Hanne Tangenes

2

Er du medlem av Statskirken og har tilhørighet i Agder og Telemark bispedømme?

Hvis du ønsker en likestilt og raus kirke, der det er plass til kvinnelige prester, homofile og heterofile og at det utarbeides en ekteskapsliturgi tilpasset dette, oppfordrer jeg deg til å bruke stemmeretten din!

Publisert: 31. aug 2011

Dette er den beste måten for å påvirke Den norske kirke generelt og Agder og Telemark bispedømmeråd spesielt, til å bli en enda lysere og mer inkluderende kirke.

Som medlem kan du være med på å påvirke hvilkelekfolksom velges til Bispedømmerådet og Kirkemøtet. Valget foretas på samme tidspunkt og i det samme lokalet (eller nærliggende), som Kommune- og fylkestingsvalget. Det har sjelden vært særlig kø ved stemmeurnene, så her gjelder definitivt hver stemme!

Stemmeseddelen for Bispedømmerådet er listet alfabetisk. For å avgi gyldig stemme må du rangere minst en kandidat. Av bispedømmets 18 kandidaterhar følgende fire kandidater sagt at de vil arbeide for en inkluderende kirke hvor alle skal føle seg velkomne og respektert:

·      Dragsholt, Kjetil, 61 år, Kristiansand

·      Haugland, Bergit, 47 år, Kragerø

·      Martinsen, Sissel Annette, 39 år, Farsund

·      Seilskjær, Åshild Fløgstad, 57 år, Søgne

Jeg håper du velger å rangere ovennevnte.

 

Godt valg!

Nevnte kandidater er også i tråd med anbefalingene fra www.rausfolkekirke.no, mer om alle kandidater kan leses på www.kirkevalget.no.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

VELG ANDRE KANDIDATER !

Publisert nesten 9 år siden

HANNE TANGENES SKREV : er du medlem av Statskirken og har tilhørighet i Agder og Telemark bispedømme?Publisert 2 timer siden - 37 visninger Innlegg

Hvis du ønsker en likestilt og raus kirke, der det er plass til kvinnelige prester, homofile og heterofile og at det utarbeides en ekteskapsliturgi tilpasset dette, oppfordrer jeg deg til å bruke stemmeretten din!

Hanne Tangenes : Jeg vil først berømme deg for dine meningeres mot. men er sterkt uenig i dine synspunkter og dine oppfordringer.

 Jeg vil oppdfordre alle som har stemmerett ved det kommende kirkevalget om å IKKE stemme på dem som Hanne Tangenes oppfordrer til.

Jeg vil derimot oppfordre til å stemme på alle dem som ser at bibelen er en god rettesnor i samlivsetiske spørsmå, og som også derfor klart avviser at samliv mellom lesbiske og homofile kan velsignes av kirken.

Kirkelig vigsel mellom homofile lesbiske er klart i strid med bibelens anvisning for ekteskapelig samliv.

GODT VALG !

Kommentar #2

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Kommentar

Publisert nesten 9 år siden

Hanne Tangenes har sett opp ei god liste over kandidatar ein absolutt ikkje bør stemme på.

Inntil ganske nyleg (sei, fram til rundt 2000, jfr. her) var nær sagt eit samla kyrkje-Noreg samde om at det ville vere kyrkjesplittande å argumentere for sidestilling av heterofilt og homofilt samliv. 

Og med god grunn. Å innføre ekteskapsrituale for homofile - og slik sidestille heterofilt og homofilt samliv - vil gå imot den normative kjønnspolariseringa i skapingssoga i 1 Mos 1-2.

Det vil gå tvert imot Jesu ord om ekteskapet i Matt 19.

Det vil gå tvert imot Paulus' ord om kjønnspolaritet i Rom 1 og 1 Kor 11 og Ef 5. 

Det vil vidare gå imot ein samla 2000-årig kyrkjeleg tradisjon, noko som fylgjeleg vil plassere Dnk eit solid steg lengre utanfor det verdsvide økumeniske fellesskapet enn dei allereie er.

Det vil vidare gå tvert imot naturens orden og fylgjeleg gå imot - og fullstendig underminere - den naturlege lov i aristotelisk-thomistisk utforming. 

Det vil fylgjeleg representere ein meir eller mindre fullstendig kapitulasjon frå kyrkja si side, til (ein potensielt djupt vondarta og livsfarleg) ideologisk liberalistisk-individualistisk menneskeleg moral-autonomi. 

Det vil vidare også innebere ei nær fullstendig underminering både av Bibelens autoritet og av Jesu herredøme. (Og det er verd å nemne at den absolutte hovudsaka i evangeliet - eller norma normans, så å seie - ikkje er "rettferdiggjering ved tru, utan gjerningar", slik ein del lutheranarar likar å tru. Dette er viktig nok, men den absolutte hovudsaka er Jesu messianske herredøme, jfr. Matt 1; Mark 1; Rom 1; 1 Kor 15 etc.) 

Og enno har eg ikkje sagt noko om alle problema knytt til born som mister sin lovfesta rett til å vekse opp med sine biologiske foreldre. 

(Saklege kommentarar og responsar er som alltid velkomne, sjølv om eg for min del ikkje kan love at eg har tid til å fylgje opp alt nett no).

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Bispedømmevalg i Bjørgvin

Publisert nesten 9 år siden

 

 Av bispedømmets 18 kandidater har følgende fire kandidater sagt at de vil arbeide for en inkluderende kirke hvor alle skal føle seg velkomne og respektert:  Skriver Tangenes i Agder og Telemark Bispedømme

::::::::::::::

Jeg vet nå ikke helt om jeg skal le, eller gråte.  Det er altså bare fire kandidater til Agder og Telemark bispedømme som vil arbeide for en åpen og inkluderende kirke.  Det sies da indirekte på direkten at de andre 14 kandidatene vil motarbeide en åpen og inkluderende kirke.  Jeg vet ikke hvem det er, men valgkomiteen må jo da ha gjort et utrolig slett arbeid. 

La meg minne om sakens kjerne.  Homofile og lesbiske har rett til å vie seg borgerlig.  Ingen setter spørsmålstegn ved det.  En liturgi tilpasset kirken for disse er en umulighet.  En kirke er en kirke eller menighet bare dersom den følger Bibelen, Guds Ord.   Bibelen velsigner bare ekteskap mellom kvinne og mann.  Dersom kirken tar seg tilrette, og adlyder tidsånden har den god grunn til å få rødt kort og utvisning.  Dommeren er ikke langt unna.  Homofile og lesbiske er velkomne i kirken som alle andre.  Gifter de seg borgerlig er det deres sak, og ikke kirken.  De er velsignet enkeltvis men ikke ekteskapet deres som institusjon, og det er det det dreier seg om.  Jeg og sikkert mange med meg vil komme nermere en vurdering om medlemsskap i DNK om denne saken blir godkjent selv om jeg er kandidat til et menighetsråd denne gangen.

 

Da vil altså jeg også blande meg inn i valgkampen.  Bjørgvin Bispedømmeråd har 11 kandidater som ønskerkirken alt vel, og ønsker en varm og inkluderende kirke, slik som resten av kandidatene.  Men disse 11 har også Guds ord og kirkens lære gjennom totusen år i tankene.

Jeg anbefaler alle som har stemmerett i Bjørvin Bispedømme å stemme på disse.

Stemmeberettige i Bjørgvin, våkn opp ! 

Bjørgvin bispedømme:

Bjørgvin

1. Morland, Egil

2. Hetlebakke, Bjarte

3. Nordeide, Inger Helene T.

4. Dale, Berit Nøst

5. Nordheim, Arnt Erik

6. Ljones, Ingmar

7. Muri, Kari Synnøve

8. Halsnes, Terje Roald

9. Stundal, Aud Marie

10. Edvardsen, Terje Steen

11. Grønås, Sigbjørn

 

PS. Denne tråden gav meg mot til å bære frem dette ønsket.  Så takk for påminnelsen- og jeg anbefaler alle andre Bispedømmeråds velgere å undersøke saken i sitt distrikt. Det står om kirkens troverdighet mer enn noensinne.   Godt valg !

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2907 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1904 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1114 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
28 dager siden / 626 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 598 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
13 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
5 dager siden / 440 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere