Rune Staven

402

Hvem er den Hellge Ånd

Publisert: 4. sep 2011

Hei

Hva er den Hellige Ånds oppgave?

VI SOM ER KRISTNE BØR KJENNE HVEM DEN HELLIGE ÅND ER.

i BIBELEN OG I GUDS ORD HAR MAN PLUKKET UT VERS SOM OMTALER DEN HELLGE ÅNDS VIRKE I OSS . DEN STORE FORSKJELLEN PÅ EN KRISTEN OG IKKE KRISTEN ER DEN HLLIGE ÅND SOM BOR I EN KRISTEN. DEN HELLIGE ÅND KAN IKKE FLY UT OG INN I EN KRISTEN HAN TAR ALDRI FERIE HELLER. HAN BOR I DEN KRISTENES TEMPEL LIVET UT SÅ LENGE DEN KRISTNE BEVARER SITT HJERTE HOS FADEREN. HAR TATT ET UTDRAF I FRA SKRIFTEN HVA DEN HELLIGE ÅNDS OPPGAVER ER.

 


Den Hellige Ånd vekker til anger, bot og syndsbekjennelse, Luk.15,17-19.
Den Hellige Ånd overbeviser oss om synd, rettferdighet og dom, om hva som er grunnsynden i livet vårt (vantroen) og om Jesu rettferdige gjerning til vår frelse, Joh.16,8-13.
Den Hellige Ånd rettleder oss og veileder oss til hele sannheten, Johs. 16,20.
Den Hellige Ånd vitner om Jesus, minner oss om det han har sagt og forklarer det til oss, Joh.15,26Joh.14,26.
Den Hellige Ånd herliggjør Jesus for oss og lar oss få se Hans storhet, Johs. 16,14.
Den Hellige Ånd fører oss inn i troens kamp og prøver å rense vår tro som gullet prøves i ild, Matt.4,11.Pet.1,7.
Den Hellige Ånd lærer oss å be (jrf. Bønnens Ånd), Gal.4,6Rom.8,26-27.
Den Hellige Ånd skaper tro, Gal.4,6Rom.10,17.
Den Hellige Ånd vitner for oss om vårt barnekår hos Gud, Rom.8,15.
Den Hellige Ånd skaper kjærlighet, Rom. 8,1-27.
Den Hellige Ånd levendegjør oss med Kristus, Joh.6,63.
Den Hellige Ånd utruster de troende til en gjerning som de ikke kan utføre med egen kraft, 1.Kor.2,4.
Den Hellige Ånd er den egentlige leder av Guds menighet i kirke og bedehus, Joh.14,16-18.
Den Hellige Ånd skal engang forvandle vårt fornedrelseslegeme så det blir likt med Jesu herlighetslegeme, 1.Kor.15,43og Rom.8,10. Konklusjon: Uten Den Hellige Ånd – ingen tro, ingen kontakt med Gud, intet kristenliv.

Hvordan får vi så Den Hellige Ånd?

Guds Ånd virker med Ordet som medium. Det er Guds Ånd som skaper troen ved forkynnelse og lesing av Guds Ord. Se Rom. 10,17 og Gal.3,2.

Vi får Den Hellige Ånd ved å be om den, Luk.11,13.
Vi får Den Hellige Ånd ved å høre og å tro, Ap.G.8,14-17 og Gal.3,2
Vi får Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse, Ap.G.8,14-17.
Guds Ånds nærvær er også til stede ved døpefont og nattverdbord der Gud knytter fellesskap med seg og sine.

Den Hellige Ånds fylde

I forkynnelsen om Den Hellige Ånds fylde er mye sant og rett blitt forkynt omkring dette spørsmål, men dessverre også mye uklart og forvirrende. Fra ulike prekestoler ble folk konfrontert med at det fantes to slags kristne: De som hadde Ånden og de som ikke hadde den. Enkelte forkynnere forsøkte til og med å inndele kristenheten i klasser hvor det var de som kun hadde fått smuler av Åndsfylde og disse tilhørte en viss dumpeklasse. Så var det andre som hadde fått skiver, altså litt mer enn smuler, mens de i øverste klasse hadde fått hele brødet, hele fylden. En slik forkynnelse av Åndens fylde finnes ikke i Guds Ord. Også ordet «åndsdåp» råder det meget forvirring omkring, fordi dette ordet kan få en annen mening enn det Skriften forfekter. Direkte galt blir det hvis Den Hellige Ånd forkynnes på en slik måte at etter et menneskes omvendelse tar Ånden pause fra sitt arbeid og så kommer den igjen i en ny utgave, som en superopplevelse til åndelig kvalifiserte mennesker. Slik taler imidlertid ikke Den Hellige Skrft. Den Hellige Ånd tar aldri ferie fra en kristens liv, men fortsetter sin helliggjørende gjerning også etter omvendelsen. Derfor sier også Skriften: bli fylt av Ånden, Ef.5,18. Helliggjørelse er den fortsatte vekst av det nye Kristusliv i oss og under denne vekstprosessen er det Guds plan å fylle oss med sin Ånd. Enhver kristen tilbys Guds Ånds fylde over sitt liv, men en annen side av saken er om Guds Ånds krefter får sette sitt preg på deg og meg.

Er det så nødvendig for oss å være fylt av Ånden?

Vår styrke som kristne står i forhold til Åndens herredømme over oss.
Guds rikes fremgang står i forhold til hvordan vi lar Den Hellige Ånd få virke mellom oss.
Vi kan ikke be om seier i liv og tjeneste uten å ha Bønnens Ånd.
Ordets sverd vil ikke gjennombore uten Åndens kraft.
Vi maker intet i Guds rike uten Den Hellige Ånd.

 

SÅ DEN HELLIGE ÅND ER LIVKRAFTEN I VÅRE LIV. DET NYE LIVET I OSS SKAPES PÅ NYTT I DET DEN HELLIGE ÅND BOR I OSS.UTEN DEN HELLIGE ÅND ER DET TØRT I SJELSLIVET.

GUDS FRED

 

MVH

RUNE

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

La dere ikke så lett bringe ut av fatning og bli skremt av åndsbuskap (2.Tess.2.2

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvordan får vi så Den Hellige Ånd?

Guds Ånd virker med Ordet som medium. Det er Guds Ånd som skaper troen ved forkynnelse og lesing av Guds Ord. Se Rom. 10,17 og Gal.3,2.

Den Hellige Ånd har en legemlig skikkelse – Luk.3.22

Den Hellige Ånds dåp er forskjellig fra dåp med vann – Mark.1.8

Den Hellige Ånd kommer fra himmelen etter at Satan har falt ned fra himmelen og etter at Guds folk har fått makt til å tråkke på slanger og skorpioner og over alle fienders vrede, de kan ikke skades fordi Ånden er blitt dem lydige, og i samme stund frydet han seg i DHÅ – Luk.10.18-21

Sitat: Vi får Den Hellige Ånd ved å høre og å tro, Ap.G.8,14-17 og Gal.3,2

Svar: Paulus til noen disipler: Fikk I den Hellige Ånd da I kom til troen?

De svarte ham: Vi har ikke engang hørt om den Hellige Ånd er kommet.

Paulus spurte: Hva dåp blev I da døpt med?

De svarte: Med Johannes' dåp

Han døpte med vann. - - -

Åp.17.15: De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger.

Apg.2.33: Etter at han nu er opphøyet ved Guds høyre hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som dere både ser og hører.

Kommentar #2

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

i BIBELEN OG I GUDS ORD HAR MAN

Psst! Ikke slå på caps lock når du skriver, det er like udannet som å skrike til normalt hørende mennesker!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere