Knut Vidar Paulsen

184    93

Kulturbyen og horisontene

Sandefjordsfjorden har en 6000 år lang tradisjon med fangstbøndene. De eldste artefakter etter fangstbønder ble påvist på Auve på Vesterøya under de arkeologiske utgravningene på begynnelsen av 1980-tallet. I Hvalfangstmuseet er det utstilt et bilde av en niseknokkel fra Auve. De siste fangstbøndene i distriktet innstilte sin virksomhet i forbindelse med den industrielle hvalfangst slutt i 1960 årene.

Publisert: 1. nov 2011 / 951 visninger.

Forfatterinnen Karin Bang har levende fortalt om den moderne hvalfangsts begynnelse og gitt et glimt inn Sandefjords småbymiljø gjennom bøkene: Havet ble blod, og Jutøy. Forfatterinnen Lillian Wirak Skow tegner også et godt bilde av det eldre bymiljøet i boken: Størst av alt.

*

På lokaliteten Nordmyra på Huseby lå det tidligere et lite gravfelt inntil det gamle veifaret som førte ut over Vesterøya. I forbindelse med opparbeidelsen av Vesterøyas idrettsanlegg ble det foretatt en arkeologisk utgravning i 1979. Gravfeltet fra vikingetid besto av 3 gravhauger. De to runde haugene hadde vært besøkt av gravrøvere tidligere eller skattegravere som hadde ødelagt og fjernet spor etter graver og gravgods.

Den tredje haugen var skipsformet og omgitt av en kjede av stein. Opprinnelig har haugen sett ut som en kvelvd båt, ca. 14 meter lang og 1 meter høy. Om innholdet i haugen kan en lese i arkeolog Per Haavaldsens artikkel: Et gravfelt fra Vikingetid på Huseby i Kulturminner, utgitt av Sandar Historielag våren 1983.

På grunn av haugens sjeldne form, ble den senere restaurert og flyttet nærmere klubblokalet på idrettsanlegget. Etter anleggelsen av nytt kunstgress på Vesterøyas idrettsanlegg er gravminnet fjernet. Det er et tap for kulturbyen Sandefjord.

*

Sandefjord er en ung kulturby med vekstsmerter. Linaaegården eller Rådhusgata 10 er en skipsrederbolig fra 1856. Anlegget har senempirens noble trekk og ble reist i en tid da skipsrederi utkrystalliserte seg som egen profesjon og næring. Pakkhus og sjøboder hørte ikke lenger sammen med redernes hus. I stedet finner vi en urban bolig i to fulle etasjer med bryggerhus og vedskjul, fjøs og stall i bakgården. Anlegget inkluderte også en liten hage. Sammen med naboeiendommen unngikk Linaaegården de store bybrannene i 1900 og 1915. Fram til våre dager har de to eiendommene utgjort et tidstypisk og unikt gatebilde fra 1850-årene.

Linaaegårdens verneverdier har vært erkjent i snart 40 år. Bygningene og miljøet ble nedtegnet i SEFRAK-registeret i 1977-78. Området inngikk i Strategi for byutvikling fra 1999, og miljøet er beskrevet i Sandefjord kommunes rådgivende Bevaringsplakat. Anlegget er også oppført i Riksantikvarens register over byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse. Linaaegården var dessuten skiltet som historisk bygning etter vedtak om skilting fra byens ordfører i 1997. Skiltet skal senere ha blitt fjernet av Linaaegårdens nåværende eier.

Selvfølgelig ser det ille ut i dag. Alle eiendommer som har vært herjet av brann, gjør det. Avisbildene viser et utbrent loft, vinduer på vidt gap, knuste ruter og sot eller flammer som har slikket oppover fasaden. Likevel er ikke anlegget mer skadet enn at det lar seg reparere og fortsatt være en del av Sandefjords eldste byhistorie.

En vurdering utført av konsulentfirmaet Norsk Bygningsvern AS har kostnadsberegnet gjenoppbyggingen til vel sju millioner kroner. Fordi bygningen er fullverdiforsikret, kan arbeidet skje uten omkostninger for gårdeier.

Den 7. september gikk Hovedutvalget for plan og areal i Vestfold fylkeskommune med stemmene til Ap, Venstre, Kr.F og Sp inn for fredning av de to eiendommene i Rådhusgata. Den 18. oktober opphevet Riksantikvaren vedtaket.

Plan- og utbyggingsutvalg i Sandefjord må i en trengt situasjon holde fast ved ordførerens historiske vedtak fra 1997 om at Linaaegården er skiltet som historisk bygning.

I Håvamål heter det: «Sjeldan bautasteiner nær brauti stend, utan frendar dei fekk reist».

Etter bybrannene i Sandefjord er Jernbanealleen og Dronningens gate anlagt som to sentrale utsiktslinjer eller akser mot fjorden, der Skagerraks horisonter skimtes i det fjerne.

Etter årets valg forventes det at Plan- og utbyggingsutvalg i Sandefjord også fatter de riktige beslutningene i forhold til den varslede utbyggingen av Park Hotel.

Kulturbyen Sandefjord tåler neppe at den vestlige utsiktlinjen og aksen fra Dronningens gate til fjorden blir blokkert og at det åpne rommet i Byparken blir mindre.

Kulturbyen og politikerne må lære seg å møte tidligere kultursjef i Sandefjord og tidligere sjef ved Den Norske Opera Bjørn Simensens ønske om å starte et internasjonalt sommerakademi for unge operatalenter i Sandefjord med en vennlighet som er like åpen og vakker som landskapet i det gamle Skaun.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 205 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 200 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 205 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 200 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
19 minutter siden / 2590 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2590 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 1 time siden / 161 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 2 timer siden / 186 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 4 timer siden / 200 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 186 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 5 timer siden / 200 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 5 timer siden / 4261 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 12 timer siden / 903 visninger
Les flere