Berit Hagen Agøy

19

Meningsforskjeller i kirken

Marianne Aasen kommenterer i Vårt Land 12.10 mitt innlegg om valgkamp i kirken. Hun mener kirken gjør seg en bjørnetjeneste hvis den ikke tør å anerkjenne meningsforskjeller som en sunn og naturlig del av prosessen for økt folkestyre i kirken.

Publisert: 13. okt 2011

Det er jeg helt enig med henne i. Poenget mitt er naturligvis ikke å usynliggjøre meningsforskjeller, tvert imot.  Mitt innlegg handlet om hvorledes kirken som trossamfunn kan tilpasse seg et demokrati utviklet i en sekulær kontekst.

Jeg understreket at ’En åpen og inkluderende folkekirke skal ha et mylder av mangfold’ men ’poenget er at kirken i sin grunnholdning søker å ivareta enheten gjennom å bygge inkluderende og mangfoldige fellesskap. Dette betyr slett ikke at kirkens folk ikke skal ha åpne og kritiske meningsutvekslinger, men vi skal søke å takle konflikter slik at vi bevarer kirkens enhet.’

Problemstillingen jeg reiste er om det er meningsforskjeller basert på sosialetiske tema som skal danne utgangspunkt for kirkens valgordning. Alle eksemplene Aasen nevner i sitt svar til meg handler typisk nok om kjønn og seksualitet. Dette er viktige tema, men etter mitt syn alt for snevert som utgangspunkt for demokratiske valgordninger i kirken. Jeg vil utfordre politikerne til å diskutere nærmere hva slags valgordninger som tjener kirken best ut fra dens særpreg både som en nasjonal demokratisk organisasjon, men også som et åndelig fellesskap hvor enheten i Kristus binder sammen både nasjonalt og internasjonalt.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Mitt innlegg handlet om hvorledes kirken som trossamfunn kan tilpasse seg et demokrati utviklet i en sekulær kontekst

Publisert over 8 år siden

.......... skriver fru Agøy. Jeg blir undrende; Etter min oppfatning har kirken nærmest gått skoene av seg for å tilfredstille demokratiet og å fremsto som folkelig og demokratisk. Hva med litt samling om ruinene? Litt propagandering av at kirken også er et lærested? En kulturell tungvekter om den vil? Ikke bare en seremonimester, men en seriøs samfunnsaktør.

Jeg tror kirkevalget er helt feil anlagt som en bred demokratisk funksjon på linje med valg til offentlige organer. Kirkevalget burde være for de interresserte som går til kirke og avholdes blandt de som bryr seg såpass, f.eks. ved de fire siste søndagene før den endelige valgdagen. La folk registrere seg som kirkevelgere for å ha rett til å delta i valget, og vise tilhørighet. Kirkens funksjon i samfunnet er anderledes enn kommunestyrets. Det er ingenting som er hugget på steintavler om at det må foregå så bredt som det gjorde sist.

Og en annen ting; Når dere har blitt enige om noe; STÅ SAMLET! En for alle, alle for en. Bli EN kirke. Vær noe. Stå for noe. Gjør noe.

Kommentar #2

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg er enig med Njål Kristiansen i at kirken bør være samlet. Jeg synes også at hvilke saker som skal trekke skillelinjene mellom de som stiller til valg bør være opp til kandidatene. Om velgerne synes at kandidatene er for dårlige eller utydelige er det mulig å stemme blankt – og mange har gjort det denne gangen. (Kanskje uten å vite det?) 

Jeg synes det er beklagelig at Marianne Aasen og flere som mener som henne, ikke har utnyttet dagens ordning og utgitt anbefalte lister til kirkevalget. 

Med dagens ordning trenger kirken ingen nominasjonskomitè, og alle kandidater stiller på lik linje uavhengig av partier og grupperinger. Når kandidater rangeres med tall kan hver enkelt lage sin egen liste, men viktigst av alt kan alle interesseorganisasjoner lage anbefalte lister og offentliggjøre disse. Til dette valget laget ”mor-far-barn” og ”raus folkekirke” lister som ble offentlig publisert, og jeg vil påstå at disse to grupperingene representerer nettopp de meningsforskjellene som Marianne Aasen ønsker tydeliggjort. 

Jeg oppfatter bispedømmerådene mer som et styre (fylkesstyre) enn som en lovgivende forsamling, og jeg undrer meg derfor over at mange politikere ser ut til å tenke seg bispedømmerådene (ev. kirkemøtet) som fylkesting eller endog Storting, og ikke lik sine egne partistyrer/sentralstyrer. 

Jeg er overbevist om at dagens ordning, en demokratisk og åpen ordning vil vise seg som en god ordning, men både kirken og folk trenger tid for å forstå at det med en slik modell er de som bestemmer hvem som velges, og ikke de som setter opp listene. Det at alle, gammel og ung, liberal og konservativ, høykirkelig og lavkirkelig, står på samme liste har en symbolverdi jeg mener er viktig for kirken – og om folk velger bare de unge eller den som er anbefalt av ”raus mor-far-barn kirkegruppe” er noe folk bør bestemme, ikke kirken og ikke Stortinget. 

Valgordningen til politiske valg fungere godt i et system med mange ressurssterke partier, mens kirken har andre ting å bruke penger på enn dyre intern-valgkamper. At kandidatene, interesseorganisasjoner eller politiske partier bruker sine egne penger er en annen sak, og det ønsker jeg velkommen.

Forøvrig er dagens valgordning slik at man i prinsippet stemmer bare på èn person, der de øvrige er foretrukne dersom førstemann ikke velges – og reglene ved valget (feks. hvordan man teller) har det vært vanskelig å finne. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere