Leif GuIIberg

72    6329

De fire messianske undere

For å kunne kvalifisere seg til å fylle embedet som Messias hos jødene var det imidlertid krav om at fire typer uimotsigelige undere måtte ha funnet sted. De fleste omvandrende rabbinere hadde gjort undere, men ingen hadde utført disse fire ....

Publisert: 12. sep 2011 / 1133 visninger.

Vi tenker gjerne at Jesus var en unik mann som vandret omkring i Judea, Samaria og Galilea fulgt av tolv elever som lærte ved hans føtter. Så er imidlertid ikke tilfellet. Det var mange slike som vandret omkring i de samme områder med disipler som var med for å lære. Noen historikere mener det kan ha vært opptil to hundre av dem.

Det disse hadde til felles var at de alle var lærde rabbinere, de gjorde tegn og under, og var kandidater til den kommende Messias som jødene ventet på i stadig større grad etterhvert som det romerske herredømmet fortonet seg som en pest og en plage. Ikke bare var de underlagt keiseren i Roma - hele deres historie var histoerien om slaveri under Egypt, Assyria og Babylonia.

For å kunne kvalifisere seg til å fylle embedet som Messias hos jødene var det imidlertid krav om at fire typer uimotsigelige undere måtte ha funnet sted. De fleste omvandrende rabbinere hadde gjort undere, men ingen hadde utført disse fire spesifikke undere. Fariseerne hadde også gruppert undere i to kategorier: De som alle gjorde som var kalt av Gud til å gjøre under; og de som var reservert kun for Messias.

Konsekvensen av dette var da også at når fariseere ble spurt om hvorfor visse undere ikke kunne utføres, så var standardsvaret at et slikt under var reservert for Messias når han kom.

Og når en Messias-kandidat framsto, så fariseerne det som sin plikt å undersøke om han tilfredsstilte kravene. Følgelig fulgte de også Jesus med argusøyne. Og dersom Jesus skulle vise seg å kunne utføre alle fire typer undere, så ville det også oppstå et nytt problem siden da alt folket ville følge ham. I tillegg var ikke Jesus fra Bethlehem slik profeten hadde sagt, men fra Nasaret.

Kvalifikasjonene for å kunne bli erklært som Messias var at man kunne utføre disse undere:

  • Rense en spedalsk;
  • Kaste ut en demon fra en døvstum;
  • Helbrede en som var født blind;
  • Oppvekke en død etter mer enn tre dager.


Jesus utførte som de fleste vet alle disse fire undre, og det er etter at han har utført det fjerde under i Betania ved å oppvekke Lasarus at fariseerne bestemmer seg for å rydde Jesus av veien.

Rense en spedalsk

Etter å ha åpnet skriftrullene og lest høyt i synagogen i hjembyen Nasaret, dro Jesus sammen med sine første disipler til Kapernaum hvor de møtte en spedalsk. Etter jødisk lov ble man uren hvis man rørte ved en spedalsk, et livløst dyr, eller et levende dyr som var "urent".

Spedalske måtte holde en viss avstand fra andre, og sørge for at vind heller ikke blåste fra dem og over på andre. De kunne heller ikke komme innenfor byporten, og måtte alltid rope "Uren! Uren!" hvis de befant seg i nærheten av andre.

Jødene anså spedalskhet for å være en forbannelse fra Gud på grunn av synd i livet eller hos foreldrene, noe som gjorde at man trodde at kun Messias kunne gjøre en spedalsk frisk.
Av grunner evangelisten Markus ikke forteller, så våget allikevel den spedalske å nærme seg Jesus. Åpenbart visste den spedalske at Jesus hadde makt til å gjøre ham frisk. ("Dersom du vil, kan du helbrede meg").

Jesus gjorde da det nærmest utenkelige. Han strakte ut hånden og berørte den spedalske og gjorde ham frisk.

Kaste ut en demon fra en døvstum

Jesus kom en dag med sine disipler og noen kvinner som han hadde helbredet til et sted hvor noen kom med en demonbesatt mann som var døv og stum. Hva som der og da fant sted forårsaket at noen begynte å spørre seg om Jesus muligens kunne være Messias (Davids sønn)?

Rabbinere på Jesu tid var heller ikke ukjent med eksorsisme - de hadde egne ritualer for å gjøre dette. Det skjedde ved at de konfronterte den demonbesatte med å  spørre om navnet på demonen for deretter å kaste ut demonen ved navn. Dette fungerte naturlig nok ikke når den demonbesatte var både stum og døv. Følgelig ble en slik helbredelse gjort til et Messiansk under.

Etter dette underet styrket tanken seg om at Jesus muligens var Messias.

Helbrede en som var født blind

Etter at Sukkot var over møtte Jesus en mann som var født blind. I likhet med spedalskhet trodde også jødene at en som var født blind var under Guds forbannelse, og følgelig bare Messias som kunne gi en slik synet tilbake, dvs. fjerne forbannelsen. Det krever ikke mye fantasi til å forestille seg gleden hos en som aldri har kunnet se å få se for første gang, og han gikk deretter omkring i byen og fortalte gledesstrålende om hva som hadde funnet sted. Noen tvilte på om det var den samme blinde tiggeren de hadde kjent hele livet, mens andre kunne bekrefte at jo - det er ham, noe mannen selv også bekreftet.

Så meldte kravet seg om å få vite hvem det var som hadde gjort ham frisk, og mannen kunne fortelle om hvordan Jesus hadde salvet hans øyne og bedt ham gå til Siloa-dammen og vaske seg hvoretter han var blitt seende.

Det utrolige skjer da at han blir ført til fariseerne til forhør, siden underet hadde skjedd på Sabbaten. Mannen forteller alt, og blir av fariseerne beskyldt for å lyve om sin blindfødsel. Foreldrene innkalles så og de også kan bekrefte at dette er deres sønn som er født blind.

Fariseerne likte ikke hva de hørte og ber mannen gjenta hele historien en gang til, som i frustrasjon lurer på om de spør fordi de også ønsker å bli disipler av Jesus. Hvorpå fariseerne skynder seg å svare at nei - de er den rettferdige Mose etterfølgere.

Den blindfødte spør da hvordan Jesus kunne gjøre et slikt under hvis han var en vanlig synder, og avslutter med "Så lenge verden har stått, så er det uhørt at noen har åpnet øynene på en blind mann".

Oppvekke en død etter mer enn tre dager

Evangelisten Johannes forteller at på vei til Jerusalem får Jesus vite at hans venn i Betania, Lasarus, er syk. Betania lå to-tre kilometer øst for Jerusalem, og de la ruten dit, selv om Jesus visste at Lasarus allerede var død."Lasarus, vår venn sover, men jeg går for å vekke ham opp", sier Jesus. Disiplene misforstår utsagnet og tenker på den naturlige søvnen, og Jesus forteller så i klartekst hva som egentlig har skjedd.

Til tross for at Jesus visste at Lasarus var død, drøyde han imidlertid bevisst i to dager før de vandret videre. Johannes forteller det slik: "Da han hørte at Lasarus var syk, ble han ennå to dager på det sted hvor han var; da først sa han til disiplene: La oss dra til Judea igjen!"

Ved ankomsten til Betania i Judea hadde Lasarus ligget i graven i fire dager, og mange hadde allerede vært og trøstet de gjenlevende søstrene Marta og Maria. Marta løp ut av byen for å ta imot følget. Jesus kom da i en diskusjon med Marta etter å ha lovet henne at Lasarus skulle stå opp fra de døde. Mens Marta trodde at det var på den ytterste dag, hevdet Jesus at det ville skje umiddelbart. Etterhvert kommer også Maria til møtestedet sammen med de som var hos henne.

De gikk da alle til gravstedet som hadde i likhet med andre graver en sten foran inngangen. Ingen tenkte at Jesus skulle vekke opp Lasarus, men de ser at Jesus er tydelig preget av søstrenes og vennenes sorg. "Kunne ikke han som åpnet blindes øyne ha hindret Lasarus fra å dø?" spurte noen.

Vel vitende om hvilke undere som var forventet av Messias, beordret Jesus så stenen fjernet - til protester fra Marta som mente at den døde allerede stinket. Hvorpå Jesus svarte: "Sa jeg deg ikke at dersom du trodde skulle du få se Guds herlighet?"

Deretter kom Jesus med en takkebønn og ropte med høy røst: "Lasarus, kom ut!"

Resten av historien kjenner de fleste med litt bibelkunnskap til.

Rabbinere trodde at døde kunne oppstå inntil tredje dag etter døden idet sjelen til vedkommende i den perioden ville sveve over det døde legemet. I denne perioden kunne den som av Gud var kalt til oppgaven, vekke opp den døde. Men bare Messias kunne vekke døde opp etter denne dag. Denne sykdommen skulle ikke ende i døden, hadde Jesus lovet, men være til Guds ære for at Menneskesønnen kunne herliggjøres derigjennom.

Og med dette siste fjerde messianske under slår Jesus siste spiker i kisten for enhver tvil. Han har fylt alle kravene til rollen som Messias.

Men det skremmende ved historien er at Johannes nå forteller følgende: "Fra den dag av la de (fariseerne og yppersteprestene) råd opp om å slå ham ihjel."
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

flott

Publisert over 6 år siden

at du frisket opp dette temaet som jeg leste om da jeg tok KRL 100.

Takk

Svar
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Spedalske

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Rense en spedalsk; Kaste ut en demon fra en døvstum; Helbrede en som var født blind; Oppvekke en død etter mer enn tre dager.


Jesus utførte som de fleste vet alle disse fire undre, og det er etter at han har utført det fjerde under i Betania ved å oppvekke Lasarus at fariseerne bestemmer seg for å rydde Jesus av veien.

Interessant dette Leif. Jeg bare lurer på hvor denne Lasarus befinner seg nå, ettersom Jesus vekket ham opp? Det heter seg visst at døden er den siste fiende som skal overvinnes.

Når det gjelder spedalskhet var det den norske legen Armauer Hansen som klarte det undret da han oppdaget "Leprabasillen" http://no.wikipedia.org/wiki/Leprabasill , men blindhet, døvstumhet og å vekke opp døde var noe som tilhørte de dødes oppstandelse. (Matt.11.5) Det hevdes at dette skjer ved den siste basun? (1.Kor.15.52)

 

Svar
Kommentar #3

trond fossum

72 innlegg  48 kommentarer

den siste basun

Publisert over 6 år siden

jesus
for å kunne kvalifisere seg til å fylle embedet som messias hos jødene 
var det imidlertid krav om at fire typer uimotsigelige undere måtte finne sted
de fleste omvandrende rabbinere hadde gjort undere
men ingen hadde utført disse fire ....
......at døden er den siste fiende som skal overvinnes osv

den siste basun vet jeg da pokker hva er
men er det jesus komme
så er det ett ord som beskriver alt og undere som da er

ødelegge

http://tfossum.blogspot.com/

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2218 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1703 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
rundt 1 time siden / 120 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2218 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2218 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 5 timer siden / 2218 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere