Fred Søndby

53    72

Lokalmenigheten - et levende fellesskap

Nye tider skaper nye trender. Vår tid er på en måte overdigitalisert. Dette gjelder dessverre også i stor grad i lokalmenigheter og i kristne fellesskap. Kirkene i Oslo innfører om noen dager en ny bemanningsreform som gir oss en rekke utfordringer.

Publisert: 27. aug 2011 / 494 visninger.

I 1997 fikk Den norske kirke ny kirkelov. Lokalmenigheten spiller en overordnet rolle i Kirkeloven. Ut fra den springer det kristne arbeidet i lokalsamfunnet, og menighetsrådene har til oppgave å bygge og nære det kristne livet i lokalsamfunnet.

Et annet prinsipp som også kommer klart fram i Kirkeloven fra 1996 er at den daglige ledelse i menigheten ikke lenger skal ligge hos soknepresten, slik det var tidligere. Meningen er ikke å svekke presterollen, men tvert i mot legge forholdene til rette for at prestene skal få mer tid til å ivareta selve presterollen, og ikke måtte bruke mye av sin tid til administrative gjøremål. Slik det nå er, er det menighetsrådet som bestemmer hvem som skal være daglig leder i menigheten.

Kirkeloven har gitt gode resultater i mange menigheter rundt om i landet, men det har også vist seg at det i de største byene, med Oslo som et klart ekempel, at den har bydd på en del store utfordringer. I små kommuner med kanskje bare en til tre fire menigheter, og med Kirkelig fellesråd som en god koordinator, har loven mange steder virket bra etter hensikten.

Selv begynte jeg å arbeide som menighetsforvalter i en menighet i Oslo, omtrent samtidig som den nye kirkeloven begynte å virke. Det viste seg snart at det var langt mer krevende å koordinere arbeidet i en by med 57 lokalmenigheter og 5 prostier. Derfor har det da også kommet mange nye forslag som går på nyorganisering i løpet av de senere årene. Den dårlige økonomien på grunn av manglende bevilgninger fra kommunen til drift og vedlikehold, har ikke gjort situasjonen enklere.

Vi står nå overfor nok en reform, og i den forbindelse er det to ting som vekker stor bekymring i mange lokalmenigheter i hovedstaden. Det ene er at begreper som "Kirken i Oslo" eller "Oslokirken" stadig vinner terreng, mens lokalmenigheten og dens betydning blir tilsvarende tonet ned.

Det andre er at det praktiske arbeidet som til nå har blitt utført av lokale kirketjenere, nå planlegges utført av vedlikeholdsteam som skal reise rundt og ha det praktiske ansvaret for et stort antall kirker.

En bør selvsagt være åpen for løsninger som gjør at arbeidet glir lettere unna, og en bør ikke si nei til fordelene en kan oppnå gjennom stordrift - men dette bør ikke skje på bekostning av tilstedeværelse lokalt. Det som da ofte skjer er at en reduserer stabene fordi det kommer færre til gudstjenester og andre samlinger, - og i neste omgang vil den nye bemanningssituasjonen lett føre til at det på grunn av redusert aktivitet kommer enda færre mennesker til kirken. Dette er en vond sirkel, som vi må være på vakt mot.

Jeg har forståelse for at økonomien setter store begrensninger for det kirkelige arbeidet både i hovedstaden og mange andre steder - men da er det mer viktig enn noen gang at vi også har øye for de tingene en ikke kan lese ut av tallene i et regnskap. Det er ikke pent å se røde tall i regnskapet - men hva hvis regnskapet går i pluss og den lokal menighetens diakonale arbeid og nestekjærlighet går i minus? Det ene utelukker riktignok ikke det andre - men poenget mitt er at ikke alt bare dreier seg om penger!

Det skjer mye nytt i kirken vår for tiden, både administrativt og med nye liturgier og gudstjenesteordninger like rundt hjørnet. Selvsagt er vi som kirke i verden underlagt de samme lover som samfunnet omkring oss er - og som de gamle filosofer sa: "Alt er i bevegelse og forandring." Og en kirke som ikke utvikler seg, vil snart forvitre. Men vi har under alle disse endringene også en arv å ta vare på - og vi må da forsøke å leve etter ordene fra Paulus: Å prøve alt, og bevare det gode!

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 4 timer siden / 371 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 4 timer siden / 481 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 6 timer siden / 481 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 7 timer siden / 481 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 7 timer siden / 239 visninger
Les flere