Knut Sand Bakken

64

Godt å bli gammel?

Det er viktig at eldreomsorgen har blitt en valgkampsak. Men det må bli mer enn løfter, skriver Knut Sand Bakken, ap-medlem i Oslo

Publisert: 26. aug 2011

Fordelen med å bli eldre avtar som kjent med alderen. Det skulle være ledige sykehjemsplasser når eldre ikke klarer å bo hjemme. Jeg er glad for at regjeringen satser på flere sykehjemsplasser. Men

det må bli mer enn løfter!

 

Jeg tilhører en generasjon som selv vil være med på å utforme landets eldrepolitikken. Men eldreomsorg er noe mer enn sykehjemsplasser.

 

På samme måte som andre må vi eldre selv bestemme hvordan vi skalinnrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både ibakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og

omsorgstilbud. De som ønsker det skal få anledning til å bo hjemme i egen bolig, 

 

Det er viktig å etablere kvartaler med seniorboliger for eldre som

ønsker å bo for seg selv, men samtidig i fellesskap med andre eldre.

Det må også bygges flere omsorgsboliger med et noe høyere støtte- ogpleienivå. Dette må være fleksible tilbud som kan benyttes permanent. I tilknytning til slike boliger må det være medisinske tjenester, fotpleie, eldresenterog kantine. Slike boliger bør være tilgjengeligefor gamle med dårlig råd.

 

Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktiskbistand og pleie i hjemmet. Det bør tildeles tilstrekkelig antalltimer med hjemmehjelp uten stoppeklokke, slik at den enkelte bruker i samarbeid medhjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. 

 

Eldre skal føle seg trygge på at de får den hjelp og støtte de har

behov for til rett tid. Derfor er det viktig å ha trygghetsalarm.

Disse alarmene må være gratis for alle pensjonister.

 

Eldresentre er noe av det aller viktigste vi har for de eldre. Det må

være gode tilbud fra flere eldresentre i hver bydel, og de må være

åpne og imøtekommende overfor alle. Eldresentre skal være frie og

mangfoldige institusjoner, styrt av de eldre selv. Tilsvarende må

dagsentrene ha høy kvalitet og være åpne for alle.

 

En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å

leve! Det skal være godt å bli gammel i et verdens rikeste land!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Godt å bli gamal, eldre, eldst?

Publisert rundt 9 år siden

Knut Sand Bakken har visst vorte gamal, og skriv om dei eldre, men nemner ikkje dei eldste!

Før i tidi var det berre tale om gamle, og dei kom på gamleheimar. Folk vart gamle i sekstiårsalderen, og var eldgamle når dei nærma seg 90. No er det berre snakk om eldre,- gamal er visst meir som eit fyord, endå om dei eldre er eldre enn dei gamle, om dei er yngre enn dei eldste!

Dersom ein får vera frisk, kan det vera godt å verta eldre, og storveges å vera mellom dei eldste! Me må berre hjelpa dei gamle til å ta vare på helsa, og halda seg unge til sinns!

Det er trist at so mange unge vert altfor tidleg gamle. Det er  tragisk, og større problem enn at folk lever lenge, for dei fleste gamle har det godt, og mange lever eit lettare og friare liv enn dei hadde i yngre år!

I dag var eg i ei gravferd for ein aktiv mann som døydde stilt 90 år gamal, etter kort sjukelega. Men den unge presten prøvde å trøysta born, barneborn og oldeborn i deira tunge sorg! I min alder, og endå meir om eg vert so gamal, ynskjer eg at mine skipar til ei festleg gravferdshøgtid, med mykje song og gleda!

Det er ei tid for alt!

Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Arne Ness

Publisert rundt 9 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Folk vart gamle i sekstiårsalderen, og var eldgamle når dei nærma seg 90.

sa i et intervju da han var 90: "Nei, jeg er ingen gammel mann! Jeg er en olding! For øvrig: Det er godt å bli gammel i Norge. Så lenge helsa holder. 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3523 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1231 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 922 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 565 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 439 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere