Morten Dahle Stærk

42

Færre virkemidler og flere argumenter

"Raus Folkekirke", tilrettelegger for sterke kommersielle og teknologiske krefters gjennomslag i Den norske kirke, samtidig som de dyrker og profilerer sitt progressive, rause og inkluderende selvbilde.

Publisert: 8. sep 2011

Det mobiliseres foran kirkevalget. Det kommende kirkemøtet vil avgjøre om Den norske kirke skal åpne for vigsel av homofile og lesbiske. Sterke virkemidler tas i bruk på begge sider. Bilder av Våler kirke i brann og referanser til 22. juli. Nå må virkemidlene legges til side, til fordel for seriøs argumentasjon.

Forskjellige rettigheter
En liturgi for likekjønnet ekteskap vil innebære at kirken overtar den nye ekteskapslovens forståelse av ekteskapet. Det er viktig å forstå at "felles ekteskapslov" fra 2008 er omfattende reform som endret en rekke lover som regulerer ekteskapet, familien og barns rettigheter.

Tidligere ga barneloven like rettigheter for alle barn. Med reformen ble det innført forskjellige rettigheter, avhengig av hvordan barnet er unnfanget. Dette er underkommunisert, og står i kontrast til festtalene om likhet og slutt på diskriminering. Barneloven har nå en ny § 4a med følgende ordlyd:

- eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.

Stortinget har aldri tidligere vedtatt en lov som fratar barnet retten til far. Endringene i barneloven har utspring i en kjønnsnøytral ideologi og teorien om kjønn som en sosial konstruksjon.

Nå går debatten høyt om åpning for surrogati. Allerede i 2008 lanserte regjeringen begrepet medfar, klar til bruk når surrogatmorordninger senere fratar barnet retten til mor. Internasjonalt foregår kjøp og salg av egg, sæd, befruktede egg og utleie av livmor i stor skala. Surrogati er en storindustri, som gir markedets mulighet til å velge egenskaper på kommende barn. Denne internasjonale handelen benyttes som argument for å åpne for tilsvarende ordninger i norsk bioteknologilov og barnelov. Ingen peker på at Norge heller kan bli en internasjonal stemme til fordel for barns rettigheter.

Ny liturgi
Da Stortinget vedtok reformen felles ekteskapslov i 2008 ble norsk rett verdens mest vidtgående på familieområdet. Nå øker presset på det kommende kirkemøtet for at Den norske kirke skal implementere denne reformen. Diskusjonen om hvorvidt kirkemøtet skal vedta en liturgi for likekjønnet ekteskap, kan ikke vurderes atskilt fra den samlede reformen som Stortinget og regjeringen vedtok i 2008.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen beskytter retten til å inngå ekteskap. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har ved flere avgjørelser, senest i juni 2010, fastslått at denne retten kun er beskyttet for mann og kvinne. Det store flertallet av verdens nasjoner avviser likekjønnet ekteskap, uten å bryte menneskerettighetene.

Ubegripelig
Det er ubegripelig at den politiske venstresiden og aktørene i kampanjen "Raus Folkekirke", tilrettelegger for sterke kommersielle og teknologiske krefters gjennomslag i Den norske kirke, samtidig som de dyrker og profilerer sitt progressive, rause og inkluderende selvbilde.

Der er ingen grunn til å hevde at de som forstår ekteskapet og barns rettigheter i samsvar med internasjonal rett, er mindre rause og inkluderende enn de som fremmer kapitalmaktens menneskeforståelse inn i Den norske kirke.

Innlegget stod på trykk i Vårt Land 8. sept 2011

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden

For meg er dette en for sterk maktpåvirkning av organisasjoner med tydelige intresser. Det blir for kraftig når mobiliseringen går på å få til en endring som kanskje svært få vanlige medlemmer i DNK vet om. 

Hvordan blir det mulig for presten i menigheten å ta vare på sine oppgaver med dette nye fokuset?

1) Er du enig i at at likestillingsloven skal gjelde, uten unntak, for Dnk (Den norske kirke)?
2) Er du enig i at Dnk skal vedta en felles ekteskapsliturgi for homofile og heterofile?
3) Er du enig i at det er Dnk sin oppgave å arbeide for mindre sosiale og økonomiske forskjeller i Norge og i verden forøvrig?
4) Er du enig i at alle menighetene i Dnk skal miljøsertifiseres (som grønn menighet eller Miljøfyrtårn) og at det kun skal brukes rettferdig kaffe i kirkelig regi?
5) Er du enig i at Dnk skal være åpen for alle som søker dens fellesskap og sakramenter?
6) Er du enig i at Dnk skal være styrt av sine medlemmer gjennom åpne og demokratiske prosesser?
7) Er du enig i at Dnk skal aktivt søke samarbeid med sosiale bevegelser som arbeider for global rettferdighet, fred og menneskerettigheter, og være en tydelig stemme i kampen for et verdig liv for alle?
8 ) Er du enig i at Dnk skal behandle alle likt uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, sosial status og etnisitet?

Det eneste puktet jeg forventer av en god prest er mulig punkt 5. Da med begrensninger om at han kan gi nattverd og samtaler til de som ber om det.  http://rausfolkekirke.no/2011/08/08/detter-er-forsidetittelen/

Har aldri hørt noen ha slike meninger i AP, de jeg kjenner ønsker at Kirken blir styrt som den er i dag. 

For alle som ikke føler seg hjemme i DNK vil jeg på det sterkeste oppfordre til å se seg om etter andre livssyns organisasjoner. 

Kommentar #2

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Klabb og babb

Publisert over 8 år siden

DNK er langt på vei en meningsløs organisasjon som mener det vi vil den skal mene. Det minner meg forresten om et komiklipp av Kjetil og Kjartan, hvor Kjetil skal forsøke å selge inn en ny vidunderpille til legemiddelindustrien. På spørsmål fra den sakkyndige om hva pillen inneholder og hva den gjør, sier Kjetil: ' Den inneholder akkurat det du vil den skal inneholde, og gjør akkurat det du vil den skal gjøre..'

Litt sånn er kirken blitt. Den har revet seg fra sine historiske grunnvoller, og har i sin desperate jakt etter å fylle benkeradene, blitt en kirke som mener det du vil den skal mene, og utfører det du vil den skal utføre.

Så til homofilisaken. Det er nesten litt festlig det du refererer til her... 'eit barn kan ikje ha både ein far og ein medmor'. Et biologisk absolutt er i dag blitt til en sosial konstruksjon, og det hele blir bare latterlig. Det var mange som talte varmt for kjønnsnøytral ekteskapslov under kirkemøtet for noen år tilbake, men å blande barn inn i bildet mente selv de var å gå for langt. Vel, har man sagt A, hvordan kan man i en slik delikat sak unngå å si B. Det ene følger det andre. Når man normaliserer likekjønnede ekteskap på lik linje med tvekjønnede, hvorfor skal da ikke disse kunne ha barn på lik linje med hetrofile?

Selvsagt vet de svaret på sine sjelekvaler, men de tør bare ikke å si det høyt, for da må de frafalle hele den kjønnsnøytrale ekteskapsforståelsen, og det vill ikke de geistlige gjøre for da er ikke lenger DNK det du vil den skal være.   

 

 

Kommentar #3

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Bra

Publisert over 8 år siden

Usedvanlig presist og velformulert.

Kommentar #4

Morten Dahle Stærk

42 innlegg  136 kommentarer

Maktpåvirkning

Publisert over 8 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Det eneste puktet jeg forventer av en god prest er mulig punkt 5. Da med begrensninger om at han kan gi nattverd og samtaler til de som ber om det.

Takk for oppmuntrende kommentar Kjell Skartveit!

Jeg har et par kommentarer til Lene Berntsens kommentar:

For det første er kirkevalget ikke et valg om prestenes arbeidsoppgaver. Jeg er enig med deg i at prestene ikke skal ha som oppgave å redde verden på alle mulige måter for egen hånd. Men kirkevalget dreier seg heller ikke om det. Kirkevalget dreier seg, som alle interessante valg, om hva slags fremtid vi ønsker oss for den organisasjonen vi ønsker å engasjere oss i. Da er det jo naturlig at ulike grupper kommer på banen med mer eller mindre godt formulerte interesser.

En kirke som kun tilbyr nattverd og samtaler, ville ikke være noen kirke. En kirke er et levende fellesskap av mennesker som følger Jesus Kristus, og for å si det med Luther; der Ordet forkynnes rent og sakramentene forvaltes rett. Intet mindre.

Det er en haug av spørsmål som vi kan være enige om å være uenige om (liturgisk musikk, farge på kirkerommet, hvordan vi bygger menighet, strategier for vekst osv.). Jeg mener også at feks hvilke saker kirken skal prioritere i media havner i denne kategorien - der kan vi godt ha ulike meninger. Men kirkens liturgi sier noe om dens fundament, dens grunnlag, hva som er rett og sant. Meninger her må derfor begrunnes på en helt annen måte, og et minimum av krav til slike endringer er en opplyst samtale. 

Samtalen om felles ekteskapslov og en eventuell liturgi er ikke opplyst. Den er tåkelagt av en sterk og politisk kampanje som har hatt som mål å stemple kritikere som trangsynte mørkemenn og motstandere av en åpen og raus kirke. 

I denne situasjonen ligger det oss (jeg skrev innlegget sammen med Jan Harsem) sterkt på hjertet å fremme velfunderte standpunkter og å opplyse om at et ja til en felles vigselsliturgi, er å åpne kirken for en praksis som gir barn færre rettigheter. Det er etter vår mening ikke sterk maktpåvirkning, men en del av forutsetningene for et godt demokratisk arbeid i Den norske kirke.

Kommentar #5

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Morten Dahle Stærk. Gå til den siterte teksten.

Samtalen om felles ekteskapslov og en eventuell liturgi er ikke opplyst. Den er tåkelagt av en sterk og politisk kampanje som har hatt som mål å stemple kritikere som trangsynte mørkemenn og motstandere av en åpen og raus kirke.

Hei Morten,

takk for at du tar deg tid til å svare. Mitt forhold til Kirken er på et lokalt plan. Jeg ser at for mange i kriken så engasjerer de seg i saker som jeg bruker ikke religiøse organisasjoner eks bistandsarbeid. 

Kan jeg få spørre deg om hvem dere opplever tåkelegger politisk det som skjer i med en felles ekteskapslov? Og hvem er det som prøver å få noen til å fremstå som mørkemenn?

Du må beklage min uvitenhet, jeg trodde ekteskapsloven sekulært skulle være felles. Men at Kirken fortsatte med sine tradisjoner. Gikk først opp for meg i dag at noe skjer.

Min grunn til å reagere er at selv har jeg svært få grunner til å ikke være med i DNK, men jeg synes at i noen saker så avviker synet mitt med det tradisjonelle. For meg var det viktig å gå ut av kirken og finne et alternativ livssyns organisasjon, pga jeg ikke ville skape støy og øddelegge fellesskapet med mine synspunkter.

Min tro er at man ikke skal presse andre til å være det man selv ønsker at de skal være, men vite hvor langt man selv er villig til å la inngå kompromisser for å være med i en gruppe. Den nye livssyns organisasjonen jeg har valgt er ikke perfekt, men jeg skaper ikke støy i den så da er det rett å være der.

Beklager hvis det er vanskelig å forstå meg, jeg har absolutt ikke mye kunnskap om dette krikevalget, men det som skjer synes jeg bør synligjøres pga det er ikke vi som ikke bryr oss som skal taes hennsyn til, men de som er i Kirken. 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere