Leif GuIIberg

72    6329

Den dagen da Jesus ble født

Ble så Jesus født omkring den første dagen under selve Løvhyttefesten? Det er ihvertfall ikke usannsynlig.

Publisert: 19. sep 2011 / 1771 visninger.

Det er bare tre måneder til jul, og VD vil etterhvert også i år få sine "juletråder". Noen mener julefeiring er hedensk. Andre mener den ikke bør feires siden Jesus umulig kan ha vært født den 25. desember. Både den russisk-ortodokse og gresk-ortodokse kirke legger forøvrig feiringen av Jesu fødsel noen dager senere.

Et av argumentene for at det ikke kan ha vært 25. desember er at det ikke var hyrder ute og gjette sauer på den tiden av året i Palestina.

Men er Bibelen helt uklar om når Jesus ble født? Visselig gir den ingen bestemt dag i den jødiske kalenderen, men gir den måneden? Jeg mener at den kanskje gjør det, og skal prøve å beskrive det på en enkel måte.

Evangelisten og legen Lukas forteller at Johannes' mor, Elisabet, var gravid i 6 måned med Johannes da engelen Gabriel viste seg for Maria i hennes hus i Nasaret og meddelte at hun skulle bli fruktsommelig på en overnaturlig måte. Slik Lukas fremstiller hendelsen hos både Elisabet og Maria, kan man anta at dette hendte med rimelig nøyaktig seks måneders mellomrom, og følgelig at Jesus ble født seks måneder senere enn Johannes. Kan vi anta at disse to utvalgte ikke var gjenstand for tidligfødsel?

Men dette forteller jo ingenting om når på året disse ting utspant seg. Vi vet imidlertid at Johannes' far, Sakarias, tilhørte Abias prestetjeneste. Vi vet også at han tjenestegjorde i Tempelet med røkoffer da han fikk nyheten fra Herrens engel Gabriel om at Elisabet skulle bli gravid og føde en sønn. Etter at Sakarias' tjenestedager i Templet var over, dro han rett hjem til Elisabet, hvorpå hun i relativt høy alder ble gravid.

Vet vi så noe om når den som var i Abias prestetjeneste gjorde tjeneste i Templet? Ifølge Krønikerboken var Abijas prester den åttende avdeling som skulle tjenestegjøre i Templet. Den muntlige delen av Torahen (Mishna) sier at hver avdeling skulle tjenestegjøre to ganger i året (men ikke to ganger sammenhengende), og hvor den første avdeling (Jojarib) skulle begynne sin tjeneste den første uken i Nisan. Hver avdeling tjenestegjorde en uke. I tillegg skulle alle avdelinger tjenestegjøre under de tre pilgrimsfestene (Påsken/Usyrede brøds dager, Shavout (Pinse), og Sukkot (Løvhyttefesten). I henhold til den muntlige Torah skulle Abias presteskap tjenestegjøre første gang første uken i måneden Sivan, og andre gang seks måneder deretter, i måneden Kislev.

Vi kan dermed si at Sakarias tjenestegjorde i Templet første uken i Sivan og i tillegg påfølgende uke som var Shavout. Deretter dro Sakarias hjem, og Elisabet ble besvangret, altså kort tid etter Shavout-festen. Det må derfor kunne antas at Johannes ble født 280 dager eller ca. 9 måneder deretter, eller i måneden Nisan, da Påskefesten ble feiret. Dersom Johannes ble født ca. den 15. dagen i Nisan, kunne Jesus ha bli født omkring den 15. dagen i måneden Tisjre - seks måneder etter - som også er den første dagen under Løvhyttefesten.

Noen vil kanskje innvende at siden Lukas ikke sier noe om hvorvidt det var Sakarias' tjeneste i måneden Sivan eller måneden Kislev, så kan man ikke si med sikkerhet at det var under årets første prestetjeneste det hendte.

Her er det å si at jødiske rabbinere hadde lenge forkynt at profeten Elias skulle komme under Påskefesten for å erklære hvem Messias ville være. Jesus antydet senere under sin tjeneste at Johannes fylte rollen denne som deres Elias: "For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, og om dere vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme".

For de som tror at Bibelen er en inspirert bok, så blir det derfor meningsfylt å anta at Elisabet ble gravid kort etter Shavout, og Maria 6 måneder deretter - at det hele var en del av Guds timeplan.

Ble så Jesus født omkring den første dagen under selve Løvhyttefesten? Det er ihvertfall ikke usannsynlig.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Gunnsteinen i Herrens tempel

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ble så Jesus født omkring den første dagen under selve Løvhyttefesten? Det er ihvertfall ikke usannsynlig.

Interessant vinkling Leif, men kjenner vi egentlig til døperen Johannes fødsel? Matt.11.12 kan opplyse om at fra døperen Johannes dager til nå trengte de seg inn i himmelens rike med makt. Hvordan gjorde de det?

Verset henviser til Mika 2.12:

      Jeg vil samle dere alle, Jakob.
        Jeg vil samle Israels rest,
        føre dem sammen som sauer i en kve,
        som en bøling på beite,
        – en støyende flokk av mennesker.
   
13 Han som bryter vei, går foran dem;
        de trenger gjennom porten
        og drar ut av den.
        Deres konge går foran dem,
        Herren selv går i spissen for dem

Vi kan jo se litt på hva løvhyttefesten står for:

5.Mos.31.10:Og Moses gav dem dette påbud: Hvert sjuende år, i ettergivelsesåret, ved løvhyttefesten 11 når hele Israel kommer og trer fram for Herren sin Guds åsyn på det stedet han velger ut, da skal denne loven leses opp mens hele Israel hører på.

Dette leses opp i Neh 8,2 ff dagen før Israel holder løvhyttefesten, og vi ser av v9 og 10 at denne dagen er helliget Herren, og viet til Herren som også er tilskrevet Herrens dag. Sak.14.forteller om den kommende krig og fred, og i v12 om den plage Gud vil gi alle foleslag som går til strid mot Jerusalem;Kjøttet skal råtne på dem  mens de ennå står på føttene.Øynene skal råtne i sine huler,og tungen råtne i munnen på dem. – Kommet til v16:Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og for å feire løvhyttefesten. (den er altså satt til fremtid på Herrens dag)

17 Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikke falle regn over dem. 18 Og om egypternes ætt ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem, men derimot den plagen Herren lar ramme de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. 19 Dette skal være straffen for egypterne og alle de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten.
20 Den dagen skal det stå «Helliget Herren» på hestenes bjeller; og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret. 21 Hver eneste gryte i Jerusalem og Juda skal være helliget Herren, Allhærs Gud, og alle som ofrer, skal komme og ta av dem og koke i dem. Den dagen skal det ikke lenger være noen som driver handel i huset til Herren, Allhærs Gud.

Jes 1,8 : Bare Sions datter er igjen,
               som en løvhytte i en vingård,
               som et vaktskur på en agurkmark,
              som en kringsatt by.

Men Haggai nevner dagen vi skal legge merke til når ”Grunnsteinen” legges i Herrens tempel. Grunnsteinen er en annen benevnelse for ”Hjørnesteinen” som ble vraket av menneskene.

Hag 2,18: Legg merke til det som skjer fra denne dag og fremover, fra den 24. dagen i den niende måneden, fra den dag da grunnsteinen til Herrens tempel ble lagt!

Vi har i alle fall dato og måned selv om året ligger langt foran oss.

Svar
Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Nei, ikke stort mer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Interessant vinkling Leif, men kjenner vi egentlig til døperen Johannes fødsel?

Nei, selve fødselsen er det ikke mye informasjon om - kun konsepsjonstiden som overfor beskrevet, som formodentlig ble avsluttet med en normal fødsel ca. 280 dager senere. Det første er til gjengjeld godt dokumentert av Lukas.

Svar
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Ja

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Det første er til gjengjeld godt dokumentert av Lukas.

Ja, Lukas så mye han også, men alt som står hos profetene måtte også oppfylles sier Jesus nettopp hos Luk.24.44, og det var først da disiplenes fostand ble åpnet så de kunne forstå skriftene.

Svar
Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

Dagen Jesus ble født

Publisert over 6 år siden

Er det så viktig? De fleste vet jo at Jesus ikke ble født 25 des. Men jeg synes det er greit at vi i vesten i hvertfall kan ha en en dag som kan minnes hans fødsel. Hadde den blitt lagt til mars f.eks hadde heller ikke det vært noe galt, men etter som vi har fastsatt den til des. er det en flott ramme rundt det ettersom det blir lysere for hver dag. Jesus kom jo som lyset.

 

Svar
Kommentar #5

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ble så Jesus født omkring den første dagen under selve Løvhyttefesten? Det er ihvertfall ikke usannsynlig.

Det er mer enn sannsynlig. Det er bare i tiden mellom november og januar at sauene ble holdt inne i fjøset. Den eneste tiden på året hvor Jesus IKKE kunne ha blitt født, er derfor i månene rundt årsskiftet. Din beskrivelse av begivenhetens gang omkring døperen Johannes' og Jesu unnfangelse og fødsel er bibelsk korrekt.

Siden jeg ikke har noen form for julemarkering, pleier jeg å markere Jesu fødsel på den første dagen i høytiden Succot (Løvhyttefesten), som i år er den 13. oktober.

Svar
Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Mer bibelsk....

Publisert over 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Siden jeg ikke har noen form for julemarkering, pleier jeg å markere Jesu fødsel på den første dagen i høytiden Succot (Løvhyttefesten), som i år er den 13. oktober.

Da vil jeg våge påstanden at du med stor sannsynlighet er mer "bibelsk" enn resten av verden. Men som Terje Johansen påpeker, så er jo ikke dette et svært viktig spørsmål - bare noe som ihvertfall jeg synes er greitt å vite litt om.

Svar
Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Så hvis dette er tilfelle har altså den kristne kirken løyet til alle om feiringen av Jesus sin fødsel de da?

(Legger også merke til at flere sier at det ikke er så nøye, noe den kristne feiringen IKKE akkurat bærer preg av, selv om den feires på en løgn....)

Svar
Kommentar #8

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Så hvis dette er tilfelle har altså den kristne kirken løyet til alle om feiringen av Jesus sin fødsel de da?

(Legger også merke til at flere sier at det ikke er så nøye, noe den kristne feiringen IKKE akkurat bærer preg av, selv om den feires på en løgn....)

Det meste av DNK bygger på DRKK og generellt er alt det bygd på en løgn men man har litt av sannheten i det for å få meg seg flest mulig kjødelige for å bedra de og med det hindre/ utsette Jesu gjenkomst.

I NT kommer det frem at vi kan, om vi vil/ har lyst til å feire de gamle sabbater man feiret i den gamle pakt, så som påske og pinse, etc.. Men jul er feiring at satans bursdag fra hedensk hold.

Svar
Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Som er din mening Leif Gunnar...

 

Noen ganger for jeg det for meg at det er like mange meninger om kristendom som det er kristne.... Correct me if I'm wrong!

Svar
Kommentar #10

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Vel, det er dokumentert og historisk korrekt. Tro hva du vil..

Svar
Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Your'e wrong

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Noen ganger for jeg det for meg at det er like mange meninger om kristendom som det er kristne.... Correct me if I'm wrong!

Verden har rundt regnet to millarder som definerer seg innenfor den kristne familie. Et betydelig antall av disse er hva som betegnes som "nominelle" kristne, dvs. kun i navnet.

Men selv i den gjendværende gruppen - også et 10-sifret tall - er det neppe plass til like mange meninger.

So, your'e wrong.

Svar
Kommentar #12

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden

So who's right then?

Er det det DU tror på som er riktig? Eller er det det paven tror på som er riktig? Det hadde vel ikke blitt 35000 grener av en og samme religion hvis alle konkluderte med at bibelen var riktig skrevet,  da det er tolkningen av den som spriker..?

 

Svar
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Grenseløst

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Det hadde vel ikke blitt 35000 grener av en og samme religion hvis alle konkluderte med at bibelen var riktig skrevet,

Du har absolutt et poeng der Hans Petter, men hver eneste en av de 35000 grenene mener selvfølgelig at det er de som har rett - de har alle tolket Bibelen på hver sin måte oger i grunnen like påståelig som du kan være hvis du fatter poenget? De har bare ikke forstått at intet profetord er gitt til menneskelige / egne tolkninger, fordi Bibelen er skrevet slik at den tolker seg selv, derfor er der ingen reelle kristne, de bare oppfatter det slik.

Svar
Kommentar #14

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

So who's right then?

Er det det DU tror på som er riktig? Eller er det det paven tror på som er riktig? Det hadde vel ikke blitt 35000 grener av en og samme religion hvis alle konkluderte med at bibelen var riktig skrevet,

I Norge og flere andre land er det fullt mulig å registrere en enmanns-menighet. Da sier det seg selv at det finnes tusener av kristne retninger som ikke har annet felles enn at de kaller seg kristne menigheter. I Guds øyne er en menighet global, har misjonsvirksomhet, forkynner Bibelen, hjelper de svake, døper de troende, lyder Guds ord, ærer Gud som Skaper, osv. Dermed begrenses den lange listen av kristne retninger til et fåtall menigheter. Hvem av dem som har sannheten blir et spørsmål om hvem som lyder hele Bibelen.

Svar
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Menigheter

Publisert over 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

det finnes tusener av kristne retninger som ikke har annet felles enn at de kaller seg kristne menigheter. I Guds øyne er en menighet global, har misjonsvirksomhet, forkynner Bibelen, hjelper de svake, døper de troende, lyder Guds ord, ærer Gud som Skaper, osv. Dermed begrenses den lange listen av kristne retninger til et fåtall menigheter.

Nå får vi ikke la debatten dø ut, her ble det et lite åk mener jeg i og med at Roger mener det bare er et fåtall menigheter som er kristne - og noen kaller seg sogar personlig kristen, jeg bare lurer på om Aak i samme slengen også har rede på hva som er begrensningen for å være en kristen menighet eller en personlig kristen? Og finnes der noen regler for hvor stor eller liten en menighet kan være? Jeg tenker da på ordlyden i dette verset Matt 18,20 , selv om jeg ellers har liten bibelforståelse.

Svar
Kommentar #16

Leif GuIIberg

72 innlegg  6329 kommentarer

Hans Petter Skovg

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Er det det DU tror på som er riktig? Eller er det det paven tror på som er riktig? Det hadde vel ikke blitt 35000 grener av en og samme religion hvis alle konkluderte med at bibelen var riktig skrevet,

Nå kverulerer du mer enn hva som sømmer seg for en deltager på VD.

Her er din påstand, og som jeg svarte på. Det du nå kommer med har ingenting med denne saken å gjøre.

Her her ditt utsagn som jeg svarte på:

"Noen ganger for jeg det for meg at det er like mange meninger om kristendom som det er kristne.... Correct me if I'm wrong!"

End of story


Svar
Kommentar #17

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Sømmer seg for en deltager faktisk.... :-)

 

Er det ikke nok for en kristen å bekjenne seg Jesus? Trodde du var kristen da jeg...

Finnes det upersonlige kristne? Hvis ikke, hvorfor er det da personlige kristne, hva er det liksom? Er det noe slikt som at du tror på Jesus men ikke vanker i noen menighet?

Syntes også Roger lager en fryktelig tynn fan skare for kristendommen når han lager de reglene... Er det ikke ca 2 milliarder kristne verden over? Men disse kriteriene som Roger nevner er de jo ikke enfjerdedel engang som er "ordentlige" kristne, så det er kanskje like greit at Roger ikke er den som bestemmer det?

Svar
Kommentar #18

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Syntes også Roger lager en fryktelig tynn fan skare for kristendommen når han lager de reglene... Er det ikke ca 2 milliarder kristne verden over? Men disse kriteriene som Roger nevner er de jo ikke enfjerdedel engang som er "ordentlige" kristne, så det er kanskje like greit at Roger ikke er den som bestemmer det?

Det ER en tynn skare av sanne kriste. Det er ikke mine ord, men Jesu egne ord.

Luk 18,8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Jeg skal ikke gi meg ut på å hjelpe Gud til å dømme hvem som er kristne og hvem som ikke er kristne. Den jobben overlater jeg til Gud. Det som imidlertid er åpenbart, er at Gud vil finne svært få sanne troende kristne når Han kommer. Det er sannelig ikke min feil. Jeg skulle ønske at jorda var stinn av sanne troende kristne når Jesus kommer, men så heldig er vi ikke.

Bibelen sier veldig mye om hva som er Guds kriterier (ikke mine) for å komme gjennom nåløyet. Gud har laget en by i himmelen som skal få plass til alle utvalgte. Byen er i areal på størrelse av Norge eller Polen. I løpet av 6000 år har det blinket seg ut en betydelig skare med utvalgte, men altså bare en liten rest fra vår egen tid.

Svar
Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Presserende spårsmål til Roger

Publisert over 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Det stemmer Roger, og nå handler jo dette temaet om Jesus fødsel, så nå har du jo muligheten til å teste ut bibelkunnskapene dine. Noen mener Jesus ble født for rundt 2000 år siden og hvordan var det da med troen? Hva menes det egentlig med dette utsagnet ? for vi vet jo at Heb.9.27-28 sier atSlik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.– og dette er jo helt i tråd med Matt.15.24 hvor Jesus utdyper dette utsagnet nærmere ved å si at; ”Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus”  -

Når så menneskesønnen sa dette, hva mente han egentlig tror du med dette, hvilken tid ment han å komme i?

Jeg kan utdype dette enda bedre, i Joh.8.28 sier faktisk Jesus til sine disipler om Menneskesønnen som seg selv: Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er Han, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg.

Her prater Jesus sammen med disiplene sine om Menneskesønnen som seg selv, som om det gjaldt for en annen tid… ”når dere får løftet opp Menneskesønnen.” Når tid skjedde dette? Vi kan kanskje anta at dette utsagnet med å løfte opp, har med det samme som Joh.3.14 skriver om – ”Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp” – Og en tilleggsinformasjon kommer i Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» - Det har jo ikke skjedd enda.

Tror du Roger at dette kunne skje for rundt 2000 år siden, eller tror du det kunne være snakk om en senere profeti som skulle oppfylles? Jeg gjør deg dessuten oppmerksom på dette:Joh 3,14 viser til 4 Mos 21,8f, Joh 8,28, Joh 12,32
Note løfte opp: Det greske ordet betyr både løfte opp (korsfeste) og opphøye. Se 8,28; 12,32.

Nå har vi en del opplysninger uten å blande inn Immanuel inn i dette, som at Menneskesønnen snakket om han kom til å finne troen når han kom, hvilket komme snakker han om? Nå henviser jeg til Heb.9.27-28 som sier at hans andre komme bare handlet om å hente de fortapte får av Israel. Og når skulle han eventuelt bli korsfestet, løftet opp eller opphøyet på samme måte som slangen i ørkenen slik at han kunne dra alle til seg? Spørsmålene er relevant i forhold til tiden for Jesu fødsel, da løftet om opphøyelse direkte innebar en oppstandelse for alle –når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.

Dette burde avgjøre spørsmålet om en fødsel og en opphøyelse for 2000 år siden?

Svar
Kommentar #20

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Syntes også Roger lager en fryktelig tynn fan skare for kristendommen når han lager de reglene... Er det ikke ca 2 milliarder kristne verden over? Men disse kriteriene som Roger nevner er de jo ikke enfjerdedel engang som er "ordentlige" kristne, så det er kanskje like greit at Roger ikke er den som bestemmer det?

Roger lager ikke de reglene, de står skrevet i Guds ord og det er nok langt mindre enn 1/4 del da.., men mange er skjult (også utenfor de 2 milliarder).

Synes det er bra du stiller disse kristiske spørsmål som krever dokumenterte svar men det er viktig at det er kvalitet over hele spørsmålslinja. Med andre ord hvis du vil ha seriøse svar må du stille deg frem seriøst med sprøsmål som gjerne stiller konkret til veggs.

Eks. på bra spørsmål:

"Er det det DU tror på som er riktig? Eller er det det paven tror på som er riktig? Det hadde vel ikke blitt 35000 grener av en og samme religion hvis alle konkluderte med at bibelen var riktig skrevet, da det er tolkningen av den som spriker..?"

 

Bibelen gir deg svaret på sprøsmålet om du måler det skrevne med va de faktiske forhold er i denne verden.., men det krever altså at du tar alt alvorlig og ikke glatter over noe som helst.

Svar
Kommentar #21

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Stenene skal rope

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dette burde avgjøre spørsmålet om en fødsel og en opphøyelse for 2000 år siden?

Jeg synes du fortjener svar på dette, så jeg sendte spørsmålet videre til noen steiner som står borte hos naboen, kanskje de kan gi deg et utfyllende svar. Man må nemlig være laget av stein for å ha tålmodighet med deg. Det har jeg ikke. Det må du ta skylden for selv.

Luk 19,40 Men han svarte og sa til dem: Jeg sier eder: Om disse tier, skal stenene rope.

Svar
Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Steintale

Publisert over 6 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes du fortjener svar på dette, så jeg sendte spørsmålet videre til noen steiner som står borte

Dette er omtrent som hentet ut av Asbjørnsen & Moe, eller som man roper i skogen får man svar.

Dette uttrykket med at steinene skal rope var nok ikke ment til steinene hos naboen din, men i følge 2 Mos 28,21, så skal steinene være 12 i tallet og svare til navnene til Israels sønner og på hver stein navnet på hver stamme av de 12 stammer som en signet.

Så da skulle en vel tro at når disse steinene roper, da tror jeg neppe steinene til naboen hos Aak har noe de skal ha sagt?

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
9 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1106 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
9 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1106 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
2 minutter siden / 186 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
4 minutter siden / 1791 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
8 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
15 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
23 minutter siden / 1375 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
28 minutter siden / 212 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere