Sunniva Gylver

73    11

Hva er det med muslimer?

Publisert: 28. okt 2011 / 15308 visninger.

Jeg er ikke så ofte inne på Verdidebatt for tiden. Ikke fordi det ikke skrives mye klokt og bra her. Ikke fordi jeg ikke har godt av å bli minnet på hvor mye grums og skitt som også kommer opp. Men fordi jeg foretrekker samtalene ansikt til ansikt. Fordi tiden er begrenset. Fordi når man ikke skriver hele tiden, får det man skriver sjelden en slags overdreven tyngde. Og fordi jeg ikke har tålmodighet til å følge opp eventuelle kommentarer slik jeg synes jeg bør.

Men nå må jeg likevel skrive. Fordi det nok en gang har kommet en stor undersøkelse som viser at 25 % av oss synes det er for mange muslimer i Norge og at det er truende for norsk kultur. Jeg blir provosert og lei! Og etter 22.juli er det blitt enda viktigere å stå opp og si fra - gang på gang.

Jeg sier ikke at vi skal unnlate å diskutere utfordringene ved Norge som et stadig mer flerkulturelt samfunn. Jeg sier ikke at det ikke er lov å utfordre noen versjoner av muslimsk tro, på samme måte som vi selvfølgelig bør utfordre både kristne, human-etiske og andre livssyn og troer når de går på akkord med grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske verdier. Men tenk om vi kunne ta utgangspunkt i at virkeligheten er at vi faktisk lever sammen og skal fortsette med det? At det muslimske faktisk er en del av det norske? At svært mange norske og bindestreksnorske muslimer har en stor kjærlighet og lojalitet til det samfunnet de er vokst opp i, nemlig dette? At når vi går inn for å se oss selv mer utenfra og andre, som vi oppfatter forskjellige fra oss, mer innenfra, så blir vi tydeligere og mer bevisste, vi kan bli beriket og inspirert? At det er vondt å høre at man selv blir oppfattet som en trussel for det samfunnet man kaller sitt?

Det store flertall etniske nordmenn har ingen muslim i vennekretsen. Det er ikke alle steder i Norge man er så heldige å ha en moskè i nabolaget eller en muslim i klassen eller på jobben. Men digitale-sosiale medier gir muligheter. Og for dem som ønsker å bli introdusert for noen kloke, flotte muslimer, har jeg mange kontakter!

En ekstra utfordring til mennesker med et aktivt kristent engasjement (eller hva i all verden vi nå skal kalle det): Mange av de muslimene jeg kjenner, hadde aldri møtt et mennske som de opplevde at tok sin kristne tro på alvor, før de møtte meg og andre fra kirkene i Gamle Oslo. De ble dypt overrasket da jeg kommenterte at de stadig sa "herregud" og "jævlig" - de er jo vokst opp med etniske nordmenn som bruker det hele tiden uten å legge noe i det. Deres erfaring er at kristne ikke er så veldig religiøse, fordi de bare har møtt folkekirkekristendommen, på godt og vondt. Hvis vi vil være med på å redusere både eventuelt egne fordommer mot islam og muslimske fordommer mot kristne, er det bare å dra i gang dialog og vennskap der muligheten byr seg. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Er voldtekt akseptert innenfor islam ?

Publisert rundt 6 år siden

Kjersti Aspheim skriver:
(...) Det samme med voldtekter, de er ikke akseptert i islam, selv om det ligger en manglende respekt for kvinner i kulturen. (...)

------------------------------------------------------------------------------

Kommentar:

Vær nå ikke så sikker på det, Kjersti.  Viser for eksempel til:

http://www.thereligionofpeace.com/Muhammad/myths-mu-rape.htm

 

Ellers vil jeg nevne at historien har bevist at islam ikke lar seg endre.  Den eneste endring vi kan håpe på er at antall apostater vil øke gjennom opplysning om absurditetene i koranen og andre islamske kilder. Den realistiske målsetting er å håpe på et massivt frafall. Islam vil dessverre ikke forsvinne selv om antall apostater øker. Volden vil sannsynligvis øke proporsjonalt med frafallet, fra de som vil håndheve apostasiloven.

Koranen blir hevdet å være Allahs endelige tale til alle verdens muslimer, er uforanderlig og gyldig til alle tider. Å endre koranen er det samme som å påstå at Allah ikke er en omnipotent gudeskikkelse. Ingen tør å reformere dette budskapet. Den som tukler med teksten i den arabiske koranen er vantro (apostat).

Svar
Kommentar #102

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Bønn består både av obligatorisk bønn og generell bønn. All bahá'ís som er minst 15 må individuelt si en obligatorisk bønn hver dag, med faste ord og former. I tillegg oppfordres de troende be å generelle bønner, meditere og studere hellige tekster. Det er ingen fast form for tilbedelse og meditasjon, selv om generelle bønner skrevet at de sentrale skikkelsene og samlet i bønnebøker holdes høyt. Høytlesning av bønner fra bønnebøker er typisk ved samlinger av bahá'íer. Baktalelse og sladderer forbudt. Voksne bahá'í med god helse bør følge en nittendagers soloppgang-til-solnedgang faste hvert år fra 2. til 20. mars. Bahá'íer har ikke lov å drikke alkohol eller bruke narkotiske stoffer, med mindre de er foreskrevet av en lege. Samleie er kun tillatt mellom ektemann og kone, og dermed er førekteskapelig og homofiltsamleie forbudt. Pengespiller forbudt. Fanatismeer forbudt. Fastholdelse av ritualerer fordømt, med unntak av obligatorisk bønn. Avholdenhet fra partipolitikk

Bare noen kommentarer fra en ortodoks zarathustri.

Baha`u`llah var iraner med en kulturbakgrunn som setter Ferdowsis Shaname høyt. Dette er et epos fra preislamsk tid. Han var også shiaislamsk mullah, de venter på den 12. imam derav hans påstand om å være alle religioners lovede messias.

Han brukte mye fra islamsk tradisjon som faste, alkoholforbud, sex før ekteskapet og homofili.

Det han tok fra zarathustrisk lære var baktalelse og sladder (Z,s versjon: Gode tanker, gode ord, gode handlinger)

Det som er problematisk for oss med Baha`i er kvinnediskriminering ved at ingen kvinner kan bli valgt inn i det universelle rettferdighetens hus samt homofili.

Z har alltid hevdet og praktisert likestilling mellom mann og kvinne ( det ble innviet 8 kvinnelige prester i Iran tidligere i år)Vi bryr oss heller ikke om seksuell legning. Det som er essensielt for oss er om man er et rettferdig menneske og har gode tanker ord og gjerninger. Vi har heller intet forbud mot alkohol.

Det hevdes også fra Baha`i at den zarathustriske Saoyshant er en messiansk skikkelse som pgså Baha`u`llah oppfylte. Problemet er bare at Saoyshant er ingen messias, hvem som helst kan være en, Saoyshant er en betegnelse på et ekstraordinært menneske som er en fornyer ingen frelser eller profet.

Også Baha`is forsvar av islam er et problem for oss, vi ønsker intet forhold til islam da vi vet så altfor godt hva den står for.

Baha`i  har tatt opp i seg endel av lovreligionen islam. Zarathustrianismen er en ren åpenbaringsreligion hvor den frie vilje er absolutt

Svar
Kommentar #103

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

.

Publisert rundt 6 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Det som er problematisk for oss med Baha`i er kvinnediskriminering ved at ingen kvinner kan bli valgt inn i det universelle rettferdighetens hus samt homofili

Hei Tor

Nå ønsket  ikke jeg å gjøre denne tråden om til en bahaitråd. Derfor har jeg unnlatt å svare Knut mer, og vil  svare deg veldig kort.

Du har rett i, at når det gjelder de 9 menneskene som er demokratisk valgt for å sitte i det øverste verdensrådet, så er det ingen kvinner på dette planet. Jeg gjør meg tanker om dette og tenker det kan være nødvendig for å evne og favne alle verdens kulturer under en enhetens fane? Dette er nemlig eneste nivå med forskjellsbehandling av kjønnene i hele samfunnsstrukturen.

Homofile må gjerne være homofile for meg, da det aldri vil være slik at vi skal være  hverandres voktere! Men i bahai-troen tror jeg du vil oppleve at seksualitetens hovedformål er reproduksjonen, å føre slekter videre, og at det anbefales at ekteskapet også skal lede til et dypt åndelig vennskap mellom de to parter som blir barnet foreldre.

At Knut trakk inn bahai i denne tråden, ser jeg på som en avsporing. Jeg er først og fremst et menneske som uttaler meg i henhold til mine evner og forstand. Dernest har jeg et grunnleggende livssyn, som platform for mitt liv. Jeg uttaler meg bare som det individet jeg er, og her spiller nok min "kristne" bakgrunn også inn ;-)

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #104

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Nyfortolkninger

Publisert rundt 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke tvil om at du har rett her. Jeg er likevel i tvil til at islam som religion må bort for å endre miljøet, jeg er åpen for at du har rett, men syns det er viktig å ikke være bombastisk her.

Det handler vel om hvordan vi skal fortolke dette. For meg står det som helt åpenbart, at Muhammeds egen lære sto for utrolig mye bra, som også vår sivilisasjon har nydt godt av.

Krever du at islam må bort, må du likeledes kreve at vår kristendom må bort, og alle andre gamle religioner som kulturelt har forfalt MÅ bort. Spørs om ikke oppgaven blir for stor?

For problemet ligger ikke i religionene, men i det kulturelle forfallet som har skjedd i disse gamle kulturene. Jeg ser at enhver religion har en begynnelse, en tid for høykultur, for deretter å forfalle slik vi ser mange kulturer har forfalt i dag.

Selv har jeg valgt å se annerledes på det, i det jeg har visshet om at også de gamle religioner har formidlet en visdom i tråd med det vi finner i Pred.1 kapitell, og vært viktige kilder for vår sivilisasjons utvikling.

Det som skjer over alt i verden i dag, i møtet mellom kulturer, ser jeg på som "en renselse i seg selv", som renser bort  "ukultur" som ikke er verdt å ta med seg inn i en mer moderne verden.  Og det er det mye av, derfor ser vi også alle konfliktene.

I dag har vi en helt annen kunnskap om verden, som har medført et paradigmeskifte i vår forståelse. Men dette forandrer ikke på det faktum, at den evige visdommen står fast. Slik har hellige skrifter alltid formidlet visdom til sin samtid gjemnnom ord og senere sine skrifter. Nye fortolkere har åpenbart nye skrifter for vår tid, og mange kunstnere og forfattere har brukt språket og visdommen i sine egne verker for vår opplysning.

I dette konglomerat av ord og forståelse lever vi våre liv i dag, slik jeg ser det, og prøver å sortere etter beste evne. Her i Norge må vi samle oss om vår egen kultur, der den møter utfordringene. Det er kanskje ikke alt fra vår kultur heller vi ønsker med i en ny og bedre fremtid?

Det handler om å redde ungen, når vi kaster ut badevannet! Jesusbarnet om du vil ;-)

beste hilsen mette

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
"Evighet"
1 minutt siden / 54 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
13 minutter siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
17 minutter siden / 2315 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
17 minutter siden / 1894 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
24 minutter siden / 1811 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
25 minutter siden / 2315 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
26 minutter siden / 1894 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
29 minutter siden / 1894 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1894 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1811 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1894 visninger
Les flere