Lars Randby

159

Konkret, hva er viktig å lære om andres livssyn

Publisert: 4. sep 2011  /  609 visninger.

Jeg er mann, femti om noen år. Har aldri vært religiøs eller medlem av noe trossamfunn. Jeg er heller ikke organisert i noe annet livssynssamfunn. Jeg var fritatt fra kristendomsundervisning i grunnskolen så min kunnskap om religion, den jeg besitter, er ikke skolsk. Så vidt jeg kan huske har jeg gått noen få ganger på søndagsskole men minnene om dette er minimale.

Jeg vil derav hevde at min religionskunnskap kun er tilegnet gjennom overflatisk informasjon fra møte med mennesker og ting jeg har lest. Jeg vil presisere at jeg ikke har lest noen av de hellige bøkene til noen religioner.

Slik jeg har oppfattet manges syn kan jeg betegnes som ignorant og langt på vei sosialt-dysfunksjonell. For det hevdes at jeg bør ha og at det faktisk er meget viktig at jeg har god kjennskap til religionene. Utfordringen min er at ingen ser ut til å konkret komme med hvilken kjennskap som er viktig og ikke minst hvorfor det er viktig.

Personlig annser jeg meg ikke som særlig dysfunksjonell i møte med andre mennesker på tross av min manglende kunnskap om religioner og religiøsitet. Jeg opplever heller ikke at mine manglende kunnskaper har hemmet meg i mitt liv så langt, hverken personlig eller i møte med andre mennesker. Nå er jo egenevaluering en subjektiv øvelse og gir ikke nødvendigvis et svar som samsvarer med virkeligheten.

Det kunne derav vært interessant å høre fra de som hevder at god kjennskap til andres religioner er veldig viktig.

Hva bør man lære for ikke å annsees som dysfunksjonell eller ignorant? Hvorfor bør man lære om andres religioner?

På hvilken måte mener dere jeg blir hemmet i mitt daglige liv med den manglende kunnskap jeg har til andres religioner?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvordan kommer man inn i andres hoder

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Du befinner deg i en diskusjonsgruppe hvor du kan høre førstehånds beretninger om hva andre har opplevd, og du avfeier det ved å peke til steinstatuer som hverken du eller noen levende person i dag kjenner beveggrunnene for.

Steinstatuene er vel like virkelige for oss utenfor som tankene eller vitnesbyrdene er for oss. Bekalger men det har ikke noe med å avfeie andres vitnesbyrd men noe med at de fleste av oss faktisk ikke klarer å overføre andres vitnesbyrd til eget hode og opplevelse. Slik sett blir vitnesbyrdene ikke mer enn historier som forteller hva andre har opplevet sett og hørt. De er som bilder fra et feriealbum fra en ferie man aldri selv var med på.

Hvis noen hadde sagt til meg at de var Napoleon ville jeg glatt godtatt at dette var en virkelighet for dem, dog ville jeg ikke ha godatt at de var Napoleon. Sier du at du har talt med Gud og Gud har talt med deg vil jeg også godta at dette er en sannhet for deg. Men så lenge Gud ikke har talt til meg vil jeg ikke vektlegge din opplevelse mye relevans for meg. For i mitt hode taler ikke Gud til meg gjennom deg.

Kommentar #52

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Her tråkker jeg jo rett i salaten, for jeg vil vel straks bli møtt med at dette er lite respektfullt og viser liten toleranse for de troende. Forunderlig det der.

Jeg innleder min deltagelse i denne tråden ved å poengtere at man kan klare seg uten denne kunnskapen, og at det er en type kunnskap man ikke savner om en aldri har hatt den. Jeg har ikke kalt noen ignorant (og heller ikke intolerant), men heller lagt vekt på at vi gjennom økt kunnskap på dette området kan bli enda bedre på kommunikasjon og enda bedre samfunnsborgere.

Jeg har forklart ganske grundig hvorfor økt kunnskap om religion er et poeng. Om det er viktig for deg i dagliglivet, avhenger fullstendig av hva slags mennesker du omgir deg med, hvilke oppgaver du skal løse og ellers hva slags interesse du har av å kunne se verden fra flere perspektiver (her: diverse religiøse). Jeg bruker den kunnskapen jeg har om hinduer, muslimer, jøder m.fl. tilnærmet daglig, enten jeg møter folk, diskuterer problemstillinger her inne, leser romaner eller oppdaterer meg på nyhetene. Og det i Norge! Det er opp til den enkelte hvor dypt han vil grave. Mitt poeng er at vi alle har noe å vinne om vi alle ønsker å grave litt. Men selvfølgelig kan du være uenig. Jeg har mine meninger om denne uenigheten, men det er min sak.

I ditt hovedinnlegg spør du : «Hvorfor bør man lære om andres religioner? På hvilken måte mener dere jeg blir hemmet i mitt daglige liv med den manglende kunnskap jeg har til andres religioner?»

Med slike spørsmål oppfatter jeg at du nettopp setter de/det religiøse som objekter for videre diskusjon, og det er derfor jeg har konsentrert meg om dem i mine kommentarer til deg. Siden kommer du inn og påpeker fraværet av perspektivet til ikke-troende i mine kommentarer, og du sier du ikke føler at problematikken er tatt alvorlig. Jeg føler imidlertid det som en urettferdig kritikk, ettersom jeg jo har svart på spørsmålene du stilte. Du spurte ikke hva resten av forumet mener folk bør vite om ikke-religiøse virkelighetsbilder, du spurte hva vi mener man bør vite om andres religion.

Men greit nok, nå har du utdypet intensjonene dine, og jeg har fortalt deg at jeg også er interessert i å forstå ikke-religiøse mennesker (i det mangfoldet som finnes der). Jeg deler forresten livet mitt med en slik en. Jeg forstår frustrasjonen som kan oppstå om man føler at religiøse mennesker forventer at ateister og agnostikere skal kunne mye om religion uten at de selv er interessert i å vite så mye om ikke-religiøse livssyn. Jeg har også forstått at ateister kan føle seg kvelt av kristendommens tilstedeværelse i det akkurat samme offentlige rom som kristne kan mene er avkristnet. Se bare på religionsfagene i skolen, der ateister klager over forkynnelse i skolen og kristne klager over den nevnte avkristningen osv.

Du sier at du tråkker i salaten med innlegget ditt og at du kommer til å beskyldes for å være intolerant. Jeg gjesper litt for meg selv og lurer på hvor du fikk noe slikt fra – vi tolker fortsatt den samme virkeligheten.

Og hvis du fortsatt føler deg misforstått, Lars, kan du ta det som et eksempel på hvor viktig det er at vi lærer og snakker sammen om våre respektive måter å tolke virkeligheten på. Du kan skrive et innlegg der du forklarer verden according to Lars, slik at vi skal kunne forstå deg bedre. Men du sier at du helst ikke vil snakke om religion og slikt, og da er det lite resten av oss kan gjøre.

Kommentar #53

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei igjen, Lars!

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Utfordringen min er at ingen ser ut til å konkret komme med hvilken kjennskap som er viktig og ikke minst hvorfor det er viktig.

Jeg er en slik person som lett blir kjent med mennesker jeg møter. Jeg liker den gode samtalen.

Jeg er interessert i mennesker jeg møter. Jeg vil gjerne vite ha som betyr noe i livet til de jeg møter. Jeg har oppdaget at religion og tro betyr mye for mange. Da er det kjekt å vite hva troen deres går ut på.

For ca 20 år siden ble jeg kjent med mange asylsøkere, fra forskjellige land og med forskjellige religiøse erfaringer. Felles for dem var at religionen og troen betød mye for dem. Jeg skaffet meg derfor litt basisinformasjon om de forskjellige religionene for bedre å kunne forstå.

Troen påvirker så mange forhold i livet, at det kan bli vanskelig å holde den utenfor hvis en skal bli godt kjent. Og hvis en skal kunne være til hjelp. Det gjelder spesielt helsepersonell selvfølgelig, men også andre som vil vise omsorg.

For meg handlet det først og fremst å vise oppriktig interesse for de jeg møtte. Da var det viktig å vite mer om dem enn hvilket land de kom fra og om de likte den norske vinteren.

Jeg opplevde også at de fleste jeg kom i kontakt med ville vite mer om min tro. Som kristen er det også naturlig ut fra kristendommens vesen at en vil dele troen med andre. Jesus ga vennene sine et oppdrag som vi mener gjelder alle troende.

Det betyr ikke at vi skal presse det på noen, men her på VD er troen og religionen så ofte et tema at det virker jo som mennesker er interessert. Jeg har lagt merke til at en hel del tråder ender opp med diskusjon mellom troende og ateister, selv om starten var ganske nøytral ;)

Hvorfor bør så du ha kjennskap til andres livssyn? Vel, du bør det ikke hvis du ikke vil. Det gjelder så vel religion som andre tema. Er det noe en ikke ønsker å debattere er det bare å la være. 

Vel, dette ble kanskje heller ikke et godt svar på innledningen din.....

Søsteren din er forresten ei kjekk dame :-) 

Mvh Ragnhild

 

 

Kommentar #54

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Jeg bruker den kunnskapen jeg har om hinduer, muslimer, jøder m.fl. tilnærmet daglig, enten jeg møter folk, diskuterer problemstillinger her inne, leser romaner eller oppdaterer meg på nyhetene. Og det i Norge! Det er opp til den enkelte hvor dypt han vil grave.

Hei Heidi,

mitt første møte med VD var å bli gravd i om jeg var kristen. Selv gikk jeg rett ut og sa at jeg er humanetiker, men etter å ha blitt gravd i så har de fleste gitt meg en tilbakemelding på at jeg oppleves som kristen. Her kommer selvsagt samfunnet jeg er oppvokst i inn. Å konventere i voksen aldrer til noe helt annet enn det man er oppdratt som tror jeg er et så stort inngrep i vanlige menneskers liv at det må medføre traumer. 

Da kommer Gud AS inn i mitt begrep rundt religion, hvis menigheten man vokste opp i som barn viser seg å stå for politisk ukorrekte ideer tror jeg en måte å reagerer som voksen er å melde seg ut om man er uenig. Men det er ikke sikkert at man egentlig har mistet sin religion om man velger å gå ut av Gud AS og over til et annet trossamfunn. Men det Gud AS man går ut av vil vel kreve at man da også forlot sin religion og frelse. Kan mennesker ta fra andre sin religion? Er ikke det noe som er gitt av en gudommelig kraft og et medlemmsakp i en menighet kan ses på som uavhengig av religion? Om man kunne tenke slik tror jeg mange hadde fått fred meg seg selv og fått protest handlingen sin i fred.  

Når det gjelder å ha kunnskap slik du beskriver om religion tror jeg det er sunt. Men jeg tror man skal være forsiktig å bruke den kunnskapen til å definere hvilken religion folk tilhører. På samme måte som jeg også tror de fleste skal være forsiktig med å gi psykologiske stempler uten å være en behandler.

Selv liker jeg å se historie i individperspektiv, for å forstå personen Napoleon ønsker jeg å vite om oppvekst, leve vilkår og nære relasjoner, fremfor hvilken religiøs gren av katolismen han tilhørte. Da holder det for meg å vite at han var religiøs. Men å lese en velskrevet analyse om Napoleons tro kan være veldig spennende! Men ikke noe jeg selv ville brukt tid på, vi er ulike.

Å diskutere både sex og religion har jeg erfart på VD kan sette igang emosjoner av uante dimensjoner. Selv synes jeg det er fasinerende å se og lese hvordan emnene engasjerer, det gir et viktig signal på at vi mennesker er så mye mer enn det vi ser. 

At det er viktig å lytte når man snakker med andre : )

Kommentar #55

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Som en kuriositet.

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Hva bør man lære for ikke å annsees som dysfunksjonell eller ignorant? Hvorfor bør man lære om andres religioner?

Tja, si det. Det kommer vel an på omstendighetene - hvem du har rundt deg? Jeg kunne gi mange eksempler. Velger dette: I 1950 var jeg under utdanning, på Keesler AFB Biloxi Miss. i ett år. På et svært kasernerom bodde vi mer enn 20 mann fra Europa, Sør- og Nord-Amerika, Asia og Afrika - 10 nasjoner. På toalettrommet stod 5 toaletter side om side. Der kunne vi sitte og hygge oss, med ølbokser, kjeks og blader. Vi fungerte meget godt sammen; på kasernen, i befalsmessen og på nattklubber. Hvike livssyn de forskjellige hadde? Det fikk vi gjerne vite, men jeg husker ikke slike diskusjoner. Det var ikke engasjerende tema. Jeg lærte mye om mennesker ellers. Kulturforskjeller kunne erfares, men de avklarte vi greit. Iranerne var vel muslimer vil jeg tro. Men de la seg aldri på kne mot Mekka. Jeg ble så visst ikke skremt av det multikulturelle. Men, det er vel mange problemer som ikke trenger inn i en slik tilværelse.

Kommentar #56

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Kan mennesker ta fra andre sin religion? Er ikke det noe som er gitt av en gudommelig kraft og et medlemmsakp i en menighet kan ses på som uavhengig av religion? Om man kunne tenke slik tror jeg mange hadde fått fred meg seg selv og fått protest handlingen sin i fred.

Det er et ganske vanskelig spørsmål. I studiene lærte vi å gå ut ifra hva folk selv definerer seg selv som. Men så lenge religion er et sosialt fenomen, er det vanskelig å definere seg selv uten også å dra med andre i dragsuget. Spenningen mellom individets definisjonsrett og gruppens definisjonsrett synes jeg er veldig interessant å utforske. Men å skille religion og trossamfunn kan kanskje bli litt vanskelig, ettersom vi jo ofte samles nettopp fordi vi tilhører den og den religionen.

Kommentar #57

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Spenningen mellom individets definisjonsrett og gruppens definisjonsrett synes jeg er veldig interessant å utforske.

Helt enig med deg : ) Det jeg har sett av undervisning av religion går mest på at vi opplærer individer hva som er normer for at de skal tilpasse seg. Men om vi klarer å få individer til å finne sine sterke sider i det miljøet de er en del av da tror jeg at mange kan leve med at ikke miljøet er perfekt. Forhåpentligvis ser de fleste at de ikke er perfekte : )

Kommentar #58

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Så enkelt er det ofte

Publisert over 9 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Hvike livssyn de forskjellige hadde? Det fikk vi gjerne vite, men jeg husker ikke slike diskusjoner. Det var ikke engasjerende tema. Jeg lærte mye om mennesker ellers. Kulturforskjeller kunne erfares, men de avklarte vi greit.

Langt på vei er det vel min erfaring også at religion ikke er noe viktig tema når mennesker fra ulike kulturer møtes. Da er det de tusen andre spørsmålene vi stiller hverandre og forteller om etter at de store linjene er trukket. Nå skal det vel sies at vi er til overmål i en religiøs høyborg her på Verdidebatt selv om det noen ganger er vanskelig å huske.

Kommentar #59

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Langt på vei er det vel min erfaring også at religion ikke er noe viktig tema når mennesker fra ulike kulturer møtes. Da er det de tusen andre spørsmålene vi stiller hverandre og forteller om etter at de store linjene er trukket. Nå skal det vel sies at vi er til overmål i en religiøs høyborg her på Verdidebatt selv om det noen ganger er vanskelig å huske.

---

Nettopp.

Du finner ikke mange debattfora i Norge med tilsvarende antall medlemmer som diskuterer religiøse anliggender like mye som her.  Det er et misforhold mellom hvor mye religion det diskuteres i lunsjpausen på jobben og hvor mye religion som diskuteres som VD.  Slik må det være.  Dette er nok et nettsted for spesielt interesserte.

Jeg stusser derfor litt over at det du funderer på i denne tråden.  Nå kan det jo være at du ser en viss grad av "misjonering" her inne.  Altså folk som er veldig ivrige etter å fortelle deg at Jesus er den eneste veien til evig liv osv.  Det er ikke til å stusse over at noen er ivrige på dette anliggende.  Ifølge den boka de tror er guddommens hellige ord, er de forpliktet til å misjonere.   Dette gjøres med større eller mindre grad av engasjement.  Men stort sett synes jeg (plagsom og irriterende) misjonering er et lite problem her på VD.  Heldigvis.

Kommentar #60

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Steinstatuene er vel like virkelige for oss utenfor som tankene eller vitnesbyrdene er for oss.

Mener du virkelig det! Er gjetninger om hva folk har tenkt 10000 år siden like viktige som hva levende mennesker i dag forteller deg om hva de selv har opplevd?  Da kan jeg skjønne at verden må bli veldig diffus.

Kommentar #61

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Er gjetninger om hva folk har tenkt 10000 år siden like viktige som hva levende mennesker i dag forteller deg om hva de selv har opplevd?

At noen forteller meg noe betyr ikke at jeg automatisk klarer å overføre dette til mitt virkelighetsbillede. Nå ser jeg jo at du hopper ganske glatt over resten av det jeg skrev og tilpasser det til din virkelighet.

Men som sagt om du kommer til meg og sier at Gud har fortalt meg XXXXX så vil jeg nok ta dette med ganske mange klyper salt. Dog vil jeg respektere at du har opplevet dette og at for deg er det sannhet og vrikelighet.

Nå er ikke verden veldig difus for meg, den er faktisk ganske så krystallklar og enkelt skrudd sammen. Men det kan nok skyldes mitt enkle livssyn som ikke styrer av store spørsmål eller tanker på at hvis slik så slik og løfter om evig liv om jeg bare gjør sånn og sånn. Jeg fødes, jeg lever og jeg dør, enklere kan det neppe bli.

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Menneska har

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Hvis det ikke finnes noen åndelig virkelighet, hvorfor oppsto da alle disse religionene? Hvorfor har ikke evolusjonen fjernet slike virkelighetsfjerne oppfatninger?

gjennom alle tider freista å finne eit svar på det uforklarlege. Der dei ikkje fann noko svar, laga dei si eiga løysing.

Alle gudar og religionar er skapte av menneske. Ofte i eige bilete. Afrika har svarte jesusar, nordeuropearar ariske jesusar. Slik er det nedover heile fjøla.

Kommentar #63

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Drømmer

Publisert over 9 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Selv har jeg en venninne som merkelig nok klarer å drømme sant, hun mener også å fornemme enkelte ting som jeg opplever som sært og ubehagelig å høre på.

Dette er et såpass sjeldent fenomen at det kunne være interessant å vite om du har noen eksempler på hvor din venninne har fortalt om en drøm hun har hatt FØR den går i oppfyllelse, og at du deretter har sett at den samme drømmen virkelig går i oppfyllelse. Jeg tenker da på at man drømmer om noe uventet som skal skje, og ikke f.eks. at avisen blir levert om morgenen.

Kommentar #64

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hvorfor har vi ikke da delt fagene inn i Samfunnsfag (Lokalt, nasjonalt, internasjonalt), Historiefag (Lokalt, nasjonalt, internasjonalt), Etikkfag (etiske retninger), og eventuelt kulturfag, hvis meningen er at vi skal lære hverandre å kjenne.

Hvorfor velger vi ett RLE fag hvor religion er det dominerende, og hvor kristendommen får 50 +%.

Kan man ikke være ærlig å si at det er fordi man har en tanke om at kristendommen er så god/viktig at en må dytte det på barn?

Hvorfor må man dekke seg bak at det er funksjonelt? Tanken om at jeg må drilles i kristendommen for å fungere i samfunnet er helt gal, kristendommen i dag er marginal i mange miljøer. Ideen stammer fra en tanke om at vi er kristne, og at når vi må kjenne vår kultur så må vi kjenne vår bibel. Tøv. Min kultur er langt større en kristendommen, og kunne fint vært dekket i de fagene jeg innledet med.

Det eneste dagens RLE fag lærer meg er at kristne fortsatt dytter sin religion på meg og at det er noe som må bekjempes. Det skaper ikke fredelig sameksistens, det skaper motstand.

Kommentar #65

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

gjennom alle tider freista å finne eit svar på det uforklarlege. Der dei ikkje fann noko svar, laga dei si eiga løysing.

Og nettopp derfor er det jo at vi i de siste årene har forsøkt å forklare at det vi snakker om er noe annet.

Kommentar #66

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

vite om du har noen eksempler på hvor din venninne har fortalt om en drøm hun har hatt FØR den går i oppfyllelse

: ) Jeg opplever at venninnen min er en klok person med stor rettferdighetssans. Det blir som med Snåsamannen, enten så ringer man han og setter pris på det han gir, ellers så for man la vær å bry seg. Å begynne å analysere alt vil bare ødelegge tillitts forholdet slik at folk vil slutte å fortelle det som vi vitenskaps folk helst vil forstå : )

Tror du og jeg skal være glad vi ikke har denne evnen da hadde vi ikke kunnet rolig analysere : )

Jeg slipper heldigvis å betale venninnen min, for når folk skal ha penger for upåviselige påstander da begynner det å bli alt annet enn harmløst!

Kommentar #67

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kvifor dei siste åra?

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Og nettopp derfor er det jo at vi i de siste årene har forsøkt å forklare at det vi snakker om er noe annet.

Den fyrste guden som eg viste til er 21000år gamal. Kvifor skulde ikkje gud vere like nær skaparverket sitt og ha same omsut for menneska og skaparverket då som no?

Menneska har vel gjennom alle tider freista nettopp å forklare. Lite tyder på at truande menneske er nærmare ei forklaring i dag enn dei var då, JB inkludert.

Kommentar #68

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Den fyrste guden som eg viste til er 21000år gamal. Kvifor skulde ikkje gud vere like nær skaparverket sitt og ha same omsut for menneska og skaparverket då som no?

Dette er jeg enig i. Slik jeg ser det kan årsakene til de gamle gudene være at de trengte en forklaring på ting vi i dag anser som naturvitenskap. Men de kunne også være fordi de ville forklare åndelige opplevelser lik de vi snakker om i dag.

Men når du skriver at alle guder er laget av mennesker, har jeg forstått deg dit at du forkaster alle åndelige opplevelser. Og da hevder du implisitt at du forstår mer av naturvitenskapen enn oss kristne. Dette inntrykket forsterkes når du ikke er interessert i hva vi kan fortelle.

Kommentar #69

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Dette er jeg enig i. Slik jeg ser det kan årsakene til de gamle gudene være at de trengte en forklaring på ting vi i dag anser som naturvitenskap. Men de kunne også være fordi de ville forklare åndelige opplevelser lik de vi snakker om i dag.

---

Mener du at troende fra andre religioner enn kristendommen kan ha "åndelige" opplevelser som er like sterke som de du og andre kristne har, f.eks muslimer, bahaier, hinduer, new-age'ere osv?

Kommentar #70

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

St.Peter

Publisert over 9 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Tror du og jeg skal være glad vi ikke har denne evnen da hadde vi ikke kunnet rolig analysere : )

Ja, du har kanskje hørt historien om St. Peter som ønsket seg muligheten til å se inn i framtiden, men som angret bittert da ønsket ble innfridd.

Å være sanndrømt betyr jo at man har en evne til å se inn i framtiden, noe jeg stiller meg svært spørrende til, for å si det forsiktig. Jeg oppfatter ditt svar dithen at du ikke i farten husker en drøm du ble fortalt om, og som etter at du hørte om den ikke ble oppfylt.

Kommentar #71

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Mener du at troende fra andre religioner enn kristendommen kan ha "åndelige" opplevelser som er like sterke som de du og andre kristne har, f.eks muslimer, bahaier, hinduer, new-age'ere osv?

Jeg tror at alle mennesker kan møte Gud, selv om de ikke står i en kristen tradisjon. Det vil selvfølgelig ikke si at alle religioner har rett, men den ene Gud som eksisterer, eksisterer for alle.

Kommentar #72

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror at alle mennesker kan møte Gud, selv om de ikke står i en kristen tradisjon. Det vil selvfølgelig ikke si at alle religioner har rett, men den ene Gud som eksisterer, eksisterer for alle.

---

Jeg tolker ditt svar som ja, hvilket betyr at en muslim f.eks som søker Allah uten å søke Jesus kan ha en like sterk "åndelig" opplevelse som du kan ha dersom du søker Jesus.  Korriger meg om jeg tolker deg feil.

Kommentar #73

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kun EN veg

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror at alle mennesker kan møte Gud, selv om de ikke står i en kristen tradisjon. Det vil selvfølgelig ikke si at alle religioner har rett, men den ene Gud som eksisterer, eksisterer for alle.

Det tror jeg også, men utfallet av et slikt møte vil alltid være at det pekes på Jesus. Slik som Kornelius i byen Joppe opplevde det. En forening med Gud kan kun skje gjennom tro på Jesus som Gud åpenbart blant mennesker.

Kommentar #74

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ein drøymer vel så mykje rart

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Å være sanndrømt betyr jo at man har en evne til å se inn i framtiden, noe jeg stiller meg svært spørrende til, for å si det forsiktig.

og det meste avspeglar seg vel frå kvardagen. Av og til hender vel noko som liknar på det som er drømt.

I over eit år var eg skipper på ein båt som gjekk mellom Bergen og Helle i Høgsfjord, 3-4 turar for veka.

Utseglinga frå Bergen har eit trasig punkt, det er der ein entrar hovudleia nord-syd ved Knarrevik. Når ein møter ein båt som kjem sørfrå, er det umogleg å vite om han skal til Bergen eller nordover leia.

Den båten som får den andre inn frå babord, skal halde kurs og fart, men her kjem ein inn frå ei lei som kan tolkast som bileid. Skal det møtande skipet nordover, er det naturleg for den båten som kjem ut frå Bergen å svinge babord for å gå aktanfor.

Den tida var der ikkje VHF vanleg om bord på eldre fartøy. Ein kunne difor ikkje ta kontakt for å oppklare situasjonen.

Natt etter natt drøymde eg at vi kolliderte ved Knarrevik. Eg såg korleis baugen på eit større fartøy kom innover dekk frå babord side og braut oss ned, men det hende heldigvis aldri, verken med den båten eller andre.

Det var så ille at eg betrudde meg til ein ven som sa: Ta det med ro. Det er eingong slik at det som plagar deg om dagen dukker ofte opp om natta. Og slik var det og.

Sanndrømt? Slumpetreff, trur eg.

Kommentar #75

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg tolker ditt svar som ja, hvilket betyr at en muslim f.eks som søker Allah uten å søke Jesus kan ha en like sterk "åndelig" opplevelse som du kan ha dersom du søker Jesus.

Hva Gud vil gjøre i et slikt tilfelle vet jeg ikke noe om. Det har forundret meg at jeg aldri har hørt noen muslim fortelle om slike opplevelser, jeg har heller ikke hørt om noen ord fra Muhammed som tyder på at han hadde noen forhold til dem. men jeg har hørt om ikke-kristne som ikke søkte Gud, men likevel møtte han. Jeg tror Gud elsker muslimene like mye som andre mennesker. Derfor er det ikke utenkelig at han vil møte dem, men jeg har ikke noe grunnlag for å si om han gjør det.

Kommentar #76

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Interessant

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

En forening med Gud kan kun skje gjennom tro på Jesus som Gud åpenbart blant mennesker.

men korleis var, og er, det der Jesus er totalt ukjend? I alle fall i vår versjon?

Frå ei sped byrjing ar det balla på seg, men det har då gått tregt om ein trur utviklinga er styrt guddommeleg?

Og kva med alle dei menneska som levde årtusene før Jesus dukka opp? Guden i kvinneskikkelse er ca 21000 år gamal?

Kva kan ein lære av andre si religiøse tru? Sjølvsagt at tru er tru, verken meir eller mindre. Eg vart oppsæda til å tru at alt anna enn den lutherske trua var full av vanvet og vrøvl. Ja, beint fram forakt for alt som ikkje høvde saman med Vestlandsk Indremisjon. I dag aksepterer eg at jødar, muslimar, katolikkar, hinduar, osv, med like stor rett ser på vår tru som vranglære og heidenskap.

Diverre er der ikkje ein einaste religion som står seg for ei kritisk gransking. Alt er tufta på å tru det utrulege, og alle har like rett og like gale. Hadde ein kunne einast om at alle er salig i si tru, då hadde menneskeheita gjort eit stort skritt framover.

Kommentar #77

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Hva Gud vil gjøre i et slikt tilfelle vet jeg ikke noe om. Det har forundret meg at jeg aldri har hørt noen muslim fortelle om slike opplevelser, jeg har heller ikke hørt om noen ord fra Muhammed som tyder på at han hadde noen forhold til dem. men jeg har hørt om ikke-kristne som ikke søkte Gud, men likevel møtte han. Jeg tror Gud elsker muslimene like mye som andre mennesker. Derfor er det ikke utenkelig at han vil møte dem, men jeg har ikke noe grunnlag for å si om han gjør det.

---

Dette er en ydmykhet i tråd med ydmykheten du legger opp til i ditt åpningsinnlegg.  Du er åpen for at andre religioner kan ha like sterke åndelige opplevelser som dine egne.  Noe annet hadde da også sett litt merkelig ut, om du manet til ydmykhet i det ene øyeblikk for så i neste å være skråsikker på, ja nettopp "åndelige ting".

Kommentar #78

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Jo....

Publisert over 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Hva Gud vil gjøre i et slikt tilfelle vet jeg ikke noe om. Det har forundret meg at jeg aldri har hørt noen muslim fortelle om slike opplevelser

Jo - det finnes mange beretninger om slikt. Troende muslimer har et positivt forhold til både drømmer og engleåpenbarelser. Det rapporteres om et betydelig antall muslimer som har kommet til tro på Jesus gjennom slike opplevelser.

Kommentar #79

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg oppfatter ditt svar dithen at du ikke i farten husker en drøm du ble fortalt om, og som etter at du hørte om den ikke ble oppfylt.

: ) Som du så treffende sa er det viktigste at opplysningen må være nyttig, som en vinnende lottorekke, har ikke fått opplevd noe slikt nei, har du?

Overnaturlige fenomener anser jeg som lite å reflektere over i en verden med nok av praktiske utfordringer. De fleste utfordringer må løses med arbeid og ikke gjennom meditering og bønn, selv om det nok hjelper de som ber å oppleve å være med på noe større.

Kommentar #80

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ingen telefon fra Hamar

Publisert over 9 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

: ) Som du så treffende sa er det viktigste at opplysningen må være nyttig, som en vinnende lottorekke, har ikke fått opplevd noe slikt nei, har du?

Foreløpig har jeg ikke fått noen telefon fra Hamar, nei. Jeg drømmer faktisk langt mer om dagen i våken tilstand enn under nattens søvn. Men hvis din venninne forteller at hun har drømt om syv forskjellige tall under 35, så ring meg omgående før etterfølgende lørdag!

Kommentar #81

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Men hvis din venninne forteller at hun har drømt om syv forskjellige tall under 35, så ring meg omgående før etterfølgende lørdag!

Hælig : ) men ikke bli skuffet om det aldri kommer en slik tlf. Når noen hevder å være er synsk så er det mange jeg kjenner som drar lottorekke trikset ; ) Det er kanskje ikke pent, men det får samtalen over på verden vi lever i. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere