Leif GuIIberg

72    6329

Hva skrev Jesus i sanden?

Det er mulig Bibelen selv gir oss et hint om hva som ble skrevet. Det er i denne sammenheng viktig å se hendelsen i sammenheng med hvor det skjedde og når det skjedde.

Publisert: 7. sep 2011 / 4725 visninger.

Det er apostelen Johannes som forteller at Jesus ved et tilfelle to ganger bøyde seg ned og skrev i sanden. Enhver som har lest dette har nok undret seg over både hvorfor han skrev noe i sanden (eller i jorden som det egentlig står), og ikke minst hva Jesus skrev.

Det er mulig Bibelen selv gir oss et hint om hva som ble skrevet. Det er i denne sammenheng viktig å se hendelsen i sammenheng med hvor det skjedde og når det skjedde.

Det vi vet er at de skriftlærde og fariseerne denne dagen bragte med seg en kvinne som var grepet i hor, muligens i selve akten. Siden Jesus oppholdt seg i Templet denne dagen kan dette kun ha funnet sted i Templets forgård (også kjent som "Kvinnenes forgård", og noen ganger som "Hedningenes forgård"), et område uten begrensninger for hvem som kunne oppholde seg der i motsetning til den Hellige delen av Templet og Den Aller Helligste delen.

Det som også Johannes forteller er at dette skjedde dagen etter den siste dag i løvsalenes fest (eller Løvhyttefesten - Sukkot). Sukkot varte i syv dager, begynte med den femtende dag i den syvende måned, og hver dag ble avsluttet med et s.k. drikkoffer med vann, en seremoni med en visuell bønn om regn, som for en jøde er et symbol på selve livet. Det er også under denne seremonien på den siste dagen Jesus står fram i Tempelet og roper "Om noen tørster, han komme til meg å drikke! Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann".

Ikke før hadde Jesus kommet med denne oppsiktsvekkende påstanden før debatten intensiveres om hvem han egentlig var. "I sannhet profeten", erklærte noen. "Dette er Messias", var konklusjonen til andre, mens andre igjen mente at det var umulig at Messias kunne komme fra Nasaret siden profeten Malakias hadde forutsagt at han skulle komme fra Bethlehem. Fariseernes vrede var opptent og de mente at mange nå var forført av en vranglærer.

Det er dette som danner bakteppet for scenariet hvor horkvinnen blir ført fram for Jesus i Templet av fariseerne for å undersøke hva han mente om lovens anvendelse for en slik kvinnes gjerning. Loven var egentlig klar - slike skulle stenes.

Jesus velger først av alt å svare på en måte som var kjent hos rabbinere og lærde, nemlig ved å hinte tilbake til Skriftene. En som hintet ("remes" på hebraisk) gjorde dette kun overfor andre som var kjent med Skriftene, og det var da underforstått at hele det skriftstedet det ble hintet til, skulle være svar på spørsmålet.

Johannes forteller at Jesus først skrev i sanden. Johannes forteller ikke hva, men av teksten framgår det at fariseerne var ikke fornøyd med svaret, fordi de fortsatte å spørre. Jesus sier da i klartekst noe som ingen kunne misforstå; at den som var uten synd skulle kaste den første sten, og klargjorde på den måten at det var ikke nødvendigvis bare kvinnen som hadde syndet, men også andre av de tilstedeværende.

Men heller ikke etter dette er fariseerne fornøyd med svaret, så Jesus bøyer seg atter en gang og skriver noe i sanden. Først da slipper anklagerne sine stener og går sin veg, en etter en.

Hva var det Jesus skrev andre gangen som forårsaket denne reaksjonen?

Det er langt fra usannsynlig at det første gang ble hintet til profeten Jeremias, som sier "Herre, du er Israels håp! Alle de som forlater deg, skal bli til skamme; de som viker fra deg, skal skrives i støvet; for de har forlatt kilden med det levende vann, Herren."

Like lite usannsynlig er det at da Jesus skrev i sanden for andre gang, skrev han ned navnene til de tilstedeværende anklagere. Johannes forteller at de dertter gikk "den ene etter den andre, de eldste først".

Skrev Jesus navnet til de eldste først?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det er en mulighet, men

Publisert over 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Så "TRO" handler da nettopp om det "LYSET" som treffer en gjennom "Ordet" når en minst venter det, og livet får en ny begynelse :-)

det er ikke vanlig at de fattige blir truffet av lyset, men en nedbrutt, sulten og tørst kan motta Lyset ved å studere Abrahams lære.

Når egost ikke blir tilfreds med samme hva vi gjør og ofrer for å mette det, vil et stort behov/ ønske oppstå/ et tomt kar, slike vil øse vann ut av de hebraiske tekstene. Er ønsket sterkt nok vil han grave seg ned i harde steingrunnen (det hebraiske språket er hardtrakket av Jødedom, Kristendom og Islam, ingen ting annet enn sementert teologi "gror" på slikt underlag), den som er utholdende pga en brennende tornebusk på innsiden vil til slutt finne levende vann der nede, det øses opp og tømmes over i karet (som fornyes underveis) og blir til den fineste vin.  

"Abrahams lære" er den stigen Jakob drømte om og bla. Moses klatret opp. Jakob gravde også brønner som opp gjennom historien har blitt fylt igjen av uvitende, de må gjenåpnes nå i endetiden, -og det er kun de fattige, syke, farløse og ensomme som gidder slikt grovarbeid, deres ego er så stort at verdens gleder ikke tilfredstiller lengre.

Svar
Kommentar #52

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

.

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

det er ikke vanlig at de fattige blir truffet av lyset

....nå skrev jeg det slik, da det var den opplevelsen jeg selv hadde :) - Overveldende. - Trodde jeg hadde sprunget opp "hele stigen" på et sekund? Men oppdaget jo etter hånden at veien kunne være både tung og vanskelig og full av utfordringer fortsatt.

masse hilsen mette

Svar
Kommentar #53

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hebraiske tegn

Publisert over 6 år siden

Det er vel grunn til å anta at alle er enige om at det var hebraiske tegn som ble skrvet og ikke norsk, el bokstaver fra andre alfabetiske system.

Alle andre språk enn hebraisk har endret seg opp gjennom tidene, det er ikke tilfelle med hebraisk, bla pga sine innbyrdes tallverdier vil det være umulig å forandre på en tøddel. Bokstaver er kar som inneholder informasjon, ord er mange deler som sammen danner en helhetlig opplysning for den som ønsker å bli opplyst.

Å forstå hva som er skrevet i sand, på steintavler, på vegg el i hjerter for den saks skyld er betinget av leserens intensjon.
Mennesket er en skapning, dvs en mottaker av skaperens Liv, det lever materialistisk og ønsker å motta det livet har å by på, han vil egoistisk ønske dette livet for egen del, det er jo slik en skapning eksisterer. Slike vil lese i "mørket", de ser ikke annet enn bokstavenes generelle ytre og oppnår ikke annet enn sin egen egoistiske oppfatning, når da hebraiske tekster oversettes av slike som ønsker for egen del, enten å døyve smerte fordi en synes synd på seg selv el for å oppnå anerkjennelse og makt gjennom skriften vil informasjonen bli forvrengt, det vil være den verdslige siden som "opplyser", og som kjent når mørket er deres lys hvor mørkt blir ikke da mørket. Disse vil "gå ut" av enheten med Skaperen, de eldste først.

Derimot den som er tom, har et ønske om å gi sin lille skjerv og sin oppmerksomhet til innholdet i bokstavene, vil knyttes til enheten, det Livet som mottas er identisk med det som er skjult bak fasadene, det kan bare motas altruistisk og resulterer i at han/ hun "går bort" fra egoismen/ adskillelsen og det er et liv der synd (egoisme) ikke sksisterer.

Takk for din tid :-) 

Svar
Kommentar #54

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Veien

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Derimot den som er tom, har et ønske om å gi sin lille skjerv og sin oppmerksomhet til innholdet i bokstavene, vil knyttes til enheten, det Livet som mottas er

fører en altså tilslutt til

"Dalen av sann fattigdom og fullstendig intethet.

Dette stade er å dø fra selvet og ha livet i Gud, og å være fattig i selvet og rik i den ene attrådde. Fattigdom som her nevnt, betegner å være fattig på ting i den skapte verden og rik på det som hører Guds verden til. For når den sanne elskende og hengivne venn når frem til nærvær med den elskede, vil den ene elskedes strålende skjønnhet og ilden i elskerens hjerte tenne en flamme og brenne bort alle slør og alt som dekker til. Å ja, alt han har, fra innerst til ytterst, blir satt i brann, slik at ingenting blir tilbake unntatt vennen.   Baha'u'llah

Da alle karakteregenskaper hos den gamle av dager   
stod åpenbart,
 da brente Moses bort egenskapene ved de jordiske ting.
(Rumi - sufidikter fra 1200-tallet)

Nå har du vel virkelig pekt på hvor den sanne frihet også er å finne? Og at begrepet SYND er godt nok forklart med vår egoisme. Pussig da at det er så lett å påvise "synd" hos andre og ikke hos en selv?

Takker virkelig for samtalen med deg som gir større dybde i forståelsen. Tydelig at det som kan forene oss ligger skjult i de hebraiske bokstaver og deres forståelse :-)

masse hilsen mette

Svar
Kommentar #55

Kjell Arne Norum

58 innlegg  664 kommentarer

Veien

Publisert over 6 år siden

Til Mette Müller og Svein Nyborg: Hvorfor skriver dere så lite om Jesus?

Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg."

Svar
Kommentar #56

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Takker virkelig for samtalen med deg som gir større dybde i forståelsen. Tydelig at det som kan forene oss ligger skjult i de hebraiske bokstaver og deres forståelse :-)

Hei Mette

 

 

Har du spurt svein om den sanne veien? Den veien Jesus peker på, der det levende ord er. Man skal kunne kjenne dem på fruktene. det finnes mange sprukne brønner, men det finnes en brønn der det levende vannet er. Hvem gir oss mat som gir livet. Jesus er veien sannheten og livet ingen kommer til faderen uten ved meg. Hvis man går seg vil i et ordspill, som man lager av sin egen kunnskap, hvor vil man da gå, er man da ikke blind og ser ingen ting. vokt de steg man tar med våre fiender,de er som slanger uten skinn sleipe i ordets kraft. Les det skrevne i lys av Guds kraft.ikke av det som menneske kommer med.evangeliet Vi skal forkynne skal være sannfedig og levende, Lysets engel kan lure mange brødre og søstre.vokt deg for slangen.

 

Guds fred

mvh

Rune

Svar
Kommentar #57

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei

 

JESUS ER DEN SOM GJENOPPRETTER.

 

Hva som er skrevet i sanden er en gåte, men jesus gjorde alt i kjærlighet til oss.

Hva er drivkraften i alt Jesus gjør? Jo, det er Hans ubetingede kjærlighet. Han kommer ikke med krav før Han helbreder mennesker. Ofte spør Jesus: "Hva vil du at jeg skal gjøre for deg

Han kommer med det samme spørsmålet idag. Det er bra å begynne en samtale med det spørsmålet. Da vet du hva som forventes av deg.

Hvilken holdning har vi til prostituerte, narkomane, alkoholikere eller ungdommer som ser anderledes ut? Er de velkomne på møtet? Må de først bli frelst, vasket og få nye ogfine klær før de kan komme? Jeg trenger å spørre meg selv så vel som deg. Vi sier at en kan komme til Jesus slik som vi er. Mener vi det? Det står i Rom.5:8 at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

I Mat.9 leser vi om møtet mellom Jesus og tolleren Matteus. Tollere og syndere var ikke akseptert av fariseerne. De spurte disiplene til Jesus: "Hvorfor spiser deres Mester sammen med tollere og syndere? Jesus som hørte det, svarte: "De friske trenger ikke lege, bare de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.

Det er kanskje lettere for en som har levd et utsvevende liv å se sin synd. Det betyr ikke at den egenrettferdige er noe mindre syndig. I 1.Pet. 5:5 står det at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir Han hvile.

 

JESUS MØTER OSS MED SIN KJÆRLIGHET OG NÅDE OG GIR OSS TILBAKE VÅR VERDIGHET

Guds fred

 

mvh

Rune

 

Svar
Kommentar #58

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

.........

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Til Mette Müller og Svein Nyborg: Hvorfor skriver dere så lite om Jesus?

Jesus sier:

Skal gjøre et forsøk på å svare deg ut fra mitt ståsted ;-)

Fordi jeg opplever at Jesu navn blir misbrukt. - Jesus viste oss nettopp en kronglete ensom vei, en vei der han ikke søkte egen makt, men sannferdighet og rettferd, og alltid utviste kjærlighet. Dette gjorde han til et levende menneske, som ble så farlig for de som hadde definert makten, at han endte med å bli hengt på et kors. -

Slik jeg leser historien om Jesus, formidler den, - med dobbel bunn, - det samme som Svein forteller om. - Nemlig også dette å dø fra sin egen selvopptatthet,  "sin  synd",  om så sannferdigheten  ville medføre korsfestelse eller forfølgelser. Se gjerne denne høysangen

Jeg opplever altså at Jesu budskap er voldsomt. Det handler om Veien mot denne "tomheten" eller "sanne fattigdom". En Vei der vi stadig får knust våre illusjoner om oss selv.  På samme måten som historien om Job. - I "tomheten" har mennesket funnet den sanne frihet, og er villig til å møte sin egen død som en sann martyr om nødvendig.

Jeg føler med min intuisjon, at vi nærmer oss selve essensen av den tro vi etterfølgere av Abraham forenes i? - At Jesus sier: " "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg," er for meg bare en annen måte å uttrykke det samme på?

I lys av Jesu liv og ord, gjenkjente jeg den henrettelsen som skjedde med Bab og hans tilhengere i 1850, og i de forfølgelser Baha'u'llah og senere forfølgelser av bahaier i Iran opplever i dag. - Derfor ser jeg på deres lære i forhold til islam i dag, på samme måte som den kristne læra overfor jødedommen på Jesu tid. -

Men bær over med meg - Jeg er bare underveis i min forståelse.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #59

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

.

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Har du spurt svein om den sanne veien?

Hei Rune S.

Jeg har samtalt med Svein ut fra den spesielle vinklingen han har til de hellige tekstene?

Det er jo ikke å komme utenom, at både jøder, kristne, muslimer og bahaier har sine røtter nettopp i de hebraiske tegnene?

Jeg er veldig glad for at du har funnet din tro på Jesus. - Det gir oss nye krefter når vi får livet inn i en ny livsstruktur og forståelse; - nye tankespor. - Vi må nok komme som vi er. -  Godt å slippe å være noe mer også? -

Jeg oppfatter din advarsel som velment :)

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #60

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hei du.

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Til Mette Müller og Svein Nyborg: Hvorfor skriver dere så lite om Jesus?

 Å skrive om Jesus for å oppfylle et religiøst krav er å skape et skinn av gudfryktighet, egoismen vil korsfeste Jesus for å slippe å ydmyke og korrigere seg selv, hvemsomhelst kan bruke Jesus som skalkeskjul for mørkets gjeninger.

Den som mottar det Lyset som kom ned blir avslørt og korrigert, det er å følge den læren som bla Jesus sterkt anbefaler.
Å korrigere sin egoisme til altruisme er den eneste muligheten ("veien") mennesket har dersom han vil inn i den spirituelle virkelighet.

I skapningens verden, på denne siden, vil vi ha, det er udyrets (menneskets) egenskap.
I skaperens verden, på den andre siden, vil vi gi, det er den rettferdiges (messias) kvalitet.

Den dagen han elsker sin neste som seg selv er han identisk med Skaperen, en giver, mange er blitt mistrodd, misforstått, forfulgt og korsfestet for slikt -av egoister som bruker Abrahams lære som en Babylonsk kappe ;-)

Svar
Kommentar #61

Kjell Arne Norum

58 innlegg  664 kommentarer

Til Mette Müller

Publisert over 6 år siden

Jeg måtte bare spørre. Takk for at du svarte! Her kommer noen ord til ettertanke:

Jesus sa ikke bare at han ville vise oss veien. Han sa: ”Jeg er veien”.

Han sa ikke bare at han ville gi oss livets brød. Han sa: ”Jeg er brødet.” 

Han knytter ikke frelsen til en lære eller en veiledning, men til sin egen person.

Jeg ønsker deg en god helg!

Dette blir samtidig et svar til kommentaren fra Svein Nyborg, som kom nå nettopp.

Svar
Kommentar #62

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det er ikke første gang

Publisert over 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Dette stade er å dø fra selvet og ha livet i Gud,

vi har dødd, men slik som hvetekorn videreutvikles har vi også blitt sådd inn (tusenvis av ganger) i en kropp (åkerjord), dødd og vokst opp i en stadig forbedret utgave. Den dagen vi alle har gjort jobben vår -korrigert alle sider av egoismen- er markene (kroppene våre) hvite til høst, da høstes vi inn for siste gang. 

Å påvise religiøs synd hos andre er et forsøk på flukt ut av virkeligheten og inn i egoismens mørke, det er lettere å slumre enn å strebe etter Lyset.

Svar
Kommentar #63

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Svaret ditt

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Dette blir samtidig et svar til kommentaren fra Svein Nyborg, som kom nå nettopp

avslører at du setter en annen i ditt sted, slik unngår du Lysets effekt på deg selv og kan slumre videre i din uvitenhet.
Den som vil følge Ordet må desverre kvitte seg med alle sine oppfatninger, sementerte sannheter, teologiske ord og vendinger. Slik som du kom inn i denne verden må du ut av den for å komme inn i den spirituelle Verden (det såkalte Himmelrik) -og dèt MÅ skje mens du er i kroppen, mennesket kan ikke krype gjennom et nåløye utenfor kroppen dvs egoismen.

Til gjengjeld vil den som avkler seg sin bokstavelige oppfatning av hellige tekster forstå hva Jesus skrev, det er egentlig et minstekrav en burde sette til seg selv -å vite hva det eneste Jesus skrev var!?

Det, Ordet, er skrevet over 9000g i Bibelen og kristne vet ikke hva det er, -hvorfor??

Svar
Kommentar #64

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Alt er en gåte.

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva som er skrevet i sanden er en gåte

Dvs for de som sitter i mørke, de ser med sine fysiske sanser og forstår intet av de åndelige ting, uten lys blir alt bare spådommer, synsinger og gjetninger, det kalles vrengt oppfatning som resulterer i vrengt lære. Fint og vakkert ytre, flotte erigerte kirkespir og velformulerte ord og trosartikler, men kun tåkeprat og religiøst vrøvl.

Det som er skrevet er en gåte for den som ikke mottar lyset ordet inneholder, mottar du lyset vil alt bli avslørt og alle spørsmål besvart.

Det er så langt jeg har erfart bare en metode som opplyser et menneske og den innbefatter ikke det kristne lyset.

Svar
Kommentar #65

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hykleri!!

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvilken holdning har vi til prostituerte, narkomane, alkoholikere eller ungdommer som ser anderledes ut? Er de velkomne på møtet? Må de først bli frelst, vasket og få nye ogfine klær før de kan komme?

Bare det å stille slike spørsmål avslører din egenrettferdighet.

En prostituert (el en annen naken person) er allerede renset og fri for verdslige illusjoner og materiell egoisme, de er så fattige at de smetter uanstrengt gjennom nåløyet og inn i den spirituelle verden.
Har du ikke lest at "Guds rike hører slike til"? - det er vi, med lua i hånda, som ydmykt må be om å få komme inn i deres enhet med sin Skaper.  

Svar
Kommentar #66

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Dvs for de som sitter i mørke, de ser med sine fysiske sanser og forstår intet av de åndelige ting, uten lys blir alt bare spådommer, synsinger og gjetninger, det kalles vrengt oppfatning som resulterer i vrengt lære. Fint og vakkert ytre, flotte erigerte kirkespir og velformulerte ord og trosartikler, men kun tåkeprat og religiøst vrøvl.

Det som er skrevet er en gåte for den som ikke mottar lyset ordet inneholder, mottar du lyset vil alt bli avslørt og alle spørsmål besvart.

Det er så langt jeg har erfart bare en metode som opplyser et menneske og

Hei Sv nyborg

 

De som sitter i mørket har enno ikke sett lyset. de ser med øyne som sliter i mørke, du snakker mye om egoet, og egoet styrer mye av det menneske gjør i dag, men hvis den visdom du har blitt gitt er mørke da blir det ingen kraft i de ord du formidler, da blir det intet. den sprukne brønn du henter din visdom fra, gir deg bare gift som fyller ditt sinn. den fysiske delen har ingen ting med det åndelige å gjøre,da vil man gjøre det egoet ber om. dine begrep på kjærlighet blir bare forvrengt av det du formidler, for du er mest opptatt av det menneske gjør og kan gjøre og det blir slit. ingen nåde. dine gåter løser ingen problemer. det skaper  bare nye problemer. ja det lyset som er i sannhet blir det lys som abvsløre mørkets gjerninger. den sanne lyser opp og få er de som ser det sanne lys. våkne opp du som lever i et lys som er skjult av mørket.

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #67

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Takk for sist broder, og

Publisert over 6 år siden

din kjærlige hilsen.

Svar
Kommentar #68

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Bare det å stille slike spørsmål avslører din egenrettferdighet.

En prostituert (el en annen naken person) er allerede renset og fri for verdslige illusjoner og materiell egoisme, de er

hei Svnyborg

 

 

din egenrettferdighet er allerde avslørt, du jobber som en slange, og ditt lys er skapt av din egen visdom som ligger i mørke, for sannheten bor ikke i deg, du må vende om i fra din egen gudløse ferd. HVEM ER SÅ DIN far

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #69

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

din kjærlige hilsen.

HEI sV NYBORG

 

 

våre veier krysses, men jeg må si deg det som sannhet er.

 

 

 

mvh

rune

 

Svar

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
41 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
41 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
4 minutter siden / 1530 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
6 minutter siden / 1530 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
20 minutter siden / 403 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
33 minutter siden / 71 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
36 minutter siden / 270 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 8 timer siden / 403 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 8 timer siden / 484 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 8 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 10 timer siden / 403 visninger
Les flere