Kjell Tveter

9    28

Richard Dawkins

Richard Dawkins utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Oslo for sitt mangeårige og konsekvente arbeid for å fremme ateisme

Publisert: 4. sep 2011 / 14209 visninger.

Richard Dawkins er utnevnt til til æresdoktor ved vårt ledende universitet. Vanligvis får man en slik hedersbevisning som følge av stor samfunnsnyttig innsats eller fremragende bedrifter innen forskning eller oppfinnelser. Richard Dawkins blir nok hedret fordi han i mer enn 30 år har vært verdens ledende og mest aggressive ateist og Darwinist. Ja, han er mer enn en ateist, han hater Gud og religion. Han har riktignok for ganske mange år siden bedrevet høykvalitets forskning innen dyrs reaksjonsmønster. Men det kan umulig være årsaken til utmerkelsen. Han har vært den ledende figur innen de såkalte ny-ateister. De har som klar agenda å befri samfunnet for all religiøs påvirkning. De har lovet seg selv at de ikke skal gi seg før all religiøs påvirkning er fjernet. Hadde de mulighet for det, ville de nok kunne tenke seg å bruke alle midler for å nå dette målet. Dawkins har blant annet sagt at det er overgrep mot barn å gi dem opplæring i en religiøs tro. Bruker man ordet overgrep (abuse), er det også fritt fram for å forhindre noe så fryktelig som overgrep.

 Dawkins er en hundre prosent lojal tilhenger av filosofisk naturalisme. Et livssyn som a priori har utelukket en Gud. Man bare går ut fra at Gud ikke eksisterer. Det er et livssyn man antar. Noe må vi mennesker tro på, og naturalister har valgt å tro at naturen og den fysiske virkelighet er det eneste som finnes. De har en blind tro på vitenskapen. Den kan, sier de, forklare alle sider ved livet og virkeligheten. Men naturvitenskapen er ute av stand til å si hvorfor vi er her, hva formålet med vårt liv er. Den kan ikke fortelle oss hva som er forskjellen på rett og galt. Den kan heller ikke begrunne hvorfor vi bør vise nestekjærlighet, og ikke være egoister. Den kan ikke si noe om våre motiver. Den er ute av stand til å vite at det var for å glede mor at vi bakte kake til henne. Den kan ikke forklare hvorfor et dikt oppleves vakrere enn et annet. Heller ikke hvorfor vi foretrekker ett bestemt maleri.  

 Naturalister som utad vil fremstå som rasjonelle, klarer likevel ikke å ta innover seg at universet har en begynnelse. Ateister kunne tidligere skjule seg bak teorien om at alt alltid har vært her. Universet var evig, mente de. Men det kan de ikke lenger. Den vitenskapen som er deres basis i livet, sier med klare ord at universet har en begynnelse. Den panikken dette har skapt, har ateister prøvd å imøtegå ved å innføre teorier om flere univers- eller multivers i motsetning til univers. Dette synes å være uttrykk for desperasjon. Men uansett hvilke ulike modeller for multivers man undersøker, kommer man ikke utenom at de alle krever en begynnelse . Basis for all kausalitet er at alt som har en begynnelse, har en årsak. Skulle man avskrive denne kausalitetsloven, ville man rive bort grunnlaget for all naturvitenskap. Rasjonelle naturalister mener faktisk at det er mer rasjonelt, langt mer fornuftig, å tro at universet bare oppstod av seg selv fremfor å tro at det står en Skaperkraft bak. 

 

Naturlister har heller ingen forklaring på livets opprinnelse. Studier over livets opprinnelse ( origin of life-OOL) har vært drevet intenst i mer enn 50 år. Milliarder av dollar har vært brukt. Hoveddrivkraften i denne forskning har nok vært ønsket om å vise at Gud er unødvendig. Men naturalister og forskere på livets opprinnelse har ingen som helst forklaring på det første liv. De bare går ut fra at det kom. På skolen lærte vi om det første primitive liv. Men intet liv er primitivt. Det er umulig – da er det ikke noe liv. Selv det aller enkleste liv vi kjenner er uhyre komplekst. Det består av kompliserte molekyler og maskiner. Beregninger viser at selv et lite protein på 100 aminosyrer ikke vil kunne oppstå av seg selv. Sjansen for det er 10-60 .Det er så usannsynlig, at vi ikke kan regne med at det vil kunne skje. En forsker sa at det er like sannsynlig som at en person med bind for øynene skulle finne ett merket sandkorn i Sahara ikke 1, men 3 ganger.

 

 I enhver celle er det ikke ett protein, men en stor mengde proteiner. Våre celler består av tusenvis av proteiner. Så når ett enkelt protein ikke kan oppstå spontant, hvordan kan livets maskineri eller cellen eller en enkelt organisme da kunne oppstå av seg selv? Naturalister har heller ikke tatt inn over seg at alt liv er styrt. Det er styrt av informasjon. Alt som skjer i hver enkelt celle vi har i kroppen vår ( mennesket har cirka 300.000 milliarder celler) er styrt av informasjon. Ingenting skjer på slump. Det er en enorm mengde med slik informasjon i hver enkelt celle vi består av. All informasjon vi mennesker kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Detaljert, spesifisert og kompleks informasjon dukker ikke opp på slump. Det gjelder også informasjonen i hver enkelt celle vi består av - det som kalles bioinformasjon. Men er man ateist, så må man jo tro det – uansett hvor umulig og usannsynlig det er .  Hvorfor ikke tro på det mest nærliggende – det må da være mer fornuftig, mer rasjonelt ?

 

Richard Dawkins kan i alle fall ikke ha blitt utnevnt til æresdoktor på grunn av sin ordbruk. Dawkins er Darwinist. Han er tilhenger av evolusjonslæren.  Han tar seg den frihet å karakterisere alle som tviler på utviklingslæren som dumme, ignorante

(ukyndige) og mentalt forstyrrede (insane). Han antyder også at de kan være ondsinnede (wicked). Noen vil nok mene at slike utsagn er uttrykk for den største arroganse. Dawkins har aldri satt ordene intelligent og kristen ved siden av hverandre. Han mener nok at det er umulig å være kristen og samtidig intelligent. Den norske ateisten som sannsynligvis er drivkraften til denne æresbevisning, har uttalt at en skolelærer som tviler på utviklingslæren, ikke er kompetent til å undervise. Meningsterror er det noen som kaller slike holdninger. De hører hjemme i diktatur-stater.

 

Utnevningen av Richard Dawkins til æredoktor ved Universitetet i Oslo er et uttrykk for avkristningen av Norge. Det er også et uttrykk for hvor langt avkristningen har kommet og den hastighet det skjer med. Det skal bli spennende å se om Kirken og Bispekollegiet gir uttrykk for bekymring over utviklingen i landet vårt. Ateister og Darwinister er selvfølgelig særdeles fornøyde.

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Vegar Ottesen. Gå til den siterte teksten.

Hakking var ikke meningen

Ok, aksepterer det, og lar den ligge:) I det følgende kommenterer jeg derfor kort det jeg anser som en saklig uenighet mellom oss.

Du reagerer på begrepet "evolusjonist". Jeg mener det språklig sett er et nødvendig begrep, for det første fordi det finnes mennesker som ikke er evolusjonister (for eksempel de som gir en god dag i hele teorien og de som er kreasjonister), for det andre fordi det å være evolusjonist ikke er den eneste logiske eller teoretiske mulighet. Du har rett i at vi ikke har behov for begreper som gravitasjonister, men hvis det dukket opp en her på forumet som var geosentriker, så hadde han hatt full rett til å kalle oss andre heliosentrikere og be om bevis for heliosentrismen.

Du reagerte også på begrepet "teori" om ID, og belegger det med at det ikke er en teori i vitenskaplig forstand. Det er mulig, og ikke opp til meg å avgjøre. Poenget mitt blir uansett at Bratlie ikke kalte det en "vitenskaplig teori", men bare "teori", og etter normale dagligspråkstandarder er det utvilsomt en teori. Teorier danner vi oss hele tiden, og de færreste av dem er eller forsøker å være vitenskaplige. ID prøver antagelig å være vitenskap, og når du mener at det ikke er det, har jeg ingen problemer med at du hevder at det ikke er en vitenskaplig teori. Men å si at det ikke er en teori whatsoever, klinger dumt i mitt språkøre.

Svar
Kommentar #152

Tom Johansen

0 innlegg  55 kommentarer

Svar på del 2-4

Publisert over 6 år siden

Del 2
"Jeg må innrømme at de matematiske modellene du her beskriver er jeg ikke den rette til å uttale meg om…"

- De nevnte jeg for å bevise at årsak ikke trenger å være lik eller større enn virkning. Og at det er orden i kaos på et svært komplekst nivå. Jo mindre målestokk du bruker på en kystlinje jo lengre blir den. Maler du med en meters tommestokk får du et stort tall, måler du med en ångstrøm får du et myyye større tall. Koch kurver og svamper. Har du hørt om butterfly effekten?

"Dersom det virkelig er slik, som det blir sagt mange ganger på denne tråden, at evolusjon ikke dreier seg om livets opprinnelse, så håper jeg det blri tatt høyde for dette i alle pensumbøker fremover."

- Ja, slik er det. Abiogenese dreier seg om livets begynnelse. Leser du ikke det jeg skriver? Leser du ikke hva resten av verden er enige om som definisjoner?

"Dette viser bare at i de for-tiden etablerte vitenskapelige miljøer, så er det visse ting som er "godtatt" og "ikke-godtatt", ut fra visse livs-synsmessige a-priori."

- Det er utfra hva som er etablerte og godkjente vitenskapelige metoder. Godkjent i plenum og med uhyre bred konsensus.

"…disse miljønene blir blinde for sine egne livssynsmessige føringer…"

- Når det kommer bevis på bordet må man enten man vil eller ikke, før eller siden, foreta et paradigmeskifte. At det kan sitte hard i hos mange er en kjensgjerning. Men fakta er hardnakkete greier…Hverken id eller kreasjonisme har fremlagt bedre eller mer plausible teorier. Hvem er staest? De som ikke vil rokke ved sin tolkning av bibelen og prøver å tilpasse virkeligheten til det skrevne ord eller de som ikke har en fasit men oppdaterer kunnskap underveis?

Del 3
"Å si diskreditere dem ut fra økonomisk interesse, ser vel litt bort fra dette at mange av dem antegeligvis har måttet lide et enormt sosialt, akademisk og økonomisk tap…"

- Nå sa jeg at jeg var forutinntatt. Og strengt tatt tjener de vel bra med penger på seminarer og i sine respektive fagområder sku jeg tro. Jeg tror nok de er hellig overbevist i det de gjør, men det i seg selv har ikke gitt gode forskningsresultater. Og da er det lett å skylde på at de andre er så kjipe. Selvsagt snakker alle utenfor sitt felt. Jeg gjør jo det nå.

"Problemet er urettferdigheten i dette - rent holdningsmessig, at sekulære vitenskapsfolk, kan utgi bøker om livssyn og filosofi, der deres egen utdannelse gir dem kredibilitet, til tordnende applaus, mens om en kreasjonist-loppe som J. Sarfati gjør det samme, så reagerer deler av akadema med sjokk og hoderystende vantro;"

- Alle kan gi ut bøker om de får dem publisert. Er alle foreleggere sekulære?

"Om liv ikke kan bli til, uten fra annet liv, så oppsto det første liv som inngitt fra en Suprem-livgiver; dvs Gud"

- Ja det kan godt tenkes han stakk fingeren i ursuppa og rørte rundt.

Del 4

"Eugenie Scott er knapt noen nøytral kilde, når hun har skrevet under på flere amerikanske humanist-documenter/manifester."

- Riktig, og som jeg påpeker i min kommentar at CMI og NCSE står å stanger mot hverandre. Det hadde vel vært bedre om man stakk de kloke hoder sammen og fant en felles vei og konsoliderte ressurser. Da hadde man kanskje kommet med noen nye gode medisiner og litt på vei i forståelse og kunnskap. Takkforikveld.

Svar
Kommentar #153

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4875 kommentarer

Sent svar.....

Publisert over 6 år siden

Har vært opptatt med å kjøre maskin som representerer et av viktigste grunnvoller for å finansiere velferdsamfunnet,  en skurtresker.  Skurtreskeren er et udiskutabelt resultat av ID og kreasjonisme og er en avgjørende faktor i å holde folk oppe fra sult og nød, frigjøre dem fra tidkrevende og inneffektivt kroppsarbeide slik at de kan sitte her å diskutere og løse verdensproblemer.  :-)  Slik sett er skurtreskeren en fasinerende maskin, ikke bare som en teknisk konstruksjon som et resulatat av ID, men også dens virkninger på samfunnets næringsliv og sosiale strukturer.  

 

Halvorsen: Jeg har aldri tenkt tanken om å injuriere deg og jeg forstår heller ikke at mitt innlegg er injurierende. Tanken var evolusjonsmekanismene slik de står beskrevet i lærebøker og slik det blir brukt i naturprogrammer lett nærer tanker omg "gen-rasisme". Som vanlig reflekterende borger vil man naturligvis la seg prege av slike forestillinger om at mitt fedme-gen, mitt kreft-gen, mitt ADHD-gen osv. ikke er et positivt bidrag til evolusjonens fremtid. Hvis jeg formerer meg fører jeg jo mine draw-backs videre i den menneskelige gen-pool hvilket i evolusjonær sammenheng er og blir negativt. Iallefall er det det ut fra et rent matrialistisk livsyn.

  Jeg synes Wold beskriver min oppfatning glimrende i kommentar nr. 148 så jeg ser ingen grunn å skrive det opp igjen. Tom Christian Johansen referer til matematiske modeller i forhold til evolusjon. Såvidt jeg kan se blir hans anliggende å beskrive det som allerede er. I såfall er ikke det noe bevis men et forsøk på sannsynlig-gjøring. Som automatør gjør jeg det som er omvendt. Dvs. å lage en matematisk modell som skaper et produkt. Til det kreves det vitterlig intelligens, ønske og vilje. Referansen til redundans er jo også kjent innen automasjonens verden og benyttes ved krav til høy grad av sikkerhet. ( Doble systemer og dobbel signalsjekk. ) Redundans representerer en økende grad av kompleksitet og kan neppe sies å være et argument for ikke-intelligent livsoppståelse eller ikke-intelligent livsutvikling.


Ottosen: Survivel of the fittets eller Survivel of the most adaptive representerer vel ikke annet enn nyanseforskjell? Ditt forsøk fremtrer bare som et forsøk på å fjerne deg fra, et av dårlig erfaring, stigmatiserende begrep. Dyrenes og menneskenes forsøk på være den sterkeste er jo ganske tydelig. ( Jeg driver med griseavl og ser dette daglig, også mellom hundyr. )  Det er jo heller ikke slik at de aller fleste kristne benekter vitenskapelige realiteter. Du vil selvsagt finne kristne som har og har hatt motforestillinger mot vitenskapelige påstander men kristne er jo ikke alene om dette.  Bjørn Are Davidsens opplysninger om historien rundt Galileo Galilei gir jo et pekepinn om dette.  Din henvisning til nye sopparter og blomsterarter i herværende tråd er jo ikke bevis for hvordan ideer om livsorganismenes funksjonalitet har oppstått. Langt mindre et et bevis for hvordan tilfeldighetene kan utvikle seg langs trestrukturer.  Som automatør og en som til stadighet skaper det som aldri har vært før kan jeg ikke se at argumentasjonen har inne gir tilstrekkelige svar på dette.  Såvidt jeg kan se er du tilfreds med de forliggende tolkninger av fossilt matriale, geologiske undersøkelser og biologiske mekanismer som et bevis på evolusjonsteorien.  Jeg ser at jeg er ikke alene om å savne en forklaring på hvordan tilfeldighetene kan etablere det unødvendige med økende grad av kompleksitet.  Jeg registrer at et innlegg nevner ordet TELEOLOGI. Ordet var nytt for meg men jeg kan ikke se at dette gir tilstrekkelig forklaring. Den eneste muligheten jeg kan se for evolusjon kan ha funnet sted er at universet på at tidspunkt har representert en slags omvendt orden.  Dvs. at økende kompleksitet av meningsfulle strukturer representerer det normale og ikke unntakene. Men det blir som å forestille seg et sted hvor 2 tannhjul som står i inngrip med hverandre skulle går samme vei. En absurd tanke, men hvem vet.

Svar
Kommentar #154

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Jeg har aldri tenkt tanken om å injuriere deg og jeg forstår heller ikke at mitt innlegg er injurierende. Tanken var evolusjonsmekanismene slik de står beskrevet i lærebøker og slik det blir brukt i naturprogrammer lett nærer tanker omg "gen-rasisme". Som vanlig reflekterende borger vil man naturligvis la seg prege av slike forestillinger om at mitt fedme-gen, mitt kreft-gen, mitt ADHD-gen osv. ikke er et positivt bidrag til evolusjonens fremtid. Hvis jeg formerer meg fører jeg jo mine draw-backs videre i den menneskelige gen-pool hvilket i evolusjonær sammenheng er og blir negativt. Iallefall er det det ut fra et rent matrialistisk livsyn.

Dette kan det sies mye om og det meste av det du sier er feil, men jeg begrenser meg til et spørsmål:

Hva er det i det du skriver her som skulle tilsi at det står en ufeilbarlig skaperkraft bak det hele? Det du fremfører ligger jo nærmest pefekt til rette for å konkludere med at det motsatte er tilfelle?

Svar
Kommentar #155

Rolf Aalberg

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg blir litt forstemt når jeg ser usaklig eller lettvint argumentasjon.

Kjell Tveter hevder at

"Studier over livets opprinnelse ( origin of life-OOL) har vært drevet intenst i mer enn 50 år. Milliarder av dollar har vært brukt. Hoveddrivkraften i denne forskning har nok vært ønsket om å vise at Gud er unødvendig."

For det første så er den forskningen han henviser til bare en naturlig del av hva all vår forskningkommer fra: Vår ubendige nysgjerrighet. Kopernicus, Galileo,  alle martyrer i kampen for den fri tanke, og ikke det ateistiske prosjekt han fabler om.

For det annet, det tok meg fem minuter å få svaret på den absurde påstand om pengebruk:

The National Science Foundation FY2012 budget for all the biological sciences is $712.38 million (link).  What percentage of that does he think is OOL research?

Jeg har mye på hjertet og håper Tveter vil leve opp til utsagnet "Kommer debatten, så er vi rede, sier Kjell Tveter og Vivian Zahl Olsen til Norge IDAG."

Jeg ser frem til en saklig og objektiv debatt.

Svar
Kommentar #156

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rolf Aalberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg har mye på hjertet og håper Tveter vil leve opp til utsagnet "Kommer debatten, så er vi rede, sier Kjell Tveter og Vivian Zahl Olsen til Norge IDAG."

Jeg ser frem til en saklig og objektiv debatt.

Enig med deg, men det er nok tvilsomt om du klarer å blåse liv i denne debatten igjen; den ble som du ser avsluttet med en kommentar fra meg i september - 2011... ;)

Svar
Kommentar #157

Rolf Aalberg

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for det. Det så ut som det var litt aktivitet her, ellers finner jeg ikke noen steder hvor Tveter stikker hodet frem. Ser ut for meg som om han unngår debatt. Det er så mange ting jeg gjerne skulle sett ham ta et standpunkt til. Han utga jo nettopp denne boken sin og det står så mye der som fortjener å bli belyst. Tveter har etter min mening mye igjen å lære!

Svar
Kommentar #158

Rolf Aalberg

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg snakker visst bare med meg selv her. Men når jeg så litt nærmere på hva Egil Wold har skrevet blir jeg temmelig betenkt. Det er jo så typisk religiøs overbevisning og en primitiv, fordreid oppfatning av evolusjonsvitenskapen han forfekter. Det er flere betingelser som må være oppfylt for å tilegne seg en riktig forståelse, båd av hvor det evolusjonsteoretiske byggverk står i dag, og hvor kreasjonsimen, representert ved de to hovedretninger: YEC-kresjonismen som tviholder på bibelens ufeilbarlighet og produserer de mest absurde argumenter for å forsvare denne.

Den andre er Intelligent Design, ID-bevegelsen, som særlig Kjell Tveter har latt seg fascinere av. NÅ forholder det seg slik at jeg både har fulgt og deltatt i debatten i USA over 10 - 15 år, samtidig som vitenskap og særlig spørsmålet om menneskets opprinnelse har vært en livslang interesse hos meg. Jeg tok tidlig for meg religionenes stilling i relasjon til vitenskapen og fikk sortert og innordnet de ulike retninger i et konsistent verdensbilde.

Naturvitenskapen beskjeftiger seg med den observerbare verden. Sjelelivet kan kun observeres

1) av den enkelte person gjennom hva han selv erfarer. Indre, åndelige erfaring, om man kan bruke et slikt uttrykk, kan være relle nok, men man vet ikek hvor de komemr fra. Noen vil tro at aha, det var gud. Javel, men er gud da en inder, sjelelig, åndelig faktor, eller noe ubegripelig, fjernt tenkende åndevesen med kapasitet til å overvåke pt. 7 milliarder mennesker, ja, både mennesker og dyr gjennom hele historien? (Jfr. NT "Ikke en spurv faller til marken" eller noe sånt.)

2) Dybdepsykologien. Det er umulig å skrive om det her, det finnes selvfølgelgi litteratur. Jeg har studert DS både i det virkelige livet, og gjennom mye litteratur. Psykiater/psykolog Arne Duve skrev flere bøker om forholdet mellom dybdepsykologi og religion/kristendom, og så langt jeg kan forstå er det klare indikasjoner på at kristendom og psykologi har det samme objekt; menneskesjelen, og det samme formål; sjelefred, fred med seg selv og sine medmennesker, og frigjøring fra angst og nevroser m.v. Det er også hva jeg mener, og om mine personlig erfaring teller, så kan jeg bare si at det er opp- og avgjort for mitt vedkommende.

Om man velger relgion eller psykologi kan være hipp som happ; problemet er når religionen kommer rpå avveie slik det skjer når eldgamle skrifter og myter betraktes som overordnet alt annet. 

Jeg finner derfor ingen grunn til å lage noen konflikt mellom naturvitenskap og religiøsitet. Naturvitenskapen handler om naturen, religionen om sjelelivet.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at monoteismen har vært medvirkende til problemet; at det skulle være den samme guddom som herjer i vår sjel, som også har skapt universet og alt det omfatter, og i tillegg har vært den aktive, dvs. magiske operatør som har skapt og ledet livet frem til hva det er i dag, med millioner av arter, og en planet som med tiden kommer til å bli ubeboelig for alt liv. Planetens liv har også en ende, og det en dramatisk en! De blri det virkelige helvete, bare vent! (Bare noen milliarder år til.)

Jg skulle ha skrevet mere men må ta en pause nå.

Svar
Kommentar #159

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rolf Aalberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg finner derfor ingen grunn til å lage noen konflikt mellom naturvitenskap og religiøsitet. Naturvitenskapen handler om naturen, religionen om sjelelivet.

Bra kommentar, selvom jeg er grunnleggende uenig i det siterte.

I og med at denne tråden støver ned, så oppfordrer jeg deg istedet til å skrive et innlegg. Vi trenger mer fornuft og rasjonell tenkning her på VD! 

Svar
Kommentar #160

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

@Rolf

Som H-P så er jeg gjerne med på denne, og jeg ser vel allerede at vi nok kommer til å gjøre felles sak der...

Skriv nytt innlegg!

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
3 minutter siden / 476 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
4 minutter siden / 476 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
14 minutter siden / 476 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
18 minutter siden / 476 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
19 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
24 minutter siden / 1670 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
41 minutter siden / 476 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1670 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 551 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 476 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1670 visninger
Les flere