Leif GuIIberg

72    6329

Josafats dal

Stan Goodenough må kunne sies å være prototypen på en ekte kristensionist. Den 13 september skrev han følgende på sin blogg, som jeg mener også gir oss et godt innblikk i tankesettet til mange kristensionister:

Publisert: 14. sep 2011 / 1004 visninger.

Stan Goodenough er ikke jøde, men har bodd i Jerusalem i 23 år og driver bloggen "Jerusalem Watchman", hvor hans rapporter og kommentarer søker å plassere de internasjonale medias omtale av Israel i et bibelsk perspektiv. Han er også godkjent som israelsk guide av det israelske turistdepartementet.

Stan Goodenough må kunne sies å være prototypen på en ekte kristensionist. Den 13 september skrev han følgende på sin blogg, som jeg mener også gir oss et godt innblikk i tankesettet til mange kristensionister:

Idag den 13. september 2011 vil bli en viktig dag, for idag vil representanter for 193 stater komme sammen på østsiden av Manhattan til åpningen av den 66. sesjon av FNs Generalforsamling.

Av de 168 saker på agendaen, er det en sak som tårner over resten og som garanterer å dominere i den 15 dager lange begivenheten: Sak # 36 - "Spørsmålet om Palestina."

Når det tallet kommer opp den 20. september, vil denne verdens nasjoner sikre seg sin plass i Josafats Dal. For i løpet av deres forhandlinger vil de bli bedt om å stemme for eller mot anerkjennelsen av en palestinsk stat.

En anerkjennelse av en palesinsk stat betyr å stemme for opprettelsen av en arabisk stat midt i det bibelske Israels land.

Det betyr å stemme for en "permanent" deling av Guds land.

"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,

"Da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land;
....

"Rop dette ut blandt hedningefolkene, rust eder til en hellig krig, kall på heltene, la alle krigsmenn stige frem og dra ut!

"Smi eders hakker om til sverd og eders vingårdskniver til spyd! Den veke si: Jeg er en helt!

"Skynd eder og kom, alle I hedningefolk fra alle kanter, og samle eder sammen! Dit la du, Herre, dine helter stige ned!

"Hedningefolkene skal våkne op og dra til Josafats dal; for der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter.

"Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tred vinpersen, for den er full, persekarene flyter over, deres ondskap er stor!

"Skare på skare samler sig i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal.

"Sol og måne sortner, og stjernene holder op å lyse.

"Og Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn." (Fra Joel 3)
----

"Hvem vil anbefale Palestina?" Dette var overskriften til en artikkel på websiden til  israelske YnetNews for to uker siden.

Ifølge rapporten tror man på sentralt hold i Jerusalem at "Palestinerne" vil sikre en automatisk majoritet etter den garanterte støtten fra de 116 alliansefrie statene som har for vane å stemme blokkvis og støtte felles interesser. Bare 112 flere ja-stemmer vil sikre to tredjedels majoritet. Og den 12 september kunngjorde Russland sin beslutning om å støtte alt som palestinaaraberne ønsker.

I et forsøk på å forhindre resultatet, har utenrikstjenesten i Israel henvendt seg til "the moral majority" - innflytelsesrike stater som inkluderer 27 EU medlemmer, globale krefter, og flere ande nøkkelland.

Israel håper at unnlatelsen fra slike stater i å anbefale et unilateralt palestinsk fremstøt vil resultere i at et FN-vedtak erklæres ulovlig. For å styrke dette, har aktører i Brussel arbeidet med å etablere en forent front av EU-land som vil unnlate å stemme. Allikevel ser det ut som om Europas stemmer vil bli splittet. Få eller ingen nasjoner forventes å stemme "nei".

Til tross for å ha fløyet personlig til forskjellige land i de siste månedene og appelert til ledere om å forkaste det unilaterale palestinske framstøtet, ser det ut til at statsminister Benjamin Netanyahu nå er forberedt på et uunngåelige resultatet.

Israel står alene på verdens scene. Faktum er at i FN - og dette er hverken nytt eller sjeldent - vil Israel stå alene.

Den universelle anerkjennelsen av "Palestina" som en stat i sin egen rett vil bli en anklage mot det jødiske folk, verdens forkastelse og avvisning av deres krav om sin arv, og en anklage om at de forsyner seg av en annen manns land.

Den Palestinske Frigjøringsorganisasjonen (PLO), også kjent som den Palestinske Autoritet har allerede kunngjort sin intensjon om å trekke Israel inn for Den Internasjonale Domstolen i Haag.

Dommen over dette er allerede besluttet og vil snart bli effektuert. Den ble forutsett for tusener av år tilbake av Israels profeter som må ha vært rystet da de nedtegnet Guds uttrykk for sin vrede.
....
Gud her en hevnens dag for striden om Sion. Han beskriver Josafats dal som sin vredes vinpresse hvor han vil samle nasjonene. Snart - hvis han da ikke allerede har begynt - vil han begynne å trå dem ut og knuse dem som druer under sine føtter.

Hvor forferdelig hans dom vil bli!

I frykt for sine land og folk har troende i Europa og Amerika mobilisert seg til handling på Israels vegne. Den 12. september fortalte Jerusalem Post om to av de ledende kristne grupper i Europa som har sluttet seg sammen for å gå imot det økende presset på jødestaten. Ifølge artikkelen har den hollandske organisasjonen "Christians for Israel" og den Brussel-baserte "European Coalition for Israel" holde fellesprotester den 13 september i Haag, og den 19 september i Brussel.

Selv om avisen ikke nevnte det, så kommer initiativet fra en man. I mars måned publiserte Jack van der Tang i sitt blad "Pillar of Fire" en faksimile av mobiliseringsordren som menn i Holland fikk i 1939 når nazistene sto klar til invasjon.

Inne i bladet stilte van der Tang spørsmålet under overskriften "Et viktig budskap til menighetene i Nederland (og over hele verden)":

"Har du noen gang undret deg over hva du ville ha gjort rett før Den andre verdenskrig dersom du hadde visst at 6.000.000 jøder skulle myrdes? Vi visste ikke den gang om dødsleirene hvor Holocaust skulle skje? Nå, i 2011, roper millioner åpenlyst, og uten skam, etter jødenes utryddelse. Men denne gang kan vi ikke si at vi ikke visste."

Etter å ha oppsummert en lang og voksende liste over trusler og farer som Israel står overfor, konkluderer han:

"I 1939 fant det sted en landsomfattende mobilisering i Nederland da det ble klart at krig var uunngåelig. La det nå bli en omfattende mobilisering av Menigheten, idag!"

Andre kristne - individer og organisasjoner - har fulgt van der Tangs oppfordring. En mann, en tjekkisk borger som ikke ble støttet av noen organisasjon, klarte alene å arrangere en manifestasjon som vil finne sted i kveld. (13 sept.). Lignende ting vil skje i England også.

De som organiserer disse samlingene er drevet av a) en sterk gudsfrykt; b) en sterk kjærlighet til det jødiske folk; og c) en dyp bekymring for nasjonene.

De vet - i likhet med mange millioner av kristne - at motivasjonen bak den forestående avstemming er neppe et hjertelig ønske om å gi de "stakkars palestinerne" en egen stat.

Det som vil holde tilbake en overveldende majoritet - antagelig alle - som stemmer til fordel for Palestina vil være:

Antisemittisme, og/eller

Ukontrollert hat til Israel og et ønske om å se landet tilintetgjort, og/eller

Umoralsk nasjonal egeninteresse som "rettferdiggjør" forræderi av et lite, fredssøkende, oljeløst land for å kunne tilfredsstille flere titalls store, oljerike, truende andre nasjoner, og/eller

Hat til Gud og forkastelse av hans ord.

Hva enn deres individuelle motiv måtte være, så vil disse delegater stemme for et manifest om tyveri av land som tilhører - gjennom en erklæring fra den Allmektige; gjennom en fortsatt gyldig internasjonalt vedtatt lov ratifisert i San Remo av Folkeforbundet; og gjennom alle rettigheter som legitimerer eksistensen til moderne nasjoner - jødene.

For de som fortsatt ikke forstår dette, la meg si det i klartekst en gang til:

Territoriet hvor FN vil etablere en palestinsk stat er de landområder hvor Abraham gikk da Gud lovet ham og hans etterfølgere til evig tid. Det er det landet hvor Jakob bodde og reiste gjennom da Gud gjorde det klart at hans løfte til Abraham var til hans ætt gjennom Isak og Jakob.

Det er det landet hvor Israels forfedre kjøpte eiendom, og hvor de ligger begravet. Det er det landet som ble hærtatt av israelittene under Josva, og gitt som arv til Juda, Benjamin, Efraim og delvis Manasse stamme. Det er det landet hvor i nærmere 400 år Tabernaklet sto hvor Samuel tjente og hvor Israel tilba. Det er landet hvor David ble født, og hvor fra han regjerte. Det er det landet hvor Jerusalem fra Bibelens dager ligger, hvor Salomo og Serubbabel og Herodes bygget de jødiske templer, og hvor i Salomos dager Guds herlighet viste seg for israelittene. Det er landet hvor Jesus ble født og hvor han virket; hvor han ble korsfestet, oppsto og for opp til himmelen. Det er landet han vil vende tilbake til. Det er landet hvor Gud spesifikt lovet å gjenopprette jødene etter at de var spredt blant nasjonene.

Det er DETTE landet som De Forente Nasjoner vil stemme over denne måneden om å "lovlig" ta fra det jødiske folk og gi det i hendene til muslimske arabere - hvor langt de fleste er oppvokst på en diett rik på hat og krigshissende anti-israelske tanker.

De siste ukene har bevitnet noen israelske ledere og opinionsskapende komme med beroligende utsagn ved å forsikre sitt folk at en avstemning i Generalforsamlingen ikke er bindende; at det har liten eller ingen hensikt å forsøke å hindre det.

Mørkere stemmer advarer om at arabiske og muslimske protester vil arrangeres over hele verden for å "overbevise" Generalforsamlingen i New York at kravet om opprettelsen av Palestina er globalt og må etterkommes.

En overbevisende avstemming som støtter forslaget forventes - om ikke omgående - å svinge Sikkerhetsrådet i en retning av å gjøre vedtaket bindende for Israel.

HVEM er det så som bringer nasjonene til New York for å avgi denne skjebnesvangre stemmen? Hvem vil lede dem? Hvem vil drive dem?

Jeg tror svaret er HERREN Gud. I flere tiår har de pushet og tauet Israel omkring, igangsatt kriger mot landet, nøret opp under hat mot dem, utnyttet dem, konspirert mot dem, holdt landet i uvitenhet, og bare plaget dem uopphørlig og hjerteløst i det uendelige.

Men nå, nå er tiden inne for en avgjørelse. Gud gir dem valget. For noen nasjoner - de som for lenge siden solgte sin sjel til djevelen, og stemte for å dele Israels land vil det være lett og raskt. Andre vil måtte veie sine etiske og moralske spørsmål. Disse nasjoner vet at de vet at å anerkjenne Palestina vil være å gjøre en forferdelig urett mot jødene. Vil de gjøre det allikevel?

De få judeo-kristne nasjonene som fortsatt er tilbake vil kanskje tenke på det faktum at den Hellige Bibel inneholder et utvetydig skjøte til det gamle Hellige Land.

Hva de alle vil gjøre til slutt er å ta en avgjørelse om de er for eller mot Israel; for eller mot Bibelen; for eller mot etableringen av et land som ved siden av sine 21 allierte arabiske stater vil presentere en forferdelig fare for freden i landet som vil være resten av Israel.

Tiden synes nå å være inne. Nasjonene vil måtte bestemme seg, og valget de gjør vil bli opplest i "avgjørelsens dal", Josafats dal. Skarer vil være der, står det.

Josafats dal er liten dal som kommer inn ved nordre del av Kedrondalen, i skyggen av Oljeberget.

Jeg påpekte forrige uke hvor jeg guidet en gruppe fra Getsemanets hage inn i Gamlebyen. Vi undret oss over hvordan alle nasjoner som idag er alliert mot Israel og ivrig venter på opprettelsen av Palestina skal få plass på dette lille stedet for å dømmes? Sakarias har kanskje svaret:

"På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd."

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Typisk Armageddon-kristen

Publisert over 6 år siden

Av det slaget eg traff i Den skandinaviske "sjømannskyrkja" i Haifa. Dei streber mot undergangen på alle vis.

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 266 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 266 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
12 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 210 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1216 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 515 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere