Tor-Olav Foss Baldersheim

76

Hvordan havnet vi her?

Publisert: 28. okt 2011

De siste dagene har jeg reflektert en del over innvandringsdebatten og samfunnsutviklingen generelt. Begge deler gjør meg betenkt. 

Skjellsordene hagler på nett. Innvandrere som tar del i den offentlige debatten får hatske meldinger tilsendt. Utøya-ofre hetses både per post og på åpen gate. Media oppleves av mange som å være en aktør. Hele området er "touchy" og mange våger ikke uttale seg under fullt navn. 

Debatten skjer ikke i et vakum. Samfunnet er blitt mye mer brutalt. Verst er det her i Oslo, som er blitt en utrygg by. Nesten 50 overfallsvoldtekter er anmeldt. Dessverre er både anmeldelser og overfall kun toppen av isfjellet på det området. Så har man andre problemer også. Antall ran skal være oppe i hele 10 000, bare i år. Det er helt vilt. 

I drabantbyene er det også økende tegn til problemer. Bilbranner synes nytt av året, men var varslet, da fenomenet er et kjent problem i andre land. Det fryktes at også flere problemer etter hvert skal spre seg hit. For det er ikke bedre i resten av Europa. Meningsmålinger viser større motsetninger der enn vi har hjemme. I tillegg har de en økonomisk krise på toppen. 

Alt dette gir en opplevelsen er at tingene spinner ut av kontroll. Det er heller ingenting skaper rekruttering til ekstreme bevegelser, mer enn nettopp det. Kanskje er det på tide å tenke gjennom hvordan vi havnet der vi er nå?

Var det riktig å gå inn i Schengen? Er det nok kontroll med asylsøkere? Er politi, rettsvesen og kriminalomsorgen skalert til å dekke dagens utfordringer?  

Hva med andre og mer forebyggende områder? Har endringene i utdannelsessystemet vært av det gode? Hvorfor detter så mange ut av skolen?

Vi bør i større grad lære av de valgene som er foretatt. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Svakt dokumentert

Publisert over 8 år siden

Jeg tror ikke nøktern statistikk kan underbygge disse påstandene. Ja, overfallsvoldtekter har økt, men for mye annen kriminalitet er tendensen motsatt. Når det gjelder skole, bør en huske at for noen tiår siden var det kun et fåtall som i det hele tatt startet på videregående utdanning.

Kommentar #2

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Ranstallene er feil

Publisert over 8 år siden

Beklager. Jeg trodde det var snakk om et år og ikke ti.

Hører dog meg til historien at jeg selv har fått en kniv mot magen og en annen trolig mot ryggen samtidig. 

Det har uansett vært en kraftig økning:

http://www.dagbladet.no/2010/03/02/nyheter/innenriks/ran/10670043/

Kommentar #3

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Skolen

Publisert over 8 år siden

Utviklingen av yrkesfag:

http://www.nettavisen.no/innenriks/politikk/article1515614.ece 

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Konflikt kontra harmoni

Publisert over 8 år siden

Eller dialektikk versus konsensus var tanker jeg som har romstert i mitt hode i det siste.

Dialektikken møtte jeg som ung kvinne, da jeg uforvarende nærmest havnet på universitetet igjen i 1974. Der satt de unge menn, med noen usynlige sverd i hendene, - og forsøkte å spidde sine motstandere med sine kraftfulle ord. - Mange tålte det ikke. - Flere ble syke. En medstudent ble lagt inn på psykiatrisk. - Dette var en totalt fremmed verden for meg som hadde levd ganske isolert som mer eller mindre hjemmehusmor på flyttefot i 9 år.

Konsensusideen, møte jeg igjen mange år senere, og den kom da til å representere min tro. Hvis vi mennesker virkelig kommer fram med de tanker og meninger vi har om en sak, uten  å bli stoppet av harsellering eller håning av innholdet, - men aktiv lytting,- vil vi også kunne fange den lille minoriteten som kanskje faktisk øyner en utvei på problemet? - Hvis du har tanker spesielle tanker om en sak, blir det mer en (samfunns) plikt å komme med dem. -

Dette erfarte jeg på min kristne arbeidsplass, der all ledelse var av menn, mens arbeidet var dominert av kvinner. På de viktige møtene var det nesten bare menn som snakket. Da møtet var over begynte kvinnene å komme med alt det andre de hadde på hjertet. Slik skal det jo ikke være? -

Jeg har også vært inne på dette med å forstå hva monokultur og multikultur består av. Det handler ikke om "Enighet" som noen synes å tro, men om "Enhet" av det mangfold vi representerer under en felles sterk ledelse med lovverk og alt til faget henhørende. (islam?)

Denne ENHETEN har vært skapt av etiske normer og samfunnsstruktur. - Men slik jeg ser det har denne forståelsen blitt borte i vår kristne religiøse kultur.

Vel dette var noen strøtanker, - "synsing" som mange sier. - Men jeg har jo en tro på at jeg må komme med det jeg selv mener ;-) Troens siktemål er nærmest uttrykt i vår rådslaging og samhandling for å komme frram til de gode løsningene der vi er plassert, og hvordan vi lærer og utvikle vårt eget potensiale i dette arbeidet.

masse hilsen mette

Kommentar #5

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Voldsøkning - stabil siste ti, men likevel opp 2/3 på tyve år. 

http://www.ssb.no/lovbrudda/fig-2011-03-21-05.html 

Kommentar #6

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kloke ord Mette :-) 

Kommentar #7

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Tidsånden?

Publisert over 8 år siden

Jeg har levd en stund og opplever ihvertfall med tanke på det du nevner i trådstart at mye av respekten for makter og myndigheter; respekten for egenverdet og ikke minst andres verd; synet på familien som institusjon; synet på ekteskapet; nærhet til egne barn i hverdag o.s.v. er så vesenforandret at de som vokser opp i dag vil se på min barndom som ytterst annerledes og historisk - det er den - og god var den.

Vi lever nå i en multikulturell hverdag og det er umulig å reversere den, men det er mulig å ta det pøh om pøh og bygge kongeriket Norge sten for sten.

Allikevel tror jeg at de som vokser opp i dag vil se seg tilbake om 40 år og si - ja, jammen har mye blitt annerledes - og - jeg velger å si at jeg hadde det bedre i samfunnet av 2011 enn 2051.

I sum så velger jeg ordet"tidsånden" som det som styrer oss dit "noen" vil ha oss.

Et eksempel fra eget liv:  Jeg vokste opp med en far som var lærer og mor var .... husmor.  I barndommen kom far og jeg hjem litt over kl. 14.00.  Vi spiste middag sammen og slappet av før far gitt i gang med retting og skoleforberedelser på sin side av kontorbordet - jeg med dagens lekser på den andre halvparten.  Uten data, tv-spill og kun nrk ble det mye uteliv og gjerne inn til sen kvelds.  Mord og alvorlig kriminalitet skjedde nasjonalt svært sjelden.  Vi hadde lensmann, men i det store og hele regulerte folk seg innenfor grensene selv.  I det store og hele hadde vi det godt på en inntekt.

På 70-tallet endret forholdene seg.  Det ble umulig å klare seg økonomisk på en middels inntekt.  Enten en ville det eller ikke så var familien avhengig av to inntekter for å klare å etablere seg og ha til eget underhold.  Barnehagelivet startet tidligst opp ved fylte 3 år og det ble nærmest obligatorisk med et førskoleår fra fylte 6 år.  Husmor ble et nedsettende ord - det var yrkesaktivitet som skapte identitet og status.

Hvordan det er i dag vet du, Tor-Olav - barn blir søkt inn i barnehage før de blir født.  Folk takler ikke alle krav til å mestre roller som mor, far, yrkesidentitet og facebook-oppegående.  Der den ene av to ikke fungerer lenger, så har NAV tatt over rollen som levrandør av inntekt til daglig underhold.

Når det gjelder måten å snakke og behandle hverandre på så viser jo og debatten her på vd at mange har et stort forbedringspotensiale i så måte.  Det er trolig flere enn en som sliter med å takle medborgeres verdensbilder som ikke er i samsvar med sitt eget korrekte.

Gule var i går i Bergen og deltok i en debatt der en av de som deltok hadde sympatier i retning ABB. 

Siterer fra BT:  "Det var kvinnesynet til Breivik som skulle være hovedtema for debatten, men det ble fort en annen person som ble hovedperson.  Filosof Lars Gule gjøv løs på Berge ved første anledning.

"Skal man invitere slike som ham inn og ta dem på alvor i en akademisk setting?  Nei.  Det er ingen grunn til å føre dialog med denne ekstremisten.  Man kan diskutere nazismen uten å ha Hitler i panelet."

Tenkte litt på dette med Hitler.  Jeg tror at på noen stadie i hans liv kunne dialog ha bidratt til at meninger ble luftet og kanskje moderert eller i beste fall endret.

Det er jo fullt mulig å snu dette utsagnet til Gule og putte inn hva en vil isteden for nazisme og Hitler.  Da blir det jo fullt mulig å diskutere mangt uten å ha med de som er nærmest det tema en vil belyse og diskutere - selv om en ikke liker innholdet.

Reaksjonen fra denne ene som møtte med sitt særegne syn i et panel foran et fullsatt sal med i hovedsak studenter var som følger:  "Berge følte at han fikk sagt det han mente om saken (luftet sine meninger).  "Jeg er mest sjokkert over at det var noen her som hadde enda mer ekstreme meninger enn meg", sa han, og pekte på Gule sitt angrep på han ..." .. og - da kan det vel bli vanskelig å moderere og endre sine synspunkter?

Dette, som et eksempel på hvor tidsånden nå er i samfunnsdebatten.  Ja, hvem styrer tidsånden - særlig politikk, media og litt - deg og meg.....

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert over 8 år siden

Takk for det .-)

vennlig hilsen mette

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2972 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1618 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1270 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1071 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere