgende at en ekte profet vil utstråle bestemte fysiske kjennetegn når profeten har syner:

-- Profeten har åpne øyne under synet: #så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra Den Allmektige - sunket til jorden med opplatt øye:# (4. Mosebok 24,4)

-- Profeten faller først ned og har ingen styrke, så får profeten styrke men har ingen pust, ikke engang når h*n snakker mens synet pågår: #Så ble jeg alene tilbake. Og da jeg så dette store synet, ble jeg rent maktesløs. Jeg ble likblek i ansiktet, og mistet all min kraft.# (Daniel 10,8) #Hvordan skulle en slik som jeg, min herres tjener, kunne tale med en slik som min herre er? Hos meg finnes det fra nå av ingen kraft, og det er ikke ånde tilbake i meg.# (Daniel 10,17) #Han som lignet et menneske, rørte ved meg igjen, og styrket meg. - Og han sa: Frykt ikke, du høyt elskede mann! Fred være med deg! Vær frimodig og sterk! Og som han talte med meg, fikk jeg styrke, og jeg sa: Tal, herre! For du har styrket meg.# (Daniel 10,18)

Dette er egenskaper som kjennetegnet Ellen G. White. Til sammenlikning så ser vi stadig ”profeter” på TV og i andre sammenhenger som får ”syner” på direkten. Alle de jeg har sett lukker øynene.

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Til sammenlikning så ser vi stadig ”profeter” på TV og i andre sammenhenger som får ”syner” på direkten. Alle de jeg har sett lukker øynene.

Ja og ingen av de viser til Jesus i GTs Mosesbøker, sabbathøytidene, ei heller i Daniel 2, 7, 8 og 9! Helt utrolig, de tror ikke og står Gud imot det beste de kan. 

Kommentar #22

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei :-) Jeg er her enda!

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

En profet:

Faller ned svak. Reist opp og styrket av Gud. Øynene åpne ved syn. Puster ikke men taler.

Dette vil jeg studere litt nærmere. Jeg tenkte helst på det som Jesus sa da han sendte ut disiplene, om tegn på at de var sendt av Ham.

Mark 16:17-18 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger.
 18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Jeg synes ikke umiddelbart at det siterte fra Daniels bok er sammenlinbart med det som beskrives om EGW.

Det står ingen ting om åpne øyne i lang tid uten å blunke. Det står ingen ting om å tale i lang tid uten å puste.  

Jeg kjenner ellers for lite til EGW sin lære, men har forstått det slik at det også blandt adventister har vært delte meninger om hennes autoritet?

Dette er ikke ment som vond kritikk, men som en undrende tilnærming til et fenomen som er fremmed for meg. For å godta at noe er fra Gud må jeg ha full visshet. Det er mange som "slåss" om sjelene i dag ;-) Og jeg ber stadig om Den Hellige Ånds ledelse og lys over Ordet.

Mvh Ragnhild

Kommentar #23

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei igjen!

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

-- Profeten har åpne øyne under synet: #så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra Den Allmektige - sunket til jorden med opplatt øye:# (4. Mosebok 24,4)

Jeg siterer litt mer fra 4.Mosebok for sammenhengens skyld.

4M 24:2-6
 2 Og Bileam løftet sine øyne og så Israel leiret etter sine stammer. Da kom Guds Ånd over ham
 3 og han stemte i sitt kvad: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med lukket øye*,
 4 så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra Den Allmektige – sunket til jorden med opplatt øye:
 5 Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel!
 6 Som vide daler, som hager ved en elv, som aloëtrær Herren har plantet, som sedrer ved vannet!

Dette forstår jeg slik at han lukker sine øyne for verden, men åpner dem for det Gud vil åpenbare for ham. (Det står ingen ting om å ikke blunke)

Jeg mener ellers at det må være EGW sitt budskap, om det stemmer med Guds ord, som er det vesentlige.  

Jeg avskriver ikke GT :-) Men det er Jesus jeg tilber og har samfunn med. Profetene peker på Ham, men det Han selv som er meg nær.

Mvh Ragnhild

 

Kommentar #24

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener ellers at det må være EGW sitt budskap, om det stemmer med Guds ord, som er det vesentlige.

Helt enig med deg i dette, Ragnhild.

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du sier: #Lysets engel har lurt flee profeter.når man åpner seg for krefter, så kan lysets engel spre løgn vi andre personer, som kan siterer bibelen gjøre under. og kape forvirring. så jeg er veldig skeptisk til denne Damen og jeg lure på om det var noen som spurte henn om hvem var herre i hennes liv. prøv åndende står det.#

Kanskje du burde lese litt om Ellen G. White før du kaller henne for en falsk profet. Som Leif Gunnar allerede har sagt i en annen kommentar i denne tråden så kalte hun seg ikke selv profet. Da hun ble kallet så ville hun ikke være en "profet", budbringer

Hei Tor Martinsen

 

Ser jo at denne kvinnen har fått et godt grep i dere hjerter.Ta et skritt tilbake.og tenk etter hvor mange sanne profeter det står pm i bibelen.ikke mange. og Gud brukte disse profetetene på spesielle måter, ofte for å varsle om farer, og om å få mennesker, og byer til å omvende seg.men de hadde også gaver slik at de kunne helbrede. En sann profet e en sjelden gave til oss. så dere må ikke støtte dere på dette. og det hun har sagt, mye kan være sant og noe kan være feil. for det vil vise seg om hun var sannferdig i alt.Hvorfor var hun syk? og hvilken sykdom hadde hun ?

ikke svelg alt selv om andre har gjort det.

 

mvh

Rune

Kommentar #26

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener ellers at det må være EGW sitt budskap, om det stemmer med Guds ord, som er det vesentlige.

Det er riktig Ragnhild. Alt, absolutt alt må prøves mot Guds ord. Som sagt før så lærer vi at vi skal prøve det som sies fra talerstol og i alle sammenhenger opp mot Bibelen og hva den lærer. Jeg vet ikke hvem som først kom med denne uttalelsen, men det kan ha vært Ellen G. White som først sa det.

Kommentar #27

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hvilken sykdom hun hadde husker jeg ikke, men det var en alvorlig sykdom og ingen trodde hun ville bli noe særlig eldre enn 12 - 15 år gammel. Hun ble 88 år!.

Mange av de syn hun fikk dreier seg om helse. Hun så bl.a. at kosmetikk ikke er bra å bruke, og ble selvfølgelig latterliggjort for det, det samme om tobakk, alkohol, kaffe og grønn te, også her sa hun at dette er skadelig og ble igjen latterliggjort. I dag vet vi at kosmetikk kan føre til hudkreft, tobakk, som på den tiden ble anbefalt som "medisin" for lungesyke, vet vi har den stikk motsatte effekten – den kan føre ti kols, strupe- og lungekreft, alkohol er i dag definert som gift noe den i virkeligheten er, kaffe og te inneholder koffein og mange andre skadelige stoffer som bryter ned kroppen.

I tillegg hadde hun mange andre syn som historien har bekreftet.

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Mange av de syn hun fikk dreier seg om helse. Hun så bl.a. at kosmetikk ikke er bra å bruke, og ble selvfølgelig latterliggjort for det, det samme om tobakk, alkohol, kaffe og grønn te, også her sa hun at dette er skadelig og ble igjen latterliggjort. I dag vet vi at kosmetikk kan føre til hudkreft, tobakk, som på den tiden ble anbefalt som "medisin" for lungesyke, vet vi har den stikk motsatte effekten – den kan føre ti kols, strupe- og lungekreft, alkohol er i dag definert som gift noe den i virkeligheten er, kaffe og te inneholder koffein og mange andre skadelige stoffer som bryter ned kroppen.

I tillegg hadde hun mange andre syn som historien har bekreftet

Hei Tore

 

 

Vilke syn hadde hun som ga deg troen på at hun kunne være en ekte profet, talte hun noe sabbaten eller andre ting, som kunne bekrefte den lære som dere har ført videre.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #29

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Vilke syn hadde hun som ga deg troen på at hun kunne være en ekte profet, talte hun noe sabbaten eller andre ting, som kunne bekrefte den lære som dere har ført videre.

For min del er det generelt hennes oppløfting av Jesus Kristus som vår eneste håp og Frelser som gir meg tillitt til henne. Det er også bemerkelsesverdig å lese historieboken "Mot historiens klimaks" av henne. Jeg har vel ennå ikke, lest en hel nok av henne. Legger jeg sammen alt det jeg har lest av henne kommer jeg maks til kanskje en halv bok. Det som overbeviste meg om at hun fikk noe av Gud under åpenbaringer er at alle sjekkpunktene Gud har gitt i sitt eget ord til oss stemmer 100%.

Derfor leser jeg Guds ord alene som EGW sa vi skulle gjøre og hun sa også at om vi hadde trodd Hans ord ville det ikke vært nødvendig av Gud å gi spesielle åpenbaringer via enkelt mennesker.

Det er også bemerkelsesverdig at du sier Tor sier hun er en ekte profet. Har han sagt det, har jeg sagt det?  

Kommentar #30

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er også bemerkelsesverdig at du sier Tor sier hun er en ekte profet. Har han sagt det, har jeg sagt det?

Ja, jeg er rett og slett målløs av skriveriene til vår venn. Han legger til og trekker fra på det vi sier slik som det passer ham...

Kommentar #31

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Derfor leser jeg Guds ord alene som EGW sa vi skulle gjøre og hun sa også at om vi hadde trodd Hans ord ville det ikke vært nødvendig av Gud å gi spesielle

Hei Leif Gunnar

 

 

Beklager hvis jeg har misforstått deg og tore, Jeg trodde at dere mente hun var en sann profet, eller en som har fått visjoner fra Gud, og jeg har ikke benektet at hun ikke kan vere det, men at jeg tviler på det.

 

Fint at du Lesr Guds ord det. Sannheten står i Guds ord.

Johannes 5,12

 

Den som har sønnen, Eier livet, men den som ike har Guds Sønn eier ikke livet.Det er umuligt å behage Gud uten tro.

1.joh.4.10 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Vi kan mao. ikke elske Gud slik vi er i oss selv, og da kan vi heller ikke elske slik Gud elsker uten å ha fått Guds kjærlighet..
Johannes sier hva som er kjenntegnet på at vi elsker med Guds kjærlighet..

1.joh.5.1 Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. 2 Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud. 3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

1. første kjennetegn at vi tror at Jesus kristus er født av Gud.
2. den som elsker Gud elsker også den som er født av ham.
3. kjennetegnet på at vi elsker den som er født av ham (dvs. Guds barn) er at vi elsker Gud gjennom å holde hans bud.
4. dette understreker johannes ettertrykkelig i v.3 å elske Gud er å HOLDE hans bud..

Så hvordan HOLDER en Guds bud?
Ikke kan det være å holde dem slik farriserrne og de lovlydige etterlevde budene, hva sier Jesus..?

matt.22.36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.»

Dvs. at det å HOLDE Guds bud betyr...å elske Gud av hele hjertet og å elske din neste som deg selv.

Dette er ikke lett, men uhyre vanskelig, for vi alle er utrolig mye nærmere oss selv en vår neste, alle som har en ektefelle vet dette meget godt.
Det er ikke lett å elske en som ikke behandler oss fint, endog er vi ikke alltid så greie selv heller.
Men som johannes sier klart og tydelig..

1.joh.4.20 Om noen sier at han elsker Gud, men likevel hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, han kan ikke elske Gud som han ikke har sett. 21 Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

Som Jesus sa gjentar johannes det han har hørt fra Jesus.
Om man ikke elsker sin bror har man ikke Guds kjærlighet i seg, disse to bud går hand i hånd og kan ikke separereres fra hverandre..
Man kan ikke elske Gud uten at en også elsker sin neste, om man ikke elsker sin neste har man heller ikke Guds kjærlighet i seg..
Derfor viser det seg fort gjennom fruktene hvem som er ekte og uekte barn, for ett ekte Guds barn finner ikke det å holde Guds bud tunge, men de blir det som gir glede og liv til hjertet.

Johannes sier dette enda tydeligere her..

1.joh.3.7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig.

Altså er det viktig å ikke føres vill her, BARE den som lever rett er rettferdig, dvs. syndfri, og om en lever rett må en leve slik Jesus levde..
Ergo betyr det at om man hevder seg å være syndfri uten å ha gjerninger som bekrefter dette, så bedrar en seg selv..

1.joh.3.10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.

Dette kan jo virke som en umulighet , men en må også vite at johannes 1. brev ble skrevet som ett motsvar til nikolaittenes nådelære, hvor det ble hevdet at loven var opphevet og det å leve rett etter Guds bud var lovens krav .

Ergo trengte man i denne lære ikke å etterleve Guds bud om man levde i nåden, for nåden dekket alt ett menneske gjorde av urene handlinger i kroppen. Nikolaittene levde derfor ut denne nåde i ett utsvevende syndig liv i det hellinistiske samfunn.

Dette sier Johannes er å bli ført vill...om man ikke elsker Gud på en slik måte at det blir synlig i vårt ytre liv så har vi ikke Gud kjærlighet i oss..
Om ikke treet bærer frukt, så nytter det ikke å hevde at man har Guds kjærlighet i hjertet..

matt.7.17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Fruktene blir mao. synlige gjennom hvordan vi lever vårt kristenliv, er vi opptatt av å kare til oss selv eller deler vi med andre? Er vi griske, eller fornøyd med det vi har?
Holder vi vår sti ren, eller er vi opptatt av å skjule våre spor?
Lever vi våre liv åpenlyst slik at alle kan lese oss som en åpen bok, eller har vi deler av livet vi helst holder skjult for andre?
Slikt viser med tydelighet hvem som er lysets barn og hvem som er mørkets barn..

Idag er det desverre kommet lære som glatter over syndens gjerning og mørkets gjerninger på samme måte som nikolaittene glattet over sine gjerninger under påskudd om at loven er opphevet og at nåden dekker over alt vi måtte finne på å gjøre av synd..

og dette stemmer godt med paulus ord om endetiden..

2.tim.4.3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.

Uansett må man være fullt ut klar over at det er utfra de fysiske fruktene en skal bedømmes den dag vi skal fremfor kristi domstol..

2.kor.5.10 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt.

Ved denne domstol skal gjeitene og sauene skilles , kornet og ugresset skilles, utfra hvilke frukter som har blitt høstet fra det liv en har levd i kroppen på denne jord..

Ved denne domstol vil det bedømmes om man har levd etter Guds vilje med sitt liv.
Eller om man har latt seg lure av lysets engel til å tro at man ved å leve ett åndelig liv uten gjerninger tjener Gud i ånden, vha under tegn, under og opplevelser.
Akkurat dette understreker jesus viktigheten av i dette skriftsted.

matt.7.21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

 

Fikk hjelp av min gode bror  med dette.man deler med det man har.til oppmuntring i sannhet og tro.

 

mvh

Rune

 

Kommentar #32

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, jeg er rett og slett målløs av skriveriene til vår venn. Han legger til og trekker fra

Hei Tore

 

 

jeg kunne målbinde deg også) neida Jeg beklager denne utalsen om ekte profet, jeg trodde dere mente at hun var en profet, eller en som fikk visjon i fra Gud.

 

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #33

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

jeg kunne målbinde deg også) neida Jeg beklager denne utalsen om ekte profet, jeg trodde dere mente at hun var en profet, eller en som fikk visjon i fra Gud.

Ordet "profet" betyr: en person eller budbringer som anses kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra en høyere makt eller Gud.

At Ellen G. White var gitt spesielle evner er det ingen tvil om, men hun selv ville ikke kalle seg profet. Hvorfor skal da jeg gjøre det? Sett deg heller inn i vår historie, så vil en helt ny verden åpne seg. Jeg kan anbefale en bok fra Norsk Bokforlag som heter "Ut i all verden" ISBN 82 7007 1781, og som du finner her: http://www.norskbokforlag.no/index2.html 

Kommentar #34

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

2.tim.4.3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.

Det er i grunn pussig at du bruker dette skriftstedet du som forsvarer en menneskelig tradisjon, søndagen. Ja, det er dette som klør folk i øret for det er ikke den sanne lære. Den sanne lære viser til ukens siste dag, lørdagen, som Sabbat slik adventistene lærer, mens menneskelig tradisjon sier det er ukens første dag, søndagen. Da har man vendt øret fra sannheten...

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er i grunn pussig at du bruker dette skriftstedet du som forsvarer en menneskelig tradisjon, søndagen. Ja, det er dette som klør folk i øret for det er ikke den sanne lære. Den sanne lære viser til ukens siste dag, lørdagen,

Hei Tor

 

Jeg mener det samme som dere, både når det gjeldet sabbatten, og læren om helvete. vi står i mot verandre på de punktene. vi kommer ikke så mye lengere, for jeg har opplevd forandring i mitt liv etter At Gud talte til meg, så jeg kan ikke forandre på dette som jeg har opplevd med Gud, og hadde det vært galt så hadde jeg fått beskjed om det. Hvorfor skal Gud hjelpe meg fra mitt tidligere syndige liv hvis jeg er på gal vei?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #36

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Beklager hvis jeg har misforstått deg og tore, Jeg trodde at dere mente hun var en sann profet, eller en som har fått visjoner fra Gud, og jeg har ikke benektet at hun ikke kan vere det, men at jeg tviler på det.

Ja, det er greit men du fortsetter å misforstå også etter at du sa dette. Årsaken er at du ikke setter deg ned å leser, gruner og ber om lys angående dette. Men det er jo fordi du har bestemt deg å forhånd og tar deg ikke tid.

Ta deg tid.

Kommentar #37

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Svar til Tor.M

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Å hevde at loven eksplisitt ble gitt jødene er reinspikka tøv. Loven eksisterte lenge før den første jøde så dagens lys, og helt siden Edens hage og skapelsen kan vi regne med at loven var der. Du har hørt om syndefallet? Ja, jeg regnet med det. Men hva betyr ordet synd? Tar vi Bibelen til hjelp finner vi ut at synd betyr lovbrudd, og dersom Adam og Eva forårsaket syndefallet så må de ha brutt loven. Ikke sant? #{Hvem er Guds barn?} Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven.# (1. Johannes' brev 3,4)

Jeg tror ikke du skjønner hva du selv leser. Jeg vil spørre deg: Hva kom først, synden eller loven? bare for å minne deg på det så står det vel et sted at loven kom 430 år etter? Moses fikk loven 430 år etter syndefallet. Abraham fikk løftene om utvelgelsen før loven. Paulus sier: For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor ingen lov er. Rom.5,13.

Når du slår opp i Ef.2 leser du følgende: Kom derfor i hu at dere som fordum var hedninger i kjøttet og ble kalt uomskåret av den såkalte omskjærelse... at dere på den tid sto utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden.. idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved seg selv kunne skape de to,(jøder og hedninger) til ett nytt menneske i det han gjorde fred... v.12og 15. Her forklarer Paulus at vi hedninger sto utenfor loven og løftene. Vi var ikke regnet med i GT tid. Derfor omhandler GT bare om jødene og deres løfter. Jeg skjønner ikke at du gidder å streve med dette. Vi lever i nådens tidshusholdning og vi lever ikke selv engang, sier Paulus. Etter at vi er frelst lever Kristus i oss slik at vi ikke lever lenger selv. Loven derimot skal en dag brukes mot de ufrelste på hin dag. Ingen kan stå seg mot den eller forsvare seg mot den, men Jesus sier at den som tror på meg, skal ikke komme til doms. I dag har vi fått Ånden til pant. Han kom , sendt fra Jesus som et vær på pinsedag. Denne Ånd har tatt bolig i oss når vi er frelst. Denne Ånd veileder oss i livet og han overbeviser verden om synd, dom og rettferdighet. Denne Ånd er pantet på at vi er Guds barn. Han oppfyller alle krav som event. Gud krever av oss,i og gjennom oss. Derfor lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Nå har vi fått loven innskrevet i mitt hjerte, ikke med blekk, men med DHÅ som har byttet mitt stenhjerte med et kjødhjerte. D.V.S at jeg er en ny skapning i Kristus.

Om så jeg skulle falle, så har vi en Herre som er større enn synden. Om vi bekjenner vår synd har vi heldigvis en talsmann hos Faderen, for Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Ingen er syndfri så lenge vi er her nede. Det krever ikke Jesus heller, og vi vil aldri klare det så lenge vi er i dette forgjengelige kjødet. Derfor er loven ingen vei til frelse. Du må gjerne skryte at du og din menighet holder loven, men det er løgn! Håper ingen her vd tror på det tøyset.

 

Kommentar #38

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke du skjønner hva du selv leser. Jeg vil spørre deg: Hva kom først, synden eller loven? bare for å minne deg på det så står det vel et sted at loven kom 430 år etter? Moses fikk loven 430 år etter syndefallet. Abraham fikk løftene om utvelgelsen før loven. Paulus sier: For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor ingen lov er. Rom.5,13.

Jo takk, jeg forstår inderlig godt det jeg leser.

Det er et essensielt spørsmål som må avklares. 1) Hva må til for å synde, og hvordan kan jeg synde?For det første må det være en lov som forteller at noe er forbudt. For det andre må det være en vilje til å bryte denne loven. Når så loven er der og viljen til å bryte den er til stede, da kan jeg synde, ikke før. Jeg kan ikke synde (= lovbrudd) om det ikke er en lov. Denne forståelsen må være på plass før man kan begynne å diskutere.

Kommentar #39

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Denne forståelsen må være på plass før man kan begynne å diskutere.

Jammen.., da må jeg jo ha Guds/ Jesu tro og bøye meg for Guds/ Skaperens vilje..

 

Flåsete sagt men det er jo realiteten.

Kommentar #40

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jammen.., da må jeg jo ha Guds/ Jesu

Nei, Leif Gunnar, det er ikke flåsete sagt, det er som du sier selv realiteten og realiteten er aldri flåsete.

Og det er nettopp det å bøye seg for skaperens vilje folk ikke vil vite noe av, ikke når det koster dem noe.

Kommentar #41

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er et essensielt spørsmål som må avklares. 1) Hva må til for å synde, og hvordan kan jeg synde?For det første må det være en lov som forteller at noe er forbudt. For det andre må det være en vilje til å bryte denne loven. Når så loven er der og viljen til å bryte den er til stede, da kan jeg synde, ikke før. Jeg kan ikke synde (= lovbrudd) om det ikke er en lov. Denne forståelsen må være på plass før man kan begynne å diskutere.

Synden startet jo med Adam og Eva etter deres ulydighet. Det var jo synd før loven og disse skal dømmes etter det. Ved deres ulydighet kom synden inn i verden, derfor arver hvert eneste individ denne synden som de gjorde, og den ligger lattent i vårt kjød. Derfor stod hele menneskeheten på terskelen til evig fortapelse grunnet synden alene. Alle som blir født i dag fødes med et forgjenglig legeme som ikke kan tekkes Gud. Det er så syndig at det kan ikke ta i mot noe fra Gud. Derfor var reddningen Jesus. Han kom til oss med ett legeme som aldri hadde vært i besittelse av noe synd. Han var ren og kunne dermed straffe synden og rense hvert eneste menneske fra synden efter sin død. Når ett menneske sier ja til Jesus fjerner han ikke synden i legeme men synden i det innvortes menneske. Vi er forsatt ikledd dette forgjengelige legeme inntil den dagen hvor vi skal forvandles. Nå ser ikke Gud synden i oss, men han ser blodet av sin sønn over oss. Derfor sier skriften at vi er skjult i Kristus. Vi er ikledd Kristus slik at vi har nå blitt skjult i hans liv. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Jesus gjorde noe med oss da vi tok i mot hans frelse. Han gikk ikke til legemet men til vår ånd og fornyet den. Dermed oppstod det liv fra noe som var dødt. Ånden våres fikk liv, og det er den eneste som kan være mottagelig for det Guddommelige. Nå springer livet ut fra vårt indre og smått som sen så begynner sjelslivet vårt og bli det nye livet lydig. Etter at Jesus kom inn i vårt indre skrev han sine bud inn i våre hjerter. Nå har vi fått Ånden, DHÅ til pant som gjør budene levende for oss. Vi behøver ikke å gå til noen bokstaver som forteller deg hvordan du skal leve, for du vil aldri klare å leve etter disse budene uten at Jesus virker i dette. Han bruker ikke dette med, skal, skal ikke osv.. men han har lagt sin lov inn i våre hjerter. Derfor synder vi ikke på den måten lenger selv om vi forsatt har synden i vårt legeme. Det innvortes Gudslivet er mye sterkere enn bokstaven eller budene som er skrevet. Derfor sier også skriften at Jesus er lovens ende. Nå er det Jesus som har overtatt livet ditt. Han har tatt ansvar ved å leve sitt liv i ditt liv. Mannen i rom.7 kjempet i sin egen kraft i det han så hvor maktesløs han var under loven. Han sier at han ville gjøre det rette ved å leve rett for Gud. Men han forstod at han hadde andre krefter i sitt kjød som stod Gud i mot. Han gjorde det som han egentlig ikke ville, men det var synden i hans liv som drev han til å gjøre i mot Guds vilje. Men i 8 kapt. fant mannen friheten i det han mottok Jesus og ble fri den lov som dømte han til døden. Loven kan bare en ting, og det er å fortelle hvert enkelt hvor dårlig og elendig den er. Den kan ikke rettferdiggjøre noen og den kan ikke frelse noen. Loven har engang for alle fått sin ende i Kristus Jesus. Når vi tar i mot Jesus skal loven aldri mer kreve noe av oss, og loven kan sikkert fortelle hvor dårlig du forsatt er, for det vil den gjøre så lenge du lever. Men når loven fordømmer, peker jeg bare på Jesus, for i han har loven ingen makt lenger. Jesus har oppfylt loven og er med dette lovens ende.

Kommentar #42

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Synden startet jo med Adam og Eva etter deres ulydighet. Det var jo synd før loven og disse skal dømmes etter det.

Det er så feil så feil...

Et eksempel.: I dag er det ikke forbudt ved lov å krysse gaten på skrå for en fotgjenger. Hvem som helst kan gjøre det ustraffet for det er ingen lov som forteller at det er ulovlig. Kommer det en lov som regulerer dette vil den ikke ha tilbakevirkende kraft.

Når du sier at synden kom inn i verden med Adam og Eva har du rett, men allikevel så påstår du at synden ikke kom inn i verden gjennom disse to. I følge Bibelen så er definisjonen på synd lovbrudd. For å kunne synde det derfor være en lov til stede, for ellers kan man jo ikke bryte loven, begå synd. Ingen lov, ingen lovbrudd / synd.

Kommentar #43

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Når du sier at synden kom inn i verden med Adam og Eva har du rett, men allikevel så påstår du at synden ikke kom inn i verden gjennom disse to

Kjære deg! Nå må du ikke blande Adams ulydighet med loven som kom med Moses. Gud prøvde sitt verk i Edens hage, men de bestod ikke prøven. Konsekvensen var at synden og døden kom inn i mennesket da de ble støtt ut, men konsekvensen av dette igjen kom 430 år senere da Gud ga Israel loven som ble skrevet på en stentavle. Fallet i Edens hage utløste synden i vårt liv, mens loven skulle være en tuktemester og en rettninglinje til å finne tilbake til Gud. Men det som viste seg var jo at synden i menneske stod loven i mot. Den var maktesløs ved vårt syndige kjød. Derfor måtte Gud sende sin sønn for å redde menneskeheten. Han oppfylte loven og han gjorde det slik at loven ble til ende ved ham. Derfor kom synden før loven, før de 10 bud. For synden tilregnes ikke hvor ingen lov er.. Rom.5,13

Kommentar #44

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg har bare ett spørsmål, og jeg ønsker at du svarer på det med enten ja eller nei - verken mer eller mindre: Kan du bryte en lov som ikke finnes?

Kommentar #45

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har bare ett spørsmål, og jeg ønsker at du svarer på det med enten ja eller nei - verken mer eller mindre: Kan du bryte en lov som ikke finnes?

Hei Tor

 

 

Kan Gud løfte en stein som ikke finnes?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #46

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har bare ett spørsmål, og jeg ønsker at du svarer på det med enten ja eller nei - verken mer eller mindre: Kan du bryte en lov som ikke finnes?

Hei Tor

 

 

Heller et vanskeligere spørsmål kan Gud fjrne en synd som ikke finnes ?

 

 

mvh

Rune

 

 

 

Kommentar #47

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Når du sier at synden kom inn i verden med Adam og Eva har du rett, men allikevel så påstår du at synden ikke kom inn i verden gjennom disse to. I følge Bibelen så er definisjonen på synd lovbrudd. For å kunne synde det derfor være en lov til stede, for ellers kan man jo ikke bryte loven, begå synd. Ingen lov, ingen lovbrudd / synd.

Adam og Eva hadde da aldri noe bibel å gå etter eller. Og her kommer kjernen i dette med hva loven er og ikke er. Loven ble gitt for å vise hvem djevelen er - det åpenbarte djevelen - synden er av djevelen ikke fra Herren. Da Adam og Eva var på jorden før sydefallet - da hadde ikke djevelen ennå fått virke i tanken til Adam og Eva.

Det var først når Eva og Adam begynte å adlyde djevelen syndefallet kom - de lyttet til djevelen og gjorde det djevelen sa de skulle gjøre - det begynte med en tanke og ble en handling. Gud kunne da ikke tvinge Adam og Eva tilbake til seg fordi de hadde fri vilje og kjærligheten kan ikke være tilsted hvist ikke den frie viljen er der. Når Guds kraft forlot Adam og Eva - da hadde de ingenting som kunne mottstå synden - kraften var borte.

Ved fullkommen kjærlighet trenger ingen lov – da kjærligheten opphever alle lover.

Det er her du ikke ser – du ser ikke at loven ble gitt for å synliggjøre hvem djevelen er. Når bibelen snakker om synden – da snakker den om djevelen. Ethvert menneske som gjør synd – gjør djevelens vilje. Ethvert menneske som elsker og følger Gud gjør Guds vilje som ikke er synden. Så poenget er å ikke unngå synden – men å gjøre Guds vilje.

Du kan ikke si til Herren jeg har fulgt loven og så fortjene Din kjærlighet – fordi ingen mennesker kan fortjene Hans kjærligheten. Den kjærligheten er til deg hele tiden.

Du har fått DHÅ for å være et vitne på Jesus Kristus – du har fått kraften i deg for å kunne motstå synden. Kjødet kan ikke selv vinne over synden – det er det kun Guds kraft i deg som kan. Når du ser det – da er blir du satt fri.

Det er IKKE AV DIN KRAFT DU GJØR DET – DET ER AV GUDS KRAFT DU KLARER Å OVERVINNE SYNDEN.

Du kan ikke helbrede, du kan ikke sette folk fri du kan ikke gjøre noe av disse tingene hvist du ikke har DHÅ og Guds kraft i deg. Fordi det er Gud som har vunnet over synden ikke du, Fordi det er Gud som helbreder ikke du, fordi det er Gud som setter deg fri ikke du. Fordi det er Gud som kommuniserer med deg gjennom DHÅ og som viser deg veien – det du trenger å gjøre er å adlyde.

Du kan ikke fortjene Hans kjærlighet – den har du allerede fått uten å gjøre noe som helst.

Den kraften ble gitt tilbake til menneskene da Jesus tok oppgjør med djevelen. Men du kan forsatt velge og ikke ha den kraften slik som Adam og Eva valgte - da blir du igjen et bytte for djevelen.

Men har du da valgt å gå bort fra denne Kraften med vilje og hensikt etter at du har fått full kjennskap til dette - vel da er du fortapt. Fordi som ikke har kjennskap til dette og som er født på ny - han eller hun tar Gud inn til seg seg bare du omvender deg.

Jeg snakker he rom de som er fult åndelgi moden - det er det få som er. 

Kommentar #48

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Adam og Eva hadde da aldri noe bibel å gå etter eller.

Det har jeg heller ikke sagt.

Først: Loven ble vel gitt for å vise hva synd er, mens syndens karakter/egenskap åpenbarer djevelen.

#Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam - han som er et forbilde på den som skulle komme.# (Romerne 5,14) Dette er et essensielt vers for forståelsen om når loven gjaldt. Her sier Paulus uten tvil at Adam brøt loven. Det er ingen tvil om at loven først ble gitt i skriftlig form til Moses og jødefolket etter utgangen fra Egypt. Men det var ikke ved Sinai at loven hadde sin begynnelse. Ser vi på 2. Mos. 16, 28 så står det der: #Da sa Herren til Moses: Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover?# Dette skjedde før jødene kom til Sinai, og her spør Gud Moses om hvor lenge folket hans skulle fortsette å bryte hans bud og lover. Altså må loven ha eksistert i muntlig form før man kom til Sinai. Ser vi på hva ordet synd betyr så forklarer Johannes det slik: #Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd.# (1. Johannes' brev 3,4) Dette tror jeg vi kan enes om.

Går vi da til tiden like etter skapelsen så finner vi syndefallet. Men hva var syndefallet om det ikke var at Adam og Eva falt brøt loven, de falt i synd og synd er lovbrudd. Derfor må loven ha eksistert siden skapelsen, men den ble ikke skrevet ned før jødene hadde blitt frigjort fra fangenskapet i Egypt.

 

Kommentar #49

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Derfor må loven ha eksistert siden skapelsen, men den ble ikke skrevet ned før jødene hadde blitt frigjort fra fangenskapet i Egypt.

Ja, og vi kan se hele loven før fallet i 1. Mosebok, vi får også forklart at bokstaven ble til for at vi skulle skjønne hvor villfarne vi er. Den er en hjelp på veien tilbake til Gud. Hvorfor i all verden stå Ham/ Gud imot???

Kommentar #50

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ja, og vi kan se hele loven før fallet i 1. Mosebok, vi får også forklart at bokstaven ble til for at vi skulle skjønne hvor villfarne vi er. Den er en hjelp på veien tilbake til Gud. Hvorfor i all verden stå Ham/ Gud

Ja, si det.

Om vi ser på de fleste temaer som har vært berørt de siste to årene som tar for seg loven og budene og vårt forhold til disse så er det en generell motvilje til å etterleve det Gud har satt som standard for våre liv. Det er tydelig at ekkoet fra den første løgnen ringer i ørene til folk flest den dag i dag, og forteller dem "du skal ikke dø, du skal bli som Gud", og det er nettopp slik de fleste framstår, dessverre. Folk vil heller ha Guds ord oppblandet med menneskebud, en slags "guds ord light" variant. Problemet med en slik løsning er at den er dødelig. Jeg ser i et annet svar som Rune Staven gir meg i tråden Lukas 15, 8-9, at han mener jeg bør ta Guds ord slik det er. Om han bare gjorde det selv, men han evner ikke å se at det er dette vi gjør når vi forkynner det som Gud har sagt hans folk skal gjøre.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere