Hallvard Sandvik

8

Esensen av hva Kristent Samlingsparti mener

Her er noen gode grunner til at DU bør stemme på Kristent Samlingsparti. Hallvard Sandvik Oslo Kristent Samlingsparti.

Publisert: 5. sep 2011
  •  Kristent Samlingsparti vil at alle barn skal ha en ubetinget rett til å bli født. Derfor vil KSP avskaffe loven om fri abort som ble innført av det norske Storting i 1978. Denne loven har muliggjort massedrap på over 500 000 norske barn siden loven ble innført i 1978.
  •  Kristent Samlingsparti mener at menneskelivet er hellig ukrenkelig og skapt av Gud. Derfor er vi imot legeassistert selvmord på sykeleiet (eutanasi)
  • KSP vil sikre barn en ubetinget rett til foreldre av forskjellig kjønn. Derfor vilKSP avskaffe den nåværende ekteskapsloven som muliggjør at homofile kan eksperimentere med barns unnfangelse og oppvekst, samt å nekte barn kjennskap til sin biologiske far i lesbiske ekteskap. Slik ekteskapsloven fungerer nå, blir med-mor registrert som far til barnet med fulle juridiske rettigheter, rettigheter som barnets biologiske far selvsakt skulle hatt. Altså, barnet blir faktisk nektet kjennskap til sin biologiske far for all fremtid. Dette er et grovt overgrep mot barn, og ett angrep på menneskeverdet.
  •  Personer som lever i ett homofilt forhold og hevder at dette er rett, kan ikke være medlemmer eller velges til verv i Kristent Samlingsparti, fordi homofili er en grov synd som strider mot bibelens lære.
  • En sterk harmonisk og velfungerende familie er samfunnet og landets grunnsten. KSP vill sette store resurser inn på å styrke familien,og spesielt barnefamilier både økonomisk og juridisk.

  •  KSP er for en restriktiv innvandringspolitikk, men vi er for å hjelpe reelle flyktninger som trenger beskyttelse. Men den innvandringspolitikken som Norge har praktisert siden 1980 har vert katastrofal for vårt land, staten har brukt enorme summer på integrere titusener av falske flyktninger fra den tredje verden som kommer kun for å oppnå økonomiske goder. Dette vil Kristent Samlingsparti ha en slutt på.
  •  Kristent Samlingsparti er for at vi skall hjelpe reelle flyktninger, fattige og vanskeligstilte personer og grupper i Norge og utlandet. Bistanden bør kanaliseres gjennom misjonsorganisasjoner.
  • Vi støtter jødene i deres rettmessige kamp for å beholde sitt eget land Israel, landet som Gud har gitt dem,lenge før Palestina araberne fantes. Vi støtter også sikkerhetsmuren som jødene har bygget for å beskytte den jødiske befolkningen mot palestinskarabisk terror.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Åtte grunner til å stemme Oslo KSP og ingen av dem handler om lokalpolitikk. Er ikke det en god nok grunn til å ikke stemme Oslo KSP? Ev. vente 2 år til? Dette lokalpartiet gir jo "dæng" i byen sin...

Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anders Larsen. Gå til den siterte teksten.

Åtte grunner til å stemme Oslo KSP og ingen av dem handler om lokalpolitikk. Er ikke det en god nok grunn til å

Jeg er forhindret fra å vite dette sikkert, men kan det være at KSP's kommune ikke er av denne verden? Er det forklaringen?

Pax vobiscum!

Kommentar #3

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Svar

Publisert rundt 9 år siden

Nå ser jeg at SV fjerner kontantstøtten og bruker det i valgkampen, er det lokalpolitikk ?

Går ut fra at trøndere og  vestleninger ikke er særlig interesserte i utbygging i Groruddalen i Oslo

Kommentar #4

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

SV og NRK

Publisert rundt 9 år siden

Ser at NRK dagsrevy redaksjonen trykker SV til sitt bryst, og gir dette partiet plass i sendingene foran andre, til og med AP. Det sier litt.

Kommentar #5

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Kristen etikk og KRF

Publisert rundt 9 år siden

Det som kjennetegner Kristent Samlingsparti er tydeligheten og verdigrunnlaget som er forankret i den kristne etikk og moral. Vi er ikke ute etter å prakke kristendommen på noen i samfunnet, men vi er det eneste partiet i dagens Norge som kompromissløst kjemper for at den kristne etikk og moral skal gjennomsyre lovverk og styrende organer i landet, noe det også har vert siden slaget ved Stiklestad for over 1000 år siden. Kristelig Folkeparti er ett skrekkeksempel på det motsatte, KRF fører en fin retorikk, men det er også alt. Nor det kommer til praktisk politikk, så svikter de totalt. Hva gjorde Bondevik regjeringen med ABORTSAKEN ? Ingenting .

Det som kjennetegner Kristent Samlingsparti er tydeligheten og verdigrunnlaget som er forankret i den kristne etikk og moral. Vi er ikke ute etter å prakke kristendommen på noen i samfunnet, men vi er det eneste partiet i dagens Norge som kompromissløst kjemper for at den kristne etikk og moral skal gjennomsyre lovverk og styrende organer i landet, noe det også har vert siden slaget ved Stiklestad for over 1000 år siden. Kristelig Folkeparti er ett skrekkeksempel på det motsatte, KRF fører en fin retorikk, men det er også alt. Nor det kommer til praktisk politikk, så svikter de totalt. Hva gjorde Bondevik regjeringen med ABORTSAKEN ? Ingenting .

Kommentar #6

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Trygghet, orden og omsorg

Publisert rundt 9 år siden
Anders Larsen. Gå til den siterte teksten.

Åtte grunner til å stemme Oslo KSP og ingen av dem handler om lokalpolitikk. Er ikke det en god nok grunn til å

Som 1. kandidat for Oslo KSP kan jeg forsikre om at vi har både visjoner om og konkrete forslag til hvordan Oslo kan bli en bedre by.

Vi prioriterer det som er viktigst: trygghet og orden, skole, helse og omsorg og kirke. På disse områdene ønsker vi kraftige forbedringer. Men, vi gjør ikke som Ap og sier vi har råd til alt (og det uten å innføre eiendomsskatt). Vi vil heller ikke ha eiendomsskatt, men vil kutte kraftig i kulturbudsjettet og privatisere kulturinstusjoner unntatt kirkerlige og bibliotek. Vi vil også frigjøre ressurser til politiet ved å redusere skjenketidene og føre en mer restriktiv alkoholpolitikk.

Her er noen punkter:

- Bypoliti (som FrP ønsker).

- Nei til flere asylmottak. De som er skal være lukket.

- Kristne tradisjoner inn i skolen.

- Strengere straffer for omsetning av rusmidler.

- Økt vekt på forebygging av russkader.

- Bedre tilrettelegging for frivillige organisasjoner.

- Gratis parkeringsplasser for miljøvennlige biler (også gass og hybrid).

- Satsning på trikken.

- Forbud mot uanstendige homoparader.

- Vern av grøntområder og stimulering til flere når boligtomter reguleres.

- Styrking av språkopplæring for innvandrere

Med vårt program både sentralt og lokalt skal vi bedre samfunnet i tråd med Jesu nestekjærlighet og Guds omsorg for alle mennesker.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Vil det bli satset på skolen mht ortografi, rettskrivng og kamp mot feilgskrivding?

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Vi er ikke ute etter å prakke kristendommen på noen i samfunnet, men vi er det eneste partiet i dagens Norge som kompromissløst kjemper for at den kristne etikk og moral skal gjennomsyre lovverk og styrende organer i landet,

Hva med ett kurs i logikk en eller annen gang i løpet av skoletiden?

Kommentar #9

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Men den innvandringspolitikken som Norge har praktisert siden 1980 har vert katastrofal for vårt land

Jaja, det sier vel nok at man velger å bruke ordet "katastrofalt" om situasjonen i vårt land, særlig når temaet er mennesker som kommer hit fra utfattige land, og at påstanden er at det nettopp er dem som fører oss ut i katastrofen...

Og dette skal være kilden til god moral...?

Yeah, right...

Kommentar #10

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

svar

Publisert rundt 9 år siden

Det er ikke innvandrerne som fører oss inn i noe katastrofe, men innvandringspolitikken.

Kommentar #11

T. Bernhard Lie

2 innlegg  403 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke innvandrerne som fører oss inn i noe katastrofe, men innvandringspolitikken.

Hva er forskjellen, sånn i praksis?

"Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud." (3. Mosebok 19,33-34)

Kommentar #12

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

"Nei innvandrere er det ikke noe galt med, men vi vil jo helst ikke ha de her da..."

Akk ja...

Kommentar #13

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke innvandrerne som fører oss inn i noe katastrofe, men innvandringspolitikken.

Og hva nøyaktig vil katastrofen komme til å bestå i? Snakker vi undergang, med en påfølgende The Rapture? Da er den vel i tilfellet ønsket av dere? 

Kommentar #14

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er forhindret fra å vite dette sikkert, men kan det være at KSP's kommune ikke er av denne verden? Er det forklaringen?

I deres øyne kan det nok være så og at de prøver å dra den neste verden ned hit. Jeg har mistanke om at de simpelthen kan ha forlest seg litt på misjonsbefalingen. Istedet for å være menneskefiskere, prøver man forgjeves å tømme havet for hedensk vann. Vi får se hvor lenge de holder ut...

Kommentar #15

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Syndefallet og Guds rike

Publisert rundt 9 år siden

Jeg finner grunn til å kommentere en del av innleggene her som åpenbart må bygge på en misforståelse omkring vår innvandringspolitikk. Bibelen er dessuten mangfoldig hvis du ser på enkeltsitater, og det er helt sikkert mulig for t.o.m. partiet Rødt å finne støtte for sin politikk når du leser Den hellige bok på den måten. Hovedtrekkene og Bibelens helhet er langt mer interessant.

Som kjent førte det fatale syndefallet til at menneskene fikk fri vilje og mistet det evige liv. Herren gav oss mennesker selv i oppdrag å styre jordkloden etter at Eva lokket Adam til å spise av Kunnskapens tre. Herren vil selv ta direkte kontroll igjen først på Dommens dag. Derfor må kristne først og fremst beskytte sine egne og sine venner, slik Davids folk f.eks. gjorde når de kriget mot Filistrene. Med Guds hjelp vant de selv om de var færre og var dårligere utrustet. Det samme har vi sett i kriger i Midt-Østen, kanskje aller mest under Yom Kippur-krigen. På Golanhøyden møtte 250 israelske stridsvogner 10 ganger så mange syriske stridsvogner, samtidig som de ble angrepet fra Sinaihalvøya. Det tok dessuten tid før Israel fikk mobilisert fullt. Fienden hadde fått avanserte og moderne våpen fra Sovjetunionen. Med kraft fra Herren vant Det hellige land, fordi det er Guds eget folk. 

Det er derfor nødvendig å stramme inn en totalt mislykket innvandrings- og integreringspolitikk. 9 av 10 asylsøkere er lykkejegere som kommer hit for å få et bedre liv materielt. Flere islamske menigheter i Oslo støtter Jihad og agiterer for Sharialover. Vi har ikke respekt for liv og menneskeverd hvis vi ser bort fra slike farer og ikke gjør noe med dem. Vi vil derimot satse mer på FNs Høykommisær for flyktninger og hjelpe nødlidne i deres nærområder. Vi er selvfølgelig langt mer vennlig innstilt til våre kulturelle venner som USA, Island og Israel.

En verden der alle er venner og står for det samme hadde vært ønskelig, men må anses som temmelig utopisk i den menneskestyrte verden. Guds tusenårsrike derimot skal opprettes etter at Dommens dag er kommet og Satan er kastet i en ildsjø. Da har Den hellige ånd omvendt nesten hvert eneste menneske i verden til troen på Kristus, og konflikter vil ikke oppstå. De som av ulike årsaker ikke har latt seg omvende vil ifølge Bibelen bli utslettet. Guds rike vil ihht. Joh. åp. bli ledet av en regjering bestående av 144 000 etterkommere etter Israels 12 stammer. Disse vil sørge for at riket til enhver tid styres etter Guds vilje. Det ser jeg fram til.

Inntil videre er det en evig kamp mellom Satan og Gud på vår arme jord, og vi må være årvåkne, besluttsomme og handlingrettet skal vi vinne den kampen.

Kommentar #16

T. Bernhard Lie

2 innlegg  403 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

9 av 10 asylsøkere er lykkejegere som kommer hit for å få et bedre liv materielt.

10 av 10 asylsøkere ønsker er bedre liv i Norge. Og det kan vi gi. Hvor er problemet?

Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
T. Bernhard Lie. Gå til den siterte teksten.

10 av 10 asylsøkere ønsker er bedre liv i Norge. Og det kan vi gi. Hvor er problemet?

At de er fremmede? Fargede? Schwarte?

Folk er folk. Men toleranse vokser ikke på trær. Det er bare for de som har bleknet i skyggen fra bedehuset. Det handler om vilje. Vil man se et medmenneske ser man det. Hvis ikke overser man.

Seffli er innvandringspolitikken mislykket. Ikke en muslim er blitt medlem av Kristent Samlingsparti. Frem til det skjer er det ikke noe vellykket å snakke om.:-)

Kommentar #18

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Guds tusenårsrike derimot skal opprettes etter at Dommens dag er kommet og Satan er kastet i en ildsjø. Da har Den hellige ånd omvendt nesten hvert eneste menneske i verden til troen på Kristus, og konflikter vil ikke oppstå. De som av ulike årsaker ikke har latt seg omvende vil ifølge Bibelen bli utslettet. Guds rike vil ihht. Joh. åp. bli ledet av en regjering bestående av 144 000 etterkommere etter Israels 12 stammer. Disse vil sørge for at riket til enhver tid styres etter Guds vilje. Det ser jeg fram til.

Inntil videre er det en evig kamp mellom Satan og Gud på vår arme jord, og vi må være årvåkne, besluttsomme og handlingrettet skal vi vinne den kampen.

Jeg har nevnt det før, gjentar det her og adresserer både moderate kristne, agnostikere og ateister:

Kan det være tvil om at mennesker med et slikt vrengebilde av verden og virkeligheten rett og slett er uegnet til å drive skoler og oppdra barn? 

Kommentar #19

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Læreplan i forhold til Dommedag;

Mandag; Vi går tur til Ildsjøen. Ta med matpakke og svalende drikke

Tirsdag; Matematikk. Hvor langt er det til Ildsjøen? Hvis to biler starter fra hver sin side av Ildsjøen og kjører i 50km/t..............

Onsdag; Norsk. Vi leser høit fra Bibelen, 1902-utgaven.

Torsdag; Gymnastikk for gutter. Håndarbeide for piker.

Fredag; Askese for nybegynnere. Nadverd.

 

Dette blir coolt dere. Naturligvis kan det være greit med et kristendomsinnslag i undervisningen, men det kan også være greit å lære seg matte som matte, og norsk som norsk, uten en bibelsk vri på alt.

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Kan det være tvil om at mennesker med et slikt vrengebilde av verden og virkeligheten rett og slett er uegnet til å drive skoler og oppdra barn?

Jeg kan ihvertfall si at jeg ikke ønsker at mitt barn skal vokse opp i slike forhold. Å høre disse folkene kjempe mot at homofile skal kunne få/oppdra barn blir nesten litt tragikomisk. Barnas beste ......

Kommentar #21

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ihvertfall si at jeg ikke ønsker at mitt barn skal vokse opp i slike forhold. Å høre disse folkene kjempe mot at homofile skal kunne få/oppdra barn blir nesten litt tragikomisk. Barnas beste ......

Ja, og de er selv vandrende og lysende eksempler på hvor galt det kan gå når barn blir underlagt et slikt regime for hjernevask og inndoktrinering.

Det er en skam at mennesker med slike forestillinger kan starte skoler med en sosialdemokratisk regjerings (litt motstrebende muligens) velsignelse.

Kommentar #22

Anne-Liv Gamlem

7 innlegg  44 kommentarer

Nei til mobbing!

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Vil det bli satset på skolen mht ortografi, rettskrivng og kamp mot feilgskrivding?

Hei Njål! Jeg synes du bør holde deg for god til å være så spydig!

Kommentar #23

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Bibel og matematikk

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Læreplan i forhold til Dommedag;

Mandag; Vi går tur til Ildsjøen. Ta med matpakke og svalende drikke

Tirsdag; Matematikk. Hvor langt er det til Ildsjøen? Hvis to biler starter fra hver sin side av Ildsjøen og kjører i 50km/t..............

Onsdag; Norsk. Vi leser høit fra Bibelen, 1902-utgaven.

Torsdag; Gymnastikk for gutter. Håndarbeide for piker.

Fredag; Askese for nybegynnere. Nadverd.

Takk for et konstruktivt forslag, Njål. Jeg skal bringe det videre til vår Kirke- og undervisningsminister etter at vi kommer i regjering i 2013. Jeg skjønner at dette var noe humoristisk ment, men det får vi unne oss. Men, prinsippet om å kombinere Bibelen og matematikk er slett ikke dumt, og det kan gjøre matematikken mer levende og motiverende for elevene.

Det er også en del matematikk i Bibelen, se f.eks. på dette:

Matt 10,29 Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten at eders Fader vil. Luk 12,6 Selges ikke fem spurver for to øre? Og ikke en av dem er glemt hos Gud. Det kan se ut som det er en motsetning mellom det Matteus skriver og det Lukas skriver. Men vi skal se at så ikke er tilfelle. Matt: 1 øre / 2 spurver = 0.5 øre pr spurv Luk: 2 øre / 5 spurver = 0.4 øre pr spurv Dermed har vi to forskjellige priser i Matteus og Lukas, men det vi nå har glemt er kvantumsrabatten. Ved kjøp av 4 spurver fikk man en gratis. Luk: 2 øre / 4 spurver = 0.5 øre pr spurv + en gratis. Dette eksemplet er henter herfra: http://www.eyewitness.no/Teologi/matemati.htm

Et annet godt eksempel er dette: Josefs stamme skal ha 2/12 av de 144 000 plassene i Guds rike, Mika 2,12. Hvor mange personer blir det?

Ja, dette blir nok både morsomt og lærerikt på samme tid, ja. 

Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anne-Liv Gamlem. Gå til den siterte teksten.

Hei Njål! Jeg synes du bør holde deg for god til å være så spydig!

Det kan du godt si. Jeg tenkte en del på det der, men tok chansen. Det er ikke skikk og bruk og kommentere skrivefeil på nett. Noen synes det går ut over autentisiteten i debatten. Jeg forstår det slik at debatten blir mer levende av at munnen renner over av det hjertet er fullt av, om du vil.

Selv i vårt moderne samfunn hvor feil er lette å rette opp før man hugger dem i stein i et partiprogram ser det mye bedre ut om et dokument som har ca 5 års levetid er feilfritt, slik at det holder seg og brukes som arbeidsdokument under valgperioden. Jeg forventer derfor at det legges mer arbeide i det enn et vanlig innlegg på en nettdebatt. Det er også slik at jeg forventer mer av de som skal lede en kommune enn hvem som helst ellers. Den som tar mål av seg til å føre an i en debatt bør skrive feilfritt. Hvis man kan.

Dette partiet ditt, fru Gamlem, har ikke mye å fare med, og har hatt vanskeligheter med å forsvare det vesle det har i tidligere tråder. Så jeg tror at en to tre av oss fant det morsomt å leke oss med det lille som ble fremvist. For egen del har jeg allerede tilgitt meg selv dette.

Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Tanem, Siden vi ikke alltid opererer med faste kvantifiseringer i matematikken tror jeg du ønsker å vite at 1/6 av 144 000 er ca 23 999. Eller 24 001. Jeg er ikke sikker.

Det er bare skatten og døden som er sikre, og av dem er skatten sikrest for den forfølger deg endog til etter døden.

Kommentar #26

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Det er ikke eneste sleivsparket fra den kanten, men første gang jeg ser noe som gjør det han gjør her.

Kommentar #27

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Den egentlige grunnen

Publisert rundt 9 år siden

Jeg har ingenting imot flyktninger eller innvandrere, fordi vi alle er mennesker, og derfor er vi alle like verdifulle for Gud . Men problemet er at de aller fleste som kommer til Norge er økonomiske innvandrere, som ikke kommer i nærheten av begrepet flyktning, det er noe alle vet. De enorme kostnadene dette påfører samfunnet kunne vert brukt til å hjelpe reelle flyktninger og forfulgte mennesker i deres hjemland.

Den egentlige grunnen til at norske myndigheter har åpnet grensene for masseinnvandring er landets største tabu. Det kan forklares med et ord FORGUBBING. Det blir født altfor få barn i Norge til å opprettholde en sunn befolkningsstruktur. Grunnen er en katastrofal familiepolitikk gjennom hele efterkrigstiden, for ikke å si mangel på en familiepolitikk, der det å få barn ble betraktet som noe brysomt for den enkelte kvinne, og for samfunnet. Barn var ett stort hinder for kvinnefrigjøringen og de feministiske dogmene. Og det verste var og er de høye aborttallene. Siden 1978 er 500 000 barn blitt myrdet på norske sykehus. Dette folkemordet som fosterdrap er må stoppes øyeblikkelig.

Kommentar #28

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Sandvik; Det som har vært har vært. Det monokulturelle samfunnet med mor hjemme ved kjøkkenbenken slik vi hadde det på femtitallet er borte for alltid. Se de i øynene. Du må snarest ta med deg partiet ditt og oppdage en modig ny verden som har gått inn i et nytt årtusen. Og der kommer den til å være resten av vår levetid. Verden er i forandring, og vi med den. Derfor får ikke partiet ditt tilslutning av mer enn 157 som de fikk ved f.eks. siste valg i Oslo. Folk vil fremover. De fleste av oss er ferdige med nostalgien. Fremtiden ligger foran oss. Det er der vi hører til. Du også.

Se jeg gjør alle ting nye, sier Herren. Og da gjelder det å følge med i svingene. Sleng deg opp i kørja og la ballongen gå!

Kommentar #29

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Fristende det å bare la det skure å gå som det vill. Men nå er jeg mer opptimistisk for nå er KSP I SIGET.

Kommentar #30

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Delelige tall

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

anem, Siden vi ikke alltid opererer med faste kvantifiseringer i matematikken tror jeg du ønsker å vite at 1/6 av 144 000 er ca 23 999. Eller 24 001. Jeg er ikke sikker.

Det er bare skatten og døden som er sikre, og av dem er skatten sikrest for den forfølger deg endog til etter døden.

Jo, det er et poeng at Gud opererer med delelige tall. Det med 2/5 er nok fra 4. Mosebok der Gud deler landet mellom stammene. I Guds regjering skal bare de frikjøpte 144 000 sitte, og de kommer fra Israels 12 stammer. I denne sammenhengen er Israels 12 stammer likestilte, og 144 000 delt på 12 blir 12 000. Joh. åp. er ellers preget av delelige tall også, f.eks. i inndelingen av Jerusalem og høyden på muren rundt.

Jeg har sett teologiske diskusjoner om disse tallene, fordi tallet 12 f.eks. går igjen ofte: 12 dispipler, 12 stammer, 12 sønner av Jakob osv. Noen ser på slike tall som numeriologi som må tolkes symbolsk, mens andre tror det er skjulte koder. Tallene 3, 4 og 7 er også av denne typen. Jeg skal ikke gå inn på dette nå, men bare si hva jeg tror om dette. Vi skal ikke spekulere for mye i Guds hensikter, men bare lese det han har sagt. Vi skal heller ikke bekymre oss over hvem som skal sitte i Guds regjering. Hovedsaken er at dette blir det beste styret for både styrende og undersåtter.

Ikke alle Israels 12 stammer er bevart i dag, og bare tre av dem skal ha etterkommere i dag (Juda, Levi og Josef). Dette spiller mindre rolle, da Jesus vil vekke opp både levende og døde. Det antas likevel ifølge Jeremias at Israel (med Juda og Levis stammer) skal få hjelp av Josefs stamme, fordi det står at jødene skal samles fra alle verdeneshjørner.

Jesus selv skal naturligvis være konge i Guds rike.

Kommentar #31

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Sandvik; Ikke for at du skal gå på akkord med deg selv eller la ting skure, men finn det stedet der du får resulateter av ditt engasjement. Men jeg mistenker at der ligger ditt problem og din begrensning; Du kan ikke kompromisse. Du kan ikke gi. Da får du ingenting.

Partifloraen i Norge er antagelig stor og bred nok. Det er mulig å finne utløp for sin virketrang for alle som kan tåle å være med i en bevegelse. I dag er det for mange splittelser og mange stemmer blir maktesløse. Nå er ikke dette KSP sitt problem som får så få stemmer at det er meningsløst i seg selv, men for helhetens skyld kunne godt de partiene som ligger under sperregrensen gjerne finne en prosess som over tid guidet dem inn i større fellesskap. Det ville gavne alle utenom de mest halstarrige fanatikere med behov for å fremme seg selv om det er aldri så håpløst.

Kommentar #32

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Røde myter

Publisert rundt 9 år siden

Njål: jeg ser at du er sterkt påvirket av røde myter når du hevder at vi vil tilbake til husmortiden på 1950-tallet. Det er en sosialistskapt myte at tiltak som kontantstøtte og forbud mot fosterdrap nødvendigvis vil føre kvinner tilbake til kjøkkenbenken.

For det første har vi de kvinnene som faktisk ønsker å være hjemme mens barna er små. Et flertall av småbarnsmødre synes faktisk det er givende, bare de har råd til det. De fleste moderne familier er imidlertid demokratisk anlagte, og deler på ansvaret med å være hjemme med barna når de først har tatt det valget. Dagen hadde en artikkel om dette i dag, der en mor og far delte på å ta ut ulønnet permisjon fordi de vil ha tid med barna til de fyller tre år. Men, så ble planene ødelagt fordi vår ondsinnete regjering fjerner kontantstøtten for toåringer til neste år. De familiene der mor og far ønsker å dele på å være hjemme med kontantstøtte skal ikke få lov til det fordi stalinisten Audun Lysbakken påstår at han vet bedre enn småbarnas egne foreldre hva som er best for deres egne barn. Kvinner skal tvinges ut i arbeidslivet enten de vil eller ikke. Det er denne statlige og toalitære enserettingen som ikke hører hjemme i et moderne samfunn i dag!

Så, til det med folketall og ulike fødselstall blant ulike etnisiteter. Norske kvinner føder i gjennomsnitt 1,9 barn per kvinne. Dette er 0,2 for lite til å opprettholde befolkningen på sikt. Dette må korrigeres for inn- og utvandring. Siden utvandringen er beskjeden, kan vi se på innvandringen. Innvandringen er så høy at den fører til en betydelig befolkningsvekst. Norges folketall har økt med 500 000 på 25 år, og det skyldes innvandring og familiegjenforening i tillegg til at norske kvinners fødselstall er relativt høye i europeisk sammenheng.

Men, sammensetningen av ulike etnisiteter er også viktig. Etniske norske kvinners fødselstall er for små til at denne gruppen opprettholder sitt folketall. Muslimske kvinners fødselstall er på ca. 5 barn per kvinne, og det er nok til at deres folketall mer enn fordobles på 30 år. Dette vil på sikt føre til stor ustabilitet fordi muslimene blir så mange etterhvert at de vil få innført sharialover i områder der de er i flertall (i alle byer rundt 2030) og ellers kunne presse i gjennom fjerning av kristne verdier i lovgivningen. Det har allerede skjedd i flere av Londons bydeler, og islamister har framtvinget sharia ved hjelp av påvirkning, trusler og voldsbruk.  Nå er det nyanser i dette som alt annet, bl.a. som KrF har påpekt at kristne innvandrere fra Øst-Europa styrker kristendommens stilling i landet. 

Forskere som tør å være politisk ukorrekte (men, faglig korrekte) er i alle fall enige om at statlige ordninger som stimulerer til økte fødselstall, er helt nødvendige for å opprettholde en befolknings folketall på sikt. Kontantstøtten, engangstønad ved fødsel og barnetrygd bør derfor økes kraftig. Innvandring fra ikkevestlige land må reduseres sterkt gjennom strenge tiltak a la Danmark og Nederland. Hadde ikke den såkalte abortloven blitt innført i 1978 hadde Norge hatt 500 000 innbyggere flere nå, og et stort flertall av disse hadde vært godt integrerte, kristne nordmenn. Mangelen på arbeidskraft, særlig i helse- og omsorgsyrker, ville også ha vært langt mindre uten de statlige tilrettelagte fosterdrapene. Til slutt vil jeg si at jeg tror det må til et mer humant og familievennlig arbeidsliv, som gjør det lettere å kombinere barneomsorg med arbeid på fulltid. 

Kommentar #33

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Tanem; Vi er enige både mht kontantstøtte og abortsyn, vi. Når jeg påpeker at KSP skaper et inntrykk av å ville tilbake til et monomulturellt samfunn er det fordi flere av sakene skaper en ramme som hegner om et bilde av femtitallets Norge.

Alt i alt ser jeg det hensiktsløst å kjempe for og med et parti som er så lite hvis det er politisk innflydelse som er målet. Politikk er makt, og man kan for så vidt sitte og sutre over verdens skjeve gang, men ønsker man å gjøre noe med det går veien gjennom større partier, større maktfaktorer i samfunnet. Jeg er forundret over at dere vil legge ned så mye arbeide på å vinne frem med til dels tapte saker. Men dere om det. Om man ikke vinner frem kan man ha det morsomt underveis.

Når det gjelder innvandreres formering hadde vi en tråd om dette i forrige uke og det kom frem at de nok formerer seg mer enn andre. Dette kan man se som en utfordring for nordmenn ved at de gjerne må gjøre det samme. Samtidig vil f.eks. dagens 100' muslimer ikke utgjøre mer enn 4-7% av befolkningen om femti år. Det er strengt tatt ikke mye. Fødselsraten kan godt komme til å avta med den generasjon som vokser opp nå, så tallene kan være befengt med usikkerhet.

Kommentar #34

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Kontantstøtten

Publisert rundt 9 år siden

Det å fjerne kontantstøtten for toåringer fra neste år, er et ondsinnet angrep på familien. Isteden for å bygge opp samfunnets grunnsten som er familien, så river sosialistene ned.

Kommentar #35

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Angrep på demokratiet

Publisert rundt 9 år siden

Sosialistene i Oslo har nå gjennom snart 40 år stilltiende fredet ungdomsbander mot at de skal angripe sosialistenes politiske motstandere med vold. Altså samme oppskrift som nazister og fascister tidligere har brukt med stort hell. Dette er et klart angrep på demokratiet, og ikke bare på Kristent Samlingsparti

Kommentar #36

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Språket er viktig...

Publisert rundt 9 år siden

Du skriver: "Sosialistene i Oslo har nå gjennom snart 40 år stilltiende fredet ungdomsbander mot at de skal angripe sosialistenes politiske motstandere med vold."

Setningen gir ingen mening, hverken grammatisk eller faktuelt. Det du mente å si var muligens:

"Sosialistene i Oslo har nå gjennom snart 40 år stilltiende fredet ungdomsbander, slik at de kan angripe sosialistenes politiske motstandere med vold."

Da er det bare det faktuelle som mangler. Hva i all verden du sikter til er ukjent, men, og som Njål har påpekt tidligere, det stunder til valg, og hvis dere skal utnytte den nano-promillen dere har mulighet til å få av oppslutning fra velgerne, så ville det kanskje være en idé med et lite språkkurs?

Litt seint kanskje....? 

Kommentar #37

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

De minste skal bli størst

Publisert rundt 9 år siden

Njål (beklager at siteringsfunksjonen ikke virker): hvis du ser på norsk partihistorie siden den begynte i 1884 med dannelsen av partiene Høyre og Venstre vil du se at alle partier unntatt de to første har vært små engang. Da KrF ble dannet av utbrytere fra Venstre i Hordaland i 1933, argumenterte Venstre med at dette var bortkastete stemmer. SF (forløperen til SV) begynte som en intern protest i Ap mot USA og NATO. ALP (Fremskrittspartiet fra 1978) ble stiftet som et protestparti mot innføringen av moms i 1973. Disse eksemplene viser at alle unntatt Høyre og Venstre har begynt i det små og vokst seg store over tid.

Det er heller ikke entydig at småpartier sliter med å få innflytelse, og Rødt og Kystpartiet f.eks. har vært representert på Stortinget i vår tid. Lokalt har flere småpartier muligheter. Miljøpartiet De Grønne f.eks. ligger an til å få en plass i bystyret i Oslo. Demokratene har lenge hatt plasser i Trondheim og Kristiansand. Kristent Samlingsparti er større enn KrF i Horten, skriver Norge iDag. Som KrF i sin tid brukte oppslutning fra et område til å bli større andre steder, kan vi også klare det. Vi må bare komme over en terskel og få vist hva vi står for i praksis først. Den sjansen får vi forhåpentligvis nå.

Vi har et politisk system som gir tilnærmet (men, ikke helt) proporsjonalitet mellom et partis oppslutning i prosent i et område og representasjonsprosenten i politiske organer i samme område. Så lenge vi har dette systemet, vil det stimulere til en rik partiflora. Det tror jeg bare styrker demokratiet, uten å gjøre det for inneffektivt. Små partier samarbeider stort sett med andre og viser ansvar når de kommer i posisjon. Kristent Samlingsparti har alltid sagt at vi søker et bredt borgerlig samarbeid, og vil inngå forpliktende avtaler med andre borgerlige partier etter hvert som vi blir representert både lokalt og på Stortinget.

Kommentar #38

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Alle partier har vært små en gang. En gang hadde også religioner bare to tilhengere, og knapt nok det.

Hva er vekstkraft? Det er ikke poenget at alle partier har vært små  Problemet er at et parti bestående av egoistiske eksentrikere ikke har vekstkraft. Jeg kjenner stort sett ikke karene i KSP annet enn her fra Verdidebatt. Det jeg ser viser en liten flokk med fremtiden bak seg. En rigid liten gruppe som ikke vet at de lever i en annen tid og egentlig er relikvier fra fortiden. Her er ingen kraft til å sprenge flaskene. Her er ingen ny vin. Her er ingen kraft til å gå inn i en fremtid som er anderledes enn den som beskrives. Her er ingen demagogisk kraft som kan vekke oppmerksomhet annet enn fra andre eksentrikere som debatterer her. Her er dere blandt deres likemenn, i den grad slike finnes. Men noen folkelig apell? Nei tenk jeg tror ikke det. Legg merke til at det at KSP stiller i valg er ikke noen begivenhet i klasse med oppfinnelsen av telefonen, Ugelstadkulene eller stavmixeren. Slik som Kystpartiet, men en skikkelig ildsjel og det var alt. "Resten er historie" kan man si om Kystpartiet.

Men bevares; Noen samler frimerker, andre forsøker å skape et parti ut av gråstein. Kvar sin tykkj!

Kommentar #39

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

En digresjon

Publisert rundt 9 år siden

"Njål (beklager at siteringsfunksjonen ikke virker)"

skrev Tanem og jeg er så enig så enig. Tidvis, når jeg sitter her og mediterer og kikker ut av mitt vindu, over gaten, ned på fengslet på andre siden..... "vil jeg leve lenge nok til å oppleve at sitatfunksjonen på Verdidebatt funker?"............ "vil mine barn oppleve det? barnebarn???"

Så tusler jeg barbent ut på kjøkkenet, varmer litt vann til en kopp te mens jeg kikker ut av verandadørene ned mot Trondheimsfjorden. Og når teen trekker tusler jeg tilbake til mitt tastatur uten å ha funnet svaret.

Ja sånn går no dagan her ytterst i Trondheim sentrum.

Kommentar #40

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Sansynlig

Publisert rundt 9 år siden

Det er sansynlig at KSP kommer inn på Stortinget om 2 år

Kommentar #41

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

gode grunner

Publisert rundt 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Esensen av hva Kristent Samlingsparti mener Publisert 5. september - 1189 visninger Innlegg

Her er noen gode grunner til at DU bør stemme på Kristent Samlingsparti. Hallvard Sandvik Oslo Kristent Samlingsparti.

til aldri å stemme dem

Kommentar #42

Vegar Ottesen

3 innlegg  209 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Det er sansynlig at KSP kommer inn på Stortinget om 2 år

Det håper jeg inderlig ikke. For å være helt ærlig ser jeg svært lite av Jesus i partiets posisjon. Jeg ser mye annet, og nesten ingen ting er noe jeg vil karakterisere som bra, men Jesus? Nix.

Kommentar #43

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Det er sansynlig at KSP kommer inn på Stortinget om 2 år

Publisert rundt 9 år siden

............ skrev Sandvik.

De 220 som etter de foreløbige tallene stemte på partiet må hive seg på. Jeg unner dere å hvile frem til søndag, men allerede etter messen bør dere gå i gang med å verve 50 velgere hver dag frem til neste korsvei. Ut over det tror jeg at jeg skal sjekke mine kunnskaper i sannsynlighetsregning så jeg er beredt.

Kommentar #44

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Gratulerer!

Publisert rundt 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Det er sansynlig at KSP kommer inn på Stortinget om 2 år

Gratulerer med et knallresultat i årets valkamp. Litt mer homohets, så er dere garantert stortingsrepresentanter om 2 år.

Lykke til videre!

Kommentar #45

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Homohets er såååååååååååååååååå 2010, asss!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere