Martin Jakobsen

11

Kirken bør lede folket

Kirken skal nå styres selvstendig, mer eller mindre uavhengig av staten. Hvordan skal vi gjøre det? Skal Kirken virkelig kopiere statens politiske modell?

Publisert: 8. sep 2011

 

Demokratikirken

Jeg synes det er nødvendig å stille spørsmålstegn ved demokratikirken. Var kirken virkelig ment til å styres på denne måten? Dette er et fundamentalt spørsmål. Det handler om hvilken grunn kirken skal stå på. Skal folkeviljen styre kirken, eller skal kirken lede folket? Skal kirken styres etter flertallets meninger, hvor konsensusteologi skal være målet, eller skal kirken styres med et utgangspunkt i Bibelen?

 

Lære

I kirkevalg, slik som det vi står overfor nå, avgjøres kirkens lære. Både MorFarBarn og Raus folkekirke har et mål om å endre kirkens lære, og promoterer kandidater deretter. De ønsker at folket skal stemme frem den rette lære. Men skal virkelig et demokrati avgjøre lærespørsmål? Skal virkelig teologiske spørsmål avgjøres etter hva som rører seg i samfunnet?

En ting er at lærespørsmål skal avgjøres ved stemming. Et annet er hvem som står for stemmingen.80% av folket er medlemmer av statskirken. I følge Religionsundersøkelsen 2008 tror i underkant av 40% av de spurte at Gud finnes. Det vil si at omtrent halvparten av medlemmene i Den norske kirke ikke tror på Gud. Hvor mange som kaller seg kristne er vanskelig å si, men samme undersøkelse gjort ti år senere kan tyde på at det er færre.

Demokratireformen har som mål å få så høy valgdeltakelse som mulig. Vi ender da opp med at mennesker som ikke er kristne, og mennesker som ikke en gang tror på Gud, skal være med å avgjøre kirkens teologi. Det er en skremmende tanke.

 

Folkekirke

Den norske kirke er riktignok en folkekirke, men det betyr ikke at folket skal diktere kirkens teologi. På dette punkt har jeg mye å lære av mine katolske venner. Der finner man en mye større vilje til å innordne seg etter hva som er kirkens lære. I den norske kirke er dette snudd på hodet! Folk mener seg berettiget til å forme kirken etter eget forgodtbefinnende. Individualismen gjør oss til så ubegrensede autoriteter at vi ikke vil underordne oss noen andre - såvidt Vårherre selv. Vi spør oss hva vi selv mener om saken, og lar vår egen vilje trumfe en eventuell søken etter Guds vilje. Deretter protesterer vi som bare protestanter kan, og kirken splittes i øst og vest.

Når man også foreslår egne valglister kan jeg ikke skjønne annet enn at det vil gjøre saken verre. Jeg ønsker ikke at noen skal føle at de "vinner" et kirkevalg, og så påberope seg retten til å diktere hva kirken skal mene.

Selvsagt skal folk ha en stemme i kirken. For mange oppleves kirken mer fremmed og mer uforståelig enn Gud selv, og dette må vi naturligvis gjøre noe med. Men når det kommer til teologi kan ikke kirken rette seg etter folkeviljen. Den må rette seg etter Bibelen, og det men en intensjon om å finne Guds vilje fremfor sin egen vilje. Da er demokratireformen en dårlig løsning.

 

Martin Jakobsen, bispedømmerådskandidat i Agder og Telemark.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Martin Jakobsen. Gå til den siterte teksten.

Skal kirken styres etter flertallets meninger, hvor konsensusteologi skal være målet, eller skal kirken styres med et utgangspunkt i Bibelen?

Jeg har stilt det samme spørsmålet til Svein Helgesen i en annen tråd. Det hadde vært bra om vi fikk en debatt om dette temaet, og med deltakelse fra flest mulig av de involverte.

Kommentar #2

Øystein Dahle

7 innlegg  3 kommentarer

Hvem skal styre kirken?

Publisert over 8 år siden

Den såkalte "demokratikirken" har sine skrøpelige sider. Men har du et bedre alternativ? Du mener vi bør lære av den katolske kirken. Betyr det at du synes vi skal overlate styringen til biskopene? Hvem skal i tilfelle utpeke disse biskopene? Skal de selv utpeke sine etterfølgere?

Styresett basert på andre verdier enn demokratiske, står i dag for fall. Dette har blitt tydelig bl.a. i mange arabiske land i 2011. Det er opplagte forskjeller på en stat og en kirke, det er likevel vanskelig å se for seg Den norske kirke med bred legitimitet uten at den har en solid demokratisk forankring. Jeg har vanskelig for å se at kirkesamfunn og organisasjoner med lite utviklet  demokrati i større grad er preget av klokskap og i mindre grad av maktmisbruk.   Det er lett å gjøre narr av at kirken styres etter en modell som har mye felles med det statlige demokrati. Så langt har jeg imidlertid til gode å se en "teokratisk" modell for styring av kirken som organisasjon som på en bedre måte ivaretar kirkens egenart.  

Det er grunn til å minne om at Den norske kirke har en Lærenemd for å håndtere læresaker. I tillegg er rådene i Den norske kirke forpliktet på å utføre sitt arbeid i lojalitet mot den evangelisk lutherske lære. 

Kan du bli mer konkret for hvordan du ønsker at kirker skal styres?

Kommentar #3

7 innlegg  815 kommentarer

Skapelsesberetningen i et demokratisk lys

Publisert over 8 år siden

Ja, kirken bør lede folket, og Gud skal lede kirken:

Lukas 6: 46 Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ og gjør ikke det jeg sier?

Demokratiet har ikke noe å gjøre i en menighet. Her kunne jeg ha lagt ut om mangel på salvelse, fremmed ild, antikrists ånd virksom i dag, osv osv, men nå får det holde å vise til hvilke menighetstyper som har framgang ute i verden. Det er de såkalte ny-apostoliske menighetsstrukturene hvor Gud får være Gud og overfører den nødvendige kraften til menighetsmedlemmene slik at man kan erobre ny mark.

Nå velger jeg heller å ta fram en historie jeg fant på nettet en god del år tilbake, som jeg aldri trodde Gud ville bruke til noe fornuftig, men han mener at dette er en utmerket beskrivelse for hvor umulig det er for Ham å få gjennomført Hans vilje i en demokratisk menighet. Demokratiske menigheter er Babylon, man setter mennesker inn som Gud og gjør som vi vil. (Hvem som har forfattet dette har jeg ikke lenger oversikt over, takk til ham uansett)

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden...Straks ble han anmeldt av miljøaktivister for å ha forårsaket radikale endringer av miljøet som naturlig nok skapelsen hadde forårsaket. Gud ble tauet inn og ilagt en klekkelig bot for å ikke ha innhentet til-latelse på forhånd. “Hvorfor?” ville folk vite. “Hvorfor måtte du skape himmelen og jorden?” “Vel”, svarte Gud, “jeg er vel bare litt kreativ av meg”.

Så sa Gud, “La det bli lys”!Statens Forurensingstilsyn og Miljøverndepartementet forlangte øyeblikkelig å bli informert om hvordan Gud hadde tenkt å skape lyset. Ville det medføre forurensing av noen art? I tilfelle, hvilken type foruren-sing? Kjemisk? Eller enda verre, nukleær? Gud forklarte at lyset ville oppstå fra en gigantisk ildkule. Miljøverndepartementet tenkte lenge og grundig gjennom saken, og utstedte til slutt en midlertidig prøvetillatelse til å skape lyset, under forutsetning at det ikke måtte komme noen slags form for røyk fra ildkulen, og for å spare energi, måtte Gud love å la lyset være slått av halvparten av tiden. Gud gikk med på betingelsene, og sa at han ville kalle lyset “dag” og mørket ville han kalle “natt”.

Og Gud sa, “La jorden bli fruktbar og bære frem mang en nyttevekst”. Da kom Landbruksdepartementet inn i bildet og nektet Gud å skape noen som helst før de fikk en oversikt over alle de planter og nyttevekster Gud hadde planlagt å skape. Gud ventet tålmodig på svaret fra Landbruksdepartementet, og da det endelig kom, forlangte departementet importlisens på langt over halvparten av plantene og vekstene.  “Disse er i skrivende stund ikke godkjente nyttevekster her hos oss”, het det i et notat fra departementet, “men om egen importlisens for hver enkelt plante foreligger, skal vi ta saken opp til ny vurdering”.

Så sa Gud, “La det bli fisk i havet, fugler under himmelen og dyr på jorden”. “Før noe slikt kan skje, må det innhentestillatelse fra Fiskeridepartementet og Viltnemndene”, kom det kjapt fra myndighetene, og etter en del lobbyvirksomhet, fikk Gud en midlertidig prøvetillatelse til å skape liv i havet og på jorden.

Alt var fryd og gammen helt til Gud sa at han ville fullføre hele skapelsesprosessen på kun 6 dagerDa kom det straks en uttalelse fra myndighetene om at noe slikt ville ta atskillig lengre tid.Gud måtte da forstå at skaperplanene hans måtte på høring rundt om i de forskjellige departementene. Ministere skulle komme med uttalelser og innstillinger, og hele prosessen kunne ta mange måneder.

Det var omtrent på dette tidspunktet Gud skapte Helvete...


Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
8 dager siden / 1748 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
28 dager siden / 1684 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
28 dager siden / 1277 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 1163 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
18 dager siden / 828 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 762 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere